- Project Runeberg - Nordic Authors /
Selma Lagerlöf

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Lagerlöf, Selma (1858–1940), writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Selma Lagerlöf in:


Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöf föddes 20 november 1858 på gården Mårbacka i Värmland och dog 16 mars 1940 på samma plats.

1882--1885 genomgick Högre lärarinneseminariet i Stockholm
1885--1895 arbetade som lärarinna vid läroverket för flickor i Landskrona
1886-1888 några dikter publicerade i Dagny
1890 vann första pris i tidningen Iduns romanpristävling med fem kapitel ur Gösta Berlings saga
1891 utgavs romanen Gösta Berlings saga i sin helhet
1895-- författare på heltid
1895--1896 reste i Italien
1897 flyttade till Falun
1899--1900 reste i Orienten, särskilt Palestina (Jerusalem)
1907 köpte barndomsgården Mårbacka och bosatte sig där
1907 utnämndes till filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet
1909 fick Nobelpriset i litteratur
1914 invaldes som första kvinna i Svenska akademien, på stol 7. Se även Projekt Runebergs Tema Svenska akademien.

In 1909 Selma Lagerlöf received the Nobel Prize for literature, "in appreciation of the lofty idealism, vivid imagination and spiritual perception that characterize her writings". See also The Nobel Foundation and their presentation of the laureate.

Swedish 20 Kronor Banknote

The Swedish 20 kronor banknote features a portrait of Selma Lagerlöf. You can read more about this on the web site of Riksbanken, Sweden's central bank, , http://www.riksbank.se/. A search for "Selma" brings up these hits:
Motiven på 20 kronorssedeln
Kännetecken: 20-kronorssedelns framsida
20-krona note. Motif

Apart from the portrait, the banknote also features a short text from the beginning of Gösta Berlings saga and an illustration to Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Translators

Works Translated into English

As Selma Lagerlöf is one of Sweden's most popular authors, many of her works have also been translated to other languages, including English. While we have not been able to compile a complete bibliography, this list shows some of the translations. Obviously, the translator Velma Swanston Howard has played an important role.

For more information, contact the publishers mentioned below, ask your local or online book shop, and search library catalogs.

The changeling
Translated by Susana Stevens. Illustrated by Jeanette Winter. Published: in 1992 by Knopf, New York.
Christ legends and other stories
Translated by Velma Swanston Howard and Pauline Flach. Illustrated by G. & V. Knapp. Published in 1977 (3rd edition in 1984) by Floris books, Edinburgh.
The diary of Selma Lagerlöf
Translated by Velma Swanston Howard. Illustrated by Johan Bull. Published in 1925-1936 in New York. Facsimile edition in 1975 by Kraus repr. Co., Millwood, N.Y.
The emperor of Portugallia
Translated by Velma Swanston Howard. Published (year unknown) by Hodder & Stoughton, London
From a Swedish homestead
Translated by Jessie Brochner. Published in 1970 by Books for libraries press, Freeport, N.Y.
Gösta Berling's saga, 2 vol., 1918
Translated by Lillie Tudeer. Published in 1918 in New York and London.
The story of Gösta Berling, 1950
Translated by Pauline Bancroft Flach and W. H. Hilton-Brown. Published in 1950 by Jan förl., Stockholm. Published in 1959 by Fritzes hovbokhandel, Stockholm
The story of Gösta Berling, 1962
Translated and with an afterword by Robert Bly. Published in 1962 by The New American library, New York. Published in 1982 by Press, Karlstad.
Gösta Berling's saga
Edited by Greta Anderson. Published in 1997 by Penfield, Iowa City, Iowa.
Herr Arne's hoard, 1952
Translated by Philip Brakenridge. Published in 1952 by Jan förl. and Fritzes hovbokh., Stockholm.
Invisible links
Translated by Pauline Bancroft Flach. Edited by Greta Anderson. Published in 1995 by Penfield, Iowa City, Iowa.
Jerusalem, 1970
Translated by Jessie Bröchner Published in 1970 by Greenwood press, Westport, Conn.
The legend of the Christmas rose
Retold by Ellin Greene. Illustrations by Charles Mikolaycak. Published in 1990 by Holiday House, New York.
The Löwensköld ring
Translated by Linda Schenck. Published in 1992 by Norvik Press, Norwich.
Mårbacka
Transl. by Velma Swanston Howard. Woodcuts by J. J. Lankes. Published 1926 in Garden City, N.Y. Facsimile edition in 1974 by Gale, Detroit.
Memories of my childhood. Further years at Mårbacka
Translated by Velma Swanston Howard Published in 1934 by Doubleday, Garden City, N.Y. Facsimile edition in 1975 by Kraus repr., Millwood, N.Y.
Sister Karin and Sister Sisla
Translated by Linda Schenck. Published in 1986 by St. David's Univ. College, Lampeter.
The treasure
2nd printing in 1973 by Daugthers, Plainfield, Vt.
The wonderful adventures of Nils, 1910
Translated by Velma Swanston Howard. Illustrated by (1960s) H. Baumhauer or (1995) Thea Kliros. Published in 1910 by Bird, London. 4th printing in 1961 by Pantheon, New York. Reprinted in 1966 and 1984 by J.M. Dent & sons, London. Published in 1995 by Dover, New York.
The wonderful adventures of Nils, 1967
Translated by Richard E. Oldenburg. Text ed. by Tage and Kathrine Aurell. Narrated in pictures by Hans Malmberg. Published in 1967 by Bonnier, Stockholm. Published in 1969 by Doubleday & Co., New York.
The wonderful adventures of Nils, 1992
Abridged version. Translated by Joan Tate. Edited and adapted by Rebecca Alsberg. Illustrated by Lars Klinting. Published in 1992 by Floris Books, Edinburgh.

Skrifter

Gösta Berlings saga, 1891, roman
På en herrgård i Värmland i början av 1800-talet lever en grupp äventyrare i en flygelbyggnad. Den försupne prästen Gösta Berling är deras anförare.
Osynliga länkar, 1894, noveller
En samling berättelser, där bland annat den populära Dunungen ingår.
3. uppl. 1904, denna och följande upplagor har delvis nytt innehåll
Antikrists mirakler, 1897, roman
med skådeplats och gestalter från Sicilien, skrevs efter författarinnans resa till Italien 1895--96.
Drottningar i Kungahälla, 1899, noveller
En herrgårdssägen, 1899, roman
Jerusalem, del I 1901 och del II 1902, roman
Skrevs efter författarinnans resa till Jerusalem 1899--1900. Romanen handlar om utvandringen från Dalarna till Palestina.
Herr Arnes penningar, 1904, roman
En spökhistoria i medeltida västkustmiljö.
Kristuslegender, 1904, noveller
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, 2 vol., 1906--1907
Skriven som läsebok för folkskolan, erbjuder den samtidigt en saklig översikt över geografi, natur och kultur samt ett spännande äventyr utan motsvarighet i svensk läromedelshistoria.
En saga om en saga och andra sagor, 1908
Liljecronas hem, 1911, roman
Här återknyts bekantskapen med Liljecrona, en av kavaljererna på Ekeby i Gösta Berlings saga. Boken skrevs efter det att författarinnan hade lyckats återköpa sitt fäderneshem Mårbacka, som släkten hade förlorat på 1880-talet.
Hem och stat, 1911
ett tal för kvinnorösträtten
Körkarlen, 1912, roman
Skrevs på begäran av Nationalföreningen mot tuberkulos. Denna spökhistoria filmades tidigt, med en pionjär användning av dubbelexponering för spökeffekterna.
Tösen från Stormyrtorpet, 1913, noveller
Dunungen, 1914, skådespel
Kejsaren av Portugallien, 1914, roman
Minne av Albrekt Theodor Gellerstedt, 1915
inträdestal i Svenska akademien, biografi över A.T. Gellerstedt
Troll och människor, 2 vol., 1915--1921, noveller
Bannlyst, 1918, roman
Zachris Topelius, 1920
En biografi över den finske diktaren Z. Topelius
Mårbacka, 1922, memoarer
Löwensköldska ringen, 1925, roman
Charlotte Löwensköld, 1925, roman
Anna Svärd, 1928, roman
En herrgårdssägen, 1929, skådespel
dramatisering av romanen från 1899
Ett barns memoarer, 1930, memoarer
utgör del 2 i Mårbacka-sviten
Dagbok, 1932, memoarer
utgör del 3 i Mårbacka-sviten
Höst, 1933, noveller
Från skilda tider, 2 vol., 1943--1945
Posthumt utgivna av Nils Afzelius
Dockteaterspel, 1959
Posthumt utgiven av Ying Toijer-Nilsson i Lagerlöfstudier 2.
Brev, del 1 1967, del 2 1969
Posthumt utgivna i urval

Skrifter av Selma Lagerlöf

Samlade i tolv volymer, utan kommentarer, utgivna i många tryckningar. Delarna har inga ordningstal, men listas i följande ordning i en baksidestext.

Här länkas till de utgåvor hos Projekt Runeberg som baseras på faksimilbilder från dessa Skrifter i tolv volymer. De två volymerna (5 och 6) av Jerusalem har slagits ihop till en elektronisk utgåva, medan andra verk har fått varsin elektronisk utgåva, trots att de var tryckta i samma volym (4, 7, 8, 9, 11).

Links


Find other Nordic Authors named Lagerlöf, others born in 1858 or deceased in 1940.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2023-01-12 03:03 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/lagerlof.html

Valid HTML 4.0!