- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 78. 1948

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 78 1948

REDAKTION Sven A Hansson (chefredaktör) • Wilhelm Söderström (redaktionssekreterare) • Torsten A Widell (mekanik) • Nils Gustafsson (motorteknik) • Torvald Malmström (elkraftteknik) • Erik H Lundgren (teleteknik) • Richard Smedberg (byggnadsteknik) • Frithiof H Stenhagen † — Sigge Hähnel (kemi) Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) • Nils J Ljungzell (skeppsbyggnadskonst) • Runo Lindblad (industriell ekonomi) • Lennart E:son Falk — Bertil Westergård (flygteknik) • Cyrill Schaub (teknisk fysik) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG • NORRKÖPING 1948

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Originaluppsatser och -notiser - iii, iv, v
II. Refereatnotiser - v, vi, vii, viii
III. Bokrecensioner - viii, ix, x, xi
IV. Författarregister - xi, xii
    H. 1. 3 januari 1948 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Mänsklighet, teknik — varthän? av Emil Brunner - 1, 2, 3, 4, 5
Världsbild och livsåskådning, av Gunnar Aspelin - 6, 7, 8, 9
Ledarskapets psykologi, av Erik Bjelfvenstam - 9, 10, 11
Industriledaren och samhället, av Nils Elfström - 12, 13, 14, 15, 16
    H. 2. 10 januari 1948 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Standardiseringen och det moderna samhället, av Hilding Törnebohm - 17, 18, 19, 20, 21
Aktiebolagsrätt i populär framställning, med kommentar till 1944 års lag, av sah - 21
Intern företagsinformation genom trycksaker, av W S - 21
Van Nostrand's Scientific Encyclopedia, av sah - 21
A Handbook of Telecommunication, av Karl Lundkvist - 21, 22
»Träning inom företagen» - 22
»En modern institution med gammal tradition» - 22
Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (Semko) - 22
Telefon AB L M Ericsson - 22
Lumalampan AB - 22
AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik - 22
Elektroskandia - 22
AB Elektroholm - 22
TNC: 1. TNC:s rådgivning, av J W - 22
Elstandardiseringen ur driftsynpunkt, av Manne Hernberg - 23, 24, 25, 26, 27, 28
Statens export- och handelsstudiestipendier - 28
Ur bankdirektör J H Palmes fond för ekonomisk upplysning och ekonomisk forskning - 28
En fotonumreringsmaskin - 28
Problemhörnan, av A Lg - 28
    H. 3. 17 januari 1948 - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Mineralografi — en metallografi för icke-metaller, av J Arvid Hedvall - 29, 30, 31, 32
Drivmedelsförsörjningen under kriget, av sah - 32
Sulfitcellulosaindustrins biprodukter som råvaror för organisk-kemisk tillverkning, av Bertil Groth - 33, 34, 35, 36, 37, 38
Atomenergin i Tyskland, av J Tandberg - 38
Englands nya atomreaktor, av S Eklund - 38, 39
Plutoniumreaktor, av sah - 39
Kärnomvandlingar i Berkeley-cyklotronen, av Sigvard Eklund - 39, 40
Metallurgisk forskning med radioaktiva ämnen, av I Göransson - 40
Miniatyrlikströmsmotor, av S Bt - 40
    H. 4. 24 januari 1948 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Enheter och måttsystem inom värmetekniken, av Torsten Widell - 41, 42, 43, 44
Teknisk forskning och militär underrättelsetjänst, av Sven Holmberg - 44, 45
Bombanfallen mot de tyska dammarna, av sah - 45, 46
Bombningen av Japan, av sah - 46
XS-1 genom ljudvallen, av sah - 46
Douglas Skyrocket, av sah - 46
Tillverkningsmetoder och utrustning på ett amerikanskt storvarv, av Rolf Thorén - 47, 48, 49, 50, 51
Hanskas rätt med verktyget, av Wll - 51
Machine Drawing and Design, av G L - 51
A History of the Institution of Mechanical Engineers 1847—1947, av CBjm - 51
Råd om lastning, stuvning och förstängning, av W S - 52
»Kockums», av sah - 52
Folket-Samarbete - 52
Svenska Aeroplan AB - 52
AB Aerotransport - 52
Scandinavian Airlines System - 52
AB Speedoll - 52
TNC: 2. Dämpa, dämpning, av J W - 52
    H. 5. 31 januari 1948 - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Handredskapens standardisering, av Robert Kristensson - 53, 54, 55
Ett dåligt varsel, av Richard Smedberg - 55
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland, av Richard Smedberg - 55, 56
Föreningen för Internationella Sjöfartskongresser - 56
Kan hushållens gasmätare slopas? av W S - 56
Värme- och fuktproblem i ladugårdar, av Nils Holmqvist - 56, 57, 58, 59, 60
Drabantstäder, av Per O Bexelius - 61
Panamakanalen dubbleras? av V Rang - 61
Världens längsta hängbro, av Filip Tyrland - 61
För nöjes skull, av Richard Smedberg - 62
Människobehandlingens och livsföringens psykologi, av Björn Sjövall - 62
Nordamerikanska reseintryck, av sah - 62, 63
Den ekonomiska betydelsen av forskning och tekniska framsteg i jordbruket, av Nils Holmqvist - 63
Några av HSB:s byggnadstekniska nyheter och uppfinningar, av Åke U Strömberg - 63
Nya tidskrifter - 63
Lars Viktor Ståhle †, av Richard Smedberg - 64
    H. 6. 7 februari 1948 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Icke linjära motstånd av halvledande och spärrskiktbildande material, av Bertil Stålhane - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Radio Engineering, bd 1, av Siffer Lemoine - 74
Visible Speech, av Stellan Dahlstedt - 74
Engelska instrumentkataloger - 74
Asea - 74
Asea-Svets - 74
AB Norrahammars Bruk - 74
Regulator- och Instrumentaktiebolaget Billman - 74
Nya redaktörer - 75
TNC: 3. Svampa, vampa och solochvåra! av J W och Erik Wellander - 75
Från de tekniska högskolorna - 76
    H. 7. 14 februari 1948 - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Försvarskommitténs förslag, av Sven E Holmberg - 77, 78, 79, 80, 81
Militära yttranden över kommittéförslaget - 82, 83
STF om försvarskommitténs förslag - 83, 84
Svenska Akademiska Hjälpkommittén, av W S - 84
Reseberättelser - 84
Centrifugalseparatorer och deras användning, av Einar Fröding - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Insänt: Grundämnenas nomenklatur, av Harald Thunæus och Arne Ölander - 91, 92
    H. 8. 21 februari 1948 - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Det internationella oljeläget, av Hans Christer Wiborgh - 93, 94, 95, 96
TNC: 4. Svampa, vampa och solochvåra (forts.), av Erik Wellander och J W - 96
Aktuella problem inom järngjuterierna, av Alf Öhman - 97, 98, 99, 100, 101, 102
Austempring av gjutna cylinderfoder, av P-O B - 102
Induktiv värmebehandling, av G L - 102
Precisionsgjutning, av Isak Forslund - 103, 104, 105, 106, 107
Sandtransportör blir hållbarare, av W S - 107
Det godas teknik, av Björn Sjövall - 108, 109
Teknisk Leksikon for Industri og Haandværk, bd II, av Richard Smedberg - 109
Världens största landflygplan, av sah - 110
Flygning utan förare, av Sven Malmström - 110, 111
Statens Skeppsprovningsanstalt 1946—1947, av N Lll - 112
Understöd från Skeppsbyggarnas hjälpfond - 112
Problemhörnan, av A Lg - 112
    H. 9. 28 februari 1948 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Tunnelbanor i London och Paris, av Sigwid Ribbing - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Vår järnförsörjning, av W S - 124
»Ingeniørhuset» återinvigt, av W S — sah - 125
Kraft- och bränslesituationen - 126
Sågverksrörelsen under efterkrigsåren, av W S - 126
Fiskehamnsbyggandet - 127
Byggnadsverksamheten i Finland, av W S - 127
De tyska järnvägarnas återuppbyggnadsproblem, av W S - 127
Elkraftbristen i Tyskland, av BR - 127
Andra Internationella Geotekniska Konferensen - 127
Betongfackmannens handbok, av Ulf Traneus - 128
Normer och forskning i USA rörande spikförband, av Carl G Krook och K-F Wård - 128
»Tung svensk storindustri» - 128
Svenska Cellbetong AB - 128
T An. Tesch AB - 128
Insänt: Benämning eller beskrivning? av Åke Holmberg och John Wennerberg - 128
    H. 10. 6 mars 1948 - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Aktuella problem inom schweizisk energiförsörjning, av Bruno Bauer - 129, 130, 131, 132, 133, 134
Världskraftkonferensens sektionsmöte i Haag 1947 - 134
Kilforsen — en ny storkraftstation, av S Elfman - 134, 135
Den amerikanska 500 kV försöksanläggningen färdig, av BR - 135, 136
Utjämning av belastningsspetsarna i Grid-systemet, av BR - 136
Rekordstort engelskt ångkraftverk, av BR - 136
Kraftförsörjningen i Polen, av BR - 136
Sterilisering med ultraviolett strålning, av Helge Drangel - 137, 138, 139, 140, 141
Televisionssystem och kamerarör, av Björn Nilsson och Hans Werthén - 141, 142, 143, 144
TNC: 5. Svampa, vampa och solochvåra (forts.), av Erik Wellander - 144
    H. 11. 13 mars 1948 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Servostyrningar, av Laszlo von Hámos - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
Jernkontorets historia, del I, Grundläggningstiden av E R—s - 152
Skånes jord- och stenindustri, av E R—s - 152
Ytbehandling av metaller, anvisningar och normer för korrosionsskydd, av J Tandberg - 152
Säkerhetsanvisningar för installation och skötsel av kylanläggningar och kylskåp, av Wll - 152
Praktisk cellulosahandbok, av FHS - 152, 153
Produkter ur trä, del 6, av FHS - 153
Kjemi, av FHS - 153
En norsk innsats i forskning og teknikk (Trekk fra oljeherdningens historie), av FHS - 153
Plastics applied, av FHS - 153, 154
Materials Handbook, av sah - 154
Canada 1947, The Official Handbook of Present Conditions and Recent Progress, av W S - 154
Några ord om rost och rostskydd - 154
Contributions, av sah - 154
Björneborgs Jernverks AB - 154
Svenska Diamantbergborrnings AB - 154
AB Vadstena Mekaniska Verkstad - 154
Framställning av högprocentig syrgas och användningar i organisk storindustri, av Anders Rasmuson - 155, 156, 157, 158, 159
Den engelska stålindustrin bygger ut, av W S - 159
Isotopanrikning genom jonvandring i vattenlösning, smälta och fast fas, av Torbjörn Vestermark - 160, 161, 162
Den linjära acceleratorn, av Sigvard Eklund - 162
Radioaktiva avfallsprodukter, av Sigvard Eklund - 162
Lätt helium, av J Tandberg - 162, 163
Högvakuumteknik och dess användning, av P O B - 163
Explosioner av ammoniumnitrat, av SHl - 163, 164
Ljuskänsligt glas, av O A - 164
Kungörelser, av R S - 164
    H. 12. 20 mars 1948 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Teori för servostyrningar, av Laszlo von Hámos - 165, 166, 167, 168, 169, 170
Decimalsystem i USA, av sah - 170
Skeppsbygget i Sverige 1947, av Nils J Ljungzell - 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Nya transportanordningar, av Erik Nothin - 182, 183, 184, 185, 186
Trafikväsendets inriktning på de praktiska behoven, av W S - 186, 187
Vi måste exportera mera, av W S - 187
Kartläggning av ingenjörsyrket i USA, av W S - 187
STF:s styrelse - 187
Teknisk Tidskrifts jubileumspris utdelat för andra gången - 188
TNC: 6. Svampa, vampa och solochvåra (forts.) — »Plastic», av Erik Wellander och J W - 188
    H. 13. 27 mars 1948 - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Snabbsättning i lermark genom djupdränering och temporär överbelastning, av Walter Kjellman - 189, 190, 191, 192
Dränstickare för 20 m djup och 28 t kraft, av Torsten Kallstenius - 193, 194, 195
Internationell bro- och byggnadskongress - 195
Internationell kongress för tillämpad mekanik - 195
Maskiner och arbetsmetoder vid väg-, flygfälts- och ledningsarbeten i USA, av Björn Börjeson - 195, 196, 197, 198, 199
Utvidgning av Säve-flygfältet, av David Magnusson - 200
Flygplatsarbeten i Schweiz, av Lars Forssblad - 200, 201, 202
Grundläggning på permanent tjälbunden undergrund, av Erik Wiborgh - 202, 203
Dammbyggnads- och torrläggningsarbeten i Zuiderzee, av DM - 203
Mikroklimatologi, av Anders Ångström - 203, 204, 205
Den svenska djuphavsexpeditionen, av WS - 205
Bombfällningens inverkan på fisket, av W S - 205, 206
Valfångsten, av W S - 206
En högmodern charkuteriindustri, av W S - 206
Statens Vattenfallsverk under fyra decennier, av Torvald Malmström - 207
AB Skånska Cementgjuteriet 1887—1947, av Richard Smedberg - 207
»AB Thermia-Verken 1923—1948» - 207
AB Motala Verkstad - 207
Konrad Andersson †, av Sven Strömgren - 208
TNC:s årsberättelse 1946—1947, av W S - 208
Problemhörnan, av A Lg - 208
    H. 14. 3 april 1948 - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Parallelldrift mellan transformatorer med olika omsättning och kortslutningsspänning, av C Wilhelm Winsnes - 209, 210, 211, 212, 213, 214
Tjänstemannaförmedlingen och ingenjörerna, av K A Fröman - 215, 216
Sociala och humanistiska studier vid tekniska högskolor, av S Mörtsell - 216, 217
Den vetenskapliga undervisningen, av I Göransson - 217
Brist på forskare i USA, av W S - 217
En statistiskt oredovisad exportgren, av W S - 217
Elkraftbesparing inom industrin, av Manne Hernberg - 218, 219, 220
Nytt polisradiosystem, av DH - 220
Faksimilöverföring, av D H - 220, 221
Ett katodstrålrör med minne, av D H - 221
Oscillograf för störningsregistreringar, av BR - 221
Radar tänder blixtlampor, av WS - 221
Internationella Högspänningskonferensen - 221
Fem steg mot högre produktivitet, av John Thure Reinholds - 222
Försäljarurval, av Sten Asplund - 222
Introduktion i högfrekvenskretsarnas teori, av E T Glas - 223
Nomogrammer over komplekse hyperbolske funktioner, av K W Wagner - 223
Lydisolation og Rumakustik, av Johan von Utfall - 223
Electrical Fire Alarm Systems, av Sten Nilsson - 223, 224
Radio Tube Vade-Mecum, av Hans Wertén - 224
Crabtree Round the World, av W S - 224
Elektriska AB AEG - 224
Svenska AB Philips - 224
TNC: 7. Svensk ordbildning, av J W - 224
    H. 15. 10 april 1948 - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Cellulosaindustrins produktionsförhållanden, av Gösta Hall - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
Bort med välgörenhetsannonserna! - 235
Reseberättelser - 235
Mejerihanteringens biprodukter som råvara för kemisk-teknisk fabrikation, av K E Thomé - 235, 236
Bergshanteringen 1946, av E R—s - 236
Tygimpregneringsmedel, av W S - 236
Kol för tätningar och lagerbussningar, av B H Lagerstedt - 236, 237
Vätskors ytspänning, av I Göransson - 237, 238
Titrering med hjälp av högfrekvensoscillator, av SHl - 238, 239
Vakuumläcksökning med masspektrometer, av Sigvard Eklund - 239
Historical Tables, av sah - 240
Flotation Index, av S M - 240
Flotation Fundamentals, av S M - 240
AB Separator - 240
T An. Tesch AB - 240
Nordiska Gummifabriks AB Overman - 240
SKF, Hofors Bruk - 240
Insänt: Grundämnenas nomenklatur, av Harald Thunæus och Arne Ölander - 240
    H. 16. 17 april 1948 - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Flytdockor, av Emil Palmblad - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Sjöhistorisk Årsbok 1947, av J S—l - 249
Fartygsmaskiner, del II & III, av N Lll - 249
Reaktionsflyg, av N Gustafsson - 249
Some basic characteristics of wire strain gauges and bridge circuits for these gauges, av T Rabe - 249
Combustion and modern coal-burning equipment, av Wll - 249
Untersuchungen über den Einfluss der Schaufelzahl auf die Wirkungsweise eines Freistrahlrades, av Ol - 249, 250
Der Einfluss der Schaufelzahl des Laufrades auf den Wirkungsgrad bei Kreiselradmaschinen, av Ol - 250
Södra Sveriges Ångpanneförening, av sah - 250
AS Vølund - 250
International Business Machines Svenska AB - 250
AB Svenska Fläktfabriken - 250
Svenska Aeroplan AB - 250
Civilingenjör Hugo Montgomery AB - 250
AB Atlas-Diesel - 250
AB Sigand - 250
Bestämning av de elastiska konstanterna, av Jaakko R Wuolijoki - 251, 252
»Överleva i flygets tidevarv», av sah - 252
Parasitjaktplan - 252, 253
Halvkanalvingen, en intressant nykonstruktion, av Fk - 253
Det första gasturbindrivna fartyget, av CBm - 253, 254
Metod för vajerprovning, av Sten Forsmark och Denis Olsson - 255, 256
Nya europeiska bilar, av EBr - 257, 258
Kolvslipning, av Hf - 258, 259
Slipning av spiralborrar, av Hf - 259
Starkare rör genom hydraulisk expansion, av WS - 259
En automatisk snabbvåg, av W S - 259
TNC: 8. Metalliska formvaror, av J W - 260
Tillägg, av Isak Forslund och Alf Öhman - 260
    H. 17. 24 april 1948 - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Dimensionering av tryckta stålsträvor, av Sven G Bergström - 261, 262, 263
TNC: 9. Lödning, lod, av J W - 263
Axel F Enström †, av Sigurd Nauckhoff - 264
Aktiebolaget Armerad Betong 1916—1946, av Richard Smedberg - 265
Betongtekniska studier i USA, av Ivar Bröchner - 265
Armerade betongkonstruktioner, av C G Öijmark - 265
Design of concrete mixes, av Sven G Bergström - 265, 266
Stählerne ausbetonierte Trogbrücken der SBB mit durchgehendem Schotterbett, Vedeggiobrücke und Trodobachbrücke, av Sten Reini - 266
Stabilität der Platten im plastischen Bereich, av Åke Holmberg - 266
Der Triaxialapparat, Ein Instrument der Boden- und Eismechanik zur Prüfung von Verformungs- und Bruchzuständen, av Emil Magnusson - 266, 267
Beanspruchung von Strassenbelägen durch metallische Systeme, av Fredrik Schütz - 267
Svenska Stålpressnings AB - 267
Elektriska AB Siemens - 267
AB Siw-ventiler - 267
Betongtorn, uppfört med glidform, av Hans Georgii och Ivar Häggbom - 268, 269, 270, 271
Bombröjning i England under kriget, av G L - 271, 272, 273
Atombombsfabrikerna — ett rekordbygge, av Arne Hellgren - 273, 274
Armering med sammanhängande järn - 275
Tunnelarbeten för bergshangarer, av David Magnusson - 275
Näringslivets Granskningsnämnd, av WS - 276
Standardköket - 276
Insänt: Ytbehandling av spik, av Pär Gierow - 276
    H. 18. 30 april 1948 - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Hur kan signalanordningar öka trafiksäkerheten? av Åke Karsberg - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Störningar på spårledningar, av Emil Alm - 287, 288, 289, 290, 291
Hyttsignalsystem i USA, av Ingemar Boberg - 292, 293, 294
Ett svenskt hyttsignalsystem, av Curt Ahlberg - 294, 295
Punktstopp eller kontinuerlig hyttsignalering? av Håkan Insulander - 295, 296
Hyttsignalsystem. Diskussion, av Th. Thelander - 296
Järnvägsstationernas säkerhetsanordningar, av Teodor Lundberg - 297
Intermittent eller kontinuerlig automatisk tågkontroll? av Ture Hård - 298, 299, 300
    H. 19. 8 maj 1948 - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
Hur kan industrins kraftbehov tillgodoses under de närmaste åren? av Gösta Nilsson - 301, 302, 303, 304, 305
Prisstegringarna 1947, av W S - 305
Svenska Ingenjörsföreningars Nämnd (SIN) - 305
En svensk ingenjörsstatistik, av W S - 305, 306
Diskussionsträning för ingenjörer, av W S - 306
Tekniken och det kommersiella ordförrådet, av sah - 306
Kraftmobilisering och vattenhushållning vid kraftverken i vattenbristtid, av Folke Petri - 307, 308, 309, 310, 311
Svenska uppfinnare och industrimän, av sah - 311
Svensk grosshandel, av N G Ehrnrooth - 311, 312
Konjunkturläget hösten 1947, av Torsten Carlsson - 312, 313
Affärsbokföringens grunder, av C G Lagerman - 313, 314
Prestationen, distriktet och kvoten inom försäljningen, av Bertil Neuman - 314
Synpunkter på effektiv lagerorganisation, av R Lindblad - 314, 315
Vinster, utdelningar, produktion och investeringar inom industrien 1937—1947, av R Lindblad - 315
God belysning i skolan - 316
AB Max Sievert - 316
Esselte Reklam - 316
AB Selecta Ateljén - 316
Problemhörnan, av A Lg - 316
Rättelse - 316
    H. 20. 15 maj 1948 - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Varför kan USA tillverka tidskriftspapper men inte vi? av Carl J Bergendahl - 317, 318, 319, 320
Pappersmassesituationen, av sah - 321
Avfärgning av pappersavfall, av W S - 321
Torrlimning med limfilm, av GL - 321
Nya etsmedel, av I Göransson - 321
Undersökning av värmefördelningsmätare, av Sdt - 322
Naturlig rumsventilation, av G L - 322
Blyförgiftning, av W S - 322
Bestämning av mjuka materials konsistens med stämpelapparat, av Dag Torsten Berglund - 323, 324, 325
TNC: 10. Förbindningar, förband m.m., av J W - 325
I G Farbens upplösning, av W S - 326, 327
Sovjets kemiska industri, av W S - 327
Polens kolproduktion, av E R—s - 327, 328
Tennförråden i världen, av E R—s - 328
Mineralfyndigheter på Ceylon, av E R—s - 328, 329
Frithiof H Stenhagen †, av Rolf Steenhoff - 329
Patentkarteller, av WS - 330
Med hammare och fackla XVI, av E R—s - 330, 331
Aluminium, av Einar Öhman - 331
Grundlagen der Eisengewinnung, av E R—s - 331
HADIR - 331, 332
Aktiebolaget Färe Armaturfabrik - 332
AB Elektro-apparat - 332
Insänt: Approximativ integration, av Bjarne Huldén och E Palmblad - 332
    H. 21. 22 maj 1948 - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Bilmotorns försmutsning vid intermittent drift, av Einar Bohr - 333, 334, 335, 336, 337, 338
C E Johansson, måttens mästare, av sah - 338
Mekanisk teknologi, av Hf - 339
Bilen, dess konstruktion och verkningssätt, av N Gustafsson - 339
Stal dubbelrotationsturbin, av Wll - 339
Korrektion av cylindriska kugghjul med raka kuggar, av G Boestad - 339
Lehrbuch der technischen Mechanik starrer Systeme, av Oq - 339
Regelungstheorie, av L von Hámos - 339, 340
General Motors Nordiska AB, av W S - 340
AB Svenska Maskinverken, av Wll - 340
H J Thormann Engineering Co., Ltd. - 340
Lidköpings Mek. Verkstads AB - 340
AB Kontrollapparater - 340
Kungörelser, av R S - 340
Rörisolering och korrosion, av Folke Hagman - 341, 342, 343, 344, 345
Corrosion Handbook, av CS - 345
Universalprovningsmaskin för statiska prov, av Ragnar Nilson - 346, 347
Stållastluckor av ny typ, av N Lll - 348, 349
Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1947/1948, av N Lll - 349
Lloyd's Registers Svenska Kommitté, av N Lll - 349
Sista stora kolvflygmotorn? av EBr - 350
Bilmotor av plåt, av Hf - 350, 351
De »vadande» motorfordonen vid invasionen i Normandie, av W S - 351, 352
Vandrande pråm, av sah - 352
Minröjaren »Snake», av W S - 352
Beväpningsproblem vid överljudsfarter, av sah - 352
Vingar med A-form, av sah - 352
Lufttemperatur och flygsäkerhet - 352
Normalbestämmelser för luftfarten, av sah - 352
    H. 22. 29 maj 1948 - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Det inrikes trafikväsendet, av Torsten R Åström - 353, 354, 355, 356, 357
Bengt Ingeströms stipendiefond, av O Å och Hans Hylander - 357, 358
TNC: 11. Hiss, av J W - 358
Pålning under bankar på kohesionsmaterial, av Arne Hellgren - 359, 360, 361, 362
Normalförslag till byggnadsordningar - 362
Internationella Geotekniska Konferensens Handlingar - 362
Storhetsekvationer och deras rationalisering, av T H Schoultz - 363, 364
Sveriges kraftförsörjning, av Richard Smedberg - 365
Råd och anvisningar för byggande och underhåll av enskilda vägar, av Gunnar Larsson - 365
Landformerna i nordvästra Jämtland, av C Sjöblom - 365, 366
Island og dets tekniske Udvikling gennem Tiderne, av Richard Smedberg - 366
Livets fullhet, av Richard Smedberg - 366
Bad i hemmet förr och nu, av sah - 366, 367
Radiant heating, av J Rydberg - 367
The Things Which are Seen — A Philosophy of Beauty, av Nils Ahrbom - 367
AB Svenska Icopalfabriken - 367
Från de tekniska högskolorna - 368
    H. 23. 5 juni 1948 - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Tiopotenser i måttenhetsnamn, av John Wennerberg - 369, 370, 371
Tidsskillnadens utnyttjande för kraftutjämning, av W S - 371
Nya erfarenheter från USA av utbildning inom industrin, av Robert Kristensson - 372, 373, 374
Europeiska radiofrekvenser, av D H - 374
Mekanisk beräkning av ledare för friledningar, av A Langsberg - 375, 376, 377, 378
Olägenheter av hög nätfrekvens, av BR - 378
Korona och radiostörningar på 230 kV ledningar, av BR - 378, 379
USA:s tillverkningskapacitet för kraftverksmaskineri, av BR - 379
Svenska prov på brytare för höga spänningar, av Je - 379
Nytt norskt kabelutläggningsfartyg, av BR - 379
Kraftverket Génissiat i drift, av Je - 379
Småtransformatorer, av Je - 379
Kapacitansminskande koppling, av K R Smith - 380
Brevkurs i allmän radioteknik jämte elektronik, av Sten Sjöstedt - 381
Introduction to Modern Physics, av CS - 381
Chalmers Solar Eclipse Ionospheric Expedition 1945, av Siffer Lemoine - 381
Fluorescent Lighting Manual, av Gustaf Hassel - 381, 382
The Electrical Crafts, av sah - 382
Die Dissertationen der Eidgenössischen Technischen Hochschule 1909—1946, av C Björkbom - 382
Über das Unterwasserkraftwerk, av E Blomqvist - 382, 383
Elektriska AB Ergo - 383
AB Svenska Järnvägsverkstäderna - 383
Ingenjörsfirman Sandblom & Stohne - 383
Svenska Mätapparater AB - 383
Elektroskandia - 383
Jordbrukets elinventering, av W S - 384
Chalmerska Forskningsfonden - 384
Ahlsellska stipendiet - 384
Problemhörnan, av A Lg - 384
    H. 24. 12 juni 1948 - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Kemiska undersökningar av virus och bakterier, av Sigge Hähnel - 385, 386, 387, 388, 389, 390
Acetylen ur naturgas på elektrisk väg, av WS - 390
Silikonfett kontra vanligt smörjfett, av Vladimir Billow - 391, 392, 393
Sveriges Industri, av W S - 393
Svensk-engelsk ordbok, av Nils Fr. Etterling - 393
Kortfattat kompendium i geoteknik 1946, av E R—s - 393, 394
Kolning i mila, skorstensmilor, av FHS - 394
Fryskonservering, av W S - 394
Health and miscellaneous hazards in metal mines, av E R—s - 394
Production of metallurgical alumina from Pennsylvania nodular diaspor clay, av E R—s - 394, 395
Thermodynamic properties of ammonium and potassium alums and related substances, with reference to extraction of alumina from clay and alunite, av E R—s - 395
Materials of To-Morrow, av CS - 395
AB Separator - 395
Görletstjakk — en gruvbrytning i svårt klimat, av Fredrik Mogensen och Åke Lindegrén - 396, 397
Modern smältborrning, av E R—s - 397, 398
Snabbare borrning av spränghål i dagen, av E R—s - 398, 399
Nytt material till kärnborrkronor, av E R—s - 399
Bättre metallbeläggning genom strömvändning, av W S - 399
Tredimensionell fotografering, av W S - 399
Konsumtionen av konserverade och torkade grönsaker och frukt, av W S - 399
Kvarn för köksavfall, av W S - 399, 400
TNC: 12. Spiral, av J W - 400
    H. 25. 19 juni 1948 - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Om den effekt, som vid segling utvinnes ur vinden, av Erik Petersohn - 401, 402, 403, 404
Nya autopiloter för flygplan, av Sven Malmström - 405, 406, 407, 408
»Folkhelikoptern», av sah - 408, 409
Flygplan — helikopter, av sah - 409, 410
Flygbil, av sah - 410
Antikollisionsradar för flyg, av D H - 410
Enmans GCA, av sah - 410
Professor Piccards dykklot för djuphavsforskning, av I Göransson - 410, 411
Världens tonnageproduktion 1947, av N Lll - 411, 412
Järnvägsstyrelsens omorganisation, av W S - 412
Fjärrvärmekraftfrågor i Sverige, av Folke Töcksberg - 413, 414, 415, 416
    Diskussion, av H Tham, I E Hedenblad, F Petri, Malm, O Hammar, P G Blidberg, E Upmark, Kinander och Wennberg - 416
Sveriges Industrilexikon, bd 1, av Wll - 416
Hållfasthetslära, av C S - 417
Verkstadstekniska arbetsmetoder, av H L - 417
Svetsning, av H Swedenborg - 417
Sveriges Bränntorv Industri 1940—1946, av Wll - 417
Kroppsmått och konfektion, av Ragnar Björkman - 417, 418
Power Presses, av Hf - 418
The Naval Architect's and Shipbuilder's Pocket-Book av N Lll - 418
MM Year Book 1948, av sah - 418
Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening - 418
AB Verkstadsmaskiner - 418
T An. Tesch AB - 418
CIOS-kongressens Handlingar - 418
Formfaktorn hos manhål på cylindriska tryckbehållare med kupade gavlar, av Folke K G Odqvist - 419, 420
Utbyggnaden av den argentinska järnhanteringen, av E R—s - 420
Japans volframtillgångar, av E R—s - 420
    H. 26. 26 juni 1948 - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Vad menas med en stad? av H N Pallin - 421, 422, 423, 424, 425
Festskrift tillägnad J Arvid Hedvall, av SHl - 425
Från skråhantverk till byggnadsindustri, av Gösta Selling - 425, 426
AB Atlas Diesel - 426
Norrahammars Bruk - 426
Isoleringsaktiebolaget WMB - 426
TNC: 13. Gänga, gängor, av J W - 426
Lastanordningar och borrmaskiner i amerikansk gruvdrift, av Ragnar Ahlström - 427, 428, 429, 430
Nya betongerfarenheter från USA, av Folke Karlefors - 430
Ordningsföljden vid betongblandning, av W S - 430
Bostadens ljudisoleringsproblem, av S Dahlstedt - 430, 431
Eldhärdigt trä, av R S - 431
Återuppbyggnadsarbeten i Orléans, av Lars Forssblad - 431, 432
Kina i stöpsleven, av W S - 432
Poregenskaper hos byggnadsmaterial, av Tor Hagerman - 433, 434, 435
Utbildningen av lantmätare och lantbruksingenjörer, av W S - 435
Skärgårdstrafiken, av W S - 435, 436
Tidskriftsnytt - 436
STF:s styrelse - 436
Ingenjörerna och politiken, av Rolf Steenhoff - 436
Rättelse, av A H - 436
    H. 27. 1 augusti 1948 - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Processrättsliga synpunkter på handläggningen av patentansökningar, av Halvar Khennet - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
Patentansökningarnas handläggning, av Gunnar Reiland - 444, 445, 446, 447
Patenthandlingar, av Gunnar Reiland - 448, 449, 450, 451
Patentanspråken och deras betydelse för skyddet, av Halvar Khennet - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
Kungörelser, av R S - 457
Utnyttjandet av patent, licens, av Bengt Avellan-Hultman - 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Rättegång om intrång i patent, av Bengt Avellan-Hultman - 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
    H. 28. 7 augusti 1948 - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Renard-serierna och ekonomisk standardisering, av Tuomas Raatikainen - 481, 482, 483, 484, 485
Nya tidskrifter - 485
ASSE Award - 485
Nya fackredaktörer - 485
Teknisk kundtjänst inom amerikansk industri, av Axel Ekwall - 486, 487
Syntetisk beräkning av arbetstider ur allmängiltiga standardtider över rörelseelement, av R L - 487
Standardisering av lastpallar, av R Lindblad - 487
Arbetsvagnar och transportkärror, av W S - 487
Restladdningar vid prov med stötspänning, av Hjalmar Eklind - 488
Normer för märkning av ledare i elektriska ställverk, av K E Nylander - 489
Aseasvets' Bågsvetshandbok, av Bo E Skogström - 489
Men and Volts at War, av g - 489, 490
Power System Stability, del 1, av Niels Knudsen - 490
Generators and motors and their applications, av H Åkerblom - 490, 491
Electrical Horology, av F Ahlberg - 491
Scientific Instruments, av C S - 491
The Cathode Ray Oscillograph in Industry, av CS - 491
TNC: 14. Några lånordsproblem, av J W - 491
Nya resningsmetoder för större kraftledningar, av Bertil Ekström - 492, 493
Belastningsutvecklingen i USA, av Je - 493
Ontario Hydro-Electric Power Commission under 1946 och 1947, av BR - 493
Strömbrytare för hög brytförmåga, av Je - 493
Tunnelbana i Rio de Janeiro, av BR - 493
Rörlig transformatorstation, av Je - 493
Utvecklingstendenser för det amerikanska flygets trafikhjälpmedel, av D H - 494
Elektrisk fjärrmätning i flyget, av Dag Hartman - 494, 495
Magnetisk ljudfilm, av Str - 495, 496
Registrering av snabba förlopp, av E L - 496
    H. 29. 14 augusti 1948 - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Atomforskningen just nu, av sah — W S — R-s - 497, 498, 499, 500, 501
Framställning och användning av isotoper, av Yngve Axner - 501, 502, 503, 504, 505, 506
Scientific Instrument Manufacturers Association - 506
Framställning av titan, zirkon, torium och uran, av Sigge Hähnel - 507, 508, 509
Produktion av mesoner i 184″ cyklotronen i Berkeley, av Yngve Axner - 509
Internationell keramisk kongress - 509
Reseberättelser - 509
Hantverk och kultur 1947, av W S - 510
Arbetarskydd II: Skydd mot olycksfall, av O Fröman - 510
Principles of Industrial Organization, av R L - 510, 511
Standard Costs for Manufacturing, av Finn Hansen - 511
Manual of Practical Office Short Cuts, av sah - 511, 512
PR, Public Relations, av sah - 512
Insänt: Silikonfett kontra vanligt smörjfett, av Bengt Oom och V Billow - 512
    H. 30. 21 augusti 1948 - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Sektionsbygge av fartyg, av Bo O A Ek - 513, 514, 515, 516, 517
Stål för tryckkärl, av W S - 517
Tryckkärlskommissionen omorganiseras - 517
Kristoffer Huldt †, av K A Fröman - 518
TNC: 15. Trefas, tvåvägs, fyrtakts m.m., av JW - 518
Rymdraketens möjligheter, av sah - 519, 520
J 29 — ett svenskkonstruerat reaktionsflygplan, av B Westergård - 520, 521
Ryska reaktionsplan, av sah - 521
Metersystemet i luftfarten, av sah - 521
Nya gengastider — förbättrad gengasdrift, av Einar Bohr - 522, 523
Den aktuella oljesituationen, av EBr - 523, 524
Gasturbiner för bildrift, av sah - 525
Automatisk centerlesslipning, av Hf - 525
Återvinning av oljedimma, av sah - 525
Lättmetallbåt för engelska marinen, av CBm - 525
Nytt laboratorium och gjuteri i Huskvarna, av G L - 526
Vertical Centre of Gravity of Ships' Steel Hulls, av J S—l - 527
Water transport, av sah - 527, 528
Engineering Tools and Processes, av Hf - 528
AB Textilmaskiner - 528
AB Per Perssons Väf- och Stickmaskin - 528
AB Kronometer - 528
Problemhörnan, av A Lg - 528
    H. 31. 28 augusti 1948 - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Drifterfarenheter av linbanetransport, av Olof Rustan - 529, 530, 531, 532
Modern standardisering, av sah - 532
Hilmer Melin †, av Erik W Jonson - 532
Ritapparater för perspektivisk framställning, av W S - 533, 534
Koordinatograf för gruvkartor, av E R—s - 534
Vägnämndernas arbetsuppgifter, av W S - 534
Bultförband i trä, av Bengt Norén - 535, 536, 537, 538
Et effektivt Sikkerhedsrækværk, af Jac. Jørgensen - 538
Dammbyggnad vid Rossens, Schweiz, av Lars Forssblad - 539
Reparation av en betongdamms ytlager, av G Lbg - 539, 540
Minskning av upptrycket under dammar genom brunnar, av Gösta Lundberg - 540
Jord som husbyggnadsmaterial, av WS - 540
Experimenthus i Rotterdam, av Göran Bjursten - 540
Svenska Flottledsförbundets Årsbok 21, av Algot Nordström - 541
Stockholms Stads Byggnadsnämnds årsberättelse 1946, av Ingvar Gudmundsson - 541
Bygg, Handbok för hus-, väg- och vattenbyggnad, bd 2, av Richard Smedberg - 541
Teknisk ordlista för floder och kanaler, av Richard Smedberg - 541
Byggnadsindustrins självkostnadsproblem, av Magnus Smedberg - 541, 542
Stadsbyggnad, av Magnus Smedberg - 542
Det industriella tillskottsvärmets inverkan på den byggnadstekniska värmeekonomin, av Folke Tigerström - 542, 543
Beräkning av ventilationsanläggningar i lokaler med värmeöverskott och dimensionering av inblåsnings- och evakueringsanordningar med hänsyn till dragrisken, av Wll - 543
Isoleringsförmåga hos asfalt mot fukt, vattentryck och vattenånga, av Nils Ellström - 543
Köldsprickor i gjutasfalt, av Bengt Springfeldt - 543
Sveriges lodade sjöar, av Richard Smedberg - 543
Det sociale grundlag for byggeriet i efterkrigstiden, av Richard Smedberg - 543, 544
Parking, av Erik Sylvén - 544
Surveying theory and practice, av E R—s - 544
Meteorological Observer's Handbook, av sah - 544
Meteorology for aviators, av sah - 544
Elements of Strength of Materials, av CS - 544
AB Elektrisk Malmletning - 544
    H. 32. 4 september 1948 - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Elektriska småmotorer, av Erik Morath - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551
Arbetsplatsernas organisation i USA, av Å Dahlgren - 551, 552
Cykelgeneratorns farlighet, av W S - 552
TNC: 16. Prefixet för-, av J W - 552
Anläggningsteknisk försäljning, av Stig Beskow - 553, 554, 555
Fotplatta för stående arbete, av sah - 555
Instrumentutställning i Köpenhamn, av S M - 555
Notafon, av E L - 556
En 5 × 5 mm elmotor, av W S - 556
Supraledare, av SBt - 556, 557
Mikroröntgen, av Åke Junghem - 557, 558
Färgmikroskopering, av E R—s - 558
Vad väntar man sig av jätteteleskopet? av W S - 558
Svenska Pappersbruksföreningen 1923—1948, av sah - 559
Daedalus, av W S - 559
Svensk Industrikalender 1948 - 559
Sveriges Standardiseringskommission - 559
Linjen som naturen gav - 559
Telefonaktiebolaget L M Ericsson - 559
Asea - 559
Selfa - 559
Insänt: »Hur kan signalanordningar öka trafiksäkerheten?» av Ture Hård och Åke Karsberg - 559, 560
    H. 33. 11 september 1948 - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Framsteg inom icke-järnmetallurgin, av A J Murphy - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571
Stål- och tackjärnsproduktionen i England, av E R—s - 571
Silikos, den värsta yrkessjukdomen i Schweiz, av E R—s - 571, 572
Högtemperatursmörjning med kolloidal grafit - 572
Nytt urfjädermaterial, av W S - 572
Brittiska Utställningen i Köpenhamn - 572
Katjoniska samlarreagens för flotation, av L O Vällfors - 573, 574
Djupfrysta pressblock, av W S - 574
Blåsning av plexiglas, av W S - 575
Lättkonstruktioner av aluminium och plaster, av I Göransson - 575, 576
Ny typ av galvaniskt element, av SHl - 576
Diamanter och gammastrålar, av SHl - 576
Livets natur, av Sigge Hähnel - 577, 578, 579
Hur kemien omskapar världen, av Dah - 579, 580
Från Berzelii glycernivinsyra till våra dagars alkydhartser, en återblick 1847—1947, av SHl - 580
»25 färgrika år» - 580
Kungörelser, av R S - 580
Rättelse - 580
    H. 34. 18 september 1948 - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Bearbetningstekniska perspektiv, av Olov Svahn - 581, 582, 583, 584, 585, 586
Kulblästring, av I Göransson - 586, 587, 588
Ny tidskrift, av CS - 588
Internationell skeppsprovningskonferens - 588
TNC: 17. Några beteckningsfrågor, av J W - 588
Skeppsprovningstekniken av i dag i USA, av Hans Edstrand - 589, 590, 591, 592, 593, 594
Provning av konsumentvaror, av Rl - 594
Den moderna varmluftsmotorn, av Einar Bohr - 595, 596, 597, 598, 599
Ögat — den värdefullaste arbetsmaskinen, av R L - 599
Halkskydd - 599
Semi-logaritmiska diagram, av Gunnar Gran - 600, 601
Morgondagens svenska marknad, av N G Ehrnrooth - 601, 602
Försäljningen, marknaden och distributionsapparaten, av Börje Lindberg - 602
Snabbare än ljudet, av sah - 602
Om mätning av stora krafter, av CS - 602
The Machinist's and Draftsman's Handbook, av Hf - 602, 603
Principles of Industrial Process Control, av Wll - 603
Machine Shop Operations, bd 3, av Hf - 603
Starting a Small Machine Shop, av Hf - 603
Textbook of the Materials of Engineering, av CS - 603
A Practical Theory of Mechanisms, av Hf - 603, 604
Applied Engineering Mechanics, av C S - 604
A guide to evaluating courses studied and grades received at the Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, av W S - 604
Technologie der Leichtmetalle, av E R—s - 604
Problemhörnan, av A Lg - 604
    H. 35. 25 september 1948 - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Litteraturtjänstproblem, av Ejnar Wåhlin - 605, 606, 607, 608, 609
SLT-koncernen - 609
Mer lättlästa maskinritningar, av G L - 609, 610
Amerikanska erfarenheter av hydraulisk barkning, av Axel Ekwall - 610
Resestipendier för yrkesutbildning - 610
Kystsikring og Thyborønspørgsmaalet, af Eygil Hertz - 611, 612, 613, 614, 615, 616
Hårdmetallborrnnig i nya tunnelbanan, av Magnus Smedberg - 617
Hur få fram en homogen betong på arbetsplatsen? av Folke Karlefors - 617
Frostskydd för betongdamm, av G Lbg - 617, 618
Murvalvets teori, av sah - 618
Knekning av sammensatte søiler av tre, av Arne Selberg - 619, 620, 621
Översikt över det ekonomiska läget 1948, av Arne Nilsson - 621, 622
Rationaliseringsverksamheten i Sverige, av R L - 622, 623
Materiallära, av C S - 623
Täckdikning med grävmaskin av grävskopetyp, av Lennart Larsson - 623
Mennesker og boliger, av Carl Erik Carlstedt - 623, 624
Udblomstringer paa Murværk, av L E Nevander - 624
Skogsteknologi, av Richard Smedberg - 624
Engineering Materials, av C S - 624
Anvisningar till byggnadsstadgan, av R S - 624
AB Vägförbättringar - 624
AB Atlas Diesel - 624
Skövde Gasbetong AB - 624
Smedjebackens Valsverks AB - 624
AB Landsverk - 624
AB Mataki - 624
AB Rundströms Maskinaffär - 624
Lumalampan AB - 624
    H. 36. 2 oktober 1948 - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Aktuellt om transformatorolja, av Halvard Liander - 625, 626, 627, 628, 629, 630
Långtidsundersökning av transformatorolja, av Anders Elgenberg - 630, 631, 632, 633, 634
Magnetic Control of Industrial Motors, av Manne Hernberg - 635
Electrical Network Calculations, Tabular Methods of Solution, av Eldon Bratt - 635
X-Rays in Theory and Experiment, av CS - 635, 636
Leitfähigkeit und Leitungsmechanismus fester Stoffe, av J Tandberg - 636
Gasturbinenkraftwerke, av Wll - 636
Telefonaktiebolaget L M Ericsson - 636
Ingenjörsfirman Friberg & Co. AB - 636
Transradio Ltd. - 636
TNC: 18. Elektronik, av J W - 636
Kraftförsörjningsläget i september 1948, av W S - 637, 638
Atomforskningen i England, av Sigvard Eklund - 638, 639
Mekaniska händer, av sah - 639
Sofar, av E L - 639, 640
Transistor, av E L - 640
Nålbrusfilter, av sah - 640
Televisionskongress - 640
Brittisk radioutställning - 640
    H. 37. 9 oktober 1948 - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Silikonernas egenskaper och användning, av Bengt Oom - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649
Ny metod för undersökning av bomullsfiber, av SHl - 649
Ny familj av radioaktiva grundämnen, av Sigge Hähnel - 650, 651
Framställning av hexametylentetramin, av SHl - 651
Ny typ av analysvåg, av SHl - 651
Teflon, av SHl - 651, 652
Snabbidentifiering av plaster, av W S - 652
Statens export- och handelsstudiestipendier - 652
Framställning av gjutjärn med kulformig grafit, av POB - 653, 654
Framställning av göt genom direkt smältning i kokill, av POB - 654
Pulvermetallurgi, av E R—s - 654
Djupdragning av stål, av sah - 654
Nya höglegerade material för automatisk påläggsvetsning, av C S - 654
Cellulosa och papper, av Ss - 655
Provning av vattenavvisande förmåga hos vävnader, av Dah - 655
General Chemistry, av Sigge Hähnel - 655, 656
The action of vanadium catalysts in the sulfur trioxide synthesis, av Helmer Nyström - 656
Modern Colloids, av SHl - 656
Acidic Hydrolysis of Plant Residues, av SHl - 656
Intensity Measurements on Zn-Fe-Spinel and Its Solid Solutions with Fe2O3, av SHl - 656
AB Separator - 656
    H. 38. 16 oktober 1948 - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676
Optimal ytjämnhet hos projektiler, av Mårten Blomqvist - 657, 658, 659, 660, 661
STF:s höstmöte 1948, av W S - 661, 662
Värmegenomgång i värmeväxlare, av Tore Brandin - 663, 664, 665
Rekylfri kanon, av W S - 665, 666
Överljudfart i England, av sah - 666
Butan som flygplanbränsle, av sah - 666
Avgasenergi till kylning, av sah - 666
TNC: 19. Fukt, fuktig, fuktighet, av J W - 666
Stoftcentrifug för kornstorleksanalys, av K A Gustavsson - 667, 668, 669, 670
Avgasare för matarvatten, av Wll - 670
Gasturbinskivor av ferritiskt stål, av Wll - 670
Mätning av slitstyrka, av I Göransson - 671
Fräsning av snäckor, av H L - 671
Flygning i polarzonen, av sah - 672
Bilar i arktiskt klimat, av W S - 672, 673
Radar varnar piloter för farliga moln, av W S - 673
Ny tvåtaktmotor med flottörlös förgasare, av EBr - 673
Theory of Servomechanisms, av L von Hámos - 674
Instrument and Control Manual for Operating Engineers, av L von Hámos - 674
Elements of Applied Energy, av C S - 674
Further experiments with bulbous bows, av C Borgenstam - 675
Screw Propeller Characteristics, av C Borgenstam - 675
Flight Testing. Conventional and Jet-Propelled Airplanes, av B Westergård - 675
Modern Gas Turbines, av Wll - 675
Svenska Aeroplan AB - 675
Injector Company AB - 675
Maskin AB Karlebo - 675
Från de tekniska högskolorna - 676
    H. 39. 23 oktober 1948 - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696
Förslaget om havsnivåkanal vid Panama, av K A Fröman - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691
    Diskussion, av Herman Jansson - 690, 691
Sveriges behov och resurser 1960, av W S - 692
Självprövning i bostadsbyggandet, av sah - 692, 693
Fiskerinäringen och forskningen, av W S - 693
Räddningsboj för lösa föremål ombord, av W S - 693
Förskolor och daghem, av C Erik Bergkvist - 694
Mémoires 1947, av Sune Brodin - 694, 695
Scale models in hydraulic engineering, av J V Norrby - 695
Norrland — nutid — framtid - 695
AB Sjuntorp — Sveriges äldsta i gång varande spinneri - 695
Internationale Werbe- und Anzeigengesellschaft m.b.H. - 695
Elektriska AB Siemens - 695
AB Elektroholm - 695
Insänt: »Storhetsekvationer och deras rationalisering», av M Wolff och T H Schoultz - 696
Rättelse - 696
    H. 40. 30 oktober 1948 - 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716
Flygindustrin och den flygtekniska forskningen, av Frid Wänström - 697, 698, 699, 700
Synpunkter på konstruktionen av svenska krigsflygplan, av Lars Brising - 701, 702, 703, 704
Markutprovning av flygplan, av Lars Axel Strömberg - 705, 706, 707, 708
Flygutprovning och dess praktiska utförande, av Åke Sundén - 708, 709, 710, 711
Saab »Scandia» — det första helsvenska transportflygplanet, av Tord Lidmalm - 712, 713, 714, 715, 716
»Flygsimulator», av sah - 716
Problemhörnan, av A Lg - 716
    H. 41. 6 november 1948 - 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732
Forskning och ingenjörsvetenskap vid General Electric Co., av Ernst F W Alexanderson - 717, 718, 719, 720, 721
Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd. Redogörelse för budgetåret 1946/47, av W S - 722
Engelsk-norsk teknisk ordbok, av W S - 722
Bergman & Beving AB - 722
TNC: 20. »Fading», fädning, av J W - 722
Trokoidformade elektronstrålar och trokotronen, av Hannes Alfvén - 723, 724, 725, 726, 727, 728
International Electrotechnical Commission (IEC), av J Ollner - 729
Almfonden vid KTH - 729
Moderna amerikanska ultrakortvågs-navigeringssystem, av D H - 730
Flugburen radar, av D H - 730, 731
Ledapparat för blinda, av W S - 731
Gasmolekyler som resonatorer, av D H - 731
Ultrasnabb kameraslutare, av sah - 731
Ny telegrafapparat, av sah - 732
En cirkulationselkamin, av W S - 732
Seriekondensatorer, av Je - 732
Frekvensomläggning i USA, av Je - 732
Kraftledning flyttad under spänning, av Je - 732
Rättelse, av C G Lagerman - 732
    H. 42. 13 november 1948 - 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752
Samarbete mellan kemisk forskning och tillämpning, av J Arvid Hedvall - 733, 734, 735
Korrespondenskurser för ingenjörer - 736
Nya tidskrifter - 736
TNC: 21. Efterlederna -beständig, -härdig, -säker m.fl., av J W - 736
Glasets hållfasthet, av Elmar Umblia - 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743
Vita färger och deras täckförmåga, av SHl - 743
Framställning av helium, av SHl - 743, 744
Fluidisering, av SHl - 744
Inbakning av frön, av SHl - 744
Galvanisk plätering av magnesium, av C S - 744
Nedtagningen av taket i Saxbergets gruva, av Karl G Wallin - 745, 746, 747, 748
Svensk-internationella pressbyrån - 748
Förenta Staternas mineralförsörjning, av W S - 749, 750
Malmer med låga metallhalter, av E R—s - 750
Bättre lättmetaller, av G L - 750
Vattenbomber mot skogsbrand, av W S - 750
Ingenjörshandboken, bd 4, av R Dahlbom — T Ekstrand - 751
Siffrornas sällsamma värld, av sah - 751
Forntidens matematik, av W S - 751, 752
Periodiska systemet av idag, av SHl - 752
Lim och limning, av Bem - 752
Chemical and Electro-Plated Finishes, av Sven Brennert - 752
Colorimetric Methods for Rapid Analysis of Silicate Materials, av Stig Lindroth - 752
Chemistry in relation to fire risk and fire extinction, av Ss - 752
    H. 43. 20 november 1948 - 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776
Planering av varvsanläggningar, av Gerhard Berntson - 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
SEN-normförslag - 760
Clas Sparre †, av Edvin Björnsjö - 761
Skeppsprovningskonferensens resultat, av Hans Edstrand - 761, 762
Förslag till Vägtrafikförordning, av W S - 762
TNC:s årsberättelse 1947—1948, av W S - 762
Dimensionsstabiliteten hos pressgods, av Halvard Liander - 763, 764, 765, 766
Ketterings experimentmotor med hög kompression, av W S - 767, 768
Hydrodynamisk bilväxellåda, av EBr - 768, 769
Användning av avgasenergi för motorkylning, av EBr - 769
Elektromagnetisk koppling, av EBr - 770
En handdriven sprutpress för plaster, av W S - 770
Påkänningsanalys med töjningsgivare, av K R M - 771
Grafisk beräkning av ångbildningsvärme vid olika temperaturer, av O A - 771, 772
Ickemetalliska lagermaterial, av C S - 772
Låsmuttrar och mutterlås, av W S - 772
En ventillös vingpump, av W S - 772
En »oändligt» arbetande linsträckare, av W S - 772
Samuel Klingenstjerna — matematikens fader i Norden, av Eric von Born - 773
Svetsteknisk handbok, bd 1 & 2, av O Svahn - 774, 775
Anvisningar för provning av formmaterial för gjuterier, av C S - 775
Pumpar, fläktar och vattenturbiner, del I & II, av Wll - 775
Regler och råd rörande maskinritningars och andra tekniska ritningars utförande, av Wll - 776
Maskinteknik, av Wll - 776
Från de tekniska högskolorna - 776
    H. 44. 27 november 1948 - 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
Byggandet i knapphetens tecken, av Evert Strokirk - 777, 778, 779, 780, 781
Studier i den svenska skoindustrins struktur, av R L - 782
Studier över tungt kroppsarbete, av R L - 782, 783
Statistiska metoder vid kvalitetskontroll inom industrin, av Ernst E Nilsson - 783
Bilismen i Sverige i statistisk belysning, av sah - 783
Nomogram för beräkning av sektionsareor till trapetsformiga kanaler, av R S - 783
Hur man beräknar ekonomisk orderstorlek, av R L - 784
Road Aggregates, Their Uses and Testing, av H Nordgren - 784
Hydraulic Measurements, av C S - 784
TNC: 22. Industri, hantverk m.m., av J W - 784
»Proportionella» mätskibord, av Victor Jansa - 785, 786, 787, 788
Fartygsbärgning genom torrläggning av sjunkplatsen, av W S - 788
Torrläggning av schaktet för Davis Dam, av Gösta Lundberg - 788, 789
Rening av returluft, av W S - 789
Färgkonditionering i fabriker av RL - 789
Trafiksäkerheten, av W S - 790
Järnvägsvagnar med ett hjulpar, av sah - 790
Ryska tekniska tidskrifter, av W S - 791, 792
Problemhörnan, av A Lg - 792
    H. 45. 4 december 1948 - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812
De tekniska läroanstalterna på mellanstadiet och produktionen, av Tore Porsander - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800
Birger Ljungström †, av O Wiberg - 801
Teknik och tanke, av E Hubendick - 801, 802
Proceedings of the Eight International Management Congress, Stockholm 1947, av Hans Linderoth - 802
AB Henrik Lindståhls Bokhandel - 802
Kolvkonstruktioner vid mikrovågor, av Wolfgang Knautter - 803, 804, 805, 806, 807, 808
Radiostörningar från kraftledningar, av SP - 808
Atomenergikommissionen i Förenta Staterna, av Sigvard Eklund - 809, 810, 811
International Electrotechnical Commission (IEC), av JiO — W S - 811
Dimdetektor, av W S - 811, 812
Radar i hamninlopp, av D H - 812
Ultrasnabb rotation, av Je - 812
    H. 46. 11 december 1948 - 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832
Framställning av flytande bränslen från syntesgas, av Tore Timell - 813, 814, 815, 816, 817, 818
Människan som motor, av W S - 819
Den mänskliga faktorn i industrin, av R L - 819
Hur bör kläderna vara beskaffade?, av R L - 819, 820
Ny teknisk högskola i Holland, av W Quarles - 820
Statistiska Forskningsgruppen - 820
Stipendier för utlandsresor - 820
TNC: 23. Utgångs-, mellan- och färdigvara, av J W - 820
Indriften vid ortdrivning med hårdmetallborr, av Carl G Carlström - 821, 822, 823, 824, 825, 826
Tapphål i masugnar spränges upp, av W S - 826
Kamera för djupa borrhål, av W S - 827
Flotation i Unterharz, av E R—s - 827
Volfram och molybden, tantal och niob, av SHl - 828
Glycerin ur petroleum, av SHl - 828, 829
Kontinuerlig jäsning av syrahydrolyserad mäsk, av Ss - 829
Mtslev och vakuumfäste för skålar, av W S - 829
Handbok i kemisk teknologi, bd 1 & 2, av Sigge Hähnel - 830, 831
Kärnfysik, av J Tandberg - 831
Logic and Scientific Methods, av Sigge Hähnel - 831
Vegetable Dehydration, av Abg - 832
Fundamentals of Photographic Theory, av SHl - 832
Flotation Index, bd 18 - 832
Über die Umsetzung von Steinsaltz mit Röstgas, av Dah - 832
Svenskt inköpsregister - 832
    H. 47. 18 december 1948 - 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852
En eller två förpropellrar på isbrytare? av Stellan Hermelin - 833, 834, 835, 836, 837
Fyrapropellermaskineri för mindre havsisbrytare, av Elov Englesson - 837, 838, 839, 840
Mariningenjörkåren 150 år, av B T Zetterström - 840, 841, 842, 843
Amerikanska raketförsök, av sah - 844
Rysslands snabbaste jaktplan, av sah - 844
Ställverk för flygfältsbelysning, av Fk - 844
De nyaste reaktionsjaktplanen i USA, av Lennart Franzén - 845, 846, 847, 848, 849
Det svenska långtidsprogrammet 1947—1952/53, av W S - 849, 850
Maskinteknik II, av Wll - 851
Technical Aerodynamics, av GAx - 851
Jet Propulsion Progress, av Sten Langby - 851
Notes Introductory to the Theory and Design of Gas Turbines, av Wll - 851
Computing Mechanisms and Linkages, av L von Hámos - 851, 852
La sécurité et l'hygiène dans les industries de la soudure, av Åke Dahlgren - 852
Grafiska Maskin AB - 852
AB Dux - 852
Elektronikbolaget AB - 852
G & J Weir Ltd., av Wll - 852
A/S Fredriksstad Mekaniske Verksted - 852
Maskinaktiebolaget Karlebo - 852
    H. 48. 25 december 1948 - 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868
Syllstoppningsproblemet, av Thorsten Pramberg - 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859
STF:s styrelse - 859
Svenska Föreningen för Lerforskning - 859
Sammandrag av husbyggnadslitteratur - 859
Monopolutredningsbyrån, av W S - 860
Organisation av underhållstjänsten, av R L - 860, 861
Bil- och cykelbeståndet i Sverige, av W S - 861, 862
En tobaksautomat, av W S - 862
TNC: 24. Produktion, tillverkning, bearbetning m.m., av J W - 862
Skalkonstruktioner av armerad betong i Frankrike och Italien av Sigge Eggwertz - 863, 864, 865, 866
En bank bedömer kredittagares ställning, av Harald Hörlin - 866
Arbetsstudier och organisation i handeln, av N G Ehrnrooth - 866, 867
Om företagsbiografier och företagsmonografier, av W S - 867
Ikarus 1949 - 867
Teknisk Tidskrifts pris för »Årets bästa industriannons» - 867
Insänt: Litteraturtjänstproblem, av Ejnar Wåhlin - 867, 868

Project Runeberg, Thu Mar 11 22:51:20 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/tektid/1948/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free