- Project Runeberg -  Väckelse- och hemlandssånger : andliga sånger
(1927) [MARC] Author: Karl Gustaf Sjölin
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

VÄCKELSE- OCH
HEMLANDSSÅNGER

ANDLIGA SÅNGER
samlade och författade
av
K. G. SJÖLIN

Författarens förlag, Fagerslätt, VÄTTERSNÄS

ÖREBRO
LINDHSKA BOKTRYCKERIET 1927


Förord till den elektroniska utgåvan

K.G. Sjölin (1857-1937) var en produktiv kristen sångförfattare. Hans Väckelsesånger för affällingar och det slumrande Zion utkom första gången 1903. Ett separat tillägg utkom 1914-1917. Sjätte upplagan fick titeln Väckelse- och hemlandssånger (1923) och den här utgåvan med noter utkom 1927. På sidan 420 förklaras att sångerna behållit sina nummer från tidigare upplagor, men i denna utgåva har flyttats om så att sånger med samma melodi står intill varandra, för att samma noter inte ska behöva upprepas. Boken digitaliserades i november 2010.


The above contents can be inspected in scanned images: 1, 2

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - 1, 2
Författarens förord - 3
Redigörens förord - 3, 4
1. Sången om Jesus - 5
2. Bed och arbeta! - 6, 7
3. Tänk på evigheten! - 8, 9
4. Avfällingens hembjudning - 10
14. Den förlorade sonen - 11
199. Hoppets ros - 11
296. På furstefolkets vagnar - 11
5. Härliga dag! - 12
6. Jesus, vår klippa i ökenland - 13
7. Klippan - 14, 15
8. Frid vare eder! - 16, 17
9. Kristi kors - 18
114. Konferensbön - 19
10. Tidstecken - 20
194. Tro Gud om gott! - 21
201. Försök igen! - 21
11. Endast i Gud - 22, 23
12. Död med min Jesus - 24
13. Paradiset - 25
14. Örtagården - 26, 27
195. O, sköna hem! - 27
16. För Sions skull - 28
115. Påskrosen - 29
178. Hemlandssång - 29
196. Fågeln är fri! - 29
17. På urtidsklippan - 30
18. Herren kommer! - 30, 31
19. O, Herre, tänk på mig! - 32, 33
170. Benådningsbrevet - 33
20. Tidens korthet - 34, 35
21. Avskedssång - 36
91. Vi suckar du? - 37
22. Vad önskar jag mer? - 38, 39
23. Ungdomssång - 40, 41
24. Trasten - 42, 43
25. Guds nåd - 44, 45
26. Se, Jesus gick här nyss - 46, 47
27. Endast en - 48, 49
28. De heligas hemflykt - 50, 51
29. Julhälsning - 52
30. Frälsningsarken - 52, 53
31. Då jag uppvaknar - 54, 55
32. Aftonhymn - 56, 57
33. Stäm upp och sjung som Silas! - 58, 59
34. Nattliga skuggor - 60, 61
35. O, hur saligt att tillhöra! - 62, 63
36. Genom porten - 64, 65
37. Framåt på knä - 66
38. O, Mästare, bevara... - 67
39. På jorden är allt så föränderligt - 68
40. Hade jag vingar... - 69
41. Jesus lever - 70, 71
69. Glödhet frälsning - 71
42. Kommen, sjuka, trötta! - 72, 73
43. Jag skall igenkänna honom - 74, 75
44. Hans röst jag förnam - 76, 77
45. Härliga frälsning! - 78
46. Sann hjärtefrid - 79
47. Den smala vägen - 80, 81
48. Du trötte vandrare - 82, 83
49. Du lidande själ - 84, 85
50. Kristi kors - 86, 87
51. Du sorgsna själ - 88, 89
64. Guds under i naturen - 89
52. Nödrop - 90, 91
53. Stilla hos Jesus! - 92, 93
54. Din kraft såsom din dag - 94, 95
57. Korsets kraft - 95
212. Guds vapenrustning - 95
55. Låt Anden falla! - 96, 97
63. På tidens hav - 97
56. Klippans rämna - 98, 99
58. Vi ropar du så högt - 100, 101
102. Vågorna från korset - 101
59. Väckelserop - 102, 103
60. Var still för Gud! - 104, 105
61. Bönesång - 106, 107
62. Blodets och sårens kraft - 108, 109
65. Johannes på Patmos - 110, 111
66. Vid hjärtedörren - 112
202. Kom och värm mig! - 113
203. Säg det du! - 113
204. Sjung ändå! - 113
67. Den stora gåvan - 114, 115
68. Påskliljor - 116, 117
264. Klippans reva - 117
265. På andra sidan - 117
70. Kom i land! - 118, 119
71. Pilgrimssång - 120
72. Skuggor i korsets ljus - 121
73. Lovsång i natten - 122, 123
74. Davids 48 psalm - 124, 125
75. Stig ned från korset! - 126, 127
76. Till de unga - 128, 129
77. Du unga skara! - 130, 131
78. Varningsrop till de unga - 132, 133
174. Hav tröst! - 133
79. Evangelistens sång - 134, 135
80. Pilgrimssång - 136, 137
299. Glad i hoppet - 137
307. Du trängtande ande - 137
81. Det skall bli härligt! - 138, 139
82. Aldrig övergiven - 140
130. Han är god - 141
132. Morgonsol - 141
165. I Jesu kärlek - 141
83. Gud är kärleken - 142, 143
84. Evighetsblommor - 144
85. I Fadershuset - 145
86. Guds kärleksflod - 146, 147
87. Kapa ankartåget! - 148, 149
300. En evighet blir lagom - 149
88. Den yppersta vägen - 150, 151
206. Han segrat har - 151
207. Mitt hem - 151
89. Se upp, se upp! - 152
90. Vi sucka, min broder? - 152, 153
92. Klippan - 154, 155
93. Gud har oss kär - 156, 157
94. Låt migfå höra om Jesus! - 158
95. Jul i samma hem som Jesus - 159
96. Låt mig gå! - 160, 161
97. Vallfärdsgång - 162
98. Tro dig igenom - 163
99. Allt i Jesus - 164, 165
100. Min nåd är nog - 166, 167
101. Hallelujasången - 168, 169
103. Tempelkällan - 170
104. Springkällor - 171
105. Jag är - 172, 173
131. Det är jag - 173
106. Gå på våg - 174, 175
107. Naturens morgonbön - 176, 177
108. Längtan och hopp - 178, 179
109. Tidsålderns morgon - 180, 181
110. Evig vila - 182, 183
111. Mitt Eden - 184, 185
112. Slutstenen - 186, 187
113. Gott nytt år! - 188, 189
116. Blomman på stigen - 190, 191
117. Skeppsbruten - 192, 193
118. Blicka på Jesus! - 194, 195
119. Sälla tider - 196, 197
120. Härliga stad, mitt hem! - 198, 199
121. Se, andra båtar äro med! - 200, 201
122. Kom just nu! - 202, 203
123. Golgata - 204, 205
124. Säg om det! - 205
125. Hälsokällan - 206, 207
126. Håll korset högt! - 207
179. Evigt nog - 207
127. Hur skall det bli? - 208, 209
128. Det bästa - 210
129. En blick i tron - 211
130. Han är god - 212, 213
132. Morgonsol - 213
133. Solglimtar - 214, 215
134. Släpp solen in! - 216
135. Han helar - 217
136. Nåd för nåd - 218, 219
137. Staden där ovan - 220, 221
138. Frid vare dig! - 222, 223
139. Se, jag är när dig! - 224, 225
140. Jesu sju ord på korset - 226, 227
141. För blodets skull - 228, 229
142. Nöd och nåd - 230, 231
143. Sorgsna hjärta! - 232, 233
144. Lilla Molnet - 234, 235
145. Om jag ej ägde Jesus... - 235
252. Vilostaden - 235
146. Dyrbara kors - 236, 237
147. Golgata - 238, 239
148. Gud är kärlek - 240, 241
149. O, kärlekshav! - 242, 243
150. Landet ovan molnen - 244, 245
151. Mera om Jesus! - 246, 247
152. Ständigt mer hos Jesus! - 248, 249
222. Seger, härlig seger! - 249
153. Mycket mer - 250, 251
223. Sjung dig hem! - 251
154. Härliga "mer"! - 252, 253
155. Fristaden - 253
156. Allt vid korset - 254, 255
157. Invigningssång - 256, 257
218. Kristi kors - 257
219. Korsets flod - 257
158. Våga försöket! - 258, 259
159. God natt! - 260, 261
160. Led strömmen in! - 262, 263
161. Frid - 264, 265
162. Vid Jesu hjärta - 266, 267
163. Min lott - 268, 269
305. I stilla under - 269
164. Hem, hem - 270, 271
166. Sparvkvitter - 272, 273
167. Glöm icke såren! - 274, 275
168. Upp, svenska folk! - 276
169. Allt väl ombord! - 277
171. Fattig men rik - 278, 279
256. I stilla förtröstan - 279
172. På hemväg - 280, 281
173. Räkna blott med Gud! - 282, 283
175. Skrifternas röst - 284, 285
176. Bakom molnet - 286, 287
230. Golgataköpet - 287
288. Stanna här! - 287
177. Räkna nåden! - 288, 289
180. Suckarnas allé - 290
181. De gråta icke mer - 291
285. Lita på Jesus! - 291
286. Till den övergivne - 291
182. Eskolsdruvan - 292, 293
183. Hans spår - 293
184. Så tacka då! - 294, 295
257. Kom hem! - 295
185. Den kärlek, som sökt mig - 296, 297
186. Fribiljetten - 298
187. Guds vagnar - 299
188. Vad som helst - 300, 301
189. När Jesus kommer - 302, 303
190. O, jag längtar! - 304, 305
191. Nu som förr - 305
192. Bönesång - 306, 307
193. Ära ske Gud! - 308, 309
197. Stund för stund - 310
198. Tacksägelse - 310, 311
200. Vi få det bättre hemma - 311
205. Sången - 312, 313
215. Det blev solsken - 313
208. Det håller än - 314, 315
209. Kristi kärlek - 315
287. Vid korset - 315
210. Evig vår - 316, 317
211. Korsets flod - 318, 319
213. Väntan och hopp - 319
214. Brudens väntan - 320, 321
216. Förfäras icke! - 322
217. Åkallan - 323
220. Till dig i nöden - 324, 325
301. Pingstflammor - 325
302. Vid källan - 325
221. Han lever - 326, 327
224. Frälsningsfloden - 328
225. I nådens rike - 329
226. Stränga din lyra! - 330, 331
227. I smärtans stunder - 332, 333
228. O, sköna land! - 333
229. Förtrösta än! - 333
231. Tro litet mer! - 334, 335
232. Genom stormen - 335
233. Vreda vågor - 335
234. Han är min sång - 336, 337
235. Ljus i dalen - 337
236. En Gud, som hjälper - 337
237. I dag hjälper Herren - 338, 339
238. Som enda barn - 339
239. Utan törne och tårar - 340, 341
240. Ett kast i tro - 342, 343
241. Tomma kärl - 343
242. Mer än miljonär - 344, 345
243. Alltid lycklig - 345
244. Ur livets källa - 346, 347
245. Vårvindar - 348, 349
246. Var hälsat, kors! - 350, 351
247. En ton allt då och då - 352
248. I ebb och flod - 353
249. Du vinner blott därpå - 353
250. Kom gärna, sol! - 353
251. Lammets sår - 354, 355
313. Det finns en stad - 355
253. Lägg noten ut! - 356, 357
320. Slummersång - 357
254. Guldstaden - 358, 359
255. Gud tar nog vård om dig - 360
258. Fader vår - 361
259. Morgonsång - 361
260 a. Suckar och klocktoner - 362, 363
261. "Du är den skönaste" - 363
260 b. Suckar och klocktoner - 364, 365
261. "Du är den skönaste" - 365
262. Ungdomssång - 366, 367
263. Glimtar i dalen - 368, 369
266. Fläktar från korset - 370
267. Nog ville jag sjunga - 371
312. Jultoner - 371
315. Det håller - 371
268. Varför frukta? - 372
269. Vad gör det? - 373
270. Lys som en fyrbåk! - 374, 375
271. Ungdomssång - 375
272. Släpp in fåglarna! - 376, 377
273. Ungdomssång - 377
274. Golgatafloden - 378, 379
275. Han kan - 380
276. Vad vill du jag skall göra? - 381
277. Frälsningsfloden - 381
278. Lammets bröllop - 381
279. Stilla, tyst! - 382, 383
280. Endast dig - 383
281. Över djupen - 383
282. Solsken - 384, 385
283. Aftonklockan - 385
284. Min nåd är nog - 385
289. Se till mig, o Fader! - 386, 387
290. Det lilla - 387
291. Tänk en gång! - 387
292. Pingstsång - 388, 389
293. Vårtoner - 390, 391
294. Guds stad, Jerusalem - 392, 393
295. Min segerstod - 394, 395
297. Morgonsång - 396, 397
298. Ack, visste du! - 398, 399
303. Stridssång - 400, 401
304. Ungdomssång - 402, 403
306. Skulle jag ej sjunga? - 404, 405
308. Morgonbön - 406
309. På färden hem - 406, 407
310. Varför sjunger du ej? - 408, 409
311. Jesu tillkommelse - 410, 411
314. Han kan icke annat... - 412, 413
316. Genomgång - 414, 415
317. Var finns en vän? - 415
318. Pilgrimssång - 416, 417
319. Avskedshymn - 418, 419
Innehåll - 420
Register - 421, 422, 423, 424
    Ack, göt min frälsare ... - 421
    Försök igen ... - 422
    Min frälsare lever, ack, saliga ord ... - 423
    Snart skall Lammets bröllop ... - 424
Rättelser - 425

Project Runeberg, Tue Nov 2 14:25:00 2010 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/vackhem/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free