- Project Runeberg -  Dikter från främmande länder
(1876) [MARC] Translator: Carl Rupert Nyblom
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DIKTER FRÅN FRÄMMANDE LÄNDER

ÖFVERSATTA AF CARL RUPERT NYBLOM. STOCKHOLM, AKTIEBOLAGET NU. UPSALA, 1876. AKADEMISKA BOKTRYCKERIET, ED. BERLING.

Förord till den elektroniska utgåvan

Carl Rupert Nyblom (1832-1907) var 44 år när denna samling med av honom översatta dikter utkom 1876. Boken digitaliserades i augusti 2018. Det digitaliserade exemplaret saknar sidorna 17-18, men dessa har kunnat hämtas från Googles digitalisering.

I några fall har originalen identifierats och länkats från innehållsförteckningen nedan.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi
    Grekland - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
En spartansk krigare. Efter Tyrtæos - 3
Bön till sånggudinnorna. Efter Solon - 4
Epigram efter Theognis - 5
Epigram efter Simonides från Keos - 5, 6
Till en väninna. Efter Sappho - 7
Till Afrodite. Efter Sappho - 8, 9
En ungmös ansigte. Efter Sappho - 10
Statsskeppet. Efter Alcæos - 10
Till Stella. Efter Plato - 11
Eros och Bacchos. Ur grekiska antologien - 11
Körer ur Agamemnon. Af Aeschylos - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    Kör 1 - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
    Kör 2 - 20, 21, 22, 23, 24
    Kör 3 - 25, 26, 27, 28, 29
    Kör 4 - 29, 30, 31
    Kör 5 - 31, 32
    Rom - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Juvenalis’ tredje satir - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Epigram efter Martialis - 52, 53, 54
    Italien - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
    Michelangelo Buonarroti - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Sonett 1 - 57
Sonett 2 - 58
Sonett 3 - 59
Sonett 4. Till Amor - 60
Sonett 5. Till Vittoria Colonna - 61
Sonett 6. Till Vittoria Colonna - 62
Sonett 7. Till Vittoria Colonna - 63
Dikt 8. Till Vittoria Colonna - 64
Sonett 9. Till Vittoria Colonnas minne - 65
Sonett 10. Till Dante - 66
Sonett 11 - 67
Sonett 12 - 68
Sonett 13 - 69
Michelangelos »Natt» af Strozzi - 70
Michelangelos svar - 70
    Giuseppe Giusti - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
1. Sant’ Ambrogio - 71, 72, 73, 74
2. Delenda Carthago - 75, 76, 77
3. Uppmanad att skrifva i tidningar - 78, 79, 80, 81, 82
4. Hatten af! - 83
5. Bön - 84
    Spanien - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Miguela och Juanilla. Romans - 87, 88, 89, 90
Ur Poema del Cid - 91
Ur Yttersta domen - 91, 92
Herden Mingo. Efter Juan de la Encina - 93, 94
Lärjungarnes sorg. Efter Luis de Leon - 95
Madonnans vaggvisa. Efter Lope de Vega - 96, 97
De samvetsgranna kattorna. Efter Samaniego - 98
    Frankrike - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
    Bertrand de Born - 101, 102, 103, 104
1. Till mitt hjertas dam - 101, 102
2. Stridssång - 103, 104
    Charles d’Orléans - 105, 106, 107, 108, 109, 110
1. Vårvisor - 105, 106
2. Förstånd och känsla - 107, 108
3. Ballad - 109, 110
    Olivier Basselin - 111, 112, 113, 114
1. Adams fel - 111
2. Gamla goda tiden - 112, 113
3. Till min näsa - 114
    François Villon - 115, 116, 117, 118
Fragment ur skaldens »Testamente» - 115, 116, 117, 118
    Victor Hugo - 119, 120, 121, 122, 123, 124
1 - 119, 120, 121
2 - 122, 123
3 - 124
    Victor de Laprade - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Sånggudinnorna på stat - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
    England - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Dryckessång - 139, 140
    Folkballader - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
1. Edvard - 141, 142, 143
2. Barthrams grafsång - 144, 145
3. O ve, o ve! - 146, 147
Ur prologen till Canterbury Tales - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
    Lord Surrey - 155, 156, 157, 158, 159
1. Från fängelset i Windsor - 155, 156, 157
2. Hoppet till skalden - 158, 159
    Sir Thomas Wyatt - 160, 161
Till Anna Boleyn - 160, 161
Ålderdomen af Thomas Sackville - 162, 163
Sonetter af Sir Philip Sidney. 1–2 - 164, 165
    Edmund Spenser - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
1. Skön Elisa - 166, 167, 168, 169
2. Belphoebe - 170, 171, 172, 173, 174
Madrigal. Efter Marlowe - 175, 176
Drottning Mab. Af Drayton - 177, 178, 179
Samtal med Amor. Af Carew - 180, 181
Till Althea. Af Lovelace - 182, 183
Till Lucasta. Af den samme - 184
Rule Britannia. Af Thomson - 185, 186
Om Swifts död. Af honom sjelf - 187, 188, 189, 190, 191, 192
Öfver min moders porträtt. Af Cowper - 193, 194, 195, 196, 197
    Robert Burns - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
1. Dryckessång - 198, 199
    Original: Willie Brew'd A Peck O' Maut
2. Bess - 200, 201
    Original: Bessy And Her Spinnin' Wheel
3. Hvad kan en ung flicka? - 202, 203
    Original: What Can A Young Lassie Do Wi' An Auld Man, 1791
4. Trots allt så’nt - 204, 205
    Original: A Man's A Man For A' That, 1795
5. Gåsörten - 206, 207, 208
    Original: To A Mountain Daisy, 1786
    Lord Byron - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
1. Mörkret - 209, 210, 211, 212
    Original: Darkness, 1816
2. Grekland - 213, 214, 215, 216, 217
    Original: The Isles of Greece
Vid lord Byrons död. Af Rogers - 218, 219, 220
    Original: Italy. 23. Bologna
    Nord-Amerika - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
    Bret Harte - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
1. San Francisco - 223, 224, 225
    Original: San Francisco
2. Öde - 226
    Original: Fate
3. Vaktombyte - 227
4. Hvad maskinerna sade - 228, 229, 230
    Original: What the Engines Said
5. Presten från Springfield - 231, 232, 233
    Original: Caldwell of Springfield
6. Magister Jones erfarenhet - 234, 235, 236
7. Barnen i skogen - 237, 238, 239
8. Lokomotivförarens signal - 240, 241
    Original: Guild's Signal
9. Miss Blanche talar - 242, 243, 244, 245
    Original: Miss Blanche Says
10. Lukas - 246, 247, 248, 249, 250
    Tyskland - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Långa kläder. Efter W. Müller - 253, 254
Noach. Efter Kopisch - 255, 256
Underlig historia. Efter Reinick - 257, 258
    Heinrich Heine - 259, 260, 261, 262, 263
1. Stiltje - 259, 260
2. Hafsspöket - 261, 262, 263
    Friedrich Rückert - 264, 265
1 - 264
2 - 265
    Anastasius Grün - 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
1. Mannens tårar - 266, 267
2. Konst och dikt - 268, 269
3. Den siste skalden - 270, 271, 272
    Arthur Fitger - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
1. Varning - 273, 274
2. Ofrihet - 275, 276
3. Vexling - 277, 278
4. Den lycklige - 279, 280
5. Till en död - 281, 282
6. Vid glaset - 283, 284
7. Bergsridt - 285, 286
8. Erinring - 287, 288
9. Karyatider - 289
10. Sista paret ut - 290, 291
11. Vandringsvisa - 292, 293
12. Konstnärsöde - 294, 295
13. Vilda jagten - 296, 297
14. Sarkofag - 298, 299
15. Vårsång - 300, 301
16. Brudfärd - 302, 303, 304, 305
17. Epigram - 306, 307, 308, 309, 310
    Edvard Paulus - 311, 312
1. Italia - 311
2. Firenze - 312
    Schweiz - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Körsbärsträdet. Efter Hebel - 315, 316, 317
Schweizerkorset. Efter Peschier - 318, 319, 320

Project Runeberg, Fri Aug 24 21:45:35 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/framdikt/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free