- Project Runeberg -  Jordbruksräkningen år 1927
(1930) [MARC] - Tema: Statistics
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK JORDBRUK MED BINÄRINGAR

JORDBRUKSRÄKNINGEN ÅR 1927

AV STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1930 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 293134

Förord till den elektroniska utgåvan

Jordbruksräkningar genomfördes vart femte år 1927-1966 och resultatet utgavs som rapporter, som har digitaliserats av Statistiska Centralbyrån. Jordbruksräkningen år 1927 (1930) har i maj 2020 kopierats till Projekt Runeberg. De 370 sidorna har av SCB scannats i svartvitt (utan gråskalor) i en måttlig upplösning (kanske 300 dpi?), vilket är sämre än vi brukar nöja oss med. OCR-texten från SCB är ofullständig och har ersatts av vår egen.

This volume was scanned by Kungl. biblioteket, Sweden's national library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, iv, v
Till Konungen - iii
Le recensement général agricole de 1927 - vi, vii, viii, ix, x
I. Inledning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    Jordbruksräkningens planläggning och genomförande - 1, 2, 3
    Brister och ofullständigheter hos materialet - 3, 4, 5
    Åtgärder för avhjälpande av materialets brister - 5, 6, 7
    Materialets tillförlitlighet - 7, 8
    Kontrollundersökning - 8
II. Areal av olika ägoslag - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
III. Brukningsdelarnas antal och areal inom olika storleksgrupper - 19, 20, 21, 22, 23
IV. Utarrenderade brukningsdelar - 24, 25, 26, 27
V. Åkerjordens användning - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
    Huvudresultat; jämförelse med tidigare år - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
    Åkerjordens användning i skilda delar av landet - 34, 35, 36, 37, 38, 39
    Åkerjordens användning vid brukningsdelar av olika storlek - 39, 40, 41, 42, 43, 44
VI. Husdjuren - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
    Antalet djur år 1927; jämförelse med föregående räkningar - 45, 46, 47, 48, 49
    Redogörelse för varje särskilt djurslag: ålder, kön och geografisk fördelning - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
    Antalet husdjur vid brukningsdelar av olika storlek - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Antalet djurägare - 65, 66
VII. Antalet fruktträd - 67
VIII. Nyodlingar - 68, 69
IX. Täckdikning - 70, 71, 72
X. Gödselvård - 73, 74
    Tabeller - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
Tab. 1. Arealen fördelad efter ägoslag, i hektar, inom varje kommun år 1927 - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
    Stockholms län - 75, 76, 77, 78
    Uppsala län - 78, 79, 80
    Södermanlands län - 81, 82, 83
    Östergötlands län - 83, 84, 85, 86, 87
    Jönköpings län - 87, 88, 89, 90
    Kronobergs län - 90, 91, 92
    Kalmar län - 93, 94, 95
    Gotlands län - 95, 96, 97
    Blekinge län - 98
    Kristianstads län - 99, 100, 101, 102
    Malmöhus län - 102, 103, 104, 105, 106, 107
    Hallands län - 107, 108, 109, 110
    Göteborgs o. Bohus län - 110, 111, 112
    Älvsborgs län - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
    Skaraborgs län - 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
    Värmlands län - 124, 125, 126
    Örebro län - 126, 127, 128, 129
    Västmanlands län - 129, 130, 131
    Kopparbergs län - 131, 132, 133
    Gävleborgs län - 133, 134
    Västernorrlands län - 135, 136
    Jämtlands län - 137, 138
    Västerbottens län - 138, 139, 140
    Norrbottens län - 140, 141
Tab. 2. Arealen fördelad efter ägoslag, i hektar, inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1927 - 142, 143
Tab. 3. Antalet brukningsdelar och lägenheter, åkerjordens användning samt antalet husdjur inom varje kommun år 1927 - 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
    Stockholms län - 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
    Uppsala län - 150, 151, 152, 153, 154, 155
    Södermanlands län - 156, 157, 158, 159, 160, 161
    Östergötlands län - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
    Jönköpings län - 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
    Kronobergs län - 174, 175, 176, 177, 178, 179
    Kalmar län - 180, 181, 182, 183, 184, 185
    Gotlands län - 186, 187, 188, 189
    Blekinge län - 190, 191
    Kristianstads län - 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
    Malmöhus län - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
    Hallands län - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
    Göteborgs o. Bohus län - 214, 215, 216, 217, 218, 219
    Älvsborgs län - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
    Skaraborgs län - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243
    Värmlands län - 242, 243, 244, 245, 246, 247
    Örebro län - 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
    Västmanlands län - 252, 253, 254, 255, 256, 257
    Kopparbergs län - 256, 257, 258, 259, 260, 261
    Gävleborgs län - 260, 261, 262, 263
    Västernorrlands län - 264, 265, 266, 267
    Jämtlands län - 268, 269, 270, 271
    Västerbottens län - 270, 271, 272, 273, 274, 275
    Norrbottens län - 274, 275, 276, 277
Tab. 4. Antalet brukningsdelar, åkerjordens användning, i hektar, samt antalet fruktträd inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1927 - 278, 279, 280, 281
Tab. 5. Antalet husdjur av olika slag inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1927 - 282, 283, 284, 285, 286, 287
Tab. 6. Antalet brukningsdelar, åkerjordens användning samt husdjuren inom olika storleksgrupper år 1927 - 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323
    Stockholms län - 288, 289
    Uppsala län - 288, 289
    Södermanlands län - 288, 289
    Östergötlands län - 290, 291
    Jönköpings län - 292, 293
    Kronobergs län - 292, 293
    Kalmar län - 292, 293, 294, 295
    Gotlands län - 294, 295
    Blekinge län - 294, 295, 296, 297
    Kristianstads län - 296, 297, 298, 299
    Malmöhus län - 298, 299, 300, 301
    Hallands län - 300, 301, 302, 303
    Göteborgs o. Bohus län - 302, 303
    Älvsborgs län - 304, 305
    Skaraborgs län - 306, 307, 308, 309
    Värmlands län - 308, 309
    Örebro län - 310, 311
    Västmanlands län - 312, 313
    Kopparbergs län - 312, 313, 314, 315
    Gävleborgs län - 314, 315, 316, 317
    Västernorrlands län - 316, 317, 318, 319
    Jämtlands län - 318, 319
    Västerbottens län - 320, 321
    Norrbottens län - 322, 323
Tab. 7. Åkerjordens användning inom olika storleksgrupper år 1927. — Sammandrag - 324, 325
Tab. 8. Antalet husdjur inom olika storleksgrupper år 1927. — Sammandrag - 326, 327, 328, 329
Tab. 9. Antalet redovisade fastigheter, köksväxt- och fruktträdgårdsareal samt antalet fruktträd, inom varje härad och stad år 1927 - 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
Tab. 10. Antalet självägda och utarrenderade brukningsdelar samt gödselvård och jordförbättringar inom olika områden och storleksgrupper år 1927 - 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
Tab. 11. Antalet självägda och utarrenderade brukningsdelar samt gödselvård och jordförbättringar år 1927. — Sammandrag - 358
Tab. 12. Antalet brukningsdelar och lägenheter med husdjur av olika slag år 1927 - 359
Bilaga A. Kungl. Maj:ts förordning om allmän jordbruksräkning år 1927 - 360, 361
Bilaga B. Formulär n:r 1. Jordbruksfastighet - 362, 363, 364, 365
Bilaga C. Formulär n:r 2. Annan fastighet - 366, 367
Kartor - plansch, plansch
Sveriges officiella statistik - 371, 372

Project Runeberg, Thu May 21 15:02:08 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/jord1927/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free