- Project Runeberg - Nordic Authors /
Johan Henric Kellgren

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Kellgren, Johan Henric (1751–1795), poet, writer, publicist, critic, translator, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about Johan Henric Kellgren in:


Ledamot av Svenska Akademien, stol 4, från 1786. Se även Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien.

Links

Skrifter

1778 började Kellgren tillsammans med C. P. Lenngren utge tidningen Stockholms-Posten.

Kellgrens skrifter har utgivits av Svenska Vitterhetssamfundet.

Nya skapelsen eller inbillningens värld, skaldestycke
Till Fredrika
Till Rosalie
Till Kristina, elegi
Epikurismen
Vårvisa
Saknaden
Förtviflan, större lyriska stycken
Gustaf Vasa, lyriskt skådespel
givet första gången 1786
Gustaf Adolf och Ebba Brahe, lyriskt skådespel, 1788
Aeneas i Carthago, lyriskt skådespel
Kristina, skådespel
Dumboms lefverne
Ljusets fiender
Byxorna
Nytt försök till orimmad vers
Man eger ej snille för det man är galen
Om denna satir lär Erik Gustaf Geijer ha yttrat att det var en »handling af både filosofiskt och politiskt mod.»
Mina löjen
Företalet till Fredmans Epistlar
Filosofen på landsvägen eller fria tankar i litteraturen
Filosofi och moral
Om allmänhetens domsrätt i vittra ämnen

Find other Nordic Authors named Kellgren, others born in 1751 or deceased in 1795.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-09-30 16:41 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/kellgren.html

Valid HTML 4.0!