- Project Runeberg - Nordic Authors /
Gustaf Fröding

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Fröding, Gustaf (1860–1911), poet, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Gustaf Fröding in:


Gustaf Fröding, svensk skald, född 22 augusti 1860 på Alsters bruk utanför Karlstad, död 8 februari 1911 i Stockholm.

Hans mor Emilia Agardh, dotter till biskop C.A. Agardh, skötte hushållet ensam sedan fadern Ferdinand Fröding 1865 insjuknat i "nervösa åkommor", något som låg i släkten. Familjen bosatte sig 1867 i Kristinehamn. Gustaf tog studentexamen i Karlstad 1880. 1881 blev han myndig och samma år dog fadern. Gustaf hade då börjat studera i Uppsala, men festade upp arvet på 17.000 kronor under två år och lyckades därefter inte återuppta sina studier.

Vårterminen 1885 återupptog han studier i språk och litteratur, som visserligen inte slutfördes, men som fick honom intresserad av poeterna Shelley, Burns och Byron. Under 1885 börjande han publicera dikter i Karlstads-Tidningen.

1887 blev han anställd vid Karlstads-Tidningen, men 1889 försämrades hans psykiska hälsa. Tack vare ett nytt arv kunde han tillbringa tid vid en tysk kurort, och där sammanställde han debutsamlingen Gitarr och dragharmonika, som utkom i maj 1891. I ytterligare tre år var han anställd vid Karlstads-Tidningen men 1894 blev han sinnessjuk, möjligen schizofren. Strax före insjuknandet hade han färdigställt samligen Nya dikter.

De båda samlingarna Räggler och paschaser utkom 1895 och 1897. 1896 kom Stänk och flikar. 1897 kom Nytt och gammalt och 1898 Gralstänk samt broschyrerna Om lifsmonader och Grillfängerier.

1898 togs Gustaf Fröding in på Uppsala hospital och utskrevs därifrån 1905. Från 1906 och fram till döden den 8 februari 1911 vårdades han i Stockholm med undantag av vissa friska perioder. Han skrev 1908 samlingen Reconvalescentia som utgavs 1913. 1910 utkom Efterskörd. Gustaf Fröding är begraven i Uppsala.

Links

Skrifter

Utöver nedanstående medverkade Fröding med artiklar, uppsatser och kåserier i Karlstads-Tidningen, Ur dagens krönika, Nordisk revy och Ord och bild.

"F:s dikter ha i ovanligt hög grad lockat tonsättare till kompositioner (Peterson-Berger, Stenhammar m. fl.)."
enligt Nordisk familjebok

Om humor, 1890
Guitarr och dragharmonika, 1891
3. uppl. 1896
Folkskalden Robert Burns. En lefnadsteckning efter engelska källor, 1892
Studentföreningen Verdandis småskrifter nr. 44
Tre gammaldags visor, 1893
Nya dikter, 1894
2. uppl. 1894
En bok om Strindberg, 1894
Räggler å paschaser på våra mål tå en bonne, 1895
3. uppl. 1903
Stänk och flikar, 1896
Åtalades enligt 3 § 13 momentet tryckfrihetsförordningen, men frikändes. Skalden uteslöt dock tre dikter ur följande upplagor, och redogjorde i företalet för sin uppfattning.
2. uppl. 1896
Fyra dikter, 1897
Nytt och gammalt, 1897
Räggler å paschaser på vårat mål tå en bonne. Boka numra två, 1897
Gralstänk, 1898
Grillfängerier, broschyr, 2 vol., 1898
1. Heidenstam
2. Om härstamning. Djurtyper i människotyper. Om jag-medvetenhet, en spekulativ nyck. Tillägg till artikeln »Heidenstam» i föregående häfte.
Om lifsmonader. Ett lifsförklaringsförsök, broschyr, 1898
2. uppl. 1898
Samlade dikter, 2 vol., 1901
innehåller: Guitarr och dragharmonika, Nya dikter, Stänk och flikar, Nytt och gammalt.
Den lustiga visan jäntblig, 1903
Efterskörd, 2 vol., 1910
1. Vers
2. Prosa
Ruben G:son Berg, Gustaf Fröding. Ett utkast, 1910
Samlade skrifter, 6 vol., 1911
"Minnesupplaga"
1. Värmländska låtar. Från staden. Pastischer
2. Kung Eriks visor. Stämningar och bilder. Bibliska fantasier. Från djupen och vidderna
3. Varjehanda dikter. Översättningar. Gralstänk
4. Räggler och paschaser
5. Efterskörd. Vers
6. Efterskörd. Prosa
Reconvalescentia, 1913
Ofullbordad diktsamling, skriven redan 1908, utgiven efter skaldens död
Efterlämnade skrifter, 2 vol., 1914
1. Vers
2. Kåserier och paschaser
Kusin-bref från Gustaf Fröding, 1916
Med porträtt och facsimile.
Samlade skrifter, 16 vol., 1917--1922
kommenterad av Ruben G:son Berg
1. Ungdomsdikter
2. Guitarr och dragharmonika
3. Nya dikter
4. Stänk och flikar
5. Nytt och gammalt. Gralstänk. Översättningar
6. Räggler och paschaser
7. Efterskörd
8. Reconvalescentia
9. Prosa 1
10. Prosa 2
11. Tidningsuppsatser 1
12. Tidningsuppsatser 2
13. Tidningsuppsatser 3
14. Tidningsuppsatser 4
15. Brev 1
16. Brev 2
Posthuma skrifter, 3 vol., 1918
1. Allvar, mer eller mindre, artiklar ursprungligen publicerade i Karlstadstidningen 1891--1894.
2. Kåserier
3. Brev
Ruben G:son Berg, Gustaf Fröding
2. uppl. 1918
O. Holmberg, Frödings mystik, 1921
En gammal magister, 1922
Utgiven i Boston (Massachusetts?), USA
Skrifter, 6 vol. 1935
"Jubileumsupplaga"
Dikter från Värmland, 1936
illustrerad av Stig Blomberg
Brev till en ung flicka, 1952
utgåvan redigerad av O. Holmberg
Äventyr i Norge, 1963
utgåvan redigerad av G. Michanek
Gustaf Frödings brev, 2 vol., 1981--1982
red. av G. Michanek tillsammans med I Rosenblad

Translated Works

(Selected) works by Gustaf Fröding have been translated to the following languages:

Finnish, by Y. Weijola, 1895
Norwegian, by A. Forsberg, 1898
English, by A. Björck, 1903
English, Henrik Aspán, Martin Allwood, The Selected Poems of Gustaf Fröding, Walnut Creek : Eagleye Books, 1993, presentation
German, by O. Badke, H. Gumppenberg, and others

Find other Nordic Authors named Fröding, others born in 1860 or deceased in 1911.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-27 21:35 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/froding.html

Valid HTML 4.0!