- Project Runeberg -  Märkvärdigheter rörande Sveriges förhållanden 1788-1794
(1846) [MARC] Author: Johan Christoffer Georg Barfod With: Gunnar Olof Hyltén-Cavallius - Tema: Russia
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

MÄRKVÄRDIGHETER

RÖRANDE

SVERIGES FÖRHÅLLANDEN

1788 — 1794.

AF
J. C. BARFOD.
-----
UTGIFNA EFTER FÖRFATTARENS HANDSKRIFT.
-----
STOCKHOLM,
TRYCKT HOS L. H. HJERTA, 1846.

Förord till den elektroniska utgåvan

Utgivare av verket var G. O. Hyltén-Cavallius.

Boken, som tillhör Harvard University Library, har hämtats från Google Books. Den anpassades för Projekt Runeberg i oktober 2012 av Bert H.


This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, vii, viii, ix, x
Förord - iii, iv, v, vi
    Märkvärdigheter rörande kriget med Ryssland, som börjades 1788 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
I. Tillrustningarne och begynnelsen, intill sjöslaget vid Hogland - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
    Förhållandet emellan Sverige och Ryssland - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    Rysslands plan att afsöndra Finland ifrån Sverige. Johan Wilhelm Sprengtporten. Jacob Magnus Sprengtporten. Georg Magnus Sprengtporten. Planen till Finlands sjelfständighet
    Förhållanderna inom Sverige - 8, 9, 10, 11, 12, 13
    Aristokratiska partiets stämplingar vid 1778 och 1786 års riksdag. Carl de Géer. Ferssen Presterskapets klagomål öfver prest-sysslornas bortsäljande. Schröderheim. Allmogens missnöje öfver bränneri-inrättningen. Georg Wrangel. von Storch. Johan Westerman-Liljecrantz. Josias Cederhjelm. Eric Ruuth
    Försvars-verket - 13, 14, 15
    Trolle. Chapman. Ehrensvärd. Toll
    Sveriges förhållande till utrikes makter - 15, 16, 17, 18, 19
    Förbindelse med Ottomaniska Porten. Konungens bemödande att vinna Danmarks vänskap, Rysslands inflytande i Köpenhamn. Danska kronprinsens besök i Skåne 1786. Gustaf III:s resa till Köpenhamn 1787
    Krigs-rustningar i Sverige - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
    Rykten i Finland om krigets annalkande. Flottans utrustning i Carlskrona. Hertig Carl. Kriget beslutes i rådets plenum. Galèrernas utrustning i Stockholm. Subsidier från Ottomaniska Porten. Vänskapen med danska hofvet. Schack-Ratlau. Utrednings-kommissionen. Hiärne. Partierna inom hofvet. Munck. Armfelt. Toll. Taube. Schröderheim. Sinnesstämningen inom gardet. Stölden ur drottningens juvel-skrin. Tvisten emellan Henrik Sparre och Ehrenhoff. Aminoff. Cederström. von Blixen. Regementerna samlas i Stockholm. Nils Cronstedts subordinations-brott. Truppernas embarkering
    Rysslands inre ställning - 39, 40, 41, 42
    De la Myle affärdas med ett ultimat. Oenigheten inom ryska hofvet. Potemkin. Lonskoy
    Rasumowskys stämplingar och afresa från Stockholm - 42, 43, 44, 45, 46
    Baron Fredrik von Nolckens afresa från Petersburg - 46, 47
    Binborgs affärd från Wiborg. Axel von Nolcken
    Fiendtligheternas utbrott - 49, 50, 51
    Ryktet att konungen sjelf tillställt härjningarna i Karelen, Hertig Carls möte med v. Dessins eskader vid Dagerort
    Sjöslaget vid Hogland - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Flottornas storlek. Hertig Carl. Wrangel. Nordensköld. Klint. Baltzar Horn. Kuylenstjerna. Lagerstråle. Amiral Greighs yttrande om striden. Brandt. Ryska kommendör-kaptenen Bergh. Hans Wachtmeister. Clas Wachtmeister. Mansbachs förslag till hertig Fredrik, att löpa ut med skärgårdsflottan från Helsingfors redd. Ankarsvärds föreställningar deremot. Belöningar efter slaget. Horns och Fusts begrafning. Öfverste Modée och hans son. De ryska fångarnes behandling i Sverige. Svenska fångarnes behandling i Ryssland
    Svenska konungens ultimat till ryska hofvet - 64
    Hofvens ömsesidiga beskyllningar emot hvarandra - 65, 66
    Osterman
    De främmande makternas beteende - 67, 68, 69, 70, 71
    Österrikes deklaration. Minister-grälet 1787. Kaney. Barck. Kaunitz. Frankrike. Preussen. England. Ottomaniska Porten. von Heidenstam
II. Händelserna i Sverige från krigets begynnelse till slutet af år 1788 - 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
    Riks-rådet i Sverige - 72, 73, 74
    C. A. Wachlmeisler. J. G. Oxenstjerna. C. W. v. Düben
    Befälet i Stockholm - 74, 75, 76
    Carl Sparre. Baron Wachtmeister
    Högtidligheter i anledning af slaget vid Hogland - 76, 77, 78
    Folkets tänkesätt emot de från Finland återkomna officerarne - 78, 79, 80, 81, 82, 83
    Upploppet vid Malmens källare. Carl de Géer. Liljensparre. Abraham Wessman Lorenzson
    Missnöje vid arméen och oro inom landet - 83, 84, 85, 86, 87
    Falska rykten satta i omlopp. Schwerin. Ferssen. Jesuiten Bonnemani
    Krigshändelserna vid Sveriges södra kust - 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
    Amiral von Dessins flotta vid Köpenhamn. Kapare i Sundet. Fregatterna Bellona och Venus taga ryska fregatten Kilduin. von Dessin låter härja Rå fiskeläge. En rysk kapare anfaller Båstad. Schonberg. Ludvigssönerna. Försvars-anstalter i Helsingborg. Mötet i Landskrona. En del af skånska adeln underhandlar med fienden. Borgare-milisen i Malmö. Dahlström. Flodin. Landshöfding Tage Thott. Tyska trupper afhemtas af Rayalin
    Danska hofvets fiendtliga afsigter - 96
    Borgenstjerna. Hallenberg
    Konungens och rikets förtviflade ställning - 97, 98, 99, 100, 101
    Hans afresa från Finland, ankomst till Stockholm, och uppträdande i rådet. Falska rykten sättas i omlopp. Konferens med franska och spanska ministrarne
    Konungens anstalter för rikets försvar - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
    Resan till Dalarne. Dalkarlarne uppsätta en fri-korps. Fröberg. Wallenkrona. Resan till Carlstad. Försvars-anstalter vid norska gränsen. Tillståndet i Götheborg. Durietz. Rosenborg. Konungens ankomst till Götheborg. Prinsen af Hessen uppfordrar staden. Wingård. Johan Sparre. von Hermansson. Tordenskjolds anfall på Götheborg efter konung Carl XII:s död. Danckwardt. Staël von Holstein
    Orsakerna till danska hofvets fiendtlighet mot Sverige - 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
    Beringschöld. Prins Carl af Hessen-Cassel. Drottning Sophia Magdalena. Köld emellan konungen och drottningen. Prinsens af Hessen yttrande till bryggaren Roos
III. Anteckningar om deltagarne i Anjala-Förbundet - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
    De fångna officerarnes ankomst till Stockholm. Anteckningar om dem som undkommit arresteringen. Klick. Jägerhorn. Ladou. Glansenstjerna. von Essen. General-krigs-rättens dom. Domens verkställande i Stockholm, Wasa och Åbo. Jägerhorns bref till konungen. Hans sednare öden. Klicks öden. Glansenstjerna. Ladou. von Essens benådning
    Bref - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Bref rörande Händelserna i Sverige 1788—1794 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
    Förbudet emot Kaffe-drycken - 145, 146, 147, 148
    Afskeds-festen för kaffet, hos Kanell; vid Djurgårds-brunn; på hofvet
    Student-processen i Lund - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
    Mormans yttrande till lagman Hadders. Hans offentliga afbön för studenterna. Regentens skrapa till professor Norberg. Ledamöterna uti den öfver målet nedsatta urtima domstolen. Mormans karakter och öden. Ett student-oväsen under konung Carl XII:s vistande i Lund
    Ryktet om ett på regenten tillämnadt mord - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
    Signeuls arrestering. Lilje. Aminoff. Anekdot om Erik Brahe. Rykten om de anklagades blifvande öde. Sparres och Reuterholms yttranden i konseljen på Drottningholm. Forster. Bröderna Hjortsbergs arrestering. Mineur. Sandels
    Fröken Rudenskölds schavottering - 162, 163, 164, 165, 166
    Hennes vistande i fängelset - 166, 167, 168, 169
    Johan Albr. Ehrenström - 169
    Bekantskap med Thorild. Resa till Ryssland. Potemkin. Artiklar om fälttåget i utrikes tidningar. Missnöje inom skärgårds-flottan. Ehrensvärd nedlägger befälet. von Stedingks yttrande till konungen. Ehrenström följer med på expeditionerna till Kernakoski och Walkiala
    Krigshändelser - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
    Affären vid Kaipas. Kaulbars. Reträtten från Walkiala. Sjö-segren vid Fredrikshamn. Vistandet i Wiborgska viken. Utbrytningen ur Wiborgska viken. Puke. Slaget vid Svensksund. Hofvensköld. Hilleström. Vigtiga papper funna på ryska chefs-skeppet. Folkets glädje i Stockholm
    Freden i Werelä - 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
    Sergius Müller. Kejsarinnans yttrande till Osterman. Grefve Borcks planer. Grefve von Lêpel. Presenter af kejsarinnan till dem som deltagit i fredsverket. Prakt vid hofvet i Petersburg. Fredens kungörande. Glädje i svenska och ryska lägret. Prinsens af Nassau missnöje. Allmänhetens okunnighet om freds-vilkoren. Omdöme öfver hela krigets beskaffenhet. Expeditionen inåt Finska viken 1790. Möllersvärd
    Konungens intåg i Stockholm - 201
    Försoning med prinsessan. Prinsessans hof-herrar. Silfversparre. Rudensköld. Lejonhjelm. Reträtten från Högfors. General Platen. Carl v. Platen
    Fronderi inom prinsessans hof - 203, 204, 205, 206, 207, 208
    Fröken Gyllenstolpe. Friherrinnan Lantingshusen. Markisinnan Du Bois La Motte. Riks-rådet Ferssens arrestering
    De arresterade officerarne vid Finska arméen - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
    Jägerhorn. Klick. Armfelt. Montgommery. Lejonstedt. Hästesko. Öfverste von Otter. Enehjelm. von Kothen. Hastfehr. Armfelts vistande i Malmö. Klingspors vistande på Danviken och flykt. Hästeskos karakter. Hans försök att arrestera konungen. Danska generalen von Mansbachs planer
Namnregister - 225, 226, 227, 228, 229, 230
    Adolf ... - 225
    Cederström ... - 226
    Fredriksson ... - 227
    Klinckowström ... - 228
    Otter ... - 229
    Sprengtporten ... - 230

Project Runeberg, Sun Apr 30 01:30:10 2017 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/barmrsf/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free