- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 15, årgång 1876

(1869-1885)
Titel och innehåll för band XV | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Femtonde Bandet.

Stockholm.
Familj-Journalens Boktryckeri-Aktiebolag.
12 Stora Vattugatan 12.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är årgång 1876 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 384 i december.

Preface to the Electronic Edition

This is year 1876 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1876) Vol. XV, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: i, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll för band XV - i, iii, iv

Band XV, 1876, N:o I
Familj-Journalens Nyårshelsning 1876. Helmer - 1
Ett fosterländskt Bildergalleri. XLIX. Birger Jarl. Axel Krook - 2, 3, 4, 5
Hafsspindeln - 5, 6
Ett finnskogens vidunder - 6, 7
I San Francisco. Thorer Helsing - 7, 8, 9
Gudhems kloster. Herm. H-g. - 9, 10, 11
Nya spånadsväxter - 11
Ett underland - 11, 12
Lindansaresällskapet. (Till en tafla af D'Unker.) Karl Wetterhoff - 12, 13, 14
Ett finnskogens vidunder (Forts. från sid. 7.) G. Djurklou - 14, 15
Vintern. Mathilda Langlet - 16
Början är svår. Bn. - 16
Ronneby å. Herman Sätherberg - 17, 18, 20, 21
Lille Olas julafton. Skiss ur skånska folklifvet af Anna A. - 18, 19, 20
Något om fortepianot och dem som spela derpå. M. L. - 20, 21
En vintersaga. Berättad af Albrekt Segerstedt - 22, 23
Francesca da Rimini. En episod ur Dantes Divina Commedia. K. W. - 24, 25
Allvar. Claës Joh. Ljungström - 25, 26
Daljunkaren. Berättelse från den första Vasatiden af Frans Hedberg - 26, 27, 28, 29, 30, 31
Den förskräcklige haren. Finsk saga. W. - 31
Gammalt bevis, att Sverige varit bebodt vid Adams tid och att Adam besökt Sverige. R. H-e. - 31
Logogryf. Ol. Ersson - 32
Silhouetter af B. Hwasser - 32

Band XV, 1876, N:o II
Skildringar ur sjöväsendets historia. Af G. C. Witt. V. Verldens namnkunnigaste sjöman - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Nyfallen snö. Romans. Gust. R. Peterson - 39
Åtskilligt nytt om en gammal bekant - 39, 40, 41
Jägarens Ros. Pennritning af Pehr Thomasson. I. - 42
Visingsborg. Herm. H-g. - 42, 43, 44
Kälkbacken. F. Barthelson - 45, 46
Jägarens ros. Pennritning af Pehr Thomasson. II. - 46, 47
Skatan. Sannsaga af W. - 47
De hemlösas hem. Anderson-Edenberg - 48, 49, 50
Lurad. Gubben Noach - 49, 50, 51
Buketten. Efter Uhland. C. P-t. - 51
Föresatser, när jag blir gammal. Skrefs år 1669 af Jonathan Swift, då 32 år gammal - 52
Ett äfventyr i Japan - 52, 53
Gotländska anekdoter. V. Porträttet och bröstnålen. Ett minne från Qvarnbäcken vid Slitehamn. C. J. Bergman - 53
Beatrice uppenbarar sig för Dante i "det jordiska paradiset". Episod ur Dantes "Divina Commedia". Karl Wetterhoff - 53, 54, 55, 56, 57
Daljunkaren. Berättelse från den första Vasatiden af Frans Hedberg. (Forts. och slut från föreg. häfte.) - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Logogryf. Carolus - 64
Charad - 64
Schack-Charad. Karl I. A. - 64
Bokstafsfyrkanter - 64
Rebus - 64
Uttydning - 64

Band XV, 1876, N:o III
Ett fosterländskt Bildergalleri. L. Kristina Gyllenstjerna. Axel Krook - 65, 66, 67
Olivträdet - 68
Vidtsköfle. Maximilian Axelson - 68, 69, 70, 71, 72
Den nyfikna. F. M. - 73
Ett äfventyr i Japan (Forts. fr. föreg. häfte sid. 53.) - 73, 74
Om matsmältningen - 75, 76
Stegeborg. Thorer Helsing - 76, 77, 78
Tills det af blomknoppen blir ett päron. Af Maurus Jókai. Öfversättning - 78, 79
Reineke Fuchs eller fabeln om Mickel Räf. K. W. - 79, 80, 81, 82
Herr Calicot och hans debut i landsorten. Croquis, ritad med stålpenna af Prosper Block. I. - 82, 83
Att tänka på - 83
Den döende spartanen. -ed- - 84
Stenarnes vittnesbörd - 85, 86
Fornromerska djurstrider - 86, 87, 88, 89
Herr Calicot och hans debut i landsorten. Croquis, ritad med stålpenna af Prosper Block. II. - 89, 90
Farväl till min barndom. Hesione - 90
Jägarens ros. Pennritning af Pehr Thomasson. III. - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Logogryf. Th. - 96
Charad - 96
Bokstafsfyrkant. Lilla G...g H-m. - 96
Palindrom. K. E. - 96
Uttydningar - 96

Band XV, 1876, N:o IV
Skildringar ur sjöväsendets historia. Af G. C. Witt. VI. De stora geografiska upptäckterna fortsättas - 97, 98, 99
En besynnerlig växt. A. - 99, 100, 101
Ett fosterländskt Bildergalleri. LI. Nils Månsson. Pehr Thomasson - 101, 102
Folksägner från Åland. Upptecknade af Herm. Hofberg. I. Lotsen - 102, 103
Reineke Fuchs, eller fabeln om Mickel Räf. II. K. W. - 103, 104, 105, 106
Ett äfventyr i Japan. (Forts. fr. föreg. häfte sid. 74.) - 106, 107, 108, 109, 110
Husflit och flärd. L. - 110, 111
Dalelfven och Elfkarleby. Anderson-Edenberg - 111, 112, 113, 114
En romarinnas morgontoalett - 114, 115
På böljan. Albert Cederblad - 115, 116
Något om lås och nycklar - 116
Gotländska anekdoter. VI. Klemens-kyrkan i Visby. C. J. Bergman - 117, 118
"Krutgubben". En jagthistoria, berättad af Gubben Noach - 119, 120, 121
Om namn och känningsnamn hos allmogen. G. Djurklou - 121, 122, 123, 124, 125
Vid brasan. Skymningsfantasier, af Sylvia - 125, 126, 127, 128
Logogryf. Th. - 128
Charad. Pyramus - 128
Bokstafsgåta. K. E. - 128
Rebus - 128
Palindrom. And. Er. S. - 128
Uttydningar - 128

Band XV, 1876, N:o V
Lifvet i ett svenskt cistercienserkloster. Herm. H-g. - 129, 130, 131, 132, 134
En naturbild från Tyrolen. Ur en turists anteckningar - 133, 134, 135
Om det kroppslytet, som kallas snedrygg. En liten föreläsning af Herman Sätherberg - 135, 136, 137
Kinda kanal. Reinhold Winter - 137, 138, 139
Tartinis dröm - 139, 140
Örebro kyrka. G. W. Gumælius - 140, 141, 142, 143
Vårsång. Mathilda Langlet - 143
Vidunder-fisken - 143, 144
Ett äfventyr i Japan. (Forts. fr. föreg. häfte sid. 110.) - 144, 145, 146
Vattnet i luften - 146, 147, 148
Ett hvilställe på Ödemorden. Gubben Noach - 148, 149
Vattnet i luften. (Fortsättning från sid. 148.) Wilhelm Aurell - 149, 150
"Inte skola vi vara ovänner för den skull." Ett reseäfventyr från skråtiden, berättadt af H. Engelke. Öfvers. - 151, 152, 153
Allt af barmhertighet. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén - 153, 154, 155, 156, 157, 158
En vårmorgon på sjön. Duettino för fruntimmersröster. Ord och Musik af F. H. - 158, 159
Siffrorna - 160
Rebus - 160
Charad - 160
Bokstafsgåta - 160
Palindrom. And. Er. S. - 160
Uttydningar - 160

Band XV, 1876, N:o VI
Åsatrons förfall och kristendomens antagande i Norden. A. W-n. - 161, 162, 163
Folksägner från Åland. Upptecknade af Herm. Hofberg. II. Minnesvården i Brändöskären - 163
En fågel utan vingar - 163, 164
Ett fosterländskt Bildergalleri. LII. Engelbrekt Engelbrektsson. Axel Krook - 164, 165, 166, 167, 168, 169
Walhalla i Bayern. -x. - 168, 169
Den första sippan. Alfr. A-er. - 170
Guldbröllopsdagen. A. G. - 170, 171
Svenska folkdrägterna - 171, 172
Blekingstärnan. Herman Sätherberg - 172, 173
Lyckeby och Lyckå slott. Maximilian Axelson - 173, 174
Grottan vid Han - 175, 176
Gotländska anekdoter. VI. Klemens-kyrkan i Visby. (Forts.) C. J. Bergman - 177, 178, 179
Vid Aftons vatten. (Efter Robert Burns.) Prosper Block - 179
En bild ur alpverlden. Anderson-Edenberg - 179, 180
Bland Radjmahals berg. B. - 180, 181, 182
Allt af barmhertighet. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 182, 183, 185
Barndomsminnen. Helmer - 184, 185
Jättearbeten utförda af dvergar. (Om sandblästring.) - 185, 186
Allt af barmhertighet. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts. fr. sid. 185.) - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Logogryf. Olaus Erici - 192
Charad. Ol. Ersson - 192
Stafningsgåta. And. Er. S. - 192
Bokstafsgåta - 192
Korsgåta. Ol. Ersson - 192
Uttydningar - 192

Band XV, 1876, N:o VII
Gotländska anekdoter. VII. Dines Ekengren och Engelsmännen. C. J. Bergman - 193, 194, 195
Tankekorn. Blot Sven - 195
Rörmasken - 196
Simon Bolivar. Birger Schöldström - 196, 197, 198, 199
Tre aftnar - 199
Sommarfröjd. Helmer - 200, 201
Skildringar ur sjöväsendets historia. Af G. C. Witt. VII. Linieskeppet - 201, 202, 203, 204, 205
Pudelmenniskor - 204, 205, 206, 207
Tre aftnar. (Forts.) Aslög - 207, 208
Göta elfvens främsta smycke. Herm. H-g. - 208, 209, 210, 211
Ett kapitel om fruktan - 211, 212, 213
I norska Finnmarken. A.-E. - 213, 214
Vid skogsbäcken. Herman Sätherberg - 214, 215
Folksägner från Åland. Upptecknade af Herm. Hofberg. III. Djupvikskyrkan - 215
Dyra tider. Claës Joh. Ljungström - 215, 217
Örnjägaren. Ernst Wallmark - 216, 217
Allt af barmhertighet. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 217, 218, 219, 220, 221, 222
Dansk och Svensk. Historisk-romantisk skildring från Blekinge, i året 1564, af Maximilian Axelson - 222, 223, 224
Logogryf. Carolus - 224
Charad - 224
Bokstafsgåta - 224
Uttydningar - 224

Band XV, 1876, N:o VIII
Gotländska anekdoter. VIII. Dines Ekengrens död. C. J. Bergman - 225, 226
En svensk "komedi" för 200 år sedan. R. H. - 227
En jätte ur växtverlden - 228
Ett fosterländskt Bildergalleri. LIII. Karl August Nicander. Axel Krook - 228, 229, 230, 231
Folksägner från Åland. Upptecknade af Herm. Hofberg. IV. Skattletarne - 231, 232
Gaëtas citadell - 232, 234
Ur skogslifvet -m. - 233, 234
Buddhaistiska "relikgömmor". Svante - 234, 235, 236
Skandinavisk-etnografiska samlingen. II. - 237, 238
Termiterna - 239, 240
Vid Sölvitsborgs slottsruin. Herman Sätherberg - 241, 242
Ett häftigt lynne. Wilhelm Aurell - 242, 243, 244, 246
Basaltklippa på ön S:t Helena - 244, 246, 247
Trädgården i Göteborg. -x- - 245, 247, 249
På rekognoscering. F. Barthelson - 248, 249
Dansk och Svensk. Historisk-romantisk skildring från Blekinge, i året 1564, af Maximilain Axelson. (Forts.) - 249, 250, 251, 252, 253, 254
Kaffedrickandet. Af Fritz Reuter. Öfvers. - 255
Logogryf. Carolus - 255
Rebus - 255
Charad - 255
Bokstafsfyrkant - 255
Uttydningar - 255
Vallflickan vid brunnen. Melodi af Haslerud. Ernst Wallmark - 256

Band XV, 1876, N:o IX
Svenska folksägner. Upptecknade af G. Djurklou - 257, 258
Från skogsdungen. En saga af Albrekt Segerstedt - 258, 259
Cartesius. Birger Schöldström - 259, 260, 261
Hvartill uppfostra vi våra döttrar? Mathilda Langlet - 262, 263
Ibisfågeln - 263, 264
Innan det är serveradt. Bertil Stjerne - 265, 266
Viskaån. Klas Ryberg - 267
Träsniderier på Nya Zeeland - 268
Måns marodör. F. Barthelson - 268, 269, 270
Stål och Lod. En berättelse från Finland af Gust. Bellander - 270, 271
Ett stycke "trädgårdsarkitektur". Svante - 271, 272
Wreta kloster. Reinhold Winter - 273, 274, 275
I sommarqvällen. (Frieri.) C. T. - 275
Damascus - 275, 276
En korallö i Stilla hafvet - 276, 277, 278
Gnistor i mörkret. Af Claude Gerard - 278, 279, 281
I skogen. (Idyll.) Ernst Wallmark - 280, 281
Dansk och Svensk. Historisk-romantisk skildring från Blekinge, i året 1564, af Maximilian Axelson. (Forts.) - 282, 283, 284, 285, 286, 287
Konsten att förblifva ung - 287, 288
Tankesynden. Af Fritz Reuter. Öfvers. - 288
Charad. K. E. - 288
Bokstafsgåta. Ln. - 288
Palindrom. Lebbe - 288
Korsgåta. Ol. Ersson - 288
Uttydningar - 288

Band XV, 1876, N:o X
Svenska folksägner. Upptecknade af G. Djurklou - 289, 290
Dufvan. Wilh. Aurell - 290, 291, 292
Skildringar ur sjöväsendets historia. Af G. C. Witt. VIII. En lysande epok i skeppsbyggnadskonstens historia - 293, 294, 295, 297
Några sällsamma växtformer - 297
Gnistor i mörkret. Af Claude Gerard. (Forts. från sid. 281.) - 298, 299, 300
Scylla och Charybdis. Prosper Block - 300
Torghatten - 300, 301
På höjder, i dalar. Gust. R. Peterson - 302
I det gamla Athen - 296, 302, 303
På vandring. Tammelin - 303
Om tyranni. Blot Sven - 304, 305
I tornet - 304, 305
Från en aflägsen Dalabygd. L. A. A-n. - 305, 306, 307
Æsopus. S-m. - 307, 308, 309
Nilens öfversvämningar - 309
En gammal knekts öden. Berättade af Albrekt Segerstedt - 310, 311
Valkyrian. -ed- - 312, 313
Gnistor i mörkret. Af Claude Gerard. (Forts. från sid. 300.) - 313, 314
Dansk och Svensk. Historisk-romantisk skildring från Blekinge, i året 1564, af Maximilian Axelson. (Forts.) - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Satser och motsatser. Blot Sven - 320
Gåta - 320
Fyra nötter i ett skal. And. Er. S. - 320
Charad. Ol. Ersson. A. Holmgren - 320
Uttydningar - 320

Band XV, 1876, N:o XI
Folksagans vandringar. Skrift, som vunnit första priset i Svenska Familj-Journalens pristäflan 1876 - 321, 322, 323, 324
Fåglar som bygga i vatten - 324, 325
Ett fosterländskt Bildergalleri. LIV. Petrus Læstadius. Axel Krook - 325, 326, 327
Färgblindhet. En fara för det praktiska lifvet - 327, 328
Fjerrglaset - 328, 329, 330
Gnistor i mörkret. Af Claude Gerard. (Forts. från sid. 314.) - 330, 331, 332
Trolle-Ljungby. Maximilian Axelson - 332, 333, 334, 335, 336
Drottning Kristinas epitafium - 329, 335
Huru det tillgår vid ett afrikanskt hof. Ur doktor Georg Schweinfurts reseskildringar - 335, 337, 338
Gnistor i mörkret. Af Claude Gerard. (Forts. och slut från sid. 332.) - 338, 339, 340
Klostret Orezu - 340, 341
Jordens nordligaste boningsort. A.-E. - 341, 342
Men månen han lyser öfver sunden. Romans. Heliofilos - 342
Svenska folksägner. Upptecknade af G. Djurklou - 343
Getvakterskan. Ernst Wallmark - 344, 345
Skildringar ur sjöväsendets historia. Af G. C. Witt. IX. Flottorna minska segel - 345, 346, 347
Trofast i vänskap och kärlek. Teckning af Sylvia - 347, 348, 349, 350
Finland. Tore E. - 350, 351
Columbi ägg. Ett fysikaliskt problem. A. L. - 351, 352
Allmännyttigt - 352
Glansstärkelse - 352
Putsning af poleradt stål - 352
Kitt för spräckta jernkärl, spiselhällar o. d. - 352
Rått kött, tillredt för sjuka - 352
Honungsdricka - 352
Medel mot mögel på bröd - 352
Gåta - 352
Bokstafsgåta. A. Holmgren - 352
Charad. And. Er. S. - 352
Fyra nötter i ett skal. And. Er. S. - 352
Uttydningar - 352

Band XV, 1876, N:o XII
Slaget vid Lund. Den 4 December 1676. J. Mankell - 353, 354, 355
Vintern. B-r. - 355
Lotusväxten - 355, 356
Methusalah och hans efterföljare. Bertil Stjerne - 356, 357, 358
Fogdens dotter. Berättelse af Aldebaran - 358, 359, 360
Ornäs. Herman Sätherberg - 361, 362, 363
Vesterås domkyrka. Herm. H-g. - 363, 364
En lyxmöbel - 365, 366
Om det kroppslytet, som kallas snedrygg. (Forts.) Herman Sätherberg - 366, 367, 368
Påsk-ön - 368
Gotländska anekdoter. IX. Hobergsgubben och de tio tjensteandarna. C. J. Bergman - 369, 370, 371
Cigarrfiender - 371
Bland Afrikas negerstammar. Ur doktor Schweinfurths reseskildringar. (Forts.) - 371, 372, 373
Ur dansens historia. Blot Sven - 373, 374
Farmors historia. Skiss af Marie Sophie Schwartz - 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Satser och motsatser. Blot Sven - 380
Uttydningar - 380
Rättelser - 380


Project Runeberg, Tue Dec 11 10:36:19 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1876/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free