- Project Runeberg -  Ätten Rehbinder genom åtta sekler
(1925) [MARC] Author: Victor Rehbinder
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ätten Rehbinder genom åtta sekler


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


IMAGE_SOURCE: http://hdl.handle.net/10062/37413, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.

The above contents can be inspected in scanned images: omslag, smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 5, 7, 8

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 5, 7, 8
Förord - 9, 10, 11
    Första delen: historik - 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
1. Ätten Rehbinders ursprung och namn - 15, 16, 17
2. Ätten Rehbinders utbredning - 17, 18, 19, 20, 21
    1) Geografisk utbredning - 17, 18
    2) De äldsta kända medlemmarna af ätten - 18, 19
    3) Ätten Rehbinders förgreningar - 19, 20, 21
3. Ätten Rehbinders upphöjande i adligt, friherrligt (baronligt) och grefligt stånd samt dess inskrifning å riddarbänk eller riddarhus - 22, 23, 24, 25
4. Ätten Rehbinders urstamvapen och dess förändringar - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
5. Det svenska friherrebrefvet - 35, 36, 37, 38, 39, 40
6. Sammanfattning af ätten Rehbinders krigshistoria - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
    Bilagor - 52, 53, 54, 55, 56
    1) Fältmarskalkar, generaler och amiraler af ätten Rehbinder - 52
    2) Regementen och kårer, som hafva haft en Rehbinder till chef - 53
    3) I krig eller envig stupade eller i fält eller fångenskap aflidna medlemmar af ätten Rehbinder - 54, 55
    4) I krig sårade medlemmar af ätten Rehbinder - 55, 56
    5) Svenska medlemmar af ätten Rehbinder som råkat i krigsfångenskap - 56
7. Ätten Rehbinders karakteristik - 57, 58, 59
8. Ätten Rehbinders fastighetsbesittningar - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
    Andra delen: stamtabeller - 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
1. De äldre generationerna - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
2. Äldre finska ättegrenen - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
3. Estländska ättegrenen - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
    Stamhuset Uddrich - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
    Stamhuset Sellenküll - 151, 152, 153, 154, 155
4. Svenska ättegrenen - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
    Stamhuset Stora Kålltorp - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
    Stamhuset Marsäter (Fredriksnäs) - 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
5. Stamhuset Gross-Goldenbeck - 224, 225
6. Yngre finska ättegrenen - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
    Stamhuset Bråfvelsberg - 247, 248, 249
7. Stamhuset Kotzum - 250, 251, 252
8. Stamhuset Axbergshammar - 252, 253
9. Estländsk-ryska ättegrenen - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
10. Lifländsk-ryska ättegrenen - 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
    Stamhuset Jesse - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
11. Stamhuset Jerküll - 302
12. Stamhuset Limmat - 303, 304
13. Kurländska ättegrenen - 305, 306, 307
14. Ättemedlemmar hvilkas samband med stamtabellerna ej kunnat utrönas - 307, 308, 309, 310, 311
    Tredje delen: biografier - 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
1. Friherre Henrik Rehbinder till Uddrich - 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
2. Friherre Bernhard Henriksson Rehbinder till Uddrich - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
3. Friherre Berndt Bernhardsson Rehbinder till Uddrich - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
4. Friherre Berndt Otto Rehbinder till Uddrich - 357, 358, 359, 360
5. Friherre Reinhold Johan Rehbinder till Uddrich - 360, 361, 362, 363, 364
6. Grefve Robert Henrik Rehbinder - 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403
7. Friherre Otto Henriksson Rehbinder till Uddrich - 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
8. Friherre Bernhard Otto Rehbinder till Uddrich - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
9. Riksgrefve Nikolai Ludvig Rehbinder - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
10. Friherre Reinhold Henriksson Rehbinder till Uddrich - 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
11. Friherre Hugo Wilhelm Johan Nathanaël Rehbinder till Uddrich - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458
12. Friherre Carl Magnus Victor Rehbinder till Uddrich - 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
13. Friherre Hans Henrik Henriksson Rehbinder till Uddrich - 484, 485, 486, 487
14. Friherre Carl Herman Rehbinder till Uddrich - 487, 488, 489, 490, 491
15. Friherre Johan Adam Rehbinder tilf Uddrich - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
16. Berndt Wilhelm von Rehbinder - 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
    Fjerde delen: register - 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562
1. Källregister - 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
2. Bildregister - 515, 516, 517, 518, 519
3. Personregister - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562
    I. Medlemmar af ätten Rehbinder - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547
    A. Manliga medlemmar - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529
    B. Manliga medlemmars giften - 529, 530, 531, 532, 533, 534
    C. Qvinliga medlemmar - 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542
    D. Qvinliga medlemmars giften - 542, 543, 544, 545, 546, 547
    II. Öfriga omnämnda personer - 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562
Anmärkningar - 562

Project Runeberg, Thu Sep 7 20:46:56 2023 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/rehbinder/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free