- Project Runeberg -  Berättelser ur svenska historien /
Sjunde bandet. Carl XII (1902)

(1885-1886) [MARC] Author: Carl Georg Starbäck, Per Olof Bäckström
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Sjunde bandet. Carl XII (1902)


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...The above contents can be inspected in scanned images: frontespis, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - frontespis, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv
Sidor ... - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, plansch, (blank), 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, plansch, (blank), 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, plansch, (blank), 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, plansch, (blank), 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, plansch, (blank), 323, 324, 325, 326, plansch, (blank), 327, 328, plansch, (blank), 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, plansch, (blank), 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, plansch, (blank), 377, 378, 379, 380, plansch, (blank), 381, 382, 383, 384, 385, 386, plansch, (blank), 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, plansch, (blank), 397, 398, 399, 400, plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Carl XII:s uppfostran - 3, 4, plansch, 5, 6
    Carl XII:s födelse - 3
    Hans lärare Andreas Norcopensis (Nordenhielm) - 3
    Hans guvernörer Erik Lindsköld och Nils Gyldenstolpe - 3, 4
    Hans lärmästare i ridkonsten Axel Hård - 4, 5
    Hans senare lärare Thomas Polus och Gustaf Cronhjelm - 5
    Hans lärare i krigskonst m. m. Carl Magnus Stuart - plansch, 5, 6
Carl XII:s minderårighet - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    Förmyndarestyrelsens sammansättning - 6, 7
    Förhållandena till utländska makter - 7
    Förhållandena till Danmark - 7, 8
    Förhållandena till Holland - 8
    Förhållandena till England - 8
    Förhållandena till Brandenburg, Polen och Ryssland - 8, 9
    Det franska partiet inom förmyndarestyrelsen och dess motparti - 9, 10
    Omstörtningsplaner af svenska högadeln - 10, 11
    Planer att påskynda konungens myndigblifvande - 11, 12
Riksdagen 1697 - 12
    Landtmarskalk och talmän - 12
    Konungens förklarande för myndig - 12
    Riksdagens öfriga förhandlingar - 15
    Riksdagsbeslutet - 15
    Adelns misslyckade försök att åt sig utverka fördelar - 15
De första åren af Carl XII:s regering - 16
    Hans vådliga jagtnöjen, ridter och krigsöfningar - 16
    Hans umgängessätt - 16
    Hans kröning - 17
    Förslag till hans förmälning - 18
    Det vilda lifvet under hertigens af Holstein vistande i Sverige - 28
    Hertigens förmälning med Carl XII:s syster Hedvig Sofia - 19
    Den inre styrelsens förande - 21
    Partierna inom rådet - 22
    Carl XII under de första regeringsåren - 23
    Förhållandet till utländska makter - 24
    Förhållandet till Frankrike - 24
    Förhållandet till Holland och England - 26
    Förhållandet till Danmark - 26
    Förhållandet till Polen - 29
    Förhållandet till Ryssland - 31
Danska kriget 1700 - 32
    Danskt anfall mot Holstein - 32
    Svenska rustningar till Holsteins bistånd - 33
    Krigsrörelser i Tyskland - 34
    Flottans rörelser - 35
    Carl XII:s landstigning på Seland - 36
    Fred i Traventhal - 38
Ryska kriget 1700 - 38
    Czar Peter - 39
    Czarens förbund med konung August i Polen mot Sverige - 40
    Czaren förklarar krig mot Sverige - 40
    Narvas belägring - 40
    Carl XII:s tåg till Narva - 42
    Slaget vid Narva - 43
Polska kriget 1700 - 49
    August II, kurfurste i Sachsen, konung i Polen - 49
    Hans planer mot Lifland och Estland - 50
    Misslyckadt försök att öfverrumpla Riga - 51
    Kobrons och Dünamündes eröfring af sachsarne - 52
    Rigas belägring - 53
    Kockenhusen intages af sachsarne - 54
Polska kriget 1701 - 55
    Krigsrörelser från Ingermanland mot ryssarne - 56
    Möte mellan konung August och czaren i Birzen - 56
    Carl XII:s högqvarter i Lais - 56
    Hans öfvergång öfver Dünafloden - 57
    Hans tåg till Kurland och vinterqvarter i Würgen - 59
    Krigsrörelser vid gränsen mellan Lifland och Ryssland - 60
    Svensk expedition mot ryska staden Archangel - 60
    Carl XII beslutar afsätta August från polska kungavärdigheten - 62
    Missnöjde inom Polen - 62
    August börjar underhandlingar genom Aurora Königmarck - 65
    Polska fredsunderhandlingar - 66
Polska kriget 1702 - 66
    Krigsrörelser i Litauen - 67
    Bengt Oxenstiernas föreställningar mot fortsättandet af kriget i Polen - 67
    Carl XII:s tåg till Warschau - 68
    Carl XII:s drabanter - 69
    Slaget vid Kliszow - 70
    Tåget till Krakau - 72
    Nya polska fredsunderhandlingar - 73
    Uppehåll i krigsrörelserna i följd af Carl XII:s benbrott - 74
    Stenbocks ströftåg inåt Galizien - 74
    Krigsrörelser för öfrigt i Polen och Kurland - 75
Polska kriget 1703 - 75
    Träffningen vid Pultusk - 76
    Lille prinsen - 76
    Polsk beskickning till Carl XII - 77
    Thorns belägring och eröfring af Carl XII - 78
    Krigsrörelser i Kurland: Lewenhaupts seger vid Schagarini - 80
    Polsk riksdag i Lublin - 81
    Rafael Leczinski - 81
    Konfederation i Stor-Polen mot August - 82
    Fredsanbud till Carl XII från riksdagen i Lublin - 82
    Förbund mellan August och czar Peter - 85
    Axel Hårds död - 83
Polska kriget 1704 - 86
    Riksdag i Warschau: August afsättes - 86
    Stanislaus Leczinski väljes till konung i Polen - 87
    Krigsrörelser i Polen - 89
    Carl XII intager Lemberg i Galizien - 90
    Krigsrörelser i mellersta och vestra Polen - 92
    Carl XII:s seger vid Punitz - 92
    Krigsrörelser i Kurland: Adam Ludvig Lewenhaupt - 96
Polska kriget 1705 och 1706 - 98
    Carl Nieroths seger vid Warschau - 99
    Riksdag i Warschau: Stanislaus Leczinskis kröning - 99
    Fred mellan Sverige och Polen - 100
    Anmärkningar rörande Carl XII:s krig i Polen - 101
    Krigsrörelser i Kurland - 102
    Lewenhaupts seger vid Gemäuerthof - 103
    Krigsrörelser i Polen i början af 1706 - 104
    Rehnskölds seger vid Fraustadt - 105
    Modiga krigsföretag af Dücker och Creutz - 107
Kriget i Sachsen 1706 - 110
    Carl XII inrycker i Sachsen - 110
    Hans stränga krigstukt derstädes - 111
    Marlboroughs besök hos honom - 112
    Carl XII å slagfältet vid Lützen - 112
    Fred i Alt-Ranstadt - 113
    Strid vid Kalisch - 115
    Carl XII och August II - 115
    Carl XII utverkar religionsfrihet åt protestanterna i Schlesien - 117
    Hans ärofullaste seger - 118
Ryska kriget 1702–1706 - 119
    Krigsrörelser å sjön Peipus 1702 - 120
    Krigsrörelser i Lifland 1702 - 121
    Krigsrörelser i Ingermanland 1702 - 122
    Ryssarne intaga Nöteborg 1702 - 123
    Ryssarne intaga Nyen 1703 - 124
    Krigsrörelser i Finland 1703 - 124
    Krigsrörelser i Estland 1703 - 126
    Krigsrörelser i Lifland 1703 - 126
    Czaren börjar anläggningen af Petersburg 1703 - 127
    Krigsrörelser å Peipussjön 1704 - 127
    Ryssarne intaga Dorpt 1704 - 128
    Ryssarne intaga Narva och Ivanogorod 1704 - 131
    Krigsrörelser i Finska viken 1704 - 131
Ryska kriget 1707 och 1708 - 133
    De svenska stridskrafterna under hösten 1707 - 134
    Krigsrörelser i Kurland och Lifland 1707 - 135
    Carl XII:s tåg till Grodno i början af 1708 - 136
    Ryska härjningar i Lifland - 137
    Carl XII:s förbund med kosack-hetmannen Mazeppa - 140
    Slaget vid Holowczyn - 141
    Carl XII:s tåg till Starysze - 142
    Carl XII i lifsfara vid Rajowka - 143
    Carl XII:s tåg till Sewerien - 146
    Lewenhaupts tåg från Lifland till Sewerien - 148
    Hans strid vid Liesna - 149
    Hans förening med konungens här - 150
    Carl XII:s tåg till Ukrajne - 151
    Krigshändelserna i Polen och Finland 1708 - 152
Ryska kriget 1709 - 153
    Stormningen af Weprik - 153
    Carl XII i lifsfara vid Krasnokutsch - 154
    Den nedslagna sinnesstämningen inom svenska hären - 155
    Förbundet med Zaporog-kosackerna - 155
    Carl XII:s fälttågsplan för 1709 - 156
    Belägringen af Pultawa - 157
    Carl XII sårad - 158
    Slaget vid Pultawa - 159
    Den slagna svenska härens tåg till Dniepern - 165
    Carl XII med en del af hären öfvergår Dniepern - 165
    Den öfriga hären under Lewenhaupts befäl gifver sig fången - 166
    Krigsrörelserna i Kurland, Lifland, Finland ocn Polen 1709 - 167
Carl XII i Turkiet 1709, 1710 - 168
    Tåget från Dnieper till Oczakow - 168
    Carl XII vid Bender - 169
    Hans sorg vid underrättelsen om sin syster Hedvig Sofias död - 170
    De mest framstående bland hans omgifning - 172
    Hans lefnadssätt under vistandet i Turkiet - 173
    Hans underhandlingar i Konstantinopel - 174
Det rysk-turkiska kriget 1711, 1712 - 175
    De turkiska och de ryska krigsrustningarna - 175
    En af Carl XII uppgjord plan för turkarnes rörelser - 177
    Czar Peter och hans här instängda vid Pruthströmmen - 178
    Fred mellan Turkiet och Ryssland - 179
    Carl XII:s besök i turkiska lägret - 179
    Nytt krig och ny fred mellan Turkiet och Ryssland - 181
    Sultan förklarar ännu en gång krig mot Ryssland i slutet af 1712 - 183
Carl XII i Turkiet 1713, 1714 - 184
    Förrädiska stämplingar mot Carl XII - 184
    Hans vägran att anträda sin hemresa - 185
    Sultans beslut i anledning häraf - 186
    Carl XII:s fortsatta vägran och försvarsanstalter - 186
    Kalabaliken vid Bender - 190
    Carl XII:s fångenskap i Timurtasch och Demotika - 195
Ryska kriget, 1710–1714 - 198
    Krigsrörelser i Lifland 1710 - 198
    Krigsrörelser i Finland 1710 - 199
    Kaperier å Östersjön - 199
    Krigsrörelser i Finland 1711, 1712 - 200
    Krigsrörelser i Finland 1713 - 201
    Krigsrörelser i Finland 1714 - 204
Danska kriget, 1710–1714 - 206
    Danska och svenska rustningar - 206
    Stenbocks seger vid Helsingborg - 207
    Neutralitetsfördraget - 209
    Fredsunderhandlingar - 210
    Krigsrustningar - 211
    Sjökriget 1710 - 212
    Krigsrörelser 1711 - 212
    Krigsrörelser 1712 - 213
    Slaget vid Gadebusch - 215
    Altonas brand - 217
    Stenbocks kapitulation i Tönningen - 217
    Belägringen af Stettin - 218
    Underhandlingar 1712–1714 - 219
Carl XII i Pomern, 1714, 1715 - 223
    Carl XII:s resa från Turkiet till Stralsund - 223
    Hans underhandlingar med Frankrike - 224
    Hans underhandlingar med konung August och med Preussen - 225
    Krigsrörelser 1715 - 225
    Strid på Rügen - 227
    Stralsunds belägring - 228
Krig och underhandlingar, åren 1716–1718 - 229
    Tillämnad landstigning å Seland vintern 1716 - 229
    Infall i Norge - 229
    Återtåg från Norge - 231
    Wismars förlust. Flottans rörelser 1716 - 232
    Tillämnad fiendtlig landstigning i Skåne, sommaren 1716 - 232
    Fredsunderhandlingar åren 1716–1718 - 234
Den inre styrelsen, 1700–1710 - 245
    Förordning om riksstyrelsen under Carl XII:s frånvaro - 245
    Rådets omsorger om beredande af tillgångar för krigets förande - 248
    Brefvexling mellan konungen och rådet - 251
    Sinnesstämningen inom rådet och riket före och efter nederlaget vid Pultawa - 251
    Partier inom rådet - 253
    Fosterländska uppoffringar - 254
Riksmötet 1710 och den inre styrelsen, 1710–1712 - 255
    Landtmarskalk och talmän - 255
    Villighet till uppoffringar för fosterlandet hos rådet, adeln och bondeståndet - 256
    Mindre benägenhet härtill hos preste- och borgarestånden - 257
    Stenbocks föreställningar till ständerna - 258
    Ständernas åtgärder för statsbehofvens fyllande - 259
    Riksmötets afslutande - 259
    Pestens härjningar i Sverige - 260
    Oroligheter i några delar af riket - 261
    Förändringar i styrelsen - 262
    Framställningar från rådet om rikets nöd - 263
    Konungens svar härå - 264
    Nya befallningar från konungen - 267
    Brytning mellan de konungske och motsträfvige inom rådet - 268
    Förändringar i ledningen inom rådet - 269
    Nya beskattningsåtgärder, påbjudna af rådet - 269
    Nytt beskattningssätt, anbefaldt af konungen - 271
    Stigande nöd i riket - 272
    Missnöje mot regeringssättet - 272
Riksdagen 1713 - 273
    Rådets framställning till konungen om ständernas sammankallande - 274
    Förslag till ny regeringsform, i hemlighet uppgjordt - 275
    Prinsessan Ulrika Eleonoras inträde i styrelsen - 276
    Ständernas sammantrade den 14 Dec. 1713 - 277
    Landtmarskalk och talmän - 279
    Ständernas skrifvelse till konungen - 279
    Riksdagens fyra hufvudfrågor: Försvarets ordnande - 280
    Om medels anskaffande till statsbehofvens fyllande - 281
    Om freds tillvägabringande - 282
    Om Ulrika Eleonoras regentskap - 283
    Riksdagens upplösning och resultater - 289
Den inre styrelsen, 1714–1718 - 290
    Görtzs stora inflytande hos Carl XII - 290
    Hans förslag till statsinkomsternas upphjelpande - 291
    Förhöjning i de förra gärderna och påbjudande af nya - 292
    Nya statslån - 294
    Åtskilliga tryckande åtgärder för statsinkomsternas förbättrande - 296
    Förpantning och försäljning af kronogods - 297
    Lån från och tvångsåtgärder mot banken - 298
    Nödmynt och mynttecken - 299
    Våldsamma åtgärder i samband dermed - 301
    Förbittringen mot Görtz - 303
    Carl XII:s finansoperationer i allmänhet - 303
    Skyddsbref åt sjöröfvarena å Madagaskar - 304
Statsförfattningen, rättsväsendet, förvaltningen - 305
    Ytterligare utvidgningar af konungamakten - 305
    Rättsväsendet: lagstiftning och lagskipning - 306
    Förändringar i förvaltningen - 308
Krigsväsendet - 311
    Landthärens styrka vid åtskilliga tidpunkter af Carl XII:s regering - 311
    Fotfolkets och rytteriets beklädnad - 314
    Härens vapenöfningar och krigsduglighet - 315
    Kostnader för härens underhåll - 316
    Flottans tillväxt och aftagande under Carl XII:s regering - 317
Vetenskap, vitterhet, konst - 318
    Undervisningsverkens förfall - 318
    Upsala vetenskaps-societets inrättande - 320
    Vetenskaperna: teologien - 321
    Vetenskaperna: filosofien - 321
    Vetenskaperna: lagkunskapen, historien - 322
    Vetenskaperna: geografien - 322
    Vetenskaperna: läkarekonsten - 323
    Vetenskaperna: fysik, mekanik, astronomi - 323
    Vetenskaperna: svenska språket - 324
    Vitterheten: lyrik, den italienska riktningen - 325
    Vitterheten: lyrik, den sedolärande riktningen - 326
    Vitterheten: lyrik, den komiska riktningen - 328
    Vitterheten: lyrik, den satiriska riktningen - 329
    Vitterheten: dramatik - 329
    Konsterna: tonkonsten - 330
    Konsterna: målarekonsten - 331
    Konsterna: byggnadskonsten - 331
Adeln - 332
    Nedsättning af dess företrädesrättigheter under Carl XII:s regering - 332
    Tillökning i dess antal - 334
    Vackra drag af dess fosterlandskärlek - 334
Kyrkan och presterskapet - 335
    Pietismens insteg i Sverige - 336
    Presterskapets bekymmersamma ställning under Carl XII:s regering - 337
    Haqvin Spegel - 338
    Jesper Svedberg - 338
    Erik Benzelius - 340
    Johan Gezelius - 341
Borgerskapet, handeln och näringarna - 341
    Borgerskapets betryck under Carl XII:s regering - 341
    Handeln och tvånget derå - 341
    Sjöfarten och kaperierna - 344
    Näringarna: bergverken - 345
    Fabriker och handtverk - 348
Allmogen - 350
    Dess bedröfliga belägenhet mot slutet af Carl XII:s regering - 351
    Uppgifter om rikets folkmängd vid denna tid - 352
    Allmogens trohet mot Carl XII - 353
Seder och lefnadssätt - 353
Carl XII:s samtida: Konungahuset - 356
    Hedvig Eleonora - 356
    Hedvig Sofia - 357
    Hertig Carl Fredrik af Holstein - 359
Embetsmännen - 360
    Förändringar inom rådspersonalen - 360
    Nils Bielke - 361
    Bengt Oxenstierna - 366
    Johan Gabriel Stenbock - 366
    Lars Wallenstedt - 367
    Nils Gyldenstolpe - 368
    Fabian Wrede - 369
    Thomas Polus - 371
    Carl Piper - 371
    Arvid Bernhard Horn - 375
    Maurits Wellingk - 377
    Gustaf Cronhielm - 379
    Nicodemus Tessin - 380
    Olof Hermelin - 381
    Henrik Gustaf von Müllern - 382
    Casten Feif - 383
    Georg Henrik von Görtz - 384
Krigarne - 385
    Hans Wachtmeister - 386
    Carl Magnus Stuart - 386
    Carl Gustaf Rehnsköld - 387
    Adam Ludvig Lewenhaupt - 389
    Magnus Stenbock - 391
    Carl Cronstedt - 395
    Andre Carl XII:s krigare - 396
Vetenskapsmännen - 398
    Johan Peringsköld - 398
    Andreas Rydelius - 400
    Christofer Polhem - 403
    Emanuel Svedenborg - 405
Norska fälttåget 1718. Carl XII:s död - 408
    Krigshändelser under året 1717 - 408
    Förberedelser till norska fälttåget - 410
    Armfelts krigsföretag i norra delen af Norge - 411
    Krigshändelser i södra Norge - 412
    Belägringen af Fredrikshall - 414
    Carl XII:s död - 415
Carl XII - 418
    Skiljaktiga omdömen om hans personlighet - 418
    Carl XII såsom krigare och härförare - 419
    Carl XII såsom statsman - 420
    Carl XII såsom konung - 423
    Carl XII såsom menniska - 425
    Slutbetraktelser - 432

Project Runeberg, Wed May 19 13:39:57 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sverhist/7b/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free