- Project Runeberg -  Svensk literatur-tidskrift. 1867
(1867) [MARC] With: Carl Rupert Nyblom
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svensk
literatur-tidskrift

Utgifven
af
C. R. Nyblom

Tredje årgången.
1867

Upsala,
W. Schultz.
W. Schultz' Boktryckeri, 1867.


Förord till den elektroniska faksimilutgåvan

Det här är en elektronisk faksimilutgåva av tredje årgången (1867) av Carl Rupert Nybloms Svensk literatur-tidskrift. Den har scannats i 600 dpi svartvitt och återges här i 150 dpi gråskala. Den förhållandevis stora skalan beror på att delar av bandet är tryckt med petit.

De sista sidorna i det här bandet är mycket mörka, förmodligen pga syrahaltigt träfiberpapper.

Läs mer om Svensk literatur-tidskrift i Nordisk familjebok.The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi
Rättelser - vii
Union. B. Duncker: Om Revision af Foreningsakten mellem Sverige og Norge. Af Hans Forssell - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
En vinter i Orienten. Reseanteckningar från Egypten, Nubien, Sinai och Palestina af R. v. Kræmer. Af C. R. N. - 29, 30, 31, 32
Henrik Wergeland och Svenskarne. H. Lassen: Henrik Wergeland og hans samtid. Af * * * - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Skönliteratur: Marsk Stigs döttrar. Skådespel af Ludv. Josephson. - En Arbetares dotter. Genretafla af af Munin. - Under ljusa dagar af författarinnan till "Amtmannens döttrar". Öfversättning. Af Fdn. - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Vintergrönt. Nye Fortællinger og Digte, Danske, Norske og Svenske. Udgivne af Chr. Richardt. - Dikter, äldre och nyare, af A. G. Virgin. - Samlade arbeten af Wilh. v. Braun; första häftet. Af C. R. N. - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Nya böcker - 64
C. J. L. Almqvist död. Af Anders Flodman - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Historisk literatur: A. Geffroy: Gustaf III och Fransyska hofvet. - Boutaric: Correspondance secrète de Louis quinze. - Wilh. Tham: Gustaf III och Rikets Ständer vid 1789 års Riksdag. Af F-ll. - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Skönliteratur: Karl den Elfte. Dramatisk dikt af Th. Hagberg. - Kong Jamerik. Dram. digt. Af D. K-ff. - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
Bildhuggaren Clémenceau af A. Dumas. Öfversättning. Af -m. - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Dansk literatur: Ivar Lykkes Historie af F. Paludan-Müller. - Digte, ældre og nyere, af L. Bödtcher. - Fra Piazza del Popolo, af W. Bergsöe. - Uffe Hjælms og Palle Löves Bedrifter, beskrevne af en Samtidig. - Nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen. - To Fortællinger af J. Af C. R. N. - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Anmärkningar angående svensk versbyggnadskonst: Sofokles' Aias, öfvers. af J. Spongberg. - Sofokles' Antigone, öfvers. af K. H. Brandt. Af F. W. Häggström. - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Naturens förbannelse eller syndens inflytande på den ofria verlden, af C. P. Vikner. Af Y. S. - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Ordbok öfver Svenska Allmogespråket, af J. E. Rietz. Af -r. - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
En sommar på Island. Reseskildring af C. W. Paijkull. Af S. N. - 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
Skönliteratur: En odåga. Komedi i fyra akter, af F. Hedberg. - Idun, Tidning för utländsk novell- och roman-litteratur, utgifven af C. Backman. Af Fdn. - 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Norsk literatur: Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn, af P. Chr. Asbjörnsen. - Norske Digt af Chr. Jansson. - Tre Digtkrandse af Th. Kjerulf. Af C. R. N. - 187, 188, 189, 190
Diverse: Nordisk Tidskrift. - Danska och norska läsestycken af M. Hammerich. - Minnen och anteckningar från ångkorvetten Gefles expedition. - Fordna och närvarande Sverige. - Arkitektoniska fragmenter af A. T. Gellerstedt - 191, 192
De nyaste forskningarna rörande Jesu lefnad och urkristendomen: E. Renan: Jesu lefnad. - Apostlarne; D. Schenkel: Jesu karaktersbild; Th. Keim: Der geschichtliche Kristus; E. Reuss: Apostlatidens Kristendom; A. Hausrath: Aposteln Paulus; T. Colani: Jesus Kristus och de messianska troslärorna på hans tid; W. Beyschlag: Nya Testamentets lära om Kristus. Af C. von Bergen - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Om Carl XII:s minne: Carl XII vid Alt-Ranstadt, tidsbild af B. v. Beskow. Af R. M. Bowallius - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
Svensk kyrkoliteratur: L. A. Anjou: Svenska kyrkans Historia; P. Hanngren: De synkretist. stridigheterna i Sverige; O. Beckman: Försök till Svensk Psalmhistoria; P. Hanselli: Vitterhetsarbeten af Svenska författare D. VII; C. A. Cornelius: Handbok i Svenska kyrkans historia; C. W. Skarstedt: Handbok i Svensk kyrkohistoria D. I. Af Hans Forssell - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
Skönliteratur: Jul. Centervall: En Slump, Komedi. Af L. D-n - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
Diverse: Berättelser och Utkast af Finn; De bildande Konsternas historia af Estlander; Det Skönas Verld af L. Dietrichsson - 259, 260
Stenåldern i Forntiden: Nilsson: Skandinaviska Nordens urinvånare. - Le Hon: L'homme fossile en Europe. - Lubbock: Prehistoric times. - Tyler: Researches into the early history of mankind. - Lartet and Christy: Reliquiæ Aqquitanicæ. - Desor: Les palafittes. - Worsaae: Om Tvedelingen af Steenalderen. - Grewingk: Das Steinalter der Oztseeprovinzen. - Holmberg: Förteckningar och afbildningar af Finska fornlemningar. - B. E. Hildebrand: Berättelser om antiqvariska undersökningar i Westergötland 1863. Af H. Hildebrand - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
Historisk Literatur: A. A. Afzelius: Svenska folkets Sagohäfder. Af H. Forssell - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
Literär-historiska skrifter: Svenska Akademiens Handlingar. Fyrtiondeförsta delen. - Grunddragen af Svenska Vitterhetens hsitoria af B. E. Malmström. Första delens senare häfte och andra delen. - Den Finsk-Svenska litteraturens utveckling af G. Lagus. Af C. R. N. - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Skönliteratur: F. M. Franzéns Samlade Dikter. Första och andra häftet. - Dikter af B. E. Malmström. Fjerde upplagan. Af C. R. N. - 313, 314, 315, 316, 317, 318
Diverse: Förenta Staternas historia af E. Laboulaye. Öfversättning af O. W. Ålund. Häft. 1-4. Af -ll. - 319, 320, 321, 322, 323
Systematisk Framställning af Svenska Kameral-lagfarenheten af G. L. Linde. Af -ll. - 323
Svenska Museum. I fotografi af J. Jæger - 323, 324
Sveriges Folkskola: I. Folkskoleinspektörernas Berättelser 1864-66; Eneroth: Om Folkskolan i Sverige I, II; Wallin: Iakttagelser rörande folkskolorna; Paulsson: Historik öfver Folkskoleundervisningen. Af J. Wallin - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
Sveriges Folkskola: II. O. Eneroth: Folkskolan, dess ändamål, medel och verkningar. Af -ll. - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
G. Ljunggren: Bellman och Fredmans Epistlar, en studie. Af C. R. N. - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Engelsk Roman I. George Eliot: Felix Holt; En kärlekshistoria. Af -m. - 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
G. H. af Trolle och J. Hägg: Ångkorvetten Gefles expedition. Af S. N. - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
C. F. Wiberg: De klassiska folkens förbindelse med Norden. Af -ll. - 387, 388
Diverse: Lübke: Arkitekturens historia. - Bäckström: Europas historia 1815-66 - 388
Svenska Minnen. I. C. G. Styffe: Skandinavien under Unionstiden; L. Rääf: Beskrifning öfver Ydre härad; A. E. Holmberg: Bohusläns Historia; C. J. Ljungström: Åhs och Wedens Härader; Redogörelser för föreningens för Nerikes Folkspråk och Fornminnen verksamhet; Dalarnes Fornminnesförenings Årsskrift; O. Eneroth: Södermanlands Herregårdar; G. W. Sylvander: Kalmar Slotts och Stads Historia. Af Hans Forssell - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Den Isländska Literaturen. R. Keyser: Nordmændenes Literatur; N. M. Petersen: Bidrag till den Oldnordiske Literaturs Historie; Sv. Grundtvig: Om Nordens gamle Literatur; G. Vigfússon: Um Tímatal i Islendinga Sögum. Af Hans Hildebrand - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433
Berättelser för Folket. Pehr Thomasson: Mäster Blomma; Kungens första kärlek; Riksdagsmannen; Midsommarbruden; Lull Tuve. Af P. A. G. - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439
Svensk Poesi. Beppo: Wallmoknoppar; R. v. Kræmer: Dikter; O. B. C.: Dikter och Berättelser. Af C. R. N. - 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
Norsk Literatur: J. S. Welhaven: Samlede Skrifter; Ved Lövfaldstid; H. Ibsen: Peer Gynt. Af C. R. N. - 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453
Diverse. De bildande konsternas historia af C. G. Estlander - 452
Om betydelsen af uttrycken idealism och realism inom poesi och konst. Af C. R. Nyblom - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Henrik Ibsen. (Efter "Dansk Maanedsskrift". Af Cand. Mag. G. Brandes) - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
Historisk literatur. Riksrådet grefve F. A. v. Fersens historiska skrifter, utgifna af R. M. Klinckowström. I; Svenska Akademiens Handlingar. Delen XLII. Af -ll. - 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
Skönliteratur. Nyare sånger och visor af E. Sehlstedt; Fjolners Saga, berättad och ritad af Acharius; Nordiska gudasagor af Bodwar Bjarke; Album Nordgermanischer Dichtung. Von E. Lobedanz. Af C. R. N. - 496, 497, 498, 499, 500
Mattis: Dagsländor; Sylvia: Taflor ur Göteborgslifvet; Götha: Landtsoldaten; A. Krook: Taflor ur arbetarens lif; Sverre: En theoreticus i en praktisk tid. Af P. A. G. - 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
Diverse: Z. Topelius: Läsning för barn; H. Hallbäck: Sagor och sångor för barn; E. Laboulaye: Folksagor från olika länder; L. Bechstein: Folksagor för unga och gamla; Ad. Öhlenschläger: Fornnordiska hjeltesagor - 506, 507, 508
E. Laboulaye: Kung Pudel. Första häfte; A. Blanche: Taflor och berättelser; Till herrar Förläggare - 508

Project Runeberg, Sat Sep 5 14:46:20 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/littid67/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free