- Project Runeberg -  Bordtaler : et lidet udvalg
(1889) [MARC] Author: Martin Luther Translator: Andreas Martin Corneliussen
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
DR. MARTIN LUTHERS

BORDTALER

ET LIDET UDVALG * OVERSAT AF A. M. CORNELIUSSEN KRISTIANIA ALB. CAMMERMEYER W. C. FABRITIUS & SØNNER 1889 W. C. Fabritius & Sønner.

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna bok från 1889 har i mars 2017 digitaliserats av norska Nasjonalbiblioteket, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i november 2020 kopierades till Projekt Runeberg för att kunna korrekturläsas.

Vår elektroniska utgåvas innehållsförteckning följer ordningen i texten, men den tryckta innehållsförteckningen (sidan 165) är i stället ett ämnesregister ordnat i 55 rubriker, som inte återfinns i den löpande texten. Rubrikerna har hos oss satts sist i innehållsförteckningen och försetts med bokstavskoder. Om man söker (ctrl-F i webbläsaren) efter XC, så hittar man både förklaringen att detta är rubriken för skapelsen och alla de olika talen om detta ämne.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, titelbladets bakside, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside, titelbladets bakside, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Forord - 3
    Første samling - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Om den hellige bibel [XA] - 5
Om oljetræet [XR] - 5
Hvad slags folk den hellige skrift giver sig af med [XA] - 6
Ingen tage forargelse af den hellige skrifts enfoldige tale [XA] - 6
Verden vil altid reformere Gud [XD] - 7
Hvo der foragter Guds ord, med ham skal man ikke disputere [XA] - 7, 8
Guds ord gjør store undertegn; men hver og en vil mestre det [XA] - 8, 9
Om lede ved og ringeagt for Guds ord [XA] - 9, 10
Doktor Martin Luthers almisser under dyrtiden [XL] - 10
Om N. N.’s gjerrighed [XD] - 10
Om Türinger-bøndernes gjerrighed [XD] - 11
«Giver, saa skal eder gives.» (Luk. 6, 38) [XL] - 11, 12
Om bibelsproget: «Hvo som har to» o. s. v. [XL] - 12
Verdens gjerrighed [XD] - 12, 13
Man skal atter oprette bannet [XS] - 13, 14
Om folks gjerrighed, fornemmelig siden evangeliet læres [XD] - 14
Ingen synes, han har nok [XD] - 15
Om handel og aager [XD] - 15, 16
    Anden samling - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Om paradis [XC] - 16, 17
Hvorledes omvende jøder? [QA] - 17
Jødernes ros [QA] - 17
Jødernes haardnakkethed og bespottelige bønner [QA] - 17, 18
Jøderne er bagvaskere [QA] - 18, 19
Af hvad magt Kristus drev ud af templet dem, som solgte og kjøbte [QA] - 19
Hvad den fri vilje evner [XH] - 19, 20
Om en prest ogsaa er skyldig at gaa til de syge? [XT] - 20, 21, 22
Om arvesynden i de kristne [XG] - 23
Verden kjender ikke retskafne kristne [ZC] - 23
Guds ord er og bliver Guds ord, om vi ikke tror det [XA] - 23, 24, 25
    Tredje samling - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Om grader og promotioner ved universiteterne [ZW] - 26, 27
Dr. M. Luthers besked og betænkning til mag. Nikolaus Hausmann om ceremonier [ZA] - 27
Man skal vogte sig for sofisteri [ZE] - 27, 28
Sofisternes frækhed i at udtænke og lege med allegorier [ZN] - 28, 29, 30
Sværmere vil ikke erkjende, at de har taget feil [ZB] - 30, 31, 32
Sammenligning mellem papillonen eller sommerfuglen og sværmerne [ZB] - 32, 33
Afladskræmmernes bedrag [XY] - 33, 34
    Fjerde samling - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Hvad verden ligner [XD] - 34
Et menneske forstaar ikke Guds skabning og verk [XC] - 34
Hvad verden er [XD] - 34, 35
Hvorledes verden gjengjælder og lønner velgjerninger [XD] - 36, 37
Man skal ikke skille Kristi guddommelige natur fra hans menneskelige [XF] - 37
De to naturer i Kristus kan intet menneske fatte [XF] - 37, 38
Hvorledes man skal betragte Kristus [XF] - 38
Om Kristi opstandelse, at fornuften ikke kan fatte den [XF] - 38, 39
Kristus en evig prest [XF] - 39, 40
Kristus er en daarlig husholder [XF] - 40
Kristus har en gang slaaet mynt [XF] - 40
Den hellige Paulus’s person [XF] - 40
Daabens kraft og virkning [XO] - 40, 41
Om gode og onde engle [XU] - 41, 42
Hvorfor djævelen er de sande kristne fiendsk [XV] - 42
Hvorledes vi skal møde djævelen, naar han holder vor synd frem for os [XV] - 42, 43
Et ugudeligt menneske er et billede af djævelen [XV] - 43
    Femte samling - 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
At have taalmodighed i lidelsen [XX] - 44
Om børn og deres liv [XC] - 44
Om det evige liv [ZM] - 44, 45
En anden om det evige liv [ZM] - 45
Verden giver ugjerne retskafne prædikanter [XT] - 45, 46
Hvorfor man kommer sammen i kirken [XT] - 46, 47
En alvorlig formaning af dr. M. Luther [XT] - 47, 48
Fra skolerne skal man tage prædikanter [XT] - 48, 49
Katekismen maa regjere [XI] - 49
En anden om mag. E. (Eisleben) [ZB] - 49, 50
Æresøgende prester [XT] - 50
Trofaste prædikanters byrder og sindelag [XT] - 50
Verdens falske dom over prædikanternes feil [XT] - 51
Trøst for dem, som er i prædikeembedet [XT] - 51
Guds godhed, naar man kunde lide paa ham [XB] - 51
Man skal ikke være for godtroende [QC] - 51, 52
    Sjette samling - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
Skolernes nytte [ZW] - 53
Ensomhed volder skade [XX] - 53, 54
Et godt eller et ondt egteskab [ZH] - 55
En from hustrus pris [ZH] - 56, 57
En egtemand maa være et fromt og gudfrygtigt menneske [ZH] - 57
Det elskeligste samfund er samfundet mellem fromme egtefolk [ZH] - 57, 58
Egtestandens værdighed og gavn, som verden ikke ser [ZH] - 58
En utugtig hustru er mandens største hjertesorg [ZH] - 58, 59
Ulyst og byrde i egtestanden [ZH] - 60
Hvilket embede enhver af egtefællerne har [ZH] - 60, 61
Dr. M. Luthers bøn for sin egtestand [ZH] - 61
At retskaffen kjærligbed mellem egtefolk er sjelden [ZH] - 61, 62
    Syvende samling - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Om Lucanus [ZZ] - 62
Mod lovstormerue [XJ] - 63
Ugudelig øvrighed kan vel være dygtige verdens-regenter [ZI] - 63, 64
Store potentater er vor herre Guds kortspil [ZJ] - 64, 65
En anden tale om Guds kortspil [XB] - 65
Gud giver stundom ret ypperlige mænd [ZS] - 65, 66
Om en anden biskop i det tyske rige [XZ] - 66
Hvad det er at tilbede Gud og tjene ham [ZG] - 66, 67
Bønnen bliver visselig hørt [XM] - 67
Dr. M. Luthers og andres plage under pavedømmet med horis canonicis [XM] - 68
En kristen beder altid [XM] - 68, 69
At man maa holde ved i bønnen [XM] - 69
Din vilje ske! [XM] - 69, 70
Om man og bander i bønnen? [XM] - 70
At bønder ugjerne beder [XM] - 70
Ingen fader skal overgive sit gods til sine børn, medens han endnu er i live [XC] - 70, 71, 72
    Ottende samling - 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Forskjellige talere [ZZ] - 72
Om dialektiken [ZW] - 72
Kjendetegn paa en god taler [XT] - 73
Hvad en from prædikant skal gjøre [XT] - 73
At prædike eller holde forelæsninger for lærde folk [XT] - 73
Hvorledes man har prædiket under pavedømmet [XT] - 74
Hvorledes verden vil ophæve og bilægge kløften i religionssager [XA] - 74, 75
Om en fyrste [ZJ] - 75
Om den gruelige ondskab og regimentet i Rom [QB] - 75, 76
Pavens intetsigende berømmelse af den romerske kirke [XR] - 76
Pavens tredelte krone [XY] - 77
Pavens fald i vor tid [XY] - 77
Sammenligning mellem paven og gjøgen [XY] - 77, 78
Om konciliet [ZO] - 78
Verden, især vor utaknemmelighed, vil igjen ophjælpe pavedømmet [XD] - 78, 79
Krig er Guds største straf [ZR] - 79
En formaning til taksigelse for fred [XM] - 80, 81
Den ene maa for fredens skyld vige for den anden [ZK] - 81
Om man har ret til at sætte sig til modverge [ZT] - 81, 82
    Niende samling - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Uenighed mellem tjenerne i kirken [XM] - 82, 83
Afguderi og dets straf [XE] - 83, 84
Af det bedste kommer det mest forargelige [ZF] - 84, 85
Luthers hunde [XG] - 85
Om kometer [XC] - 85
Hovmod, især hos prædikanterne, gjør stor skade i kirken [XT] - 85, 86
Hyklernes hovmod [XT] - 86
Hvad en hykler er [ZD] - 86, 87
Hvad Guds retfærdighed er, og hvorfor lovens prædiken er nødvendig mod antinomisterne [XJ] - 87, 88
En underlig historie om mag. Eisleben (Agricola) [XJ] - 88
Børnenes tro [XK] - 89
Den rette tros art [XK] - 89, 90
Hykleres art og natur er som skorpionens [ZD] - 90
Afgudsdyrkernes og de gjerningshelliges art og egenskab [XE] - 90, 91
Om gjernings-retfærdigheden [XL] - 91
Om troens hovmod [XK] - 91, 92
    Tiende samling - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Det er berømmeligere at omkomme ved djævelen end ved mennesker [XV] - 92
Trolddom, theologisk afmalet [XW] - 92, 93
Hvorledes man bliver from for Gud [XK] - 93
Kvinder bør ikke være veltalende [XC] - 93
Hvad der vanklæder en kvinde [XC] - 94
Kvinde-regimente [ZH] - 94
Gud vil have flid og troskab i enhvers kald [QC] - 94, 95
Om drik [XD] - 95, 96
Om komedier [ZY] - 96, 97
Om musikens nytte og kraft [ZX] - 97, 98, 99
    Ellefte samling - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Kun troen gjør retfærdig [XK] - 99, 100, 101
Hvem der har nytte af det guddommelige ord [XA] - 101
Guds ord er af dobbelt art [XA] - 102
Dr. Martin Luthers rim om det nye testamente [XA] - 102
At tro og lide paa Gud [XK] - 102, 103
Om fædrene [ZP] - 103, 104
Sammenligning mellem det guddommelige ord og fædrenes skrifter [ZO] - 104
Om ogsaa fornuftens lys tjener theologien [XC] - 104, 105
Guds hemmelige raad skal man ikke vide eller gruble derover [XB] - 105, 106
Apostlernes undergjerninger har været nødvendige [ZQ] - 106
Guds ord skal man tro og ikke tvile derpaa [XA] - 106, 107
Korte sprog af katekismen, saaledes som dr. M. Luther har lært dem i sit hus [XI] - 107, 108, 109, 110, 111, 112
    De ti Guds bud - 107, 108
    Troen - 108, 109
    Fader-vor - 109
    Daaben - 109
    Nadverden - 110
    Gode gjerninger - 110, 111, 112
Haab [XK] - 112
    Tolvte samling - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Tre slags mennesker [XD] - 112, 113
Guds vrede biver snart forsonet [XB] - 113
Om en ond samvittighed [XG] - 113, 114
Hvorledes man bliver ret from [XK] - 114
Løgn [XJ] - 114
En adelsmands spottende og ugudelige tale mod dr. M. L. [ZU] - 114
Et andet spørgsmaal, rettet til dr. M. L. [XQ] - 114, 115
Om man under skrifte maa fortælle alle sine synder? [XP] - 115, 116
Hvorfor fyrster og herrer ofte ikke har lykken med sig i sine planer og handlinger [ZI] - 116
Tegn, som gaar forud for straffen [XB] - 116, 117
Unge herrer [ZJ] - 117
Øvrighed og jurister trænger syndernes forladelse i sit embede [ZI] - 117
Hvoraf det kommer, at øvrigheden synder og gjør uret [ZI] - 117, 118
Dr. M. Luthers alvorlige disputation med juristerne [ZV] - 118, 119, 120
    Trettende samling - 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Dr. M. Luthers trøstefulde ord under hans datters sygdom og jordefærd [ZL] - 120, 121, 122, 123
Hvorledes en kristen skal holde sig i armod og lidelser [XX] - 123, 124, 125
Guds hensigt med at tugte menneskene [XX] - 125
Trøst mod manges fiendskab [XL] - 125
Taalmodighed er altid fornøden [XL] - 125, 126
Gud holder os meget tilgode [XB] - 126
Det menneskelige hjertes ubestandighed [XD] - 126, 127
Hvad det er at være en kristen [ZC] - 127
Falskne kristne [ZD] - 128
Hvad en kristens liv ligner [ZD] - 128, 129
En kristen er ved godt mod [ZC] - 129
At søge at undgaa døden er kun en galgenfrist [ZL] - 129, 130
    Fjortende samling - 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
Man skal give af frit hjerte og enfoldig, uden al vinding [XL] - 130
Kjærlighed til næsten [XL] - 130, 131
Erkjendelse af naturen [XB] - 131, 132
Gud skjuler sine gaver, saa at man ikke bliver dem ret var [XB] - 132
Guds legemlige gaver agter man ringe [XB] - 132
Der ligger størst vegt paa, hvorledes man bruger, hvad man eier [XC] - 132, 133
Overflod af timelige goder hindrer troen [XB] - 133
Verdens tale og væsen [XD] - 133, 134
Hvorledes mennesker for timelige goders skyld glemmer sin salighed [XD] - 134, 135
Om epikureiske folk [XD] - 135, 136
En anden om misbrug af Guds skabninger [XC] - 136
Børn er Guds velsignelse [XC] - 136, 137
Børn er Guds særlige velsignelse og gave [XC] - 137, 138
Om børn og deres liv [XC] - 138, 139
Om foragt for Guds ord. Hvorledes verden forholder sig til Guds ord [XA] - 139
Hvorfor paven ikke priser St. Paulus mere end St. Peter [ZQ] - 140, 141
    Femtende samling - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Enhver kristen er skyldig at bekjende Kristus [XN] - 141
Om kurfyrsten af Sachsens, hertug Johans, bekjendelse af evangeliet og hans standhaftighed [XN] - 141, 142
Hertug Henrik af Sachsens bekjendelse af evangeliet og hans standhaftighed [XN] - 143
Selv evangeliets fiender maa give læren om retfærdigheden ved troen vidne, at man alene ved den bliver retfærdig for Gud [XK] - 144, 145
Hvorledes man skal modstaa onde lyster [XX] - 145, 146
Ungdommens og enhver alders anfegtelse [XX] - 146
Nytten af anfegtelser [XX] - 146
En anden om anfegtelser og dr. M. Luthers tanker om dem [XV] - 146, 147, 148
Om anfegtelse [XV] - 148
Hvorledes man kan modstaa anfegtelsen [XX] - 148, 149
Om melankolikere, og hvorledes deres melankoli kan fordrives [XX] - 149, 150
Gud bruger ogsaa, hvad ondt er, til at fremme det gode [XB] - 150, 151, 152
    Sekstende samling - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
Jordisk gods er den ringeste gave [XD] - 152
Hvorledes Gud bryder og ydmyger menneskets hovmod [XB] - 152, 153
Hvo der af hjertet kan ydmyge sig for Gud, han har seiret [XB] - 153
Gud tilgiver retskaffen synd [XG] - 153
Feil ved tilhørerne og ved prædikanterne [ZB] - 154
Djævelen gjør med sin forfølgelse evangeliet ingen skade [ZB] - 155
Hvad lov og evangelium er [XJ] - 155
Hvorfor man priser loven [XJ] - 155
St. Augustins sprog om loven [XJ] - 155
Guds ords art [XA] - 155, 156
Gud er ufattelig i sin majestæt [XB] - 156
Ei heller Guds lov gjør levende, men døder [XJ] - 156, 157
Om de ti buds orden [XI] - 157, 158
Lov og evangelium er den kristelige læres hovedstykker [XJ] - 158, 159
Efter det guddommelige ord skal vi rette alle vore handlinger og vort liv [XA] - 159
Hvorledes dr. M. Luther havde det under pavedømmet [XX] - 159, 160
Hvad biskop Albrecht af Mainz har dømt om bibelen [XA] - 160
Om den fri vilje [XH] - 160, 161
Om Fader-vor og dets kraft [XM] - 162
Man maa holde ved i bønnen [XM] - 162
Doktor Martin Luthers bøn om naadigt regn [XM] - 162, 163
    Emneregister - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
    Om Guds ord eller den hellige skrift - XA - 165
    Om Guds gjerninger - XB - 165, 166
    Om skabelsen - XC - 166
    Om verden og dens skik - XD - 166, 167
    Om afguderi - XE - 167
    Om den herre Kristus - XF - 167
    Om synden - XG - 167
    Om den fri vilje - XH - 167
    Om den hellige katekismus - XI - 168
    Om loven og evangeliet - XJ - 168
    Om troen - XK - 168
    Om gode gjerninger - XL - 168
    Om bønnen - XM - 169
    Om bekjendelse af den sande lære og om bestandighed - XN - 169
    Om den hellige daab - XO - 169
    Om hemmeligt skrifte - XP - 169
    Om alterens sakramente - XQ - 169
    Om den kristelige kirke - XR - 169
    Om bannet - XS - 169
    Om prædikeembedet eller kirkens tjenere - XT - 170
    Om englene - XU - 170
    Om djævelen og hans gjerninger - XV - 170
    Om trolddom - XW - 170
    Om anfegtelser - XX - 170, 171
    Om paven - XY - 171
    Om kardinaler og biskoper - XZ - 171
    Om ceremonier - ZA - 171
    Om sværmere, partier og sekter - ZB - 171
    Om en kristen og et kristeligt liv - ZC - 171
    Om hyklerne og de falske brødre - ZD - 171, 172
    Om sofisteri - ZE - 172
    Om forargelse - ZF - 172
    Om den rette gudstjeneste - ZG - 172
    Om egtestanden - ZH - 172
    Om øvrighed og fyrster - ZI - 172
    Om konger, fyrster og herrer - ZJ - 172, 173
    Om uenighed - ZK - 173
    Om døden - ZL - 173
    Om de dødes opstandelse og det evige liv - ZM - 173
    Om allegorier og aandelige tydninger af skriften - ZN - 173
    Om koncilier - ZO - 173
    Om kirkefædrene - ZP - 173
    Om apostlerne eller Jesu discipler - ZQ - 173
    Om krig - ZR - 173
    Om ypperlige høvedsmænd og helte - ZS - 174
    Om modstand og nødverge - ZT - 174
    Om adelsmænd - ZU - 174
    Om jurister - ZV - 174
    Om skoler og universiteter - ZW - 174
    Om musiken - ZX - 174
    Om studier - ZY - 174
    Om lærde - ZZ - 174
    Om jøderne - QA - 174
    Om den stad Rom - QB - 175
    Om ens kald - QC - 175

Project Runeberg, Fri Nov 6 04:09:25 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/bordtaler/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free