- Project Runeberg -  Congofloden og Grundlæggelsen af den frie Congostat
(1885) [MARC] Author: Henry M. Stanley Translator: Otto Irminger - Tema: Exploration
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

CONGOFLODEN OG GRUNDLÆGGELSEN AF DEN FRIE CONGOSTAT.

EN BERETNING OM ARBEIDE, FORSKNING OG OPDAGELSE AF HENRY M. STANLEY. OVERSAT AF OTTO IRMINGER, CAPITAIN I FLAADEN. MED ALLE ORIGINALENS STORE OG SMAA ILLUSTRATIONER, STØRRE OG MINDRE KORT. FORLAGSBUREAUET I KJØBENHAVN. O. H. DELBANCO. G. E. C. GAD. F. HEGEL & SØN. C. C. LOSE. Trykt hos Nielsen & Lydiche. 1885. DENNE BERETNING OM ARBEIDE, FORSKNING, OPDAGELSE OG OM EN STOR OG HELDIG POLITISK OG DIPLOMATISK BEDRIFTS HISTORIE TILEGNES MED DEN DYBESTE HØIAGTELSE HANS MAJESTÆT KONG LEOPOLD II., BELGIERNES KONGE, DEN RUNDHAANDEDE MONARK, SOM MED SAA UDPRÆGET DYGTIGHED OG HØISIND FATTEDE PLANEN TIL, LEDEDE OG STØTTEDE ET FORETAGENDE, SOM HAR VUNDET ALLE MAGTERS ANERKJENDELSE OG FØRT TIL OPRETTELSEN AF DEN FRIE CONGOSTAT, OG ALLE, SOM STØTTEDE HAM MED RAAD OG DAAD UNDER GJENNEMFØRELSEN AF DEN ENESTAAENDE PLAN TIL GRUNDLÆGGELSEN AF EN FRI HANDELSSTAT I DET ÆKVATORIALE AFRIKA, AF FORFATTEREN. London, April 1885.

Förord till den elektroniska utgåvan

Henry Stanley publicerade 1885 The Congo and the Founding of Its Free State och denna danska översättning utkom samma år, liksom den svenska. Boken har 2014 digitaliserats av Det Kongelige Bibliotek, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i juli 2020 kopierades till Projekt Runeberg för att kunna korrekturläsas. Dessvärre saknas sidorna 90-91. (Dessutom fanns sidan 355 och den föregående planschen i dublett.)

This volume was scanned by Det Kongelige Bibliotek, Denmark's national library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, 3, planche, planche, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og Indhold - titelside, 3, planche, planche, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781
Fortale - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
I. Congoflodens tidlige Historie - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
    (Flodens Opdagelse — Feilagtig Benævnelse — Upaalidelig Beskrivelse — Den britiske Expedition 1816 — Dens Udfald — Dens videnskabelige Udbytte — Livingstones sidste Expedition — »Daily Telegraph«’s og »New York Herald«’s Expedition 1876 — Opdagelse af Congoflodens Løb)
II. Congolandets politiske Historie - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    (Piqafettas »Kongeriget Congo« — Capucinernes Expedition — Portugisernes Stenstøtter — Hovedstaden i Congolandet — Dets Konges Omvendelse — Missioner — Portugisernes Fordringer — Portugisernes Fordrivelse fra Congolandet — Slavehandelen Congolandets Grænser — Høvdingerne — Det internationale Selskab)
III. Virkningerne af min Bog: »Gjennem det mørke Fastland« - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
    (Min Hjemkomst fra Afrika i 1878 — Kong Leopolds Udsendinge — Kongens Forslag — Trang til Hvile — Underhandlinger om det nye Foretagende — Kongens Indbydelse — Mødet i December 1878 — Reiseforberedelser — Afreise)
IV. Det afrikanske internationale Selskab - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
    (Selskabets Grundlæggelse — Ingen engelske Deltagere — General Sandfords Beskrivelse af Selskabet — Min første Forbindelse med Selskabet — Mine Instructioner til Hr. Cambier — Karema — Mine Instructioner til Capitain Popelin — Forslag til Selskabets Organisation — Zanzibar — Dampskibet »Albion« paa sin lange Reise)
V. Underveis til Congofloden - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
    (Virkningerne af hollandske Kjøbmænds Fallit — Brev til Oberst Strauch — Eiendommelige Beskyldninger — »Albion«’s Uheld — Ankomst til Sierra Leone — Morsom Misforstaaelse — En gammel Ven — Ankomst til Congofloden)
VI. Bananapynten - 61, 62, 63, 64, (blank), planche, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
    (Land i Sigte — Den majestætiske Congoflod — Factorierne — Vor Lods — Bananapynten — Tilankers — Gode Raad — Vore Baade — Utilfredshed blandt mine Undergivne — En Middag — Livet paa Factorierne — Begravelsespladsen)
VII. Op ad den mægtige Congoflod - 75, 76, 77, 78, 79, 80, (blank), planche, kort, (blank), 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, planche, (blank), 89, 90, 91, 92, (blank), planche, 93, 94
    (Flotillen damper op ad Floden — Stilheden paa denne — Kissanga — Ponta da Lenha — Hollandske Factorier — Farlig Gjæstfrihed — Flodens Dybde — Tør Tid og Regntid — Samfærdselsmidler — Afrikansk Solskin — Slavehandelens Rædsler — En gruelig Straf — Bomas Handel — Strømmen — Flodheste — Et godt Skud — »Albion«’s Afreise)
VIII. Op ad Congofloden: Fra Boma til Vivi - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, planche, (blank), 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
    (Bukaøen — Begravelsesplads — Landsbyen Vinda-le-Nzaddi — Mussuko — Handelsetablissementer — Seiladsen paa Congofloden — Recognoscering — Haard Strøm — Dédédé, den glade Høvding — Venlige Indfødte — Egnen — Forberedelser til en Palaver — Vivi — De fem Høvdinger — Palaveren — Dens Udfald)
IX. Grundlæggelsen af Vivi. Arbeidsdage - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, planche, (blank), 129, 130, 131, 132, 133
    (Daarlige Udsigter — Vi tage fat — De Indfødte tage Arbeide hos os — Veianlæg — Transportarbeide — Bula Matari — Haveanlæg — Grog — Stationschefens Bolig — Uddrag af Breve)
X. Fra Vivi til Isangila. En Recognoscering - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
    (Banza Sombos Haver — Loadalen — Smuk Udsigt — En Ven — Tredive Høvdingers Modtagelse — Palaver — Uddeling af Foræringer — Dyr Handel — Bundidalen — Et Bøffelæventyr — Et heldigt Fald — Veiens Retning — Capt. Tuckeys Reise — Uddrag af Breve til Oberst Strauch)
XI. Vivi til Isangila. Veianlæg - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, planche, (blank), 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, planche
    (Min Arbeidsstyrke — De Hvide — Leir i Loadalen — Veiarbeide — Levnetsmidler i Troperne — Afgudsbilleder — Geneverdrikkeri — Congoflodens forskjellige Navne — Yellalafaldene — Markedsdage — Slanger — Solen — Fugle — »Royal« trækkes over Land — Bryderier med Europæerne — Et koldt Strøg — Et sørgeligt Dødsfald — Syg første Gang — Resultatet af 160 Dages haardt Arbeide)
XII. Vivi til Isangila. Fortsættelse - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, planche, (blank), 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, planche, (blank), 193, 194
    (En besværlig Høvding — Landets Lov — Domfældelse — Skovhugst — Paa Jagt — Vort første Uveir — »En Avant« slæbes over Land — De Brazza ankommer til Leiren — Hans Reiser og Æventyr — Ngomapynten — Vanskeligt Arbeide — Isangila — Capitain Anderson — Et Aars Arbeide — Slid og Slæb)
XIII. I Kataraktegnene. Til Manyanga - 195, 196, 197, 198, 199, 200, (blank), planche, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
    (Vor Arbeidsstyrke — Udsigt ved Isangila — Krokodiller jage os — Eiendommelige Klippedannelser — Omgang med Indfødte — Kilolopynten — Haard Strøm — Kuvoko — Møde med to Missionairer — Strid med Indfødte — En Bøffel dræber en af mine Folk — Venskabeligsindede Indfødte — Kwilufloden — Strømhvirvler — Erindringer fra 1877 — Hamadis Fangenskab — Manyanga — Tvivlsom Modtagelse af Indfødte)
XIV. Fra Manyanga til Stanley Pool - 216, (blank), planche, 217, 218, 219, 220, 221, 222
    (Et alvorligt Feberanfald — Forberedelser til Døden — Frelse — Voldsom Appetit — Glædelig Efterretning — Forstærkninger fra Zanzibar — Lindners Ankomst — Overenskomst med Høvdingerne i Manyanga — Oprettelse af en Station)
XV. Recognoscering til Stanley Pool - 223, 224, (blank), planche, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, kort
    (Bevæget Marked — Hr. Neves Død — Underveis til Stanley Pool — Modtagelse af de Indfødte — En Dreng drukner — Bwabwa Njali — Høvdingens Pomp — Malamine med fransk Flag — En Tractat — Gordon Bennettfloden — Mfwa — En gammel Bekjendt — »Vi ere alle Konger!« — Malamines Røverhistorier — Tvunget til Tilbagetog — Daarlige Nyheder — »Tanley, Tanley!« — Ankomst i rette Øieblik)
XVI. Ngalyema af Ntamo - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
    (Sult — Bwabwa Njalis Trusel — Ngalyemas Ankomst — En Fostbroder — Hans Velstand — Ngalyema forlanger Dualla — Møde med en katholsk Missionair — Hans Gjenvordigheder — Kostbare Underhandlinger — Ankomst til Zingadistrictet)
XVII. Vi nedsætte os ved Stanley Pool - 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, planche, (blank), 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, (blank), planche, 273, 274, 275
    (Betragtninger — Braconniers Uheld — Vi møde Susi — Elfenbenshandlernes Intriger — Ngalyemas sande Stilling — Vor Appetit efter sorte Patteglutter — Makoko — Han forærer mig sit Sværd — Ngalyema vil slaas — Krigsforberedelser — Krigslist — En Krigsfetisch — Trommesignalet — De Indfødtes Flugt — Fred og Fostbroderskab)
XVIII. Grundlæggelsen af Leopoldville - 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
    (Susi recognoscerer Egnen — Veiarbeidet — Indfødte Arbeidsfolk — Ngalyemas Liv og Levnet — Stammernes Krigsstyrke Fremrykning mod Kintamo — Indfødte Landsbyer — Leopoldbakken — Tilbud af Ngalyema — Ny Leir)
XIX. Grundlæggelsen af Leopoldville. Fortsættelse - 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, kort, (blank), 305, 306, 307, 308, 309, 310
    (Ngalyema og Bula Matari — Ngalyemas Nederdrægtigheder — Spændt Forhold — Besøg med Bevæbnede — Fostbroderskabet ikke brudt — Kintamo — To af mine Folk forsvinde — Konkos Ankomst — Palaver — Fred — Kinshassa — Nchuvila — Vort Blokhus — Efterretninger fra Vivi — Expeditionens Styrke — Trolddom — Handelsforhold — Enjelis Fjendskab — Fostbroderskab med Ngalyema)
XX. Op ad Congofloden til Leopold II’s Sø - 311, 312, planche, (blank), 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, planche, (blank), 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
    (Stationen døbes — Ngalyemas Lærvillighed — Beskrivelse af Leopoldville — Vore Naboer — Udsigt fra Leopoldbakken — Et rigt, men forsømt Land — Den første Expedition op ad den øvre Congoflod — Vilde Dyr — Stanley Pool — Langsomt Fremskridt — Krokodiller — Congoflodens Størrelse — Mswata — En fransk Underofficer — Tilbagekomst til Kintamo — Kwafloden)
XXI. Opdagelsen af Leopold II’s Sø - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, planche, (blank), 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, (blank), planche, 355, 356, 357, 358, 359, 360, planche, (blank), 361
    (Afreise til Kwa — Udsigt paa Kwa — Frugtbar Jord — Canobugsering — Besynderlige Indfødte — Kemehøen — Høvdingbegravelse — Flodens Farve — Moskitter — Salt af Græs — Dronningen af Musyé — Knaphed paa Levnetsmidler — Fjendtligsindede Indfødte — En uventet Sø — Møde med indfødte Canoer — Angst — Slaaet tilbage af de Indfødte — Omseiling af Leopoldsøen — Sult og Sygdom — Tilbagereise til Leopoldville — Hvile i Isangila)
XXII. Tilbagereise til Europa - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
    (Tilbagereise til Vivi — Dr. Peschuel-Løsche — Hjemsendelse af Zanzibarmændene — Farvel til Vivi — St. Paolo de Loanda — Byens Udseende — Hospitalet og Fængslet — Byens forsømte Tilstand — Underveis til Lissabon — Anløbssteder — Reisens Ubehagelighed — Madeira, Atlanterhavets Perle)
XXIII. Sagernes Tilstand paa Congofloden - 373, 374, 375, 376, (blank), planche, 377
    (Fremstilling af Sagerne for Comitéen — Nødvendigheden af Høihedsret over Landet — Handelsudsigter — Expedition paa den øvre Congoflod — Personelvanskeligheder)
XXIV. Til Stanley Pool - 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, planche, (blank), 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, (blank), planche, 401
    (Fra Lissabon til Banana — Daarlige Efterretninger — Vivi demoraliseret — Elliots Expedition til Kwilu-Niadi — Massala dræbt af en fransk Handlende — Stor Bøde — Jeg mægler Fred — Lientenant Van de Veldes Sendelse til Kwilu-Niadi — *Saggitaire«’s Ankomst — Daarlige Efterretninger fra Leopoldville — En udhungret Station — Færgefart paa Congofloden — — Venlige Indfødte — Leopoldville forsømt — Sørgelig Tilstand — En ulykkelig, ung Officer — Falsk Efterretning om Mord — Et Selvmord — Gjenoprettelse af det venskabelige Forhold med Høvdingerne — En vigtig Conference — Engelske Missionairers hæderlige Arbeide)
XXV. Til Bolobo - 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
    (Leopoldville forbedres — Den øvre Congoexpeditions Afreise — Dens Udrustning — Kimpoko — Høvdingen her — Atter Stanley Pool — Fader Gobila — Makokoen af Mbé — Fumu Ntaba — Mswatas Udvidelse — De Indfødtes Øl — Lawson-Lufinifloden — I Hjærtet af Afrika — En herlig Egn — Topalmepynten — Mord — Bolobo — En tæt befolket Egn — Høvdingen i Bolobo — Hans Levnet — En krigersk Garnison — En skinsyg Høvding — Ægteskabelig Utroskab — »Blod for Blod eller Penge« — Truende Udsigter — Landafstaaelse)
XXVI. Til den sorte Flod - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455
    (Bolobos Handel — Høvdingernes Rigdom — Bolobos Rothschild — Udsigt paa den øvre Congoflod — Sammenligninger — Ensformig Kost — Vi fare vild — Slet Modtagelse - Narret af de Indfødte — Kjøb af en Krokodil — God Modtagelse i Usindi — Høvdingen Mangombo — Krigen i Irebu — Jeg mægler Fred — Krigens Aarsag — Forskjel mellem Stanley og Bula Matari — Vanskelig Reise — En truende Dans — Batukierne — En ny Station)
XXVII. Fra den sorte Flod til Stanley Pool og tilbage til Ækvatorstationen - 456, planche, (blank), 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, (blank), planche, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, (blank), planche, 481, 482, 483, 484, 485
    (Et besværligt Farvel — Krigslist — Krigsrygter — Fred — Lukangafloden — Mantumbasøen — Dværge — Skibbrudnes Frelse — Abbed Guyot — Løven og dens Bytte — Den blomstrende Leopoldville — Mordmani — Janssen og Guyot drukne — Uroligheder i Kimpoko — Bolobo nedbrændt — Krig — En kruppsk Kanon — Fred — Krigserstatning — »Vi ville forlade Bolobo!« — Bungafloden — Lukolela — En farlig Skov — Overtro — Ækvatorstationens gode Tilstand — Mit Ideal naaet)
XXVIII. Til Aruwimi og Biyerré - 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, planche, (blank), 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, planche, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
    (Udrustning til en lang Reise — Lulungufloden — Bolombo — Erindringer — Høvdingen Boleko — »Stop Tyven!« — Mata Bwyki — En moderne Herkules — »Er det Tandelay?« — Uhyggelige Øieblikke — Tropisk Vegetation — Skovrigdom — Et Uveir — Forladte Egne — Nganza — Gamle Rubunga — Langa-Langakvinder — Ndobo — Østersskaller — Bumba og Høvdingen Myombi — Den frygtede Ibanza — En Spas med et Tigerskind — Yambinga — Itimbirifloden — Fjendtligsindede Indfødte — Krigscanoer paa Udkig — Aruwimifloden — Mokulu — En virkningsfuld Hilsen — »Bravo, Yumbila!«)
XXIX. Op ad Biyerréfloden - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, planche, (blank), 529, 530, 531, 532
    (Yumbila vender tilbage med en interessant Fortælling — Slavejægere — Umaneh og Yakui — De Indfødtes Hytter — Flodens Løb — Yambumba — Hungersnød — Faldene — Biyerréfloden og Welléfloden — Arabere i Omegnen — Atter paa Congofloden)
XXX. Til Stanleyfaldene - 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, planche, (blank), 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
    (Bahungaerne — Forladte Landsbyer — Mægtig Canoflotille — Fare forude — Arabernes Ødelæggelser — Brændte Landsbyer — En rædselsfuld Opdagelse — Arabiske Slavehandlere — Fangerne — Et grueligt Optrin — Kvinder og Børn tagne tilfange Yangambi — Chofufloden — Fiskere — Arabernes Snuhed — Stanleyfaldene — Stammerne her — Deres Fiskeri — Farlig Færge — Trommesignaler — Et vindskibeligt Folkeslag — Fisk — Palavere — Vor fjærneste Station — Stationschefen — Hjemad)
XXXI. Ned ad Congofloden til Stanley Pool - 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, planche, (blank), 569, 570, (blank), planche, 571, 572, 573, 574, 575, 576, planche
    (Med Strømmen — Araberne — Floderne Lumami og Lublash — »Royal«s Skibbrud — Vragets Istandsættelse — Kold Blæst paa Floden — Iboko — Uforskammede Tyve — En Fange — En forfærdet Fader — Afslag — Mata Bwyki i Sindsbevægelse — Flere Fanger — Tilbagegivelse af Tyvekoster — Fangernes Løsladelse — En gruelig Massacre — Hr. Giave — Bolobostationen atter nedbrændt — Missionairer — Atter i Leopoldville — Ubehagelige Efterretninger fra Vivi)
XXXII. Tilbagereise til Vivi - 577, 578, (blank), planche, 579, 580, 581, 582, 583, 584, planche, (blank), 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603
    (Afreise — Ngalyemas sidste Ord — Opmuntrende Beslutning af Officererne — De Indfødtes Gjæstfrihed — Færgen ved Nselo — Strid mellem Ngombi og Mbimbi — Fred — Vore Tractater med de Indfødte — En umedgjørlig Høvding — Lava ved Kalulufaldene — Manyanga — Gjæstfrihed hos Missionairer — Luima- og Lunionzodalene — Klima og sanitaire Forhold — Congo la Lemba — Vivi)
XXXIII. Til Ostende - 604, 605, 606, 607, 608, planche, (blank), 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620
    (Klima og Opførsel — Vivi i Forstyrrelse — Et Middel mod Skulkesyge — Stationen flyttes — Beskrivelse af Forandringer ved Vivi — General Gordon — Jeg gaar ombord — Loango — Cette Gamma — Gabon — Fernando Po — Camerun — Duke Town — En Olieflod — Indfødte Høvdinger kjøbe Jernhuse — Bonny — Lagos — Quetta — Sierra Leone — Ankomst til London — Rapport til H. M. Kongen af Belgien)
XXXIV. Europæere i Afrika - 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, (blank), planche, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657
    (Europæiske Anskuelser om Livet i Afrika — Ugunstig Dom — »Pirrelighed« — Overdrevne Forhaabninger — »Jeg kom ikke for at arbeide« — Typer af forsømte og blomstrende Stationer — Ubegavede Arbeidere — »Der er Intet som Whisky!« — Et behageligere Thema — Expeditionens alvorlige Arbeidere — Unge Officerer — En sørgelig Tildragelse — Vor Læge — En flink Skotte — Hvorledes man faar et godt Navn og Rygte)
XXXV. Klimaet - 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, planche, (blank), 681, 682, 683
    (Paalidelig Kundskabs Betydning — Ynglingens Ankomst til Troperne og dens Følger — Vaade Klæder og Feber — Umaadelighed — Undersøgelse af Aarsagerne til Sygdom paa Congostationen — Nogle af vore Invaliders Tilfælde — Capitain Burtons Raad: »Oxekjød og Øl« — Europas Mening om Afrika sammenlignet med Afrikas Mening om Europa — Banza Menteka: en Missionsstation — Lavt liggende Egnes Farlighed — Antallet af Dødsfald under Expeditionen — Exempler paa Dødsaarsager — Gode Raad)
XXXVI. Klimaet (Fortsættelse) - 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706
    (Dr. Danckelmanns Iagttagelser — Hvad er Varme? — Kulde — Fordele af Solseil — Legemets Temperatur — Congoklimaets Uensartethed — Lange Marcher og koldt Drikkevand — »Den hvide Mands Grav« — Raad til Læger — Mad og Drikke — Den daglige Levemaade — Lægemidler — Sygdomme — Meteorologiske Tabeller)
XXXVII. Sagens Kjærne - 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738
    (Congoflodens Udstrækning — Seilbare Strækninger — Kystegnene — Bjærgegnenes Høide, Plantevæxt og Frembringelser — Befolkning — Den øvre Congoflods Bækken — Dets Udstrækning og Høide — Biflodernes Seilbarhed — Seilbare Strækninger — Befolkningsforhold i Congobækkenet — Dr. Pogges, Lieutenant Wissmanns, Tippu Tibs og Dr. Schweinfurths Mening — Landets Frembringelser — De vegetabilske og animalske Rigdomme — Mineralier — Webb-Lualabaflodens Udstrækning — Dens Seilbarhed — Lualabalandet — Livingstones Beskrivelse — Tanganikaegnen — Ujijimarkederne — Congobækkenets Befolkning og Størrelse — Handelstorhold — Afrikanske Producters Værdi i Liverpool — Factoriernes Udsigter — Fordelene ved en Jærnbane — Bestræbelser for at civilisere det ækvatoriale Afrika — Sammenligning med andre Lande — Afrikas Fremtid)
XXXVIII. Conferencen i Berlin - 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
    (Almindelige Betragtninger — Tractater med Høvdingerne — Den engelsk-portugisiske Tractat — De Forenede Staters Fremgangsmaade — Fyrst Bismarcks Anskuelser — Storbritanniens Stilling — Tyske og franske Interesser — Handelsfrihed — Conferencen i Berlin — De Befuldmægtigede — Forhandlinger — Tysklands og Portugals Landerhvervelser — Frihandel — Den kongelige Grundlægger)
Tillæg. General-Act - 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774
    I. Handelsfriheden - 764
    II. Slavehandelen - 767
    III. Neutralitet - 767
    IV. Skibsfart - 768
Afbildninger - 781, 782, 783, 784
Kort - 784, kort, kort

Project Runeberg, Thu Jul 9 17:39:05 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/congo/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free