- Project Runeberg - Nordic Authors /
N. F. S. Grundtvig

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Grundtvig, N. F. S. (1783–1872), priest, writer, poet, Denmark.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about N. F. S. Grundtvig in:


Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er bedst kendt for sine mindre lyriske frembringelser med fædrelandsk eller religiøst indhold; som salmedigter er han blevet meget skattet. Digtning i almen forstand har imidlertid langt fra alene været, hvad Grundtvig skrev. Han har oversat Snorre og Saxo, gjort dybe studier i den angelsaksiske litteratur og forfattede mildt sagt uberegnelige lejlighedsskrifter, mindre afhandlinger og avisartikler. Og alt imens nåede Grundtvig at fremtræde som fanebærer for kirkelig hyldest. I 1810 kastede han handsken mod en stor del af Københavns præsteskab gennem sin dimissionsprædiken "Hvi er herrens ord forsvundet af hans hus", og i 1825 fortsatte han striden gennem sit angreb på professor Clausens skrift om katolicisme og protestantisme. Siden spørgsmålet blev trukket for retten, nedlagde Grundtvig sit embede og levede nogle år som skriver, indtil han i 1832 fik sin tilladelse til at prædike tilbage. I 1839 ansattes han som legaliseret sjælesørger i en lille kreds, hvortil mange dog frivilligt tilsluttede sig. Sit halvtredsårs jubilæum som præst fejrede han i 1861, da han, frikirkelighedens fortaler, af statens højeste myndighed, opnåede biskoptitel.

(Resumeret fra "Verldliteraturens Historia" af Arvid Ahnfelt, Stockholm 1886).


Links


Find other Nordic Authors named Grundtvig, others born in 1783 or deceased in 1872.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2018-10-01 00:22 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/grundtvg.html

Valid HTML 4.0!