- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift
(1871-1962) [MARC] [MARC]
Översikt | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ILLUSTRERAD TEKNISK TIDNING.
ILLUSTRERAD TEKNISK TIDNING. December 1870—Mars 1872
TEKNISK TIDSKRIFT.
TEKNISK TIDSKRIFT. April 1872—??

TEKNISK TIDSKRIFT

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARE:
W. HOFFSTEDT.

STOCKHOLM

Digitaliserade årgångar:
1871, 1872
1928, 1929,
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939,
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949,
1950-talet, 1960-talet


Preface to the Digital Edition

This is Project Runeberg's digital facsimile edition of Teknisk Tidskrift, Sweden's most prominent engineering journal, founded in 1871 by Wilhelm Hoffstedt and the precursor of today's Ny Teknik.

We're also digitizing Norway's Teknisk Ukeblad.

Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av några äldre årgångar av Teknisk Tidskrift, som är föregångaren till Ny Teknik. Läs om tidskriften i Lundstedt: Sveriges Periodiska litteratur!

Tidningen grundades 1871 (med ett provnummer i december 1870) av Wilhelm Hoffstedt och första årgången bar titeln Illustrerad Teknisk Tidning, vilket från april 1872 ändrades till Teknisk Tidskrift. År 1878 övertogs ägarskapet av Teknologföreningen, som hade bildats 1861, och som 1974 gick upp i Civilingenjörsförbundet. Hoffstedt fortsatte som huvudredaktör fram till 1892 och som redaktör för avdelningen för mekanik fram till sin död 1907.

Av hänsyn till upphovsrätten, digitaliserades inledningsvis bara årgångar som var äldre än 70 år. Årgångarna 1871-1872 och 1931-1934 digitaliserades från november 2004 till januari 2005. Från november 2012 till februari 2013 tillkom årgångarna 1935 och 1936. I juni 2013 digitaliserades årgångarna 1937 till 1942 och i juli 2013 tillkom årgångarna 1928 till 1930.

Efter ett uppmuntrande brev från föreningen Sveriges Ingenjörer påbörjades även digitaliseringen av de årgångar som är yngre än 70 år. Brevet utgör visserligen ingen garanti för att vi kommer att gå fria från anklagelser om upphovsrättsintrång. Men vi anser att risken värd att ta. Inledningsvis digitaliserades årgångarna 1960 och 1962 i juli 2013. I mars-april 2014 digitaliserades årgång 1943-1947. I april-maj 2015 digitaliserades årgång 1948-1951. I maj 2016 digitaliserades årgång 1952-1957. I juni-juli 2016 digitaliserades årgång 1958-1959.

Indexeringen, alltså upprättandet av fullständiga innehållsförteckningar för den elektroniska utgåvan, var länge eftersatt. Under första halvåret 2021 indexerades samtliga scannade årgångar på ett enhetligt sätt, dock bara allmänna avdelningen för årgångarna före 1944. Även redan indexerade årgångar (1931—1936) gicks igenom på nytt, med resultatet att innehållsförteckningarnas längd fördubblades. Under rubrikerna Notiser, Litteratur och Tekniska föreningar har varje avsnitt tagits med i innehållsförteckningen, dock inte under rubrikerna Personalnotiser och Sammanträden. För varje artikel har författarens namn eller signatur utan titel satts ut efter rubriken, till exempel "Luftfartsutställningen i Paris, av Tord Ångström" eller "Skånska ingenjörsklubben, av F. M."

Se även Projekt Runebergs digitalisering av norska Teknisk Ukeblad och danska Tidsskrift for Physik og Chemi.

Projekt Runeberg saknar N:o 3 (sidorna 17-24) 1871, sidorna 455-456 och 461-462 i årgång 1944, sidorna 713-718 i årgång 1960, samt årgångarna 1873-1877, 1961, 1963, 1964, 1969 (häfte 1-23), 1970 (häfte 12-), 1971 och 1973. Vi tar tacksamt emot dublettexemplar av dessa årgångar. I årgång 1948 har sidorna 189-208 (häftet 13. 27 mars) kompletterats med fotografier i mars 2021.

Teknisk Tidskrift innehåller många ritningar och planscher som är större än A3-format. Projekt Runeberg saknar utrustning för att kunna digitalisera dessa på ett tillfredsställande sätt. Digitalkamera ger inte tillräcklig upplösning och att scanna delar i A3 för att sedan sammanfoga dem ger inget noggrannt resultat. Vi önskar därför komma i kontakt med ett företag som har ritningsscanner och ett intresse av att utan kostnad hjälpa oss med digitaliseringen av dessa historiskt intressanta planscher. Skriv till redaktion@runeberg.org


Innehåll / Table of Contents


Översikt
KTH:s reseberättelser
Illustrerad teknisk tidning. 1871
Andra årgången. 1872
Sak- och namnregister 1871-1892
1871-1895 Extrahäfte mars 1896
1919. Skeppsbyggnadskonst (fragment)
1871-1920. Jubileumsskrift utgiven med anledning av tidskriftens 50-åriga tillvaro
    Femtioåttonde årgången. 1928
1928. Allmänna avdelningen
1928. Bergsvetenskap
1928. Elektroteknik
1928. Kemi
1928. Mekanik
1928. Skeppsbyggnadskonst
1928. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Femtionionde årgången. 1929
1929. Allmänna avdelningen
1929. Bergsvetenskap
1929. Elektroteknik
1929. Kemi
1929. Mekanik
1929. Skeppsbyggnadskonst
1929. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Sextionde årgången. 1930
1930. Allmänna avdelningen
1930. Bergsvetenskap
1930. Elektroteknik
1930. Kemi
1930. Mekanik
1930. Skeppsbyggnadskonst
1930. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Sextioförsta årgången. 1931
1931. Allmänna avdelningen
1931. Bergsvetenskap
1931. Elektroteknik
1931. Kemi
1931. Mekanik
1931. Skeppsbyggnadskonst
1931. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Sextioandra årgången. 1932
1932. Allmänna avdelningen
1932. Bergsvetenskap
1932. Elektroteknik
1932. Kemi
1932. Mekanik
1932. Skeppsbyggnadskonst
1932. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Sextiotredje årgången. 1933
1933. Allmänna avdelningen
1933. Bergsvetenskap
1933. Elektroteknik
1933. Kemi
1933. Mekanik
1933. Skeppsbyggnadskonst
1933. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Sextiofjärde årgången. 1934
1934. Allmänna avdelningen
1934. Bergsvetenskap
1934. Elektroteknik
1934. Kemi
1934. Mekanik
1934. Skeppsbyggnadskonst
1934. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Sextiofemte årgången. 1935
1935. Allmänna avdelningen
1935. Bergsvetenskap
1935. Elektroteknik
1935. Kemi
1935. Mekanik
1935. Automobil- och motorteknik
1935. Skeppsbyggnadskonst
1935. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Sextiosjätte årgången. 1936
1936. Allmänna avdelningen
1936. Bergsvetenskap
1936. Elektroteknik
1936. Kemi
1936. Mekanik
1936. Skeppsbyggnadskonst och flygteknik
1936. Automobil- och motorteknik
1936. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Sextiosjunde årgången. 1937
1937. Allmänna avdelningen
1937. Bergsvetenskap
1937. Elektroteknik
1937. Kemi
1937. Mekanik
1937. Skeppsbyggnadskonst och flygteknik
1937. Automobil- och motorteknik
1937. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Sextioåttonde årgången. 1938
1938. Allmänna avdelningen
1938. Bergsvetenskap
1938. Elektroteknik
1938. Kemi
1938. Mekanik
1938. Skeppsbyggnadskonst och flygteknik
1938. Automobil- och motorteknik
1938. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Sextionionde årgången. 1939
1939. Allmänna avdelningen
1939. Bergsvetenskap
1939. Elektroteknik
1939. Industriell ekonomi och organisation
1939. Kemi
1939. Mekanik
1939. Skeppsbyggnadskonst och flygteknik
1939. Automobil- och motorteknik
1939. Väg- och vattenbyggnadskonst
    Sjuttionde årgången. 1940
1940. Allmänna avdelningen
1940. Bergsvetenskap
1940. Elektroteknik
1940. Industriell ekonomi och organisation
1940. Kemi
1940. Mekanik
1940. Skeppsbyggnadskonst och flygteknik
1940. Automobil- och motorteknik
1940. Väg- och vattenbyggnadskonst samt husbyggnadsteknik
    Sjuttioförsta årgången. 1941
1941. Allmänna avdelningen
1941. Bergsvetenskap
1941. Elektroteknik
1941. Industriell ekonomi och organisation
1941. Kemi
1941. Mekanik
1941. Skeppsbyggnadskonst och flygteknik
1941. Automobil- och motorteknik
1941. Väg- och vattenbyggnadskonst samt husbyggnadsteknik
    Sjuttioandra årgången. 1942
1942. Allmänna avdelningen
1942. Bergsvetenskap
1942. Elektroteknik
1942. Industriell ekonomi och organisation
1942. Kemi
1942. Mekanik
1942. Skeppsbyggnadskonst och flygteknik
1942. Automobil- och motorteknik
1942. Väg- och vattenbyggnadskonst samt husbyggnadsteknik
    Sjuttiotredje årgången. 1943
1943. Allmänna avdelningen
1943. Bergsvetenskap
1943. Elektroteknik
1943. Industriell ekonomi och organisation
1943. Kemi
1943. Mekanik
1943. Skeppsbyggnadskonst och flygteknik
1943. Automobil- och motorteknik
1943. Väg- och vattenbyggnadskonst samt husbyggnadsteknik
    1940-talets senare del
Årgång 74. 1944
Årgång 75. 1945
Årgång 76. 1946
Årgång 77. 1947
Årgång 78. 1948
Årgång 79. 1949
    1950-talet
Årgång 80. 1950
Årgång 81. 1951
Årgång 82. 1952
Årgång 83. 1953
Årgång 84. 1954
Årgång 85. 1955
Årgång 86. 1956
Årgång 87. 1957
Årgång 88. 1958
Årgång 89. 1959
    1960-talet
Årgång 90. 1960
Årgång 92. 1962

Korrstaplar / Proof bars for subvolumes

1871
1872
register
25ar1896
1919s
50ar1920
1928a
1928b
1928e
1928k
1928m
1928s
1928v
1929a
1929b
1929e
1929k
1929m
1929s
1929v
1930a
1930b
1930e
1930k
1930m
1930s
1930v
1931a
1931b
1931e
1931k
1931m
1931s
1931v
1932a
1932b
1932e
1932k
1932m
1932s
1932v
1933a
1933b
1933e
1933k
1933m
1933s
1933v
1934a
1934b
1934e
1934k
1934m
1934s
1934v
1935a
1935b
1935e
1935k
1935m
1935am
1935s
1935v
1936a
1936b
1936e
1936k
1936m
1936s
1936am
1936v
1937a
1937b
1937e
1937k
1937m
1937s
1937am
1937v
1938a
1938b
1938e
1938k
1938m
1938s
1938am
1938v
1939a
1939b
1939e
1939i
1939k
1939m
1939s
1939am
1939v
1940a
1940b
1940e
1940i
1940k
1940m
1940s
1940am
1940v
1941a
1941b
1941e
1941i
1941k
1941m
1941s
1941am
1941v
1942a
1942b
1942e
1942i
1942k
1942m
1942s
1942am
1942v
1943a
1943b
1943e
1943i
1943k
1943m
1943s
1943am
1943v
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1962


Project Runeberg, Tue Jun 22 16:40:30 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/tektid/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free