- Project Runeberg -  Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män /
Essen : ett tillägg till Palmblads Biographiska lexicon

(1835-1857) [MARC] With: Vilhelm Fredrik Palmblad, Per Wieselgren
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ESSEN,

ett tillägg till PALMBLADS BIOGRAPHISKA LEXICON, af P. WIESELGREN. MALMÖ, TRYCKT PÅ MAG:R BERNH. CRONHOLMS FÖRLAG, UTI BERLINGSKA BOKTRYCKERIET I LUND. 1855. La recherche de la vérité est déjà une réligion, qui marche à coté de celle que nos doctrines nous prèchent. Carl XIV Johan (i bref till E. G. Geijer). Till Seniorn bland Deras Excellencer Rikets Herrar, f. d. Justitie Cancelleren, R. o. C. af K. M. O., L. K. W. A. Grefve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister, en ”Pharus; som står qvar och skiner ur en förgången” domar-verld! med vördnadsfullaste tacksamhet af P. Wieselgren.

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna fristående bok från 1855 utger sig på titelsidan för att vara ett tillägg till Biographiskt lexicon, som i sitt fjärde band enbart tar upp Hans Henrik von Essen. Detta tillägg innehåller biografier över 14 personer på 279 sidor, varav den avgjort längsta är nr 13 Hans Henrik von Essen, som spänner över 245 sidor och har 13 underrubriker. Boken har i mars 2014 digitaliserats av norska Nasjonalbiblioteket, varifrån de scannade bilderna i september 2020 kopierades till Projekt Runeberg och försågs med en ny OCR-text (den norska saknade svenska ö). Det norska intresset förklaras av att H. H. von Essen ledde den svenska armé som 1814 tog över Norge, som Danmark fick avträda efter Napoleonkrigen.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: frontespis, titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - frontespis, titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi
Essen - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    A) Essen-ätten med en hjelm omgifven af fyra kulor i skölden - 7
1. Essen, Johan von - 7, 8, 9
2. Essen, Didrick von - 9, 10
    B) Essen-ätten med kulor och sparrar såsom sköldemärke - 10
3. Essen, Paul von - 10, 11
4. Essen, Henrik Johan von - 11, 12, 13, 14, 15
    C) Essen-ätten med kulor, sparrar och ett rest lejon i hjertskölden - 15
5. Essen, Benjamin Alexander von - 15
    D) Essen-ätten med en uggla på en nedslagen stubbe i hjertskölden, sedermera med ett rest lejon i 2:dra och 3:dje fältet - 15
6. Essen, Alexander von - 15, 16, 17, 18, 19
7. Essen, Georg von - 19, 20
8. Essen, Wilhelm Reinhold von - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
9. Essen, Hans Henrik von - 30, 31, 32
10. Essen, Reinhold Wilhelm von - 32, 33, 34, 35
11. Essen, Fredrik Ulrik von - 35, 36, 37, 38
12. Essen, Fredrik Ulrik von - 38, 39, 40
13. Essen, Hans Henrik von - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
    1. Essen, åtföljande K. Gustaf III till Finland och Italien 1783—1784 - 44
    2. Essen, åtföljande K. Gustaf III under Finska kriget och då Konungen anfölls af mördare, 1788—1792 - 52
    3. Essen under Hertig Carls förmyndareregering och såsom Öfverståthållare, 1792—97 - 55
    4. Essen såsom General-Gouverneur och en tid tillika Öfver-Befälhafvare öfver Pomern och Rügen samt Greifswalds Universitets-Canceller - 66
    a) Essen såsom blott Gen.-Gouv. och Canceller. 1800—1806 - 66
    Essen och Gust. Lagerbjelke - 73
    Essen och Wetterstedt - 81
    Essen och Toll - 82
    Essen och G. M. Armfelt - 86
    Essen och Hochschild - 87
    Essen och Brinckman - 89
    Tribunalet - 95
    Defensionsverket - 96
    Pomerska Riddarhuset - 97
    Landtdagen i Greifswald - 98
    b) Essen såsom General-Gouverneur och tillika General en Chef i Sveriges Tyska besittningar. Sept. 1806 till Aug. 1807 - 105
    c) General-Gouverneur öfver Pomern och Rügen Maj—Sept. 1807 - 129
    5. Essen såsom General-inspecteur, Conseil-Ledamot och sedan Statsråd. 1808—1809 - 142
    6. Essen såsom Ambassadeur hos Kejsar Napoleon, då Pomern återvanns, samt såsom Gen.-Gouverneur för andra gången öfver Pomern och Rügen. 1809—1813 - 149
    7. Essen såsom t. f. Riksmarskalk samt Fältmarskalk och Befälhafvare öfver kustarméen, sedermera Befälhafvare öfver Tropparne, som sammandrogos i Småland, Halland och Blekinge 1810—1812 - 178
    8. Essen såsom Högste Befälhafvaren, under Generalissimus Kronprinsen, öfver Svenska observationsarmeen mot Norge 1813 - 188
    9. Essen såsom Befullmäktigad att å Konungens vägnar emottaga det af Danmark afträdda Norge och såsom General-Gouverneur verkställa dess provisoriska styrelse; derjemte fortfarande Generalbefälhafvare, under Generalissimus, öfver den Svenska i Norge inbrytande armeen 1814 - 198
    10. Essen såsom Norges Riks-Ståthållare, Norsk Fältmarskalk och Canceller öfver Universitetet i Christiania 1814—1816 - 232
    11. Essen såsom Riksmarskalk, General-Befälhafvare i Skåne och Chef för Svenska Stuterierna 1816—1824 - 259
    12. Återblick - 263
    13. Essens död - 282
14. Essen, Gustaf Adolph Fredrik Wilhelm - 284, 285
Tillägg p. 178 r. 9 - 286, 287, 288, 289, 290
Rättelser - r1, r2
Förklaring rörande p. 258 från början till 259 r. 19 - f1, f2

Project Runeberg, Mon Sep 14 18:25:14 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/biosvman/essen/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free