- Project Runeberg - Nordic Authors /
Sven Hedin

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hedin, Sven (1865–1952), geographer, explorer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Sven Hedin in:


Sven Anders Hedin föddes den 19 februari 1865 i Stockholm. Fil. kand. från Uppsala universitet 1888. Fil Dr 1892 i Halle. Gjorde forskningsresor, ritade kartor och författade resebeskrivningar från dessa, huvudsakligen i Asien: Kaukasien, Persien, Mesopotamien, Turkestan, Tibet, Kina. Adlad 1902. Ledamot av Svenska Akademien, stol 6, från 1913 (se även Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien). Politiskt konservativ och försvarsvän. Blev imponerad av nationalsocialismen i Tyskland och av eftervärlden betraktad som nazistsympatisör, ett jämförbart fall med Norges Knut Hamsun. Dog 1952 (liksom Hamsun).

Sven Hedin hade inga barn. Hans arv lämnades till Kungl. Vetenskapsakademien och förvaltas, i form av Sven Hedins stiftelse (hemsida saknas), av Etnografiska museet.

Works

The following is list of works, in chronological order by year of original publishing, and known translations, with links to digitized items from: GU = Gothenburg University, IA = Internet Archive, KB = Kungliga biblioteket, LB = Litteraturbanken, NB = Nasjonalbiblioteket, PG = Project Gutenberg. Many more links to IA could have been included.

Links


Find other Nordic Authors named Hedin, others born in 1865 or deceased in 1952.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-12 02:25 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/hedinsve.html

Valid HTML 4.0!