- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 90. 1960

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 90 1960

Utgivare och chefredaktör: Gunnar Hambraeus. Redaktionssekreterare: Wilhelm Söderström. Andre redaktörer: Sigge Hähnel, Bo Jonsson, Torsten A Widell. Fackredaktörer: Gotthard Björling (bergsvetenskap), Rolf Gradin (elkraftteknik), Bertil M Westergård — Olle Ljungström (flygteknik), Sture Thörnsten (grafisk teknik), Bertil Sundberg (husbyggnad), Runo Lindblad — Anders Gustafson (industriekonomi), Uno Trägårdh (kemiteknik), Åke Gustafsson (lantmäteri), Torsten A Widell (mekanik), Curt Falkemo (skeppsbyggnad), Kjell Johansson (teknisk fysik), Dag Hartman (teleteknik), Owen Andersson (verkstadsteknik), Anders Bergström (väg- och vattenbyggnad). AKTIEBOLAGET TRYCKSAKER ᛫ NORRKÖPING 1960

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

För signaturer, se förordet för 1962.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida
Annonser - Annons, baksidans insida, baksida
1. Uppsatser och notiser - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv
2. Bokrecensioner - xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi
3. Författarregister - xxi, xxii, xxiii
    1960, H. 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Kraftöverföring med högspänd likström, av Uno Lamm - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antalet tekniker och naturvetare i industriländerna, av WS - 6
Fotogenlampor - 6
Ett 485 m högt TV-torn - 6
Ca 0,5 milj. färg-TV-mottagare - 6
Radar för civil luftfart, av Carl-Gösta Åsdal - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    Nya metoder - 13, 14, 15, 16
Bipolära anoder vid ellytisk metallutfällning, av SHl - 13
Fluoridisolerad koppar- och aluminiumtråd, av SHl - 13, 14
Vakuumavgasning av stål i skänken, av SHl - 14
Icke skräpande förpackning med träull, av Magnus Smedberg - 14
Framställning av polyfosfat i spraytork, av SHl - 14
Elektrovirvelbäddsugn för reduktion av järnmalm, av SHl - 14, 15
Strängpressning av metaller, av SHl - 15
Varaktiga pressveck i ylletyger, av SHl - 15
Formade magnesiumdelar med kallvalsad plåts hållfasthet, av SHl - 15, 16
    Andras erfarenheter - 16, 17, 18
Den gaskylda kärnreaktorn i USA, av SHl - 16
Dacron och PVA som bildäckskord, av SHl - 16
Medel mot magsår, av SHl - 16
Modellförsök med roder, av C Fo - 16, 17
Strålskador inom US Atomic Energy Commission, av Carl-Eric Holmquist - 17
Värmeisolering i flerfamiljshus, av BS - 17
Dimetylsulfoxid som lösningsmedel vid akrylfiberspinning, av SHl - 17, 18
Latexfärger med akrylharts för utomhusmålning, av SHl - 18
    Böcker - 18, 19, 20
Atomkraft, av SHl - 18
Arbete under spänning, av R Gn - 18
Grundlagen der selbststätigen Regelung, bd 1, av L von Hámos - 18, 19
Handbuch der Energiewirtschaft, bd 1, av Wll - 19
Wasserversorgung, av Bengt Gustafsson - 19
Fundamentals of electrical engineering, av L Lundberg - 20
Einführung in die Strömungsmaschinen, av Wll - 20
Plansee proceedings 1958, av G Bg - 20
Recommendations for the dimensions and output ratings of electric motors, av WS - 20
»Ikarus» - 20
Teknisk Ukeblad - 20
    1960, H. 2 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Den svenska nolleffektsreaktorn R0. Egenskaper och användning, av Rolf Persson och Carl-Erik Wikdahl - 21, 22, 23
Den svenska nolleffektsreaktorn R0. Konstruktion, av Kaj Cavallin och Olof Landergård - 23, 24, 25, 26, 27
En föga giftig insektbekämpare - 27
Behållare av glasfiberarmerad epoxiplast - 27
Världens minsta gjutstycke - 27
Titandelar resistenta mot luft vid 540—760°C - 27
    Andras erfarenheter - 28
Tankfartyg ändras till bulklastfartyg, av N Lll - 28
Metakrylat förbättrar akrylhartslacker, av SHl - 28
Hydraziniumföreningar för textilindustrin, av SHl - 28
Bekämpning av nejonögon, av SHl - 28
Förkromning med självreglerande elektrolyt, av Richard Justh - 29, 30, 31
En bro över Stora Bält - 31
Telefonabonnenter i Köpenhamn kan slå Malmö - 31
Termoelement av platinametaller - 31
Lättare och starkare bilhjul - 31
    Nya metoder - 31, 32, 33
Sintring i sandvirvelbäddar vid oljeeldning, av SHl - 31
Utbytesbeläggning av metaller på Zircaloy 2, av U T—h - 31, 32
Titan ur titankarbid, av SHl - 32
Kontinuerlig tillverkning av nylon 6, av SHl - 32
Tillförsel av vätska och gas i bestämda proportioner, av SHl - 32, 33
Fästning av blyinklädnad vid träkärl, av SHl - 33
Högtemperaturindunstare, av SHl - 33
    Nya material - 33, 34, 35
Laminat av kryssfaner och metall, av SHl - 33
Böjliga elvärmeelement, av SHl - 33, 34
Cellulosafiber med långa molekyler, av SHl - 34
Spånskivor för kugghjul och elisolering, av SHl - 34
Vinylplastbelagd stålplåt, av SHl - 34
Avlägsnandet av sura gaser ur naturgas, av SHl - 34, 35
    Böcker - 35, 36, 37, 38
Construction accounting and financial management, av Gustaf Saxlund - 35
Einführung in die Kernphysik, av Ingmar Bergström - 35
Electronic digital computers, av Bengt Jiewertz - 35, 36
Electromechanical energy conversion, av Gunnar Brodin - 36
Maschinenfundamente und andere dynamisch beanspruchte Baukonstruktionen, av Å I - 36, 37
Handbook of physics, av Wll - 37
Knickdiagramme für Stäbe mit sprungweise veränderlichem Trägheitsmoment, av JH - 37
Die Geschichte der Galvanotechnik, av U T—h - 37
Die Umstellung auf das internationale Einheitensystem in Mechanik und Wärmetechnik, av Wll - 37
Oss emellan - 37
AB Odelberg & Olson - 38
Svenska Siemens AB - 38
    Händelser - 38, 39
Utredning om näringslivets lokalisering - 38
En europeisk-amerikansk kärndatakommitté - 38
Cigrékongressen 1960 - 38
Andra Internationella Flygtekniska Kongressen - 38
Tredje Internationella Betongvarukongressen - 38, 39
Kurser för personal vid företagsbibliotek - 39
Ett internationellt destillationssymposium - 39
SHI-kurser - 39
Internationell förpackningsmässa - 39
Vårmässan i Leipzig - 39
    Nya produkter - 39, 40
Likspännings-mikrovoltmeter med automatisk polaritetsomkopplare - 39
En maskin för tillverkning av plastplattor - 39, 40
Hårdsmält vax - 40
En grundfärg med trefaldig funktion - 40
Skumglas som isoleringsmedel - 40
En pyrometer - 40
Värmebärare för hög temperatur - 40
En kulrulle - 40
    1960, H. 3 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Värme- och fuktväxlare med trånga spalter, av Per Norbäck - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
    Nya material - 47, 48
Rullagerstål för hög temperatur, av SHl - 47
Starka titanrör, av SHl - 47
Mikroporösa plattor och folier av plast, av SHl - 48
Metallfiberarmerad toriumoxid, av SHl - 48
Stark, elledande legering, av CS - 48
Ekonomiska förutsättningar för kyltransporter till sjöss, av Nils Jannerfeldt - 49, 50, 51
Kinas råoljeproduktion - 51
Seg butyratplast ersätter glas - 51
Glas kan böjas som plast - 51
Litiumstearat som smörjmedel vid pressning av metallpulver - 51
    Nybyggen - 52, 53
Elektriskt lättviktståg för SJ, av Erik Nothin - 52
Sovjetiskt 6 GW vattenkraftverk, av WS - 52
Stort bulklastfartyg sjösatt i Landskrona, av N Lll - 53
400 MW ångturbinprojekt för överkritiskt tryck, av Wll - 53
    Nya metoder - 53, 54
Legerat stål enligt slagglegeringsmetoden, av SHl - 53
Klor ur biproduktssaltsyra, av SHl - 53, 54
Torkning med ultraljud, av SHl - 54
Gödsling med molybden, av SHl - 54
Provisorisk lag om strålningsskador, av S Hähnel - 55, 56
    Böcker - 56, 57, 58
Organiserad konstruktion, av Wll - 56
The structures of metals, av Franz Schückher - 56
Electrical safety, av G Ljung - 56, 57
IS-Tafel für Luft und Verbrennungsgase, av Wll - 57
The physical metallurgy of magnesium and its alloys, av Jarl Åkerlund - 57
Berechnung von gusseisernen emaillierten Druckbehältern, av Å I - 57
Hütte, av Wll - 57
Union Carbinde and Carbon Corporation - 57, 58
    Händelser - 58, 59
Albert Wallins pris till Anders Björkman - 58
Ett danskt hydro- och aerodynamiskt laboratorium - 58
Danskt dokumentationssällskap - 58
STF-kurser våren 1960 - 58
Konferens »Rätt informerat, rätt byggt» - 58, 59
En kurs i linjär programmering - 59
TLS Dokumenttjänst - 59
Fulbright-stipendier - 59
Internationell astronautisk kongress i Stockholm - 59
Debatt: Kraftenheten kilopond, av Torsten Samson - 60
    1960, H. 4 - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Kyltorn och uppfuktare, system Munters, av Lennart Lindqvist - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Spanskt elkraftutbyte med övriga OEEC-länder - 67
Världshastighetsrekordet - 67
Världens fiskfångst 1958 - 67
    Andras erfarenheter - 68
Ventilationssystem i flerfamiljshus, av BS - 68
Dehydratiseringsmedel, av SHl - 68
Neutronabsorberande gummi, av SHl - 68
Stängsel av glasfiberarmerad plast för kapplöpningsbanor, av SHl - 68
Ventilationen i verkligheten, av B Sundberg - 69, 70
    Nybyggen - 70, 71
Anläggning för sterilisering med radioaktiv strålning, av SHl - 70
Västtysklands första kärnkraftverk, av SHl - 70, 71
Sovjetisk 500 kV transformator, av WS - 71
    Nya metoder - 71, 72
Skiffereldat ångkraftverk i Kvarntorp? av Wll - 71
Transport av fasta material i rörledningar, av Magnus Smedberg - 71, 72
Jonbrytare av cellulosa, av SHl - 72
Kärnbränsleelement för tvärflöde, av SHl - 72
STF december - 73, 74
    Böcker - 74, 75, 76, 77
Scientific Russian, av WS - 74
Hantering och transport av papper, av Erik Nothin - 74, 75
Klingelnberg Technisches Hilfsbuch, av Wll - 75
Die zweiseitig gelagerte Platte, bd 1, av Å I - 75
Elementare Mechanik vom höheren Standpunkt, av JH - 75, 76
Fluidization, av Karl-Axel Melkersson - 76
Einführung in die theoretische Elektrotechnik, av Jöns Ehrenborg - 76
Mehrfeldrahmen, bd 1, av Sven Kinnunen - 76, 77
Phenolic resins, av SHl - 77
»Répertoire National du Commerce Extérieur», av WS - 77
Union Carbide Chemicals Co - 77
Saab - 77
Allmänna Handelsaktiebolaget - 77
    Händelser - 77, 78, 79
Tekniska Museet i Malmö under tak - 77
Nordforsks sekretariat flyttar - 77
Skånska Ingenjörsklubben - 77
Stiftelsen Isotoptekniska Laboratoriet - 77, 78
Internatkurs »Operationsanalys» - 78
Kurs »Planering av kontorsbyggnader» - 78
Kurser i ryska för tekniker och naturvetare - 78
Rationaliseringstekniska kurser - 78
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 78
SHI-kurser - 78
En brittisk kurs i strålskydd - 78, 79
WPC-sektionsmöte i Madrid 1960 - 79
Interkama 1960 - 79
En internationell verktygsmaskinutställning i London - 79
Internationella Vårmässan i Utrecht 1960 - 79
Andra Internationella Brno-mässan - 79
Dieselmotornomenklatur - 79
Debatt: Vad kommer kärnenergin att kosta?, av P H Margen och S Segring - 79, 80
Problemhörnan, av A Lg - 80
    1960, H. 5 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Halvledarkomponenter, av Per Olof Leine och Gunnar Markesjö - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
Linjära förstärkare med transistorer, av Ragnar Forshufvud och Per Olof Leine - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
Transistorn i pulskretsar, av Gerhard Westerberg - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Tillförlitlighet hos transistorer, av T Geoffrey Charles och Dag Hartman - 119, 120, 121, 122, 123, 124
Transistorlitteratur - 124
    1960, H. 6 - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Kärnkraften i Storbritannien efter 1958, av H H Gott - 125, 126, 127, 128, 129, 130
    Nya material - 130
Stål för hög och låg temperatur, av SHl - 130
Epoxilacker resistenta mot ljus, av SHl - 130
Glasklar keramik, av SHl - 130
Driftinstrumentering för reaktorn R0, av Georg Jonsson - 131, 132, 133, 134, 135, 136
    Nya metoder - 136, 137, 138
Snabb gaskromatografi, av SHl - 136
Automatisk gjutning av strängpressningsämnen, av SHl - 136, 137
Sand som värmebärare vid termisk krackning, av SHl - 137
Sköljmålning, av SHl - 137, 138
    Nybyggen - 138
Livräddningsbåt av plast, av Bengt Hallberg - 138
Ny fartygstyp från Eriksberg, av N Lll - 138
Ryska personbilar, av Einar Bohr - 139, 140
Världens största elektrostålverk - 140
De brittiska järnvägarna elektrifieras - 140
Magnetiska tätningslister för kylskåpsdörrar - 140
Ytterligt ren indiumantimonid - 140
    Andras erfarenheter - 140, 141, 142
Transformatorer utan utjämningslindning, av R Gn - 140
Volfram som glödtråd i ellampor, av SHl - 140, 141
Syres inverkan vid bestrålning av plaster, av SHl - 141
Kärndrivna fartygs ekonomi, av C Fo - 141, 142
VPI-papper och lacker, av SHl - 142
    Böcker - 142, 143, 144, 145, 146, 147
Ombordtagning och stuvning av sågade trävaror, av Erik Nothin - 142
Så spelar man in på band, av B Peterson - 142, 143
Allmän teleteknik, av DH - 143
Strålskyddsteknik, av Carl-Eric Holmquist - 143
Principles of organic chemistry, av SHl - 143
Dosimetrie und Strahlenschutz, av Lars Lorentzon - 143, 144
Grenzschicht-Theorie, av Wll - 144
Precipitation from homogeneous solution, av Bengt Rönnholm - 144
Trocknungstechnik, av Lars Malmquist - 144, 145
The properties, av Dick Lundqvist - 145
Magnetostrictive drive techniques for fatigue testing of metals above 10 kilocycles, av CS - 145
Der dünnwandige Kastenträger mit einfachsymmetrischem, verformbaren Rechteckquerschnitt unter Biege- und Torsionsbelastung, av A Björklund - 145
Dynamics and nonlinear mechanics, av Karl-Johan Åström - 146
Application of atomic science in agriculture and food, av SHl - 146
Ion exchange, av Axel Johansson - 146
Disposal of radioactive waste, av Carl-Eric Holmquist - 146
Grain size effects on fatigue and their relationships to notch geometry, stress gradient and size of specimens, av CS - 147
»IVA — organisation och arbetsorgan» - 147
»Sjöofficer, marinintendent, mariningenjör» - 147
Telefunken - 147
    Händelser - 147, 148
Sjuland för A-format - 147
NTH:s Venner - 147
Stockholms stads forskningsstipendier - 147
Anslag för skoglig forskning - 147
Stipendier för forskning i Norge - 147
Kurs för litteraturingenjörer - 147, 148
Kurser i rening av vatten och avloppsvatten - 148
Andra Europeiska Inköpsledarkongressen - 148
Utställning för materialhantering - 148
SEN-normer - 148
Metallnormer - 148
Debatt: Mätning av vägmaterials nednötning, av Folke Rengmark - 148
    1960, H. 7 - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Sveriges energiförsörjning, av S Hähnel - 149, 150, 151, 152
Svensk järnhantering 1959, av WS - 152
Den brittiska kärnkraftens pris, av SHl - 152
De skandinaviska ländernas handelsflottor, av N Lll - 152
Elförbrukningen för svetsning i Sovjetunionen - 152
Stenmalning, av Per H:son Fahlström - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
    Nybyggen - 162, 163, 164
Oljeförgasningsanläggning vid Stockholms Gasverk, av Wll - 162, 163
Oxelösunds nya järnverk, av Wll - 163, 164
500 MW ångturbinaggregat till TVA, av Wll - 164
    Nya metoder - 164, 165, 166
Höghållfast stål genom bearbetning i austenitiskt tillstånd, av SHl - 164, 165
Flytande fluor i tankbil, av SHl - 165
Syntes av aldehyder, av SHl - 165, 166
    Andras erfarenheter - 166, 167
Vulkmedel för butylgummi, av SHl - 166
Radioaktivt kols kretslopp i naturen, av SHl - 166
Legering för varmaluminering av stål, av SHl - 166
Polyestrar av isoftalsyra, av SHl - 166, 167
    Böcker - 167, 168, 169, 170
Norberg under 600 år, av E R—s - 167
Johan Ohlsson 1833—1910, tekniker och medborgare, av SHl - 167
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1959, av Wll - 167, 168
Economics for the mineral engineer, av E R—s - 168
Bauelemente der Elektronik, av D H - 168
An introduction to chemical nomenclature, av SHl - 168, 169
Logical design of electrical circuits, av Bo Ragnemalm - 169
A system for automatic processing of fatigue data, av CS - 169
Commercial and industrial photography, av JH - 169
Dechema Monographien, bd 32, av Karl-Axel Melkersson - 169
International directory of radioisotopes, av Knut Ljunggren - 169, 170
Powder cutting and flame processing — Pulverbrennschneiden und Pulverflämmen, av R Gunnert - 170
Die Drahtseile, av Elis Dahlin - 170
Union Carbide Chemicals Co - 170
    Händelser - 170, 171
Tekniska Samfundet i Göteborg - 170
Tekniska Föreningen i Södertälje - 170
Svenska Interplanetariska Sällskapet - 170, 171
Kurs »Bygging av fyllingsdammer» - 171
Kurs i ytbehandling av metaller mot korrosion - 171
En konferens om halvledarkomponenter i mättekniken - 171
Debatt: Namnen väte, kväve och syre, av Gunnar Hägg - 171, 172
Problemhörnan, av A Lg - 172
    1960, H. 8 - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Industrin och forskningens resultat, av Gunnar Hambraeus - 173, 174, 175
    Nya material - 176
Polyvinlyfluoridfolie, av SHl - 176
Syntetisk latex för skumgummi, av SHl - 176
Anisotrop grafit, av SHl - 176
Krutraketer för civilt bruk, av Åke Håborg - 177, 178, 179, 180
Koronaförlusterna - 180
Världens största elektrolysörer - 180
Två nya nolleffektsreaktorer - 180
Avelsreaktorn i Dounreay gjordes kritisk - 180
Förlusterna på det västtyska ledningsnätet - 180
Kåpor och inkapslingar för utsugningsanläggningar, av Yngve Bovin - 181, 182, 183, 184, 185
    Nybyggen - 186, 187, 188
Elastiska transport- och lagringsbehållare, av N Lll, Magnus Smedberg - 186, 187
Snabba reaktorer i Sovjetunionen, av SHl - 187, 188
    Andras erfarenheter - 188
Ljusstarkare TV, av SHl - 188
Meddelanden från fjärran rymder, av GAH - 188
Effektivt antibiotikum, av SHl - 188
STF januari - 189, 190, 191
    Böcker - 191, 192, 193
Arbetsvärdering, av ag - 191
Molekylernes magi, av SHl - 191
Refrigerating data sheets in the MKSA-unit system, av Wll - 191
Nuclear physics and atomic energy, av SHl - 191
Einführung in die Theorie der Spiele, av Lennart Råde - 191, 192
Information theory and statistics, av Lars-Henning Zetterberg - 192
Creep of engineering materials, av JH - 192
The industrial challenge of nuclear energy, av SHl - 192
Friction and wear, av Bengt Muhr - 193
»100 oljeår», av Wll - 193
»Technical publications 1958» - 193
    Händelser - 193, 194
FN-kommitté för världsrummet - 193
Andrée-plaketten till Fabian O Nilsson - 193
Omorganisation av Industriens Produktionsråd - 193
Tekniska Föreningen i Kristianstad - 193
Stiftelsen Exportskolan - 193, 194
RVK 60 - 194
Nordisk kurs i allmän hälsovård för högskoleingenjörer - 194
En kurs för distributionsingenjörer vid elverk och kraftverk - 194
USA-stipendier för lärare i företagsledning - 194
Kärnenergikurser för ingenjörer och industrimän - 194
Deutscher Ingenieurtag 1960 - 194
Hälsovårdskongress - 194
En internationell gruvteknisk kongress - 194
En brittisk utställning av automatiska räknemaskiner - 194
    Tekniska högskolorna - 195, 196
C T H - 195
K T H - 195, 196
Debatt: Momentanreservkraftaggregat, av G Gremert - 196
    1960, H. 9 - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Fastighetsreglering — ett komplement till vägbyggande, av Malte Glifberg - 197, 198, 199, 200
Läskedrycksindustrin i USA - 200
Den högre tekniska utbildningen under 1960-talet, av Gunnar Hambraeus - 201, 202, 203, 204, 205
    Nybyggen - 205, 206, 207
Vevaxel till svenskbyggd rekorddieselmotor, av N Lll - 205, 206
Svenska elektrofilter till masugn i Belgien, av Wll - 206
Beställning av bärplansbåt för oceanfart, av CFo - 206
228 MW vattenturbin, av Wll - 206
Radioteleskop med 182 m antenndiameter, av GAH - 206
Stora gasturbinprojekt i Sovjetunionen, av Wll - 206, 207
    Andras erfarenheter - 207, 208
Sonar-sinne hos delfiner, av GAH - 207
Malpasset-dammen — olycksdammen, av AB - 207, 208
Rengöringsmedel för förgasaren i bensinen, av SHl - 208
Fotograferingen av månens baksida, av Robert Meyer - 209, 210
    Nya metoder - 211, 212
Läcksökning med lustgas, av SHl - 211
Isotopbehållare för radiografi, av SHl - 211
Rening av fenolhaltigt avloppsvatten, av SHl - 211
Stora konstgjorda diamanter, av SHl - 211
Bekämpning av vildhavre, av SHl - 211, 212
    Böcker - 212, 213, 214, 215
Perspektivteckning av maskiner och mekanismer, Röntgenteckning och sprängda bilder, av Nils Sörlin - 212
Science Russian cource, av WS - 212
Telecommunication dictionary, av WS - 212, 213
Sprängämnets verkan på fasta kroppar, av Wll - 213
Köldmängdkartor över Sverige, av Wll - 213
Fotografisk årsbok 1960, av SHl - 213
Røggastaering på kedeanlaeg, av Wll - 213
Principles of radiation dosimetry, av Lars Lorentzon - 213, 214
Betriebshandbuch der Lackherstellung, av Per-Åke Wallgren - 214
Introduction to mining, bd 1—2, av E R—s - 214
Die 400 kV Forschungsanlage Rheinbau, bd 2, av Nils Lind - 214, 215
IVA:s ledamotsförteckning - 215
»En Bulten-dag som alla andra» - 215
AB Nordströms Linbanor - 215
Specialmaskiner AB - 215
AB Plyfa - 215
AB G-man - 215
    Händelser - 215, 216
Proposition om SNB - 215
Svetskommissionens och Tryckkärlskommissionens sekretariat - 215
Chefredaktör för Tekniskt Forum - 215
Kurs »Hållfasthet vid höga temperaturer» - 215
Plastpriset - 215, 216
Norskt förslag till definitioner inom regerlingstekniken - 216
KTH-stipendier för kemiingenjörer - 216
Stipendier för elektroteknici ur H T Cedergrens Fond - 216
Nordiskt svetsmöte - 216
Ett internationellt seminarium för lärare i företagsledningsfrågor - 216
Ett diskussionsmöte om reaktorbyggnader och reaktortankar - 216
Dechema - 216
Båtutställningen »Allt för sjön» - 216
Rättelse - 216
    1960, H. 10 - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
Virkesberedning i en möbelfabrik, av Carl Sågvall - 217, 218, 219, 220
Töjbarhet och sprödbrott, av Erik Steneroth - 221, 222, 223, 224, 225, 226
Leveranser av brittisk elektronik till Sverige, av GAH - 226
Den nyss färdiga Dnepr-dammen vid Krementjug - 226
Detektor för brand- och explosionsfarliga gaser och vätskor, av Alfred Billberg - 227, 228, 229
    Nybyggen - 229, 230, 231
Centaur-motorns pumpsystem, av Åke Håborg - 229
Stort kyllastfartyg sjösatt vid Eriksberg, av N Lll - 229, 230
Nordens största hamnkran, av WS - 230
Magasin för samlastningstrafik järnväg—lastbil, av Erik Nothin - 230, 231
    Nya metoder - 231, 232
Tryckluftdriven, packningslös frikolvspump, av SHl - 231
Vanguard-satellitens magnetometer, av Etienne J Guerin - 231
Kontinuerligt arbetande gummiblandare, av SHl - 231, 232
Duplexförkromning, av SHl - 232
Åttiksyra och myrsyra ur cellulosafabrikernas avloppsvatten, av SHl - 232
Stockholms telegrafstation, av Gunnar Hambraeus - 233, 234, 235
    Andras erfarenheter - 235, 236, 237, 238
Svenska undersökningar av bländning vid mörkerkörning, av EBr - 235
Belagda pulver till kärnbränsleelement, av SHl - 235
Aluminium för krafttransformatorer, av R Gn - 235, 236
Färgtelevisionens snigelgång, av GAH - 236
Ombordtagning av sågade trävaror, av Erik Nothin - 236
Elektrolytisk kopparraffinering med hög strömtäthet, av SHl - 236, 237
Magnetiska material av järnlegering och ferrit, av SHl - 237
Rullningsdämpande fenor på motortorpedbåt, av C Fo - 237
Antibiotikum mot sjukdomar hos svin och höns, av SHl - 237
Fiskars och valars fart, av C Fo — GAH - 237, 238
Nordiska granntidskrifter - 238, 239
    Böcker - 239, 240, 241, 242, 243
Ekonomiavdelningen — några amerikanska erfarenheter, av ag - 239
Textningsboken, av WS - 239
Modern radioteknik, av G Markesjö - 239
Radioteknisk ordlista, av WS - 239, 240
Ytterväggars värmeisoleringsförmåga, av Wll - 240
Principles of analog computation, av Sven Edman - 240
Die Lichtpaustechnik, av Alf Arnamo - 240
Mechanical disturbances in clay samples taken with piston samplers, av Olof Sahlberg - 240, 241
Technischer Strahlenschutz, av J Braun — Sören Lindhe - 241
Principles of engineering inspection, av Peter Steinbruck - 241, 242
Hydraulische Antriebe, av Bengt Muhr - 242
Dechema Monographien, bd 33, av Karl-Axel Melkersson - 242
Werkstatt und Betrieb-Kalender 1960, av Peter Steinbruck - 242
Control in electroplating, av U T—h - 242, 243
Hälsovårdsstadgan med anvisningar och rättsfall, av WS - 243
»Hydrologická bibliografie za rok 1957», av WS - 243
Norges Geologiske Undersøkelses årbok 1958 - 243
Tidskriften Kunststoffe 50 år, av WS - 243
»Siemens — Digitalrechner 2002» - 243
Asea - 243
Rohde & Schwarz - 243
    Händelser - 243, 244
Stockholms universitetsstad vid Frescati - 243
Efta-industriförbundens råd - 243, 244
CTH:s bibliotek - 244
Svenska Organisationskonsulters Förening - 244
Nordisk stadsplanekonferens - 244
Fransk vecka i Göteborg - 244
Näringslivets Granskningsnämnd - 244
Standardkommittén för dokumentation - 244
En internationell konferens om värmeöverföring - 244
Andra Internationella Konferensen om Armerade Plaster - 244
Brittisk bryggeriteknisk utställning - 244
Femte Internationella Kongressen för Vattenförsörjning - 244
    1960, H. 11 - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Grundprinciper för framställning av järnsvamp, av Sven Eketorp - 245, 246, 247, 248, 249, 250
Transistorer av plast - 250
Amerikansk metallstandardisering, av Erik Ullman - 251, 252, 253, 254
Utbyggnad av den högre tekniska undervisningen i Nederländerna, av GAH - 254
Kryodrivmedel för raketer, av Åke Håborg - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
Industriföretaget och pressen, av WS - 262
    Nya metoder - 262, 263, 264, 265
Skakskänken, av SHl - 262, 263
Automatsvetsning av bilar, av R Gunnert - 263
Fluoreringsreagens, av SHl - 263, 264
Dextrin av stärkelse i virvelbädd, av SHl - 264
Stadsgas ur kolväten i dubbelrörsapparat, av SHl - 264, 265
    Andras erfarenheter - 265, 266, 267
System för instyrning av satellit i cirkulär bana, av KJ - 265
Kiselkarbidfoder i aluminiumelektrolysörer, av SHl - 265, 266
Syntes av element 102, av SHl - 266
Reaktiva textilfärgämnen, av SHl - 266
Acetaldehyddisulfonat till synteser, av SHl - 266, 267
    Böcker - 267, 268, 269, 270
Svensk-rysk teknisk och kommersiell ordbok, av WS - 267
Skriftlig organisationspolitik, av ag - 267
Gjutning, av Wll - 267
Sampling inspection tables, av Lennart Råde - 267, 268
Analysts' pocket book, av SHl - 268
Dampferzeuger, av Wll - 268
Hyperstatic structures, bd 1, av JH - 268
Semiconductors, av Dick Lundqvist - 268, 269
Combustion and propulsion, av B Ahrén - 269
Investigation into braking tractors and trailers, av EBr - 269
Metals testing in the United States, av Ivar Weibull - 269, 270
ASLE transactions, bd 2 nr 1, av Bengt Muhr - 270
Study abroad, av WS - 270
»Auxiliary machinery for ships» - 270
Telefunken - 270
Imperial Chemical Industries Ltd. - 270
Chemische Werke Hüls A. G. - 270
    Nya tidskrifter - 270, 271
ICSU review - 270
Technische Überwachung - 270, 271
Plasma Physics — Accelerators — Thermonuclear Research - 271
USSR Abstracts of Metallurgy - 271
Punch Card Data Processing - 271
Food Chemical News - 271
Telektronikk - 271
    Händelser - 271, 272
STF om den högre tekniska utbildningen - 271, 272
Svensk Byggtjänst utvidgar - 272
Kurs »Pulsteori» - 272
Kurs »Juridik för tekniker» - 272
Adelsköldska stipendierna - 272
Sjunde Internationella Kongressen för Höga Dammar - 272
    1960, H. 12 - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Bearbetbarhet, av Owen Andersson - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
Vindkraft används i Sovjet - 282
1,7 milj. radio- och TV-sändare - 282
Automatisering i ubåtar - 282
Plastförbrukningen - 282
Federala utgifter för forskning och utveckling i USA - 282
Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1959/60, av N Lll - 282
Upplagt handelstonnage, av N Lll - 282
Skeppsbyggeriet i Sverige 1959, av Ralph Grundell och Nils Ljungzell - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
    Andras erfarenheter - 291, 292
Fjädermaterials resistens mot avsaltat vatten, av SHl - 291
Forskningsarbete på raketkrut, av Åke Håborg - 291, 292
Polyvinylkloridfolie som förpackningsmaterial, av SHl - 292
Upptäckt av flygplan i regn och dimma, av GAH - 292
Platinapläterade laboratorieutensilier, av SHl - 292
Infrarödfotografering med fosforer, av SHl - 292
Forskningssamarbete och utveckling inom amerikansk bil- och oljeindustri, av Einar Bohr - 293, 294, 295, 296, 297, 298
Radioförbindelse via månen - 298
Järn och stål i Indien, av SHl - 298
Aerodynamiska problem på gränsen till världsrymden, av Sune Berndt - 299, 300, 301, 302, 303
    Nya material - 303, 304
Fluorplast för formsprutning, av SHl - 303, 304
Nioblegeringar för hög temperatur, av SHl - 304
Fiberarmerad polytetrafluoreten, av SHl - 304
Ett lättformat och lättsvetsat nickelstål, av SHl - 304
Bensinmotor med roterande kolv, av Einar Bohr - 305, 306
STF februari - 306, 307, 308, 309
    Nya metoder - 309, 310, 311, 312
Beläggning med volfram ur gasfas, av SHl - 309
Filter för vätskeaerosoler, av SHl - 309, 310
Användning av mikroinkapslade vätskor, av SHl - 310
Skruvlös strängsprutningsmaskin för plast, av SHl - 310, 311
Elkraft direkt ur strömmande förbränningsgaser, av CS - 311
Metylestrar ur »soapstock», av SHl - 311
Bensin med högt oktantal genom isomerisering, av SHl - 311, 312
Nitrosylklorid i kemisk industri, av SHl - 312
    Andras erfarenheter - 312, 313, 314
Vattens värmeledningsförmåga, av Wll - 312
Sågning av plaster, av SHl - 313
Stål enligt LD-metoden, av CS - 313
Termisk utmattning, av SHl - 313, 314
    Böcker - 314, 315, 316, 317, 318
Den förståndige järn-bergsmannen i Norberg, av E R—s - 314
Nitroglycerin och dynamit, av SHl - 314
Sjöhistorisk årsbok 1957—1958, av N Lll - 314
Fallacies in mathematics, av JH - 314, 315
Methods of correlation and regression analysis, av Lennart Råde - 315
Nuclear reactor materials, av Roland Kiessling - 315
Der mechanische Indikator, av Bengt Muhr - 315, 316
Die Pumpen, av M Oledal - 316
The physics of electricity and magnetism, av Jöns Ehrenborg - 316
Amino resins, av SHl - 316
Resistance of fluids flowing in channels and pipes, av Wll - 316, 317
Gedruckte Schaltungen, av E Umblia - 317
Directory of nuclear reactors, av SHl - 317
Die Prüfung elektrischer Maschinen, av Fredrik Gustavson - 317, 318
Jahrbuch der Oberflächentechnik 1960, av U T—h - 318
System of measurement of environmental radioactivity in the O. E. E. C. countries 1959, av SHl - 318
Surveying and evaluating radioactive deposits, av SHl - 318
»Lloyd's Register of Shipping», av WS - 318
Marknaden - 318
AB Svenska Aluminiumkompaniet - 318
Standard Radio & Telefon AB - 318
Debatt: Fasader och yttertak, av BS - 318, 319
    Nya produkter - 319, 320
Ett flexibelt elfördelningssystem - 319, 320
Antiknackningsmedel för bilbensin - 320
En integrerande bandvåg - 320
En dränkbar grundvattenspump - 320
    1960, H. 13 - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Flottning i lättmetallränna, av Ullrich Thran - 321, 322, 323, 324, 325, 326
Energisituationen i Schweiz, av SHl - 326
Trolley-trissor av icke gnistbildande berylliumkoppar - 326
Fotomätningar i trafikövervakningens tjänst, av Bertil Hallert - 327, 328, 329
En koronareducerande isolering - 329
Små hål i trådisolation - 329
Regenerering av anjonbytare med ammoniak - 329
    Nya material - 330
Polering av aluminium, av SHl - 330
Nitrilgummi-polyvinylkloridblandningar, av SHl - 330
Kiselkeramik för hög temperatur, av SHl - 330
Binga kraftverk, av Gunnar Magnusson - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337
Japan avser att börja sända färg-TV - 337
Dioder av galliumfosfid - 337
    Andras erfarenheter - 337, 338
Plastfolie som korrosionsskydd, av SHl - 337
Prövning av materials egenskaper i tomma rymden, av GAH - 337, 338
Explosionsfaran vid oxidation med salpetersyra, av SHl - 338
Materialval i småhus, av B S - 338
Industriproduktion och elförsörjning i Sverige 1959, av Mats Bärlund - 339, 340, 341
    Nybyggen - 341, 342
Holländskt konvalescentfartyg, av N Lll - 341
Det franska elloket BB-16000, av A Rissmar - 341, 342
Ång-gasturbinanläggning för koldrift, av Wll - 342
    Andras erfarenheter - 342, 343
Framställning av diamanter, av SHl - 342
Plastbelagd motortorpedbåt, av GAH - 342, 343
Fotografiska emulsioner för rymdforskning, av SHl - 343
Automatisk rösträknare, av KJ - 343
    Böcker - 343, 344, 345, 346
Transporter inom byggnadsindustrin, av Erik Nothin - 343, 344
Conference terminology, av WS - 344
Production control, av Malcolm Thorén - 344
Extractive metallurgy, av G Bg - 344
Handbuch der technischen Betriebskontrolle, bd 3, av Wll - 344, 345
The iron and steel industry in Europe, av Erik Ruist - 345
Absorption, av Karl-Axel Melkersson - 345
Welding of plastics, av R Gunnert - 345
Bauhandbuch 1959, av BS - 346
AB Transportbanor - 346
    Händelser - 346, 347
Cortina-Ulisse-pris för vetenskapligt arbete om energikällor - 346
Institute of Metals' medaljer - 346
Internationell kontroll av valvdammar - 346
Ett nordiskt möte om strålkonservering av livsmedel - 346
Konferens »Operatorkalkyl» - 346, 347
Mot korrosjon 1960 - 347
Brittisk kurs om användning av betong - 347
Första Internationella Kongressen om Metallers Korrosion - 347
Fjärde Internationella Förpackningskongressen - 347
Bredbandssymposium - 347
Bestämning av gaser i metaller - 347
Brittisk elektronisk utställning - 347
33:e Internationella Bryssel-mässan - 347
SEN-normförslag - 347
    Tekniska högskolorna - 347, 348
C T H - 347, 348
K T H - 348
Problemhörnan, av ALg - 348
    1960, H. 14 - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Försörjningen med bränsle och tungt vatten vid en svensk atomkraftutbyggnad, av Rune Edman och Dag Jungnell - 349, 350, 351, 352, 353, 354
Aluminium i Norge, av SHl - 354
Världens tonnageproduktion 1959, av N Lll - 354
Moderna halvledarlikriktare, av Lennart Borg - 355, 356, 357, 358, 359, 360
    Nya material - 360
Högrent torium, av SHl - 360
En höghållfast koppar-titanlegering, av SHl - 360
Duktil nickellegering för hög temperatur, av SHl - 360
Värmeåterviuning för ventilation, av Yngve Bovin - 361, 362, 363, 364, 365
En atmosfärisk »tunnel» för radiovågor - 365
Elektronikutrustningar för småbåtar - 365
    Nybyggen - 365, 366
Den andra danska kärnreaktorn, av SHl - 365, 366
Kärnreaktor för övning och forskning, av SHl - 366
Högeffektiv masspektrometer, av H Me - 366
    Nya metoder - 366, 367, 368
Bad för dopplödning av aluminium, av SHl - 366
Trycksintring av blymalmskoncentrat, av SHl - 366, 367
Rötgas för gasturbindrift, av Wll - 367
Elkontakter för tryckta kretsar, av SHl - 367, 368
    Andras erfarenheter - 368, 369, 370, 371
Telefonkatalogen — också en syndaflod, av WS - 368
Platinabelagda titan- och tantalanoder, av SHl - 368, 369
Åldring i ytskiktsmotstånd vid 70°C, av GAH - 369
Automatiseringens krav på företagsledningen, av ag - 369, 370
Ammoniumjon i jordytan, av SHl - 370
Transformatorer ör 380 kV, av RGn - 370
Rostens inverkan på målningsskyddet, av U T—h - 370, 371
    Böcker - 371, 372, 373, 374
English-Russian, Russian-English electronics dictionary, av WS - 371
Stora eller små värmecentraler, av Wll - 371
Principles of modern physics, av S Wahlborn - 371, 372
Technologie der metallurgischen Industrie, av G Bg - 372
Die Montagebauweise mit Stahlbetonfertigkeiten im Industrie- und Wohnungsbau, av BS - 372
Chemical engineering plant design, av K-A Melkersson - 373
Hot organic coatings, av U T—h - 373
Absperrorgane in Rohrleitungen, av Wll - 373
Flat rolled products: Rolling and treatment, av CS - 373
Index of abbreviated and full titles of scientific and technical periodical literature, av WS - 373
»Sulzer 1834—1959», av WS - 373
Asea - 373, 374
Berol AB - 374
Union Carbide Chemicals Co. - 374
Bröderna Edstrand AB - 374
A-Betong i Växjö—Vislanda AB - 374
AB Åtvidabergs Industrier - 374
Scandinavian Raw Materials AB - 374
    Händelser - 374, 375, 376
Svenska Samfundet för Informationsbehandling (SSI) - 374
Västerbergslagens Ingeniörsklubb - 374
Understöd från Skeppsbyggares och Flygteknikers Hjälpfond - 374
Internatkurs »Dimensionering av skalkonstruktioner» - 374, 375
Konferens om bullerfrågor - 375
Lättbetongsymposium - 375
Kurs »Vannforsyning» - 375
Symposier i samband med astronautikkongressen 1960 - 375
En internationell sommarkurs i plasmafysik - 375, 376
Tolfte Tyska Hantverksmässan - 376
Debatt: Matematikundervisningen, av Lennart Sandgren, Carl-Erik Sjöstedt, Gunnar Hambraeus - 376
    1960, H. 15 - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Tre malmreduktionsprocesser, av Sven Eketorp - 377, 378, 379, 380, 381, 382
Arbetsbesparande analysmetoder inom mejeriindustrin, av Börje Lindqvist - 383, 384, 385, 386, 387
Maskinparkens »förgubbning», av WS - 387, 388
Befolkningsskyddsrum för 14 tätorter i Sverige, av GAH - 388
PR för ingenjörsyrket, av WS - 388
En termionisk generator för växelström - 388
Supraledande gyron - 388
Den första instruktionsgasturbinen - 388
Ferrokrom och metallotermiska legeringar med låg kolhalt, av Gerhard von Hofsten - 389, 390, 391, 392, 393
    Andras erfarenheter - 393, 394
Tvåfrekvensellok, av RGn - 393
Luktämnen för bekämpning av skadeinsekter, av SHl - 393
Katalysator för linjär högtryckspolyeten och polyvinylklorid, av SHl - 393, 394
Ökning av grafits resistens mot oxidation, av SHl - 394
Varning för raketexperiment, av GAH - 394
Aluminiumkomplex i torkande oljor, av SHl - 394
Sintring ur topologisk synpunkt, av Erik Sundström - 395, 396
Zirkonium kan skyddas mot oxidation - 396
Yttrium i värmebeständiga stål - 396
»Övewrgång till metersystemet eller ej?» - 396
Mjölkäggvita tillverkas i Sverige - 396
Katalysatorer för framställning av polyolefiner, av S Hähnel och Holger Meyer - 397, 398
    Nya metoder - 399, 400, 401
Användbara produkter av oljesyra, av SHl - 399
Formaldehyd ur metanol, av H Me - 399
Magnetiska flödesmätare, av SHl - 399, 400
Svaveloxid vid oxidation av alkylbensener, av SHl - 400
Automatisk filtreringsapparat, av SHl - 400
Rening av argon med molekylsil, av SHl - 400, 401
Separering med infrarödstrålning, av SHl - 401
Bensen av toluen och xylener, av SHl - 401
    Nya material - 401, 402, 403
Emalj för aluminium och magnesium, av SHl - 401, 402
Skandium i handeln, av SHl - 402
Klar folie av polyeten med hög täthet, av SHl - 402
Tantal-volframlegeringar för hög temperatur, av SHl - 403
Eten-propengummi, av SHl - 403
    Böcker - 403, 404, 405, 406
Nomogramsamling för konstruktörer, av Bengt Muhr - 403
Organic reactions, av Holger Erdtman - 403, 404
Hochvakuumtechnik, av Hans von Ubisch - 404
Package design engineering, av Yngve Dagel - 404, 405
Tafelbauweise, av BS - 405
The running and maintenance of the marine diesel engine, av EBr - 405
The structure of electrolytic solutions, av U T—h - 405
Schnellanalysenmethoden für galvanische Bäder, av U T—h - 405
Metals testing in the United States, av CS - 405, 406
Handbook of electrochemical constants, av U T—h - 406
Pervye fotografii obratnoj storony luny, av WS - 406
The network of intra European trade, av ag - 406
    Händelser - 406, 407
Metallografiska Institutets verksamhet - 406
Forskningsrådens laboratorium i Studsvik - 406
Institutet för Optisk Forskning - 406, 407
Norrköpings Polytekniska Förening - 407
En internationell organisation för skalkonstruktioner - 407
Kurskonferens »Byggbestämmelser och konstruktionsnormer» - 407
Kurs »Industriell belysningsteknik» - 407
Iaea — stipendier för kärnfysiker - 407
Ett internationellt kollokvium om elvärme och elektrokemi - 407
Pulversymposium - 407
VIS-normförslag - 407
    Debatt - 408
Framtidens civilingenjörer — akademiker eller tekniker? av Olof Andersson - 408
Avvikelse från Hooke's lag, av Åke Holmberg, av Jan Hult - 408
    1960, H. 16 - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Konstruktionsfilosofi, av Erik Carlberg - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Tarras Sällfors †, av Harald Ager - 416, 417
Undervisningen vid avdelning E vid KTH, av Rolf Gradin - 417, 418
Magnesium inom flyg- och atomtekniken, av Edward F Emley - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
Miniatyrelektronik under utveckling, av Gunnar Hambraeus - 427, 428
    Nybyggen - 428, 429, 430, 431
Snabbgående linjemotorfartyg sjösatt vid Götaverken, av N Lll - 428
Helelektronisk telefonväxel i drift, av E Ekberg - 428, 429
Radioisotoper ur klyvningsprodukter, av SHl - 429, 430
Fabrik för tillverkning av solbatterier, av SHl - 430
Transportbåten »Vitsgarn», av C Fo — Ralph Grundell - 430
Brittisk ponton för eldsläckning, av C Fo - 430, 431
Stor turbintanker byggd i Malmö, av N Lll - 431
    Nya metoder - 431, 432, 433, 434
Omättade polyestrar för impregnering av gjutstycken, av SHl - 431, 432
Elektrofotografisk registrering av porer i lackskikt, av SHl - 432
Dyspropellrar på större fartyg, av C Fo - 432
Svetsning av titanpläterat stål, av SHl - 432, 433
Koncentrerad gödsel ur fosfor, luft och ammoniak, av SHl - 433
Inbäddning av elektronikdelar i aluminiumoxid, av SHl - 433
Ätliga äggviteämnen ur gräs, av SHl - 433, 434
    Andras erfarenheter - 434, 435
Meteorinslag i rymdskepp, av Björn Bergqvist - 434
Höghållfasta stål vakuumbeläggs med kadmium, av U T—h - 434
Transportkärl av styv polyeten klädd med trä, av SHl - 434, 435
Kalciumklorid i betong, av WS - 435
Plutoniumhärd i MTR-reaktorn, av SHl - 435
    Böcker - 435, 436, 437, 438
Science in industry, av Nils Gralén - 435, 436
Die Fernrohre und Entfernungsmesser, av Erik Ingelstam - 436
Lipide chemistry, av Holger Erdtman - 436
Physical metallurgy, av CS - 436, 437
Chemistry for engineers, av SHl - 437
Steuerungen und Regelungen elektrischer Antriebe, av Mats-Åke Hugoson - 437
Handbuch der Mechanisierung der Kohlengewinnung, av E R—s - 437, 438
On the fatigue strength of a copper coating sprayed on steel bars, av U T—h - 438
Lehrbriefe für Kältetechnik, av Wll - 438
    Händelser - 438, 439
ASSE Award - 438
STF:s kursverksamhet 1959 - 438
Svecast - 438, 439
Anslag för skogsvetenskaplig forskning - 439
Andra Internationella Flygtekniska Kongressen - 439
Trettioandra Internationella Kongressen för Kemisk Teknologi - 439
Vereinigung der Grosskesselbesitzer 40 år - 439
    Nya produkter - 439, 440
Fogfyllningsmedel - 439
Polyuretanpolymer för skumplast - 439
Ett impulsrelä - 439, 440
En katodstråleoscillograf med 0-1 GHz y-förstärkare - 440
Takplast - 440
Urladdningslampor för 10, 20 och 65 kW, av R Gn - 440
Snabborr för vattenutvinning i lösa jordlager - 440
Ett heltransistorerat oscilloskop - 440
Böjliga rör av hård PVC - 440
    1960, H. 17 - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Solinstrålning genom fönster, av Gunnar Pleijel - 441, 442, 443, 444, 445, 446
Görvälnverket, av Georg Björkholm - 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Världsproduktionen av skogsprodukter, av SHl - 454
Skrotfallet 1959, av WS - 454
Det danska atomfartygsprojektet Alpha, av WS - 454
Metoder för ozonisering av vatten, av Gudmund Næslund och Henry Åberg - 455, 456, 457, 458, 459
Två ballonger med nära 90 m diameter - 459
Fläckskyddsbehandlade tyger - 459
Ett syntetgumi för 260 — 315°C - 459
En rysk lagermetall - 459
    Andras erfarenheter - 459, 460, 461, 462
Rymdfarkosters konstruktion, av Björn Bergqvist - 459
Kolförgasning, av SHl - 460
Kaldo-processens värmeekonomi, av SHl - 460
Platinatermoelements skötsel, av SHl - 460, 461
Jonbytarpapper, av H Me - 461
Arbetsåtgång vid traditionella byggen och monteringsbyggen, av BS - 461, 462
    Nya metoder - 462, 463
Atomzeppelinare, av CS - 462
Elektrotermisk uppspänning av armering i förspänd betong, av AB - 462
Skärning av tjock betong, av SHl - 462
Klichéer av akrylplast, av H Me - 462
Fotografisk tvärprofilmätning av tunnlar, av Magnus Smedberg - 462, 463
Lagring av gas i berg, av SHl - 463
Extraktion av uranylnitrat ur vattenlösning, av SHl - 463
Metylmagnesiumkarbonat som reagens vid synteser, av SHl - 463
Högren arsenik, av SHl - 463
STF mars - 464, 465, 466, 467
    Böcker - 467, 468, 469
Chassiteknik, av Åke Larborn - 467, 468
Strimlemetoden, av BS - 468
A modern introduction to college mathematics, av Hans Rådström - 468
Power station engineering and economy, av Wll - 468
Fracture, av CS - 468, 469
Die Einzelwärmezählung für Zentralheizungen (Oberflächenwärmezählung), av Sten Sjöstedt - 469
International electrotechnical vocabulary, av WS - 469
Industriförbundets meddelanden - 469
Bulletin of the American Society of Swedish Engineers - 469
Fläkten - 469
Brown Boveri Mitteilungen - 469
Philips - 469
AB Svenska Metallverken - 469
Trelleborgs Gummifabriks AB - 469
Svenska AB Gyproc - 469
AB Elge-verken - 469
    Nya tidskrifter - 469, 470
The Journal of Mechanical Engineering Science - 469, 470
Kerntechnik - 470
Technometrics - 470
Graphic Science - 470
Balans - 470
Musik och Ljudteknik - 470
Lättbetong - 470
Nitrogen - 470
    Händelser - 470, 471
Kurs »Industrihygien» - 470, 471
Ingenjörsföreningarna i Finland - 471
Lapplands Tekniska Förening - 471
Tekniska »korrespondensläroverk» landet runt - 471
Utställning för materialhantering - 471
Konferens om stoftmätning - 471
National Castnings Congress and Exposition - 471
Nordiska granntidskrifter - 471, 472
Problemhörnan, av ALg - 472
    1960, H. 18 - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Sprickbildning i stål och lättmetall, av Evert Jansson - 473, 474, 475, 476
De oförstörande provningsmetodernas fysikaliska bakgrund, av Sven Malmqvist - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483
Människan som feldetektor, av GAH - 483
Oförstörande provning inom kärnkraftindustri, av Karl-Erik Gredborn - 484, 485, 486, 487, 488, 489
Oförstörande provning inom lättmetallindustri, av Rune Boström - 489, 490, 491, 492, 493, 494
Oförstörande provning inom tung industri, av Yngve Boström - 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501
Oförstörande provning inom varvsindustri, av Hanns Larsén - 501, 502, 503, 504, 505
Oförstörande provning inom bilindustri, av Helge Castell - 505, 506, 507, 508
Oförstörande provning inom trafikflyg, av Olof Lindfeldt - 508, 509, 510, 511, 512
    1960, H. 19 - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Utbygging av kraftverkene i Øvre Namsen, av Alf Haaland - 513, 514, 515, 516, 517
Alex Engblom †, av Nils Gralén - 517
    Nya material - 518
Höghållfast 12 % kromstål, av SHl - 518
Nötningstålig brons, av SHl - 518
Duktilt vanadin, av SHl - 518
Koppar-nickellegering för 455-480°C, av SHl - 518
Kärnreaktor med organisk moderator, av S Hähnel - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Tandläkar-TV - 525
En kylarvätska för bilar - 525
Trimetylpropan tillverkas i Perstorp - 525
    Nya metoder - 526, 527
Bestämning av den astronomiska enheten med hjälp av rymdsond, av Björn Bergqvist - 526
Högfrekvensugn värmer mat på löpande band, av B Skate - 526, 527
Svetsning med elektronstråle, av SHl - 527
Filtrering av giftiga ämnen ur avgaser, av SHl - 527
    Andras erfarenheter - 528
Skogsvård i kraftledningsgator, av ÅG - 528
Aluminium för kraftledningsstolpar, av RGn - 528
Fixering av kväve med solljus, av SHl - 528
Riktad strålningsenergi för rymdfart och strålvapen, av Gunnar Hambraeus - 529, 530
    Nybyggen - 530, 531, 532
Kupolbyggande med luftballong, av Magnus Smedberg - 530
17 knops linjemotorfartyg från Götaverken, av N Lll - 530, 531
Gävle förnyar sig, av RS - 531
»Sjötraktor» till Köpenhamn, av C Fo - 531, 532
    Böcker - 532, 533, 534
Fakta, bd 5, av Lars Gunnar Sillén - 532
Arbetsstudier i England, av Sven-Arne Thorell - 532, 533
Allt om bandspelning, av D H - 533
Kosmos, av SHl - 533
Automobile dictionary, av B Grandinson - 533
Enzyklopädie der Energiewirtschaft, bd 2, av RGn - 533, 534
Integral equations, av Hans Rådström - 534
Chemical engineering practice, bd 11, av Karl-Axel Meklersson - 534
Internationell standard för stereofoniska grammofonskivor - 534
Svenska Elverksföreningens statistik för driftåret 1958 - 534
    Händelser - 534, 535, 536
Thulinmedaljen - 534
Teknisk-vetenskaplig attaché i Moskva - 534, 535
Nordisk dokumentationscentral i USA - 535
Sambyggnad av lågspännings- och teleledningar - 535
»100 jahre österreichische Ziviltechniker» - 535
Svensk Form i Plast - 535
TBV-kurs om programmering - 535
Kurs för instruktörer i förslagsteknik och arbetsförenkling - 535, 536
Symposium om numerisk behandling av differential- och integralekvationer - 536
Drupa 1962 - 536
Elektronikkonferens - 536
Interplas 61 - 536
SEN-normförslag - 536
Debatt: Kilopond — newton, av Olle Sturén och Torsten Samson - 536
    1960, H. 20 - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
Internationella licensavtal, av Erik Wester - 537, 538, 539, 540, 541, 542
Uran i USA, av SHl - 542
Glödlampsförbrukningen per invånare och år, av WS - 542
Myntautomat-TV i Kanada, av WS - 542
Värmeöverföring i bränsleeldade industriugnar, av Per-Olof Strandell - 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
Platina och platinabelagda metaller som korrosionsbeständiga anodmaterial, av Gösta Wranglén - 551, 552, 553, 554, 555, 556
Världens oljeproduktion 1969, av Wll - 556
Västtysklands förbrukning av plaster till förpackning - 556
Magnetisk registrering av vagnsnummer - 556
Tillverkning av polybuten i halvstor skala - 556
    Nya metoder - 556, 557, 558
Snabb tunneldrivning och schaktsänkning med storhålsmaskiner, av Magnus Smedberg - 556, 557
Direkt lakning av zinksulfidkoncentrat, av SHl - 557
Bestämning av vatten med kalciumkarbid, av SHl - 557, 558
Hårdlödning med het argon, av SHl - 558
Trietylendiamin som katalysator, av SHl - 558
    Nybyggen - 558, 559, 560
15350 tdw bulklastfartyg för Kockums, av N Lll - 558, 559
Världens största jetplantankbil, av E Br - 559
Eriksbergs 100:e tankfartyg, av N Lll - 559
»Draken» — första enhet i ny ubåtsserie, av N Lll - 559, 560
    Andras erfarenheter - 560, 561, 562
Anoder för elektrolytisk metallutfällning, av SHl - 560
Lantmannabyggnader i USA, av B S - 560, 561
Syntetfiber i maskinfilt, av SHl - 561
Hindrande av porositet i aluminiumlegeringar, av SHl - 561
Ogräsbekämparen 2,4-D, av SHl - 561, 562
Anlöpningssprödhet hos stål, av SHl - 562
Använding av stenkolssyror, av SHl - 562
    Böcker - 562, 563, 564, 565, 566
En praktisk handbok om motivationsundersökning, av Hans Roos - 562, 563
Handelsrätt, av ag - 563
Mathematical puzzles & diversions, av A Lenning - 563
An introduction to the organic chemistry of high polymers, av Gerhard Anderson - 563
Härterei-Technische Mitteilungen, av Mats Hillert - 563, 564
Magnetic-amplifier ciruits, av G Mellgren - 564
Electron physics and technology, av Raymond Nelson - 564
Equipment électronique pour l'industrie nucléaire française, av SHl - 564
Analog methods, av A Hjertholm - 565
International electrotechnical vocabulary, av WS - 565
Berättelse över Södra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1959 - 565
British Plastics year book 1960 - 565
Metal industry handbook and directory 1960 - 565
AB Elektrokoppar - 565
Billesholms Glasulls AB - 565
Asea - 565
Svenska Siemens AB - 565
Calcium - 566
Edwards High Vacuum Ltd. - 566
Elesta - 566
    Händelser - 566, 567
En avdelning för skeppsbyggnadskonst vid Sjöhistoriska Museet - 566
Gemensamt informationsblad för ingenjörsföreningarna i Finland? - 566
Kurs »Biologisk-hygienisk kontroll inom livsmedelsindustrin» - 566
Kongress och utställning för allmänna arbeten och kommunalteknik - 566
VII Rassegna Internazionale Elettronica, Nucleare e Teleradiocinematografica - 566, 567
Internationellt symposium om gruvteknisk forskning - 567
Konjunkturläget våren 1960, av Göran Ahrsjö - 567, 568
    1960, H. 21 - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600
Delegering av ansvar och auktoritet, av Curt Dahlgren - 569, 570, 571, 572, 573
Elmätare - 573
Kärnkraftsamarbete USA—Storbritannien - 573
För mätinstrument förbrukar den kemiska industrin - 573
Vattenångas viskositet, av Torsten Widell - 573, 574
Världsproduktionen av kobolt - 574
En rysk höghållfast aluminiumlegering - 574
Driftkostnader för framtida kortdistansflygplan, av Björn Elle och Fred Turner - 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
5400 km av den transsibiriska järnvägen - 581
20 % av bilmotorns effekt - 581
Hårdmetallkulor för kulpennor - 581
En elektroteknisk skola för barn - 581
Räddningsflottar av glasfiberarmerad plast - 581
    Nya material - 582
Utskiljningshärdande austenitiskt stål, av SHl - 582
Extra seg polyetenfolie, av SHl - 582
Magnesiumlegeringar, av SHl - 582
Beräkning av axialbelastade strävor, av Thor Lindholm - 583, 584
Orderläge och sysselsättning i verkstadsindustrin, av WS - 584
Gassvängningar i avgasrör till dieselmotorer, av Roel Veldhuizen - 585, 586, 587, 588
    Nybyggen - 588, 589
45 000 brt passagerarångare sjösatt i Belfast, av N Lll - 588, 589
Ny passagerarångare för Finlandstrafiken, av N Lll - 589
    Nya metoder - 589, 590, 591
Metallsorterare och provare för termoelement, av SHl - 589
Ultrahögt tryck i stor skala, av SHl - 589, 590
Högtemperaturlegeringar, av H Me - 590
Reglerbar styrpropeller, av C Fo - 590
Katjonaktiva ämnen hindrar hopbakning, av SHl - 590, 591
Rening av bor genom zonsmältning, av SHl - 591
Impregnerad duk uppsamlar fluoridrök, av E R—s - 591
Produkter ur rörsocker, av H Me - 591
Cyanoetylering av bomull, av SHl - 591
STF april - 592, 593, 594, 595
    Böcker - 596, 597, 598, 599
Företagsledning och företagsledare, av ag - 596
Lagen och profiterna, av GAH - 596
Lärobok i skeppsbyggeri för sjöbefälsskolorna, av C Fo - 596
Bilistens årsbok 1960, av EBr - 596
Physics of the atom, av SHl - 596, 597
Vistas in astronautics, bd 2, av Björn Bergqvist - 597
Streckenausbau in Stahl, av E R—s - 597, 598
Tantalum and niobium, av G Bg - 598
Structure and properties of thin films, av Roland Jacobsson - 598
Materials and processes of electron devices, av Sture Edsman - 598
SER:s matrikel - 599
G V Andersén (Gevea) - 599
Isoleringsaktiebolaget WMB - 599
Asea - 599
    Händelser - 599, 600
NTH:s Havnelaboratorium - 599
Tekniska Samfundet i Göteborg - 599
Kurs »Materialer og korrosjon i kjemisk industri» - 599
Expertuppdrag inom FN och Unesco - 599
S:t Eriksmässan 1960 - 599
Stål för kraftalstrande kärnreaktorer - 599
Verktygsmaskinutställning i Hannover - 599
Kongress om avfallsåtervinning - 599, 600
Brittisk hemelutställning - 600
Problemhörnan, av A Lg - 600
Debatt: Tider för klichéframställning, av C A Bruno - 600
    1960, H. 22 - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Trafiksäkerhet genom samhällsplanering, av Stig Nordqvist - 601, 602, 603, 604, 605, 606
Bildtolkning, av Sven G Möller - 607, 608, 609, 610, 611
    Andras erfarenheter - 611, 612
Nylon 6 eller nylon 66 till bildäckskord, av SHl - 611
Husbyggandets externa transporter, av BS - 611, 612
Kombinerad blad- och skruvfjäder för personbilar, av EBr - 612
Rostfritt stål som pigment i färger, av SHl - 612
Underkyld metall ger god beläggning, av SHl - 612
Kärnkraften i USA, av S Hähnel - 613, 614
    Nybyggen - 614, 615, 616
Elfördelningssystem med god form, av Hugo Lindström - 614, 615
Finlands största ångkraftverk, av Wll - 615
Avgiftningsanläggning för elektrolyseringsfabrik, av SHl - 615, 616
Snabb bilfärja för finlandstrafiken beställd, av WS - 616
    Nya metoder - 616, 617, 618, 619
Framställning av karbamid, av H Me - 616, 617
Termoplastisk bandupptagningsteknik för TV, av DH - 617
Kontinuerlig högfrekvenssvetsning av rör, av CS - 617
Impregneringsmedel för regnkläder, av SHl - 617
Ditiooxamid — ett orange-pigment, av SHl - 617
Acetylen av metan i ljusbåge, av SHl - 617, 618
Fibermetallurgi, av SHl - 618
Skrubber som inte täpps igen, av SHl - 618
Tillverkning av fosforpentasulfid, av SHl - 618, 619
    Böcker - 619, 620, 621, 622
Management in the industrial world, av C H Voss-Schrader - 619
Riktig investeringskalkyl — lönsammare rationalisering, av ag - 619
Linear operators, av Hans Rådström - 619, 620
Nuclear technology for engineers, av SHl - 620
Industrial packaging, av Erik Nothin - 620
Die Schaltung der Leistungstransformatoren, av L Lundberg - 620, 621
Metall unter dem Mikroskop, av Mats Hillert - 621
Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik, bd 1, av H Steyskal - 621
Modern aspects of electrochemistry, bd 2, av U T—h - 621
Hydraulische Pressen und Druckflüssigkeitsanlagen, av Bo Estberger - 621, 622
Petroleum products handbook, av SHl - 622
Classification of Soviet gas-turbine steels, av CS - 622
Tensile properties of aircraft-structural metals at various rates of loading after rapid heating, av CS - 622
Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, av Wll - 622
    Nya tidskrifter - 622, 623
Meddelanden från Reologisektionen inom Svenska Nationalkommittén för Mekanik - 622
Polymer - 622
Journal of the Society of Glass Technology - 623
Solid-State Electronics - 623
European Technical Digests - 623
Russian Technical Literature - 623
Made of Plastics - 623
Atoomenergie en haar toepassingen - 623
R4/Eva - 623
LKAB-tidningen - 623
R-nytt - 623
Trenden - 623
Termo-kontroll - 623
Allt för motoristen - 623
Components News - 623
Pulse - 623
Metals Review - 623
Nordiska granntidskrifter - 624
Debatt: Element 102, av Wilhelm Forsling - 624
    1960, H. 23 - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644
Åskrisk och åskskydd, av Dietrich Müller-Hillebrand - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631
Svensk järnhantering första kvartalet 1960 - 631
    Andras erfarenheter - 631, 632
Eloxering av aluminium i malonsyra, av SHl - 631, 632
Isooktenylalkohol, en kommande petrokemisk produkt, av SHl - 632
Material för biltankar, av SHl - 632
Effektiv syntetisk penicillin, av SHl - 632
Våtkolning av torv, av Sven-Erik Hägglund - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639
Aluminium-galliumlegeringar ger vätgas - 639
450 g skandium - 639
Ett nästan universellt lod - 639
Mjuk volfram - 639
Magnesiumbränder kan släckas - 639
    Nya metoder - 640, 641, 642
Flottning av flis i plastklot, av SHl - 640
Flussmedel för tennlödning, av SHl - 640
Kolsvavla ur metan och svavel, SHl - 640
Utbytbara däckslitbanor, av EBr - 641
Impregnering av grafit med metaller, av SHl - 641
Smetfritt karbonpapper, av SHl - 641
Pinensyra konkurrent till tvåbasiga organiska syror, av SHl - 641
Framställning av etylbensen och styren, av SHl - 641, 642
    Böcker - 642, 643
Reproduktionsmetoderna, av WS - 642
Elementer af Einsteins relativitetsteori, av CS - 642
Russian abbreviations, av WS - 642
List tech 1959, av WS - 642
Svenska Maskin AB Greiff - 642
Tryckluft AB Atlas Copco - 643
A-Betong i Växjö-Vislanda AB - 643
    Händelser - 643, 644
STF:s rikspremier 1960 i matematik och fysik - 643
STF uppvaktar om CTH-professur - 643
Uppsatstävling om Nils Fredrikssons Pris - 643, 644
Undervisningen i franska och spanska i läroverken - 644
Flygtekniska Föreningens »jetfond» - 644
Föreningen Svenska Industridesigner - 644
Grundstenen lagd för Dragon-reaktorn - 644
Kurs i belysningsteknik - 644
Åttonde Internationella Förbränningskonferens - 644
Sjätte Internationella Fyrkonferensen - 644
    1960, H. 24 - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
Tungvattenmodererade kraftreaktorer — förslag till principutformning, av Gunnar Andersson, Arthur Dahlgren och Bernt Hargö - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651
    Nya material - 651, 652
Magnesiumlegeringar för hög temperatur, av SHl - 651, 652
Utskiljningshärdande nitrerstål, av SHl - 652
Epoxiderade polyolefiner som plaster, av SHl - 652
Nickellegering för elektronrörskatoder, av SHl - 652
Eldfast material, av Rolf Norin - 653, 654, 655, 656, 657
Kanadas vattenkraftverk - 657
Sovjetunionen har 45 milj. radiomottagare - 657
Över 6 milj. ljudradio- och TV-apparater - 657
Frankrikes första helt jordgasdrivna kraftverk - 657
En gasoldriven bärbar TV-mottagare - 657
Grammofonskivor som inte uppladdas statiskt - 657
    Andras erfarenheter - 657, 658
Beryllium eller rostfritt stål till kapsling av kärnbränsle, av SHl - 657
Musik under arbetet, av R Gn - 657, 658
Ökning av urandioxids värmeledningförmåga, av SHl - 658
Uretanlacker, av SHl - 658
Kopparsalt katalyserar väte-syrereaktionen i vattenlösning, av SHl - 658
Dagstidningspressen Hoe Color-Matic, av Bärtil Dalin - 659, 660, 661, 662
    Nya metoder - 662, 663
Framställning av dikalciumfosfat, av SHl - 662, 663
Plätering av magnesium med aluminium, av SHl - 663
Billigare epoxiföreningar, av SHl - 663
Ytterdörrstätning av aluminium, av SHl - 663
    Böcker - 664, 665, 666
Handbuch der Staubtechnik, bd 2, av Wll - 664
Chemical engineering materials, av Karl-Axel Melkersson - 664
An investigation of the mechanical properties of cermets as related to the microstructure, av Sten Tore Lundin - 664
Non-circular bevel gears, av H Lindberg - 664, 665
Stufenlos verstellbare mechanische Getriebe, av Bengt Muhr - 665
Studien- und Diplomarbeiten zum 10. Jahrestag der DDR, av GBg - 665
Fundamentals of chemical engineering operations, av Karl-Axel Melkersson - 665
Edwards High Vacuum Ltd - 665
Interavia ABC 1960, av WS - 666
    Händelser - 666, 667
Förslagspristävlingens resultat - 666
Svenska Interplanetariska Sällskapet - 666
Uppsatspristävlan - 666, 667
Galabert-priset för astronautisk forskning - 667
Stipendier för skåningar - 667
Tredje Internationella Kybernetikkongressen - 667
Gifa 1962 - 667
Problemhörnan, av A Lg - 667, 668
Nordiska granntidskrifter - 668
    1960, H. 25 - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
Framhjulsdrivna bilars egenskaper, av Gunnar Ljungström - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676
Konstgödsel i OEEC-länderna och USA, av SHl - 676
Karl A Wessblad †, av A Lg - 677
    Andras erfarenheter - 677, 678
Syntetiska oljor för flygplansmotorer, av SHl - 677, 678
Framställning av europium och samarium, av SHl - 678
Kärnenergiindustrins metalliska biprodukter, av SHl - 678
Isbombardemang av jetplandetaljer, av Magnus Smedberg - 678
Aktivering av kol med alkalimetaller, av SHl - 678
Propellerväxel för utombordsmontering, av Nils Hanson - 679, 680, 681
Mekaniska, snabblinkande ögonblick - 681
En 2000 hk gasturbin för bärplansbåtar - 681
En frikolvsmotordriven kylkompressor - 681
Den nya bilfärjan Norrtälje—Åbo - 681
    Nybyggen - 682, 683
Ågesta-reaktorns trycktank, av SHl - 682
Götaverkens maskinverkstäder utökade, av N Lll - 682, 683
Gasturbindriven brandbil, av Wll - 683
    Nya metoder - 683, 684
Pulvriserad polyeten för gjutning av stora artiklar, av SHl - 683
Glaspapperskromatografi, av SHl - 683
Handstämpel utan färgdyna, av SHl - 683, 684
STF maj - 684, 685, 686, 687
    Böcker - 687, 688
Byggnadsåskledare, av WS - 687
The new world of math, av C G Brodén - 687
Über die Bestimmung des Diffusionswiderstandes und der kapillaren Flüssigkeitsleitzahl aus stationären Vorgängen, av Wll - 687
Who's who in atoms 1960, av SHl - 687
»Hermodsstudier och muntlig undervisning vid utbildning av läroverksingenjörer» - 687
Iron and Steel Institute - 687
Svenska Siemens AB - 687
Specialmaskiner AB - 688
AB Landelius & Björklund - 688
    Nya tidskrifter - 688
The Metallurgist - 688
Paper Technology - 688
Industrial Architecture - 688
Building with Steel - 688
Het Bouwwerk - 688
Air Engineering - 688
Domestic Electrical Appliances - 688
Electronic Equipment News - 688
OBS - 688
Jord och Skog - 688
    1960, H. 26 - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
Optimal linjesträckning av trafikleder, av Olof Gunnarsson - 689, 690, 691, 692, 693
    Nya metoder - 693, 694
Volframering, av SHl - 693, 694
Strömlös oxidation av aluminium, av SHl - 694
Horisontell, kontinuerlig gjutning, av SHl - 694
Gaskromatografisk bestämning av kolväten i luft, av SHl - 694
Ultraljudsvetsning av aluminium, av SHl - 694
Sänkbrunn genom Brunkebergsåsen, av Per Lanéus - 695, 696, 697
    Andras erfarenheter - 697, 698
Stålhus och brandprovningar, av BS - 697, 698
Explosionsrisk vid framställning av kromsyraestrar, av U T—h - 698
Vattenavsaltning genom zonfrysning, av SHl - 698
Legeringstillsatser för rostfritt stål, av Gunnar Lindberg - 699, 700, 701, 702
    Nybyggen - 702, 703, 704
Induktionssmältugn för vakuum, av SHl - 702, 703
Kärnenergin i Frankrike, av SHl - 703
Ett brittiskt satellitprogram?, av GAH - 703, 704
Finlands första kärnreaktor, av SHl - 704
    Böcker - 704, 705, 706
Probability and statistics, av Lennart Råde - 704
Nordiskt symposium över användning av matematikmaskiner, av Bernt Magnusson - 704, 705
Modern European architecture, av Leif Sandahl - 705
Ingenieur-Taschenbuch, av Wll - 705
Gas chromatography abstracts 1958 - 705
Bewegungsfugen im Beton- und Stahlbetonbau, av G Jurell - 705, 706
»The demand for engineering products in less industrialised countries» - 706
Modulstandard - 706
KMW 100 år - 706
»SI 1950—1960» - 706
»Teknikens muskel» - 706
Svenska AB Philips - 706
Sperry Microwave Electronics Company - 706
    Tekniska högskolorna - 706
C T H - 706
K T H - 706
    Händelser - 707, 708
Scandoc - 707
Ökad information till STF:s stämmodelegater - 707
SEK:s Terminologiråd - 707
Jordbrukstekniska institutet - 707
Svensk Byggtjänst - 707
Kreditgivning till mindre företag utreds - 707
Ett europeiskt »träpris»? - 707
Kurs för inköpare - 707
Andra Internationella Flygtekniska Kongressen - 707, 708
Femte Internationella »Instruments and Measurements»-konferensen - 708
Ninth National Plastics Exhibition - 708
SEN-normförslag - 708
Problemhörnan, av A Lg - 708
    1960, H. 27 - 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728
Utbildning av formgivare för industrin, av Rune G Monö och Hugo Lindström - 709, 710, 711
Algväxt i kyltorn behärskas bättre - 711
Konservering av helium i USA - 711
Segare vägbanor - 711
Träskruv av aluminiumlegeringar - 711
    Nya material - 712
En glasklar plast med hög formbeständighetstemperatur, av SHl - 712
Nickellegering för hög temperatur, av SHl - 712
Brittisk krom-nickellegering för gjutning, av SHl - 712
Elektriska element och batterier, av Staffan Ulvönäs - 713
Sidor ... - 713, 714, 715, 716, 717, 718
Markeffektfarkosten »Ilen», av C Fo - 719
Spaltgasanläggning för stadsgas ur lättbensin, av SHl - 719
    Nya metoder - 719, 720, 721, 722
Tillsats av zirkonium till magnesium, av SHl - 719, 720
Väte och syntesgas ur kolväten, av SHl - 720
Kornförfining av centrifugalgjutna rostfria rör, av SHl - 720
Framställning av duktilt rhenium, av E R—s - 720, 721
Tillverkning av tributylfosfat, av SHl - 721
Tillverkning av salpetersyra, av SHl - 721, 722
    Andras erfarenheter - 722, 723
Produktionsplanering med automatisk databehandling, av ag - 722
Epoxiplast som vägbeläggning, av SHl - 722
Elektronmikroskop för genomskinliga material, av SHl - 722, 723
    Böcker - 723, 724, 725, 726
Rätten till arbetstagares uppfinningar 1959, av WS - 723
Materiallära och verkstadsteknik, av Wll - 723
Brandfarliga kemikalier, vätskor, gaser m.m. av SHl - 723
Statistical forecasting for inventory control, av ag - 723
Electronic circuit theory, av Jöns Ehrenborg - 724
Physical metallurgy of stress corrosion fracture, av Einar Mattsson - 724
Study of deep soil stabilization by vertical sand drains, av L Bernell - 724
Magnetic sound recording, av B Peterson - 724, 725
VDI-Wasserdampftafeln, av Wll - 725
Towing nonself-propelled floating structures, av CS - 725
Tidningsteknik i Amerika, av WS - 725
The British Engineers' Handbook, av WS - 725
1960 electron tube manual, av DH - 725
»Invest in Sweden», av WS - 725
»SKIF 50 år 1960» - 725
AB Svenska Godscentraler (ASG) - 725
Kvalitetsgruppen Svecast - 725, 726
Tidskriften Byggnadsvärlden 50 år - 726
»Arbeitsgebiete der A. G. Conrad Zschokke, Döttingen» - 726
Svenska Byggnadsentreprenörföreningen - 726
Asea - 726
Klosters Fabrikers KB - 726
AB Liljeholmens Kabelfabrik - 726
    Händelser - 726, 727
Organisationskommittéer för högre teknisk utbildning och forskning - 726
Humanistutbildningens anpassning till arbetsmarknaden - 726, 727
En europeisk Cios-kongress - 727
Den europeiska kemiingenjörsträffen 1961 - 727
    Nya produkter - 727, 728
Ett konstant-strömaggregat - 727
En myntsorterings- och mynträkningsmaskin - 727
Slitmassa av epoxiplast - 727
Betongrör för färskvattenledningar, av GAH - 727, 728
En tillsats för analogiräknemaskiner - 728
Flänskåpor för kylning av transistorer - 728
Automatisk doseringsapparat för oljegrusverk - 728
Problemhörnan, av A Lg - 728
    1960, H. 28 - 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748
Asbest, av Erwin de Shàrengrad - 729, 730, 731, 732, 733
En brittisk mekanisk brädsorterare - 733
Strålskydd av borhaltiga polyetenplattor - 733
Automatiska, obemannade handelsfartyg - 733
Radioaktiva skallerormar - 733
Industriproduktion och elförbrukning i Sverige första kvartalet 1960, av Mats Bärlund - 733, 734
Standardisering av dukbelysningen på biografer, av Stellan Dahlstedt - 734
Temperaturmätning i ugnar, av Erik E Sjöstrand - 735, 736, 737, 738, 739, 740
    Nya metoder - 741, 742, 743
Automatisk, satsvis process, av SHl - 741
Återvinning av betvätska, av SHl - 741, 742
Kylning med flytande metall vid smältning av titan, av SHl - 742
Reproduktion av mikrofilm genom torrprocess, av SHl - 742
Fosfatering med trikloretenlösning, av SHl - 742, 743
Förstärkning av aluminium gjuten med SAP, av SHl - 743
Fenol av toluen, av SHl - 743
Riktning av härdade stålverktyg, av SHl - 743
    Nybyggen - 743, 744, 745
Rörledning för flytande svavel, av Wll - 743, 744
Avancerad gaskyld kärnreaktor, av SHl - 744
Flygplastbyggnad på Grönland, av BS - 744, 745
    Böcker - 745, 746
Automatisk databehandling för modern företagsledning, av ag - 745
Maskinkonstruktioner, bd 7, av ÅI - 745
Photochemistry in the liquid and solid states, av Holger Erdtman - 745
Fagersta Bruks AB - 745
»Behovet av mätningstekniskt och karttekniskt utbildad personal» - 746
Asea - 746
Fagersta Bruks AB - 746
Elektrisa AB AEG - 746
    Händelser - 746, 747, 748
Tidningspapperstekniskt samarbete - 746
Norrbottens naturtillgångar utreds - 746
Statens Geotekniska Instituts organisation överses - 746
De nya byggforskningsorganen konstituerade - 746, 747
Stora Asea-transformatorer till USA - 747
Skrothandelsförordningen överses - 747
Sovjetiska forskare till Cern - 747
Vvs-teknisk förening för högskoleingenjörer - 747
En kurs för journalister om teknisk forskning - 747
Pristävlan om färger och mönster på plastlaminat - 747
Kursserie i statistik - 747
Spänningskorrosionsdagen 1960 - 747, 748
Stipendier för CTH-ingenjörer - 748
En internationell plastkongress - 748
SEN-normförslag - 748
    Tekniska högskolorna - 748
C T H - 748
K T H - 748
    1960, H. 29 - 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
Kylfartyg, av Nils Lindberg - 749, 750, 751, 752
Återvändande rymdfarkoster kan bromsas - 752
Papperstekniskt framställda fiberflortyger - 752
Polyeten binds vid koppar - 752
Niob kan skyddas mot oxidation - 752
Hartsbildningen vid lagring av bensin - 752
Elförsörjningen i Europa 1958/59, av RGn - 752
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1960, av N Lll - 752
Aktuella skruv- och gängproblem. Förbrukarens synpunkter, av Jan Ollner - 753, 754, 755, 756
Aktuella skruv- och gängproblem. Tillverkarens synpunkter, av Carl-Gustav Dock - 756, 757
Eldsläckning med avgaser från gasturbiner - 757
Söndagstidningen i plastpåse - 757
Elektroslaggsvetsning, av S Hähnel - 757, 758
Glödtändning i bilmotorer, av Einar Bohr - 759, 760, 761, 762, 763
    Andras erfarenheter - 763, 764, 765
Mercury-projektet på väg, av GAH - 763, 764
Lågtrycksdäck för speciella ändamål, av Magnus Smedberg - 764
Impregnerat och gammabestrålat trä, av SHl - 764
Referenselektrod för hög temperatur, av SHl - 764, 765
Hårdlod för titan, av SHl - 765
Zirkonium i sickativ, av SHl - 765
Magnetisk behandling av matarvatten, av SHl - 765
    Nybyggen - 765, 766, 767
Tysk kärnreaktor för hög temperatur, av SHl - 765, 766
Fartyg med svavelsyratankar, av N Lll - 766, 767
Hittills största fartygspropellern till svenskt varv, av N Lll - 767
Snabbgående kyllastfartyg från Kockums, av N Lll - 767
    Böcker - 767, 768, 769, 770
Mer om djuppressning, av Wll - 767
Stansning, av Wll - 767
Hütte, bd 2 B, av Wll - 767, 768
Acrylic resins, av SHl - 768
Ships and marine engines, av C Fo - 768
Random vibration, av JH - 768
Die Technische Physik der Lichtbogenschweizung, av R Gunnert - 769
The efficient use of steam, av Wll - 769
The corrosivities of plastics and rubbers, av U T—h - 769
Modern safety practice, av Wll - 769
»Håndbog for Dansk Ingeniørforening 1960—61» - 769
Turbin AB de Laval Ljungström, av Wll - 769
AB Svenska Metallverken - 769
AB Wilh. Svensson & Co. - 769, 770
AB Eternitrör - 770
Standard Radio & Telefon AB - 770
    Händelser - 770, 771
Expertuppdrag inom FN och Unesco - 770
En tredje atomkonferens i Genève? - 770
Kurs »Entreprenadhandlingar» - 770
Kurs »Vakuumteknik» - 770, 771
SHI-kurser - 771
European Packaging Federation i Stockholm - 771
Fjärde Internationella Kongressen om Spännbetong - 771
En öppen konferens om databehandlingsmaskiner - 771
Deutsche Industrieausstellung Berlin 1960 - 771
Teknisk utställning i Charleroi - 771
SEN-normförslag - 771
    Nya produkter - 771, 772
Ett databehandlingssystem för små hålkort - 771
En portabel hårdhetsmätare - 771, 772
En heltransistoriserad bandspelare - 772
En byggbar programstyrd hålkortsanläggning - 772
En glasskärningsapparat för laboratoriet - 772
Vattenautomat för sommarstugor - 772
Rostskyddsfärger - 772
En dränkbar länspump - 772
    1960, H. 30 - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
Makroklimat och mikroklimat, av Gunnar Pleijel - 773, 774, 775, 776, 777, 778
Snabbläddrad katalog, av GAH - 778
Den första direkta telefonkabeln Sverige-England - 778
En radiolänk England-Frankrike - 778
Koleldade kraftverk - 778
Plasttätning av betong, av Nils O Lidin och Åke Calminder - 779, 780, 781, 782, 783
Ett friktionslöst lager - 783
Avdunstning från vattenytor - 783
    Andras erfarenheter - 783, 784
Strålningsskador i elektronikkomponenter, av GAH - 783
Cyklisk produktionsplanering, av ag - 783, 784
Användning av dialdehydstärlekse, av SHl - 784
Träs eldfarlighet, av SHl - 784
Väderbeständigt zinksulfidpigment, av SHl - 784
Malmutlastningsanläggningen i Narvik, av Torsten Widell - 785, 786
Världens stålproduktion - 786
    Nybyggen - 786, 787, 788
Kokarreaktor med överhettare, av SHl - 786
1000 MW vattenkraftverk i öknen, av Wll - 786, 787
Mobil gasturbinstation i Venezuela, av RGn - 787, 788
    Nya metoder - 788, 789
Bekämpning av luftförorening genom rökgaser, av SHl - 788
Robottruck med TV-kameror i atomanläggning, av Magnus Smedberg - 788
Fogning av metaller genom diffusion, av SHl - 788
Briketter av petroleumprodukter, av SHl - 788, 789
    Böcker - 789, 790, 791, 792
Anvisningar till byggnadsstadgan (Babs 1960), av WS - 789
Klassrummets dagerbelysning, av Gunnar Pleijel - 789
Värmeförluster genom väggar provade under praktiska förhållanden, av Wll - 789, 790
Mechanisierung, Automatisierung und Arbeitsproduktivität, av Lennart Österberg - 790
Lehrbuch der theoretischen Physik, John Rundgren - 790
Hot dip galvanizing 1958, av U T—h - 790, 791
Formeln und Tabellen zur Statik, Dynamik, Hydraulik und Festigkeitslehre, av Bengt Muhr - 791
Photogrammetry, av P O Fagerholm - 791
Noise in eletron devices, av Raymond Nelson - 791
Stadsarkitektkonferens 27—30 januari 1960, av L Sandahl - 791
Eastman Chemical Products, Inc. - 792
Novo Industri A/S - 792
Nordiska granntidskrifter - 792
    1960, H. 31 - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820
Experter för tekniskt bistånd, av Mats Kihlberg - 793, 794, 795, 796
Ett låsbart skydd för stickkontakter - 796
Snabba utmattningsprov - 796
Gasförbrukningen i Stockholm - 796
Elektronisk informationscentral vid Rom-olympiaden, av WS - 796
Flyggodstransporterna ökar, av BoJ - 796
Budgetering i amerikansk industri, av ag - 796
Industritransformatorer, av Bror Sollergren - 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806
Den säkraste industrin — kärnkraftindustrin, av Irina Schaub - 807, 808
Skäl mot ett brittiskt rymdprogram, av GAH - 808
Stockholms vattenförbrukning 1959 - 808
    Nya metoder - 809, 810, 811
Elektromagnetisk fordonsdetektor för trafiksignaler, av DH - 809
Ljusförstärkare enligt maserprincipen, av GAH - 809
Förnicklingsmetod för aluminium, av U T—h - 809, 810
Gyroskopisk massflödesmätare, av KJ - 810
Synliggjord supraledning, av GAH - 810, 811
    Nybyggen - 811, 812
Svensk terränglastbil, av EBr - 811
Världens största skeppsdieselmotor byggd vid Götaverken, av N Lll - 811
Rullande väntsal för passagerare, av Magnus Smedberg - 811, 812
Den sovjetiska bärplansbåten »Meteor» - 812
    Andras erfarenheter - 813, 814
Framställning av halvledande galliumfosfid, av SHl - 813
England måste införa 625 linjers TV, av GAH - 813
Palladium—platinatermoelement för mindre än 1000°C, av SHl - 813, 814
Förkromade höghållfasta ståls utmattningshållfasthet, av CS - 814
    Böcker - 814, 815, 816, 817, 818, 819
The Swedish 380 kV system, av Bengt Löf - 814
Ytterväggars värmeisoleringsförmåga - främst i flervåningsbostadshus, av Wll - 814, 815
Värmeteknik vid reaktoranläggningar, av Wll - 815
Äggvite- och fettnutrition, av SHl - 815
Chemical process principles, av Karl-Axel Melkersson - 815
Leitfaden der Elektrotechnik (Moeller-Werr), bd 1, av Jöns Ehrenborg - 815, 816
Taschenbuch für Druckluftbetrieb, av E Rothelius - 816
Baustatik, av Jan Hult - 816
Theoretische Grundlagen der Elektrotechnik, bd 1, av Lars Bengtson - 816, 817
Progress in metal physics, bd 8, av H U Åström - 817
Electronic circuit theory, av B Peterson - 817
Wärmeaustauscher, av Wll - 817, 818
Handbook of electronic control circuits, av Lars-Erik Orrevall - 818
Non-benzenoid aromatic compounds, av H Erdtman - 818
Formation and trapping of free radicals, av Lars Melander - 818, 819
Hydromagnetic channel flows, av Bo Lehnert - 819
80-20-regeln — ett administrativt hjälpmedel, av ag - 819
Philips Isotop-tjänst - 819
AB Svenska Metallverken - 819
Mikron AB - 819
Boonton Radio Corp. - 819
    Händelser - 819, 820
STF-kurser hösten 1960 - 819, 820
STF:s styrelse 1960/61 - 820
Svensk civilingenjör nordisk reklampresident - 820
Informationsdagar om elföreskrifter - 820
Anslag för skoglig forskning - 820
Kurs »Materialhantering vid processindustrier» - 820
Rationaliseringstekniska kurser - 820
Fjärde Europeiska Flygtekniska Kongressen - 820
Sextonde Tyska Härdningskonferensen - 820
Tillförlitlighet och kvalitetskontroll - 820
    1960, H. 32 - 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852
Magnetiten och bergshanteringen, av P G Kihlstedt - 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831
    Andras erfarenheter - 831, 832
Sampolymerisat av styren och metylmetakrylat, av SHl - 831, 832
Bättre silofoder med antibiotikum, av SHl - 832
Krypande silversulfid, av U T—h - 832
Aducerat gjutjärn som högtemperaturmaterial, av SHl - 832
Filterduk till kontinuerliga filter, av J O Bornefalk - 833, 834, 835, 836
Hushållselektrifieringen, av RGn - 836
Förutsättningarna för ökad hastighet på SJ:s spår, av BoJ - 836
Åldringsbeständighet hos byggnadsmaterial av plast, av Erik Saare - 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843
    Nya metoder - 843, 844, 845, 846, 847
Precisionsgjutning med polystyrenmodell, av SHl - 843
Framställning av kalciumcyanamid i roterugn, av SHl - 843, 844
Överföring av aldehyder till nitriler, av SHl - 844
Påvisande av berylliummineral med γ-strålning, av SHl - 844
Väderobservationer med Tiros, av GAH - 844, 845
Avlägsnande av koldioxid ur naturgas, av SHl - 845
Tillverkning av koncentrerad salpetersyra, av SHl - 845, 846
Dehydrering i vätskefas, av SHl - 846
Svetsning av utskiljningshärdande nickellegeringar, av SHl - 846, 847
    Nybyggen - 847, 848
Turbindrivet kyllastfartyg sjösatt i Landskrona, av N Lll - 847
Stor vakuumsmältugn, av SHl - 847
Dansk fabrik för utvinning av tunga mineral ur sand, av SHl - 847, 848
    Böcker - 848, 849, 850, 851
Petrokemisk industri, av SHl - 848
Our mineral resources, av E Rothelius - 848
Foundry engineering, av Erik O Lissell - 848, 849
Feuerfestkunde, av Per-Olof Strandell - 849
Korngrössenmesstechnik, av Wll - 849
Masers, av Rolf Tengblad, Sigfrid Yngvesson - 849, 850
Grundlagen der Elektrotechnik, av Jöns Ehrenborg - 850
Principles of pavement design, av B Lidström - 850
Jahresbericht 1958 der Europäischen Föderation für Chemie-Ingenieur-Wesen, av U T—h - 850
Stadtverkehr gestern, heute und morgen, av Rolf Ahlberg - 850, 851
Corrosion prevention, av U T—h - 851
AB Åkers Styckebruk - 851
    Händelser - 851, 852
STF:s höstmöte - 851
Nordiskt SKeppstekniskt Årsmöte 1960 - 851, 852
Suomen Teknillinen Seura får ny direktör - 852
Den Norske Ingeniørforening - 852
Översättning av rysk teknisk litteratur - 852
Brödinstitutet - 852
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendier - 852
Tekniska TBV-kurser - 852
Specialkurs i planering och kostnadsberäkning av elektriska anläggningar - 852
Internationell arkitekturkongress - 852
En internationell kugghjulskonferens - 852
Konferens om luftrenhållning - 852
SEN-normförslag - 852
Problemhörnan, av A Lg - 852
    1960, H. 33 - 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884
Jetdrivna passagerarflygplan, av Gösta Magnusson - 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861
    Nya material - 861, 862
Höghållfast titanlegering, av SHl - 861
Teflon-folie, av SHl - 861, 862
Nickelhaltig rödmetall för gjutgods, av SHl - 862
Eldfast plast, av SHl - 862
Seg magnesiumlegering, av SHl - 862
Slitstarkt infodringsmaterial, av CS - 862
Aluminium-litiumlegering, av SHl - 862
Sjötransporterad gas, av Bengt M Nilsson - 863, 864, 865
    Andras erfarenheter - 866
Övervakning av generatorlindningar, av RGn - 866
Uppvärmning av järnföremål i närheten av induktiva reaktorer, av RGn - 866
Titanrör för värmeväxlare, av SHl - 866
Artificiell utlösning av regn, av GAH - 866
Förbränningssystem för ugnar, av Rolf Collin - 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876
    Nybyggen - 876, 877
Motorväg söderut från Paris, av BoJ - 877
Jätteneonskylt, av WS - 877
Tysk motortanker av lättmetall för flod- och insjöfart, av N Lll - 877
    Nya metoder - 878, 879
Framställning av urandioxid till reaktorbränsle, av SHl - 878
Avlägsnande av lösningsmedel ur plaster, av SHl - 878
Rotor räddar raketsteg, av Etienne J Guerin - 878
Radarappratur för trafikräkning och trafikdirigering, av BoJ - 878
Stereofoni i ljudradio, av DH - 878, 879
Bindning av lod vid svårlödda material, av SHl - 879
    Böcker - 879, 880
Effektiv export på Västtyskland, av Börje Lindberg - 879, 880
Industriföretagets produktionseffektivitet, av ag - 880
Kemisk skyddshandbok, av SHl - 880
Gas chromatography abstracts 1959, av SHl - 880
    Händelser - 880, 881, 882
STF:s styrelse - 880
Polhemspris 1961 - 880, 881
SKR:s Riksmöte 1960 - 881
Tekniska Föreningen i Uppsala - 881
Kurs »Krossning och malning» - 881
NIF:s kursverksamhet - 881
Studiekommittén Konti-Skan för kraftutbyte Norden-Västtyskland - 881, 882
TLS-assistentkurs - 882
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 882
Stipendium för trafiksäkerhetsforskning - 882
Resestipendier för yrkesutbildning - 882
Statsbidrag för utbildning av lärlingar - 882
En svängningsteknisk konferens - 882
Det ekonomiska läget hösten 1960, av Göran Ahrsjö - 882, 883, 884
    1960, H. 34 - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912
Bebyggelsesanering vid fastighetsreglering på landsbygden, av Elis Rydström - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891
Oljegasproduktionen - 891
    Andras erfarenheter - 891, 892
Molybdenmatriser för varmsträngpressning av stål, av SHl - 891
Behållartrafik över Stilla Havet, av BoJ - 891, 892
Tetrametylbly som antiknackningsmedel, av SHl - 892
Utveckling av bildrör för TV, av DH - 892
Nimonic-legeringars värmeledningsförmåga, av Wll - 892
Trafikprognosmetod för tätortsområden, av Erik Sylvén - 893, 894, 895, 896, 897, 898
Svensk järnhantering första halvåret 1960, av WS - 898
Järnvägsrationalisering i Storbritannien, av BoJ - 898
Antalet gaseldade värmeledningspannor - 898
Beräkning av bensins vägoktantal, av S Hähnel - 899, 900, 901, 902, 903
190 t damm per kvadratkilometer och månad - 903
En spegel med 1 m diameter lyfts 30 000 m - 903
Rörtransport av gas under havet - 903
Ett atomdrivet flygplan med 450 t startvikt - 903
    Nya metoder - 903, 904, 905
Gödsel av sågspån, av SHl - 903
Gas- och fiberisolering av kylskåp, av SHl - 903, 904
Framställning av fint kiseldioxidpulver, av SHl - 904
Formning och svetsning av termoplaster, av SHl - 904, 905
Termoelement för 2800°C, av Wll - 905
Anodoxidation av magnsium, av SHl - 905
    Nya material - 905, 906
Glimmerkeramik för 750°C, av SHl - 905, 906
Värmetåligt plastglas, av SHl - 906
Snabbhärdande titanlegeringar, av SHl - 906
    Böcker - 906, 907, 908, 909, 910
Distribution, av Börje Lindberg - 906, 907
Trafikledsplan för Stockholm, av BoJ - 907
Introduction to quantum field theory, av Matts Roos - 907
The geodetic use of artificial earth satellites, bd 1 & 2, av Arne Bjerhammar - 907, 908
Progress in dielectrics, bd 2, av E Umblia - 908
Polyester resins, av SHl - 908
Technische Mechanik, bd 3, av Jan Hult - 908, 909
Cours de métallurgie des métaux non-ferreux, av GBg - 909
Curve surveying, av Sven E Schäder - 909
Der Ölofen, av Wll - 909
Plasma dynamics, av Bo Lehnert - 909
Nomogramme zur geneigten Sinuslinie, av Sverker Henning - 909
VDI-Zeitschrift - 910
    Händelser - 910, 911
Den offentliga provningsverksamheten - 910
Konferens »Värmecentraler för bostadsområden» - 910
Kurs för litteraturingenjörer - 910, 911
Statsbidrag till vatten- och avloppsforskning - 911
Nordisk utbildning i konsultteknik - 911
Kurser i ryska för tekniker och naturvetare - 911
En grundkurs i marknadsundersökning - 911
Bygg-Glas - 911
Debatt: Brev till en föreläsande kollega, av Olle Dopping - 911, 912
    1960, H. 35 - 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940
Hamn för Stenungsunds kraftstation, av Gunnar Pira och Johan F Hagrup - 913, 914, 915, 916, 917, 918
Svensk kollektiv lokaltrafik 1959, av BoJ - 918
Materialhantering inom industriföretag, av Harald Lindahl - 919, 920, 921, 922, 923, 924
En robot för undervattensarbete - 924
    Nya material - 924
Sampolymerisat av vinyltoluen och butadien som lackharts, av SHl - 924
Höghållfast, låglegerat koboltstål, av SHl - 924
Material för elisolation vid hög temperatur, av SHl - 924
Polarisbrytarna »Moskva» och »Leningrad», av Curt Falkemo - 925, 926, 927, 928, 929
    Nya metoder - 929, 930, 931, 932
Metod för svetsning i alla lägen, av SHl - 929
Kall precisionssträngpressning av metaller, av SHl - 929, 930
Gevärspipor av plast, av SHl - 930
Magnetohydrodynamiska generatorer för elkraft, av GAH - 930, 931
Modelltillverkning med numeriskt styrd fräsmaskin, av KJ - 931
Fraktionerad kristallisation som separeringsmetod, av SHl - 931, 932
    Andras erfarenheter - 932, 933, 934
Höghållfast glas, av CS - 932
Icke brandfarliga vätskeblandningar, av SHl - 932, 933
Utmattningsbrott hos bildäck, av SHl - 933
Framställning av högre alkoholer och ketoner, av SHl - 933
Magnesiumlegeringars spänningskorrosion, av SHl - 933, 934
Termoelementkylare, av SHl - 934
UV-ljus vid flamspektroskopering, av SHl - 934
    Böcker - 934, 935, 936, 937, 938, 939
Stoftavskiljning, av Wll - 934
Ordlista för bränslen och smörjmedel till förbränningsmotorer, av Wll - 934
Aufgaben zur theoretischen Elektrotechnik, av Jöns Ehrenborg - 934, 935
Quality requirements of super-duty steels, av Göran Molinder - 935
Mechanik und Festigkeitslehre, av Åke Isaksson - 935
Beryllium, av G Bg - 935, 936
Control of steel construction to avoid brittle failure, av C Schaub - 936
Theory of plates and shells, av Jan Hult - 936
Progress in nuclear physics, bd 7, av Ingmar Bergström - 936, 937
Die Notwendigkeit der Forschung und Lehre auf dem Gebiet des Industrieofenbaues; Röstprozesse und Röstapparate, av GBg - 937
Electrolyte solutions, av U T—h - 937
Registrierinstrumente, av Wll - 937
The internal-combustion engine in theory and practice, bd 1, av E Bohr - 937, 938
Elementare Schalenstatik, av Jan Hult - 938
Evaluation of weld-joint flaws as initiating points of brittle fracture, av C Schaub - 938
Fundamentals of electronics, av DH - 938
Lackrohstoff-Tabellen, av Börje Anderssno - 938, 939
Rahmentragwerke und Durchlaufträger, av Åke Isaksson - 939
Soap films, av SHl - 939
Kinetics of high-temperature processes, av U T—h - 939
    Nya tidskrifter - 939, 940
Scandinavian Journal of Psychology - 939
International Journal of Heat and Mass Transfer - 939, 940
International Journal of Mechanical Sciences - 940
Journal of Mathematical Physics - 940
Journal of Mathematical Analysis and Applications - 940
Neue Technik — Nouvelles Techniques — New Techniques - 940
Aufbereitungs-Technik - 940
Problems of Cybernetics - 940
Current Review of the Soviet Technical Press - 940
Asbestos-Cement Quarterly - 940
    1960, H. 36 - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976
Ljuskällor för industribelysning, av Gösta Siljeholm - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947
Industriproduktion och elförbruktning i Sverige andra kvartalet 1960, av Mats Bärlund - 947, 948
Säkerhetsinstrumentering vid en modern robotbas, av Jan Kuno Möller - 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956
Enskenebanor i USSR - 956
Helikoptrar för 60 personer - 956
En superkänslig ljusförstärkare - 956
Gammastrålning förstör trådisolationen - 956
En bärbar sonar för dykare - 956
En försöksledning för 750 kV - 956
Betongtransport i rör av mjuk plast - 956
Öl i pulver - 956
Metoder för radiostereofoni, av Ingemar Östberg - 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964
    Nya metoder - 964, 965, 966, 967, 968
Högspänningsgenerator utnyttjar jonvind, av GAH - 964, 965
Markeffektfarkost för svårframkomliga områden, av BoJ - 965
Syrgas-vätgasbrännare för formning och svetsning av metaller, av SHl - 965
Automatisk elektronisk kontrollmätning av motorblock, av KJ - 965, 966
Acetylen och etylen av petroleum, av SHl - 966, 967
Bindning av polyeten vid koppar, av SHl - 967, 968
    Andras erfarenheter - 968, 969
Elektriska maskiners buller, av RGn - 968
Icke vinddriven ogräsbekämpare, av SHl - 968
Radioförbindelse över 36 milj. km avstånd, av Etienne J Guerin — GAH - 968, 969
Polyakrolein, av SHl - 969
Elektrolytisk volframutfällning, av U T—h - 969
    Böcker - 969, 970, 971, 972, 973, 974
Elektriska och magnetiska potentialfält, av G Petersson - 969, 970
Isotopmetoder i tekniken, av SHl - 970
Handbuch des Industrial Engineering, av Harald Ager - 970
Value engineering 1959, av Erik Carlberg - 970
Nuclear electronics, bd 1, av Knut Ljunggren - 971
Waste treatment, av Halvar Johansson - 971
Windscale, av T Lindbo - 971
Gestaltung von Lagerungen mit Gleit- und Wälzlagern, av Bengt Muhr - 971, 972
Properties of elemental and compound semiconductors, av Dick Lundqvist - 972
Dechema Monographien, bd 35, av Karl-Axel Melkersson - 972
Vorträge des X. Berg- und Hüttenmännischen Tages 28. bis 31. Mai 1958 in Freiberg, av Mats Hillert - 972
Semiconductor abstracts, bd 5, av H Nettelbladt - 972
Weld flaw evaluation, av C Schaub - 972, 973
Korrosion 12, av U T—h - 973
Engineernig mechanics, av Åke Isaksson - 973
Repertorium und Übungsbuch der Technischen Mechanik, av Åke Isaksson - 973
British instruments, av WS - 973
»Bröderna Edstrand 1960», av WS - 973
Asea - 973
Teknisk Ukeblad - 974
Halmstads Järnverks AB - 974
AB Kanthal - 974
AB Lindståhls Bokhandel - 974
    Händelser - 974, 975
Träforskningscentrum (TFC) - 974
ISO 1961 i Helsingfors - 974
A J A Ottesen-medaljen - 974
Expertuppdrag inom FN och Unesco - 974
Doktorandstipendium vid KTH - 974
Ett ekonomihistoriskt forskningsstipendium - 974
En grundkurs i försäljning - 974
Internationell konferens om maskinöversättning - 974
Handlingarna från Tionde Internationella Kylkongressen - 974, 975
Macro-Plastic - 975
SEN-normförslag - 975
    Tekniska högskolorna - 975
C T H - 975
K T H - 975
Problemhörnan, av A Lg - 976
    1960, H. 37 - 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016
Teknikern i vårt kommande samhälle, av Ragnar Woxén - 977, 978, 979, 980, 981, 982
98 olika sätt att tillverka tungt vatten - 982
Gjutkärnor av kopparrör omflätade med rostfritt stål - 982
Israels första atomreaktor - 982
Strålskyddet i N/S »Savannah» - 982
Kinas första kärnreaktor - 982
Sveriges oljeförbrukning, av SHl - 982
Precisionen vid absorptionsspektrofotometrisk analys, av Sven-Eric Dahlgren - 983, 984, 985, 986, 987, 988
Textilförbrukningen i världen, av WS - 988
Storbritanniens kärnenergiprogram, av SHl - 988
Mätning av stora stråldoser, av S Hähnel - 989, 990, 991, 992, 993
Aluminium i Afrika, av SHl - 994
Öl — en världsdryck, av SHl - 994
Elektrolytisk ytbeläggning med platinagruppens metaller, av Uno Trägårdh - 995, 996
    Nybyggen - 996, 997, 998
800 MW ångturbinaggregat, av Wll - 996
Bärplansbåt av Wendel-typ, av N Lll - 996, 997
Reaktionsdriven bogserbåt för flottningsarbete, av Igor Cedergren - 997
Svenskt götvalsverk för 175 000 t/år, av SHl - 997, 998
    Andras erfarenheter - 998, 999
Lagerrationalisering vid färghandelsföretag, av ag - 998
Aluminiumsulfat ur kolgruveavfall, av SHl - 998
Skydd för trä i kontakt med rostande järn, av SHl - 998, 999
Användning av polyvinylalkohol, av SHl - 999
Skrynkelfria bomullstyger, av SHl - 999
Användning av olefin- och terpen-epoxider, av SHl - 999
Vattenfalls optimalutredning, av Rolf Gradin - 1000, 1001
Helikoptertrafik flygplats—stadscentrum - 1001
Hönsägg kastade över ett 10 m högt hus - 1001
Ett stensaltlager i nordvästra England - 1001
Som getter i kapslade halvledarenheter - 1001
    Nya metoder - 1001, 1002, 1003, 1004
Billigare kolsvavla, av SHl - 1001
Bättre förkromning, av SHl - 1001, 1002
Vattensuspension för beläggning med plast, av SHl - 1002
Flotation av niobmaterial, av E R—s - 1002
Fosforsyra genom uppslutning med saltsyra, av SHl - 1002
Elektrolytisk regenerering av betbad, av SHl - 1002, 1003
Raffinering av stål genom bottenblåsning med syre, av SHl - 1003
Rening av kolkemikalier med alkalimetaller, av SHl - 1003, 1004
Hydrerkrackning, av SHl - 1004
    Tekniska skrifter - 1004
Virkningen av krypning og svinn i spennbetongkonstruksjoner, av Gunnar Vigerust - 1004
Polypropen — en lovande plast, av S Hähnel - 1005, 1006, 1007
    Böcker - 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014
Guide to legislation on restrictive business practices, av Fredrik Neumeyer - 1007
Advances in inorganic chemistry and radiochemistry, av Lars Gunnar Sillén - 1007, 1008
Principles of unit operations, av Anders Rasmuson - 1008
Atomkraft, av Wll - 1008
Mollier-Diagramme für Verbrennungsgase, bd 1, av Wll - 1008, 1009
Instruental methods of chemical analysis, av Axel Johansson - 1009
Electron physics, av Raymond Nelson - 1009
Nuclear electronics, bd 2, av Georg Jonsson - 1009
Strength of materials, av Åke Isaksson - 1010
Advances in mass spectrometry, av Göran Blomqvist - 1010
College physics, av Lennart Persson - 1010
Statistical independence in probability, analysis and number theory, av Lennart Råde - 1010, 1011
Die Prüfung metallischer Überzüge, av U T—h - 1011
Analogue and digital computers, av J-R Törnquist - 1011
Marine corrosion handbook, av Wll - 1011
Information transmission, modulation and noise, av DH - 1011, 1012
The investigation of radioisotopes for inspection of ship welds, av C Schaub - 1012
Metallizing of plastics, av SHl - 1012
Dechema Monographien, bd 36, av Karl-Axel Melkersson - 1012
Nature and properties of engineering materials, av Åke Isaksson - 1012
Ortsfeste Dieselmotoren und Schiffsdieselmotoren, av E Bohr - 1012, 1013
The thermal conductivity of solids at high temperatures, av Wll - 1013
Investigation of fatigue properties at room temperature of high strength steels having high tempering temperatures, av C Schaub - 1013
Kemistyrket — framtidsyrket, av SHl - 1013
»Fransk-engelsk-tysk-svensk-finsk ordförteckning för stadsbyggnad», av WS - 1013
Diagram för korsarmerade betongplattor - 1013
»Fasader av betongelement», av WS - 1013
»Nikrothal-handboken», av WS - 1013
Tidskriften Tegel - 1013
»Electronics buyers' guide» - 1013
Svenska AB Philips - 1014
Trelleborgs Gummifabriks AB - 1014
    Händelser - 1014, 1015
Väglagstiftningen överses - 1014
Utmärkelser inom Den Norske Ingeniørforening - 1014
Röntgen-priset till Cerns direktör - 1014
Inköparutbildning - 1014
Teleutredningar AB - 1014
Stor Asea-order från Mexiko - 1014
En europeisk informationscentral för livsmedelsbestrålning - 1014
Värmländska Ingeniörsföreningen - 1015
Tredje Nordiska Symposiet om Fetthärskning - 1015
En konferens om agglomerering - 1015
Imeko 1961 - 1015
    Nya produkter - 1015, 1016
En skyddsduk - 1015
En pikoamperemeter - 1015
Turboborrar - 1015, 1016
Trefas långtidsmätare - 1016
Kontursågblad för lövsågning - 1016
En heltransistoriserad analogiräknemaskin - 1016
Pluggbara enheter - 1016
Miniatyrslipskivor - 1016
En spänningsledare av transformatortyp - 1016
    1960, H. 38 - 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048
Amerikanska fjärr- och markrobotar, av Carl-Axel Reimer - 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026
Legeringar resistenta mot högrent vatten - 1026
Självtätande grafit - 1026
Totalförgasning av kol utan koksrest - 1026
    Andras erfarenheter - 1026, 1027, 1028
Är kärnkraftdrivna tankfartyg lönande? av SHl - 1026
Modifiering av snabbståls gjutstruktur, av SHl - 1026, 1027
Värmning av smidesämnen i saltbad, av SHl - 1027
Elektrolytiska celler för aluminiumtillverkning, av SHl - 1027, 1028
Fosforhaltiga epoxiplaster, av SHl - 1028
Anlöpningsskydd för silver och koppar, av U T—h - 1028
Beläggning för spänningsoptisk undersökning av spänningsfördelningar, av CS - 1028
Nitrerhärdning av titan, av SHl - 1028
Gasturbiner i järnverk, av Torsten Widell - 1029, 1030
Europasamarbetet inom standardiseringen, av WS - 1030
Produktion av radioaktivt material i Sverige, av Carl Gustaf Österlundh - 1031, 1032
    Nya metoder - 1033, 1034, 1035, 1036
Dieselmotorkoppling för marina och industriella ändamål, av EBr - 1033
Känsligt termoelement, av SHl - 1033
Säker förpackning av kärnbränsle, av SHl - 1033, 1034
Tillverkning av epoxiföreningar med perättiksyra, av SHl - 1034
Torkning av pulver i stötvirvelbädd, av SHl - 1034, 1035
Bullerbekämpning med skumplast, av Lu - 1035
Svetsning av kanonbrons, av SHl - 1035, 1036
    Nya material - 1036, 1037
Rostfritt stål med utmärkt svetsbarhet, av SHl - 1036
Billig motståndslegering, av SHl - 1036
Material till bättre elektronrör, av DH - 1036, 1037
Värmehärdig vinylplast, av SHl - 1037
STF september - 1037, 1038, 1039, 1040, 1041
    Böcker - 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046
Handbok i bergsprängningsteknik, av E R—s - 1041
Slump och geni i vetenskapens värld, av Fredrik Neumeyer - 1041
Kernphysikalische Messmethoden, av Ingmar Bergström - 1042
Thermochemistry for steelmaking, bd 1, av G Bg - 1042
Mechanical properties of intermetallic compounds, av Roland Kiessling - 1042, 1043
Instationäre Wärmespannungen, av Wll - 1043
Aero-thermodynamics and flow in turbomachines, av J Erik V Nilsson - 1043
Digital computer principles, av DH - 1043
Statistische Methoden bei textilen Untersuchungen, av Nils Gralén - 1043, 1044
Non-homogeneity in elasticity and plasticity, av Jan Hult - 1044
Mechanics materials, av Åke Isaksson - 1044
Wasserdampftafel der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft, av Wll - 1044
Qualitative aspects of fatigue of materials, av C Schaub - 1044, 1045
Property measurements at high temperatures, av Wll - 1045
Metallhüttenwesen, av GBg - 1045
The industrial challenge of nuclear energy, bd 3, av SHl - 1045
OEEC Dragon high temperature reactor project. First annual report 1959—1960, av SHl - 1045
Yrkesekonomi, av ag - 1045
Hydrodynamic aspects of boiling heat transfer (thesis), av Wll - 1046
KTH:s studiehandbok - 1046
AB Bergendahl och Höckert - 1046
Erik Ferner AB - 1046
    Händelser - 1046, 1047
Strålskyddskommission - 1046
Træprisen - 1046
Kurs »Statistisk kvalitetskontroll» - 1046
Kontorsstämma - 1046
Kurs i reläteknik och fjärrmanövrering - 1046
Kurs för kraftverks- och linjeelektriker - 1046
Stipendier för studier i Storbritannien - 1046
Konferens om stål för kärnreaktorer - 1046, 1047
Korrosions- och ytbehandlingsutställning - 1047
Tysk flygutställning vartannat år - 1047
Nordiska granntidskrifter - 1047, 1048
    Tekniska skrifter - 1048
Difference equations for physical and technical problems - 1048
Rättelse - 1048
    1960, H. 39 - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080
Stabilisering av kohesionsjordar, av Lennart Andersson - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057
    Nya material - 1057, 1058
Fibröst kiselgummi, av SHl - 1057, 1058
Ferroelektriska ferrimagnetiska material, av SHl - 1058
Bestrålad, krympbar polyeten, av SHl - 1058
Stark kiselbrons, av SHl - 1058
Försök med frontala bilkollisioner, av Einar Bohr - 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064
Vilket metriskt system i USA? av Wll - 1064
Byggnader i jordbävningsområden, av Per Åke Torell - 1065, 1066, 1067
    Nybyggen - 1067, 1068
Global telekommunikation via satelliter, av DH - 1067, 1068
Bärplansbåt för ubåtsjakt, av O Lj - 1068
Brittiska luftkudde-farkoster, av O Lj - 1068, 1069
Bostadsbyggandets omfattning 1960, av BS - 1069
Schweiziskt bandvalsverk, av SHl - 1069
Världens hittills största radarteleskop, av DH - 1069
    Andras erfarenheter - 1070
Ytterväggars värmeisoleringsförmåga, av BS - 1070
Nylonkord för hög temperatur, av SHl - 1070
Bakterier med små anspråk, av SHl - 1070
Köpenhamns flygplats Kastrup, av Bo Jonsson - 1071, 1072, 1073
En tändtråd av platinabelagt aluminium - 1073
Aluminiumströmskenors kontaktresistans - 1073
    Böcker - 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078
Progress in automation, bd 1, av L von Hámos - 1073
Testing statistical hypotheses, av Lennart Råde - 1073, 1074
Mathematical tables for the approximation of geophysical anomalies and reduction by interpolation polynomials, av Arne Bjerhammar - 1074
Fuels and lubricants, av E Bohr - 1074
Mechanics of road vehicles, av E Bohr - 1074
Die normgerechte technische Zeichnung, av Bengt Muhr - 1074
Direct conversion of heat to electricity, av Staffan Ulvönäs - 1074, 1075
Wärmeübertragung und Wärmespannungen bei Rippenrohren, av Wll - 1075
Magnesium and its alloys, av Jarl Åkerlund - 1075
Linear circuit analysis, av Jöns Ehrenborg - 1075
Der Transistor, av G Markesjö - 1075, 1076
Kinematisch-getriebdynamisches Praktikum, av Bengt Muhr - 1076
La détermination purement optique des constantes E, ν, G des matières isotropes transparantes. Contribution à l'étude des plaques minces fléchies d'épaisseur brusquement variable, av Jan Hult - 1076
Prüfsiebung und Darstellung der Siebanalyse, av Wll - 1076
Destillier- und Rektifiziertechnik, av SHl - 1076
Die wissenschaftlichen Grundlagen der Elektrotechnik, av G-Å Pålsson - 1076, 1077
Classifications of high polymers: a review, av SHl - 1077
Internal stresses and fatigue in metals, av Åke Isaksson - 1077
Impulse-voltage testing, av Ingvar Selin - 1077
Thermodynamik, av Wll - 1077
Mechanische Schwingungslehre, bd 2, av Jan Hult - 1077, 1078
»Technical publications» - 1078
Norton Company 75 år, av WS - 1078
Tektronix, Inc. - 1078
    Händelser - 1078, 1079, 1080
Svensk verkstadsteknisk forskning - 1078
Internatkurs »Projektering av trafiksignaler» - 1078
Skogstekniker - 1078
En transportundersökning - 1078
Tekniska Föreningen i Eskilstuna - 1078
Kommittén för Tidningspapperskvalitet (KTPK) - 1079
Sams - 1079
Teknisk skola i samband med forskningslaboratorium - 1079
Formsättningspristävlan - 1079
Europacentral för översättningar från östeuropeiska språk - 1079, 1080
Expertuppdrag inom FN och Unesco - 1080
Licentiatstipendier vid KTH - 1080
Kärndrivna fartygs säkerhet - 1080
Problemhörnan, av ALg - 1080
    1960, H. 40 - 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120
Sveriges energiförsörjning 1960—1980, av Nils Lundmark och Rolf Gradin - 1081, 1082, 1083, 1084, 1085
    Nya metoder - 1085, 1086
Gasfyllda krafttransformatorer, av RGn - 1085
Påhängsvagnar för järnväg—landsväg, av BoJ - 1085
Raketdriven katapultstol, av O Lj - 1085
Tryckutjämning i gaffeltruckars hydraulsystem, av Magnus Smedberg - 1085, 1086
Avgiftning av alkalicyanidavfall, av SHl - 1086
Enkel seismisk metod som hjälpmedel vid jordavrymning, av Magnus Smedberg - 1086
Algol 60 — ett internationellt datamaskinsspråk, av Sven Yngvell - 1087, 1088, 1089, 1090, 1091
Den västliga världens koppartillgångar, av SHl - 1091, 1092
Finlands malmer och deras exploatering, av WS - 1092
De finländska flottningsledernas - 1092
Fjärrvärmeleveransen till Västerås stad - 1092
Aktuella frågor inom arbetsvärderingen, av Per Ahlén och Hans Wallstén - 1093, 1094, 1095, 1096
Värlens skogstillgångar, av ÅG - 1096
Kanadas pappersindustri - 1096
Världens högsta byggnadsverk - 1096
Radioisotopernas ekonomiska betydelse för industrin, av Hans G Forsberg - 1097, 1098, 1099, 1100, 1101
    Nya material - 1101, 1102
Impregnerat glimmerpapper, av SHl - 1101, 1102
Difenyloxid ger självslocknande skumplast, av SHl - 1102
Vakuumsmälta legeringar av Nimonic-typ, av SHl - 1102
Ståls korrosion i atmosfären, av Uno Trägårdh - 1103, 1104, 1105
Tenn som förorening i aluminium - 1105
Ett etsbad för aluminium - 1105
Damstrumpor i parfymerade polyetenpåsar - 1105
Extra startsteg för roboten Thor - 1105
Ett 1 GW kärnkraftverk - 1105
    Nybyggen - 1105, 1106, 1107
Shelterdäckare av ny typ från Eriksberg, av N Lll - 1105, 1106
Bil- och passagerarfärja för Göteborgs hamn, av N Lll - 1106
Det finländska 400 kV nätet taget i drift, av RGn - 1106, 1107
»Rymdarken» Sputnik V, av O Lj - 1107
Tyskt bandvalsverk, av SHl - 1107
De första specialbyggda behållarfartygen, av BoJ - 1108
    Andras erfarenheter - 1108, 1109, 1110
Lagerrationalisering vid en cellulosaindustri, av ag - 1108
Zircaloy-2 olämpligt kapslingsmaterial för stora reaktorer, av SHl - 1108
Motorvibrationer vid glödtändningar, av Ebr - 1108, 1109
Brittiska gaskylda kärnreaktorer, av SHl - 1109
Kondensationsslingor från flygplan kan utplånas, av O Lj - 1109
Snabb elektrolytisk hydrering, av SHl - 1109
Givare för rengöring med ultraljud, av SHl - 1109, 1110
Försörjningen under rymdfärder, av SHl - 1110
Elektroluminescenslampa, av SHl - 1110
Föga energiberoende glasdosimeter, av SHl - 1110
Statisk elektricitet i flytande bränslen, av S Hähnel - 1111, 1112, 1113
Genomsynliga plastbåtar - 1113
Bättre nötningstålighet än manganstål - 1113
    Böcker - 1114, 1115, 1116, 1117, 1118
MTM i praktiken, av Gunnar Lundgren - 1114
Modern probability theory and its applications, av Lennart Råde - 1114
Elemente der Schaltungsalgebra, av Bernt Magnusson - 1114, 1115
Electromagnetic fields, energy and forces, av Jöns Ehrenborg - 1115
Handbook of automation computation and control, bd 2, av B Jiewertz - 1115
Ein kombiniertes Regelsystem für die Verfahrensindustrie, av K-A Melkersson - 1115, 1116
The electric arc, av Ingvar Selin - 1116
Dynamics of climate, av Alf Nyberg - 1116
Fundamentals of photographic theory, av SHl - 1116
Principles of mechanics, av Jan Hult - 1116, 1117
Veivaksler for store skipsdieselmotorer, av Bengt Muhr - 1117
Die praktische Berechnung elektrischer Maschinen, av C A Tengstrand - 1117
Photoconductivity of solids, av J O Linde - 1117
Elektrische Antriebe, av Mats-Åke Hugoson - 1117, 1118
Hur få ett bra ensilage? av SHl - 1118
Höganäs Billesholms AB - 1118
Wallace & Tiernan Ltd. - 1118
AB Metallisering - 1118
    Händelser - 1118, 1119, 1120
IVA:s 41:a högtidssammankomst - 1118, 1119, 1120
Det statliga karttrycket utreds - 1120
Naturskyddet överses - 1120
Konferens »Byggpriser» - 1120
Scheele-fonden - 1120
IX Colloquium Spectroscopicum Internationale - 1120
En konferens om elektroniska automatväxlar - 1120
    1960, H. 41 - 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148
Svensk textilindustri, av Ivar Lindquist - 1121, 1122, 1123, 1124
Skidspår och skidbackar av plast - 1124
Curium-242 blir kärnbränsle - 1124
Österrikes atomstad - 1124
Aluminium, resistent mot väteperoxid - 1124
Ett blankt, duktilt aluminiumskikt på koppar - 1124
Spesialskip for transport av kondensert gass, av Egil Abrahamsen - 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133
Petrokemisk industri i Stenungsund, av SHl - 1134
Svenska radio- och TV-sändningar på decimeterbandet, av DH - 1134
Jetbullermätningar nu på internationell basis, av BoJ - 1134
54 uppfinningar av Televerkets anställda - 1134
Toshiba, av J-R Törnquist - 1134
Plaster i livsmedelsindustrin, av S Hähnel - 1135, 1136, 1137, 1138
    Nya metoder - 1138, 1139, 1140
Kättingmatta mot lastglidning på remtransportörer, av BoJ - 1138
Bestämning av syre genom aktiveringsanalys, av SHl - 1138
Vakuumbehandling av smält stål, av SHl - 1138, 1139
Paraformaldehyd i alkyder, av SHl - 1139
Billigare nitridbunden kiselkarbid, av SHl - 1139, 1140
    Andras erfarenheter - 1140
Fotokemiska minnen, av SHl - 1140
Billigare uretangummi, av SHl - 1140
Antiseptikum för tvål, av SHl - 1140
Experimentångpanna för oljeeldning, av Torsten Widell - 1141, 1142
Monteringsfärdiga fartygsmaskinerier - 1142
Varvens ordermassa minskar - 1142
    Nybyggen - 1142, 1143
Rekordstort bananfartyg från Eriksberg, av N Lll - 1142, 1143
VTOL-flygplanet Short SC.1, av OLj - 1143
    Böcker - 1144, 1145, 1146, 1147
Lättmetallboken, av A Denell - 1144
Progress in metallurgical technology, av GBg - 1144
Theory of mechanical vibration, av Per-Olov Eriksson - 1144, 1145
Handbuch der zerstörungsfreien Materialprüfung, av Jan Hult - 1145
Transiente Vorgänge in Wechselstrommaschinen, av C A Tengstrand - 1145
Frequency response for process control, av L von Hámos - 1145
Polythene, av SHl - 1145, 1146
Flat rolled products, bd 2, av C Schaub - 1146
Mass transfer between phases, av Bertil Andersson - 1146
High temperature materials, av Wll - 1146
Feedback control system analysis and synthesis, av L von Hámos - 1147
IEC-publikationer - 1147
AB Osram Elektraverken - 1147
»Golv som griper» - 1147
Dunod Editeur - 1147
Svenska Siemens AB - 1147
    Händelser - 1147, 1148
För modernisering av matematikundervisningen - 1147
Fysikdagar för gymnasieelever - 1147
Karusellminnet licenstillverkas i USA - 1147
Nordisk arbetsgrupp »Betong i havsvatten» - 1147, 1148
Tävlan om bättre namn på skrotbranschen - 1148
Fortbildningskurs »Plastteknik 1960» - 1148
Fjärde Internationella Akustiska Kongressen - 1148
Femte Internationella Vattenförsörjningskongressen - 1148
En serie kurser om människan i gatutrafiken - 1148
Kurskonferens om plastsvetsning - 1148
En konferens om elektronikkomponenter och -material - 1148
Svenska Mässan 1961 - 1148
    1960, H. 42 - 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184
Järngjutgods i konstruktioner, av Bertil Thyberg - 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154
Tritium som klyvningsprodukt - 1154
Säkerhetsventiler för ånga och gaser, av Thure Wilhelmsson - 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160
Atomraketer för rymdfart - 1160
16 gånger så stor livslängd - 1160
Den norska kärnreaktorn Jeep är åter i drift - 1160
Jordsatellitbanor, av Björn Bergqvist - 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166
    Nya metoder - 1166, 1167
Truck för robothantering, av BoJ - 1166
Snabbmonterad betongstation har decentraliserad vägning, av BoJ - 1166
Sjösättning tvärskepps med hjälp av ponton, av CFo - 1166, 1167
Dragning av smälta mineral till fibrer, av SHl - 1167
Framställning av metoxifenylättiksyror — tillväxthormoner, av SHl - 1167
Strängsprutade plastnät, av Lu - 1167
    Nya material - 1168
Kryphållfast kromstål för överhettartuber, av SHl - 1168
Icke brännbar lackfärg, av SHl - 1168
Sampolymerisat av eten och buten, av SHl - 1168
Friktionssvetsning, av S Hähnel - 1169, 1170, 1171
    Nybyggen - 1171, 1172, 1173, 1174
Brittiskt VTOL-överljudsflygplan liknar Draken, av OLj - 1171
Ångkraftaggregat i USA 1960—1964, av Wll - 1171, 1172
Amerikansk raket för månlandning, av BoJ - 1172
Stor tvåpropellrad tanker byggd av Götaverken, av N Lll - 1172
Motorvägen till Arlanda, av BoJ - 1172, 1173
Mekaniserat bilgodsmagasin i Stockholm, av BoJ - 1173
Automatisk massabalhantering, av BoJ - 1173, 1174
    Andras erfarenheter - 1174, 1175
Två plastprodukter med god form, av Hugo Lindström - 1174, 1175
Transformatorolja med oxidationsinhibitor, av SHl - 1175
STF oktober - 1175, 1176, 1177, 1178, 1179
    Böcker - 1179, 1180, 1181, 1182
Svenska Gruvföreningens handbok, av E Rothelius - 1179
Industriell produktmålning, av Tore Svensson - 1179, 1180
Theory of elementary particles, av Matts Roos - 1180
Servomechanism fundamentals, av L von Hámos - 1180
Schütze und Schützensteuerungen, av P O Person - 1180, 1181
The relay protection of high voltage networks, av B Bengtsberg - 1181
Das Arbeiten mit auffallendem Licht in der Mikroskopie, av Erik Djurle - 1181
Available energy and the second law analysis, av N-E Gunners - 1181, 1182
Abelian groups, av Hans Rådström - 1182
Development of lightweight aluminium crates for bulky low density items, av BoJ - 1182
Akademiet for de tekniske Videnskaber - 1182
IEC-publikationer - 1182
»Elektronikens fysikaliska grundlagar» - 1182
Trelleborgs Gummifabriks AB - 1182
AB Svenska Metallverken - 1182
    Händelser - 1182, 1183, 1184
1944 års pris till Sven Wallander - 1182, 1183
Nätberäkningar med datamaskin - 1183
Brukens Härdverkstäder AB - 1183
Specialkurs i belysningsteknik - 1183
Nionde Tyska Plastkongressen - 1183
Brittisk utställning av radiodelar - 1183
Pro Aqua - 1183, 1184
    Nya produkter - 1184
Frekvensdubblare för 18—26.5 samt 26,5—40 GHz - 1184
Teflonbelagd glasfiber - 1184
Rektangulära plasttrummor - 1184
Diamantslipband - 1184
En svenskbyggd, lätt motorsläde för snöfart - 1184
En rörvoltmeter med försumbar nolldrift - 1184
Miniatyrkullager - 1184
    1960, H. 43 - 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212
Stockholms trafikledsplan, av Bo Jonsson - 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193
Tunneln under Göta älv - 1193
En remtransportör med stållinor - 1193
    Nya material - 1194
Dagens nioblegeringar i USA, av SHl - 1194
Latex till förpackning av livsmedel, av SHl - 1194
Mikroporös linjär polyeten, av SHl - 1194
Avsaltning av havsvatten i USA, av S Hähnel - 1195, 1196, 1197, 1198
Ett VTOL-projekt med 24 vertikala motorer - 1198
Siffermaskinstyrning av en gummifabrik - 1198
Sveriges största induktionsugn av degeltyp - 1198
Ett antiknackningsmedel - 1198
Orderläge och sysselsättning i verkstadsindustrin, av WS - 1198
Svensk järnhantering de tre första kvartalen 1960, av WS - 1198
Butiksbyggnad med hängande elastiskt tak, av Bertil Zeinertz - 1199, 1200, 1201
Solbatteridrivna fyrar - 1201
Den största hittills tillverkade grafitstaven - 1201
En TV-sändare med 2500 kW effektiv strålningseffekt - 1201
    Nya metoder - 1201, 1202, 1203
Ekonomiska aluminiumprofiler, av Jan Hult - 1201
Framställning av element med förångningsteknik, av JRT - 1201
Fyllande hårdlod, av SHl - 1201, 1202
Väteperoxid över alifatiska alkoholer, av SHl - 1202
Flytande lasttruck, av BoJ - 1202
TV-låda sin egen pressform, av Lu - 1202
Lagring av vattenfri ammoniak vid atmosfärstryck, av SHl - 1202, 1203
Oskadliggörande av cyanidavfall vid källan, av SHl - 1203
    Nybyggen - 1203, 1204
Fjärrblockeringssignaler styr framtida SJ-tåg, av BoJ - 1203, 1204
Projektet Saturn på väg, av BoJ - 1204
Tankbåt för avloppsslam, av WS - 1204
Rulltrottoarer i USA, av BoJ - 1204
VTOL-flygplan med överljudsegenskaper, av OLj - 1204
525 kV transformatorer för Sovjetunionen, av RGn - 1204
Automatisk mätning av bilars axelbelastning, av Einar Bohr - 1205, 1206
    Andras erfarenheter - 1206, 1207
Rundgångsmetoden vid tunnelsprängning, av BoJ - 1206
Bostadens mått, av BS - 1206, 1207
Vintersaltning på ny vägbetong, av BoJ - 1207
    Böcker - 1207, 1208, 1209
Hålkortsstansning, av Sten Lindblad - 1207, 1208
Halvledarkomponenter, av DH - 1208
Plastbearbetning, av A Denell - 1208
Säkerhetsföreskrifter, av E Rothelius - 1208
Geodesy for the layman, av Arne Bjerhammar - 1208, 1209
Principles and applications of random noise theory, av Gösta Hellgren - 1209
Entwurf automatischer Regelsysteme, av L von Hámos - 1209
Preservation, packaging and packing of »C» Cognizance material, av BoJ - 1209
Mo och Domsjö AB - 1209
Consolidated Electrodynamics Corp. - 1209
    Tekniska högskolorna - 1210
C T H - 1210
K T H - 1210
    Händelser - 1210, 1211
Parkeringsfrågan utreds - 1210, 1211
µm i stället för µ - 1211
Internatkurs »Teknisk försäljning» - 1211
Ur Hierta-Retzius' Stipendiefond - 1211
Th. Nordströms testamentsfond - 1211
Problemhörnan, av A Lg - 1211, 1212
Nordiska granntidskrifter - 1212
    1960, H. 44 - 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236
Ljuset och människan, av Hans Ronge - 1213, 1214, 1215
Från marken linmanövrerade motordrivna modellflygplan - 1215
    Nya material - 1216
Plastbeläggning för miniatyrgolfbanor, av SHl - 1216
Enkristaller av metaller med hög smältpunkt, av SHl - 1216
Höghållfasta stål för hög temperatur, av SHl - 1216
Dragon-projektet, av S Hähnel - 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222
New York Times' internationella upplaga - 1222
Tendenser inom medicinsk elektronik, av J-R Törnquist - 1223, 1224, 1225
    Nya metoder - 1225, 1226
Helautomatisk borr- och gängmaskin, av BoJ - 1225
Sintring under glas, av SHl - 1225
Revolution i aluminiumtillverkningen? av SHl - 1225, 1226
Renhållning med kiseloxid, av SHl - 1226
Tillverkning va uranhexafluorid för kärnenergiindustrin, av SHl - 1226
Framställning av titantetraklorid, av SHl - 1226
Varvtalsreglerade asynkronmotorer, av Rolf Gradin - 1227, 1228
Att satsa på nya marknader, av ag - 1228
Den svenska massaindustrins utveckling, av WS - 1228
Luktbesvär från Munksjön - 1228
Världens vinflotta - 1228
Tenn från använda konservburkar - 1228
Telefonförbindelse för tågpassagerare - 1228
    Andras erfarenheter - 1229, 1230, 1231
Koncentrationsfel vid sedimentationsanalys, av Wll - 1229
Gasbildning i transformatorers oljeisolering, av RGn - 1229
Legeringselements inverkan på mjukt ståls spänningskorrosion, av SHl - 1229, 1230
Delfinens hydrodynamiska hemlighet, av CFo — SHl - 1230, 1231
Uranmonokarbid, kanske framtidens kärnbränsle, av SHl - 1231
    Böcker - 1231, 1232, 1233, 1234
Gängning med tapp, av A Denell - 1231
Teknisk varukännedom, av A Denell - 1232
Foundations of electromagnetic theory, av Jöns Ehrenborg - 1232
Fluid power control, av L von Hámos - 1232
Elementary theoretical fluid mechanics, av Sten Thuresson - 1232, 1233
Handbuch der Hartmetallwerkzeuge, bd 2, av OA - 1233
Glove boxes and shielded cells, av Peter Myers - 1233, 1234
Chemie und Technologie der Silicone, av Sven Sönnerskog - 1234
On helical-spring suspension, av Jan Hult - 1234
    Händelser - 1234, 1235, 1236
Metallografiska Institutets framtid utreds - 1234, 1235
STF:s styrelse - 1235
Industriområden och lediga lokaler inventerade i Stockholms län - 1235
Expertuppdrag inom FN och Unesco - 1235
»Specialprogram» inom Flygtekniska Föreningen - 1235
Kurs »Teknisk upphandling» - 1235
Stipendium för studier i England - 1235
Metallnormer - 1235, 1236
    Nya produkter - 1236
Gaskromatograf för fabriken - 1236
Ett blandat analogi-siffermaskinsystem - 1236
Hetvatten under tryck för rengöring - 1236
En sidtippande lastskopa - 1236
En transistoriserad siffermaskin - 1236
    1960, H. 45 - 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264
Stenmalning i Vassbo-gruvan, av Per Fahlström H:son - 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245
12 milj. nya TV-mottagare - 1245
Ett kontinuerligt brygghus - 1245
En 16 tums svarv var 15:e minut - 1245
Den brittiska exporten av elektronikkomponenter - 1245
    Nya material - 1246
Korrosionsfast nickellegering, av SHl - 1246
Olinjära dielektrika inom elektroniken, av J-R T - 1246
Korrosionsfasta tantallegeringar för hög temperatur, av SHl - 1246
Konstruktionsändringar — en samarbetsfråga, av Tage Florin - 1247, 1248, 1249, 1250
    Nya metoder - 1250
Lufttrafikövervakning med siffermaskin, av JRT - 1250
Medel mot isbildning i tryckluftsledningar, av BoJ - 1250
Glasarmerad polyesterlack, av SHl - 1250
Avlägsnande av beläggningar i ångturbiner, av SHl - 1250
Föredragningsteknik, av Bo Estberger - 1251, 1252, 1253
    Andras erfarenheter - 1253, 1254
Aluminium-magnesiumlegeringars varmsprödhet, av SHl - 1253
Tvättningens mekanism, av SHl - 1253
Dihydroxiaceton i kommersiell skala, av SHl - 1253, 1254
Smörjning genom reglerad korrosion, av SHl - 1254
Föga slirande personbilsdäck, av SHl - 1254
Termoelement av kiselkarbid-grafit, av SHl - 1254
Ftalsyra genom oxidation av xylen i vätskefas, av SHl - 1254
Flödesmätare, av S Hähnel - 1255, 1256, 1257
    Nybyggen - 1258, 1259
Trefastransformator för 400 kV, av RGn - 1258
Rulltrottoar i Londons tunnelbana, av BoJ - 1258
Kirunagruvans kompressorcentral, av BoJ - 1258, 1259
Bostadsbyggandet i olika länder 1959, av BS - 1259
    Böcker - 1259, 1260, 1261, 1262, 1263
Varme og ventilation, bd 1 & 2, av Ivar Paljak - 1259, 1260
Grundlæggende lysteknik, av G Siljeholm - 1260
Dampfturbinenregelung, av L von Hámos - 1260
Mathematik in Werkstatt und Büro, av A Denell - 1260, 1261
Properties and structure of polymers, av Sven Sönnerskog - 1261
Hilfstafeln zur Berechnung von Spannungsproblemen der Theorie zweiter Ordnung und von Knickproblemen, av Jan Hult - 1261
Polystyrene, av SHl - 1261
Erläuterung zu den Regeln für elektrische Maschinen, av Fredrik Dahlgren - 1261, 1262
Lehrgang der Regelungstechnik, bd 1, av L von Hámos - 1262
Nuclear radiation measurement, av Georg Jonsson - 1262
Produkter ur trä, bd 10, av SHl - 1262
Gruvteknisk ordlista, av WS - 1262
1960 års lerrörsnormer - 1262
»Vi skall bygga en brandstation» - 1262
Söderberg & Haak AB - 1262
Höganäs—Billesholms AB - 1263
    Händelser - 1263, 1264
Högertrafikutredning - 1263
Byggnadsstyrelsens organisation överses - 1263
Begagnade maskiner till utvecklingsländerna - 1263
Översyn av lagstiftningen om elanläggningar - 1263
Utredning om funktionsstörningar i avloppssystem - 1263, 1264
Nordiska Vägtekniska Förbundets vägkongress - 1264
Brittisk gummi- och plastforskning samgår - 1264
Utställningen »Allt för sjön» - 1264
Century 21 - 1264
Varvsstandard - 1264
TNC: Memofilmning — filmning med tidförkortning, av Einar Selander - 1264
    1960, H. 46 - 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300
N/S »Savannah». Fartyget, av Lennart Swenson - 1265, 1266
N/S »Savannah». Reaktoranläggningen, av Lars Nordström och Jan Stefenson - 1266, 1267, 1268, 1269
N/S »Savannah». Strålskyddet, av Jörgen Thunell - 1269, 1270, 1271, 1272
N/S »Savannah». Reaktorns reglering, av Lars Nordström och Jörgen Thunell - 1272, 1273, 1274
N/S »Savannah». Maskinanläggningen, av Aksel Barth - 1274, 1275, 1276
N/S »Savannah». Reaktorns inbyggnad, av Anders Mattsson - 1276, 1277, 1278, 1279
N/S »Savannah». Slutord av Jan Stefenson - 1280, 1281
Försöken med tjänstetågradio - 1281
Från Asea har Tennessee Valley Authority - 1281
En 200 MW gasturbin-ångturbinanläggning - 1281
20% av världens oljeförbrukning - 1281
Industriproduktion och elförbrukning i Sverige tredje kvartalet 1960, av Mats Bärlund - 1281, 1282
Frekvensstudier, av ag - 1282
Investeringskalkyl, tekniska garantier, driftresultat, av Bengt Brunes - 1283, 1284, 1285, 1286
    Nya metoder - 1286, 1287
Metallkapslat termoelement, av SHl - 1286
Teleförbindelser via stratosfärmoln av dipoler, av DH - 1286
Strömavtagare med gummerade fjädrar, av R Gn - 1286, 1287
Åtgärder mot luftförorening genom bilar, av EBr — SHl - 1287
    Andras erfarenheter - 1287, 1288
Utnyttjandet av oljesanden i Alberta, av SHl - 1287, 1288
Hexametylentetramin som härdare och bindemedel, av SHl - 1288
Uppvattningsaggregat för isförtjockning, av BoJ - 1288
Lufthärdande verktygsstål i USA, av S Hähnel - 1289, 1290, 1291
Stålproduktionens utveckling, av WS - 1291
STF november - 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296
    Böcker - 1296, 1297, 1298, 1299, 1300
Industrilärm und seine Bekämpfung, av Ove Brandt - 1296
Tafeln höherer Funktionen — Tables of higher functions, av Matts Roos - 1296
Man-made textile encyclopedia, av Arnold Bernskiöld - 1296, 1297
Reinforced concrete chimneys, av Johan F Hagerup - 1297
Friction, lubricants and cutting fluids, av A Denell - 1297
Calcul à la flexion des coques coniques, av Jan Hult - 1297, 1298
Developing a product strategy, av ag - 1298
Laplace transforms for electronic engineers, av Ch. Davidson - 1298
Radioactive wastes, av SHl - 1298
Selected semiconductor circuits handbook, av Bertil Knutsson - 1298, 1299
Krankheiten elektrischer Maschinen, Transformatoren und Apparate, av Fredrik Dahlgren - 1299
Physics for students of science and engineering, bd 1 & 2, av Lennart Persson - 1299
Katalog över chalmersingenjörer 1960 - 1299
AB Elektroskandia - 1299
»Svenska Ackumulator AB Jungner 1910—1960» - 1299, 1300
Calcium Svenska Kalkförsäljnings AB - 1300
    Händelser - 1300
Europeiskt rymdforskningssamarbete - 1300
Västeuropeisk verkstadsindustri samarbetar - 1300
Tekniska Museet i Malmö - 1300
Brno-mässan - 1300
Kurs »Statistisk kvalitetskontroll» - 1300
Skånska Ingenjörsklubben - 1300
Rättelse: Jordsatellitbanor, av Björn Bergqvist - 1300
    1960, H. 47 - 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320
Sprängning med ammoniumnitrat, av Lars-Olov Larson - 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306
Mopedförordningar, av EBr - 1306
20000 t/år eten-propenelast - 1306
Antalet avlagda naturvetarexamina, av WS - 1306
Motorvägstunnel vid Deas Island, Vancouver, av M Lassen-Nielsen - 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312
Aluminium för 400°C arbetstemperatur - 1312
Muskelansträngningen vid skrivning - 1312
Sju passagerarfartyg om 20 000—45 000 brt - 1312
Brittisk tillverkning av flytande helium - 1312
    Nybyggen - 1312, 1313
Svenska handelsflottans största fartyg sjösatt, av N Lll - 1312, 1313
Snabbfärja för finlandstrafiken sjösatt, av C-H von Hertzen - 1313
    Nya metoder - 1313, 1314, 1315
Härdning i magnetfält, av SHl - 1313, 1314
Ren vätgas för små förbrukare, av SHl - 1314
Elektrohydraulisk styr- och rodermaskin, av CFo - 1314, 1315
Dieldrin som malsäkringsmedel, av SHl - 1315
Ättiksyra genom nedsänkt jäsning, av SHl - 1315
    Böcker - 1315, 1316, 1317
NTH femti år, av WS - 1315, 1316
Calculus with analytic geometry, av Jan Hult - 1316
Feldmessen, bd 1, av ÅG - 1316
Millimicrosecond pulse techniques, av J-R Törnquist - 1316, 1317
Non-crystalline solids, av Jan Krogh-Moe - 1317
ABC der Deutschen Wirtschaft 1960, av WS - 1317
Taschenbuch der Stadtentwässerung, av Halvar Johansson - 1317
Teknillinen Aikakauslehti 1910—1960 - 1317
Stahl und Eisen - 1317
Byggnadsaktiebolaget Contractor 1910—1960 - 1317
Mo och Domsjö AB - 1317
    Nya tidskrifter - 1317, 1318, 1319
Nuclear Engineering Abstracts - 1317, 1318
Pure and Applied Chemistry - 1318
Croygenics - 1318
Nuclear Fusion - 1318
Analytical Biochemistry - 1318
Atomic Energy Law Journal - 1318
Zeitschrift für Kulturtechnik - 1318
Archive for History of Exact Sciences - 1318, 1319
International Journal of Mechanical Sciences - 1319
Gas Turbine - 1319
Fuel Abstracts and Current Titles - 1319
Plastics Abstracts - 1319
Japan Telecommunications Review - 1319
Carbon and its issues - 1319
Ljuspunkten - 1319
TNC: Kärnspinn, nuklid, av Einar Selander - 1319, 1320
    Händelser - 1320
Utredning om periodisk bilbesiktning - 1320
Kommitté för en nordisk vägtrafiklagstiftning - 1320
Ida har inlett sin verksamhet - 1320
Problemhörnan, av ALg - 1320
    1960, H. 48 - 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348
Stenungsunds Kraftstation, av Uno Blomquist - 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341
Stenungsunds Kraftstation. Värmeteknisk instrumentering och reglerutrustning, av Lennart Hanspers - 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348

Project Runeberg, Thu Jan 14 16:08:02 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/tektid/1960/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free