- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 86. 1956

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 86 1956

REDAKTION Gunnar Hambræus (utgivare och chefredaktör) · Wilhelm Söderström (redaktionssekreterare) · Sigge Hähnel, Torsten Widell (andre redaktörer) · Ernst Rothelius (bergsvetenskap) · Sven Lalander (elkraftteknik) · Hans Olof Palme (flygteknik) · Lennart Pihl (grafisk teknik) · Göran Hellsten (husbyggnad) · Runo Lindblad (industriekonomi) · Uno Trägårdh (kemiteknik) · Åke Gustafsson (lantmäteri) · Torsten Widell (mekanik) · Nils J Ljungzell (skeppsbyggnad) · Åke Isaksson (teknisk fysik) · Dag Hartman (teleteknik) · Owen Andersson (verkstadsteknik) · Gösta Lundberg (väg- och vattenbyggnad) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG · NORRKÖPING 1956

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
1. Uppsatser och notiser - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii
2. Bokrecensioner - xiii, xiv, xv, xvi, xvii
3. Författarregister - xvii, xviii, xix, xx
    H. 1. 3 januari 1956 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Organ för höjd produktivitet? av Sven H Åsbrink - 1, 2, 3
USA:s radiosändningar genom järnridån, av Jo - 3
1 miljard radiodelar - 3
Stockholms elhushållning 1954, av WS - 3
Explosioners initiering och tillväxt, av F P Bowden - 4
Ingen silikatutfällning vid blekning av textilier - 4
Flytande svavel i värmeisolerade pråmar - 4
En talenergidriven radiosändare - 4
Stabiliseringsdon på fartyg, av Yngve Rollof - 5, 6
Flygnavigeringssystemet Tacan, av Sven Skåræus - 7, 8, 9, 10
Nitroparaffiner i kommersiell skala - 10
    Andras erfarenheter - 10, 11, 12, 13
Formar av berylliumkoppar för plast, av SHl - 10
Kontinuerligt slamfilter för avloppsvatten, av SHl - 10, 11
Antiprotonen påvisad, av SHl - 11
Gasturbin med direktdrift för tankfartyget »Auris», av Wll - 11
Isoftalsyra till alkyder, av SHl - 11
Föroreningselement vid ståltillverkningen i USA, av C S - 11, 12
Glimmer bunden med epoxiplast, av SHl - 12
Erfarenheter vid jordtunnelbygge, av G Lbg - 12, 13
Stabilisering av polyestrar mot ljud, av SHl - 13
    Böcker - 13, 14, 15, 16
Djuphavsskeppet, av N Lll - 13
Fotografisk årsbok 1956, av SHl - 13, 14
Magnetic amplifiers, av A Köhler - 14
Materials and processes, av Georg Engstrand - 14
Der Stahlbetonbau, bd 1, av G Lbg - 14
Automation, av H Lindberg - 14, 15
Die tragfähigste Evolventen-Geradverzahnung, av H Lindberg - 15
Die Steuerung des Gaswechsels in schnellaufenden Verbrennungsmotoren, av Einar Bohr - 15
Propan—Butan, av SHl - 15
Volumetriska metoder för analys av inom järnindustrin använda tekniska gaser, av SHl - 15
Some relations between stress and strain in coarse-grained cohesionless materials, av Å I - 15
Telefonaktiebolaget L M Ericsson - 15, 16
    Hänt inom tekniken - 16
Svenska Akademiens språkvårdspris - 16
Kurs i temperaturmätning - 16
Nordiska forskningsstipendier på försäljnings- och reklamområdet - 16
SHI-kurser - 16
Sjätte Internationella Förbränningskonferensen - 16
Utställning och konferens för materialhantering - 16
Brittisk plastutställning och plastkongress - 16
    H. 2. 10 januari 1956 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Mätning av luftströmmar med radioaktiv gas, av Gunnar Aniansson, Gustaf Aniansson och Olle Norén - 17, 18, 19, 20, 21, 22
Fotografisk film på polyesterbas - 22
Styrenborstar med spjälkade enfiberborst - 22
Sega kromskikt direkt på aluminium - 22
Kaliumsulfat som gödsel - 22
Små glasflaskor håller - 22
»Chemical Engineering» i Europa, av Carl Jacob Borelius - 23, 24
Estrar reduceras snabbt vid rumstemperatur - 24
Linor av polyestern Mylar - 24
    Nya metoder - 24, 25, 26, 27
Fickradio med transistorer, av J Dubois - 24, 25
Titan genom reduktion i gasfas, av SHl - 25, 26
Golvbeläggning av cement och gummi, av SHl - 26
Automatiska kokspannor, av Wll - 26
Oljeförgasning, av G Svane - 26
Avgasning av tömda lasttankar på tankfartyg, av N Lll - 27
Störningsskrivare utan initialtid, av F Ö - 27
    Andras erfarenheter - 28, 29
Litiumaluminiumhydrid som reduktionsmedel, av SHl - 28
Hartsartad polyalkohol till alkyder, av SHl - 28
Hårdlödning av aluminium, av SHl - 28, 29
Enfibertråd av polystyren, av SHl - 29
Kromylklorid, av SHl - 29
    Böcker - 29, 30, 31, 32
Was ist Stahl? av Tage Egnefors - 29
Theoretische Metallkunde, av C S - 29
Elektronische Halbleiter, av Dick Lundqvist - 29, 30
Zahnräder — Zahnradgetriebe, av H Lindberg - 30
An introduction to the theory of aeroelasticity, av Herbert Andersson - 30
Electric traction engineering, av Timo Airas - 30, 31
Moderne Massengalvanisierung, av U T—h - 31
Effects of underwater explosions on elastic structures in water, av Bertram Broberg - 31
The cooling of electric machines and cables, av J Bubenko - 31
Dichtungen im Stahlwasserbau, av B Lönnstedt - 31, 32
Winterarbeiten im Beton- und Stahlbetonbau, av G Lbg - 32
Korrosion VIII, av U T—h - 32
Problemhörnan, av A Lg - 32
    H. 3. 17 januari 1956 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Sandwichkonstruktioner med cellkärnor av aluminium, av Bryan R Noton - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
    Andras erfarenheter - 41, 42, 43, 44
Kiselsyrasol vid precisionsgjutning, av SHl - 41, 42
Hastighetsrekord för järnvägståg, av E Nothin - 42
Alkylketendimer för limning av papper, av SHl - 42
Utveckling av låglegerade svetssäkra konstruktionsstål, av C S - 42, 43
Polyuretanlacker, av SHl - 43
Marina dieselmotorer, av Harald Almqvist - 43, 44
Målning och katodiskt skydd, av SHl - 44
Brådskande jorddammsbygge, av G Lbg - 44
Separering av jod 131 från telluroxid, av SHl - 44
Svenskt överljudsjaktplan, av hop - 45, 46
    Böcker - 46, 47
Differential- och integralkalkyl för tekniska läroverk, av Wll - 46
Dust is dangerous, av Carl-Eric Holmquist - 46
Gasturbines and jet propulsion, av Olof SÖderberg - 46
Den nya företagsbeskattningen, av WS - 46, 47
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1955, av Wll - 47
Sveriges import 1945—1954, av WS - 47
AB Svenska Metallverken - 47
Elektriska AB John Osterman - 47
Debatt: Den snabblöpande francisturbinen 50 år, av M Oledal - 47, 48
    H. 4. 24 januari 1956 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Billiga och dyra egnahem, av Göran Hellsten - 49, 50, 51, 52, 53, 54
Byggelement av lättbetong, av Sven Paulsson - 55, 56
    Nya metoder - 56, 57, 58
Avloppsvattenrening med löst luft, av SHl - 56
Rullande gångbana runt hörn, av O Zetterström - 56
Högeffektiv torrlikriktare med kiselelement, av FÖ — GAH - 56
Mangan ur fattig malm, av SHl - 56, 57
Flygburen ultrakortvågspejl, av Jo - 57
Kulventil till limtub, av SHl - 57
Styren av råxylen, av SHl - 57
Kräppnylon, av SHl - 57, 58
Förbättrad fosforsyraframställning, av H Me - 58
    Andras erfarenheter - 58, 59, 60, 61
Torrbatteri med aluminium, av SHl - 58
Ytbehandling av precisionsvikter, av U T—h - 58
Heavy-duty-oljornas verkan i bilmotorer, av EBr — SHl - 58, 59
Perteknat som korrosionsinhibitor, av SHl - 59
Nitrofuraner, av SHl - 59, 60
Skeppspropellrars beräkning enligt virvelteorin, av N Lll - 60
Bättre stålgjutgods för högtemperaturanläggningar, av SHl - 60
Bekämpning av spilloljeföroreningar i vatten, av E R—s - 60, 61
    Böcker - 61, 62
Hütte, bd 1, av Wll - 61
Vapor-plating, av U T—h - 61
Building, planning and design standards, av Åke Ekelund - 61, 62
Reseberättelser - 62
Skövde Gasbetong AB - 62
Metal Hydrides Inc. - 62
    Hänt inom tekniken - 62, 63
STF:s styrelse - 62
STF:s avdelningsstyrelser 1955 - 62
Understöd från Skeppsbyggarnas Hjälpfond - 62
Stockholms stads forskningsstipendier - 62
Instrumentering — Automatisering — Mekanisering - 62
Cigré-kongressen 1956 - 62, 63
Femte Världskraftkonferensen Wien 1956 - 63
Ferritkonferens - 63
Institute of Metals' medaljer - 63
TNC: 1. Kvotstorheter och deras måttenheter, av JW - 63
Atomkraften måste frigöras — även från statligt monopol, av John Sintorn - 64
    H. 5. 31 januari 1956 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Svenska atomenergiplaner, av Harry Brynielsson - 65, 66, 67
Atomkraft och elkraftförsörjning i Sverige, av Sture Ekefalk - 67, 68
Reaktorfysik, av Gunnar Holte - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Pulvermetallurgiskt tillverkade reaktordelar, av SHl - 76
Materialproblem i atomreaktorer, av Roland Kiessling - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Framställning av uranpulver, av SHl - 84
N-anrikat Th(NO3)4 för toriumreaktorer, av SHl - 84
Värmeteknik inom atomkraftverk, av P H Margen - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
Strålskyddsfrågor, av Lars Carlbom - 93, 94, 95, 96, 97
Framställning av toriumpulver, av SHl - 97
Reaktorkontrol, av Robert Vestergaard - 98, 99, 100, 101, 102, 103
Upparbetning av förbrukat reaktorbränsle, av SHl - 103
Koncentrering av klyvningsprodukter, av SHl - 104
Är energiproduktion genom fusion möjlig? av SHl - 104
    H. 6. 7 februari 1956 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Elförbrukning och produktionsutveckling i Sverige 1954—1961, av Sven Lalander och Mats Bärlund - 105, 106, 107, 108, 109, 110
De skandinaviska ländernas handelsflottor, av N Lll - 110
Svensk linodling, av SHl - 110
Turkiets vägar, av G Lbg - 110
Elförsörjningen i Sovjetunionen, av Lr - 110
Vad kostar en transformators förluster? av Sven Lavemark - 111, 112, 113
    Nybyggen - 113, 114
Isbrytande bogserbåt byggd i Karlskrona, av N Lll - 113
Brittiska ångkraftverk, av Wll - 113
Nybyggen 1955 från Trondhjemsvarvet, av N Lll - 113, 114
Öresundsvarvets största bygge, av N Lll - 114
    Andras erfarenheter - 114, 115, 116, 117
Varför lager skär ihop, av SHl - 114, 115
Radioaktiv märkning av organiska föreningar, av SHl - 115
Målning med vinylplastfärg, av SHl - 115
Armerat trä, av Bengt Norén - 115, 116
Syntetiskt »natur»-gummi, av H Me — SHl - 116
Kromnickelståls högtemperaturegenskaper, av SHl - 116
Tennstabilisatorer för PVC, av U T—h - 116, 117
    Böcker - 117, 118, 119
Lärobok i teknisk räkning, av Wll - 117
Dynamics of machinery, av Sven G Lundgren - 117
Erdungen in Wechselstromanlagen über 1 kV, av Sven-E Widahl - 117
Die Praxis der Warmbehandlung des Stahles, av K Amberg - 117
Industrial dust, av Carl-Eric Holmquist - 117, 118
Influence of sampler type and testing method on shear strength of clay samples, av Rune Lundström - 118
Further tests with models of coasters, av Erik Ullman - 118
Normalbestämmelser för rör och rördelar av betong till avloppsledningar, trummor och brunnar, av WS - 118, 119
»Ett första atomkraftprogram» - 119
Svenska Elfabriks AB Selfa - 119
AB Landelius & Björklund - 119
Svenska Siemens AB - 119
Reseberättelser - 119
Tekniska Skrifter: Tilnærmet beregning av kontinuerlige plater for jevnt fordelt belastning - 119
Problemhörnan, av A Lg - 119, 120
    Nya produkter - 120
Ozonisator för dåligt ventilerade lokaler - 120
En metalldetektor - 120
En förloppskontroller - 120
Sidtippande lastskopa - 120
    H. 7. 14 februari 1956 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Silikoner — struktur och egenskaper, av SHl - 121, 122, 123
    Nya material - 123, 124
Flytande polybutadien, av SHl - 123
Styv polyeten, av SHl - 123, 124
Tixotropa färger, av SHl - 124
Fasta kroppars friktion, av F P Bowden - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
    Nya metoder - 131, 132, 133
Fiber av silketyp skärs till ulltyp i spinnmaskinen, av SHl - 131
Eldfast beläggning på metaller, av SHl - 131, 132
Automatisk reglering av kallvalsad tunnplåts tjocklek, av SHl - 132
Tallsulfitmassa, av SHl - 132
Snabb gasbågskärning av aluminium, av SHl - 132, 133
Cementtillverkning utan vatten, av H Me - 133
Polyalkoholer genom jäsning, av SHl - 133
    Andras erfarenheter - 133, 134, 135, 136
Dimetylsulfoxid som lösningsmedel, av SHl - 133
Tioacetamid ersätter svavelväte vid analys, av SHl - 133, 134
Avlägsnande av katalysatorgifter, av SHl - 134
Titans försprödning, av SHl - 134, 135
Syntetiska detergenter vid biologisk rening, av SHl - 135
Oxamycin eller Seromycin — ett egenartat antibiotikum, av SHl - 135
Fel vid bestämning av löst syre, av SHl - 135
Förbättring av matbröds proteinhalt, av SHl - 135
Polyvinylacetat för limning av trä, av SHl - 135, 136
    Böcker - 136, 137, 138
Jordarbejder, av A Borgå - 136
Das physikalische Rüstzeug des Ingenieurs, av Wll - 136
Metals and how to weld them, av R Gunnert - 136
L'acoustique dans les bâtiments, av Gösta Lange - 136, 137
The use of stabilized soil for road construction in the USA, av K E Sjödin - 137
Die Prüfung elektrischer Maschinen, av Erik Persson - 137
Kunststoffe, av SHl - 137
Bearing lubrication analysis, av Stig Ericsson - 137, 138
Mechanical world year book 1956, av Wll - 138
    Hänt inom tekniken - 138, 139, 140
Kurs »Bergsprängningsteknik» - 138
Det Norske Ingeniørforenings pris - 138
IVA:s presidium 1956 - 138
Skånska Ingenjörsklubben - 138
Norges Tekniska Vitenskapsakademi - 138
VDI firar sitt 100-årsjubileum - 138
Ett samarbete Televerket—LME inom elektroniken - 138, 139
Anslag för skoglig forskning - 139
En nordisk kurs i allmän hygien - 139
Internationellt samarbete om kompostering - 139
Kurs i atomteknik för direktörer - 139
En internationell konferens om automatisering - 139
Femte Europeiska Verktygsmaskinutställningen - 139, 140
Fjärde Internationella Kongressen i Geoteknik - 140
SEN-normer - 140
TNC: 2. Ordproblem, av JW - 140
Rättelse - 140
    H. 8. 21 februari 1956 - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Hur stort bör ett jaktflygplan göras? av Tore Gullstrand och Hans Olof Palme - 141, 142, 143, 144, 145
    Andras erfarenheter - 145, 146
Fluorering av dricksvatten, av A G - 145
Viktekonomisk analys av konstruktionsdetaljer, av Å I - 145, 146
Effektivt konserveringsmedel för trä, av SHl - 146
Vattensmorda lager, av SHl - 146
Aluminiumplåt för taktäckning, av B Åhlgren - 146
Superfina fibrer, av SHl - 146
Voith-Schneider-propellern, av Wolfgang Baer - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
    Diskussion, av Erik Ullman, Wolfgang Baer, A Norling, Curt Falkemo, Einar Hogner, Gösta Liljekvist, A Forsman, Ivar Oldenburg, Holmberg - 152, 153
Regionplaneskiss för stockholmstrakten, av Kjell Mattsson - 153, 154
Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1955/56, av N Lll - 154
Världens största radioteleskop - 154
18 000 flygplan per månad - 154
Civilflyget 1955 - 154
Atlanten korsades 1955 - 154
Utredningen om Comet-haverierna, av Carl E Brönn - 155, 156, 157
    Nybyggen - 157, 158
Stor amerikansk trafikfärja med ovanlig skrovform, av N Lll - 157, 158
Tvåpropellrad jättetanker sjösatt i Göteborg, av N Lll - 158
Schweizisk dammbyggnadskonst, av G Lbg - 158, 159
    Böcker - 159, 160, 161, 162
Engelsk-svenskt fotografiskt lexikon, av SHl - 159
Bostadsfrågor i Tyskland, Schweiz, Frankrike, Danmark, Norge, av Sture Nyström - 159
Elements of heat treatment, av K Amberg - 159
Valves for A.F. amplifiers, av Sture Edsman - 159, 160
Erfahrungen mit Schiffsdieselmotoren, av H G:son Hafström - 160
Probleme der Strömungstechnik im Maschinenbau, av Wll - 160
Wasserbau, bd 1, av Bengt Åberg - 160, 161
Taschenbuch der Durchflussmessung mit Blenden, av Wll - 161
Plant and process ventilation, av Carl-Eric Holmquist - 161
The testing of high speed internal combustion engines, av Einar Bohr - 161
Calibration of temperature measuring instruments, av Wll - 161, 162
Internationella Valutafonden, av WS - 162
Grafiska symboler för elektrisk teleteknik, av WS - 162
»Esseltetryck», av WS - 162
AB Karlstads Mekaniska Werkstad - 162
Honeywell AB - 162
Schiess AG - 162
    Från de tekniska högskolorna - 162, 163
CTH - 162, 163
KTH - 163
TNC: 3. Teknisk-vetenskaplig eller tekniskt-vetenskaplig? av GB - 163, 164
Debatt: Cylinderslitning, av M Itzel och Hans Peters - 164
Tillägg, av I Asplund - 164
    H. 9. 28 februari 1956 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Vattenslag i pumptryckledningar, av Erik Isgård - 165, 166, 167, 168, 169, 170
Svensk järnhantering 1955, av WS - 170
Elkraftutbyte genom järnridån, av Lr - 170
Korrosion av stål i jord, av O Arrhenius - 171, 172
Separering av klyvningsprodukter genom rekyl - 172
En kvistisolerande grundfärg för trä - 172
En vakuumugn för 150 t stål - 172
Gummiöverdragen cellulosafiber - 172
Avsaltning av havsvatten genom zonfrysning - 172
Arbetarskydd vid husbyggnadsarbete, av Hilding Starland - 173, 174, 175
    Nybyggen - 175, 176, 177
Stockholms sydvästra tunnelbana, av GAH - 175, 176
Tidvattensdamm i Thames, av G Lbg - 176
Conway-motorn, av B Ahrén - 176, 177
    Nya metoder - 177, 178, 179
Fotogrammetrisk massberäkning för vägbygge, av P O Fagerholm - 177
Nitar av termoplast, av SHl - 177, 178
Ultraljud ger snabb ythärdning, av SHl - 178
Slipning av pedalvevaxlar, av H Lindberg - 178
Kontroll av bakteriefilter, av Knut Ljunggren - 178
Koldioxid som skyddsgas vid bågsvetsning, av SHl - 178
Reparation av slitna lagerytor under gång, av SHl - 178, 179
Uppmätning och kontroll av dragskivor, av Tage Egnefors - 179
Kromkarbidmunstycken för strängpressgjutning, av SHl - 179
    Böcker - 179, 180, 181, 182
Nordisk Arkitektur 1950—1954, av Bertil Lagerås - 179
Produktivitet ger välstånd, av Bertil von Alfthan - 179, 180
Avloppsvattnets i Malmö omhändertagande och behandling, av Adam Goldschmidt - 180
Förarhyttens ventilering hos lastbilar, av Gideon Gerhardsson - 180
Armerat trä, av Bengt Norén - 180
Spånskivor, av S-O Björk - 180
Electric power transmission, av J Bubenko - 180, 181
The mining and dressing of low-grade ores in Europe, av E R—s - 181
Husbygging, bd 2, av H Sjöstrand - 181
Enthalpie-Entropie-Diagramme für Wasserdamfp und Wasser, av Wll - 181, 182
Noise measurement techniques, av DH - 182
International electrotechnical vocabulary, av WS - 182
Nomenklatur för mikrovågsteknik, av WS - 182
IEC-publikationer, av WS - 182
Imperial Chemical Industries Ltd. - 182
    Hänt inom tekniken - 182, 183
Arbetsmarknaden inom de tekniska yrkena - 182
Skånska Ingenjörsklubben - 182
Stockholms Teknologorkester - 183
KTH:s bibliotek - 183
Verktygsmaskinutställning i Stockholm - 183
Internationell plastutställning och -kongress - 183
Internationell fettkongress - 183
Utställning och konferens för materialhantering - 183
SEN-normer - 183
Debatt: Bostadsefterfrågan och den demografiska utvecklingen, av Arne Carlsson - 183, 184
    Nya produkter - 184
Helautomatisk tvättmaskin - 184
Grävskopor med mångsidig användning - 184
Helautomatisk arkkontroll i tryckpressar - 184
    H. 10. 6 mars 1956 - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Arbetslivet och den svenska befolkningsutvecklingen, av Ivar Öman - 185, 186, 187, 188, 189
    Nya material - 190
Latexfärger av akryl- och vinylplast, av SHl - 190
Darlan — en mjuk syntetfiber, av SHl - 190
Adsorberande kalciumsilikat, av SHl - 190
En mångsidigt användbar elast, av SHl - 190
Klar, glasfiberarmerad polyesterplast, av SHl - 190
Totalmobiliseringen av Sveriges krafttillgångar hösten 1955, av Folke Petri - 191, 192, 193, 194, 195, 196
Vattenkraft på Grönland, av G Lbg - 196
1955 sjösatt handelstonnage i världen, av N Lll - 196
Icke-linjär distorsion i högtalare, av Lennart Brandqvist - 197, 198
Vattenfallsstyrelsens vattenbyggnadslaboratorium i Älvkarleby, av Stig Angelin - 199, 200, 201
Ett antibiotiukum som konserveringsmedel - 201
    Andras erfarenheter - 202, 203, 204
Socker som råvara, av H Me - 202
Val av filterduk, av SHl - 202
Hårdlödning av stål utan flussmedel, av SHl - 202, 203
Diammoniumfosfat ur fosforsyra, av H Me - 203
Perfekta kristaller av rena metaller, av SHl - 203
Tre glas i en fönsterbåge, av Ingemar Nyquist - 203
Mikroballonger av plast, av SHl - 203, 204
    Nya metoder - 204, 205, 206
Elektronisk bokhållare, av Olof Perers - 204
Kompoundering av asynkrongenerator, av F Ö - 204, 205
Presspolering av hål med hårdmetallkulor, av SHl - 205
»Fibermetallurgi», av SHl - 205
Snabb, automatisk svetsmetod, av SHl - 205, 206
Hystereskoppling ger varvtalsberoende moment, av F Ö - 206
    Böcker - 206, 207, 208, 209
Lärobok i fysik för högre läroanstalter, av Wll - 206
Ricci-Calculus, av L E Zachrisson - 206, 207
Technische Formgebung, av A Lenning - 207
Basic mathematics for science and engineering, av Å I - 207
Der Wechselsprung mit freier Deckwalze, av B Fåhræus - 207, 208
Basic processes of gaseous electronics, av L Tiderman - 208
Industrial electronics, av L Boström - 208
Kneplater, av Eric Hultmark - 208, 209
Steam, air, and gas power, av Wll - 209
Knicken, av Å I - 209
Akademiet for de tekniske Videnskaber 1955, av Wll - 209
A review of fifty years of progress and experience by some of the world's leading authorities, av G Lbg - 209
Ernst Leitz, GmbH - 209
Solartron Electronic Group Ltd. - 209
    Hänt inom tekniken - 209, 210
STF:s styrelse - 209, 210
STF:s medlemsantal - 210
Svensk teknisk representation i utlandet - 210
Kurs »Reaktorteknik» - 210
Svenska MTM-föreningen - 210
CTH:s bibliotek - 210
Amerikansk kurs i företagsledning - 210
Problemhörnan, av A Lg - 210, 211
TNC: 4. Några jämkningar och ändringar, av JW - 211
För litet till för få för sent, av GAH - 212
    H. 11. 13 mars 1956 - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Svensk kemisk industris inriktning, av Olof Sundén - 213, 214, 215, 216, 217, 218
Yngve Simonsson †, av Sven Nerell - 218
Silikonernas användning - 219, 220, 221, 222, 223
Syrastabil penicillin - 223
Aluminium kan tennlödas utan flussmedel - 223
    Nya metoder - 223, 224
TV-överföring av skärmbilder, av DH - 223, 224
Provning av lagerkärls korrosion, av SHl - 224
Metallbågsvetsning av aluminiumlegeringar, av SHl - 224
Ftalsyraanhydrid — tillverkning och användning, av Berndt-Sigurd Berndtsson - 225, 226, 227, 228
Världstonnagerekord sattes 1955, av N Lll - 228
Avloppsvattnet i Malmö, av Adam Goldschmidt - 228
Måling av jords korrosivitet, av Ivan Th. Rosenqvist - 229, 230, 231
    Andras erfarenheter - 231, 232, 233, 234
Oljebåt som tankanläggning vid ångkraftverk, av Lr - 231
Elsvetsning av lättmetall i Norge, av N Lll - 231
Framställning av glasfiber, av SHl - 231, 232
Akrolein, av SHl - 232, 233
Nitroparaffiner, av H Me - 233
Metylglykosid, av SHl - 233
Molybden med stor kryphållfasthet, av SHl - 233
Förbättring av utmattningshållfastheten hos borrstål, av CS - 233, 234
Kolloidal kiseldioxid, av SHl - 234
Härdning av epoxihartser, av SHl - 234
Gummiimpregnerat läder, av SHl - 234
Komplement till Mollier-diagrammet för fuktig luft, av Tore G Christianssen - 235
    Böcker - 236, 237, 238, 239
Mathematics in type, av Å I - 236
Continous transformations in analysis, av L E Zachrisson - 236
Introduction to the theory of plasticity for engineers, av Tage Egnefors - 236
Grundlagen der Metallkunde in anschaulicher Darstellung, av SHl - 236
Vacuum-tube oscillators, av Gunnar Svala - 236, 237
Talsperren-Messtechnik, av Lars-Erik Larsson - 237
Tiefziehtechnik, av Tage Egnefors - 237
Discontinous automatic control, av Jonas Agerberg - 237, 238
Jord- og betonlære, bd 1, av G Lbg - 238
Gestaltung von Fahrzeuggetrieben, av Einar Borh - 238
Regelungstechnik, av Jonas Agerberg - 238
Nomenklatur för elanläggningar i motorfordon, av WS - 238, 239
Allmänna arvodesnormer för rådgivande ingenjörs- och arkitektverksamhet, av Wll - 239
Spångsholms Bruks AB - 239
Malmsten & Bergvall - 239
Tidskriften Kunststoffe - 239
    Hänt inom tekniken - 239, 240
Internationell anrikningskongress i Stockholm - 239
Intagningen till de tekniska högskolorna - 239, 240
Svenska Mässan - 240
Tjugotredje Internationella Gjuterikongressen - 240
Fransk internationell byggutställning - 240
K. Nederländska Industrimässan 40 år - 240
Åttonde internationella Liége-mässan - 240
SEN-normer - 240
    H. 12. 20 mars 1956 - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Atomenergin och industrin, av Herman Holm - 241, 242, 243, 244
    Nybyggen - 244
Brittisk modell av snabb kraftreaktor, av SHl - 244
Världens största jordglob, av GAH - 244
Överladdning av en tvåtaktsdieselmotor, av Gunnar Camner - 245, 246
Sveriges bilpark 1961, av WS - 246
Europeisk rekordproduktion av stål 1955, av WS - 246
Skeppsbyggeriet i Sverige 1955, av Nils J Ljungzell - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
    Nya material - 258
Ogenomtränglig grafit, av SHl - 258
Svetsbar, höghållfast titanlegering, av SHl - 258
Glasfiberarmerad epoxi-furanplast, av SHl - 258
Austenitiskt stål med hög kvävehalt, av SHl - 258
Varaktiga organiska isolermaterial, av HMe - 258
Trafikflyget blir turbinmotordrivet, av hop - 259, 260
Finlands elförsörjning, av WS - 260
Världens oljeproduktion 1955 - 260
Storbritanniens plastproduktion 1955 - 260
100—200 % årlig avkastning - 260
Syntetisk glycerol - 260
Detonationstryck vid förbränning - 260
Avsättningar i bensinmotorers förbränningsrum, av EBr - 261, 262
Fartygsprisernas stegring, av N Lll - 262
En bils vägegenskaper - 262
Nållager och deras användning inom maskintekniken, av E Gallasch - 263, 264, 265, 266, 267
Teflon-filt tål 200°C - 267
Oxidisolerad aluminiumtråd - 267
    Nya metoder - 267, 268, 269
Smälteldstäder i ångpannor, av Wll - 267, 268
Sintring av kisbränder, av SHl - 268, 269
Tre processer i ett steg, av SHl - 269
Bättre brännoljor genom hydrering, av H Me - 269
    Andras erfarenheter - 270, 271, 272, 273, 274, 275
Värmeisolering av glasugnar, av SHl - 270
Låglegerade ståls resistens mot korrosion, av SHl - 270
Flytande konstgödsel, av SHl - 270, 271
Volframtråds försprödning, av SHl - 271
Glycerolrening genom jonuteslutning, av H Me - 271
Magnetspolar av aluminiumfolie, av FÖ - 271
Oxidation med ozon, av SHl - 271, 272
Metalliska material, resistenta mot smält zink, av SHl - 272
Alkaliska lösningar för rengöring av metaller, av SHl - 272, 273
Polyvinylacetatlack för trä, av SHl - 273
Korrosionsskydd för stål i kontakt med aluminium, av SHl - 273
Kisels verkan vid meltsvetsning, av SHl - 273
Konstgjorda diamanter, av SHl - 273, 274
Titan i gjutjärn och stål, av SHl - 274, 275
    Böcker - 275, 276, 277, 278
Sohlmans sjölexikon, av N Lll - 275
General chemistry, av SHl - 275
Lehrbuch der drahtlosen Nachrichtentechnik, bd 1, av Alfred Person - 275, 276
Tiefziehen, av Tage Egnefors - 276
Preisermittlung und Veranschlagen von Hoch-, Tief- und Stahlbetonbauten, av Sigvard Thormark och Lars-Olov Plyhr - 276
Applied thermodynamics, av Wll - 276
Elektrische Maschinen, bd 2, av T Schanche - 276, 277
Handbuch der Werkstoffprüfung, bd 2, av Å I - 277
Vacuum valves in pulse technique, av Åke Ahrnell - 277
Field practice, av S-O Björk - 277, 278
Gummi- och termoplastisolerade ledningar, av WS - 278
IEC-publikation, av WS - 278
Reymersholmsbolaget, av SHl - 278
Aero Materiel AB - 278
Reseberättelser - 278
    Hänt inom tekniken - 278, 279
Kurs »Företagsekonomi för tekniker» - 278
Norsk sommarkurs i regleringsteknik - 278, 279
Automatiseringskongress och -utställning - 279
Nya tidskrifter - 279
TNC: 5. Ordproblem, av JW - 279
Problemhörnan, av A Lg - 280
    H. 13. 27 mars 1956 - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Försöksverksamheten vid Vattenfallsstyrelsens vattenbyggnadslaboratoriet, av Stig Angelin - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Sysselsättningsgraden i engelskt näringsliv, av GAH - 288
Jordens befolkning, av WS - 288
USA:s produktion - 288
Grundvattenförhållandena vid Vivstavarv under dämningen vid Bergeforsen, av Bengt Gustafsson - 289, 290, 291, 292
Lule älvs utbyggnad, av WS - 292
Saltvandring i bergarter, av Tor Hagerman - 293, 294, 295
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige under 1955, av Lr - 295, 296
Insyn i skog vid flygfotografering, av Tore Kvarnbrink och Anders Thunberg - 297, 298
Dammarbeten i Nordamerika, av Karl-Fredrik Wård och Bertil Löfquist - 299, 300
    Andras erfarenheter - 300, 301, 302
Separering av kväveisotoper med jonbytare, av Ingrid Fogelström - 300, 301
Hopfogning av aluminium och koppar, av SHl - 301
Vattenfast lim för papper, av SHl - 301
Legeringar med liten utvidgningskoefficient, av SHl - 301
Polybutyltitanat som bindemedel i färg, av SHl - 301
Betmedlets fördelning vid betning av spannmål, av Torbjörn Westermark - 301
Oxiderad stärkelse, av SHl - 301, 302
Påvisande av peroxider i organiska vätskor, av SHl - 302
Teknisk användning av titansyraestrar, av SHl - 302
    Nya metoder - 302, 303, 304
Instrument för mätning av ytsprickors djup, av SHl - 302
Vägguttag med överkoppling, av WS - 302, 303
Hålkorsmaskin för geodetiska problem, av Ilmar Ussissoo - 303
Termoelement för 1700—1850°C, av SHl - 303
Saltfri ammoniak från lager i saltformationer, av HMe - 303, 304
Bearbetning av metallpulver i höljen, av SHl - 304
Framställning av litiumhydroxid ur spodumen, av SHl - 304
    Böcker - 305, 306, 307
Familj och bostad, av Hn - 305
Sveriges transportkalender, av Herman Jansson - 305
Handledning för maskinborrare, maskinlastare, diamantborrare och maskinreparatörer, av E R—s - 305
Värmeinstallationer i småhus, av Gösta W Petterson - 305, 306
Hyrans variation med lägenhetsstorleken, av Hn - 306
Rökskador från industrier, av Wll - 306
Elektrische Stossfestigkeit, av J Bubenko - 306
Centrifugal and other rotodynamic pumps, av M Oledal - 306, 307
Byggnadskalendern 1956, av Hn - 307
The chemical industry in Europe, av SHl - 307
Memoires de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, av Å I - 307
AB Svenska Salpeterverken - 307
AB Nordiska Bokhandeln - 307
Träullit AB - 307
John Holroyd & Co. Ltd. - 307
    Hänt inom tekniken - 307, 308
Rökgasskador från industrier - 307
Tekniska Museets Atomarium - 307
Internationella Astronautiska Federationen (IAF) - 307
Kurskonferens om behandlingen av industriavfall - 308
Debatt: Varmluftsuppvärmning av bostadshus, av Jan Webjörn, Arne Johnson och Göran Hellsten - 308
nim 5 - 308
    H. 14. 3 april 1956 - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Den svenska rikstelefontrafikens automatisering, av Bertil Bjurel - 309, 310, 311, 312, 313, 314
Egna forskningslaboratorier - 314
Automatiska räknemaskiner för kommersiellt bruk, av O Perers - 315, 316, 317, 318, 319, 320
    Nya metoder - 320, 321, 322
Jonofonen, av DH - 320
Keramiska skär för metallbearbetning, av OA — SHl - 320, 321
Separering genom kontinuerlig kristallisation, av HMe - 321
Standardelement för elinstallationen inom verkstäder, av Lr - 321, 322
Hålkortsmaskin som diagnostiker, av Olof Perers - 322
    Nybyggen - 322, 323
Saab 93, av EBr - 322, 323
17 1/2-knops 9700-tonnare byggd i Nakskov, av N Lll - 323
    Böcker - 323, 324, 325, 326
Lågtemperaturteknik, av Wll - 323
Praktisk metallografi, av SHl - 323, 324
Värmebehandling av grått gjutjärn, av Victor Almborg - 324
Wicklungen elektrischer Maschinen und ihre Herstellung, av T Schanche - 324
Electric power stations, bd 2, av Lr - 324
Kupfer und Kupferlegierungen, av Tage Egnefors - 324
Die elektrische Beleuchtung von Eisenbahnfahrzeugen, av T Airas - 324, 325
Elements of power system analysis, av J Bubenko - 325
Automobile electrical equipment, av EBr - 325
Der Elektroherd und die Belastungsspitze, av J Bubenko - 325
Jahrbuch 1954 der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt e.V. (WGL), av T Gullstrand - 325, 326
Proceedings of the Eastern Joint Computer Conference, av Olof Perers - 326
Abstracts of the literature on semiconducting and luminescent materials and hteir applications, av Jean Dubois - 326
Manchester Chamber of Commerce directory 1955—56, av Wll - 326
    Hänt inom tekniken - 326, 327
Kontaktkonferens »Regleringsteknik och instrumentering» - 326, 327
Internationell kybernetikkongress - 327
Brittisk utställning av radiodelar - 327
TNC: 6. Några kortformer av ord, av G B - 327
Debatt: Textning på villovägar, av Bror Zachrisson - 327, 328
    Nya produkter - 328
Elektrotermisk »brännare» - 328
Masspektrometer med stor upplösningsförmåga - 328
Refraktometer för fabriker - 328
Lysrör med riktad strålning - 328
Autoflak - 328
    H. 15. 10 april 1956 - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Teknisk utbildning av förmän och verkmästare, av Fritz Sandin - 329, 330, 331, 332, 333
Anders Lindblad †, av Anders Svennerud - 333, 334
Industriell formgivning i USA och Europa, av WS - 334
Trondheimsleden, av GAH - 334
Vattenfallsstyrelsens nybyggnadsprogram i Norrbotten - 334
Kostnaden för industriforskning i USA - 334
60 000 högskoleingenjörer i Sovjet - 334
Slagseghetsdata och sprödbrott, av Julius Götzlinger - 335, 336, 337, 338, 339
Ljusreflekterande tyger - 339
Nylonblixtlås - 339
99,6 % väteperoxid - 339
    Nya material - 339, 340
Svetssäkra stål med stort sträck-brottgränsförhållande, av SHl - 339
Keramiska material i flygplan, av SHl - 340
»Rörplåt», av SHl - 340
Allmänventilationen i Stripa gruva, av Orvar Larsson - 341, 342, 343, 344, 345, 346
Sveriges urantillgångar, av GAH - 346
26 % av Norrlands vattenkraft - 346
Vakuumbromsar på godsvagnar - 346
Transport- och hanteringskostnaderna - 346
Korrosion i rökgaser, av Torsten Widell - 347, 348, 349, 350
Statens atomplaner, av GAH - 351, 352
    Nya metoder - 352, 353, 354
Central manövrering över eldistributionsnätet, av Lr - 352
Ljudstyrd omkopplare för dikteringsapparat, av J-R Törnquist - 352, 353
Dirigering av kör via TV, av GAH - 353
Zinkhaltigt silikat som rostskydd, av SHl - 353
Regenerering av betvätska, av HMe - 353
Autopilot för helikoptrar, av P Kornfeldt - 353, 354
Undervattenssökning med television, av GAH - 354
Högspänningsbatteri i miniatyr, av U T—h - 354
    Andras erfarenheter - 354, 355, 356
Precisionsmätning av marksättningar, av Torsten Kallstenius - 354
Morfolinföreningar, acceleratorer vid vulkning, av SHl - 354, 355
Bestrålad polyeten med fyllmedel, av SHl - 355
Fasta kroppars vätning med vätskor, av SHl - 355
Tiofen som råvara, av SHl - 355
Hur kopparsilke uppstår, av Torbjörn Westermark - 355
Mögelbekämparen filipin, av SHl - 356
    Böcker - 356, 357, 358, 359
En praktisk handbok om inköp, av B Alvin - 356
Urval av chefer och arbetsledare i England, av Rudolf Lundborg - 356, 357
Praktische Physik, bd 1, av Wll - 357
Lehrbuch der Wicklungen elektrischer Maschinen, av T Schanche - 357
The non-ferrous metal industry in Europe, av SHl - 357
Aufbau und Kinematik der Stirnradwechselgetriebe, av H Lindberg - 357
Ideal foundry in pictures, av Victor Almborg - 357
The constitutional diagrams of alloys, av G Björling - 358
Forages et sondages, av Tor Hagerman - 358
The textile industry in Europe, av SHl - 358
What every engineer should know about rubber, av Wll - 358, 359
Zusammenstellung der Genehmigungen zur Benutzung eines VDE-Zeichens oder VDE-Kennfadens, av J Bubenko - 359
Undersökning av mullitbildning i keramiska produkter, av SHl - 359
»The heating of nickel», av SHl - 359
AB Vatten och ånga, av Wll - 359
Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH - 359
    Hänt inom tekniken - 359
STF:s styrelse - 359
Västerbergslagens Ingeniörsklubb - 359
Näringslivets Granskningsnämnd - 359
Tredje Internationella Kongressen för Ultrarapidfotografering - 359
Konstruktions- och formgivningsutställning - 359
Konferens »Flygplans elutrustning» - 359
Kongress och utställning för allmänna arbeten och kommunalteknik - 359
Svensk atomenergi på ett ben, av GAH - 360
    H. 16. 17 april 1956 - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Utveckling genom personlig insats, av Bo Casten Carlberg - 361, 362, 363, 364
Motorbussarnas framtid i Sverige, av WS - 364
Atomenergi för norsk träförädling, av WS - 364
27 000 m³ berg under en månad - 364
5000 turister besökte Harsprångets kraftstation 1955 - 364
Norsk industris bruttoproduktionsvärde 1955 - 364
Köpenhamn »avcyklas» helt - 364
Gaffeltruck och lastpall - 364
Elektrolok eller diesellok? av Th. Thelander - 365, 366
Raketprojektiler med extrema prestanda, av Einar Viberg - 367, 368, 369, 370
Beryllium - 371, 372, 373, 374
Vatten- och avloppslagen, av Adam Goldschmidt - 374
Atomenergibetänkandet i skärselden. STF:s granskning - 375, 376, 377
Atomenergibetänkandet i skärselden. Bränsleutredningens yttrande - 377, 378
    Nya metoder - 378, 379, 380, 381
Golvslitmaskin, av Hn - 378, 379
Raketer som hjälpmedel vid linjearbeten, av Lr - 379
Framställning av kornig blandgödsel, av SHl - 379
Magnetisk avlastning av bärlager, av F Ö - 379
Polyetenrör för frysning av isbanor, av SHl - 379
Ytbehandling genom våtblästring, av SHl - 379, 380
Lagerskålar av aluminium-tennlegering på bärande stål, av SHl - 380
Kemisk kapning av rör, av SHl - 380
Automatisk våg för en kontinuerlig vätskeström, av SHl - 380
Borttagning av glödskal vid smidestemperatur, av SHl - 380
Hålremsestyrd verktygsmaskin, av GAH - 380, 381
    Andras erfarenheter - 381, 382, 383, 384
Automatiska räknemaskiner i engelska kontor, av GAH - 381
Såg med hårdmetalltänder, av SHl - 381
Flytande konstgödsels sammansättning, av SHl - 381, 382
Jonkälla för masspektrometri, av Torbjörn Westermark - 382
Plast ersätter bly i högspänningstryckkabel, av Lr - 382
Fuktbarriärer till förpackning, av SHl - 382
Atomkärnors struktur, av SHl - 382, 383
Med blixtlås sluten bandtransportör, av SHl - 383
Lätta elverktyg vid högfrekvens, av Lr - 383
Koppling för plaströr, av SHl - 383
Korrosionsskydd för magnesiumlegeringar, av SHl - 383, 384
Transistoranalog, av B G Magnusson - 384
    Böcker - 384, 385, 386
Vinterbygge — en kostnadsstudie, av L Hultenberger - 384
Med hammare och fackla XX, av E R—s - 385
Fjernsynsteknik for radioteknikere, av Björn Nilsson - 385
Das Arbeitsstudium in USA, av Bertil v. Alfthan - 385
Quantum mechanics, av Sven Gustavi - 385, 386
Small-angle scattering of X-rays, av Hans Uno Åström - 386
Werkstoffkunde der elektrotechnischen Isolierstoffe, av J Bubenko - 386
Taschenbuch für Bauingenieure, bd 1 & 2, av G Lbg - 386
Wechselräderberechnung, av H Lindberg - 386
Metal products from Holland, av Wll - 386
Problemhörnan, av A Lg - 387
TNC: 7. Kontroll, av JW - 387, 388
    Nya produkter - 388
Hydraulpumpar och hydraulmotorer - 388
Kabelsläpkedja för strömöverföring - 388
Kafferostningsapparat - 388
En gasregulator - 388
En tvåstegs luftkompressor - 388
    H. 17. 24 april 1956 - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Självvuxen och konstruerad miljö. En inbyggares tankar, av Per Anders Fogelström - 389, 390, 391, 392
Självvuxen och konstruerad miljö. En arkitekts synpunkt, av Sven Ivar Lind - 392, 393, 394, 395
Teknisk utbildning i Storbritannien, av GAH - 395, 396
Världens och Sveriges stålproduktion, av WS - 396
FFA:s vindtunnlar för ljud- och överljudfart, av Bengt Reistad - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403
    Nya metoder - 403, 404
Högfrekvensspisar, av F Ö - 403, 404
Röntgenbildförstärkare, av Jo - 404
Utvinning av vanadin vid Otanmäki, av E R—s - 404
Schaktdrivning med långhålsborrning vid Harrsele kraftverksbygge, av Jörgen Jörgensen och Carl Sylvan - 405, 406, 407
Nationalprodukt och forskning i USA, av WS - 407
Norrbottens kraftstationer - 407
1000 km plaströr - 407
Elförsörjningen i Västeuropa, av Lr - 407, 408
    Nybyggen - 408, 409, 410
Dieselelektriska lokomotiv, av EN - 408, 409
En 1000 km lång oljeledning i Alaska, av Gösta Larsson - 409
Växelström i engelsk järnvägsdrift, av GAH - 409
Motorvägar i Sydösteuropa, av G Lbg - 409, 410
Stuttgarts TV-torn, av WS - 410
344 MW ångturbinaggregat, av Wll - 410
    Andras erfarenheter - 410, 411, 412, 413
Sortering av ställningsplank, av SHl - 410, 411
Polyeten i blyackumulatorer, av U T—h - 411
Känslig längdmätare, av GAH - 411
Germaniumlikriktare i elektrokemisk industri, av SHl - 411
Vattenfri hydrazin, av SHl - 411
Skivfilter med självrengöring, av SHl - 411, 412
Antalet antibiotika växer alltjämt, av SHl - 412
Betongreservoar tätad med gummiduk, av A G - 412
Mätare för elektrostatiska laddningar, av Lr - 412, 413
Aluminiumrotorer i småmotorer, av Lr - 413
Värmeövergång till tuber vid stora temperaturskillnader, av Wll - 413
TV-besiktning av atomreaktorer, av GAH - 413
    Böcker - 413, 414, 415
Min motorbåt, av N Lll - 413, 414
Rörhandbok, av Åke Ahrnell - 414
Bostadsvaneundersökning, av Hn - 414
Aircraft gas turbines, av Olof Söderberg - 414
Nyere betonforme, av Harald Thurén - 414
Hydraulic and pneumatic operation of machines, av H Lindberg - 414
An introduction to electronic analogue computers, av L Boström - 414, 415
Emballage 4, av Wll - 415
Till Verktygsmaskinutställningen i Stockholm 1956 - 415
Henry Wiggin & Co., Ltd. - 415
    Hänt inom tekniken - 415, 416
Kurs »Radioaktivitetens industriella tillämpningar» - 415
Lapplands Tekniska Förening - 415
Konferens »Strålningskemi» - 415
Fortbildningskurser i stadsbyggnad - 415, 416
Femte Nordiska VVS-kongressen - 416
CIM 6 - 416
En konferens om erfarenhetsutbyte mellan företag - 416
Internationell bostads- och stadsplanekongress - 416
Dechema-kongressen 1956 - 416
Trettonde Internationella Limnologkongressen - 416
En europeisk kemiteknisk ingenjörsträff - 416
Apparatteknisk kemiingenjörskongress - 416
SEN-normer - 416
    H. 18. 1 maj 1956 - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Transformatorolja med inhibitor, av Gösta Ericson - 417, 418, 419, 420, 421, 422
Elenergi direkt ur radioaktiv strålning, av SHl - 423, 424, 425, 426
Litteratur från Ryssland, av GAH - 426
En dansk räknecentral - 426
Ackord beräknas med bandvåg - 426
Transportbehållare för vakuumtorkat salt - 426
Germaniumlikriktare i eltåg - 426
Fasgång och bildkvalitet i television, av James Hellström - 427, 428, 429
Vattens avdunstning från reservoarer hindras - 429
Förhindrande av pannstensbildning med citronsyra - 429
    Nybyggen - 429, 430
Stora lastmotorfartyg byggs i Östtyskland, av N Lll - 429
Kockum-tanker med riktad radioantenn, av N Lll - 429, 430
Hallbyggnad för inomhusfotboll, av Hn - 430
Förspänt betongskal som plattformstak, av G Lbg - 430
    Nya metoder - 430, 431, 432
Tvättorkning med strålningsvärme, av Wll - 430
Matarpump driven av huvudturbin, av Wll - 430
Dimetylsulfid ur svartlut, av SHl - 430, 431
Utnyttjande av läderskrot, av SHl - 431
Gaskromatografi, av HMe — SHl - 431, 432
Kontinuerlig elektrolytisk reduktion av ftalsyra, av SHl - 432
Underjordsförgasning i Storbritannien, av Wll - 432
    Böcker - 433, 434, 435
Husbygging, bd 1, av H Sjöstrand - 433
Taschenbuch der Stadtentwässerung, av Adam Goldschmidt - 433
Erzlagerstätten, av E R—s - 433
Halbleiterprobleme, bd 2, av Dick Lundqvist - 433, 434
Streckenausbau in Stahl, av E R—s - 434
Chemistry of the solid state, av G Günther - 434
Der elektrische Durchschlag von Gasen, av Ingvar Selin - 434
Swiss-type automatics, bd 1, 2 & 3, av Georg Engstrand - 434
Jahresberichte über Holzschutz 1953/54, av Erik Rennerfelt - 435
Zink and light metal die-casting, av SHl - 435
High Voltage Engineering Corp. - 435
Reseberättelser - 435
TNC: 8. Några formella ordfrågor, av JW - 435
Debatt. Samarbetet AB Atomenergi—övrig industri, av GAH - 435, 436
    H. 19. 8 maj 1956 - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Hantering av pulver i kemiska processer, av SHl - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
Europas textilindustri — och Asiens, av SHl - 444
Klormetallurgins grunder, av Bo Estberger - 445, 446, 447, 448, 449
Energiförsörjningen till år 2000, av GAH - 450
Insekticiderna aldrin och dieldrin, av Börje Nilsson - 451, 452
Världens uranbehov och urantillgångar, av SHl - 452
Elapparater i svenska hushåll, av Wll - 452
En isotopieffekt i smälta metaller, av Arnold Lundén - 453, 454
    Nya metoder - 454, 455
Akustisk och pneumatisk volymmätning, av Hans-Eric Lorentz - 454, 455
Svavel ur syra från petroleumraffinering, av SHl - 455
    Andras erfarenheter - 455, 456
Herbisans användbarhet som ogränsbekämpare, av SHl - 455
Världsrekord i hastighetsflygning, av WS - 455, 456
Lok och motorvagnar för 50 Hz enfassystem, av Timo Airas - 456
Den sötaste naturprodukten, av SHl - 456
    Böcker - 457, 458, 459
Introduction to nuclear engineering, av SHl - 457
Research reactors, av R Pauli - 457
Das Pressen und Gesenkschmieden der Nichteisenmetalle, av Tage Egnefors - 457, 458
Vorbereitungsmaschinen für die Weberei, av Stig Löfgren - 458
Nordisk betonbibliografi 1900—1953, av Wll - 458
Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi, av WS - 458
»Kurvorna visar vägen», av WS - 458
»Att sköta SKF-lager», av Wll - 458
»Marton» - 458
AB Götaverken - 459
    Hänt inom tekniken - 459, 460
Niels Bohr-guldmedaljen - 459
Stöd till finländsk teknisk-vetenskaplig forskning - 459
Fackpressannonsörer diplomerade - 459
Stipendier för kemistudenter i Tyskland - 459
Arbetsvetenskaplig konferens - 459, 460
De två kurser i atomteknik för direktörer - 460
    Nya produkter - 460
Ljusplugg - 460
En hamrande mutterdragare med vridmomentinställning - 460
Sladdosa - 460
En kugghjulsvariator - 460
En automatmätare för bensin - 460
    H. 20. 15 maj 1956 - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Frontala kollisionskrafter och bilens inre säkerhet, av Einar Bohr - 461, 462, 463, 464, 465, 466
Kolvringar av aluminiumbrons - 466
Användning av radioisotoper inom ångtekniken, av Knut Ljunggren - 467, 468, 469, 470
    Nya material - 470
Värmebeständiga metylstyrenpolymerer, av HMe - 470
Elektriskt ledande vinylplast, av SHl - 470
Röda pigment av kadmium-kvicksilversulfid, av H Me - 470
Legering med konstant elasticitet, av SHl - 470
Exoterm järn-kromlegering, av SHl - 470
Högeldfasta keramiska material, av SHl - 471, 472, 473
    Nybyggen - 473, 474
Tvådäckad dansk bilfärja, av N Lll - 473
St. Lawrenceprojektet, av G Lbg - 473, 474
    Nya metoder - 474, 475, 476
Elektromagnetisk strömningsmätning, av F Ö - 474, 475
Kontinuerlig smältning av aluminium, av SHl - 475
Tennlödning av svårlödda material, av SHl - 475
Slaggbadsgenerator, av Wll - 476
    Andras erfarenheter - 476, 477
Transportband av vävarmerad vinylplast, av SHl - 476
Självsynkronisering av generatorer, av FÖ — Lr - 476, 477
Kondensortuber för saltvatten, av Wll - 477
    Böcker - 477, 478, 479
Kosmos, bd 33, av SHl - 477
Transformatorstationen und Schaltanlagen, av J Bubenko - 477, 478
Kunststoffe in Amerika, av Carl Du Rietz - 478
Petrol engines, av EBr - 478
Steel structures painting manual, bd 1 & 2, av U T—h - 478
Les applications pratiques de la luminescence, av G Günther - 478, 479
Finländska bygginformationsblad, av Hn - 479
Kommanditbolaget Garco - 479
TNC: 9. Ordproblem, av JW - 479
VDI 100 år, av WS - 479, 480
Ett servotekniskt forskningslaboratorium - 480
En dansk isotopcentral - 480
Problemhörnan, av A Lg - 480
    H. 21. 22 maj 1956 - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Flygets transportekonomi, av Bo Björkman - 481, 482, 483, 484, 485, 486
Betongelement till bostadshus, av Ingemar Nyquist - 487, 488, 489, 490
Acceleratorplaner i USA, av SHl - 490
Lösning av ett tekniskt problem på Besk, av Göran Kjellberg och Erik Mattson - 491, 492, 493, 494, 495
Dammar av jordfyllda betongcylindrar, av Tord Lindbo - 495, 496
Hög luftförvärmning - 496
Syntetfibrer tillverkades 1954 i USA - 496
Högren, monomer pentaerytritol - 496
Lagring av segmentluckor, av Ullrich Thran - 497, 498, 499
    Nya metoder - 499, 500, 501
Refraktometer för driftkontroll, av HMe - 499
Ståls nötningshållfasthet ökas genom saltbadsbehandling, av SHl - 499
Högtemperaturgasturbiner, av Wll - 499, 500
Värmestrålning görs synlig, av SHl - 500
Petroleumdestillats avsvavling med väte, av SHl - 500
Värmebehandling av stål i neutralt saltbad, av SHl - 500, 501
Reglering av indunstning efter kokpunktsförhöjningen, av SHl - 501
    Andras erfarenheter - 501, 502, 503, 504
Puts på lättbetong, av Hn - 501
Valskvarn med vindsikt, av SHl - 501, 502
Effektiverad luftning vid aktivtslamanläggningar, av A G - 502
Vita pigments ljuskänslighet, av SHl - 502, 503
Krafttransformatorer provas med högfrekvens, av FÖ - 503
En snabbt arbetande filterpress, av SHl - 503
Bandvågar för dosering, av C H Nygren - 503, 504
    Böcker - 504, 505, 506
Avloppsteknik, av Adam Goldschmidt - 504
Konstruktion av linjer för moderna handelsfartyg, av N Lll - 504
Productivity measurement, bd 1, av Sven Fajersson - 504, 505
Holzbauwerke, av Bengt Norén - 505
Kurzschlussfestigkeit von Drehstrom-Anlagen, bd 1 & 2, av J Bubenko - 505
Fachrechnen in der Galvanotechnik, av U T—h - 505
Metallurgical thermochemistry, av G Björling - 505, 506
Recueil d'économie électrique, av J Bubenko - 506
»Répertoire National du Commerce Extérieur» - 506
    Hänt inom tekniken - 506, 507
Sigvard Strandh lämnar STF, av Georg Wästlund - 506
STF:s rikspremier 1956 i matematik och fysik - 506
Fjärde Internationella »Instruments and Measurements»-konferensen - 506
Nya tidskrifter - 506, 507
    Från de tekniska högskolorna - 507
CTH - 507
KTH - 507
Debatt: Vad kostar en transformators förluster? av Nils Helleberg och Sven Lavemark - 507, 508
    H. 22. 29 maj 1956 - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
Funktionssäkerhet hos teleteknisk apparatur, av Dag Hartman - 509, 510, 511, 512
Funktionssäkerheten hos elektronrör, av Sture Edsman - 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521
Apparatuppbyggnad för hög funktionssäkerhet, av Hilding Björklund - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527
Avdelning för elektronikutrustningars funktionssäkerhet vid Battelle-instutitet, av W S - 527
Funktionssäkerhet hos teletekniska komponenter, av Thore Boström och Arvid Olert - 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535
Statistiska frågor i funktionssäkerhetsanalysen, av Rolf Moore - 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547
Omgivningens inverkan, av Hilding Björklund - 547, 548
    H. 23. 5 juni 1956 - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
Mikrovågsrör, av Sigvard Tomner - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
Hudar och skinn i Europa, av SHl - 556
Brittiska kungajakten »Britannia», av N Lll - 557, 558
Sten Westerberg †, av Henry Brahmer - 559
    Nya metoder - 559, 560, 561, 562
Elektronisk databehandling i flygbolag, av Olof Perers - 559
Elektrisk vridmomentmätare, av FÖ - 559, 560
Pressfogning av aluminiumfolier, av SHl - 560
Skyddsatmosfär i direkteldad värmugn för stål, av SHl - 560
Ljuskälla med rekordhög luminans, av Stellan Dahlstedt - 560, 561
Ekolodning på stor bredd, av G Lbg - 561
Kött i vaxhölje, av SHl - 561
Sjunkbox av exotermiskt material för kokiller, av SHl - 561
Värmemängdsmätare, av FÖ - 561, 562
    Andras erfarenheter - 562, 563, 564, 565
Torkning av trä genom högfrekvensuppvärmning, av FÖ - 562
Pump för slitande suspensioner, av SHl - 562
TV för skogsbrandsbevakning, av S Joste - 562
Alifatiska diaminsalter i smörjmedel, av SHl - 562, 563
Brittiska ångkraftverks verkningsgrad, av Wll - 563
Goda resultat med modifierad Simplex-luftare, av A G - 563
Mekaniseringsprofil, av GAH - 563
Gasturbindrift med tjockolja, av Wll - 563
En transistor för högfrekvens, av SHl - 563, 564
Duktila järn-aluminiumlegeringar, av SHl - 564
Tillförlitlighet hos komponenter i en koaxialförbindelse, av GAH - 564
Naftalen ur petroleum, av SHl - 564, 565
    Böcker - 565, 566, 567
Elektroteknik, av G Ödberg - 565
Exportens tropikproblem, av WS - 565
Won's who and what in scientific technical research in Sweden, bd 2, av WS - 565
Trade barriers to knowledge, av WS - 565
Comprehensive inorganic chemistry, bd 3, av U T—h - 565, 566
Formel- und Tabellenbuch, av J Bubenko - 566
Moderner Flughafenbau, av Bo Köhlmark - 566
Ett 730-sidigt tidskriftshäfte, av WS - 566
»Ekströms 50 år», av WS - 566
»Att bygga på landet», av WS - 566
SAS - 567
LKB-Produkter Fabriks AB - 567
Järnkonst AB - 567
    Hänt inom tekniken - 567, 568
Medlemmarnas fackuppdelning inom STF - 567
Stiftelsen för Skeppsbyggnadsteknisk Forskning - 567
Nordiskt Skeppstekniskt Årsmöte - 567, 568
Regleringsteknisk konferens - 568
Internationell verktygsmaskinutställning i London - 568
Nya tidskrifter - 568
TNC: 10. Några ordvals- och ordformsfrågor, av JW - 568
    H. 24. 12 juni 1956 - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
Blyframställning inom Bolidens Gruv AB, av Sven Walldén - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
Stötvågor fårn överljudsflygplan - 576
    Nya material - 576, 577, 578
Papper av syntetfiber, av SHl - 576
Hårdmetaller utan metalliskt bindemedel, av SHl - 576, 577
En Co-Ni-Cr-legering för hög temperatur, av SHl - 577
Bornitridkeramik, av SHl - 577
Utskiljningshärdande austenitiskt högtemperaturstål, av SHl - 577, 578
    Andras erfarenheter - 578, 579, 580
Stabilt termoelement av Chromel-Alumel, av SHl - 578
Isolering av järnvägscisternvagnar, av Wll - 578
Känseldon av nylon vid kvävning av explosioner, av SHl - 578
Sprödhet hos kromerat mjukt stål, av SHl - 578, 579
Bilbromsning och reaktionstid, av EBr - 579
Tryckkärl av glasfiber, av HMe - 579
Metyl-p-toluat, av HMe - 579
Fosforoditionat som systemiska insektbekämpare, av SHl - 579, 580
    Böcker - 580, 581, 582
The laws of nature, av SHl - 580
Radiant heating, av Lennart Lindqvist - 580
The chemistry and reactivity of collagen, av SHl - 580, 581
Versuche für den Holzbau, bd 2, av Bengt Norén - 581
Leitfaden für Autogenschweisser, av R Gunnert - 581
Halbleiter dioden und Transistoren, av R Forshufvud - 581
Metalldrücken, av Tage Egnefors - 581, 582
AB Elektroholm - 582
Problemhörnan, av A Lg - 582, 583
Debatt: Slagseghetsdata och sprödbrott, av Gunnar Malmberg och J Götzlinger - 583, 584
    H. 25. 19 juni 1956 - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600
Utveckling av svetssäkra allmänna konstruktionsstål, av Cyrill Schaub - 585, 586, 587, 588, 589
    Andras erfarenheter - 589, 590
Lösning av aluminiumborhydrid i tetrahydrofuran, av SHl - 589
Uppladdningshindrande appretur för syntetfibrer, av SHl - 589
Hårdlödning av kromkarbidhårdmetall, av SHl - 589
Fönsterkitt i tub, av SHl - 589
Beständighet hos betong med böjsprickor, av Bertil Löfquist - 590
Keramik och kerametaller som friktionsmaterial, av SHl - 590
Utskiljningshärdning av kommersiellt beryllium, av SHl - 590
Zonsmältning med temperaturgradient, av SHl - 591, 592
Extratunt glaspapper - 592
Ett transportabelt avloppsreningsverk - 592
Torrsmörjning med Teflon - 592
Radioaktiv spårteknik för mätning av cylinderslitning - 593, 594
    Nybyggen - 594, 595, 596
19 420 tdw bulklastfartyg, av N Lll - 594, 595
Rysk automatisk siffermaskin, av Olof Perers - 595
Gasturbindriven personbil, av Wll - 595, 596
Två 18 1/2 knops kyllastfartyg från Eriksberg, av N Lll - 596
    Böcker - 596, 597, 598
Handbuch der Kältetechnik, bd 1, av Bertil Lundvik - 596, 597
Theorie der Funktionen einer reellen Veränderlichen, av Bengt Kredell - 597
Thermal power from nuclear reactors, av Dag Jungnell - 597
Grundlagen der industriellen Elektronik, av K V Wiberg - 597
Theory of the thermistor as an electric circuit element, av B-G Magnusson - 597
Statische Berechnung von Kesselböden, av M Björklund - 597, 598
Fasern aus synthetischen Polymeren, av SHl - 598
Klassifikationssystem för färg- och lackbranschen, av SHl - 598
    Hänt inom tekniken - 598, 599
ASSE Award - 598
Arbetskraftsbehovet inom offentlig verksamhet - 598
Kemi och Bergs vårutflykt - 599
Tekniska Samfundet i Göteborg - 599
Vid den internationella »Instruments and Measurements»-utställningen - 599
Utrecht-mässan - 599
Internationell fiskeutställning - 599
Svenska Kemistsamfundet - 599
Vochema 56 - 599
Kvalitetsbestämmelser för dieselbrännolja - 599
TNC: 11. Ordproblem, av JW - 599, 600
    Nya produkter - 600
En hypocykloidväxel - 600
En maskin för numerisk dataregistrering - 600
En dragmätare - 600
En koncentrerad fullgödsel - 600
En sotmätare - 600
En hydrauliskt driven kran på lastbil - 600
    H. 26. 26 juni 1956 - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Elektronik i kopplingsteknik, av Bertil Bjurel - 601, 602, 603, 604, 605
Reduktion av järnmalmspulver med vätgas - 605
    Nya metoder - 605, 606
Kontorsarbetande våg, av Hilding Häggström - 605, 606
Flamhärdning av segjärn, av SHl - 606
Dextran som jordförbättringsmedel, av SHl - 606
Tillverkning av spånskivor enligt Behr-metoden, av Hans-Heinrich Fickler - 607, 608, 609, 610
    Nybyggen - 610, 611, 612, 613
Världens största grävmaskin, av G Lbg - 610, 611
Modern bro på Kuba, av G Lbg - 611
Skeppsbyggeriet i Polen, av N Lll - 612
Amerikansk jätteisbrytare, av N Lll - 612, 613
    Andras erfarenheter - 613, 614, 615
Vulkning av gummi med γ-strålar, av SHl - 613
Vattenturbindrivna asynkrongeneratorer, av FÖ - 613, 614
Gjutgods av berylliumkoppar, av SHl - 614
Skjuvbrott i betongramverk, av Bertil Löfquist - 614, 615
    Böcker - 615, 616
Hur jag får ut mest av min Volkswagen, av Hans-Eric Lorentz - 615
Wärmeübergang an fliessendes Wasser unter lokaler Oberflächenverdampfung (Verdampfungskühlung) & Der kühlseitige Wärmeübergang in einem Zweitakt-Dieselmotor; Einfluss der Verdampfung, av Wll - 615
The metallurgy of zirconium, av G Björling - 615, 616
Prüfbuch für Werkzeugmaschinen, av Tage Egnefors - 616
The hides and skins industry in Europe, av SHl - 616
Siporex handboken, av Hn - 616
Reseberättelser - 616
Problemhörnan, av A Lg - 616
    H. 27. 31 juli 1956 - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
Bränsleelementet, av Eduard Justi - 617, 618
Kooperativ brittisk forskningsanstalt för bilindustrin, av EBr - 618
Trafikolyckor vid olika kommunikationsmedel, av EBr - 618
Danmark har 25 000 TV-mottagare - 618
Från USA exporteras 129 t tungt vatten - 618
Amerikanska flygvapnets bränsleförbrukning - 618
Världens överskott på kvävegödsel - 618
Vattenförbrukningen i USA - 618
Mikrovågsantenner med optiska analogier, av Göran Svennérus - 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
    Nya metoder - 626, 627, 628, 629
Mätning av periodiskt varierande töjning, av Å I - 626, 627
Valsade profiler, av SHl - 627
Borttagning av svavelväte ur luft från en rayonullsfabrik, av SHl - 627, 628
Sprängning av kol under vattentryck, av E R-s - 628
Bestämning av produktströmmars dielkonstant i kemiska fabriker, av SHl - 628
Formning av lackerade metallband med nylonvalsar, av SHl - 628, 629
Avläsning av kilowattimmätare per telefon, av F Ö - 629
Elektrolytisk kromatering av magnesiumlegeringar, av SHl - 629
    Andras erfarenheter - 629, 630, 631
Pulverskärning, av SHl - 629, 630
Elektronisk mörkläggare, av GAH - 630
Glycerol och streptomycin mot växtsjukdomar, av SHl - 630
Minskning av yttändning i bensinmotorer, av SHl - 630, 631
Isoftalsyra, konkurrent till ftalsyraanhydrid, av SHl - 631
    Böcker - 631, 632
Aluminium och dess legeringar, av SHl - 631, 632
Moderne Qualitätskontrolle, av Nils Markbäck - 632
The insulation of electrical equipment, av J Bubenko - 632
Balances, weights and precise laboratory weighing, av Dan Glansholm - 632
    H. 28. 7 augusti 1956 - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Bestämning av industrifärger, av Börje Andersson - 633, 634, 635, 636
Automatiseringen i USA, av E S S - 636
Biologiska bäddar med 67 m diameter - 636
Råolja kan förträngas i porösa medier - 636
Sintring av blysliger, av Bertil Lindvall - 637, 638, 639, 640, 641
    Nybyggen - 641, 642, 643
Amerikanska planer på jorddrabanter, av hop - 641, 642
Nytt förslag till Öresundsbro, av G Lbg - 642, 643
Radarstationer i havet, av G Lbg - 643
    Nya metoder - 643, 644, 645
Krympfribehandling av ylle, av SHl - 643, 644
Svensk apparatur för hypotermi, av Å I - 644
Gjutning av stål i keramikformar, av SHl - 644
Flerstegsprocesser med fluidiserad bädd, av SHl - 644, 645
    Andras erfarenheter - 645, 646
Kabelmuffar av gjutharts, av F Ö - 645
Explosiva metall-gasblandningar, av SHl - 645
Hårdlod för rostfritt stål av SHl - 645
Kalciumkarbonat som fyllmedel i PVC, av SHl - 645, 646
Granulerade insektbekämpare, av SHl - 646
    Hänt inom tekniken - 646, 647
Fredrik Ljungström Grashof-medaljör - 646
Arbetsmarknaden inom de tekniska yrkena - 646, 647
Bibliografikurs - 647
    Böcker - 647, 648
Televisionsteknik, av Björn Nilsson - 647
Hur jag får ut mest av min Saab, av Hans-Erik Lorentz - 647
Metals reference book, bd 1 & 2, av G Björling - 647, 648
Magnesium fabricating and casting, av SHl - 648
Function and training of the chemical engineer, av SHl - 648
TNC: 12. Enheten 1 hertz. Effekt. Börjända och slutända, av JW - 648
    H. 29. 14 augusti 1956 - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
Om sedlar, av Åke Eldh - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 659, 660
    Andras erfarenheter - 661, 662, 663
Materialhantering vid svenska järnbruk och metallbruk, av E Nothin - 661
Ett austenitiskt högtemperaturstål utan nickel, av SHl - 661
Elmagnet för plåthantering på skeppsvarv, av N Lll - 661, 662
Kommersiella produkter ur acetylen genom högtryckssyntes, av SHl - 662
Oarmerade betongväggars bärförmåga, av Hn - 662
Akustisk kvalitetskontroll av läder, av J-R Törnquist - 662, 663
    Böcker - 663, 664
Nomografi i praktisk tillämpning, av Bertil v. Alfthan - 663
Anvisningar för anordnande av skyddsrum (ASkr), av Bertil Lundberg - 663
Berättelse över Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1955, av Wll - 663
Väsentliga faktorers inverkan på förhållanden vid långskeppsstapelavlöpning, av Erik Ullman - 663, 664
The engineering industries in Europe, av Wll - 664
»Oljeåret 1955», av Wll - 664
»Bosch spridare för dieselmotorer» - 664
Eimco Corp. - 664
    Från de tekniska högskolorna - 664
CTH - 664
KTH - 664
    H. 30. 21 augusti 1956 - 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680
När, var och hur korroderar aluminium, av Göte Renman - 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671
    Andras erfarenheter - 671, 672
Oljan räcker medan vi väntar på atomåldern, av Wll - 671
Isolerande emalj, av SHl - 671, 672
Kopplingsapparater och störningsfrekvens, av F Ö - 672
Polyvinylpyrrolidon som hårnät, av SHl - 672
Fjädrar av armerad plast, av SHl - 672
Synskärpa vid bilkörning i mörker, av Einar Bohr - 673, 674
    Nya metoder - 674, 675
Kabeltätning på fartyg, av N Lll - 674
Våtstarkt papper impregnerat med karbamidplast, av SHl - 674, 675
Malsäkringsmedel för ylle, av SHl - 675
Bromat ur bromid med blydioxidanod, av SHl - 675
Varmförtenning av gjutjärn, av U T—h - 675
Minskning av träds fruktsättning med kemikalier, av SHl - 675
Kontinuerlig destillation av sandarak, av SHl - 675
    Böcker - 676, 677
Handbok i kylteknik, av Wll - 676
Putsfria betonghus, av L Hultenberger - 676
Svenska ladugårdar, av Hn - 676
Berättelse över Södra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1955, av Wll - 676
Betrieb und Arbeitswissenschaften, av Bertil v. Alfthan - 676, 677
Arbeitsverfahren und Stoffkunde der Hochvacuumtechnik, Technologie der Elektronenröhren, av Gösta Noreborg - 677
Small signal behaviour of directly heated thermistors, av B-G Magnusson - 677
Experiments with tanker model IV, av Erik Ullman - 677
First annual report of the European Organization for Nuclear Research (Cern), av SHl - 677
»Norsk jernverk Mo i Rana» - 677
»Oljeindustrin — dess plats i världen och dess framtid» - 677
»Thermal engineering» - 677
Elitmaskiner - 677
Erik Ferner AB - 677
    Hänt inom tekniken - 677, 678, 679
Chalmerska Forskningsfonden - 677, 678
Anslag för skoglig forskning - 678
Tekniska Föreningen i Uppsala - 678
Schweizerischer Verein für Schweisstechnik - 678
OEEC:s kommitté för forskningssamarbete - 678
Vattenångkonferens 1956, av O H Faxén - 678
SHI-kurser - 678
S:t Eriksmässan 1956 - 678
Tjeckoslovakisk maskin- och apparatutställning - 678
Andra Europeiska Flygtekniska Kongressen - 678
Internationell plastutställning - 678
En internationell kongress om fiskredskap - 678, 679
SEN-normer - 679
TNC: 13. Ordproblem, av JW - 679
Problemhörnan, av A Lg - 679
Stockholms storflygplats, av hop - 680
    H. 31. 28 augusti 1956 - 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
Värmekällor för byggnader, av Wll - 681, 682
Stora eller små värmecentraler? av Ingmar Eneborg - 683, 684, 685, 686
Distributionsnät för värme, av Ingmar Eneborg - 686, 687
Varmluftanlæg i mindre eenfamiliehuse, af Niels Didriksen og Vagn Korsgaard - 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695
Uppvärmning med varmluft från gaseldade våningspannor, av Olov G Eklöf - 695, 696
Ekonomisk värmeisolering av byggnader, av Bo Adamson och Wilhelm Tell - 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703
Fukt- och värmeproblem i väggar, av Nils Holmqvist - 704, 705, 706
Fördelningsmätning för värme- och varmvatten, av Bo Adamson - 706, 707, 708
Värmepumpsuppvärmning av lantbostäder, av Nils Holmqvist - 708
    H. 32. 4 september 1956 - 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732
Plaster inom elektroindustrin, av Hilding Högberg - 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige - 718
Bilägaren och bilen, av EBr - 718
Ingenjörsutbildning i två världsmakter, av GAH - 719, 720
En aktivt slam-anläggning för 2000 l/s - 720
Gallium i stället för kvicksilver i tandfyllningar - 720
Driftstörningsstatistik inom större kraftföretag, av Anders Malme - 721, 722
Konstant och tillfällig olycksfallsbenägenhet i biltrafiken, av Einar Bohr - 723
En bana för robotprov - 723
En urangruva vid Townsville, Australien - 723
En atomreaktor med difenyl som moderator - 723
    Nybyggen - 724
200 MW ångkraftaggregat med 41 % verkningsgrad, av Wll - 724
Ryskt readrivet trafikflygplan, av hop - 724
    Nya metoder - 724, 725, 726
Analogi för icke-stationär strömning, av Bertil Löfquist - 724, 725
Läckning ur tryckluftsnät, av Wll - 725, 726
Konservering av grönfoder, av SHl - 726
Los Angeles smog bekämpas, av SHl - 726
    Böcker - 727, 728
Handbok i flygning, av hop - 727
Hållfasthetslära, av Wll - 727
Psykologiska lämplighetsprövningar i de nordiska länderna, av Rudolf Lundborg - 727, 728
Uppgifter i mekanik givna i provskrivningar vid tekniska läroverk, av Wll - 728
Modern physics, av Hans U Åström - 728
Regler för klimatiska och mekaniska prov på telekomponenter, av WS - 728
»Slipmaskinanvisningar» - 728
Reseberättelse - 728
    Hänt inom tekniken - 728, 729, 730
Sveriges Verkstadsförening 60 år - 728
Elektriska klubben i Västerås 50 år - 728, 729
Nordisk kontaktman för vattenångfrågor - 729
Internationell kommitté för bildokumentation - 729
Automatiseringsstudier i USA - 729
Kurs »Statistisk analys och försöksplanering» - 729
SHI-kurser - 729, 730
Automatisering på kontor - 730
Nordiska Svetsmötet 1957 - 730
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendier - 730
TNC: 14. Skalor för kurvritning, av JW - 730, 731
Tekniska Skrifter: Den eksakte kurve for forspenningskabel - 731
Debatt: Slagseghetsdata och sprödbrott, av Björn Augland och J Götzlinger - 731, 732
    H. 33. 11 september 1956 - 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
Elektroniska apparater för automatisk materialkontroll, av Olof Josephson - 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1956, av N Lll - 740
OEEC-ländernas järn- och stålproduktion, av SHl - 740
Användning av Terylene inom gummiindustrin, av Stig Neubeck - 741, 742, 743, 744, 745
    Nya material - 746
Högtemperaturlegering för gasturbinskovlar, av SHl - 746
Fluorplaster som ytbeläggningsmaterial, av SHl - 746
Utvecklingslinjer inom metallografisk forskning i USA, av Karl-Johan Blom - 747, 748, 749, 750
    Nybyggen - 751, 752, 753
Shelterdäckare ändringsbar från öppen till sluten, av N Lll - 751
Ny stor flytdocka i San Francisco, av N Lll - 751, 752
Provrörsreaktor för forskning, av SHl - 752, 753
    Nya metoder - 753, 754, 755
Limningsbart Teflon, av SHl - 753
Ammoniak och svavelsyra ur ammoniumsulfat, av SHl - 753, 754
Förädling av stenkol, av SHl - 754, 755
Våtförbränning av sulfitlut, av SHl - 755
    Böcker - 755, 756, 757, 758
Fakta, bd 2, av Lars Gunnar Sillén - 755
Min bil, av Einar Bohr - 755, 756
God bostad i småhus, av Karlerik Savén - 756
Bilägaren och bilen, av Einar Bohr - 756
Der instationäre Wärmeübergang in Dieselmotoren, av Wll - 756
Diffusion in Metallen, av U T—h - 756
Thermochemical data of alloys, av G Björling - 756, 757
The science and practice of welding, av R Gunnert - 757
Die Pumpen, av M Oledal - 757
Gummi und Kunststoffe, av S G Leontein - 757
Theory of machines, av Stig Ericsson - 757, 758
Building technique for domestic and similar structures, av Sven-Olof Björk - 758
High temperature technology, av Robert Jagitsch - 758
Bostadsbyggandet 1952, av Hn - 758
»Skrothandelns ställning och betydelse i samhällsekonomien» - 758
Mine Safety Appliances Co. - 758
Tanner Tank Co. - 758
    Hänt inom tekniken - 758, 759
STF:s styrelse - 758, 759
Kurs »Transistorteknik» - 759
Sammanslagning Lantmäteri—Kartverk - 759
Tekniska Föreningen i Gävle - 759
Internationell svetsteknisk konferens - 759
Debatt: Limmat skiktträ i USA, av Göran Larsson - 759, 760
    Nya produkter - 760
En kopparfärg - 760
Lätt brobeläggning - 760
En sprutasbest - 760
Motordrivna bromslyftare - 760
En bredbandsoscillograf - 760
Sexhjulsdrivna och -styrda väghyvlar - 760
    H. 34. 18 september 1956 - 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
KLL-tåget — ett svenskt lättvagnståg, av Erik Aspenberg - 761, 762, 763, 764, 765, 766
Tidningspapperstillverkningen i Sverige, av SHl - 766
Japans skeppsbyggeri, av N Lll - 766
Propellerkavitation, av Curt Borgenstam - 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776
    Diskussion, av H Åhman, L Pehrsson, E Hogner, E Englesson, S Bergström, V Fixén, Wennerberg, Kock samt Curt Borgenstam - 773, 774, 775, 776
Bostadsförsörjningen i Europa, av Arne Carlsson - 776
Europas största lättmetallgöt - 776
Privat tillverkning av bränsleelement för atomreaktorer - 776
Temperaturmätning i rökgaser, av Torsten Widell - 777, 778, 779, 780
    Nybyggen - 781, 782, 783
Simulerade höjdprov på reamotorer, av K. Küntzel - 781
Svenskbyggda jagare till Colombia, av N Lll - 781, 782
Kraftstationen Sir Adam Beck 2, av G Lbg - 782
Värmeutvinning i plutoniumfabrik, av SHl - 782
Kraftverket i Birsfelden, av G Lbg - 783
450 MW ångkraftaggregat, av Wll - 783
Sovjets första atomkraftreaktor, av SHl - 783
    Nya metoder - 783, 784, 785
Elektrolytisk beläggning av magnesium, av SHl - 783
Television i ångpanneeldstäder, av Wll - 784
Icke förstörande provning av magnesiumgjuten, av SHl - 784
Stabilisering av citratlösligt fosfat i konstgödsel, av SHl - 784, 785
Aluminium och titan ur lågvärdig malm, av SHl - 785
    Andras erfarenheter - 785, 786
Kokseldad förugn till värmepannor, av Wll - 785
Materialhantering i England, av E Nothin - 785, 786
Fast »elektrolyt»-kondensator, av SHl - 786
Syradimma från förkromningsbad, av SHl - 786
    Böcker - 786, 787, 788, 789
Nationalekonomisk teori, av Nils Helleberg - 786, 787
Gummiteknisk handbok, av SHl - 787
Sin egen bilmekaniker, av Einar Bohr - 787
Hissar i bostadshus, dimensionering och relativ ekonomi, av Olof Lodén - 787
Anvisningar angående skyddsåtgärder vid mekaniskt drivna excenterpressar, av O A - 787, 788
Protective coatings for metals, av U T—h - 788
VDI-Wasserdampftafeln, av Wll - 788
Die Kreiselpumpen für Flüssigkeiten und Gase, av M Oledal - 788
Analysis of electric circuits, av Åke Ahrnell - 788, 789
Drop, press and machineforging, av Tage Egnefors - 789
»Separering av oljor», av Wll - 789
LKB-Produkter Fabriks AB - 789
    Hänt inom tekniken - 789, 790, 791
STF:s styrelse - 789
Formand i Dansk Ingeiørforening - 789
Tekniska Föreningen i Hälsingborg - 789
Pristävlan om skyddsdon för excenterpressar - 789, 790
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 790
Cios-kongress 1957 - 790
Nya tidskrifter - 790, 791
SEN-normer - 791
TNC: 15. »Svarvning av diameter», »förekomst av radie», av JW - 791
Debatt: Bilkonstruktionens förbättring och trafikolyckorna, av Einar Bohr - 791, 792
    Nya produkter - 792
En hammarkvarn - 792
En turbinsmörjolja - 792
En amerikansk differentialanalysator - 792
En ultralätt tvåtaktsmotor - 792
En avloppspumpstation - 792
    H. 35. 25 september 1956 - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812
Slagseghetsprovning och sprödbrottsrisk, av Cyrill Schaub - 793, 794, 795, 796, 797
    Andras erfarenheter - 797, 798
Betongkonstruktioner utan skjuvarmering, av Hn - 797, 798
Kärnborr med hårdmetallskär, av SHl - 798
Polyuretan som erosionsskydd för flygplans vingframkanter, av SHl - 798
Oavsiktlig tändning av sprängkapslar, av Å I - 798
Byggen, berggrund och grundvatten, av Tor Hagerman - 799, 800, 801, 802, 803, 804
Djuprekordet i oljehålsborrning - 804
Snabbodling av champinjoner - 804
    Nybyggen - 804, 805, 806, 807
Uddevallavarvets första kyllastfartyg, av N Lll - 804, 805
Nytt passagerarfartyg för Öresundstrafiken, av N Lll - 805
Vinstra kraftstation i Norge, av G Lbg - 805, 806
Den höga Nildammen, av G Lbg - 806
Brittiska atomreaktorer, av SHl - 806, 807
    Böcker - 807, 808, 809, 810, 811
Televisionsmottagaren, av DH - 807
Mekaniska egenskaper hos textila material, av SHl - 807
Stadsbyggnadsvecka 5, av Kjell Mattsson - 807
Virkesutnyttjningen vid plywoodproduktion, av Wll - 807
Det riskvilliga kapitalets förvaltning, av T Brehmer - 807, 808
Trätakstolar till bostadshus, av Karlerik Savén - 808
Kontoplan för större fastighetsförvaltningar, av Hn - 808
Die Gebäudebeheizung mit Heizöl, av Wll - 808
Diecasting die design, av Tage Egnefors - 808, 809
Überspannungen in Energieversorgungsnetzen, av J Bubenko - 809
Versuche zur Anwendung vorgespannter Schrauben im Stahlbau, av Sverker Blom - 809
Einführung in die piezoelektrische Messtechnik, av B Thorén - 809, 810
Byplan II, av Birger Carlsson - 810
IVA:s Transportforskningskommissions Meddelande nr 29, av E Nothin - 810
Ventilavledare - 810
Mottagar- och förstärkarrör - 810
»Kommunalt samarbeide och regionplanlegging», av Hn - 810
»Kring en idé», av Wll - 810
»Golvbeläggningsmaterialen och vinylplast», av SHl - 810
Philips Isotop-Tjänst - 811
Incandescent Heat Co. Ltd. - 811
Reseberättelser - 811
    Hänt inom tekniken - 811, 812
Högre kurs »Metallisk ytbeläggning» - 811
Förslag till mätningskungörelse - 811
Verkstadsindustrins automatiseringsplaner inventeras - 811
Riskfriare arbete med kärntekniska metoder - 811
Internationell märkning av farliga försändelser - 811, 812
Nya tidskrifter - 812
Debatt: Vinterbygge, av Bertil Näslund och L Hultenberger - 812
Problemhörnan, av A Lg - 812
    H. 36. 2 oktober 1956 - 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840
Automatisk räknetekniks möjligheter, av Howard Aiken - 813, 814, 815, 816
Vad kostar försäljning och reklam? av Sven A Hansson - 817, 818
Stockholms elhushållning 1955, av WS - 818
De anställdas uppfinningar i Tyskland, av Fredrik Neumeyer - 819, 820, 821, 822, 823
Cerns organisation och verksamhet, av SHl - 823, 824
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige, av Lr - 824
Åsköverspänningar i lågspänningsnät, av Harald Norinder, Oskars Salka och Malcolm Thorén - 825, 826, 827, 828
Atomforskningen i Västtyskland, av SHl - 828
Magnesium i USA, av SHl - 828
Plastisolerade ledningar för eldistribution, av Gottschalk von Geijer och Bertil Högström - 829, 830, 831
Oxidationsmedlet perklorylfluorid - 831
Avloppsvatten kan renas med svavelsyra - 831
    Nya metoder - 831, 832, 833, 834
Rullikriktare, av J Bubenko - 831, 832
Ståls kornförfining med ultraljud, av SHl - 832
Stolpjordning genom djupborrning, av F Ö - 832
Vattenvärmningstorn för ångkraftverk, av Wll - 832, 833
Ljusstarka katodstrålerör med inställbar efterlysningstid, av Sten Joste - 833
Flygkontrollsimulator, av O Perers - 833
Elektrodynamiska vibratorer för materielprovning, av O Schjervum - 833, 834
    Andras erfarenheter - 834, 835
Proportionering av kalkcementbruk samt puts, av Hn - 834
Polyetentillbehör för flaskor och burkar, av SHl - 834, 835
Mjuklod för aluminium, av SHl - 835
Störningar på engelska kraftnät, av F Ö - 835
    Böcker - 835, 836, 837, 838, 839
Ett år i luften, av Sven A Hansson - 835
Community action in Western Europe, av Bertil von Alfthan - 835, 836
Survey of world iron ore resources: Occurrence, appraisal and use, av Per Geijer - 836
The hazard to man of nuclear and allied radiation, av SHl - 836
Parallelogram plates, av Sven Olof Asplund - 836
Engineering dimensional metrology, bd 1 & 2, av Peter Steinbruck - 836, 837
Die Cross-Methode und ihre praktische Anwendung, av Å I - 837
Abwickelbare Flächen, av OA - 837
Moderne byggeteknikk, av G Hinderson - 837, 838
Hartmetall im Bergbau beim Bohren, Schrämen und Hobeln, av E R—s - 838
Resistance of materials, av Å I - 838
Gestalteter Stahl, av Sverker Blom - 838
International electrotechnical vocabulary, av WS - 838
Blyackumulatorer - 838
Wire reference year book and directory 1955—56, av Wll - 838, 839
Wer baut Maschinen? av Wll - 839
AB Odelberg & Olson - 839
Aug. Schnakenberg & Co - 839
Pure Chemicals Ltd. - 839
    Hänt inom tekniken - 839, 840
Den officiella statistiken i framtiden - 839
Nya tidskrifter - 839, 840
Tekniska Skrifter: A graphical method for determination of closed loop frequencey response curves - 840
TNC: 16. Benämningsprinciper, av JW - 840
    H. 37. 9 oktober 1956 - 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864
Dagens gummimaterial — och morgondagens, av Hans Palmgren - 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850
Oljelagringen i Sverige måste ökas, av Wll - 850
Fiskets rationalisering, av SHl - 850
Strukturen hos bränd kalk, av Rune Hedin - 851, 852
Atomenergi i kemisk industri, av SHl - 853, 854, 855
    Nya metoder - 855, 856, 857, 858
Mätare för aktiv och reaktiv effekt, av FÖ - 855, 856
Avgasning och modifiering av aluminium-kisellegeringar, av SHl - 856, 857
Stötplätering, av SHl - 857
Aerotermopressor till gasturbiner, av Wll - 857
Fumarsyra, av SHl - 857, 858
Värmeflödesmätare, av Wll - 858
    Andras erfarenheter - 858, 859, 860, 861
Parkering och snöröjning, av Hn - 858
Aluminerat ståls värmeresistens, av SHl - 858, 859
De högre transuranerna, av SHl - 859, 860
Korrosion i rökgaser, av Wll - 860
Flamresistenta polymerer, av SHl - 861
    Böcker - 861, 862, 863, 864
Kemien i människans tjänst, av SHl - 861
Belastungsglieder, av Å I - 861, 862
Diesel operator's guide, av Einar Bohr - 862
Wechselstrommesstechnik unter besonderer Berücksichtigung des mechanischen Präzisionsgleichrichters, av J Bubenko - 862
Introduction to chemical engineering, av Anders Rasmuson - 862, 863
Grund- und Wasserbau in praktischen Beispielen, bd 1, av G Lbg - 863
Gestalteter Stahl, av Sven-Olof Björk - 863
Untersuchungen über das theoretische Eigengewicht des Gerberträgers und seine wirtschaflichen Abmessungen, av L Östlund - 863
Kollokvium om initiering av sprängämnen, av Å I - 863
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1955, av Wll - 863
Maritime transport, av N Lll - 863
Timber industry in Europe, av SHl - 863
Byggplatsens elanläggning, av WS - 864
»Schleifen und Polieren», av Wll - 864
»Wide cut distillate fuels for turbine engines», av Wll - 864
    Hänt inom tekniken - 864
Kurs »Elektrisk mätteknik för medicinare» - 864
Presidentskifte i Den Norske Ingeniørforening - 864
Norrköpings Polytekniska Förening - 864
Konferens om oljeförgasning - 864
Sveminull - 864
Resestipendier för yrkesutbildning - 864
Stipendier ur Senator Emil Possehls Stipendiefond - 864
Pristävlan för ökad användning av kvarnprodukter - 864
Rättelse - 864
    H. 38. 16 oktober 1956 - 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888
Ingenjören och brandskyddet, av Ragnar Götherström - 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872
Maskin för räkning av pappersark, av Sven Gideon - 873, 874
Fördelning av beskickningen i masugnar, av SHl - 875, 876
Multiplextåget, av GAH - 877, 878
Reaplanen och atlanttrafiken, av hop - 878, 879
    Nya metoder - 879, 880, 881
Värmelikriktare, av SHl - 879
Magnesiumlegeringars avgasning och kornförfining, av SHl - 879
Kemisk polering av kopparlegeringar, av SHl - 879
Noggrann nätfrekvensmeter för automatisk reglering, av FÖ - 879, 880
Formsprutning med öppen torped, av SHl - 880
Flytpulverförbränning på vanderrost, av Wll - 881
Tillverkning av matriser för sänksmidning, av SHl - 881
    Andras erfarenheter - 881, 882, 883
Varför bor ökar ståls härdbarhet, av SHl - 881, 882
Tätningslabyrint för turbiner och pumpar, av F Ö - 882, 883
Motgift för nervgaser, av SHl - 883
Förbättrad värmeöverföring genom vibrationer, av Wll - 883
    Böcker - 883, 884, 885
Konsten att laga mat, av Sven A Hansson - 883, 884
Maskinelement, av Wll - 884
Praktische Physik, bd 2, av Wll - 884
Konstruktive Funktionentheorie, av Bengt Kredell - 884
Colloquium on fatigue, av Sverker Sjöström - 884, 885
Aerodynamik, av T Gullstrand - 885
Statische und dynamische Berechnung endverankerter Hängebrücken mit Hilfe von Greenschen Funktionen und Integralgleichungen, av L Östlund - 885
Schoeller & Co - 885
    Hänt inom tekniken - 885, 886, 887
Kurs »Sammanträdet som arbetsform» - 885, 886
Fastare samarbete mellan avd. M, S och F samt SMR - 886
Värmländska Ingeniörsföreningen - 886
Nikola Tesla-jubileet - 886
Sveriges första reguljära TV-sändare - 887
SHI-kurs »Kopplingsteknik för plaströr» - 887
TNC: 17. Benämningsprinciper, forts., av JW - 887, 888
    Nya produkter - 888
En kolv för lödning av aluminium - 888
Kalkcementfärg - 888
En oljekamin - 888
Ett punkteringssäkert bildäck - 888
Läderboard - 888
En analysvindsikt - 888
    H. 39. 23 oktober 1956 - 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916
Dammätningar i silikosförebyggande syfte, av Axel Ahlmark och Harry Öhman - 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895
    Nya material - 896
Molybdenstål till ythärdade kugghjul, av SHl - 896
Elektrod för motståndssvetsning, av SHl - 896
Hårdmetaller med smält bindemetall, av SHl - 896
Slitstark zinklegering för matriser, av SHl - 896
Molybdendisilicid som högtemperaturmaterial, av SHl - 896
Storbritanniens energiförsörjning, föredrag av G H Daniel, sammandrag av GAH - 897, 898
Avloppsvattenfrågan i kronor, av WS - 898
Konstfibertillverkningen i Storbritannien, av SHl - 898
Lerfyllda sprickor i den fasta berggrunden, av Pontus Ljunggren - 899, 900
Potatis hållbarhet kan ökas - 900
Ett eldfast rep - 900
Sampolymerisat av styren och natrium-p-styrensulfonat - 900
Upptäckte att kobolt ingår i vitamin B12 - 900
Fenolplasts resistens mot ljusbågar kan ökas - 900
En frikolvsmotor för bildrift - 900
Nedspolning av undervattenskablar, av Edvard Sterner - 901, 902, 903
    Nya metoder - 903, 904
Rum i is, av G Lbg - 903
Ståltillverkning med syrgas, av SHl - 903, 904
Rening av salter och organiska ämnen genom zonsmältning, av SHl - 904
Träelement till bostadshus, av Karl Rune Svensson - 905, 906, 907
    Nybyggen - 907, 908, 909, 910
Rekord i ångkraftstationer, av Lr - 907
Svenska reaktorplaner, av SHl - 907, 908
Nordens största torrdocka, av N Lll - 908
Utebio för 50 000 åskådare, av Sven A Hansson - 908, 909
Specialfartyg för fisk- eller torrlast, av N Lll - 909
Ett 5 km kraftledningsspann över Sognefjord, av FÖ - 909, 910
Storbritanniens största kraftverk, av Wll - 910
    Andras erfarenheter - 910, 911
Stålpålar på berg, av G Lbg - 910
Stearat som dispergeringsmedel i färger, av SHl - 910, 911
Sönderblåsta tak, av Göran Larsson - 911
    Böcker - 911, 912, 913, 914
Fysik för realgymnasiet, bd 2, av Wll - 911, 912
Productivity measurement, bd 2, av Sven Fajersson - 912
Höhere Mathematik, bd 7, av Bengt Kredell - 912
The atomic nucleus, av Tor Ragnar Gerholm - 912, 913
Lehrbuch der drahtlosen Nachrichtentechnik, bd 2, av Åke Blomquist - 913
Niederdruck-Stromrichterventile, av L Tiderman - 913, 914
30 gasbetonhuse, av Hn - 914
Metal industry handbook and directory 1956, av Wll - 914
ATV 56, av Wll - 914
3. Arbeitstagung der Betriebs- und Montageingenieure, av Wll - 914
AB Zander & Ingeström - 914
Elektronikbolaget AB - 914
Isoleringsaktiebolaget WMB - 914
    Hänt inom tekniken - 914, 915, 916
Arbetsmarknaden inom de tekniska yrkena - 914, 915
Selskabet for anvendt Kernefysik - 915
Dansk teknisk forskning - 915
Det internationella praktikantutbytet - 915
Norsk Teknisk Museum - 916
Automatisk räknemaskin till Uppsala - 916
2. Nordisk Symposium om Fedtharskning - 916
SHI-kurs »Ytbehandling av metaller» - 916
Svenska Mässan - 916
Problemhörnan, av A Lg - 916
    H. 40. 30 oktober 1956 - 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940
Fiskförädling, av SHl - 917, 918, 919, 920
TAPline utökas, av WS - 920
7,4 milj. TV-mottagare - 920
Transistorn, av Bertil Bjurel - 921, 922, 923, 924
Naturgas i Frankrike, av WS - 924
Kursradiofyrar för sjöfarten, av DH - 925, 926
Reparationen av M/S »Stockholm», av N Lll - 926
Extraktiv kristallisation, av Anders Rasmuson - 927, 928, 929, 930
Frankrikes stålindustri, av SHl - 930
Sveriges största tankbil - 930
    Nybyggen - 930, 931
Skeppsprovningsränna med telferupphängd löpvagn, av N Lll - 930
Dectra för Nordatlanten, av Sten Joste - 931
    Andras erfarenheter - 931, 932, 933, 934, 935
Paration och aldrin mot kålbladstekeln, av SHl - 931
Plasters elektrostatiska laddning, av SHl - 931, 932
Spänningsglödgning av svetsar med högfrekvens, av FÖ - 932, 933
Färgning av ull-akrylfiberblandningar, av SHl - 933
Turbulensens inverkan på värmeövergång vid plattor, av Wll - 933
Ånglås för petroleumprodukter, av SHl - 934
Lindan mot insekter på husdjur, av SHl - 934
Gaskromatografi i fabriken, av SHl - 934
Duktilt hafnium, av SHl - 934, 935
    Böcker - 935, 936, 937, 938, 939
Keeping pace with automation, av Bertil v. Alfthan - 935
Handbuch der Sonderstahlkunde, bd 1 & 2, av CS - 935, 936
Mechanical engineering thermodynamics, av Rune Andersson - 936
Regelungstechnik, av Laszlo von Hámos - 936
Elektromotoren, av Emil Alm - 936, 937
Växelströmsteori, av Lr - 937
Dynamical theory of crystal lattices, av Per-Olov Löwdin - 937
Ionized gases, av L Tiderman - 937
Mengenmessungen im Betrieb, av Wll - 937, 938
Korngraderingen til betongsand og betonggrus, av B Warris - 938
Das Arbeitsverhalten des Rüttelverdichters auf plastisch-elastischem Grund, av L Bernell - 938
Engineering fluid mechanics, av G Lbg - 938
Smörjoljor för verkstadsbruk, av Wll - 938, 939
Entropy-enthalpy diagram for water vapour and liquid extended to higher temperatures and pressures, av Wll - 939
»Tänk först — bygg se'n», av Hn - 939
Stahl und Eisen 75 år, av WS - 939
Finländska bygginformationsblad, av Hn - 939
AB Kanthal - 939
Svenska Elfabriks AB Selfa - 939
AB Robo - 939
AB Odelberg & Olson - 939
    Hänt inom tekniken - 939, 940
Installationshögtidlighet vid KTH - 939
Kurs »Bergsprängningsteknik» - 939, 940
Ny kursledare vid STF - 940
Teknisk Informationstjänst i Finland - 940
Ta i trä - 940
Kurs i programmering - 940
Fjärde Internationella Lackteknikerkongressen - 940
UDK-kurs för ingenjörer - 940
Nya tidskrifter - 940
    H. 41. 6 november 1956 - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968
Elektromagnetism i kosmos, av Hannes Alfvén - 941, 942, 943, 944, 945
Material för atomreaktorer i Sverige, av SHl - 945, 946
Bostadsbyggandet 1955, av Einar Eriksson - 946
Statens Skeppsprovningsanstalt 1955—1956, av N Lll - 946
Långdistansförbindelser med spridningssignaler, av Gösta Carlson - 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953
    Nya metoder - 954
Eldrivna jordbruksmaskiner, av WS - 954
Cement av pelleterad klinker, av SHl - 954
Kryotronen, av SHl - 954
En armerad plast som korrosionsskydd, av SHl - 954
Industriellt användbar värmematta, av FÖ - 954
Bestämning av svaveldioxid i luft, av SHl - 954
Tröghetsnavigering, av Rolf Ohlon - 955, 956, 957
    Nybyggen - 958, 959, 960
Affärsentré med varmluftsridå, av Wll - 958
Liten, gaskyld atomreaktor för hög temperatur, av SHl - 958, 959
Världens största kraftverk, av WS - 959
9500-tonnare med maskin akter, av N Lll - 959
Skeppsbyggeri i Kina, av N Lll - 959, 960
    Andras erfarenheter - 960, 961, 962
Elmaskinlindningar av anodoxiderad aluminiumtråd, av SHl - 960
Detergent för kosmetika, av H Me - 960
Rostfritt stål med lantanoider, av SHl - 960
Polyetenfolie som underlägg för jordgubbsplantor, av SHl - 960
Katodstrålar för sterilisering av malt, av SHl - 961
Nitridskikt som motstånd, av SHl - 961
Polyeten i textilier, av SHl - 961
Kornkoncentration vid sedimentationsanalys, av Wll - 961, 962
Snabb ythärdning, av SHl - 962
    Böcker - 962, 963, 964, 965, 966
Fysik för realgymnasiet, bd 1, av Wll - 962
Demographic trends in Western Europe 1951—1971, av Bertil v. Alfthan - 962, 963
The iron and steel industry in Europe, av SHl - 963
Die chemische Industrie der Welt, bd 1 & 2, av Erik Jonsson - 963
Elemente der Funktionalanalysis, av Göran Björck - 963
Atomenergie. Wege zur friedlichen Anwendung, av SHl - 963
Water supply and sewerage, av Bengt Gustafsson - 963, 964
Thermodynamics and physics of matter, av Wll - 964
Neutral grounding in high-voltage transmission, av J Bubenko - 964
Scattering and diffraction of radio waves, av Gösta Carlsson - 964, 965
Introduction to thermodynamics and heat transfer, av Rune Andersson - 965
Versuche an Verbundträgern, av E Mattson - 965
Precision electrical measurements, av L Norlin - 965
Golvlitteratur 1950—1955, av Hn - 965
Elektronisk databehandling, av RL - 965
»Asea — en presentation i ord och bild» - 965
Papper och Trä - 966
TNC: 18. Ordproblem, av JW - 966
    Hänt inom tekniken - 966, 967, 968
IVA:s högtidssammankomst - 966, 967
Grafiska Institutet - 967
Konferens om icke-förstörande provning - 967
Tidskriften Livsmedelsteknik - 967
Dr. techn. disputerar om gräshoppors flygförmåga - 967
Brittisk utställning av radiodelar - 967, 968
    Från de tekniska högskolorna - 968
CTH - 968
KTH - 968
    H. 42. 13 november 1956 - 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996
Plastråvaror och plastframställning, av Olof Sundén - 969, 970, 971, 972, 973, 974
Dubbelt så mycket atombränsle som det förbrukade - 974
Gallium som tätningsmedel för glasslipningar - 974
En industris instrumentavdelning, av Gustav V Rosenqvist - 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981
Roterande gastvättare, av Anders Rasmuson - 981, 982
Världsrekord i djupborrning - 982
Den brittiska atomenergiorganisationens personal - 982
Indiens första atomreaktor - 982
Det tyngsta betalande flygfraktgodset - 982
Svensk industri 1955, av WS - 982
Totalförlorade och nedskrotade handelsfartyg under 1955, av N Lll - 982
Vattenförbrukningen i stadsbostäder, av WS - 982
Material för ytterväggar i bostadshus, av Einar Eriksson - 982
Byggstandard på 1700-talet? av WS - 982
Spänningskorrosion hos aluminiumlegeringar, av SHl - 983, 984, 985
    Nya metoder - 985, 986, 987
Rengöring med ultraljud, av SHl - 985
Besparing av gas vid argonbågsvetsning, av SHl - 985, 986
Kemisk polering av zink, av SHl - 986
Debitering av skenbar effekt, av FÖ - 986, 987
Behandling av tyger med etylsilikat, av SHl - 987
Tillfällig ökning av stadsgasproduktionen, av SHl - 987
Elektrolytisk metallbeläggning av zirkonium, av SHl - 987
Hydroxylamin genom reduktion av kväveoxid, av SHl - 987
Huvudlös, självlåsande stoppskruv, av SHl - 987
    Andras erfarenheter - 988, 989, 990, 991, 992
Mikronäring och metallkelat, av SHl - 988
Aluminiumvärmeslingor för tankfartyg, av Wll - 988, 989
Organiska pigment, av H Me - 989
Armeringsmaterial för plaster, av SHl - 989, 990
Framställning av duktil krom, av SHl - 990, 991
Spänningskorrosion hos rostfritt stål, av SHl - 991
Aluminium-koppar-kadmiumlegering, av SHl - 991, 992
    Böcker - 992, 993, 994, 995
Fotografering i färg, av SHl - 992
Amatörradio, av B G Magnusson - 992
Advanced organic chemistry, av SHl - 993
The convolution transform, av Bengt Kredell - 993
Grundzüge der Elektrotechnik, av J Bubenko - 993
Chromium-nickel austenitic steels, av Wll - 993
Noble metal thermocouples, av Wll - 993
Die Wahl optimaler geometrischer Abmessungen elektrischer Maschinen, av W Schuisky - 993, 994
Beitrag zur Berechnung von auf Aussendruck beanspruchten kreiscylindrischen Rohren, av Erik Sundström - 994
Der Einfluss der Kompressibilität auf die Druckumsetzung in Verzögerungsgittern, av Wll - 994
Foundations: Design and practice, av G Lbg - 994
Standard capacitors and their accuracy in practice, av D H - 994
Bemessungsverfahren für Verbundträger, av E Mattson - 994
Rauschen, av G Hellgren - 995
Experiments with tanker models V, av Erik Ullman - 995
Trafikreglerna i ord och bild, av EBr - 995
Reseberättelse - 995
»Fac», av Wll - 995
AB Landelius & Björklund - 995
    Hänt inom tekniken - 995, 996
Internatkurs »Trafikteknik» - 995
Kurskonferens »Byggnadsmetodik» - 995
Sextonde Internationella Kongressen för Teoretisk och Tillämpad Kemi - 995
Brittisk förpackningsutställning - 996
SEN-normer - 996
    Nya produkter - 996
En pulverblandningsmaskin - 996
Växtutrotningsmedel - 996
Spackel för betong - 996
En elektronisk räknare - 996
Stålarmerade gjutjärnsrör - 996
Potentiometerskrivare för laboratoriebruk - 996
    H. 43. 20 november 1956 - 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
De svenska järnvägarna — utveckling och utvecklingstendenser, av Erik Upmark - 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005
Ryska försök med kärnfusion, av SHl - 1005, 1006
Automatisering — automation, av WS - 1006
Användningen av radioisotoper i USA - 1006
Forskningsreaktorerna vid amerikanska universitet - 1006
Världsproduktionen av ull - 1006
Konturfräsmaskiner för balkbommar till flygplan, av Erik Starfors - 1007, 1008, 1009
Fartygs ekonomiska hastighet, av N Lll - 1009, 1010, 1011
    Nybyggen - 1011, 1012, 1013, 1014
Detaljer om Stuttgarts TV-torn, av WS - 1011
Tvådäckade bilfärjan »Halsskov», av N Lll - 1011, 1012, 1013
Kraftstationsprojekt i Algeriet, av G Lbg - 1013, 1014
Rörledningar Medelhavet—Nordsjön, av WS - 1014
Unik byggnadsställning vid »Stockholm»s reparation, av N Lll - 1014
    Andras erfarenheter - 1014, 1015, 1016
Säkerhet vid studium av riskabla reaktioner, av SHl - 1014, 1015, 1016
Elektrisk anlöpning av sågblads mittparti, av CS - 1016
Gjuten berylliumkoppar till matriser och formar, av SHl - 1016
Skyddsskikt av polyarsenosiloxander, av SHl - 1016
    Böcker - 1016, 1017, 1018, 1019
Atomkraft, av Wll - 1016
College chemistry, av SHl - 1016, 1017
The testing and inspection of engineering materials, av Å I - 1017
Gas turbine principles and practice, av Wll - 1017
Elements of electricity, av Nils Holmin - 1017, 1018
Metals engineering design, av Å I - 1018
Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft, bd 22, av Torsten Enekull - 1018
Orienterende elektroteknik, av Nils Holmin - 1018
Yleinen kymmenluokittelu, av WS - 1018
Emballagelaboratoriet arbejder, av E Nothin - 1018, 1019
Die Entwicklung der Starkstromtechnik bei den Siemens-Schuckertwerken, av Lr - 1019
»Index of manufacturers of apparatus and materials used in crystallography» - 1019
    Hänt inom tekniken - 1019, 1020
Lediga industri- och hantverkslokaler i Stockholms län - 1019
Flygvetenskaplig kongress - 1019
Tyska industrimässan 1957 - 1019
TNC:s årsberättelse 1955—1956 - 1019, 1020
Nya tidskrifter - 1020
Halvårsprenumeration på Blandaren - 1020
TNC: 19. Synonymer, av JW - 1020
    H. 44. 27 november 1956 - 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044
Bygge på tjälad jord, av Walter Wredenfors - 1021, 1022, 1023, 1024
Sveriges fastland kan ännu höjas - 1024
Radioisotoper ur klyvningsprodukter - 1024
Klordioxid som blekmedel för cellulosa - 1024
Latexfärgers viktigaste beståndsdelar - 1024
En darrål - 1024
Norska fartygsbeställningar i Sverige, av N Lll - 1024
Tankfartyg på 100 000 tdw, av WS - 1024
Bilproduktion i Kina, av WS - 1024
Modellundersökning av erosion i ett broläge, av Erling Reinius - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Markbärighet och tryckbankar vid kohesionsjord, av Sten Odenstad - 1033, 1034, 1035
    Nya metoder - 1035, 1036
Pelletering av vätskor utan fryskning, av SHl - 1035
Miniatyrkamera för industri-TV, av WS - 1035
Elektrolytisk aluminering, av SHl - 1035
Kallsvetsning av korrosionsfasta nickellegeringar, av SHl - 1035, 1036
Analys med neutronstrålar, av SHl - 1036
Kvarn för finmalning, av SHl - 1036
Emulgering med en vibrerande metallskiva, av SHl - 1036
Bostadsbyggande i Sverige 1956—1965, av Einar Eriksson - 1037, 1038
    Andras erfarenheter - 1038, 1039, 1040, 1041
Energi ur luften, av SHl - 1038
Hörselskydd mot industribuller, av Gideon Gerhardsson - 1038
Odling av talgträdet i USA, av SHl - 1039
Flusslöst lod för aluminium, av SHl - 1039
Ventil för noggrann flödesreglering, av SHl - 1039
Kärnlös induktionsugn för lågfrekvens, av SHl - 1039, 1040
Hantering och mätning av kondenserade gaser, av SHl - 1040
Smärtstillande medel, av SHl - 1040, 1041
    Böcker - 1041, 1042
Vem har rätt i trafiken, av EBr - 1041
Hantering och transport av sågade trävaror inom sågverk, av E Nothin - 1041
Reactor handbook: Physics, av N G Sjöstrand - 1041, 1042
Telesignalanläggningar och telesignalledningar - 1042
Svensk Lokaltrafik - 1042
Post Office Electrical Engineers' Journal, av WS - 1042
»Ljus är liv» - 1042
Welwyn Electrical Laboratories Ltd. - 1042
    Hänt inom tekniken - 1042
Nordisk atomenergiforskning - 1042
RVK 57 - 1042
Tekniska Samfundet bygger samlingssal - 1042
Örebro Ingenjörsklubb - 1042
Compte Rendu från Cigré-kongressen 1956 - 1042
Internationell vvs-utställning - 1042
Ett Svenskt Ingenjörssällskap? av Oskar Åkerman - 1043, 1044
    H. 45. 4 december 1956 - 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068
Slitning i bilmotorer vid kallstart, av Nils Gustafsson och Einar Bohr - 1045, 1046, 1047, 1048, 1049
Kan tungt vatten framställas billigt? av SHl - 1049, 1050
Titan genom reduktion med natrium - 1050
Lågtryckspolyeten - 1050
Energitillgången i luftrörelserna - 1050
    Nya material - 1050
Lätt lagermetall, av SHl - 1050
Korrosionsskydd av vinylplast, av SHl - 1050
Hårda och sega matriser för smidespressning, av SHl - 1050
Ståls väteförsprödning vid elektrolytisk metallbeläggning, av Uno Trägårdh - 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057
    Andras erfarenheter - 1057, 1058
Modellstudier för utvidgning av Göteborgs hamn, av G Lbg - 1057
Aluminium i jordkablar, av Lr - 1057
Sprickor i ythärdat stål, av SHl - 1057, 1058
Elektronikkomponeter för extremt höga temperaturer, av DH - 1058
Svetsning med zirkonium, av SHl - 1058
Sårbinda med aluminiumfolie, av SHl - 1058
Utnyttjande av halm, av SHl - 1058
Tungt vatten från bryggerier, av SHl - 1058
Induktiv götuppvärmning med lågfrekvent ström, av Bo Estberger - 1059, 1060, 1061
    Nya metoder - 1061, 1062, 1063, 1064, 1065
Kol-skiffersortering med gammastrålning, av SHl - 1061
Återvinning av glykol ur kylarvätska, av SHl - 1062
Metallbeläggning genom termisk sönderdelning, av SHl - 1062
Permanentmagneter av manganvismut, av SHl - 1062
Trådlastbil, av FÖ - 1062
Strålbäddsteknik, av SHl - 1063
Virus som insketsbekämpare, av SHl - 1063
Rörkoppling för höga tryck, av Wll - 1063, 1064
Plåt för magnetkärnor med små magnetiska förluster, av SHl - 1064
Radar med indikator för sann rörelse, av DH - 1064
Strängpressning av titan, av SHl - 1064
Kontroll av gasers torrhet, av SHl - 1064, 1065
    Böcker - 1065, 1066, 1067
Hantering och transport av massa, av E Nothin - 1065
Räkneuppgifter i elektroteknik, av Nils Holmin - 1065
Strengthening management for the new technology, av Bertil v. Alfthan - 1065
Cost savings through standardisation, simplification and specialisation in the building industry, av Ingvar Karlén - 1065, 1066
The analysis of structures, av Folke K G Odqvist - 1066
Nordisk korrosionsmøde, av U T-h - 1066
Construction - 1066, 1067
    Hänt inom tekniken - 1067, 1068
Kurs »Företagsledning» - 1067
Skånskt tekniskt museum - 1067
Ett institut för arbetsstudieteknisk forskning - 1067
Norska tekn. lic. - 1067
Handlingarna från Världskraftkonferensen (WPC) 1956 - 1067
Ikama 1957 - 1068
TNC: 20. Betydelsebesläktade ord, av JW - 1068
Debatt: Aerotermopressor till gasturbiner, av Robert Engström - 1068
    H. 46. 11 december 1956 - 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096
Atomkraft för fartygsdrift, av Lennart Swenson - 1069, 1070, 1071, 1072, 1073
Val av arbetsledare genom psykologisk testning, av Rauno Matikainen - 1073, 1074
    Andras erfarenheter - 1074
Deformationer och brott i betong, av G Lbg - 1074
Järn-tennlegering i vitplåt, av SHl - 1074
Reglerbar värmemagasinering för bostäder, av Hilding Brosenius - 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080
Bolidens försöksanläggning för anrikning, av John Hedlund - 1081, 1082, 1083, 1084
FN:s elstatistik, av Lr - 1084
Elransonering och industriproduktion i Norge, av FÖ - 1084
Tacryl — en svensk syntetfiber, av Olof Sundén - 1085, 1086, 1087, 1088, 1089
    Nybyggen - 1090, 1091
Finland bygger 380 kV kraftöverföring, av Lr - 1090, 1091
Fartygsnybyggen i Nakskov, av N Lll - 1091
    Nya metoder - 1091, 1092, 1093
Radioisotoper underlättar rörledningsarbeten, av SHl - 1091
Bilmotorfläktar med reglerad hastighet, av EBr - 1091, 1092
Industriell vakuumavgasning av stål, av SHl - 1092
Rening av platina-rodium genom jonbyte, av SHl - 1092, 1093
    Böcker - 1093, 1094
Psykologisk-pedagogisk Uppslagsbok, av GAH - 1093
Grundlagen der Chemie und chemischen Technologie des Holzes, av Bengt Lindberg - 1093
Reactors, av SHl - 1093, 1094
Werkstoffe des Maschinenbaues, bd 1, av Å I - 1094
Joint action by OEEC countries in the field of nuclear energy, av SHl - 1094
Röntgen-Feinstrukturuntersuchungen von Metallen, av Hans U Åström - 1094
Proceedings of the Society for Experimental Stress Analysis, bd 8, av Å I - 1094
Beräkningar av försäkringsvärden för byggnader och maskiner, av WS - 1094
Debatt: Mottryckskraft och atomenergi, av Ragnar Liljeblad - 1094, 1095
Dags för högertrafik? av T R Åm - 1096
    H. 47. 18 december 1956 - 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128
Bränsleförsörjningen i atomåldern, av Torsten Widell - 1097, 1098, 1099, 1100, 1101
Strålningssterilisering av kött - 1101
Organiska ämnen kan märkas med tritium - 1101
Öl bidrar till rätt saltbalans i kroppen - 1101
Ett tätande smörjmedel för nylonlager - 1101
    Andras erfarenheter - 1102
Fallhöjdsmätning vid Lettens kraftstation, av Sven Berling - 1102
Värmeledningsförmåga hos lättbetong vid olika fukthalt, av Hn - 1102
Katalysator och eldskyddsmedel, av SHl - 1102
Stockholms flygplatsfråga och den tekniska utvecklingen, av Bo Lundberg - 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113
SAS och Stockholms flygplatsfråga, av Henning Throne-Holst - 1113, 1114, 1115, 1116
Stockholms flygplatsfråga ur militär synpunkt, av Rickard Åkerman - 1116, 1117, 1118
Stockholms flygplatsfråga ur internationell synvinkel, av Bo Björkman - 1118, 1119, 1120
Flygfotografering och flygfotogrammetri, av Bertil Hallert - 1120, 1121
    Nya material - 1121, 1122, 1123
Mangan-kopparlegeringar med stor dämpningsförmåga, av SHl - 1121
Sega och slitstarka hårdmetaller, av SHl - 1121
Rekordfina silar av ljuskänsligt glas, av SHl - 1121, 1122
Kryphållfasta kromstål i ångkraftverk, av Wll - 1122
Styv polyeten, av SHl - 1122
Textilier av syntetfibrer för tekniskt bruk, av SHl - 1122, 1123
    Nya metoder - 1123, 1124
Rening av syntesgas ur lågvärdigt kol, av SHl - 1123
Kemisk efterbehandling av vitplåt, av SHl - 1123, 1124
    Böcker - 1124, 1125, 1126
Lärobok i kemi för realgymnasiet, av SHl - 1124
Fastighetsvärdering, av Hn - 1124
Elementary nuclear theory, av Tor Ragnar Gerholm - 1124, 1125
Power system stability, bd 3, av P-G Edblad - 1125
Automatic digital computers, av B-G Magnusson - 1125
Hochspannungsgeräte und -schaltanlagen, av T Nylén - 1125
The generation of electricity by wind power, av M Oledal - 1125, 1126
Preliminära normer angående bilplatser för olika anläggningar i tätorter, av Hn - 1126
Tidskriften Svetsen - 1126
Bulfabriks AB - 1126
AB Transfer - 1126
Söderberg & Haak AB - 1126
Radiochemical Centre - 1126
Soiltest Inc. - 1126
    Hänt inom tekniken - 1126, 1127
Nordisk samverkan inom näringsforskningen - 1126
Internationell konferens för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering - 1126
Leipzig-mässan 1957 - 1126
Nya tidskrifter - 1126, 1127
TNC: 21. Ordproblem, av JW - 1127
Debatt: Varför just överingenjör? av OÅ - 1127
    Nya produkter - 1128
Elrör av plast - 1128
Kontaktorer för hög kopplingsfrekvens - 1128
Ett lågfrekvensoscilloskop - 1128
Universalfärg - 1128
Luftkylda, små dieselmotorer - 1128
Luftdrivna spiknings- och skruvningsmaskiner - 1128
    H. 48. 25 december 1956 - 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152
Stadstrafiken och dess konflikter, av Stig Nordqvist - 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136
    Andras erfarenheter - 1136
Avbördning genom utskov med spettluckor, av G Lbg - 1136
Färger för målning på trä utomhus, av Hn - 1136
Ytföroreningar och korrosion, av SHl - 1136
Är det riktigt att göra järnvägsvagnar korta, låga och lätta? av Nils Ahlberg - 1137, 1138, 1139, 1140
Frostbeständigheten hos kalkmålade putsytor, av Folke Sandford och Berne Liljegren - 1141, 1142
    Nybyggen - 1142, 1143
Kraftledningsspannet över Messinasundet, av G Lbg - 1142, 1143
Projekterat svenskt fiskeriforskningsfartyg, av N Lll - 1143
Linjefartyg med modern bostadsinredning, av N Lll - 1143
    Nya metoder - 1143, 1144
Spårning av spillbränsle på flygplan, av SHl - 1143
Kallplätering av metaller, av SHl - 1143, 1144
Indikatorrör med inbyggd förstärkare, av S Joste - 1144
Jonuteslutning i sockerindustrin, av SHl - 1144
nim 5, av SHl - 1145, 1146, 1147, 1148, 1149
    Böcker - 1149, 1150
Teknisk håndbok og oppslagsbok, av Wll - 1149, 1150
Silicic science, av U T—h - 1150
List-tech 1956, av WS - 1150
»Stenman — ett namn som tagit skruv» - 1150
»A 205» - 1150
»A report... to answer three questions of the Board of Directors...» - 1150
AB de Lavals Ångturbin - 1150
    Hänt inom tekniken - 1150, 1151
Den 50:e Arosmässan - 1150, 1151
Femte Europeiska Vertygsmaskinutställningen - 1151
IEC-mötet i München - 1151
TNC: 22. Ordproblem. Årets facit, av JW - 1151, 1152
Problemhörnan, av A Lg - 1152

Project Runeberg, Thu Feb 18 14:55:10 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/tektid/1956/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free