- Project Runeberg -  Svensk literatur-tidskrift. 1868
(1868) [MARC] With: Carl Rupert Nyblom
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svensk
literatur-tidskrift

Utgifven
af
C. R. Nyblom

Fjerde årgången.
1868

Upsala,
W. Schultz.
W. Schultz' Boktryckeri, 1868.


Förord till den elektroniska faksimilutgåvan

Det här är en elektronisk faksimilutgåva av fjärde årgången (1868) av Carl Rupert Nybloms Svensk literatur-tidskrift. Den har scannats i 600 dpi svartvitt och återges här i 150 dpi gråskala. Den förhållandevis stora skalan beror på att delar av bandet är tryckt med petit.

Läs mer om Svensk literatur-tidskrift i Nordisk familjebok.The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v
Rättelser - vii
Konsthistorisk Literatur: De bildande konsternas historia af C. G. Estlander. - Det skönas verld af L. Dietrichson. Häft. 1-2. - Arkitekturens historia af W. Lübke. Öfvers. Häft. 1. - Förteckning öfver oljefärgstaflor etc. i Nationalmuseum. Af C. R. N. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Historiska skrifter: Breve fra H. H. v. Essen. Udg. af Y. Nielsen - Notice biographique sur la carrière politique du Comte G. Lagerbjelke. Af H. - 14, 15, 16
Svenskt Ordboksföretag: Ordbok öfver svenska språket af K. E. Kindblad. Häft. 1-2. Af N. L-r. - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Roman och historia: Ewald: Svenskerne paa Kronborg. - Carl Bernhard: Kristian den andre och hans tid. Öfvers. - Z. Topelius: Fältskärens berättelser. Del. V. Af -ll. - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Norsk literatur: Eftersommer. Ny Digtsamling af A. Munch. - Samlede Skrifter af J. S. Welhaven. Bind. II. - Breve fra H. Wergeland. Udg. af H. Lassen. - Fra Fjeld og Hav. Udg. af C. W. Rieck. Af C. R. N. - 59, 60, 61
Antika versformer i modern poesi - 62, 63, 64
Ny svensk dramatik: Wasa-arfvet. Historiskt skådespel af F. Hedberg. - Hertig Magnus och Sjöjungfrun. Romantisk operett af F. Hedberg. Af C. R. Nyblom - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Populär naturvetenskap. I. Bebodda verldar af Camille Flammarion. Öfvers. - Fantasiens verldar och verklighetens verldar af Camille Flammarion. Öfvers. Af S. N. - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
Skönliteratur: Idun, utg. af C. J. Backman. - Bondeliv af A. Nielsen. Öfvers. - Fideikommissariens frieri af förf. till "Anteckningar ur min dagbok". - Magdeburgs hämnare af Bias. Af P. A. G. - 112, 113, 114, 115, 116
Dansk literatur: Genrebilder af C. Andersen. - Minderuner, saml. af C. Andersen. - Rosenborg ved C. Andersen. - En Sommer i Norge af H. Scharling. - Nordiske Digtere i vort Aarhundrede udg. af P. Hansen. - Smaaskrifter om Cultur og Underviisning af M. Hammerich. - Professor R. Nielsens Lære om Tro og Viden af D:r Heegard. - Om Hindringer og Betingelser för det aandelige Liv i Nutiden af R. Nielsen - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Ännu en gång: antika versformer i modern poesi - 127, 128
Historisk literatur: Niklas Tengberg: Några anmärkningar om Frihetstiden. Af. C. A-t. - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
Historisk literatur: Lifvet på Island under Sagotiden af H. O. H. Hildebrand. Af -r. - 152, 153, 154, 155, 156
Svensk Målgranskning: Ordbok öfver svenska allmogespråket af J. E. Rietz. Af -r. - 156, 157, 158, 159
Literärhistoriska skrifter: Grunddragen af svenska vitterhetens historia af B. E. Malmström. - Samlade vitterhetsarbeten utgifna af P. Hanselli. - Försök till svensk psalmhistoria af J. W. Beckman. Häft. IX - X. - Svenskt Boklexikon. Utarbetadt af H. Lindström. Häft. I. Af C. R. N. - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Det svenska bibelöfversättningsarbetet. I o. II. Af Artur Hazelius - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
Resultaterna af de svenska expeditionerna till Spetsbergen. Af -e- - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Fredrika Bremer: Sjelfbiografiska anteckningar m. m. utgifna af Ch. B-r. Af T. K. - 240, 241, 242, 243, 244, 245
1786 års riksdag af C. Fr. Wærn. Af -ll. - 245, 246, 247
Populära anteckningar i allmän Statsrätt af en folkets vän - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
Sveriges qvartära bildningar af A. Erdmann - 254, 255, 256
Det svenska bibelöfversättningsarbetet. III o. IV. Af Artur Hazelius - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Literärhistoriska skrifter: Bidrag till det Carolinska tidehvarfvets literatur. Utgifna af M. Weibull och F. Branne. - Samlade vitterhetsarbeten utgifna af P. Hanselli. - Den Finsk-Svenska Litteraturens utveckling från utgången af det Gustavianska tidehvarfvet till Runebergs första uppträdande. Fem föreläsningar af G. Lagus. - Studier rörande reformerna inom Frankrikes vitterhet under sextonde och nittonde seklen. Af C. D. af Wirsen. - I hvad mon liknar Kungarne på Salamis en antik tragedi? Af H. Solander. Af C. R. N. - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
Skönliteratur: Grefve de Camors. Roman af Octave Feuillet. Öfvers. af C. J. Backman. Af W. - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Brutus. Sorgespel af Age. Af H. S. - 328, 329, 330, 331, 332, 333
Lyriska blad af W. E. Öman. Ny samling. Af C. R. N. - 333, 334, 335, 336
Det svenska bibelöfversättningsarbetet. V - X. Af Artur Hazelius - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Merkantilism. J. W. Arnberg: Anteckningar om frihetstidens Politiska Ekonomi. Af Hans Forssell - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
A. Nyblæus: Theodor Parker och den religiösa frågan - 416
Svenska Statsrättsförhållanden. Af H. L. Rydin - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Historisk literatur: Granlund: Gustaf I:s registratur IV. 1527. Handlingar rörande Sveriges historia. Första serien. Af Hans Forssell - 461, 462, 463, 464, 465, 466
Minnen ur Sveriges nyare historia, samlade af B. v. Schinkel. Tionde delen. Förf. och utg. af J. A. C. Hellstenius. Af M-g- - 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
Familjebibliotek: Resa i Mongoliet och Tibet af Huc. - Resa i Kina af Huc. - Franska Revolutionens historia af Mignet. - Mexikos eröfring af Prescott. - Resa i Columbia af Gosselman. - Bracebridge-Hall af W. Irving. - En resandes berättelser af W. Irving. Af N. P. N-n. - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
Vår tids vetenskap i populära afhandlingar I-VI - 489
Estetisk literatur: Grunddragen till svenska vitterhetens historia. V. Af B. E. Malmström. - Tal och estetiska afhandlingar af B. E. Malmström. Af C. R. N. - 490, 491, 492, 493, 494
Svenska akademiens handlingar. Fyrationde delen - 495
Det skönas verld af L. Dietrichson. Häft 3-4. - Arkitekturens Historia af Lübke. Öfvers. Häft. 2-4. - Populär Estetik af C. Lemcke. Öfvers. af O. W. Ålund. Häft. 1-6 - 496, 497
Bernhard von Beskow död. Af C. R. Nyblom - 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504

Project Runeberg, Sat Sep 5 14:35:51 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/littid68/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free