- Project Runeberg -  Boken om vårt land. Läsebok för de lägsta läroverken i Finland.Andra kursen
(1937) [MARC] Author: Zacharias Topelius
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BOKEN OM VÅRT LAND

LÄSEBOK FÖR DE LÄGSTA LÄROVERKEN I FINLAND ANDRA KURSEN AV Z. TOPELIUS ------------- FAKSIMILUPPLAGA AB SVENSKA LÄROMEDEL, ESBO
Faksimiltryck av upplaga utkommen år 1937 ISBN 951-553-209-4 Vaasa Oy, Vaasa 1982

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna läsebok utkom första gången 1875 och trycktes därefter i en mängd upplagor. För Projekt Runeberg har en faksimilupplaga av en utgåva från 1937 använts. Den scannades i juni 2013 av Bert H.The above contents can be inspected in scanned images: Smutstitelblad, Titelblad, Tryckning, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Smutstitelblad, Titelblad, Tryckning, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll
    Första Läsningen. Landet - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
1. Morgonsång - 5, 6
2. Hemmet - 7, 8
3. Fäderneslandet - 8, 9, 10
4. Ditt land - 10, 11
5. Konungens gåvor - 12, 13, 14
6. I farans stund - 14, 15
7. Land och folk - 16, 17
8. Vårt land och världen - 17, 18, 19
9. Sjömannens hemlängtan - 19, 20
10. Vårt lands begynnelse, omarb. av J. J. Sederholm - 20, 21, 22
11. Havsjungfrun - 23, 24
12. Östersjön, omarb. av J. J. Sederholm - 24, 25, 26
13. Ålandsvisa - 26, 27
14. Finlands höjder och dalar, omarb. av J. J. Sederholm - 27, 28, 29
15. Landskapen - 29, 30, 31, 32
16. Lapplands fjäll - 32, 33
17. Enare sjö, omarb. av Topelii arvingar - 34
18. Luppiovaara och Aavasaksa - 35, 36
19. Uleå älv - 36, 37, 38
20. Kallankari - 39, 40
21. Storkyro - 40, 41
22. Kusten på Satakunta - 41, 42
23. Liv på Åland - 42, 43, 44
24. Jordras i Uskela - 45, 46
25. Kuustö ruiner - 46, 47, 48
26. Fyrbåken vid Hangö - 48, 49
27. Pyynikki, Nokia fors och Kyröskoski - 50, 51, 52
28. Paikkari torp - 52, 53, 54
29. Finska ödemarker - 54, 55
30. Päijännes vattendrag - 56, 57
31. Saima - 57, 58, 59
32. Punkaharju - 59, 60, 61
33. Imatra, omarb. av J. J. Sederholm - 61, 62, 63, 64
34. En naturrevolution - 64, 65, 66
35. Ladoga - 66, 67, 68
36. Om Finlands klimat, omarb. av A. Heinrichs - 69, 70, 71, 72, 73
37. På blank is - 73, 74
38. Sommarnattens klarhet - 74, 75
39. Svanen - 75, 76
40. Om att förutsäga väderlek, omarb. av A. Heinrichs - 76, 77, 78, 79
41. Granitbrottet i Pytterlaks - 79, 80, 81
42. Ruskeala marmorbrott - 81, 82
43. Finlands järn - 82, 83
44. Lapplands guld - 83, 84, 85
45. Om växternas utbredning, omarb. av A. Osv. Hihlman - 85, 86, 87, 88, 89
46. Skogen - 89, 90, 91
47. Skogselden - 91, 92, 93
48. Åker och äng - 93, 94, 95
49. En frostnatt - 95, 96, 97
50. Tålamod och försakelse - 97, 98, 99
51. Om ätbara svampar - 100, 101
52. Om trädgårdar och kryddgårdar - 101, 102
53. Vänner och fiender - 102, 103
54. Den finska hästen - 104, 105
55. Ladugården - 105, 106
56. Finska vallvisor - 106, 107
    Andra Läsningen. Folket - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
57. Om Mattias Alexander Castrén - 108, 109, 110
58. Om finska folkstammen - 110, 111
59. Om bjarmerna - 112, 113
60. Om lapparna - 113, 114, 115
61. Lappens ren - 115, 116, 117
62. Lappska sagor - 117, 118, 119
63. Päiviösläkten - 119, 120
64. Lappska folkvisor - 120, 121
65. Lappgossens visa - 121, 122, 123
66. Om esterna - 123, 124
67. Esternas Kalevipoeg - 124, 125, 126
68. Estniska folkvisor - 126, 127, 128
69. Om Finlands folk - 129, 130, 131
70. Matti - 131, 132, 133, 134
71. Om finska språket - 134, 135, 136
72. Lippo och Tapio - 137, 138, 139
73. Räven och haren - 139
74. Folksägner om jättarna - 139, 140, 141
75. Möten med jättar - 142, 143
76. Skämtsagor - 143, 144, 145
77. Finska folksången - 145, 146, 147, 148
78. Finska folkvisor - 149, 150, 151, 152, 153, 154
79. Finska ordspråk - 154, 155, 156, 157
80. Finska gåtor - 158, 159, 160, 161, 162
81. Folktro och vidskepelse - 162, 163, 164
82. Om karelarna - 164, 165
83. Om savolaksarna - 166, 167
84. Två runosmeder - 167, 168
85. Om tavasterna - 168, 169, 170
86. Mästerskytten Mårten Kitunen - 170, 171, 172
87. Om Finlands svenska befolkning - 172, 173, 174
88. Om svenska språket, omarb. av K. J. Hagfors - 174, 175
89. Skärgårdsbor i sydvästra Finland - 176
90. Nylänningar - 177, 178, 179, 180
91. Österbottningarna - 180, 181, 182
    Tredje Läsningen. Hednagudar och hjältesagor - 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
92. Om de hedniska finnarnas gudar - 183, 184, 185
93. Om Kalevala och Elias Lönnrot - 186, 187, 188
94. Världens skapelse - 188, 189, 190
95. Åkerbrukets begynnelse - 191, 192
96. Eldens ursprung - 192, 193
97. Järnets ursprung - 193, 194, 195, 196, 197
98. Väinämöinen och Joukahainen - 197, 198, 199
99. Väinämöinens första pohjolafärd - 199, 200, 201
100. Ilmarinen smider Sampo - 201, 202
101. Lemminkäinens äventyr - 203, 204
102 Lemminkäinens ofärd - 204, 205, 206
103. Väinämöinen i Tuonela - 206, 207, 208
104. Ilmarinen vinner Pohjas mö - 208, 209
105. Sagan om Kullervo - 210, 211
106. Striden om Sampo - 212, 213
107. Väinämöinens sång - 213, 214, 215
108. Striden om ljuset - 215, 216, 217, 218, 219, 220
109. Väinämöinen och Jesusbarnet - 220, 221, 222
    Fjärde Läsningen. Berättelser från Finlands katolska tid - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
110. Om stenålderns folk, omarb. efter A. Hackman - 223, 224
111. Om finnarna under hedendomen - 225, 226
112. Om svenskarna, omarb. av K. J. Hagfors efter H. Schück m. fl. - 227, 228, 229
113. Om konung Erik den helige - 230, 231
114. Första korståget till Finland - 231, 232
115. Konung Erik och biskop Henrik - 232, 233
116. Biskop Henriks död - 234, 235
117. Om biskop Tomas - 235, 236, 237
118. Tavastland kristnas - 237, 238
119. Karelen kristnas - 238, 239, 240
120. Om ryska rikets begynnelse - 240, 241
121. Matts Kurk och birkkarlarna - 242, 243
122. Huru ödemarkerna blevo bebyggda - 243, 244
123. Om biskop Hemming - 244, 245, 246
124. Kalmarunionen - 246, 247, 248
125. Om biskop Magnus Tavast - 248, 249
126. Om den katolska läran - 249, 250, 251
127. Om Åbo domkyrka - 251, 252, 253
128. Om Nådendals kloster - 254, 255, 256
129. Om de fyra stånden i Finland - 256, 257
130. Om Viborgska smällen - 257, 258, 259
131. Om Kristian Tyrann - 260, 261
132. Om Gustav Vasa - 262, 263
133. Junker Tomas och Erik Fleming - 263, 264, 265
134. Biskop Arvid Kurk - 265, 266, 267
    Femte Läsningen. Berättelser från Finlands krigiska tid - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
135. Om Luthers reformation - 268, 269, 270
136. Konung Gustavs styrelse - 270, 271, 272
137. Biskop Mikael Agricola - 272, 273, 274
138. Hertig Johan av Finland - 274, 275, 276
139. Konung Erik och finnarna - 276, 277, 278
140. Om Karin Månsdotter - 278, 279, 280
141. Pontus De la Gardie och hans tid - 280, 281, 282
142. Klas Fleming och klubbekriget - 282, 283, 284
143. Hertig Karl och Arvid Stålarm - 284, 285
144. Om Johan Fleming - 286, 287
145. Om konung Karl IX - 287, 288
146. Om Sigfrid Forsius - 289, 290
147. Om konung Gustav Adolf - 290, 291, 292
148. Slaget vid Breitenfeld - 292, 293, 294, 295
149. Finnarna vid Würzburg - 295, 296
150. Övergången av Lech - 296, 297, 298
151. Slaget vid Lützen - 298, 299, 300, 301
152. Drottning Kristina och trettioåriga krigets slut - 301, 302
153. Grevens tid och Åbo akademi - 303, 304, 305
154. Om konung Karl X Gustav och Arvid Wittenberg - 305, 306, 307
155. Konung Karl XI:s tid - 307, 308
156. Stora hungersnöden - 309, 310, 311
157. Tolvte Karl och slaget vid Narva - 311, 312, 313
158. Vägen till Pultava - 313, 314, 315
159. Viborgs fall - 315, 316
160. Slaget vid Storkyro - 316, 317, 318
161. Kajaneborg och kivekkäät - 318, 319, 320
162. Stefan Lövings äventyr - 320, 321, 322, 323
163. Stora ofredens tider - 323, 324, 325
164. Konung Karl XII:s minne - 325, 326, 327
    Sjätte Läsningen. Berättelser från Finlands nyare tid - 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
165. Om Nystads fred och frihetstiden - 328, 329
166. Arvid Horn och Finlands återupprättande - 330, 331, 332
167. Slaget vid Villmanstrand - 332, 333, 334, 335
168. Nyttans tidevarv - 335, 336, 337, 338
169. Konung Gustav III - 338, 339, 340, 341
170. Anialaförbundet - 341, 342, 343
171. Striden vid Porrassalmi - 344, 345, 346
172. Konung Gustavs död - 346, 347
173. Gustav Mauritz Armfelt - 347, 348, 349
174. Henrik Gabriel Porthan - 350, 351, 352
175. Frans Mikael Franzén - 352, 353, 354
176. Om 1808 års krig - 354, 355, 356, 357, 358
177. Karl Johan Adlercreutz - 358, 359, 360, 361
178. Freden i Fredrikshamn - 361, 362, 363
179. Fänrik Ståls sägner - 364, 365, 366
180. Soldatgossen - 366, 367, 368
181. Kejsar Alexander I och Borgå lantdag - 368, 369, 370, 371
182. Det återförenade Finland - 371, 372, 373
183. Åbo brand - 373, 374, 375
184. Universitetets jubelfest 1840 - 375, 376, 377
185. Den vetenskapliga forskningen - 377, 378, 379, 380
186. Kejsar Nikolaj I och kriget mot sjömakterna - 381, 382
187. Kejsar Alexander II och Helsingfors landtdag 1863 - 383, 384, 385, 386, 387
188. Om vårt lands lagar, omarb. av M. G. Schybergson - 387, 388
189. Nikolaj II Finlands siste storfurste - 389, 390, 391, 392, 393
190. Finland blir en självständig republik - 393, 394, 395, 396, 397, 398
191. Finlands nya regeringsform - 398, 399, 400, 401, 402
192. Om landets städer och huvudstad - 402, 403, 404, 405
193. Om kommunikationerna - 405, 406, 407, 408, 409
194. Framsteg i välstånd - 409, 410, 411, 412
195. Kyrkan och skolan - 413, 414, 415, 416
196. Skalder och konstnärer - 416, 417, 418, 419, 420, 421
197. Bön - 421, 422
198. Hemkomsten från skolan - 422, 423, 424, 425
199. Psalm för Fäderneslandet - 425, 426
    Bihang - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433
Zacharias Topelius. Efter Alta Dahlgren i Läsebok för folkskolans högre klasser II. Lund 1901 - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433

Project Runeberg, Fri Apr 10 14:03:12 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/tzbokland/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free