- Project Runeberg -  Svenskt Pantheon. Porträtt och historiska plancher efter gravyrer
(1906) [MARC] With: Fredrik Ulrik Wrangel
Titel | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKT PANTHEON PORTRÄTT OCH HISTORISKA PLANSCHER efter gravyrer

Med text af F. U. WRANGEL Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM ISAAC MARCUS' BOKTR.-AKTIEBOLAG 1906

Förord till den elektroniska utgåvan

Ur utgivarens företal: "Med graveringskonstens framsteg blef det snart nog en allmän sed att furstarne och stormännen läto sig afbildas med grafstickeln eller på grafisk väg läto mångfaldiga sina af framstående konstnärer utförda porträtt. Men icke nog därmed, äfven deras hjältedater eller andra för dem eller deras länder märkliga tilldragelser förevigades å graverade planscher, som spredos till allmänheten..."

Verket scannades, anpassades och OCR-tolkades för Projekt Runeberg i september 2015 av Bert H. Indexeringen slutfördes i januari 2023.

Ej att förväxla med Svenskt Pantheon (1832—1836) av Gustaf Henrik Mellin och Jakob Ekelund.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel - titelsida, titelbladets baksida
Företal - iii, iv
    Text - v, vi, vii, viii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Historiska planscher. Pl. 229—320 - v, vi, vii, viii, 229, 230-231, 232-233, 234, 235, 236, 237, 238-239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296-299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Gustaf I. Pl. 1 - 1, 2, 3, 1
Maria Eriksdotter (Lejonhufvud). Pl. 2 - 3, 4, 2
Erik XIV. Pl. 3a, 3b - 5, 3a, 3b
Johan III. Pl. 4 - 6, 4
Sigismund. Pl. 5, 6, 7, 8a - 7, 8, 5, 6, 7, 8a
Wladislaus. Pl. 8b - 8, 8b
Carl IX. Pl. 9 - 9, 9
Gustaf II Adolf. Pl. 10, 11, 12, 13a, 13b - 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13a, 13b
Maria Eleonora. Pl. 14, 15a, 15b - 11, 12, 14, 15a, 15b
Christina. Pl. 16, 17, 18, 19, 20 - 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
Carl X Gustaf. Pl. 21, 22, 23a, 23b - 14, 21, 22, 23a, 23b
Hedvig Eleonora. Pl. 24a, 24b - 15, 24a, 24b
Adolf Johan. Pl. 25, 26 - 16, 25, 26
Carl XI. Pl. 27, 28, 29, 30a, 30b - 17, 18, 27, 28, 29, 30a, 30b
Ulrika Eleonora d. ä. Pl. 31, 32 - 18, 19, 31, 32
Hedvig Sofia. Pl. 33 - 19, 20, 33
Carl XII. Pl. 34, 35, 36, 37, 38, 39 - 20, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Ulrika Eleonora d. y. Pl. 40, 41 - 22, 23, 40, 41
Fredrik I. Pl. 42, 43, 44 - 24, 42, 43, 44
Adolf Fredrik. Pl. 45, 46, 47 - 25, 45, 46, 47
Lovisa Ulrika. Pl. 48, 49 - 26, 48, 49
Gustaf III. Pl. 50, 51, 52, 53, 54 - 26, 27, 50, 51, 52, 53, 54
Sofia Magdalena. Pl. 55 - 28, 55
Gustaf IV Adolf. Pl. 56, 57 - 29, 56, 57
Fredrika Dorotea Wilhelmina. Pl. 58 - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13a, 13b, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23a, 23b, 24a, 24b, 25, 26, 27, 28, 29, 30a, 30b, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Carl XIII. Pl. 59, 60, 61 - 30, 59, 60, 61
Hedvig Elisabet Charlotta. Pl. 62, 63 - 30, 62, 63
Adler-Salvius, Johan. Pl. 76 - 31, 76
Alströmer, Jonas. Pl. 180 - 31, 180
Arckenholtz, Johan. Pl. 204 - 31, 204
Banér, Gustaf Adam. Pl. 117 - 31, 32, 117
Banér, Johan. Pl. 66, 67 - 32, 66, 67
Benzelius, Carl Jesper. Pl. 217 - 32, 217
Benzelius d. y., Erik. Pl. 161 - 32, 161
Benzelius, Henrik. Pl. 179 - 32, 179
Benzelius, Jakob. Pl. 164 - 32, 164
Beronius, Magnus. Pl. 201 - 33, 201
Bielke, Nils. Pl. 187 - 33, 187
Bielke, Sten. Pl. 118 - 33, 118
Björnklou, Mattias. Pl. 101, 102 - 33, 101, 102
Björnståhl, Jakob Jonas. Pl. 208 - 33, 34, 208
Bonde, Carl. Pl. 129 - 34, 129
Bonde, Gustaf. Pl. 96 - 34, 96
Bonde, Gustaf. Pl. 184 - 34, 184
Brahe, Ebba. Pl. 104 - 34, 35, 104
Brahe, Per, d. y. Pl. 114, 115 - 35, 114, 115
Brenner, Elias, Pl. 143 - 35, 143
Burensköld, Jakob. Pl. 158 - 35, 36, 158
Bååth, Seved. Pl. 98 - 36, 98
Cedercreutz, Jerman (Tersmeden). Pl. 175 - 36, 175
Celsius, Olof, d. ä. Pl. 176 - 36, 176
Cronhielm, Gustaf. Pl. 154 - 36, 37, 154
Cronstedt, Carl. Pl. 167 - 37, 167
Cronstedt, Gabriel. Pl. 178 - 37, 178
Cronstedt, Jakob. Pl. 168 - 37, 168
Dahlberg, Erik. Pl. 134 - 37, 134
von Dalin, Olof. Pl. 182 - 37, 182
Danckwardt-Lillieström, (Niclas) Claes. Pl. 116 - 38, 116
De Geer, Charles. Pl. 207 - 38, 207
De Geer, Laurent. Pl. 95 - 38, 95
De Geer, Louis. Pl. 74 - 38, 74
De la Gardie, Jakob. Pl. 75 - 38, 39, 75
De la Gardie, Magnus Gabriel. Pl. 121, 122 - 39, 121, 122
De la Gardie, Magnus Julius. Pl. 159 - 39, 159
De la Gardie, Pontus. Pl. 64 - 39, 40, 64
Des Marées, Georg (äfven De Marées). Pl. 200 - 40, 200
Douglas, Robert. Pl. 90, 91 - 40, 90, 91
Duwall, Gustaf. Pl. 126 - 40, 126
Ehrenstrahl, David Klöcker. Pl. 128 - 40, 128
Ehrensvärd, Augustin. Pl. 197 - 40, 197
Enander, Samuel (Gyllenadler). Pl. 99 - 41, 99
Engeström, Johan. Pl. 203 - 41, 203
von Fersen, Axel. Pl. 221 - 41, 221
Fleming, Clas. Pl. 119 - 41, 119
Fleming, Erik. Pl. 112 - 41, 112
von Friesendorff, Johan Fredrik. Pl. 97 - 41, 97
Fuchs, Rutger. Pl. 173 - 41, 42, 173
Gillberg, Jakob. Pl. 220 - 42, 220
Grill, Anna Johanna. Pl. 205 - 42, 205
Grill, Claes. Pl. 188 - 42, 188
Gyldenstolpe, Nils. Pl. 137 - 42, 137
Gyllenborg, Carl. Pl. 163 - 42, 163
Gyllenborg, Jakob. Pl. 131 - 42, 43, 131
Gyllenstierna, Göran. Pl. 124 - 43, 124
Gyllenstierna, Göran. Pl. 224 - 43, 224
Gyllenstierna, Johan. Pl. 113 - 43, 113
Gyllenstierna, Maria Gustafva. Pl. 156 - 43, 156
Hedlinger, Johan Carl. Pl. 195 - 43, 195
Horn, Arvid Bernhard. Pl. 160 - 43, 44, 160
Horn, Gustaf. Pl. 82, 83, 84 - 44, 82, 83, 84
Horn, Henrik. Pl. 127 - 44, 127
Hårleman, Carl. Pl. 172 - 44, 172
von Krusenstjerna, Philip (Crusius). Pl. 105 - 44, 105
Königsmark, Maria Aurora. Pl. 149 - 44, 45, 149
Königsmark, Carl Johan. Pl. 123 - 45, 123
Königsmark, Conrad Christoffer. Pl. 103 - 45, 103
Köngismark, Hans Christoffer. Pl. 93 - 45, 93
Königsmark, Otto Wilhelm. Pl. 125 - 45, 125
Leijonhielm, Johan Malcolm. Pl. 216 - 45, 216
Leijonhufvud, Axel Gabriel. Pl. 215 - 45, 215
Leijonstedt, Anders. Pl. 148 - 45, 46, 148
Lewenhaupt, Gustaf Adolf. Pl. 80 - 46, 80
Lillie, Axel. Pl. 92 - 46, 92
Lillienstedt, Johan. Pl. 152 - 46, 152
von Linné, Carl. Pl. 206 - 46, 206
Löfvenskiöld, Henrik Andreas. Pl. 185 - 46, 185
Maclean, Rutger. Pl. 226 - 46, 226
Mandelberg, Johan Edvard. Pl. 212 - 47, 212
Manderström, Christoffer. Pl. 214 - 47, 214
Mardefelt, Arvid Axel. Pl. 136 - 47, 136
Martin, Elias. Pl. 227 - 47, 227
Meijerfelt, Johan August. Pl. 165 - 47, 165
Mennander, Carl Fredrik. Pl. 210 - 47, 210
Messenius, Johannes. Pl. 65 - 47, 48, 65
von Mytens, Martin (äfven Meijtens). Pl. 193 - 48, 193
Nordencrantz, Anders. Pl. 196 - 48, 196
Nordenflycht, Hedvig Charlotta. Pl. 181 - 48, 181
Olivecrantz, Johan. Pl. 135 - 48, 135
Oxenstierna, Axel. Pl. 77, 78, 79 - 48, 49, 77, 78, 79
Oxenstierna, Bengt Gabrielsson. Pl. 133 - 49, 133
Oxenstierna, Gabriel Bengtsson. Pl. 81 - 49, 81
Oxenstierna, Gabriel Gabrielsson. Pl. 130 - 49, 130
Oxenstierna, Johan Axelsson. Pl. 85, 86 - 49, 50, 85, 86
Oxenstierna, Johan Gabriel. Pl. 228 - 50, 228
Pasch, Johan. Pl. 191 - 50, 191
Paulinus (Gothus), Laurentius. Pl. 69 - 50, 69
Peringskiöld, Johan. Pl. 145 - 50, 145
Piper, Carl. Pl. 142 - 50, 51, 142
Polhem, Christoffer. Pl. 170 - 51, 170
Posse, Gustaf. Pl. 110 - 51, 110
Precht, Burchard. Pl. 157 - 51, 157
Rehn, Johan Erik. Pl. 218 - 51, 218
Rehnsköld, Carl Gustaf. Pl. 146, 147 - 51, 52, 146, 147
Reuterholm, Esbjörn Christian. Pl. 198 - 52, 198
Reuterholm, Gustaf Adolf. Pl. 225 - 52, 225
Reuterholm, Nils. Pl. 177 - 52, 177
Ribbing, Catharina Charlotta. Pl. 213 - 52, 213
Rosén von Rosenstein, Nils. Pl. 199 - 52, 199
Rosenadler, Johan. Pl. 162 - 52, 53, 162
Rosenblad, Eberhard. Pl. 223 - 53, 223
von Rosenfelt, Werner. Pl. 138 - 53, 138
Rosenhane, Schering. Pl. 94 - 53, 94
Roslin, Alexander. Pl. 219 - 53, 219
Rudbeck d. ä., Olof. Pl. 132 - 53, 132
Sahlgren, Niclas. Pl. 202 - 53, 54, 202
Scheffer, Carl Fredrik. Pl. 211 - 54, 211
Schlippenbach, Christoffer Carl. Pl. 89 - 54, 89
Schröderheim, Elis. Pl. 222 - 54, 222
Silfverstierna, Johan. Pl. 88 - 54, 88
Skytte, Johan. Pl. 68 - 54, 68
Sparre, Svante. Pl. 73 - 55, 73
Sparre, Ulrika Lovisa. Pl. 190 - 55, 190
Spegel, Haqvin. Pl. 141 - 55, 141
Stenbock, Gustaf Otto. Pl. 120 - 55, 120
Stenbock, Magnus. Pl. 144 - 55, 56, 144
Steuchius, Matthias. Pl. 150 - 56, 150
Stiernhielm, Georg. Pl. 100 - 56, 100
von Stiernman, Anders Anton. Pl. 186 - 56, 57, 186
Stjernstedt, Carl Johan. Pl. 174 - 57, 174
von Stralenheim, Henning. Pl. 151 - 57, 151
Svedberg, Jesper. Pl. 153 - 57, 153
Svedenborg, Emanuel. Pl. 194 - 57, 58, 194
Taube, Edvard Didrik. Pl. 171 - 58, 171
Taube, Vilhelm Ludvig. Pl. 166 - 58, 166
Terserus, Jöns. Pl. 111 - 58, 111
Tersmeden, Jakob. Pl. 169 - 58, 169
Tessin, Carl Gustaf. Pl. 192 - 58, 59, 192
Torstensson, Lennart. Pl. 70, 71, 72 - 59, 70, 71, 72
Troilius, Samuel. Pl. 183 - 59, 183
Törnflycht, Olof. Pl. 155 - 59, 155
Uggla, Claes. Pl. 106 - 59, 106
Wachtmeister, Hans. Pl. 140 - 60, 140
Wargentin, Per Vilhelm. Pl. 209 - 60, 209
Wittenberg, Arvid. Pl. 87 - 60, 87
Wrangel, Carl Gustaf. Pl. 107, 108, 109 - 60, 61, 107, 108, 109
Wrede, Fabian. Pl. 139 - 61, 139
Åkerhielm, Samuel. Pl. 189 - 61, 189
Rättelser och tryckfel - 62
    Planscher - 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13a, 13b, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23a, 23b, 24a, 24b, 25, 26, 27, 28, 29, 30a, 30b, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230-231, 232-233, 234, 235, 236, 237, 238-239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296-299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320

Project Runeberg, Tue Jan 17 17:39:40 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svpantheon/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free