- Project Runeberg -  Världshistoria /
Medeltiden

(1917-1921) Author: Hans Hildebrand, Harald Hjärne, Julius von Pflugk-Harttung
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Medeltiden


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till hela serien!


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, tryckort, innehåll, innehåll 1, innehåll 2, innehåll 3, innehåll 4, innehåll 5, innehåll 6

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, tryckort, innehåll, innehåll 1, innehåll 2, innehåll 3, innehåll 4, innehåll 5, innehåll 6
Förteckning öfver planscher och bilagor - planscher och bilagor 1, planscher och bilagor 2
Inledning. Medeltidens historiska innebörd (Harald Hjärne) - i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv

I. Folkvandringen och frankernas rike (J. von Pflugk-Harttung).
- 1, 2
Inledning - 3, 4
1. De gamla germanerna - 5, 6, 7, 8, plansch vid 8, plansch vid 8 (baksida), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plansch vid 16, plansch vid 16 (baksida), 17, 18, 19, 20, 21
2. Början af folkvandringen - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, plansch vid 32, plansch vid 32 (baksida), 33, 34, 35
3. Det vandaliska riket i Afrika - 36, 37
4. Det västgotiska riket - 38, 39, 40, plansch vid 40, plansch vid 40 (baksida), 41, 42
5. Östgotiska riket - 43, 44, 45, 46, 47, 48
6. Burgundiska riket - 49, 50
7. Italien under langobarderna - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
8. Angelsaksarnes stater - 59, 60, 61, 62, 63, 64, plansch vid 64, plansch vid 64 (baksida), 65, 66
9. Frankiska riket - 67, 68, 69, 70, 71, 72, plansch vid 72, plansch vid 72 (baksida), 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, plansch vid 80, plansch vid 80 (baksida), 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
10. Germanernas kultur - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, plansch vid 96, plansch vid 96 (baksida), 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
11. Påfvedöme och kyrka - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
12. Byzantinska väldet - 128, plansch vid 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136

II. Kejsardöme och påfvedöme intill 13:de århundradets slut (G. Kaufmann)
- 137, 138
Inledning - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
    De tyska konungarnas imperium intill 1197 - 149
1. Kejsardömet intill 1152 - 149, 150, plansch vid 150, plansch vid 150 (baksida), 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, plansch vid 168, plansch vid 168 (baksida), 169, 170, 171
2. Fredrik Barbarossa och Henrik VI - 172, 173, 174, 175, 176, plansch vid 176, plansch vid 176 (baksida), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
    De normandiska och romanska statsbildningarne - 192
3. Spanien - 192, 193, 194, 195
4. Normanderna i Frankrike och nedre Italien - 195, 196, 197, 198
5. England - 198, 199, 200, 201, 202, 203
6. Frankrike - 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
    Östrom och Ungern - 212
7. Det östromerska riket 867-1261 - 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
8. Ungern - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
    Utgången af kampen mellan de båda universalmakterna - 232
9. Kejsar Fredrik II och hans efterträdare - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
10. Påfvedömet efter Hohenstaufernas undergång - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
11. Påfvarne och staden Rom - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
    Korstågens tid - 261
12. Korstågens tid - 261, 262, 263, 264, 265, 266
    Kyrkans betydelse och makt - 267
13. Pastorat och präster - 267, 268, 269, 270, 271
14. Kättarne - 271, 272, plansch vid 272, 273, 274, 275, 276
15. Klosterfolk och anakoreter - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, plansch vid 284, plansch vid 284 (baksida), 285, 286, 287, 288, 289
    Stat och samhälle - 290
16. Staten - 290, 291, 292, 293, 294, plansch vid 294, plansch vid 294 (baksida), 295, 296
17. Samhället - 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
    Kultur och kyrka - 307
18. Kultur och kyrka - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
    Den tyska nationen och kejsardömet - 319
19. Den tyska nationen och kejsardömet - 319, 320, 321, 322

III. Medeltidens slut (W. Friedensburg)
- 323, 324
    Universalmakternas undergång och grundläggandet af nationella stater - 325
1. Påfvedöme och kyrka intill Bonifacius VIII - 325, 326, 327, 328, 329, 330
2. Början af det franska herraväldet - 330, 331, 332, 333, 334, 335
3. Bonifacius VIII:s nederlag. Påfvedömet i Avignon - 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
4. England intill Edvard III. Frankrike under de första konungarne af huset Valois - 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354
5. Efter interregnum - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
6. Habsburg och Luxemburg - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373
7. Ludwig Bayraren och hans tidehvarf - 373, 374, 375, 376, plansch vid 376, plansch vid 376 (baksida), 377, 378, 379, 380, 381
8. Det tyska riket under det 14:de århundradet - 382, 383, 384, plansch vid 384, plansch vid 384 (baksida), 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
9. Staterna på Pyreneiska halfön - 392, 393, 394, 395, 396, 397
10. Italienska statsbildningar - 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
11. Kyrkoschismernas och de stora konciliernas tid - 407, 408, plansch vid 408, plansch vid 408 (baksida), 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
12. England och Frankrike under det 15:de århundradet - 419, 420, plansch vid 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
13. Det tyska riket under Sigmund och Fredrik III - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442
14. De europeiska staterna mot slutet af medeltiden - 443, 444, 445, 446, 447, 448, plansch vid 448, 449, 450, 451
    Kulturen vid medeltidens slut - 452
15. Rättsordning och rättsväsen - 452, 453, 454, 455, 456, plansch vid 456, plansch vid 456 (baksida), plansch vid 456, plansch vid 456 (baksida), 457, 458, 459, 460, 461, 462
16. Härväsendets utveckling - 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
17. Finanser och skatteväsen - 470, plansch vid 470, plansch vid 470 (baksida), 471, 472, 473, 474
18. Riddarvasendets slut - 474, 475, 476, 477, 478, 479
19. Den jordbrukande befolkningen - 479, 480, 481, 482, 483, 484
20. Städer och borgerskap - 485, 486, plansch vid 486, 487, 488, 489, 490, plansch vid 490, 491, 492
21. Åkerbruk, näringar och handel - 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, plansch vid 500, plansch vid 500 (baksida), 501, 502
22. Privatlifvet under medeltiden - 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
23. Undervisning och vetenskap - 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, plansch vid 516, 517, 518, 519
24. Nationell litteratur - 519, 520, 521, 522, 523, 524, plansch vid 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531
25. Den gotiska konsten - 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543

IV. Nordiska folken (Nils Höjer)
- 544
1. Skandinaverna under vikingatågen - 545, 546, 547, 548, 549
2. Sverige under täflande konungaätter. Folkungarne - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
3. Danmark under Sven Estridssons ätt. Valdemarernas tid - 556, 557, 558, 559
4. Norges arfrike - 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566
5. Magnus Eriksson och Valdemar Atterdag - 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
6. Den skandinaviska unionen - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, plansch vid 608, plansch vid 608 (baksida), 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624

V. Slavernas inträde i världshistorien (A. Brückner).
- 625, 626, 627
1. Inledning - 627, 628, 629, 630
2. Ryssarnes rike - 630, 631, 632, plansch vid 632, plansch vid 632 (baksida), 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642
3. Polen under Piasterna - 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, plansch vid 650, plansch vid 650 (baksida), 651, 652
4. Letter och litauer - 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, plansch vid 660, plansch vid 660 (baksida), 661
5. Slaverna i Västern - 661, 662, 663, 664, 665
6. Mähren och Böhmen - 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674
7. Slaverna i Södern - 675, 676, plansch vid 704, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686

Viktigare historiska data
- 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703
330 f.kr-410 e.kr. - 687
413-561 e.kr. - 688
563-732 e.kr. - 689
735-863 e.kr. - 690
864-980 e.kr. - 691
983-1060 e.kr. - 692
1061-1140 e.kr. - 693
1140-1180 e.kr. - 694
1180-1216 e.kr. - 695
1216-1251 e.kr. - 696
1252-1296 e.kr. - 697
1296-1337 e.kr. - 698
1338-1380 e.kr. - 699
1380-1429 e.kr. - 700
1430-1461 e.kr. - 701
1463-1500 e.kr. - 702
1500-1521 e.kr. - 703

Project Runeberg, Thu Jul 9 13:06:07 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/vrldhist/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free