- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 12, årgång 1873

(1869-1885)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Tolfte Bandet.

Stockholm
På C. E. Gernandts förlag.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av årgång 1873 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 380 i december.

Preface to the Digital Edition

This Project Runeberg's digital facsimile edition of year 1873 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1873) Vol. XII, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, i, ii
    

Band 12, 1873, N:o I
Historiska bilder. LXXXVIII. Pastor Thodæni räddning ur Magdeburg. St. - 1, 2, 3
En moders inflytande. R-g. - 3
Till konungaparet. -ed- - 4, 5, 6
En karolin till sjös. Med teckningar af C. S. Hallbeck. Birger Schöldström. - 6, 7, 8, 10
Vinterblommor. Anna A. - 10
En vandring bland skeletter. C. H. Rydberg. - 9, 10, 11
Bland minnen. Edward Bäckström. - 11
Ur husdjurens lif. - 11, 12, 13
Blott en ruin. Svante. - 13, 14
Den sofvande prinsessan i den förtrollade skogen. Saga af W. Med illustrationer af Gustave Doré. - 14, 15, 16
Svenska porträttgrupper. Publicister. Första serien. -d- - 15, 17, 18, 19
När det snögar. E. S-dt. - 19
Konsthistoriskt. Jernarbeten från svenska medeltiden. Aug. Sohlman. - 19, 20, 22
En Göteborgsbild. Fr. - 21, 22
Vinterqvällen. August K. - 23
Ur Chateaubriands Atala. Af Emil von Qvanten. I. - 23, 24
Kunglig sekter Pipperlings rese- och kärleksäventyr. Skiss af Jo. Jo. - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Den öfvergifna. Visa i folkton. Af W. Th. Söderberg. Ord af Malmström. - 31
Logogryf. - 32
Charader. - 32
Rebus-Charad. - 32
Stafnings-gåtor. - 32
Bokstafsgåta. - 32
Rebus. - 32
    

Band 12, 1873, N:o II
Skrattkonserten vid Siikajoki. Historisk skiss. J. O. Åberg - 33, 34, 35
Just det samma! E. S-dt. - 35
Lilla fru Svensson. -a-g. - 35
Något om räfven. Gubben Noach. - 36, 37
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXX. Haquin Spegel. Axel Krook. - 37, 38, 39
Robinsons ö. - 39, 40
Vårt lands sjelfförsvar. Carlow. - 40, 42
Kyrkförhöret. Anderson-Edenberg. - 41, 42, 43
Ättestupan och "Hästevads Stenar" vid Halleberg. Utkast af Claës Joh. Ljungström. - 44, 45, 46
Ur Chateaubriands Atala. Af Emil von Qvanten. II-IV. - 46, 47, 48, 49, 50
"Månstorps Gaflar". H. A. W. L-n. - 49, 50, 51
Svenska porträttgrupper. Vittra författare. Första serien. C. S-e. - 51, 52, 53, 54, 55
Skall det vara en pris? E-g. - 55, 56
Längtan. J. A. B-n. - 57
Den svarta kappan. Skiss från 1722. Af Claude Gerard. - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Allmännyttigt. - 63
- Emot frostknölar - 63
- Borttagning af bläckfläckar ur färgade tyger. - 63, 64
- Metallduk. - 64
- Bästa sättet att koka välsmakande ägg - 64
- Vattenfast lim - 64
- Huru man profvar hvetemjöl. - 64
Logogryf. - 64
Charad. - 64
Rebus. - 64
Bokstafsgåta. - 64
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 32.) - 64
    

Band 12, 1873, N:o III
Prestkriget i Weckholm. Tilldragelse från reformationens första tid i Sverige. J. O. Ahlin. - 65, 66
Ur fosterlandets bröst! (Till utvandrare.) Anna A. - 66
Upptäcktsresor i lufthafvet. I. - 67, 68, 69, 70
Den gamle korpralen. N. - 70
Det tysta språket. - 70, 71, 72
De slumrande svenska milliarderna. Mauritz Rubenson. - 72, 73
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXXI. Bengt Lidner. Axel Krook. - 73, 74, 75, 78
Ur Chateaubriands Atala. Af Emil von Qvanten. V. - 76, 77, 78, 79
Ett minne. Henrik W. - 79, 80
Vestkustens fordna nyckel. Birger Schöldström. - 80, 81
Vårbäcken. Reinhold Winter. - 81
Spåqvinnan på Jungshoved. Skiss af J. O. Åberg. - 82, 83
Ystad. H. A. W. Ln. - 83, 84, 86
Den sofvande prinsessan i den förtrollade skogen. (Forts. fr. sid. 15.) - 86, 88
Unga skolmästarn. Visa af Sehlstedt. - 86, 87
Eksjö Hofgård. Bn. - 85, 87
Den svarta kappan. Skiss från 1722. Af Claude Gerard. (Forts. fr. föreg. häfte sid. 63.) - 89, 90, 91, 92, 93
Om håret. I. R. - 93, 96
Sorgmarsch ur sorgspelet Richard III. August Söderman. - 94, 95
Logogryf. - 96
Charad. - 96
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 64.) - 96
    

Band 12, 1873, N:o IV
Wiborg. St. - 97, 98, 99
Sparfvarne. Richard Gustafsson. - 99
Hajen. - 99, 100
Upptäcktsresor i lufthafvet. II. - 101, 102, 103, 104, 105
Blicken är menniskan. G. - 103, 104, 105, 106
Då man är poet. E. S-dt. - 106
Blombord med konstgjordt springvatten. - 106, 107
Valplatsen å Fjärås bräcka. Birger Schöldström. - 107, 108, 109
En promenad till Limugnen. -e. - 109, 110
Vinterblommor. Anna A. - 111
Den sofvande prinsessan i den förtrollade skogen. (Forts. fr. sid. 86.) - 111, 112
Svenska porträttgrupper. Mekanici. Första serien. J. H. F. - 111, 113, 114, 115
Marieberg. I. E-g. - 116, 117
Bilder ur vårt lands odlingshistoria. Bias. - 117, 118
Skurugatan. H. A. W. Ln. - 118, 119, 120
Den svarta kappan. Skiss från 1722. Af Claude Gerard. (Forts. fr. föreg. häfte sid. 93.) - 119, 121, 122, 123, 124, 125
Krigsmarsch ur sorgspelet Richard III. August Söderman. - 126, 127
Om håret. II. R. - 128
Logogryf. - 128
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 96.) - 128
    

Band 12, 1873, N:o V
Svarte Sven. Berättelse från Gustaf Wasas vistande i Dalarne af C. Georg Starbäck. 1. På blomstergrön äng. - 129, 130, 131
Vårbäcken. Klippans son. - 131
Påfågeln. - 131, 132
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXXII. Magnus Gabriel De la Gardie. Axel Krook. - 132, 133, 134, 135
Vestgöta Lejon. A.-E. - 135, 136, 138
"I många former trif's de sköna." Zéro. - 137, 138
Saltet. - 139, 140
Kämpalekar i Medeltiden. - 140, 142
Kung David. E. S-dt. - 142, 143
Ur Chateaubriands Atala. Af Emil von Qvanten. VI. - 141, 143, 144
Marieberg. II. E-g. - 145, 146
Amerikanska typer, presenterade af Isidor K. 1. Tidningskolportören och Skoputsaren. - 146, 147
En saga. A. W. - 148, 149
Bilder från Brasilien. - 148, 149, 150
Ut i verlden. M*. - 150
Dunkehallar. -e. - 150, 151, 152
Mästers verkstad. Tidsbild. Anna A. - 153, 154, 155
Den svarta kappan. Skiss från 1722. Af Claude Gerard. (Forts. o. slut fr. föreg. häfte sid. 125.) - 155, 156, 157, 160
Hyllningsmarch ur sorgspelet Richard III. August Söderman. - 158, 159
Charad. - 160
Bokstafsgåta. - 160
Rebus. - 160
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 128.) - 160
    

Band 12, 1873, N:o VI
Svarte Sven. Berättelse från Gustaf Wasas vistande i Dalarne af C. Georg Starbäck. 2. I villande skog. - 161, 162, 163, 164
En sjöröfvarefamilj. - 164, 165, 166
Mendelssohn. W. B. - 165, 166, 167, 168
Malmö slott. H. A. W. Ln. - 168, 170, 171
Den sofvande prinsessan i den förtrollade skogen. (Forts. fr. sid. 111.) - 169, 171, 172
De fredlöses borg. S. - 172, 173, 174
Sista paret ut. Zéro. - 174
Ett brustet hjerta. Teckning af Sylvia. - 174, 175, 176
Dikt och verklighet. Ebbe. - 175, 177
En millionärs minne. Anderson-Edenberg. - 177, 178
Sol! Ireneus. - 178
En utdöd folkstam. - 178, 179, 180
Spanska folkdanser. - 180, 181, 182
Teckningar och drömmar. Af -a-g. En blick in i ett gömdt öde. - 182, 183
Evas skapelse. (Illustration ur Gustave Dorés praktbibel.) - 184
Ett brustet hjerta. Teckning af Sylvia. (Forts. o. slut fr. sid. 175.) - 185, 186, 187
Rosornas öde. Novell af Walborg. - 187, 188, 189, 190, 191
Allmännyttigt. - 191
- Fläckig eller gulnad marmor - 191
- Att skydda glas emot sönderspringning. - 191
- För att borttaga ogräs från trädgårdsgångar - 191
- Att tvätta kattun och musslin, utan att tryckningen skadas. - 191, 192
- Att återställa glansen hos tvättadt siden. - 192
- Medel att hastigt borttaga fukt ur nybyggda hus. - 192
Logogryf. - 192
Bokstafsgåta. - 192
Charad. - 192
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 160.) - 192
    

Band 12, 1873, N:o VII
Svarte Sven. Berättelse från Gustaf Wasas vistande i Dalarne af C. Georg Starbäck. 3. - 193, 194, 195
En sommardag i Mariefred. E. S-dt. - 195
Dödsdalen på Java. - 195, 196
Tidemands "Bondeliv i Norge". S-m. - 196, 197
Förr i verlden. St-r. - 197, 198
Tosterup. H. A. W. L-n. - 198, 199, 200
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXXIII. Jöns Jacob Berzelius. Axel Krook. - 201, 202, 203
Populära föredrag i naturkunnighet. I. Ljudet. An. - 203, 204, 205, 206
Förnöjsamhet. J. W. - 206
Hos mjölnaren. Teckning af Sylvia. - 206, 207, 209
Hök och dufva. Zéro. - 209, 210
Ur Chateaubriands Atala. Af Emil von Qvanten. VII. - 208, 210, 211
Ett Djurgårdsparti. C. H. R. - 211, 212, 213, 214
Bilder från Europas hufvudstäder. I. Wien. A.-E. - 214, 215, 216
Fjäriln och rosen. Ord af Runeberg, musik af W. Th. Söderberg - 217
Rosornas öde. Novell af Walborg. (Forts. o. slut fr. föreg. häfte sid. 191.) - 217, 218, 219, 220, 221
Vexlande öden. En berättelse af Turdus Merula. - 221, 222, 223, 224
Allmännyttigt. - 224
- Att rengöra gipsfigurer. - 224
- Äggprof. - 224
Logogryf. - 224
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 192.) - 224
    

Band 12, 1873, N:o VIII
Svarte Sven. Berättelse från Gustaf Wasas vistande i Dalarne af C. Georg Starbäck. 4. I länsmansgården. - 225, 226, 227
I månskenet. Romans. E. S-dt. - 227
Fjäll-lemmeln. Bn. - 227, 228, 229, 230
Historien om en broms. Berättad af Fale Bure. - 229, 230, 231, 232
Hängande blomsterhylla. - 232
En utdöd folkstam. II. - 232, 233, 234
Populära föredrag i naturkunnighet. II. Ljuset. 1. An. - 234, 235, 236, 237
I sommardag. Klippans son. - 238
Ur Chateubriands Atala. Af Emil von Qvanten. VIII. - 238, 239, 244
På Kronobergs ruiner. F. Barthelson. - 239, 240, 241, 242
Vineta. B. - 242, 243
Norrmannen. Jussu. - 243
Strömsborg. Ln. - 243, 245
Harpspelerskan. Sigyn. - 245, 246, 247
Allvar i uppfostran. - 247
Jakobs dröm. (Illustration ur Gustave Dorés praktbibel.) - 248
Amerikanska typer, presenterade af Isidor K. 2. Tändsticksförsäljerskan. - 249, 250, 251
Vexlande öden. En berättelse af Turdus Merula. (Forts. fr. föreg. häfte sid. 224.) - 251, 252, 253, 254, 255, 256
Allmännyttigt. - 256
- Fantom-buketter - 256
- Medel att göra skadade bref å nyo läsliga. - 256
Bokstafsgåta. - 256
Charad. - 256
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 224.) - 256
    

Band 12, 1873, N:o IX
Tre dagar af en landsförrädares lefnad. Af J. O. Åberg. - 257, 258
Sommarnatten. E. S-dt. - 258
Victoria regia. - 258, 259, 260
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXXIV. Georg Carl von Döbeln. Axel Krook. - 259, 260, 261, 262, 263, 265
Trondhjems domkyrka. Bn. - 264, 265, 266
Populära föredrag i naturkunnighet. II. Ljuset. 2. An. - 265, 267, 268, 269
En Stockholmsvilla. E-g. - 269, 270
Ur Chateubriands Atala. Af Emil von Qvanten. IX. - 270, 271, 272, 273
Tumba pappersbruk. Knut Tersmeden. - 273, 274
Hagtorn. M* - 274, 275
Läroverkshuset i Jönköping. -e. - 275, 276
En hvit slafs öden. I. - 276, 277, 278, 279
Tårens naturalhistoria. Ett humoristiskt föredrag. - 279, 282
Från syndafloden. (Illustration ur Gustave Dorés praktbibel.) - 280
Hjertats bön. Serenad. Ord och musik af Traugott Grahl. - 281
Vexlande öden. En berättelse af Turdus Merula. (Forts. o. slut fr. föreg. häfte sid. 256.) - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Allmännyttigt. - 288
- Emot mott och mal. - 288
- Att etsa teckningar och figurer på glas. - 288
Logogryf. - 288
Bokstafsgåta. - 288
Charad. - 288
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 256.) - 288
    

Band 12, 1873, N:o X
Trenne timmar ur en lång lefnad. Berättelse af C. Georg Starbäck. 1. Morgonen - 289, 290, 291, 292
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXXV. Johan Anders Wadman. Birger Schöldström. - 292, 293, 294, 295
Enkan. Tammelin. - 295
Populära föredrag i naturkunnighet. II. Ljusets strålbrytning. An. - 295, 296, 297, 298
Wäinämöinen, spelande Kantele. (Basrelief af Carl Sjöstrand.) E. v. Qvanten. - 298, 299, 300, 301, 302, 303
Wiks mur. S. - 303, 304, 305, 306
En hvit slafs öden. II. - 305, 306, 307, 308
Orangen. Anna A. - 309
Wexiö och dess domkyrka. Z. - 308, 309, 310
Skogen. E. S-dt. - 311
Om perlfisket och perlmusslan. Alfr. L. - 311
Simson och Delila. (Illustration ur Gustave Dorés praktbibel.) - 312
Teckningar och drömmar. Af -a-g. Hvar bor ingen kärlek? - 313, 314, 315
Fröken Bedas förlofning. Skiss af Emilie Flygare-Carlén. - 315, 316, 317, 318, 319, 320
Allmännyttigt. - 320
- Ett sätt att torka och färga naturliga blommor. - 320
Logogryf. - 320
Charader. - 320
Rebus. - 320
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 288.) - 320
    

Band 12, 1873, N:o XI
Trenne timmar ur en lång lefnad. Berättelse af C. Georg Starbäck. 2. Middagen. - 321, 322, 323, 324, 325
Söderhafvets drottning. - 324, 325, 326
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXXVI. Johan Adler Salvius. Axel Krook. - 325, 326, 327
Promenader i Paris. 1. - 328, 329, 330
Bäcken. E. S-dt. - 330, 331
Ur Chateubriands Atala. Af Emil von Qvanten. X. - 331, 332, 333
Högtuppan. Gubben Noach. - 333, 334
Sommarstudier. SKiss af Fale Bure. - 334, 335, 336, 337, 338
Populära föredrag i naturkunnighet. Hvad prismat berättar oss om himlakropparne. An. - 337, 338, 339, 340
Kristian IV:s dröm. - 340, 341
Amerikanska typer, presenterade af Isidor K. 3. Tillfälliga och professionela tjufvar. - Konstnärer i krogsalen. - Bedragare i salongerna. - Spelare. - 341, 342, 343
Vinterblommor. Anna A. - 343
Ruth. (Illustration ur Gustave Dorés praktbibel.) - 344
Fröken Bedas förlofning. Skiss af Emilie Flygare-Carlén. (Forts. från föreg. häfte, sid. 320.) - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
Allmännyttigt. - 351
- Uppdragande af fruktträd i krukor. - 351, 352
- Nyaste fläckmedlet. - 352
Bokstafsgåtor. - 352
Charad. - 352
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 320.) - 352
    

Band XII, 1873, N:o XII
Trenne timmar ur en lång lefnad. Berättelse af C. Georg Starbäck. 3. Qvällen. - 353, 354, 355
Års-krönika. E. S-dt. - 355, 356
Cedrarne på Libanon. - 356, 357
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXXVII. Carl Gustaf af Leopold. Axel Krook. - 357, 358, 359
Väderqvarnar. Sat sapienti. - 360, 362
Panorama af folktyper. - 361, 362
En indians tacksamhet. (Ur morbror Barkmans berättelser vid toddyglaset.) - 362, 363, 364, 365, 366
Vinterblommor. Tradescentia. Anna A. - 366
München och baierska ölet. En kulturhistorisk skiss. - 366, 367, 368
Promenader i Paris. 2. - 369, 370
Djurlif i Sydafrika. - 370, 371
Stora Carls-ö. C. J. Bergman. - 371, 372, 373, 374
Svenska porträttgrupper. Publicister. Andra serien. -d- - 374, 375, 376
Lars Gathenhjelms graf. S. - 375
Fröken Bedas förlofning. Skiss af Emilie Flygare-Carlén (Forts. och slut fr. föreg. häfte, sid. 351.) - 375, 377, 378, 379, 380
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 352.) - 380


Project Runeberg, Mon Dec 10 22:41:50 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1873/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free