- Project Runeberg -  Personhistorisk tidskrift /
Sjätte årgången 1904

(1899-1908)
Title och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

PERSONHISTORISK
TIDSKRIFT

Sjätte årgången
1904

utgifven af
Svenska Autograf Sällskapet

genom
Holger Rosman
sällskapets sekreterare

Stockholm
Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
1905


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av sjätte årgången, 1904 av Personhistorisk tidskrift.

Det är en inbunden volym (omfattande årgångarna 1903 och 1904) som har scannats, inte de fristående häftena. Det rör sig om 184 sidor, inklusive planscher. Häftenas omslag ingår inte. Den angivna indelningen i häften är en ren gissning, och upplysningar mottages tacksamt. Häftenas textsidor inklusive register är paginerade 1-164 rakt igenom hela årgången, och därtill kommer ett antal planscher och ett anträd som inte är paginerade. Inga dödslistor eller andra bilagor ingår den bundna volym som har scannats.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Title och innehåll - titelsida, i, ii

Häfte I


Bese-ätten, af K. H. K. - 1, 2, 3, 4
Stockholms öfverståthållare (forts.) af N. v. D. Friherre Knut Posse - 5, 6, 7, 8, Knut Posse, 9, 10
Några svenska talande vapen, af L. Fr. Läffler - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Ett poem från Fredrik den Store till Lovisa Ulrika, medd. af Th. K. - 25, 26, 27
Per Wargentins anteckningar om sin släkt - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Jacob Icksell, af C. M. C. - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Kort förteckning på en del vid Finska lätta dragonkåren tjänstgörande personer med adliga namn, af Karl K:son Leijonhufvud - 45
Smärre meddelanden: Lina Cavalli - 46
Smärre meddelanden: Umeå fornminnesförenings museum - 46
Personhistorisk litteratur: Par Bricoles Gustavianska period - 47
Personhistorisk litteratur: Skånska Nationen 1833-1889 - 47, 48
Personhistorisk litteratur: Svenska Landtmätare - 48
Personhistorisk litteratur: Anteckningar om släkten Dobbin - 48, 49
Personhistorisk litteratur: Torsten Rudeen - 49
Personhistorisk litteratur: Munck af Fulkila och Munck af Sommernäs - 49, 50
Personhistorisk litteratur: Några underrättelser om finska nationella församlingen i Stockholm - 50
Personhistorisk litteratur: En skaldinna i Finland på 1770-talet - 50
Personhistorisk litteratur: Från Adolf Ivar Arvidssons sista lefnadsår - 50
Personhistorisk litteratur: Anteckningar om den finsk-svenska släkten Lindberger - 50, 51
Personhistorisk litteratur: Värmlands Läns Kungl. Hushållningssällskaps Historia 1803-1903 - 51
Personhistorisk litteratur: Catalogus Ilustratus Iconothecæ Botanicæ Horti Bergiani Stockholmiensis - 51, 52
Personhistorisk litteratur: Johan Ekeblad, hofjunkare hos drottning Kristina - 52
Personhistorisk litteratur: Kyrkohistorisk årsskrift - 52
Personhistorisk litteratur: Jägaren - 52
Frågor - 53, 54
Svar - 54
Svenska Autografsällskapet - 55, 56

Häfte II-III


R. M. Klinckowström, af F. U. W. - 57, 58, 59, 60
C. T. Odhner, af P. S.-n. - 61, 62
Bidrag till vår medeltida personhistoria, af L. Fr. Läffler - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Karolinen Georg Plating-Gyllenboga, af W. P.-G. - 73, 74, 75, 76, 77, 78
Ett nytt Linné-porträtt, af August Hahr - 78, 79, 80, Carolus Linnæus, 81
Sören Norbys ättlingar, af H. R. - 82, 83, 84
Huru min farfar blef adjutant hos Adlersparre samt ett och annat om revolutionen 1809, af C. G. Flach - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Några stenar med alliansvapen, af Sune Ambrosiani - 93, 94, 95
Obekanta porträtt å Theleborgs slott - 95, 96
Studier och anteckningar (forts.) af Hugo Samzelius - 96, N:r 21. Obekant, N:r 22. Obekant, N:r 23. Obekant, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
Värdefullt arkivmaterial - 106, 107
Personhistorisk litteratur: Ny svensk släktbok - 107, 108, 109
Personhistorisk litteratur: Åbo stifts herdaminne 1554-1640 - 109, 110
Personhistorisk litteratur: Landsstatsmatrikel - 110
Personhistorisk litteratur: Småländska fideikommiss - 110
Personhistorisk litteratur: Gustaf III - 110, 111
Personhistorisk litteratur: Gustaf Fredrik Koræn, Karl Gustaf Theodor Linell, Per Fredrik Wirseen - 111
Frågor - 112
Nya ledamöter - 112
H. K. H. Prinsessan Margarethas af Stora Britannien och Irland 32 anor - H. K. H. Prinsessan Margarethas af Stora Britannien och Irland 32 anor. i, H. K. H. Prinsessan Margarethas af Stora Britannien och Irland 32 anor. ii, H. K. H. Prinsessan Margarethas af Stora Britannien och Irland 32 anor. iii

Häfte IV


Stockholms öfverståthållare (forts.) af N. v. D. Grefve Hans Henrik von Essen - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, Hans Henrik von Essen, (blank), 121, 122, 123, 124
Anekdoter från Sturarnas tid - 125, 126, 127, 128, 129
Släktanteckningar af Gustaf Vasa (facsimile) - 130
Jonas Norn, en bortglömd numismatiker, af C. M. C. - 130, 131
Spridda rättelser och tillägg till G. Anrep: Svenska adelns ättartaflor, af S. Lagerberg, Otto Bergström, Karl K:son Leijonhufvud - 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
En porträtt-enquête i Sverige, af V. M. v. B. - 140, 141, 142
En vädjan till den det vederbör, af Historicus - 143, 144
Tysk centralanstalt för släktforskning - 144, 145
Personhistorisk litteratur: Kunskap för alla. Svenskt biografiskt handlexikon - 145, 146
Personhistorisk litteratur: Värmlands regementes (Närke och Värmlands reg:tes) historia - 146, 147
Personhistorisk litteratur: Minnesskrift vid invigningen af nya posthuset i Stockholm år 1903 - 147, 148
Personhistorisk litteratur: Sicco et sa descendance jusqu'à l'an 1318. Ursprung des Geschlechts v. Taube - 148, 149
Personhistorisk litteratur: Sveriges ridderskaps och adels kalender 1905 - 149
Personhistorisk litteratur: Svenskt porträttgalleri. XIV. Akademier samt vittra och lärda samfund - 150
Personhistorisk litteratur: Kalmar nations i Uppsala medlemmar 1663-1903 - 150
Personhistorisk litteratur: Kristinehamns familjebok - 150
Frågor - 151
Svar - 151, 152
Om tidskriftens bilagor - 152, 153
Nya ledamöter - 154
Rättelser och tillägg till årg. VI. - 154, 155

Personregister, utarb. af O. B.


Register: Asbjörnsson - Blackstadia - 156
Register: Blackstadia - Due - 157
Register: Due - Gisselkors - 158
Register: Govenius - Kasch - 159
Register: Katarina - Muurman - 160
Register: Muurman - Rajaleen - 161
Register: Rajaleen - von Starensköld - 162
Register: von Starensköld-Trautwetter - Wallrave - 163
Register: Wallrave - Östman - 164

Project Runeberg, Sat Dec 15 19:38:04 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/pht/1904/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free