- Project Runeberg -  Sånger
(1904-1905) [MARC] [MARC] [MARC] [MARC] Author: Zacharias Topelius
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Samlade skrifter af Zacharias Topelius
första till fjärde delen

Sånger

af
Zacharias Topelius

Första bandet: 1833-1852

Andra bandet: 1853-1866

Tredje bandet: 1867-1878

Fjärde bandet: 1879-1897
Psalmer. Familjevers.

Stockholm. Albert Bonniers förlag.

Stockholm.
Alb. Bonniers boktryckeri 1904. 1905.


Preface to the Electronic Edition

Zacharias Topelius (1818-1898) is one of Finland's most famous and important authors of the 19th century. This is his collected poetry, the title translates to "songs".

The edition used for digitization constitutes volumes 1 - 4 of the author's collected works (Samlade skrifter), which were published in Stockholm (and in Helsinki) in the years following his death.

The 1180 text pages are presented as facsimile images, in 120 dpi grayscale GIF format, in combination with the unprocessed ("raw") text from optical character recognition (OCR).


The above contents can be inspected in scanned images: I:bandets titel, I:titelsida, I:titelbladets baksida, I:263, I:264, I:265, I:266, II:bandets titel, II:titelsida, II:titelbladets baksida, II:276, II:277, II:278, II:279, III:bandets titel, III:titelsida, III:titelbladets baksida, III:276, III:277, III:278, III:279, IV:bandets titel, IV:titelsida, IV:titelbladets baksida, IV:345, IV:346, IV:347, IV:348, IV:349

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - I:bandets titel, I:titelsida, I:titelbladets baksida, I:263, I:264, I:265, I:266, II:bandets titel, II:titelsida, II:titelbladets baksida, II:276, II:277, II:278, II:279, III:bandets titel, III:titelsida, III:titelbladets baksida, III:276, III:277, III:278, III:279, IV:bandets titel, IV:titelsida, IV:titelbladets baksida, IV:345, IV:346, IV:347, IV:348, IV:349

Första bandet: 1833-1852


Innehåll - I:263, I:264, I:265, I:266
År 1833:
Vetandets törst - I:5
År 1834:
Det oförgängliga - I:6, I:7
År 1835:
Jag älskar ej världen - I:8, I:9
Vågen - I:10, I:11, I:12
Ynglingatankar - I:13, I:14
År 1836:
Själens frid - I:15
År 1837:
O, stjärna du! - I:16
En sommarnatt i skogen - I:17, I:18
Fågelens visa - I:19, I:20
Höst-taflor - I:21, I:22, I:23
År 1838:
Vid tjugu år - I:24, I:25
Ynglingens val - I:26
Seglaren på världshafvet - I:27, I:28, I:29
Månkartan - I:30, I:31
Kärlekens dualism - I:32, I:33
År 1839:
Den flydda - I:34, I:35
Till Emma - I:36
Fingerräkningen - I:37, I:38, I:39
År 1840:
Farkosten på vågen - I:40, I:41
Intet vet jag - I:42
Valdemars hemlighet - I:44, I:45, I:46, I:47
Dröm och verklighet - I:48, I:49
Våra julidagar - I:50, I:51, I:52, I:53
Villande vägar - I:54
Tårarnas makt - I:55, I:56
År 1841:
Ängelen och skyn - I:57, I:58
Napoleons återkomst - I:59, I:60, I:61
Då vill jag ej mera sörja - I:62, I:63
Sankt Henrik - I:64, I:65, I:66, I:67
Beethovens längtans-vals - I:68
År 1842:
Kantele - I:69, I:70, I:71, I:72, I:73, I:74
Röda och hvita blommor - I:75, I:76
Sjömannen vid rodret - I:77, I:78
Eden - I:79, I:80
På kullen om våren - I:81, I:82
På gränsen - I:83, I:84
Emanuel Svedenborg - I:85, I:86
Vid älfmynningen - I:87, I:88, I:89
När hafvet brusar - I:90, I:91
År 1843:
Sången - I:92, I:93, I:94
Ut till hafs! - I:95, I:96, I:97, I:98
Stockholm - I:97, I:98, I:99
En värld i spillror - I:100, I:101
Led mig - I:102
Hvem är din lefnads ljus? - I:103, I:104
Kärlekens parabol - I:105, I:106, I:107
Hvarför gret du? - I:108
Hans handske - I:108, I:109
Julpsalm - I:110
År 1844:
Vintervisa - I:112, I:113
Folkmelodier - I:114
Den sextonårigas tankar - I:115
På hoppets dag - I:117, I:118
Lärkröster i Maj - I:119, I:120
Sång, tillegnad de den 21 Juni 1844 promoverade filosofie magistrarne - I:121, I:122, I:123, I:124, I:125, I:126, I:127, I:128, I:129, I:130, I:131, I:132, I:133, I:134, I:135
Demonen - I:136, I:137, I:138
Irrskenet på heden - I:139, I:140
Fotspåret i klippan - I:141, I:142
Sällheten - I:143, I:144
Den första snön - I:145, I:146
Du är min ro - I:147, I:148
År 1845:
Till Lönnrot och Castrén - I:149, I:150
En liten tid - I:151, I:152
Ljungblornmor - I:153, I:154
Nattvardsbarnen - I:155, I:156
Åskvädret - I:157, I:158, I:159
Åbo domkyrka - I:160, I:161, I:162
Sörj icke för morgondagen - I:163, I:164
Den resande studenten - I:165, I:166, I:167
År 1846:
Maskraden - I:168, I:169, I:170
Orions bälte - I:171, I:172
Skridskoåkaren - I:173, I:174, I:175
Lotta Lennings vaggvisa - I:176, I:177
Morgonstormen i våren - I:178, I:179, I:180
Asparnas kärlek - I:181, I:182, I:183
Österrikarn och Donau - I:184
Respolska - I:185, I:186
Ödemarkens jul - I:187, I:188, I:189
År 1847:
Den blå randen på hafvet - I:190, I:191
Metaren - I:192, I:193, I:194
Den forna flickan - I:195, I:196
År 1848:
Johan Jacob Nervander - I:197
Våren 1848 - I:198, I:199, I:200
Finlands namn - I:201, I:202, I:203
Selmas tankar i våren:
1. Hvad månne de vänta på? - I:204, I:205
2. Sjung! Sjung! - I:206, I:207
3. Försakelsen - I:208, I:209
På balen och på bergen - I:210, I:211
År 1849:
Den ringa gåfvan - I:212, I:213
Napoleons graf - I:214, I:215, I:216
År 1850:
1 Januari 1850 - I:217, I:218
I Esplanaderna - I:219, I:220, I:221
Två änglar - I:222, I:223
Naturens skönhet - I:224, I:225
År 1851:
Den 14 Mars 1851 - I:226, I:227
Odödliga kyssar - I:228, I:229
Simson och Salomo - I:230, I:231
Folkvisan i konsertsalen - I:232, I:233, I:234
En liten pilt - I:235, I:236
Det eviga ljuset - I:237, I:238
År 1852:
Vår enda arfvelott - I:239, I:240, I:241
Romantiskt äfventyr - I:242, I:243, I:244
Första Maj - I:245, I:246, I:247
Matthias Alexander Castrén - I:248
Prins Gustaf - I:249, I:250
Höstens vanmakt - I:251, I:252, I:253
Georg August Wallin - I:254, I:255
Studentvisa - I:256, I:257
Kung Carls jagt - I:258, I:259, I:260
Vintergatan - I:261

Andra bandet: 1853-1866


Innehåll - II:276, II:277, II:278, II:279
År 1853:
Det rätta hemmet - II:5, II:6, II:7
Gustaf III - II:8, II:9
Blommorna på torget - II:10, II:11
Har vetenskapen ett fädernesland? - II:12, II:13, II:14, II:15, II:16, II:17, II:18, II:19, II:20, II:21, II:22
Sylvias visor:
1. Sylvia presenterar sig själf och bjuder sorgerna rymma - II:23, II:24, II:25
2. En liten flicka klagar för Sylvia landets nöd - II:26, II:27, II:28
3. En sommardag i Kangasala - II:29, II:30
4. Björken berättar hvad som kan hända i månskenet - II:31, II:32, II:33
5. Sommarvindarna sjunga för blommorna på forna slagfält - II:34, II:35
6. Sunnanvinden berättar om dödens skördar i södra Finland - II:36, II:37
7. Skördefolket dansar om kvällen på ängen - II:38, II:39, II:40
8. Fiskaren sjunger i sin båt om kvällen på hafvet - II:41, II:42
9. Sylvias hälsning från Sicilien - II:43, II:44
Den eviga sommaren - II:45, II:46
År 1854:
Nyåret 1851 - II:47, II:48
Sylvias visor:
10. Våren och Sylvia komma tillbaka - II:49, II:50, II:51
11. Under häggarnas doft - II:52, II:53, II:54
12. Sylvias sommartankar - II:55, II:56
13. Fridsböner i aftonens lugn - II:57, II:58, II:59
Miranda - II:60, II:61, II:62
Selmas sparbössa - II:63, II:64, II:65
Andesyn - II:66, II:67
Blommor i vågens brus - II:68, II:69
År 1855:
Bengt Erland Fogelberg - II:70, II:71
Nya Sylvia-visor:
14. Fågelperspektiv - II:72, II:73, II:74, II:75
15. Under rönn och syren - II:76, II:77
År 1856:
Idyll i Valerii stil - II:78, II:79, II:80
För kejsaren - II:81
Islossningen i Uleå älf - II:82, II:83, II:84, II:85, II:86
Ny sjömansvisa - II:87, II:88, II:89
Saima kanal - II:90, II:91, II:92, II:93, II:94, II:95, II:96, II:97, II:98
År 1857:
Till våren - II:99, II:100
Hälsning till den finska nödens välgörare utom Finland - II:101, II:102, II:103
Ynglingens drömmar - II:104, II:105, II:106, II:107, II:108
År 1858:
Jacob Gabriel Leistenius - II:109, II:110, II:111
Bittida i skog - II:112, II:113
På Roines strand - II:114, II:115
Regnbågen. Sylvias visa 16 - II:116, II:117
Midsommarnatt - II:118, II:119, II:120
Johan Jacob Tengström - II:121
Romans - II:122
Adolf Ivar Arwidsson - II:123, II:124, II:125
Nordiska taflor:
1. Midvinternatt - II:126, II:127
2. Saga på kämpens hög - II:128, II:129
3. Vårluft - II:130
Kometen 1858 - II:131, II:132, II:133
Veteranerne:
1. Sång den 7 December - II:134
2. Prolog den 7 December - II:135, II:136, II:137, II:138, II:139
År 1859:
Nordiska taflor:
4. Ljusterflamman på sjön - II:140
5. Julnatten - II:141, II:142
6. Saga vid spiseln - II:143, II:144
7. Furornas sus - II:145, II:146
Till Fredrik Pacius - II:147, II:148
Finlands öde - II:149, II:150, II:151, II:152, II:153
Biografi öfver en ros - II:154, II:155
Två konungar - II:156, II:157, II:158
År 1860:
Snöflingorna - II:159, II:160, II:161
Arbetaresång - II:162, II:163
Striden om ljuset - II:164, II:165, II:166, II:167, II:168, II:169, II:170, II:171, II:172, II:173, II:174, II:175, II:176
Till Gustaf Adolf Montgomery - II:177, II:178, II:179, II:180
Vintervisa - II:181
Stockholm - II:183, II:184
År 1861:
Werner Holmberg - II:185, II:186
Oskar Julius Granberg - II:187, II:188
På sveden - II:189, II:190
År 1862:
Vasarminne - II:191, II:192, II:193, II:194
För Finlands konstitution - II:195, II:196
Marstrand - II:197, II:198, II:199, II:200, II:201
Carl Wilhelm Fontell - II:202
År 1863:
I Finlands vinter - II:203, II:204, II:205, II:206
Finlands flagga - II:207, II:208, II:209
En glad visa - II:210, II:211
Veteranen från Aura - II:212, II:213, II:214
År 1864:
Sylvias visa 17 - II:215, II:216
Mitt hjärtas kung - II:217, II:218, II:219
Vasa marsch - II:220, II:221, II:222
Rose-Marie - II:223, II:224
Votum för den dramatiska konsten i Finland - II:225, II:226, II:227, II:228, II:229
Shakespeare - II:230, II:231, II:232
Sylvias visa 18: Fågelungen till den äldre Sylvia - II:233, II:234
Koral af Sebastian Bach - II:235
År 1865:
Voltaires hjärta - II:236, II:237, II:238
Till friherre J. R. Munck - II:239
Vid konstnärsgillets årsfest - II:240, II:241, II:242, II:243
Aprilnarri - II:244, II:245
Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV - II:246, II:247
Gossen vid tjärdalen - II:248, II:249, II:250
Vaggvisa - II:251
Nikolai Alexandrovitsch - II:252, II:253, II:254, II:255, II:256, II:257, II:258, II:259
Till Magnus von Wright - II:260
Drömmen om sällhet - II:261
År 1866:
Det vet ingen - II:262, II:263
Marsch för Helsingfors frivilliga brandkår - II:264, II:265
Fredrika Bremers minne - II:266, II:267, II:268, II:269, II:270
Lang Matt - II:271, II:272, II:273
Kristian II i Sönderborg - II:274, II:275

Tredje bandet: 1867-1878


Innehåll - III:276, III:277, III:278, III:279
År 1867:
Gamla året till det nya - III:5, III:6, III:7, III:8
Daniel August Sælan - III:9, III:10, III:11, III:12
Fågel i rosengård. Sylvias visa 19 - III:13, III:14
Öfverste Fabviers adjutant - III:15, III:16, III:17, III:18, III:19, III:20
Giuseppe Garibaldi - III:21, III:22, III:23
Pio Nono - III:24, III:25, III:26
Septembernatten:
1. Kvällen - III:27, III:28, III:29
2. Natten - III:30, III:31, III:32, III:33, III:34
3. Morgonen - III:35, III:36, III:37, III:38
En moders dröm - III:39, III:40, III:41
År 1868:
Fåglalåt - III:42, III:43
Till de folk, som lida:
I. Psalm 36 - III:44
II. Profeten Joel, kap. 1, 2 - III:45, III:46
III. Psalm 46 - III:47
IV. Profeten Esaias, kap. 60 - III:48, III:49, III:50
Lund - III:51, III:52
Till G. H. Mellin - III:53, III:54, III:55
Åbo marsch - III:56, III:57
Lejonet på Parola malm - III:58, III:59, III:60, III:61
År 1869:
Konstnärsgillets prolog - III:62, III:63, III:64, III:65, III:66, III:67, III:68
För de nödlidande i Estland - III:69, III:70, III:71
Gåfvor af höjden - III:72, III:73, III:74, III:75, III:76, III:77
Finlands höjning - III:78, III:79, III:80, III:81, III:82
Svarta gardet - III:83, III:84, III:85
Barnatro - III:86, III:87, III:88
Nystads skräddare - III:89, III:90, III:91
Åbo - III:92, III:93, III:94
Novembervisa - III:95
Fruntimmersskolan i Helsingfors - III:96, III:97, III:98
Min moder - III:99, III:100, III:101
Gömd och glömd - III:102
Tidigt bruten - III:103
Samma öde - III:104
År 1870:
Till Bernhard Reinhold - III:105, III:106, III:107
Marie Linder - III:108
Herr Meyer - III:109, III:110
Nebulosan - III:111, III:112
Nordiska taflor:
8. Norrskenet - III:113, III:114, III:115
9. Snöstormen - III:116, III:117
10. Imatra - III:118
11. Ödemark - III:119, III:120
Ensamhet - III:121, III:122
Vattenspegeln - III:123, III:124
På nattlig is - III:125, III:126
Vågskimmer - III:127, III:128
Spinnvisa - III:129
v. Dreyses graf - III:130, III:131, III:132, III:133
On m'a trompé - III:134, III:135, III:136
Världarnas daning - III:137, III:138, III:139
Aftonstjärnan - III:140, III:141
Gåtor - III:142, III:143
Ny krigssång - III:144, III:145, III:146
Fotspåret i klippan - III:147, III:148, III:149
I mörka tider - III:150, III:151, III:152
Nya blad - III:153, III:154, III:155
Leonard Fahlander - III:156, III:157, III:158
Bertel Thorvaldsen - III:159, III:160
Vid studenthusets invigning - III:161, III:162, III:163
Ludvig van Beethovens minne - III:164, III:165, III:166, III:167, III:168
År 1871:
En trogen tjenarinna - III:169, III:170, III:171, III:172
Vid konstnärsgillets årsfest - III:173, III:174, III:175
Konstnärens maka - III:176, III:177
Karl Collan - III:178, III:179
Blommorna på Karl Collans graf - III:180, III:181
Ekenäs seminarium för folkskolans lärarinnor - III:182, III:183
År 1872:
Finska rytteriets marsch i trettiåra kriget - III:184, III:185
Selma och Fanny - III:186, III:187
Originala skuldsedeln - III:188, III:189, III:190
Draktänder - III:191, III:192, III:193
Magnus von Wright - III:194
År 1873:
Henrik Gabriel Porthan - III:195, III:196, III:197
Matthias Calonius - III:198, III:199
Kraft och ära - III:200, III:201, III:202
Förr och nu - III:203, III:204
Nykarleby seminarium för folkskolans lärare - III:205, III:206, III:207, III:208, III:209
År 1874:
Johan Jakob Nordström - III:210
Neva - III:211, III:212, III:213
Robert Wilhelm Ekman - III:214, III:215, III:216, III:217, III:218, III:219
Skogssköflingen - III:220, III:221, III:222, III:223, III:224
De heligas kronor - III:225, III:226, III:227
Advent - III:228, III:229
År 1875:
Karl Emanuel Jansson - III:230, III:231, III:232
Morgonsång - III:233, III:234
Olofsborg (Savonlinna) - III:235, III:236, III:237, III:238, III:239
Maria - III:240, III:241, III:242, III:243
År 1876:
Vårmorgon - III:244, III:245
Glömd - III:246
Var lugn för vår tid - III:247
Till en skådespelare - III:248, III:249, III:250
Julgranen i Konstnärsgillet - III:251, III:252, III:253
År 1877:
Johan Ludvig Runeberg - III:254
Hälsning till Upsala - III:255, III:256, III:257
År 1878:
Mina aspar - III:258, III:259
J. L. Runeberg inför sitt rykte - III:260, III:261, III:262, III:263
Kymmene bär sin moder till grafven - III:264, III:265
Archimedes' fasta punkt - III:266, III:267
En vindskammare - III:268, III:269
Flickan från Miletos - III:270, III:271
Den första fonografen - III:272, III:273
Aftonsång - III:274, III:275

Fjärde bandet: 1879-1897. Psalmer. Familjevers.


Innehåll - IV:345, IV:346, IV:347, IV:348, IV:349

Sånger.


År 1879:
Skaldebref till C. A. Wetterbergh - IV:5, IV:6, IV:7, IV:8, IV:9, IV:10, IV:11
År 1880:
Vegas spår - IV:12, IV:13, IV:14
Napoleons återkomst - IV:15, IV:16, IV:17
Eden - IV:18, IV:19, IV:20
På kullen om våren - IV:21, IV:22
Juleljus - IV:23, IV:24
Per Brahe - IV:25, IV:26, IV:27, IV:28
År 1881:
Cendrillon - IV:29, IV:30, IV:31
Fredrik Cygnæus - IV:32
Alexander II - IV:33, IV:34
Frans Michael Franzén - IV:35, IV:36, IV:37, IV:38
Fridhem - IV:39
År 1882:
Till Fredrik Pacius - IV:40, IV:41, IV:42
Till Emma Irene Åström - IV:43, IV:44, IV:45
Vaggsång för hafvet - IV:46, IV:47
Ett Lützen-minne - IV:48, IV:49, IV:50, IV:51, IV:52, IV:53
År 1883:
Julefrid - IV:54, IV:55, IV:56, IV:57
Konungen kommer! - IV:58, IV:59, IV:60, IV:61, IV:62
År 1884:
Elias Lönnrot - IV:63, IV:64, IV:65, IV:66, IV:67
Menuett af Mozart - IV:68
Motiv:
Vinterkväll - IV:69
Midsommarnatt - IV:69
Utsäde - IV:70
Kommunismens vagga - IV:71
Katolicismens änka i Finland - IV:72
Töcknen vid Lützen - IV:73
Dothan - IV:73, IV:74
De många boningarna - IV:75
År 1885:
Carolina Borgström - IV:76, IV:77
Det stora löftet - IV:78
Elevernas tack - IV:79, IV:80, IV:81
Novemberkväll - IV:82, IV:83, IV:84, IV:85
Rigi Kulm - IV:86, IV:87, IV:88, IV:89, IV:90
Frans Sedmigradsky - IV:91, IV:92, IV:93, IV:94, IV:95
År 1886:
I Konstnärsgillets album - IV:96
Strandbrinken - IV:97, IV:98
År 1887:
Julvisa - IV:99, IV:100
År 1888:
Till Finlands mödrar - IV:101, IV:102
Jenny Lind - IV:103, IV:104, IV:105, IV:106
Finska operan - IV:107, IV:108, IV:109, IV:110
Gudarnes amen - IV:111, IV:112, IV:113
Sextionde födelsedagen - IV:114, IV:115
De gamlas kadrill på de ungas bröllop - IV:116, IV:117, IV:118, IV:119
Uno Cygnæus - IV:120, IV:121, IV:122, IV:123
År 1889:
Kvinnans rätt - IV:124, IV:125
Vårföreningen - IV:126, IV:127
De två vid älfven - IV:128, IV:129, IV:130
Kvarnen och smedjan - IV:131, IV:132
Speglande vatten - IV:133, IV:134
Trosbekännelse - IV:135, IV:136, IV:137
Ljung - IV:138, IV:139
Noli me tangere - IV:140
År 1890:
Hälsning till filosofie magistrarne - IV:141, IV:142, IV:143, IV:144, IV:145
I aftonlugn - IV:146, IV:147, IV:148, IV:149
År 1891:
Ett finskt ordspråk - IV:150, IV:151, IV:152
Vägen - IV:153, IV:154
År 1893:
Vasa stads nya folkskolehus - IV:155, IV:156, IV:157
Lärarinnan - IV:158, IV:159, IV:160
År 1894:
Hymn - IV:161
Sanningen i går, i dag och i morgon - IV:162, IV:163, IV:164, IV:165, IV:166, IV:167, IV:168, IV:169, IV:170, IV:171, IV:172
Inre motiv:
1. Arkitektur - IV:173
2. Skulptur - IV:174
3. Måleri - IV:174
4. Musik - IV:175
5. Dramatisk konst - IV:176
6. Poesi - IV:176, IV:177
Den samma sången - IV:178, IV:179, IV:180
År 1895:
För Fredrik Pacius - IV:181, IV:182
År 1896:
Skapelsens suckan - IV:183, IV:184, IV:185
År 1897:
Marias frågor - IV:186, IV:187, IV:188, IV:189, IV:190

Psalmer.


Konung Davids 126 Psalm - IV:191, IV:192
Jesus i templet - IV:193, IV:194
Jesus i skeppet - IV:195, IV:196
Änkans son i Nain - IV:197
Jairi dotter - IV:198, IV:199
Bönhörelsen - IV:200, IV:201, IV:202
Hoppet - IV:203, IV:204, IV:205
Kärleken - IV:206, IV:207
Sannfärdighet - IV:208, IV:209, IV:210
Mot skrymteri - IV:211, IV:212
Tidens bruk - IV:213, IV:214
Världens rätta bruk - IV:215, IV:216, IV:217
Arbetsamhet - IV:218, IV:219, IV:220
Mot svordom - IV:221, IV:222
Bönepsalm - IV:223, IV:224
Lof- och tacksägelsepsalm - IV:225, IV:226
Om våren - IV:227, IV:228
Om sommaren - IV:229, IV:230
När åskan går - IV:231, IV:232
Om vintern - IV:233, IV:234
I vattunöd - IV:235, IV:236
Efter svår eldsnöd - IV:237, IV:238
Efter lyckligt dämpad brand - IV:239, IV:240
I hemmet - IV:241, IV:242, IV:243
För en husfader - IV:244, IV:245, IV:246
För en husmoder - IV:247, IV:248, IV:249
För unga - IV:250, IV:251
För äkta makar - IV:252, IV:253
För föräldrar - IV:254, IV:255, IV:256
En kristens födelsedag - IV:257, IV:258
Vid en ung persons graf - IV:259, IV:260
För de ringa - IV:261, IV:262
För jordbrukare - IV:263, IV:264
I handel och näring - IV:265, IV:266, IV:267
För sjömän:
På hafvet - IV:268, IV:269
I svår storm och sjönöd - IV:270, IV:271
I utländsk hamn - IV:272, IV:273, IV:274
Vid begrafning på sjön - IV:275
Tacksägelse för lycklig resa - IV:276
För fiskare - IV:277, IV:278
Vid invigning af en begrafningsplats - IV:279
Vid läroverks öppnande - IV:280, IV:281
För skolungdom - IV:282
Vid hälsokällor och badorter - IV:283, IV:284
Missionspsalm - IV:285, IV:286
Julpsalm - IV:287, IV:288
Pingstpsalm - IV:289, IV:290
Julpsalm - IV:291, IV:292, IV:293, IV:294

Familjevers.


De tjugufyra åren - IV:295, IV:296
Sancta Emilia - IV:297, IV:298
Samtal på vers - IV:299, IV:300
Den 26 Augusti 1861 - IV:301, IV:302
Till Emili Lindqvist - IV:303, IV:304, IV:305
Till Maria i Visby - IV:306, IV:307, IV:308
Till fru Emilie Topelius - IV:309, IV:310, IV:311, IV:312, IV:313
Till Kommerserådet Henrik Borgström och Fru Carolina Borgström (1852) - IV:314, IV:315, IV:316
Romans ifrån skogen - IV:317, IV:318
Till Faktor D. Levins silfverbröllop - IV:319, IV:320
Till David Hahl och Therese Decker - IV:321
En julafton vid Medelhafvet - IV:322, IV:323
Till Herr Kommerserådet Henrik Borgström och hans maka Fru Carolina Borgström (1877) - IV:324
En fågel i gröna björken - IV:327, IV:328
Kulkus flagga - IV:329, IV:330, IV:331
Med Snoilskys dikter - IV:332, IV:333
Med partituret till »Skapelsen» af Haydn - IV:334
I Majniemis främlingsbok - IV:335, IV:336
Register till Sånger 1833-1897 - IV:337, IV:338, IV:339, IV:340, IV:341, IV:342, IV:343, IV:344

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:14:29 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/topesang/

URN:NBN:se-d1998373
Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free