- Project Runeberg -  Personhistorisk tidskrift /
Första årgången 1898-99

(1899-1908)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

PERSONHISTORISK
TIDSKRIFT

Första årgången
1898-1899

utgifven af
Svenska Autografsällskapet

genom
F. U. Wrangel
sällskapets sekreterare

Stockholm
Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
1900


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av första årgången, 1898-1899 av Personhistorisk tidskrift.

Det är en inbunden volym som har scannats, inte de fristående häftena. Det rör sig om 380 sidor, inklusive planscher. Häftenas omslag ingår inte. Häftenas textsidor är paginerade 1-252 rakt igenom hela årgången, och därtill kommer ett antal porträttplanscher och en faksimilplansch som inte är paginerade. I den bundna volym som har scannats, följer därefter 1899 års dödslista för Sverige, med egen titelsida och egen paginering 1-48 (här återgiven som d:1 till d:48 för att undvika missförstånd), och sist ett register över texthäftena som paginerats 253-271, uppenbarligen för att bindas direkt efter häftenas text.

Måhända borde dödslistan brytas ut och betraktas som en egen volym?


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, i, ii
Porträtt - ii
Häfte I
Fersenska mordet, meddel. af C. C:son Bonde - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Ett grafologiskt konststycke, af Hans Forssell - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Axelssönernas slägtskap med Bonde-ätten, af K. H. Karlsson - 21, 22, 23
En gammal »Stambok», af -l - 23, 24
Slägten Myliander eller Molin, af Aqvilmonte - 24, 25, 26
Adliga ätten Strömskiöld, af Otto Bergström - 27, 28, 29, 30
Den siste riksjägmästaren, af Hugo Samzelius - 30, 31, 32
Om de s. k. »Vitæ Pomeranorum» af G. von Essen - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Björnram och Wass - 34, 35
Hartman (von Hartmansdorff) - 35, 36, 37, 38
von Kantzow - 38, 39, 40, 41, 42, 43
Nyare Svensk biografisk-genealogisk litteratur, af S. S. S. - 43, 44, 45, 46, 47
Smärre biografiska meddelanden: John Ericsson - 47, 48
Smärre biografiska meddelanden: Gustaf Daniel Wilcke - 48
Frågor - 48
Vilseledande uppgift - 49
Också ett biografiskt lexikon - 49, 50
Häfte II
Trenne porträtt: Greve Emanuel Gyldenstolpe, Friherre Fredrik Manderström, Friherre Gustaf af Ugglas - N:r 1. Grefve Emanuel Gyldenstolpe., (blank), N:r 2. Friherre Fredrik Manderström., (blank), N:r 3. Friherre Gustaf af Ugglas.
Fersenska mordet, meddel. af C. C:son Bonde (forts.) - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
Biskopen i Strengnäs Joh. Mathiæ sjelfbiografiska anteckningar - 87, 88, 89
En hundraåring, meddel. af C. Snoilsky - 89, 90, 91
En autograf af J. Haydn (med facsimile), meddel. af C. Silfverstolpe - Autograf af Joseph Haydn., Autograf af Joseph Haydn. (forts.), 91
Ett statistiskt arbete om Sveriges adel, af H. Rosman - 92
Några anteckningar ur Frösö nyligen uppbrunna kyrkas ministerialböcker, af F. U. W - 102, 103
Södermanlandsslägten Strandberg och Jemtlandsslägten Oldberg grenar af samma stam, af Vittorio Aquilmonte - 104, 105, 106
Trenne porträtt, forts. - 106, 107
En på riddarhusgenealogien ej upptagen, ännu lefvande gren af adliga ätten Rosenstråle N:o 37, af K. L-d - 107, 108, 109
Anteckningar om några medlemmar af ätten Rosenstråle på 1600-talet, af F. Drake - 109, 110
Spridda rättelser och tillägg till G. Anrep, Svenska adelns ättartaflor, ur O. B:s anteckningar - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Smärre biografiska meddelanden: Svante Hedin - Svante Hedin som Kicki i D:r Mikara., 119
Smärre biografiska meddelanden: Charles Ignace de Silva - 119, 120
Smärre biografiska meddelanden: Peter (von?) Frischen - 120
Svenska adliga ätter med rysk härstamning, af S. Arseniew - 120, 121, 122
Frågor och svar - 123, 124, 125, 126, 127
Kurfursteättlingar i Sverige, af G. v. E. - 128, 129
Förteckning öfver Svenska autograf-sällskapets ledamöter 1899 - 130, 131, 132, 133
Häfte III
Personhistorisk tidskrift (anmälan) - 134
Carl Silfverstolpe, död, af Th. W-n - Carl Silfverstolpe, Svenska autografsällskapets skattmästare 1878-1899., 135, 136, 137, 138, 139
Tvenne egenhändiga bref från drottning Kristina, meddel. af Frih. C. C:son Bonde - 139, 140
Drottning Kristina, af K. F. W-r - 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
Peter Cohorn. Ett nordiskt medeltidsminne i södra Frankrike, af L. Bygdén - 146, 147, 148, Peter Cohorns grafsten i Montfavet i Frankrike., 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Hertig Bengt Algotssons fäderne-släkt, af K. H. K. - 160, 161
Släkten Leijonhufvud-Lewenhaupt under medeltiden, af Karl K:son Leijonhufvud - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
Text till porträtten af N. von Dardel - 174, 175, 176
Porträtt 4. Eugenia Bernhardina Desideria, Sveriges och Norges drottning - 174, N:r 4. H. M. Drottning Desideria.
Porträtt 5. Aurora Wilhelmina Brahe, född Koskull - 174, 175, N:r 5. Grefvinnan Aurora Brahe, född Koskull.
Porträtt 6. Charlotta Eleonora von Essen, född De Geer till Leufsta - 175, N:r 6. Friherrinnan Charlotta Eleonora von Essen, född De Geer till Leufsta.
Porträtt 7. Lovisa Augusta Meijerfelt, född Sparre - 175, 176, N:r 7. Grefvinnan Lovisa Meyerfelt, född Sparre.
Porträtt 8. Varvara Sprengtporten, född Samytsky - 176, N:r 8. Grefvinnan Varvara Sprengtporten, född Samytsky.
Porträtt 9. Charlotte Wrangel till Sauss, född Wachtmeister till Björkö - 176, N:r 9. Grefvinnan Charlotte Wrangel till Sauss, född Wachtmeister till Björkö.
Hvem var Dislin? af H. F-g - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Rättelser och tillägg till Anrep, Svenska adelns ättartaflor rör. släkten Oxenstierna, af C. Lewenhaupt - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Biografisk litteratur: Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie - 200, 201, 202, 203, 204
Frågor och svar - 204, 205, 206, 207
Smärre biografiska meddelanden: Olof Granberg - 207
Smärre biografiska meddelanden: von Kantzow - 207, 208
Förteckning öfver Svenska autograf-sällskapets ledamöter 1899 - 208, 209
Desiderata - 209
Häfte IV
Den äldre leden af släkten Leijonhufvud-Lewenhaupt, af K. H. Karlsson - 211, 212, 213, 214
Svar till d:r K. H. Karlsson, af Karl Leijonhufvud - 214, 215
Ett återfunnet privatarkiv, af Holger Rosman - 215, 216, 217, 218
Maria Aurora von Spiegel, af Adam Lewenhaupt - 219, 220, 221
Riksvapnet å det nya riksdagshuset - 222, Gipsmodell till riksvapnet öfver det blifvande riksdagshusets hufvudingång.
Utdrag ur Sigrid Bielkes och fältmarskalken grefve Nils Bielkes egenhändiga annotationer om sina närmaste anförvandter, meddel. af grefve Carl Trolle Bonde - 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
En ambassadörs följe på 1600-talet, meddel. af fröken Ellen Wester - 230, 231
Porträtt 10. Drottning Maria Eleonora - 231, 232, N:r 10. Drottning Maria Eleonora.
Porträtt 11. Ebba Margareta Banér - 232, N:r 11. Ebba Banér.
Porträtt 12. Corfitz Beck-Friis - 232, 233, N:r 12. Grefve Corfitz Beck-Friis.
Porträtt 13. Ulrika Dohna, född Steenbock - 233, N:r 13. Grefvinnan Ulrika Dohna, född Stenbock.
Porträtt 14. Ulrika Eleonora von Fersen - 233, 234, N:r 14. Ulrika Eleonora von Fersen.
Porträtt 15. Adolf Fredrik Nils Gyldenstolpe - 234, 235, N:r 15 & N:r 21. Stadsråden Grefve A. F. Nils Gyldenstolpe och Carl Hans Ulner.
Porträtt 16. Amalia Margareta Kalling, född Bonde till Björnö - 235, N:r 16. Grefvinnan Amalia Margareta Kalling, född Bonde till Björnö.
Porträtt 17. Nils Månsson Mandelgren - 235, 236, N:r 17. Artisten Nils Månsson Mandelgren.
Porträtt 18. Johan Prinzensköld - 236, 237, N:r 18. Öfversten Johan Prinzensköld.
Porträtt 19. Fredrik Ulrik von Rosen - 237, 238, N:r 19. Riksrådet Grefve F. U. von Rosen.
Porträtt 20. Ebba Ulrika Beata Ruuth, född von Rosen - 238, N:r 20. Grefvinnan Ebba Ulrika Beata Ruut, född von Rosen.
Porträtt 21. Carl Hans Ulner - 238, 239, N:r 15 & N:r 21. Stadsråden Grefve A. F. Nils Gyldenstolpe och Carl Hans Ulner.
Porträtt 22. Maria Charlotta Wrangel - 239, N:r 22. Friherrinnan Maria Charlotta Wrangel till Adinal, född Cedercreutz.
Spridda rättelser och tillägg till G. Anrep, Svenska adelns ättartaflor, ur Sven P:n Lagerbergs anteckningar - 240, 241, 242
Biografisk litteratur: Lunds universitets matrikel 1899 - 242, 243
Biografisk litteratur: Anteckningar om slägten Durling och dess förgreningar - 243
Biografisk litteratur: Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898 - 243, 244
Biografisk litteratur: Förteckning öfver bref till konung Karl X Gustaf i riksarkivet - 245
Smärre biografiska meddelanden: Erik Abrahamsson d. y. - 246, 247
Smärre biografiska meddelanden: Slägten Savelows stamfader - 247
Smärre biografiska meddelanden: Fru Karin Pedersdotter Utter - 247, 248, 249
Smärre biografiska meddelanden: Drottning Kristina - 250
Värdefull autograf - 250
Frågor och svar - 250, 251, 252
Förteckning öfver Svenska autograf-sällskapets ledamöter 1899 - 252
Personhistorisk Tidskrift (anmälan) - anmälan
Desiderata - anmälan
1899 års dödslista för Sverige
Dödslista: Titel - d:titelsida, d:titelbladets baksida
Dödslista: Abbot - Alstrin - d:3
Dödslista: Amnèus - Andersson - d:4
Dödslista: Andersson - von Baumgarten - d:5
Dödslista: Baur - Bergström - d:6
Dödslista: Bergvall - Blomcreutz - d:7
Dödslista: Blomquist - Bredelius - d:8
Dödslista: Bredin - Burman - d:9
Dödslista: Burman - Carlswärd - d:10
Dödslista: Carpelan - Dahlberg - d:11
Dödslista: Dahlman - Elsen - d:12
Dödslista: Ekberg - Engelmark - d:13
Dödslista: Engeström - Fock - d:14
Dödslista: Fogelin - Frykstrand - d:15
Dödslista: Fryxell - Gravenhorst-Lövenstierna - d:16
Dödslista: Gréen - Hagelin - d:17
Dödslista: Hagelin - Hedenstierna - d:18
Dödslista: Hedlund - Hoflund - d:19
Dödslista: von Hofsten - Hvitfeldt - d:20
Dödslista: Hägg - Johansson - d:21
Dödslista: Johansson - Klein - d:22
Dödslista: Klingberg - Lagerheim - d:23
Dödslista: Lagerheim - Levertin - d:24
Dödslista: Levin - Lindgren - d:25
Dödslista: Lindgren - Ljungqvist - d:26
Dödslista: Ljungström - Lundstedt - d:27
Dödslista: Lundström - Mannerstedt - d:28
Dödslista: Mannerstråle - Möllerswärd - d:29
Dödslista: Mörner - Nordén - d:30
Dödslista: Nordenankar - Ohlsson - d:31
Dödslista: Olbers - Petersson - d:32
Dödslista: Petersson - Rathsman - d:33
Dödslista: Reenstierna - Rosencrantz - d:34
Dödslista: Rosencrantz - Röhman - d:35
Dödslista: Rössel - Schotte - d:36
Dödslista: Schubert - Sjöberg - d:37
Dödslista: Sjöberg - Strandberg - d:38
Dödslista: Strandberg - Svedmark - d:39
Dödslista: Svenson - Tegnér - d:40
Dödslista: Tellander - Tjeder - d:41
Dödslista: Tjerneld - Valentin - d:42
Dödslista: Varenius - Wanselin - d:43
Dödslista: Warberg - Westman - d:44
Dödslista: Westman - Wirell - d:45
Dödslista: af Wirsén - Zimmerman - d:46
Dödslista: Zimmerman - Österberg - d:47
Dödslista: Österberg - Östman - d:48
Register
Register: Abrahamsdotter - Appelgren - 253
Register: Appelgren - Bielke - 254
Register: Bielke - Buchow - 255
Register: Buchow - Delvich - 256
Register: Denhof - Eriksson - 257
Register: Eriksson - von Geistmer - 258
Register: Georg - Hagemeister - 259
Register: Haij - Hägg - 260
Register: Hägg - Kortz - 261
Register: Koschell - Leyonburg - 262
Register: Leyonfels - Molin - 263
Register: Molin - Oxenstierna - 264
Register: Oxenstierna - Radeloff - 265
Register: Radeloff - Röde - 266
Register: Röhss - von Sparr - 267
Register: Sparre - Thoræsdotter - 268
Register: Thord - Wall - 269
Register: Wallensteen - Ållberg - 270
Register: Årrhane - Österberg - 271

Project Runeberg, Sat Dec 15 19:32:02 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/pht/1899/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free