- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1931. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1931 SEXTIOFÖRSTA ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen HUVUDREDAKTÖR: CARL KLEMAN NORRKÖPING 1931 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den utgåvan

Detta är allmänna avdelningen för 1931. Se vårt förord till hela tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning över Teknisk Tidskrifts samtliga avdelningar 1931 - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x
Sakregister - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix
Författareregister - ix, x
    Häfte 1. 3 jan. 1931 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Konjunkturförhållandena vid årsskiftet, av Filip Oberger - 1, 2, 3, 4, 5
Några anteckningar från den internationella järnvägskongressen i Madrid 1930, av Hjalmar Nordenhem - 5, 6, 7, 8, 9
    Notiser - 9, 10, 11, 12
Väg- och vattenbyggnadskåren - 9
Smältcement och specialcement — två förnämliga svenska cementtyper, av Viktor Bährner - 9, 10, 11
Ett nytt termoelement - 11
Kraftbehovet vid rörkvarnar - 11
En intressant elektrobusslinje - 11, 12
Aluminiumkärlens förmenta hälsofarlighet - 12
Litteratur: Insänd litteratur - 12
Sammanträden - 12
    Häfte 2. 10 jan. 1931 - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Planerade nordpolsexpeditioner med ballong och några reflexioner angående Andrées ballongfärd, av Tord Ångström - 13, 14, 15
Malmölinjernas elektrifiering - 15, 16, 17
Västerbron, repliker av Ernst Nilsson och Karl Ljungberg - 17, 18, 19, 20, 21
Anslutning av växthus till värmekraftverk, av S. Michelson - 21, 22, 23
    Notiser - 23, 24, 25, 26
Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt - 23
Sveriges geologiska undersökning - 23
Telegrafverket - 23
Vägingenjörerna - 23
Gruvbolagsfusion - 23
Kalix träindustri a.-b. begär statshjälp - 23, 24
Ett industrijubileum - 24
Reseunderstöd från kommerskollegium - 24
Internationella arbetsbyråns kommitté för arbetarskydd - 24
Ny internationell kolkonferens i Pittsburgh 1931 - 24
Grängesbergsbolagets malmskeppningar - 24
Skifferolja och skifferbensin i Estland - 24, 25
Lättmetaller inom brandväsendet - 25
Gränsstrålar för materialundersökningar - 25
Gruvgasens explosivitet - 25
Magnetiska material med hög begynnelsepermeabilitet - 25, 26
Chalmers tekniska institut - 26
    Tekniska föreningar - 26, 27, 28
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 26
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 26, 27
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 27, 28
Sammanträden - 28
    Häfte 3. 17 jan. 1931 - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Sjätte internationella vägkongressen. I, av Axel Valsinger - 29, 30, 31, 32, 33
Svenska teknologföreningen under år 1930, av Fmn. - 33, 34
Depressionen och den svenska cellulosa- och trämasseindustrien - 34, 35
    Notiser - 36, 37
Framställning och användning av natriumhypoklorit - 36
Kolhydrering i England - 36, 37
Katalytisk reduktion av ved - 37
Stålsand för sandblästring - 37
Forskningsinstitut för mätningsteknik och flygmeteorologi - 37
Reseberättelse - 37
Leipzigmässan - 37
    Tekniska föreningar - 38, 39, 40
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 38
Tekniska föreningen i Härnösand, av P. M—r. - 38, 39
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—bg. - 39
Stockholms byggnadsingenjörsföreningen - 39
Chalmersska ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning, av G. E. - 39
Tekniska samfundets i Göteborg - 39
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 39
Tekniska föreningen i Jönköping, av Wdr. - 40
Personalnotiser - 40
Sammanträden - 40
    Häfte 4. 24 jan. 1931 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Tekniska frågor vid årets riksdag, av E. H—r. - 41, 42, 43, 44, 45
Beredskapsarbeten vid arbetslöshetstillfällen - 45, 46
Biltrafikens ekonomiska sida, av G. Lindmark - 46, 47, 48
Slutrepliker rörande västerbron, av Ernst Nilsson och Karl Ljungberg - 48, 49
    Notiser - 49, 50, 51, 52, 53
Vattenfallsverket omorganiseras? - 49, 50
Industrilån - 50
Krångedefallens utbyggnad - 50, 51
Selenlikriktaren - 51
Metalliseringspistol, typ Schori - 51, 52
Regler och råd beträffande byggnadsåskledare - 52
Normer för elektriska kokplattor - 52
Svenska industriens standardiseringskommission, av Fmn. - 52
Standardisering av hyvelplanksprofiler - 52
Internationellt samarbete inom gasverksindustrien - 52, 53
Svetsningsnytt på Leipzigmässan - 53
Verkmästarkursen för maskinindustrien öppnad - 53
En ny gasskyddskurs - 53
    Litteratur - 53, 54, 55
Insänd litteratur - 53
Anmälan: Der Mensch im Fabrikbetrieb, av Olof Kärnekull - 53, 54
Anmälan: Über das elastische Verhalten von Beton, av Donovan Werner - 54
Anmälan: Ljuskulturs handbok, av J. K. - 54, 55
    Tekniska föreningar - 55, 56
Tekniska samfundet - 55
Chalmersska ingenjörsföreningen, av G. Sr. - 55, 56
Tekniska föreningen i Karlskrona - 56
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 56
Sammanträden - 56
    Häfte 5. 31 jan. 1931 - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Kolmarknadens läge, av Bn. - 57, 58, 59
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 59, 60, 61, 62
Harald Johansson †, av Axel Gavelin - 62, 63
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 63, 64, 65
    Notiser - 65, 66, 67, 68
Skellefte älvs reglering - 65
Stipendier för studier inom väg- och vattenbyggnadsväsendet - 65
Fabrik utan fönster - 65, 66
En ny högtalarkonstruktion - 66
Internationell aluminiumpristävling - 66
Kraftbehovet vid rörkvarnar - 66, 67
Yrkesskolorna - 67
Tekniska fackskolan i Eskilstuna - 67
Reseberättelse - 67
Svenska flottledsförbundet - 67
Kurs för ingenjörer i industriekonomiska ämnen, av Fmn. - 67
IVA anordnar ångteknisk konferens - 67
Härnösand—Sollefteå järnväg till staten? - 67
Flygrouten Stockholm—Malmö och Malmölinjernas elektrifiering - 67, 68
Elektricitetsverksföreningens statistik - 68
    Litteratur - 68, 69, 70
Anmälan: Svenskt bankväsen i våra dagar, av C. K. - 68
Anmälan: Nordisk familjebok, band 12, av E. H—r. - 68, 69
Anmälan: Gasfernversorgung, av S. Qvarfort - 69
Anmälan: Starrpunkt und Viskosität bituminöser Stoffe, av S. Qvarfort - 69, 70
Anmälan: Handbook of Chemistry and Physics, av V. Flensburg - 70
Kataloger m. m. - 70
    Tekniska föreningar - 70, 71, 72
Norrköpings polytekniska förening, av Br. - 70, 71
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 71
Tekniska samfundet i Göteborg, av P. Å. - 71, 72
Sammanträden - 72
    Häfte 6. 7 feb. 1931 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Tekniska högskolans nya bibliotek. I, av Hilda S. Lindstedt - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 82, 83
    Notiser - 83, 84, 85, 86
Tekniska högskolan - 83
Telegrafstyrelsen - 83
Oderkommissionen - 83
Arbesledarinstitutet - 83
Lagen om elektriska anläggningar - 83
Bör elektriska inspektionen förstärkas? - 83, 84
Vidgade utlandsförbindelser - 84
Ny metod för framställning och distribuering av vätgas, av F. H. S. - 84
Flygbilder till tekniska museet - 84
En märklig industribyggnad - 84, 85
Järnmarknaden i Sverige år 1930 - 85
Magnetsik provning av svetsfogar - 85, 86
Industrikalendern - 86
Brittiska industrimässan - 86
Brysselmässan - 86
Litteratur: Insänd litteratur - 86, 87
    Tekniska föreningar - 87
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 87
Ingenjörsföreningen i Halmstad, av E. Ö. - 87
Personalnotiser - 87, 88
Sammanträden - 88
    Häfte 7. 14 feb. 1931 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Flygvapnet och teknisk sakkunskap, av E. Hubendick - 89, 90
Tekniken i encyklopedierna, av Erik Hylander - 90, 91, 92
En tekniskt användbar metod för bestämningen av gasers specifika värme cp vid höga temperaturer, av Donald Bratt - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Hugo Lindqvist †, av Klas Sondén - 99, 100
    Notiser - 100, 101, 102, 103
Institutet för högspänningsforskning - 100
Riksdagsbeslut i järnvägsfrågor - 100
Underhållet av gamla Forsmobron - 100
Sveriges geologiska undersökning - 100
Normer för transformatorer - 100, 101
Lödning av aluminium - 101
Industrijubileum - 101
Elektriska klubben i Västerås - 101
En ny glödlampfabrik - 101, 102
Världsproduktionen av järn och stål år 1930 - 102
Slipdammets hälsofarlighet - 102
En ny svensk långfräsmaskin - 102
Elektrostatisik rening av rökgaser - 103
    Litteratur - 103, 104
Anmälan: Grundlagen für den Entwurf von Braunkohlenbrikettfabriken, av A. H. - 103
Anmälan: Schwingungstechnik, av H. Swedenborg - 103
Wind-Pressure on Buildings, av G. Wästlund - 103, 104
Sammanträden - 104
    Häfte 8. 21 feb. 1931 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Luftfartsutställningen i Paris, av Tord Ångström - 105, 106, 107, 108, 109
Den sydliga förortstrafiken i Stockholm och slussområdets reglering - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
    Notiser - 116, 117, 118
Kommunikationsverkens tekniska befattningar - 116, 117
Kommunikationsverkens kapitalökning - 117
Speciallärarebefattningarna vid tekniska högskolan - 117
Lantmäteriundervisningen och tekniska högskolan - 117, 118
Resestipendier från tekniska högskolan - 118
Litteratur: Kataloger m. m. - 118, 119
    Tekniska föreningar - 119, 120
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 119
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 119
Östergötlands tekniska förening, av H. N. - 120
Personalnotiser - 120
Sammanträden - 120
    Häfte 9. 28 feb. 1931 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Forskningsuppgifter inom ångpanneområdet, av Otto Stålhane - 121, 122, 123, 124, 125, 126
Tekniska högskolans nya bibliotek. II, av Hilda S. Lindstedt - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
    Notiser - 132, 133, 134, 135, 136
Driftresultat vid engelska ångkraftverk - 132
Världsproduktion och världskonsumtion av molybden - 132
Ett nytt system för hissanläggningar - 132, 133
Kassaskåp för radium - 133
Radiofyrar vid de amerikanska flyglinjerna - 133, 134
Skyddsanordningar vid metallpressar - 134, 135
Metallurgmöte i Amerika 1932 - 135
Statens kraftverks belastning år 1930 - 135
Svenska teknologföreningens årsmöte i Malmö den 21—23 maj, av Fmn. - 135
Kurs i industriekonomiska ämnen - 135
Löfvenskiöldska resestipendiet - 135, 136
    Tekniska föreningar - 136
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 136
Sammanträden - 136
    Häfte 10. 7 mars 1931 - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Några synpunkter på järnsvampproblemet, av Assar Grönwall - 137, 138
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren och Sven Hedberg - 138, 139, 140, 141
Markedsbrev fra United States, av E. C. Melby - 141, 142, 143, 144
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 144, 145
    Notiser - 145, 146, 147
Järnvägsrådet - 145
Chalmers tekniska institut - 145
Norsk gäst vid teknologföreningens marsstämma - 145, 146
Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer i Svenska teknologföreningen - 146
Nya tyska vattenkraftverk - 146, 147
XIII. Internationella bostads- och stadsplanekongressen - 147
Reseberättelser - 147
Norra Södermanlands järnväg till staten? - 147
    Litteratur - 147, 148
Insänd litteratur - 147, 148
Anmälan: Första svetsningskonferensen - 148
Sammanträden - 148
    Häfte 11. 14 mars 1931 - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Elektrisk reflexionsugn, av C. Benedicks och J. Härdén - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Polarskensproblemet och elektronstrålkompassen, av A. Salmony - 155, 156, 157
    Notiser - 157, 158, 159, 160, 161
Arbetsdomstolen - 157
Tekniska högskolan - 157, 158
Bergsstaten - 158
Överingenjörsbefattningarna vid Stockholms elektricitetsverk - 158
Grängesbergsbolaget under år 1930 - 158
Djupsand-snabbfilter - 158, 159, 160
Reningsanläggning för avloppsvatten i Stockholm - 160, 161
Apokryfisk översättning, av E. Palm - 161, 162
    Tekniska föreningar - 162, 163, 164
Stockholms byggnadsingenjörsförening - 162
Tekniska föreningen i Gävle, av Hgn. - 162, 163
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 163
Tekniska föreningen i Karlskrona, av H. O. S—bg. - 163
Personalnotiser - 164
Sammanträden - 164
    Häfte 12. 21 mars 1931 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Anteckningar för en artikel om funktionalism. Subjektiva reflexioner, av H. N. Pallin - 165, 166, 167, 168, 169
Helium som bärgas för »L Z 128», av Erik Hallström - 169, 170
Ett nytt framsteg på tonfilmsområdet, av A. Salmony - 170, 171, 172
    Notiser - 172, 173, 174, 175
Vattenståndsprognoser - 172, 173
Maskintransporter med flygplan - 173
Slussventiler för höga ångtryck - 173, 174
Patentverkets omorganisation - 174, 175
Hantverksinstitutets kurser för elektriker - 175
Litteratur: Kataloger m. m. - 175
    Tekniska föreningar - 175, 176
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 175, 176
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 176
Stockholms byggnadsingenjörsförening - 176
Sammanträden - 176
    Häfte 13. 28 mars 1931 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Klassisk og nytt i mekanikken, av Edgar B. Schieldrop - 177, 178, 179, 180, 181
Sjätte internationella vägkongressen. II. Uttalanden och beslut, av Axel Valsinger - 182, 183, 184, 185, 186
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren och Sven Hedberg - 186, 187, 188
Statens företagareverksamhet - 188, 189
Inverkan av portlandcement på aluminatcement, av G. S. Lalin - 189, 190
    Notiser - 190, 191, 192
Yrkesinspektionen - 190
Maskinistutbildningen vid navigationsskolorna - 190, 191
Statens järnvägar och lastbilskonkurrensen - 191, 192
Kopparlegerat stål inom elektrotekniken - 192
Den verkliga hästkraften - 192
Verktygsmaskinernas ålder i U. S. A. - 192
Tekniska förbundet i Borås - 192
Sammanträden - 192
    Häfte 14. 4 april 1931 - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Artilleriskjutning mot flygmaskiner, av S. A. Odelberg - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 200, 201
    Notiser - 201, 202, 203, 204
Statens järnvägars fondmedel placeras i trafikföretag? - 201, 202
Tekniska högskolans modellsamling utställes - 202
Internationell konferens om rationaliseringen - 202, 203
Internationella kongressen rörande flygsäkerheten - 203
A.-b. Volvo under år 1930 - 203
Yngeredsfors kraft a.-b. - 203
Stockholms superfosfatfabriksaktiebolag under år 1930 - 203, 204
Statens exportstipendier 1931 - 204
Gasskyddskurs - 204
En föreläsningskurs i telefonstationsteknik - 204
    Tekniska föreningar - 204
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn. - 204
Sammanträden - 204
    Häfte 15. 11 april 1931 - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Maskinunderhållet i verkstäderna, av S. Weil - 205, 206, 207
Jämförande matlagningsprov mellan gas och elektricitet. Några principiella synpunkter, av Axel Härlin - 207, 208, 209, 210, 211, 212
Teknologföreningens lokaler eldhärjade - 212
    Notiser - 213, 214, 215
Svenska nationalkommittén för vetenskaplig radiotelegrafi - 213
Teknologföreningens industriekonomiska kurs - 213
Gåva till teknologföreningen - 213
Silicosis-frågan - 213
Beslut i slussfrågan - 213
Intressanta materialprovningar - 213, 214
Heavisideskiktets höjd - 214
Medalj över konsul August Schmitz - 214
Svenska mässan - 214, 215
Tekniska högskolan - 215
Insänt: Gasekvivalenten, av Otto Stålhane och Axel Härlin - 215
Sammanträden - 215
Program för Svenska Teknologföreningens årsmöte i Malmö den 21, 22 och 23 maj 1931 - 216
    Häfte 16. 18 april 1931 - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Svetsning i stålbyggnadstekniken, av Max Füchsel - 217, 218, 219, 220, 221
Internationella luftfartsutställnignen i Stockholm. »Ilis» - 221, 222
Karl Gustaf Sjöberg †, av Helge Svensson - 222
    Notiser - 223, 224, 225, 226
Tekniska högskolan - 223
Yrkesinspektionen - 223
Överingenjörsbefattningen vid Stockholms stads gatukontor - 223
Chalmersska forskningsfonden - 223
Ramsay Memorial Fund - 223
Swedish Invention Corporation - 223, 224
Sveriges industri år 1929 - 224
En teknisk referattidskrift - 224
Den borgerliga elektricitetsförsörjningen i Norge - 224, 225
Autogen utskärning av spiralfjädrar - 225
Svenska betongkalendern - 225
Höstmässan i Leipzig - 225
Radiotelefoni på 18 cm våglängd - 225, 226
Möten per telefon i Helsingfors - 226
Metallurgkonferens i Schweiz - 226
Insänt: Anteckningar för en artikel om funktionalism, av S. Aug. Eskilson, Gunnar Sundbärg och H. N. Pallin - 226, 227
    Tekniska föreningar - 227, 228
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 227
Östergötlands tekniska förening, av H. N. - 227, 228
Ingenjörsföreningen i Halmstad, av E. Ö. - 228
Sammanträden - 228
    Häfte 17. 25 april 1931 - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Svetsning i stålbyggnadstekniken, av Max Füchsel - 229, 230, 231, 232, 233
Friktionsbeläggets längd och läge vid en invändig backbroms, av Erik Carlberg - 234
    Notiser - 235, 236, 237
Slussområdets reglering - 235
Normalbestämmelser för betongrör - 235
Nationalmusei nya uppvärmnings- och belysningsanläggningar - 235, 236
Vattenkraftutbyggnaderna i Sverige under år 1930 - 236
Den europeiska vägkonferensen - 236, 237
Komprimerad gas som automobilmotorbränsle - 237
Hissnormer - 237
Lättbyggda spårvagnar - 237
    Litteratur - 237, 238
Insänd litteratur - 237, 238
Kataloger m. m. - 238
    Tekniska föreningar - 238, 239
Östergötlands tekniska förening, av H. N. - 238
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 238, 239
Tekniska föreningen i Härnösand, av P. M—r. - 239
Norrköpings polytekniska förening, av K. L. - 239
Sammanträde - 239
Program för Svenska Teknologföreningens årsmöte i Malmö den 21, 22 och 23 maj 1931 - 240
    Häfte 18. 2 maj 1931 - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 241, 242, 243
Kullagerpassningar, av A. Hansson - 244, 245, 246
    Notiser - 246, 247, 248
Tekniska högskolan - 246
Ahlsellska stipendiet - 246
Ett nytt syrafast kitt - 246
En ny smörjspruta - 246, 247
Hydraulisk kraftöverföring vid omnibussar - 247
Reymersholmsbolaget under år 1930 - 247
Karlstads mekaniska verkstad - 247, 248
Internationella högspänningskongressen - 248
Sammanträden - 248
    Häfte 19. 9 maj 1931 - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Industriens forskningsverksamhet och rationaliseringen, av Axel F. Enström - 249, 250, 251, 252
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren och Sven Hedberg - 252, 253, 254
Framställning av aluminium ur leucit, av Erik Hallström - 254, 255
»... och till pensionsfonden avsattes ...», av Emil Liedstrand - 255, 256
Ekonomisk översikt - 256, 257
    Notiser - 257, 258, 259, 260
Tekniska högskolan - 257
Arbetslöshetskommissionen - 257
Järnhanteringen i Sverige under första kvartalet 1931 - 257, 258
Metallografiska institutet under år 1930 - 258
Super-duraluminium - 258
Försök med en kolpulvermotor - 258, 259
Tyskt-franskt samarbete inom precisionstekniken - 259
Filmförordningen granskad av teknologföreningen - 259
Internationell sjöfartskongress 1931 - 259, 260
Internationella luftfartsutställningen i Stockholm (ILIS) - 260
Svenska personal-pensionskassan (SPP) under år 1930 - 260
Reseberättelser - 260
Omnämnande - 260
Litteratur: Insänd litteratur - 260
    Tekniska föreningar - 260, 261, 262
Tekniska föreningen i Jönköping, av Wdr. - 260, 261
Flottans ingenjörsförening, av H. Q. - 261
Svenska ingenjörssällskapet i Storbritannien, av R. Wranne - 261, 262
Sammanträden - 262, 263
Program för Svenska Teknologföreningens årsmöte i Malmö den 21, 22 och 23 maj 1931 - 263, 264
    Häfte 20. 16 maj 1931 - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Överblick av den industriella koncentrationsrörelsen i modern tid, av G. Settergren - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Utvinningen av helium, av Erik Hallström - 271
    Notiser - 271, 272, 273, 274
Det standardiserade tidskriftsformatet - 271, 272
Transport av färdigblandad betong - 272
Ännu en paneuropeisk kraftplan - 272, 273
Ett förbisett uppvärmningssystem? - 273, 274
Peltonhjul, gjutet i ett enda stycke - 274
Svenska arkitektföreningen anordnar sällskapsresa till England - 274
Tekniska föreningen i Härnösand - 274
    Tekniska föreningar - 274, 275, 276
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 274, 275
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 275
Tekniska samfundet i Göteborg, av J. A. och G. E. M. - 275
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 275, 276
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 276
Sammanträden - 276
Meddelande från redaktionen - 276
    Häfte 21. 23 maj 1931 - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
I samarbetsfrågan, av Sigurd Nauckhoff - 277, 278
Skånska ingenjörsklubben, av Fr. Montén - 278, 279, 280
Skånska slott och borgar, av Erik Lundberg - 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Kraftdistributionen i Skåne, av Jonte Hultkrantz - 286, 287, 288, 289
Cementtillverkningens utveckling och nuvarande ståndpunkt, av Folke Winqwist - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
Verkstadsindustrien i Skåne, av Nils Fredriksson - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Höganäsbolagets tillverkningar, av Gunnar Hult - 304, 305, 306, 307
Tendenser till högre krav på bostadsstandard, av Erik Bülow Hübe - 307, 308, 309, 310
    Notiser - 310, 311, 312
Stockholms spårvägar under år 1930 - 310, 311
Järnvägsbyggnadern i Finland 1900—1930 - 311
Ett framsteg för elektrisk svetsning - 311
Ett nytt storkraftverk i Liverpool - 311
Ett nytt Donaukraftverk - 311
Lagring av kol under vatten - 311, 312
Värmeisolering med spunnet glas - 312
Provning av byggnadsssten med sandbläster - 312
Leonardomformare vid grävmaskiner - 312
Brittisk utställning för den kemiska industrin - 312
    Häfte 22. 30 maj 1931 - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Årsmötet i Malmö - 313, 323
Rysslands kemiska industri, av Gösta Angel - 314, 315, 316, 317, 318
Markedsbrev fra United States, av E. C. Melby - 318, 319, 320
    Notiser - 320, 321, 322, 323
Kongressombud - 320
Svenskt kapital till järnvägsbro mellan Rügen och Stralsund - 320, 321
Ingenjörsvetenskapsakademiens flygtekniska konferens - 321, 322
Internationell standardisering inom luftfarten - 322
Flygmaskinsbullret - 322
Elektroteknisk konferens i Frankfurt a. M. - 322, 323
Internationell belysningskongress i Storbritannien - 323
Maskintekniska förmanskursen avslutad - 323
    Tekniska föreningar - 323, 324
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 323, 324
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 324
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 324
Sammanträden - 324
    Häfte 23. 6 juni 1931 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Ångpanneexplosionen vid Dals sågverk - 325, 326, 327, 328
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 328, 329, 330
Materialprovningskongress i Zürich den 6—12 sept. 1931 - 330, 331
Ekonomisk översikt, av F. O. - 331, 332
    Notiser - 332, 333, 334, 335
Doktorsdisputation vid tekniska högskolan - 332
Lantmäteriundervisningen och tekniska högskolan - 332
Resestipendier från tekniska högskolan - 332
En ny låsmutter - 333
Taktäckning med zink- och aluminiumplåt - 333
Stockholms gas- och elektricitetsverk under år 1930 - 333, 334
Sydsvenska kraftaktiebolaget under år 1930 - 334
Sveriges litografiska tryckerier under år 1930 - 334
Fusion inom blyertsindustrien - 334
Efterföljansvärt exempel - 334
Oslo arkitektforening 25 år - 335
Tekniska föreningen i Uppsala - 335
Sundsvalls tekniska förening - 335
Örebro ingenjörsklubb - 335
    Tekniska föreningar - 335, 336
Svenska teknologföreningen, av Fmn. - 335
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 335
Östergötlands tekniska förening i Linköping, av H. N. - 335
Chalmersska ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning, av Ibi. - 336
Tekniska Samfundet i Göteborg, av G. E. M. - 336
Personalnotiser - 336
    Häfte 24. 13 juni 1931 - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Några uppgifter och reflexioner rörande statsbaneelektrifieringen, av Axel Granholm - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Värmeisolering medelst metallfolier - 348, 349, 350
    Notiser - 350, 351, 352
Sveriges geologiska undersökning - 350
Utredning angående anläggningskostnaderna för vägar - 350, 351
Sveriges utbyggda vattenkraft - 351, 352
Värmeisolering med spunnet glas - 352
Ny metod för framställning av kalkkväve - 352
Statsunderstöd åt hantverksmästare för utbildande av lärlingar - 352
Dyrbara kilowattimmar - 352
Fint boklån - 352
    Häfte 25. 20 juni 1931 - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Om teknikken og de eksakte videnskaber, av P. O. Pedersen - 353, 354, 355, 356
Kullagerpassningar. Ett genmäle, av H. Törnebohm - 357, 358, 359
En ny rökgasanalysapparat, av A. H. - 359, 360, 361
    Notiser - 361, 362, 363, 364
Teknologföreningens lokaler återuppbyggas, av R. Nr. - 361, 362
Två jubilerande kraftbolag - 362, 363
Svenska turbiner till Tyskland - 363
Ybbs-Persenbeug ännu en gång - 363
»Biggest in the world», av F. H. S. - 363
Sverige—Java på 10 dagar - 363, 364
Internationell elektricitetskongress i Paris 1932 - 364
Kamrathjälpsfonden - 364
Samarbete inom korrosionsforskningen i Tyskland - 364
Oljeraffinaderi i Hannover - 364
    Tekniska föreningar - 364
Östergötlands tekniska förening i Linköping, av H. N. - 364
Sammanträden - 364
    Häfte 26. 27 juni 1931 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Synpunkter vid anskaffning av verktygsmaskiner, av S. Weil - 365, 366, 367
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren och Sven Hedberg - 367, 368, 369, 370
En fotografisk reproduktionsautomat, av A. Salmony - 370, 371
    Notiser - 371, 372, 373, 374
Till V. D. I:s 75-årsjubileum - 371
Voith-Scheidersystemet för fartygsdrift - 372, 373
Värmebehandling av skenskarvar - 373
Krommalm och carborundum för ugnsinfodring - 373
Ångpanneföreningarna under 1930 - 373, 374
    Tekniska föreningar - 374, 375, 376
Ingenjörsföreningen i Halmstad, av E. Ö. - 374, 375
Svenska ingenjörssällskapet i Storbritannien, av L. A. - 375, 376
Tekniska föreningen i Västerås, av F. E. - 376
Tekniska föreningen i Karlskrona, av J. W. - 376
    Häfte 27. 4 juli 1931 - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Den svenska sockerindustrien, av Ch. Birch-Iensen - 377, 378, 379, 380, 381, 382
Ekonomisk översikt - 382, 383, 384
    Notiser - 384, 385, 386, 387
Tekniska högskolan - 384
Järnvägsstyrelsen - 384
Patent- och registreringsverket - 384
Den svenska standardiseringsorganisationen - 384
Halmens värde som råmaterial för cellulosatillverkning - 384, 385
Naturgas som drivmedium i ångturbiner - 385
Sätthärdning med flytande cementeringsmedel - 385
Mästarekurs i metallgjutning - 385
Elektroteknikermötet i Frankfurt a. M. - 385
Föreningenen för kraft- och bränsleekonomi - 385, 386
Normalbestämmelser för provtagning och analys av exportkol - 386
Studier rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare - 386, 387
Tekniska föreningen i Eskilstuna - 387
Tekniska samfundet - 387
Understöd ur Lagermanska fonden - 387
    Litteratur - 387, 388
Insänd litteratur - 387
Anmälan: acceptera, av D. A. L. - 387, 388
Grunddragen i penningväsendets utveckling, av M. B—w. - 388
    Tekniska föreningar - 388
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för industriell ekonomi och organisation - 388
Chalmersska ingenjörsföreningen, av G. S. - 388
Sammanträden - 388
    Häfte 28. 11 juli 1931 - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Ny metod för bestämning av värmeledningskoefficienter, av Bertil Stålhane och Sven Pyk - 389, 390, 391, 392, 393
Förbättring av egenskaperna hos icke-järnmetaller, av Erik Hallström - 393, 394
    Notiser - 394, 395, 396, 397
Ferrozell — ett nytt material för tystgående kuggväxlar - 394, 395
Vertikal »parkeringsmaskin» - 395
Gasskyddsdemonstration i Stockholm - 395
Vägdagar i Borås - 395, 396
Eldfasta målarfärger, av Stümer - 396
Radium för materialundersökningar - 396
Svensk vägkalender - 396, 397
En teknisk referattidskrift - 397
    Litteratur - 397, 398, 399
Insänd litteratur - 397, 398
Anmälan: Vorträge aus dem Gebiete der Aerodynamik und verwandter Gebiete, av Ivar Malmer - 398
Anmälan: Statistik im Dienste der Technik, av C. G. Brodén - 398, 399
    Tekniska föreningar - 399, 400
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 399, 400
Rättelse: Statsbaneelektrifieringen - 400
    Häfte 29. 18 juli 1931 - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Återblick på årets luftfartsutställning i Stockholm, av Edvin Björnsjö - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
Approximativa indextal för anläggningskostnader vid statens järnvägsbyggnader under åren 1914—1930, av Gösta Philip - 407, 408, 409, 410
    Notiser - 410, 411, 412
Jordbrukskrisen och jordbrukets tekniska utveckling - 410, 411
Ny metod för zinkframställning, av F. H. S. - 411
Strömlinjeformade järnvägsfordon - 411
Svetsning av nickel - 411, 412
Målningens inverkan på radiatorers strålningsförmåga, av Stümer - 412
Metallätande skalbaggar - 412
Elektromotorer med skilda mekaniska och elektriska delar - 412
En ny industripublikation - 412
    Häfte 30. 25 juli 1931 - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Ordnandet av teknologernas och de unga ingenjörernas arbetspraktik, av T. Lindmark, Nils Fredriksson och H. R. Schultz - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Stratosfärflygplan under byggnad vid Junkers- och Farmanfabrikerna, av K. G. Molin - 420, 421
    Notiser - 421, 422, 423, 424
Arbetstidens längd i kolgruvor - 421, 422
Kalenderreformen inför nationernas förbund - 422
En jättelik hyvelmaskin, av René Leonhardt - 422, 423
Flytande bränsle ur torvströ - 423
Dieselmotorer som kraftreserv vid vattenkraftverk, av F. H. S. - 423
E. G. Acheson avliden - 423
Höstmässan i Leipzig 1931 - 423
Tyska undersökningar av Heavisideskiktet - 423, 424
Avsvalningshastigheten för kokkärl av olika material - 424
Litteratur: Insänd litteratur - 424
    Tekniska föreningar - 424
Tekniska föreningen i Härnösand, av P. M—r. - 424
    Häfte 31. 1 aug. 1931 - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Teknik och press, av Tage Bilde - 425, 426
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 426, 427, 428
Ordnandet av teknologernas och de unga ingenjörernas arbetspraktik. Diskussion, av Åke W. Bergman, Fr. Grewin, Ivar Svedberg, K. A. Fröman, Fr. Montén, S. Nauckhoff, G. Settergren, Carl Sahlin, H. Evers, N. Fredriksson, Knut Bildt, T. Lindmark, S. Dalhammar - 429, 430, 431, 432
Kullagerpassningar, av A. Hansson - 432, 433
    Notiser - 433, 434, 435
Tekniska högskolan - 433
Statens vattenfallsverk under år 1930 - 433, 434
Industriell standardisering 1930 - 434, 435
Världskraftkonferensens förhandlingar i tryck - 435
Internationellt samarbete inom elektrofilterindustrien - 435
En sextakts dieselmotor - 435
    Litteratur - 435, 436
Anmälan: Ett par böcker i kemisk bibliografi, av Axel Waldner - 435, 436
Kataloger och firmatryck - 436
    Häfte 32. 8 aug. 1931 - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Apparat för mätning av vibrationer i tre mot varandra vinkelräta plan, av René Leonhardt - 437, 438, 439, 440
Karl Gustaf Brunnberg †, av Erik Malm - 440
En diskussion inom Teknologföreningen om beredskapsarbeten ur teknisk synpunkt, av G. Malm - 441, 442, 443, 444
Luftskepp som gå ned på vattnet, av K. G. Molin - 444, 445
Ekonomisk översikt, av F. O. - 445, 446
    Notiser - 446, 447, 448
Ekonomien hos en sopförbränningsanläggning - 446
En stor strömbrytare för likström - 447
Slipgnistor hos stål - 447
Svetsande dieselmotorstativ - 447
Telefonering och brevskrivning - 447, 448
Höstmässan i Leipzig - 448
    Litteratur - 448
Insänd litteratur - 448
Anmälan: Wesen, Ursachen und Verhütung der Kohlenstaubexplosionen und Kohlenstaubbrände, av S. Qvarfort - 448
    Häfte 33. 15 aug. 1931 - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 449, 450, 451, 452, 453
En diskussion inom teknologföreningen om beredskapsarbeten ur teknisk synpunkt, av L. Marcus, E. Nordendahl, E. P. Wretlind, A. Ekwall, G. Malm, C Forssell, Lindeberg, M. Serrander - 453, 454, 455, 456
    Notiser - 456
Byggnadsstyrelsen - 456
Högertrafiken i Österrike - 456
    Häfte 34. 22 aug. 1931 - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Världsproduktion, tillgångar och förbrukning av svavel, av Frithiof H. Stenhagen - 457, 458, 459, 460
Ombyggnad av ångpanneanläggningen vid Lessebo pappersbruk, av E. Winning - 460, 461, 462, 463, 464
Verein Deutscher Ingenieure har fyllt 75 år, av Torsten Althin - 464, 465
    Notiser - 465, 466, 467, 468
Arbetsfredskommitténs rapport nr 2 - 465, 466
Treaxlade omnibussar med personsläpvagnar, av Br. - 466, 467
En ny oljemätare - 467, 468
Betalningsmedlens cirkulation i bild - 468
Donation till brandtekniska laboratoriet - 468
Världens djupaste oljebrunn - 468
Litteratur: Insänd litteratur - 468
    Häfte 35. 29 aug. 1931 - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Undersökningar om varaktighet och hållfasthetsegenskaper hos svenskt barrvirke, av Ragnar Schlyter - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475
Fotografisk undersökning av ihåliga maskindelar, av René Leonhardt - 475, 476, 477, 478
Markedsbrev fra United States, av E. C. Melby - 478, 479, 480, 481
    Notiser - 481, 482, 483, 484
Arbetsledarinstitutet - 481
Tekniska museets nyförvärv, av T. A. - 481, 482
Rensningsapparat för avloppsledningar, av G. H. - 482
Flygpropeller med elektrisk omställning av bladen, av K. G. M. - 482, 483
Förenta staternas utsikter till självförsörjning med papper, av F. H. S. - 483
Skånemässan 1931, av G. H. - 483, 484
    Litteratur - 484
Insänd litteratur - 484
Kataloger m. m. - 484
Anmälan: Der Graphit, av S. Qvarfort - 484
Sammanträden - 484
    Häfte 36. 5 sept. 1931 - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Undersökningar om varaktighet och hållfasthetsegenskaper hos svenskt barrvirke, av R. Schlyter - 485, 486, 487, 488, 489, 490
Lantmäteriutbildningen till tekniska högskolan — väg- och vattenbyggarnas studieplan jämkas - 490, 491, 492, 493
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 493, 494
    Notiser - 495, 496
Sveriges järnhantering under andra kvartalet 1931 - 495
Ljud- och vibrationsisolering, av Sten Lundgren - 495, 496
Rystedtska fonden - 496
Polhemspristävlan - 496
Ingenjörskongress i Paris 23—29 september 1931 - 496
Sammanträden - 496
    Häfte 37. 12 sept. 1931 - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Taylor, Ford och rationaliseringen, av E. Palm - 497, 498, 499
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 499, 500, 501, 502, 503
Olyckshändelsen i Björneborgs gjuteri - 503
Världsproduktion, tillgångar och förbrukning av svavel. Svavlets betydelse för jordbruket, av F. H. Stenhagen - 503, 504
    Notiser - 504, 505, 506, 507, 508
Författningar angående vägväsendet - 504, 505
Statens järnvägsbyggnader år 1930 - 505
Bränsleförbrukningen i allmänna byggnader 1929—1930 - 505
Ett nytt rostskyddsmedel - 505
Mikroporöst gummi - 505, 506
Gasverksföreningens årsbok - 506
En röntgenteknisk bibliografi - 506
Föreläsningsserie över materiens byggnad - 506, 507
Brandskyddsföreningen anordnar ny studiekurs - 507
Donatorer sökas - 507
Reseunderstöd från kommerskollegium - 507
Mästarekurser för metallgjutare, svetsare, stålbehandlare och automobilreparatörer - 507
Polhemsmodellerna - 507, 508
    Litteratur - 508
Insänd litteratur - 508
Anmälan: Bibliografi på kraftområdet - 508
Sammanträden - 508
    Häfte 38. 19 sept. 1931 - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
En undersökning av fordonstrafiken i Stockholm, av Erik Hylander - 509, 510, 511, 512, 513
    Notiser - 513, 514, 515, 516
Stockholms hamn 1931 - 513
Götaverken 25 år - 513, 514
Världens aluminiumproduktion, av F. H. S. - 514
Förbränningsförloppet studeras genom modellförsök - 514
Järnvägsfordon med pneumatiska hjulringar - 514, 515
Sterilisering medelst ozon - 515
Industrifrågor vid årets riksdag - 515
En bestridd prioritet - 516
Rystedtska fonden - 516
Brandskyddsföreningens studiekurs - 516
Sammanträden - 516
    Häfte 39. 26 sept. 1931 - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Betongkonstruktioner för pappers- och cellulosafabriker särskilt med hänsyn till brandsäkerhet, ventilation och isolering, av David Andersson - 517, 518, 519, 520, 521, 522
    Notiser - 522, 523, 524, 525
Nationernas förbund om den europeiska produktionens och handelns organisation - 522, 523
Statens järnvägars banavdelning år 1930 - 523
Tredje internationella kolkonferensen - 523
Ingenjörslöner i U. S. A. - 523, 524
Lämpligaste sammansättning av stål för svetsning - 524
Landsvägstrafiken i statistisk belysning - 524, 525
Rystedtska fonden - 525
Ångkrafttekniska föreläsningar å Ingenjörsvetenskapsakademien - 525
En teknisk referattidskrift - 525
    Litteratur - 525, 526
Anmälan: Das Trocknen der Kohle, av S. Qvarfort - 525, 526
    Tekniska föreningar - 526, 527
Svenska kommunal-tekniska föreningen, av G. H. - 526, 527
Personalnotiser - 527, 528
Sammanträden - 528
    Häfte 40. 3 okt. 1931 - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Serietillverkning inom maskinindustrien, av S. Weil - 529, 530, 531
Betongkonstruktioner för pappers- och cellulosafabriker särskilt med hänsyn till brandsäkerhet, ventilation och isolering, av David Andersson - 531, 532, 533, 534, 535
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 535, 536
    Notiser - 536, 537, 538, 539
En svensk tryckluftbroms - 536, 537, 538
Återarbetsprincipen vid elektrisk spårvägsdrift - 538
Elektriska klubben i Västerås - 538, 539
Brandskyddsföreningens studiekurs - 539
    Tekniska föreningar - 539, 540
Tekniska förbundet i Borås, av O. W. - 539, 540
Sammanträden - 540
    Häfte 41. 10 okt. 1931 - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Arbetslöshetsutredningen, av H. B—d. - 541, 542, 543, 544
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 544, 545, 546
Två nya luftskepp, av F. H. S. och K. G. M. - 546, 547, 548
    Notiser - 548, 549, 550
Vattendomstolarnas organisation - 548
Järnvägsstyrelsens riksdagspetita - 548
Organisationsändringar vid statens järnvägar - 548, 549
Depression och energiförbrukning - 549
Strömbrytarfrågan ventileras i Svenska teknologföreningen - 549, 550
Lättmetaller för järnvägs- och spårvägsvagnar - 550
Rörkorrosion och elektriskt markmotstånd - 550
Estetisk gatubeläggning - 550
En elektroteknisk bibliografi - 550
    Litteratur - 550, 551
Anmälan: Die Deutsche Steinkohlenindustrie und ihre wirtschaftlichen Zusammenhänge, av S. Qvarfort - 550, 551
Anmälan: Die festen städtischen Abfallstoffe, av S. H—n. - 551
Kataloger - 551
    Tekniska föreningar - 551, 552
Tekniska samfundet, Göteborg, av G. E. M. - 551, 552
Östergötlands tekniska förening i Linköping, av H. N. - 552
Sammanträden - 552
    Häfte 42. 17 okt. 1931 - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Om självantändning i fibrösa värmeisoleringsmaterial, speciellt rörisoleringar, vilka fuktats med linolja, av Bertil Stålhane - 553, 554, 555, 556
Fritz Danielsson †, av P. C—r. - 556, 557, 558
    Notiser - 558, 559, 560
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens organisation skall ånyo utredas - 558
Korrosion och slitage i slussventiler för överhettad ånga - 558, 559
Trafikreglering medelst ultraröda strålar - 559, 560
Förbättrade levnadsvillkor för ingenjörer i Sovjet-Ryssland - 560
Elektrisk upplysnings- och propagandakurs - 560
Sammanträden - 560
    Häfte 43. 24 okt. 1931 - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
Förortsbanor och andra trafikmedel i Stockholmsförorterna, av E. Nordendahl - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567
    Notiser - 567, 568, 569, 570
Ångkraftverkens bränsleekonomi - 567
En fotoelektrisk kortsorteringsmaskin - 567, 568
Konservering i kolsyregas - 568
Världsbeståndet av motorcyklar - 568
Distribution av tryckluft i Paris - 568
Nationernas förbund och den ekonomiska världsdepressionen - 568, 569
Enhetlig terminologi vid industriell självkostnadsberäkning - 569
Föreläsningsserie i modern belysningsteknik - 569
Sverige Amerika stiftelsens studiestipendier - 569
Reseberättelser - 569, 570
Östergötlands tekniska förening - 570
Tekniska föreningen i Gefle - 570
Arosmässan - 570
Materiens byggnad, belyst av den nyaste atomforskningen, av Fmn. - 570
    Litteratur - 570, 571
Anmälan: Tre häften »Från kunskapens fält», av Torsten Althin - 570
Anmälan: The Principles and Practice of Geophysical Prospecting, av H. Hedström - 570, 571
Investigations of Fuels and Fuel Testing, av S. Qvarfort - 571
    Tekniska föreningar - 571, 572
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 571
Avdelningen för Industriell ekonomi och organisation, av O. K. - 571, 572
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 572
Personalnotiser - 572
Sammanträden - 572
    Häfte 44. 31 okt. 1931 - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 573, 574, 575, 576, 577
    Kommerserådet Enströms berättelse - 574, 575, 576, 577
Ny konsthartsprodukt av socker, av F. H. S. - 577, 578
En typ av luftkylda flygmotorer, av K. G. M. - 578
    Notiser - 578, 579, 580, 581
Petissan lever upp? - 578, 579
En ny liten blåsmaskin, av A. Salmony - 579
Ett industrijubileum - 579, 580
Nyheter inom konstsilketillverkningen, av Op. - 580
Sällsynta metaller i praktisk användning - 580
Arbetsledarekurs för ingenjörer - 580, 581
Textilindustriutställning i Manchester - 581
    Litteratur - 581, 582, 583
Insänd litteratur - 581
Anmälan: Morgårdshammar, av E. H—r. - 581, 582
Anmälan: Fünfzig Jahre Metallgesellschaft, 1881—1931, av Torsten Althin - 582, 583
    Tekniska föreningar - 583, 584
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 583
Stockholms byggnadsingenjörsförening - 583, 584
Sammanträden - 584
    Häfte 45. 7 nov. 1931 - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
De ekonomiska gränserna för mekaniseringen, av Erik Aug. Forsberg - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
    Notiser - 593, 594, 595
Andersens bilring i ny gestalt - 593
Sopnedkast — den nyaste moderna bekvämligheten - 593, 594
Textilteknisk föreläsningsserie i Borås - 594
Femdagarsveckan i Storbritannien - 594
Silikoslagstiftning i Canada - 594
Korrosionsproblemet - 594
Metallernas liv - 595
Bestämmelser för järnvägstransporter - 595
En ny ångteknisk tidskrift - 595
Reseberättelser - 595
    Tekniska föreningar - 595, 596
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 595, 596
Litteratur: Insänd litteratur - 596
Personalnotiser - 596
Sammanträden - 596
    Häfte 46. 14 nov. 1931 - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Mål och medel i modernt husbyggande - 597, 598, 599, 600, 601
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 601, 602, 603
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 603, 604
    Notiser - 604, 605, 606, 607, 608
Tekniska högskolans riksdagspetita - 604, 605
Dieselmotorvagnar i förortstrafik - 605, 606
Kondensatorer i likriktaranläggningar - 606, 607
Sveriges bergshantering år 1930 - 607
Naturgasens exploatering - 607, 608
Tekniska museet - 608
Litteratur: Insänd litteratur - 608
Sammanträden - 608
    Häfte 47. 21 nov. 1931 - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Om möjligheterna för utvinning av ferro-titan ur titan-järnmalm, av Bertil Stålhane - 609, 610
De nya järnkonstruktionsbestämmelserna, av E. Hedvall - 611, 612, 613
    Notiser - 613, 614, 615
Tekniska högskolans byggnadsfrågor - 613
Arosmässan - 613
Ny metod för utvinning av CO2 och H2S ur gaser, av F. H. S. - 613, 614
Galvaniska överdrag av volfram, av F. H. S. - 614
Internationella materialprovningskongressen i Zürich, av René Leonhardt - 614, 615
    Tekniska föreningar - 615, 616
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 615
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 615, 616
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 616
Sammanträden - 616
    Häfte 48. 28 nov. 1931 - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
Mål och medel i modernt husbyggande, av G. Chatillon-Winbergh - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
    Notiser - 624, 625, 626, 627
Trafiksäkerheten vid järnvägskorsningar - 624
Professorsinstallationer - 624
En kurs i ljuskultur - 624, 625
Tuberkulosfaran i industrien - 625
En ny differentialväxel - 625, 626
Naturgasen i U. S. A. - 626
Chalmers tekniska institut - 626
Handbok för gasinstallatörer - 626
Svängningsundersökningar på ångturbinhjul - 626
En enkel apparat för provning av murbruk - 626
En mätningsteknisk tidskrift - 626, 627
Fartygstyper i Svenska Ostindiska Companiets flotta - 627
    Tekniska föreningar - 627, 628
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma - 627
Metallografförbundets höstmöte, av T. B—d. - 627, 628
Sammanträden - 628
    Häfte 49. 5 dec. 1931 - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Om bestämning av rörisoleringars värmeisoleringsförmåga, av Bertil Stålhane och Valter Andersson - 629, 630, 631
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 631, 632, 633, 634, 635
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 635, 636
    Notiser - 636, 637, 638, 639
Teknologföreningen om vattendomstolarnas organisation - 636, 637
Tekniska högskolan - 637
Förlängda förordnanden - 637
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen - 637
Internationell planläggning av allmänna arbeten - 637, 638
Rötskadors inverkan på virkets hållfasthet - 638
Järnhanteringen i Sverige under tredje kvartalet 1931 - 638, 639
Arbetslöshetsproblem under år 1931 - 639
    Tekniska föreningar - 639, 640
Tekniska föreningen i Gefle, av Hgn. - 639, 640
Sammanträden - 640
    Häfte 50. 12 dec. 1931 - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652
La »Micheline». Det nya järnvägsfordonet med pneumatiska gummiringar, av E. Östlund - 641, 642, 643
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 644, 645, 646
Markedsbrev fra United States, av E. C. Melby - 646, 647, 648
En helautomatisk bokföringsmaskin, av Gustaf Ad. Mårtensson - 648, 649, 650
    Notiser - 650, 651
Järnvägarnas framtidsutsikter - 650
Faraday som metallurg - 650
Automatisk eldningsanordning för träavfall - 650, 651
Hushållselektrifieringen i Tyskland - 651
Tysklands tekniska tidskrifter i svårigheter - 651
Värmlandska ingenjörsföreningen - 651
    Tekniska föreningar - 651, 652
Svenska ingenjörsällskapet i London, av L. A. - 651, 652
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av V. L. - 652
Sammanträden - 652
    Häfte 51. 19 dec. 1931 - 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660
Specialiserings- och försäljningssammanslutningar med särskild hänsyn till maskinindustrien, av Robert Kristensson - 653, 654, 655, 656
    Notiser - 656, 657, 658
Kolhydrering i England - 656
Fast kolsyra som biprodukt vid kraftverk - 656, 657
Bearbetning av glas i verktygsmaskiner - 657
Grafithaltiga lagermetaller - 657
Frågan om kalenderreform inför samfärdselkonferensen - 657
Arbetstidens minskning såsom medel mot arbetslösheten - 657, 658
Tekniska föreningen i Karlskrona - 658
    Litteratur - 658, 659
Insänd litteratur - 658
Anmälan: Essai D'Hydrogéologie, av J. Gust. Richert - 658, 659
    Tekniska föreningar - 659, 660
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 659, 660
Sammanträden - 660
    Häfte 52. 26 dec. 1931 - 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
Böra så kallade gratisförslag infordras från leverantörer och entreprenörer? av Gösta Richert - 661, 662, 663, 664
Underskattat kulturarbete? - 664, 665
    Notiser - 666, 667, 668
Cellulosatekniska laboratoriet invigt - 666
Statens provningsanstalt - 666, 667
Den nya Riksbron - 667, 668
En ny arbetsledarekurs för ingenjörer - 668
    Litteratur - 668, 669
Insänd litteratur - 668
Anmälan: Die Betriebsuntersuchung Wege und Formen, av Olof Kärnekull - 668, 669
Anmälan: Wärmewirtschaft in der Zementindustrie, av Donovan Werner - 669
    Tekniska föreningar - 669, 670
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 669, 670
Östergötlands tekniska förening, av H. N. - 670

Project Runeberg, Tue Jun 1 19:57:55 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/tektid/1931a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free