- Project Runeberg -  Svensk-finsk ordbok : ruotsalais-suomalainen sanakirja
(1887) Author: Arvid Genetz - Tema: Dictionaries
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK-FINSK
ORDBOK.

UTARBETAD AF
ARVI JÄNNES.

BORGÅ
Werner Söderström.

RUOTSALAIS-SUOMALAINEN
SANAKIRJA.

TOIMITTI
ARVI JÄNNES.

PORVOSSA
Werner Söderström.

Näköispainos Werner Söderströmin kustantamasta,
Hämeenlinnassa Hämeen Sanomain Osakeyhtiön kirjapainossa
vuonna 1887 painetusta sanakirjasta.

Toinen painos

© Werner Söderström Osakeyhtiö

ISBN 951-0-22111-2

WSOY - Kirjapainoyksikkö
Porvoo 1997


Förord till den elektroniska utgåvan

Denna ordbok utgavs 1887 och i tryckt faksimil 1997, utan tillägg. Projekt Runeberg digitaliserade den senare i oktober 2012.

Index: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, svensk titel, finsk titel, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Sisällys / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, svensk titel, finsk titel, titelbladets baksida
Esipuhe - v, vi, vii
Lyhennysten selitys - viii
    

A


A - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
    abborre ... - 1
    afblåsa ... - 2
    afkastning ... - 3
    afsalu ... - 4
    afsvärja ... - 5
    afvända ... - 6
    alf ... - 7
    allvetenhet ... - 8
    anbrott ... - 9
    ankbonde ... - 10
    anslående ... - 11
    antändbar ... - 12
    armband ... - 13
    auktor ... - 14
    

B


B - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
    bakgrund ... - 15
    barbaka ... - 16
    beboelig ... - 17
    begifva ... - 18
    behänga ... - 19
    beljuga ... - 20
    bernsten ... - 21
    besinningslös ... - 22
    bespäja ... - 23
    besvär ... - 24
    betjänte ... - 25
    bevisligen ... - 26
    bildningsgrad ... - 27
    bivista ... - 28
    bleksot ... - 29
    blodsprängd ... - 30
    blåsig ... - 31
    bokslut ... - 32
    bornera ... - 33
    bottenfrysa ... - 34
    brefställare ... - 35
    bruka ... - 36
    bråk ... - 37
    budbärare ... - 38
    byggnad ... - 39
    bända ... - 40
    bördig ... - 41
    

C


C - 41, 42
    charmant ... - 42
    

D


D - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
    dagdrifvare ... - 43
    debarkera ... - 44
    demaskera ... - 45
    diger ... - 46
    ditåt ... - 47
    dosa ... - 48
    dromedar ... - 49
    dufva ... - 50
    dymedels ... - 51
    däribland ... - 52
    

E


E - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
    ebb ... - 53
    efterlefnad ... - 54
    eja ... - 55
    embryo ... - 56
    enligt ... - 57
    erkänsam ... - 58
    exkonung ... - 59
    

F


F - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
    faktor ... - 60
    fara ... - 61
    fattig ... - 62
    figur ... - 63
    fiskafänge ... - 64
    flatna ... - 65
    flåbuse ... - 66
    folkmängd ... - 67
    fortskaffa ... - 68
    framföre ... - 69
    fredlös ... - 70
    frivol ... - 71
    främja ... - 72
    fulslag ... - 73
    fysiognomi ... - 74
    fäjd ... - 75
    fäste ... - 76
    förafskeda ... - 77
    förborga ... - 78
    föregående ... - 79
    förevändning ... - 80
    förgår ... - 81
    förkomma ... - 82
    förlänga ... - 83
    förolyckas ... - 84
    förskinn ... - 85
    förstfödd ... - 86
    försäkringstagare ... - 87
    förtyda ... - 88
    förvärkliga ... - 89
    

G


G - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
    galning ... - 90
    gendarm ... - 91
    genomtåg ... - 92
    gissel ... - 93
    gläfsa ... - 94
    godtycke ... - 95
    grensle ... - 96
    grundform ... - 97
    grämelse ... - 98
    gudunge ... - 99
    gåfva ... - 100
    gärde ... - 101
    

H


H - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
    ha ... - 102
    halfmåne ... - 103
    handa ... - 104
    hane ... - 105
    hederskänsla ... - 106
    hemsöka ... - 107
    himmelshög ... - 108
    hjälpreda ... - 109
    hopa ... - 110
    hufvudgata ... - 111
    hundracka ... - 112
    hvadan ... - 113
    hvete ... - 114
    hyperbolisk ... - 115
    hållskjuts ... - 116
    häfvert ... - 117
    hänföra ... - 118
    härmed ... - 119
    högblå ... - 120
    höjdsträckning ... - 121
    

I


I - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
    id ... - 122
    illamående ... - 123
    inbilla ... - 124
    inflytande ... - 125
    injektion ... - 126
    innanför ... - 127
    insats ... - 128
    inställelse ... - 129
    intressant ... - 130
    is ... - 131
    

J


J - 131, 132, 133
    Jockas ... - 132
    jury ... - 133
    

K


K - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
    kabal ... - 134
    kallbräkt ... - 135
    kapare ... - 136
    karlavagn ... - 137
    katta ... - 138
    klagan ... - 139
    klingklang ... - 140
    klädebonad ... - 141
    knop ... - 142
    kofot ... - 143
    kommando ... - 144
    kompani ... - 145
    konsekvens ... - 146
    kontusion ... - 147
    korsfarare ... - 148
    krake ... - 149
    krimskrams ... - 150
    krucifix ... - 151
    krämare ... - 152
    kunskapa ... - 153
    kvarka ... - 154
    kväljning ... - 155
    kälkbacke ... - 156
    kärntrupp ... - 157
    

L


L - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    lada ... - 158
    landa ... - 159
    lapp ... - 160
    ledbrott ... - 161
    lekbåll ... - 162
    lifgeding ... - 163
    liknelse ... - 164
    litteratör ... - 165
    lokalitet ... - 166
    lungsot ... - 167
    Lyngen ... - 168
    långtrådig ... - 169
    läglig ... - 170
    lärkträd ... - 171
    lögnare ... - 172
    

M


M - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
    madam ... - 173
    malmgång ... - 174
    mantal ... - 175
    massaker ... - 176
    medborgare ... - 177
    medveten ... - 178
    merkantil ... - 179
    mineral ... - 180
    misshushålla ... - 181
    mjöl ... - 182
    moln ... - 183
    motarbeta ... - 184
    munhuggas ... - 185
    mygg ... - 186
    målsman ... - 187
    mäktighet ... - 188
    mögel ... - 189
    

N


N - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
    nafta ... - 190
    ned ... - 191
    negativ ... - 192
    noggrann ... - 193
    numrera ... - 194
    nålbref ... - 195
    näsbränna ... - 196
    

O


O - 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
    oafsättlig ... - 197
    obotlig ... - 198
    oformlig ... - 199
    ogill ... - 200
    Olofsborg ... - 201
    omgifning ... - 202
    omsägning ... - 203
    opposition ... - 204
    orgor ... - 205
    oskattbar ... - 206
    otänkbar ... - 207
    

P


P - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
    pack ... - 208
    parasit ... - 209
    patricier ... - 210
    person ... - 211
    pinsett ... - 212
    plikta ... - 213
    polemisera ... - 214
    pracka ... - 215
    prisma ... - 216
    prosteri ... - 217
    publicist ... - 218
    påbegynt ... - 219
    påseende ... - 220
    

Q


Q - 220
    

R


R - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
    rabarber ... - 221
    rapp ... - 222
    redebogen ... - 223
    regressiv ... - 224
    Replot ... - 225
    reträtt ... - 226
    rimma ... - 227
    roffågel ... - 228
    rulla ... - 229
    ryggtafla ... - 230
    rådslag ... - 231
    rännarebana ... - 232
    rättslig ... - 233
    

S


S - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
    sabbat ... - 234
    salt ... - 235
    sammet ... - 236
    satunge ... - 237
    sedvanlig ... - 238
    serla ... - 239
    sill ... - 240
    sje ... - 241
    själsodling ... - 242
    skamfila ... - 243
    skena ... - 244
    skimmer ... - 245
    skojeri ... - 246
    skrattlust ... - 247
    skrufstäd ... - 248
    skull ... - 249
    skymla ... - 250
    skära ... - 251
    slaga ... - 252
    slinka ... - 253
    slå ... - 254
    slätt ... - 255
    smycka ... - 256
    smörja ... - 257
    snusa ... - 258
    sockertopp ... - 259
    sonson ... - 260
    spasmodisk ... - 261
    spenslig ... - 262
    spjäle ... - 263
    sprätt ... - 264
    stad ... - 265
    stat ... - 266
    stenget ... - 267
    stillestånd ... - 268
    storkna ... - 269
    strigla ... - 270
    strömfåra ... - 271
    styfsint ... - 272
    stångbetsel ... - 273
    stödjepelare ... - 274
    sufflett ... - 275
    svall ... - 276
    svindla ... - 277
    sydpol ... - 278
    syssling ... - 279
    säkerhetsmått ... - 280
    söder ... - 281
    

T


T - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
    tackjärn ... - 282
    talan ... - 283
    tavastlänning ... - 284
    Thusby ... - 285
    tillbakavisa ... - 286
    tillhandla sig ... - 287
    tillstunda ... - 288
    tils ... - 289
    tjänsteande ... - 290
    topas ... - 291
    tramp ... - 292
    tribunal ... - 293
    trosförvandt ... - 294
    trånad ... - 295
    tsar ... - 296
    turk ... - 297
    tvärbrant ... - 298
    tå ... - 299
    töcken ... - 300
    

U


U - 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313
    undangömma ... - 301
    underlydande ... - 302
    undsättning ... - 303
    uppduka ... - 304
    upphämta ... - 305
    uppmärksamhet ... - 306
    uppsticka ... - 307
    Urdiala ... - 308
    utbjuda ... - 309
    utgå ... - 310
    utmäta ... - 311
    utspisning ... - 312
    utväg ... - 313
    

V


V - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
    vaktel ... - 314
    vansläktas ... - 315
    vask ... - 316
    vedermöda ... - 317
    vex ... - 318
    viktig ... - 319
    vingskjuten ... - 320
    vistelse ... - 321
    vågsam ... - 322
    vädra ... - 323
    välan ... - 324
    vänkär ... - 325
    världsalt ... - 326
    växthus ... - 327
    

X


X - 327
    

Y


Y - 327
    yrvaken ... - 328
    

Z


Z - 328
    

Å


Å - 328, 329, 330, 331
    åder ... - 329
    årgång ... - 330
    återhämta ... - 331
    

Ä


Ä - 332, 333, 334
    äckel ... - 332
    ända ... - 333
    äsja ... - 334
    

Ö


Ö - 334, 335, 336, 337, 338
    öfverbyggnad ... - 335
    öfverläggning ... - 336
    öfvertro ... - 337
    önsklig ... - 338

Project Runeberg, Sun Oct 7 03:06:32 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/svfi1887/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free