- Project Runeberg -  De stora världsproblemen
(1920) [MARC] Author: Emil Åhrén
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

De stora
Världsproblemen

I
DEN GUDOMLIGA UPPENBARELSENS
OCH HISTORIENS LJUS

AV
EMIL ÅHRÉN

ILLUSTRERAD

STOCKHOLM
SKANDINAVISKA FÖRLAGSEXPEDITIONEN

STOCKHOLM 1920
SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET


Förord till den elektroniska utgåvan

Boken handlar om världsproblemen efter första världskriget. Den utkom även på danska 1925. Författaren var redaktör för Tidens tecken och Missionären, organ för Sjundedags adventistsamfundet i Sverige. Boken digitaliserades i januari 2011.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelplansch, titelsida, titelbladets baksida, 7, 8, 9, 10, omslag

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelplansch, titelsida, titelbladets baksida, 7, 8, 9, 10, omslag
Förord - 5, 6
Rättelser - 385
Gud i historien — profetian och världshändelserna - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
    Kristus världshistoriens medelpunkt
    Världshistoriens ändamål
    Utan Gud intet hopp
    Bibeln är profetisk
    Gud allena kan avslöja framtiden
    Kristus i profetian
    Profetiornas Kristus
    Messianska profetior
    Profetians betydelse och ändamål
    Profetians ljus i tidens midnattsmörker
    Ett beklagligt förhållande
    Ej en hemlighet utan en uppenbarelse
    "De förståndiga" skola akta därpå
    Profetians världshistoriska värde
    Den "högre kritiken" och profetian
    Profetians brännpunkt — ändens tid
Forntidens ruinhögar — lärdomar för vår tid - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
    Profetia om Egypten
    Profetia om Nineve
    Profetia om Tyrus
    Ett ödesdigert "första tilltag"
    "Konungarikenas drottning"
    Profetians noggrannhet
    Stenarna ropa
    Jerusalems förstöring
"Mene tekel" eller nationernas kamp om världsherraväldet - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
    Världshistorien i fem bibelverser
    Kolossen på lerfötter — de fyra världsrikena
    Det babyloniska världsväldet
    Belsassars gästabud — en varsel
    Babylons sista natt
    Den mystiska handskriften
    Lärdomar för vår tid
    Det medisk-persiska riket
    Det grekiska världsväldet
    Det romerska järnväldet
    Ett blad ur martyrhistorien
    Profetians underbara detaljskildring
    Ett varnande exempel för våra dagars stormakter
    Roms anda i vår tids Europa
    Världsväldenas undergång
Den stora världskrigskatastrofen - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
    Vad är krig?
    "Förbannelse över kriget!"
    Världskrigets blodsoffer
    Världshistoriens största kraftmätning
    Världskriget kom ej oväntat
    Världskrigets skuldfråga
    "Den väpnade freden"
    Världsmoralen och kriget
    Världskrigets grundorsak
    Onda andemakters spel
    Det "kristna" Europa inför hednavärlden
    Världskrigets efterverkningar
    Vad ha vi lärt av världskriget?
Nationernas förbund — "världens enda hopp" - 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
    Den moderna fredsrörelsen
    Trots fredsarbetet — världens blodigaste krig
    En stor missräkning och en stor lärdom
    "Världens enda hopp"
    Wilsons fjorton punkter
    Den stora segerns våldsfred
    Ett idealiskt världsfredsprogram
    Valet mellan två onda ting
    Nationernas förbund föremål för kritik
    Hur de stora nationerna blivit stora
    "Fredsgudinna, arma moder!"
    Alla måste deltaga i framtidens krig
    "Vägen är lång till den eviga freden"
    "Gamle Adam" måste först besegras
    Den enda vägen till verklig fred
Den nya världsmakten och dess roll i världsdramats slutakt - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
    Amerikas ursprungliga politik
    En vändpunkt i Amerikas historia
    En ojämförligt storslagen utveckling
    Föremål för profetian
    En världsmakt utan like
    Lammlikhet, men drakeröst
    Vad striden gäller
    Påvedömets makt i Amerika
    Målet — ett katolskt Amerika
    Tecken och under
    Religionsfriheten står på spel
Turkiets öde "världens öde" eller det stora "Harmageddon" - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
    En blodig religionshistoria
    Turkarna såsom ett Guds gissel
    Konstantinopel ett ständigt tvistefrö
    Turkiets delning — en världsbrand
    Turkiets slutliga undergång
    När det asiatiska lejonet vaknar
    En märklig profetia och ett märkligt tidstecken
    Den "gula faran"
    Var världskriget det sista kriget?
    En profetia om den sista världsstriden
    "Harmageddon" — nationernas undergång
    "Konungarna från östern" skola vara med
    "Han går till sin undergång"
    Mikael uppträder och tager makten
Den ödesdigra klyftan eller rikedom och fattigdom - 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
    Kristendomen och människovärdet
    Människosjälens evighetsvärde
    Rikedomens faror
    En stor dårskap
    Rikedomens rätta bruk
    Rikedomen förpliktar
    Klyftan vidgas allt mer
    Storkapitalets gyllene tidsålder
    Människans ursprungliga sociala ställning
    Misslyckade reformsträvanden
    Arbetarens "största fiende"
    Den mat, som förgås, och den, som förbliver
    Arbetarvärldens största fara och största behov
    Tillbaka till "böckernas bok"
    Kristus — den store människovännen
    En profetia om de yttersta dagarna
    Ett brott, som ropar till Gud
    Då guldet förlorar sitt värde
Det sociala världskriget eller kampen mellan arbete och kapital - 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
    Årtusendens sociala kamp
    Då Rom gick under
    Industrialismens grottekvarn
    Proletariatet vaknar
    "Ett ohyggligt problem"
    Hatets eller kärlekens evangelium?
    Kristendomen och de sociala rörelserna
    Kristendomen och socialismen
    Kristus och arbetaren
    Arbetets välsignelse och glädje
    Kyrkans skuld och kyrkans uppgift
    Mammons makt i samhället måste brytas
    Kristendomen allena kan lösa det sociala problemet
Judarnas återvändande till Palestina och Israels frälsning - 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
    Namnet Israel
    dess uppkomst och betydelse
    Vilka äro sanna israeliter?
    Missuppfattade profetior
    Uppfyllda och ouppfyllda protetior
    "Guds rike skall tagas ifrån eder"
    Nya förbundets Israel
    Då "hedningarnas tider äro fullbordade"
    Sionismen och Palestina
    Koloniseringens svårigheter
    Sioniströrelsens avigsidor
    Evangelii budskap utgår till alla
    "De utvalda" skola församlas
Påvemaktens historiska roll samt protestantismen förr och nu - 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
    Påvemaktens uppkomst
    Daniel profeterar om påvemakten
    Påvemaktens "stora ord"
    "Drucken av de heligas blod"
    Påvemakten förgriper sig på Guds lag
    Påvemakten och vilodagens förändring
    Har antikrist kommit?
    Protestantismen i våra dagar
Livet och döden — spiritismen och andevärlden - 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
    Två motsatta läror om döden
    Tillståndet i döden
    Det kristna uppståndelsehoppet
    Den kristna och den hedniska odödlighetsläran
    Spiritismen ingen "ny uppenbarelse"
    Ett bedrägeri — "lögnandar"
    "Ondskans andemakter" - 339
Vår gamla bibel, bibelkritiken och den moderna forskningen - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
    "Rannsaken skrifterna!" - 343
    "Talande stenar" - 344
    Livets gåta — skapelsehistorien - 348
    En hel bibel - 351
Tillbaka till Kristus eller framtidens religion - 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
    Kristus den ende världsfrälsaren
    Vad det vill säga att komma tillbaka till Kristus
Frälsarens återkomst — världens enda räddning - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
    Den kristnes saliga framtidshopp - 362
    Hur skall Kristus komma? - 364
    Tidstecknen — "när I sen allt detta" - 367
    Kristi återkomst och tusenårsriket - 371
    När skall Kristus komma? - 374
Det eviga fredsriket — en ny värld - 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383
    Den nya jorden — alltings återställelse - 378
    ILLUSTRATIONER. (Utom foton och vinjetter.)
    Titelplansch. - titelplansch
    "Se människan!" - 12
    "Himlarna förtälja Guds ära - 14
    Bilder ur Jesu liv - 27
    Ramses II:s mumie - 47
    Soltempel i det gamla Egypten - 48
    Sfinx - 49
    Napoleon vid pyramiderna - 50
    "Konungarikenas drottning" - 57
    Babylons ruiner - 60
    "Öknens djur skola lägra sig där" - 61
    "Världshistoriens hjältar" - 64
    Den brinnande ugnen - 67
    Den profetiska bildstoden - 69
    De fyra världsrikena - 71
    Belsassars gästabud - 77
    Cyrus' grav i Persien - 81
    Alexander den store - 83
    Alexanderslaget - 84
    Gamla grekiska mynt - 85
    Ruinerna av Akropolis - 86
    Paulus predikar i Rom - 90
    Kristna martyrer - 92
    Kristna lida martyrdöden - 93
    Roms katakomber - 95
    Colosseum - 99
    Ruinerna på Forum romanum - 101
    Militärvakten vid Fredens tempel - 104
    Krigets skördemaskin - 107
    "Krigets apoteos" - 109
    Massmord på armenier - 112
    Lusitania sänkes - 115
    Bild från slagfältet - 116
    Imperialismen o. militarismen - 119
    "Förödelsens styggelse" - 123
    På de bloddränkta slagfälten - 125
    Krigsfånge - 128
    Fredsförhandlingarna undertecknas - 136
    Fredspalatset i Haag - 141
    Fredsdokumentet - 149
    "När masken faller" - 153
    Kolumbus landstiger i Amerika - 160
    Chicago 100 år sedan och nu - 165
    Den nya militära stormakten - 169
    Oavhängighetsförklaringen - 173
    Kapitolium i Washington - 175
    Den sjuke mannens dödsdom - 184
    Sofiakyrkan i Konstantinopel - 191
    Inloppet till Konstantinopel - 192
    "Den gula faran" - 203
    Den ödesdigra klyftan - 212
    Mannen med hackan - 215
    Mammonsdyrkan - 219
    Arbetarna - 227
    "Kommen till mig" - 239
    Vällusten och revolutionsrörelserna - 243
    Revolutionsbild från Berlin - 246
    Jakten efter världsmakt - 251
    Revolutionsbild från Ryssland - 256
    Den hotande världsbranden - 258
    Landsscener i Palestina - 270
    Gamla rabbiner - 273
    Jerusalem i vår tid - 287
    Hugenotternas flykt - 296
    Guds församling och påvekyrkan - 314
    Luther bränner påvens bulla - 317
    Peterskyrkan i Rom - 319
    De dödas minne - 320
    De dödas monument - 325
    Tegelsten från Babylon - 345
    Livets gåta - 349
    Golgata - 352
    "Förnuftets gudinna" - 355
    Hedniska religioner - 356
    Försök att ersätta Kristi lära - 357
    Jesus förutsäger sin tillkommelse - 367
    Ett sorgligt tidstecken - 369
    Fulla nöjeslokaler och tomma kyrkor - 372
    Luftens erövrare - 373
    "Hosianna! Välsignad" - 376
    "Frid på jorden" - 381

Project Runeberg, Wed Jan 5 01:14:45 2011 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/stora/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free