- Project Runeberg - Nordic Authors /
Carl Rupert Nyblom

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nyblom, Carl Rupert (1832–1907), literature historian, art historian, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about Carl Rupert Nyblom in:


Carl Rupert Nyblom, svensk litteratur- och konsthistoriker, född 29 mars 1832, död 30 maj 1907. Gift med författarinnan Helena Nyblom, se nedan. Deras barn var operasångaren Sven Nyblom (1868-1931), författarinnan Ellen Nyblom (f. 1869), skådespelaren Manasse Nyblom (f. 1870) och målaren Ture Lennart Nyblom (f. 1872).

1850 student i födelsestaden Uppsala
1850--1853 informator på Åkers bruk
1853 Svenska akademiens andra pris för dikten Arion
1854--1856 student vid Uppsala universitet
1857 fil. dr. på en avhandling Om det komiska och dess förhållande till humorn
1864 gift med Helene Augusta Roed, dotter till danske målaren Jørgen Roed
1866 ledamot av Göteborgs vet. o. vitt. samh.
1867--1897 professor i estetik, litteratur- och konsthistoria vid Uppsala universitet, efter B.E. Malmström, som dött 1865
1878--1887 medlem av byggnadskommittén för uppförande av Uppsala nya universitetshus
1879 invald i Svenska Akademien, stol 14, se även Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien
1880 ledamot av 1880 års k. teaterkommitté
1881 hedersledamot av Akad. för de fria konsterna
1884 ledamot av Mus. akad.
1885--1893 medlem av Uppsala domkyrkobyggnadskommitté
1888 hedersdoktor i Bologna
1889 ledamot av Human. samf. i Uppsala
1900 medlem av Svenska akad:s Nobelkommitté
1901 medlem för italiensk litteratur av Svenska akad:s Nobelinstitut

Links

Skrifter

Utöver nedan uppräknade arbeten, har C.R.N. även översatt Mark Twain och andra humorister till svenska. Han var verksam som konstkritiker i Post- och inrikes tidningar och bidrog med biografiska artiklar i Nordisk familjebok.

Qvartetten, kalender, 1855
tillsammans med tre andra, bidrog C.R.N. här med dikter
Om det komiska och dess förhållande till humorn, 1857
doktorsavhandling
Th. Moore, Irländska melodier, 1858
Svensk översättning av C.R.N.
Dikter, 1860
Konststudier i Paris, 1863
Om den antika konsten och dess pånyttfödelse, 1864
Bilder från Italien af Carlino, 1864
ny tillökt uppl. med ny titel Ett år i södern, 1883
dansk översättning 1883
Nya dikter, 1865
Innehåller gravtal till fadern och till B.E. Malmström
Svensk Litteratur-Tidskrift, 1865-1869
Ej att förväxla med Samfundet de nios publikation under 1900-talet med samma namn!
.
Följande artikelförfattare medverkade utöver redaktören C.R. Nyblom själv (1869 utgavs tidskriften av Hans Forssell och trycktes i Stockholm): *** (1867), -e- (1866,68), -h (1869), -ll (1865,67-69), -m (1867), n- (1866), -r (1867-68), r-m (1869), -rn (1866), -st (1866), -y- (1866), -z (1869), Ag. (1865), A.M. (1869), A.R. (1869), A-t [Claes Annerstedt ?] (1866), B-lk [Per Erik Bergfalk, 1798-1890 ?] (1869), C.A-t [Claes Annerstedt ?] (1868), C.F.B. [C. von Bergen ?] (1869), Fdn F-dn (1866-67), F.S. [F.W.S-r ?] (1866), F.W.S-r [Fredrik Vilhelm Scholander, 1816-1881 ?] (1869), H. (1868), H.S. (1868), M-g- (1868), N.L-r [Nils Linder, 1835-1904 ?] (1868), N.P.N-n [Nils Peter Nilsson, 1819-1903 ?] (1868), P.A.G. [Peter August Gödecke, 1840-1890 ?] (1866,68), P.A.S. [Per Adam Siljeström, 1815-1892 ?] (1869), S.N. (1867-68), T.K. (1868), Y.S. (1867), W. (1868), J.W. Arnberg (1869), C. Annerstedt (1869), C. von Bergen (1867), R.M. Bowallius (1867), M. Dalsjö (1869), L. Dietrichson (1866), Fjalar [C.L. Östergren] (1869), Anders Flodman (1866-67), Hans Forssell (1866-69), Th.M. Fries (1865), A.T. Gellerstedt (1869), C.G. Hammarskjöld (1869), S.F. Hammarstrand (1869), M. Hammerich (1866), Artur Hazelius (1868), J. Hellstenius (1865), H. Hildebrand (1867,69), F.W. Häggström (1865, 67), Daniel Klockhoff (1866-67), C.G. Malmström (1869), E.V. Montan (1869), J. Nordström (1869), H.L. Rydin (1868-69), J. Wallin (1867), C.P. Wikner (1865-66), C. Wirsén (1869). Av de artikelförfattare som kunnat identifierats, var samtliga döda före år 1929.
Om innehåll och form i konsten, 1866
Två profföreläsningar, 1867
Vers och prosa. Gammalt och nytt, 1870
William Shaksperes sonetter, 1871
tolkade av C.R.N.
Georg Stiernhielm, 1872
en minnessång över Stiernhielm
Estetiska studier, 2 vol., 1873-1884
Innehåller en essay över J.L. Runeberg
Valda dikter, 1876
Dikter från främmande länder, 1876
Johan Tobias Sergel, Sveriges största konstnärssnille, 1877
biografi över Sergel
A.F. Lindblad, 1880
biografi över A.F. Lindblad i Svenska akad:s handlingar
G.J. Adelcrantz, 1890
biografi över G.J. Adelcrantz i Svenska akad:s handlingar
Skönhetslärans hufvudbegrepp, 1893
i Svenska akad:s handlingar
F.W. Scholander, 1898
biografi över F.W. Scholander i Svenska akad:s handlingar
Upsala universitets konstsamlingar, beskrifvande förteckning, 1898
Fredrika Bremer, 1902
biografi över Fredrika Bremer i Svenska akad:s handlingar
Till J.L. Runebergs minne, 1904
biografi över J.L. Runeberg i Svenska akad:s handlingar
Rim och bilder, 1904
Fr. Mistral, Mirèio, 1904
svensk översättning av C.R.N.
En sjuttioårings minnen, 2 vol., 1908
posthum

Find other Nordic Authors named Nyblom, others born in 1832 or deceased in 1907.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-29 17:12 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/nyblocar.html

Valid HTML 4.0!