- Project Runeberg - Nordic Authors /
Erik Axel Karlfeldt

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Karlfeldt, Erik Axel (1864–1931), poet, writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Erik Axel Karlfeldt in:


In 1931, Erik Axel Karlfeldt received the Nobel Prize for literature, for his poetry.

Ledamot av Svenska Akademien, stol 11, åren 1904 till 1931 (ständig sekreterare från 1913). Se även Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien.

Links

The following information (available in Swedish only) about the author and his literary society in Sweden, was provided by Lars Falk.

The picture of Erik Axel was painted by his friend Carl Larsson.

Erik Axel Karlfeldt

föddes i Tolvmansgården i Karlbo, Folkärna socken, den 20 juli 1864.
Studentexamen i Västerås 1885. Fil. hedersdoktor i Uppsala 1917.
Svenska Akademiens sekreterare 1913. Nobelpriset 1931.
Död den 8 april 1931. Erik Axel Karlfeldts grav finns på Folkärna kyrkogård.

Diktsamlingar:

Karlfeldtsamfundet

Karlfeldtsamfundet bildades 1966. Det har till syfte att stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra till ökad kunskap om hans verk och liv.

Samfundet ger ut en årsbok. För att stärka medlemskontakterna utges också ett medlemsblad., Karlfeldt-Bladet, med fyra nummer årligen. Såväl bok som medlemsblad ingår i medlemsavgiften.

Årsmöte, program och utfärder är förlagt till en veckohelg under sommaren på en ort med Karlfeldtanknytning. Ett vintermöte hålls i Stockholm, i Svenska Akademiens högtidssal på Börsen.

Kom och lyssna till intressanta föredrag, till recitation, sång och musik, delta i utfärder och gläds åt trevlig samvaro!

Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften 150:- på
postgiro 67 96 73 - 4. Märk avin "Ny medlem".

Vidare information ges av:
Carin von Sydow
Box 2077
191 02 SOLLENTUNA
Telefon 08 - 35 61 91

Från "hembyns hus" till "rymd och evighet"

Vid slutet av 1800-talet framträdde i Sverige en rad författare, som i sin diktning besjöng olika landskap och med vemod såg tillbaka på den gamla bondekulturen och självhushållningen, som befann sig i upplösning. Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding skildrade Värmland, Verner von Heidenstam Östergötland och Erik Axel Karlfeldt sitt födelselandskap Dalarna.

Sin starka känsla för Dalarnas historia och natur tolkar Karlfeldt i böcker som Vildmarks- och kärleksvisor och Fridolins visor men också särskilt i sina "Dalmålningar på rim", där han med värme, humor och pietet omvandlade de gamla dalagårdarnas väggmålningar till konkret och levande poesi.

Som kärleksdiktare är Karlfeldt i kraft av sitt lättrörda känsloliv en av vårt lands främsta.

Karlfeldts långa tjänstetid som Svenska Akademiens sekreterare gav honom en central och vördad plats i Sveriges kulturella liv och i samband med valet av nobelpristagare.

I senare diktsamlingar, speciellt i Flora och Pomona och Hösthorn fördjupas hans känsloregister, och han avslutar sin lyriska insats med en dikt av kosmiska mått, Vinterorgel.

Find other Nordic Authors named Karlfeldt, others born in 1864 or deceased in 1931.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-27 23:19 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/karlfelt.html

Valid HTML 4.0!