- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 24, årgång 1885

(1869-1885)
Titel och innehåll för band XXIV | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

ILLUSTRERAD MÅNADSTIDSKRIFT,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Tjugofjerde Bandet.

STOCKHOLM.
Familj-Journalens Boktryckeri-Aktiebolag.
12 Stora Vattugatan 12.


Förord till den elektroniska utgåvan

Det här är 24:e årgången (1885) av Svenska Familj-Journalen.

Band 24. Häfte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.


The above contents can be inspected in scanned images: i, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll för band XXIV - i, iii, iv

Band 24. 1885, N:o 1
Nyår - 1
Tre möten. Historisk skizz af Ragnar Ståhleson - 1, 2
Pseudonymen Jonas Grönström och hans kritiska ströftåg. Ett litteraturhistoriskt minne af N. Linder - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21
Fosterland, trohet, kärlek. Tafla af M. Carbonell. - 4
Till höflighetens historia. af E. - 7, 8, 9, 10
Historien om en klocka. af R. M. - 10
Sorg - 10, 11, 14, 15
Fanatismens offer. Tafla af Franz Reiff - 12, 13
Modern konst. af Gungnir - 15
Bild från Skånes östra slättbygd. af A.-E. - 15, 16
Om dryck och dryckenskap hos de gamla - 22, 23
Familjen Rosells nyårsvisit. Bilder med text af R. M. - 24, 25
En bland många. Novell af Amanda Kerfstedt - 25, 26, 27, 28, 29, 30
En originel bröllopssed - 30
Ur portföljen. Hugo Kauffmann - 30
Ur portföljen. Brobyggnad å Merakerbanan - 17, 30
Ur portföljen. William Ewart Gladstone - 20, 30, 31
Ur portföljen. Ernest Legouvé - 21, 31
Liten modejournal - 31
Allmännyttigt. Renandet af silfversaker - 31
Allmännyttigt. Ny method för insaltning af smör - 31
Sällskapslekar. Rimlek - 31
Sällskapstrolleri - 32
Logogryf - 32
Schack - 32
Diamantgåta - 32
Gåta - 32
Rebus - 32

Band 24. 1885, N:o 2
Godiva, af V-s-g. - 33
"Smaklig måltid!" Skizz från tretioåriga kriget af J. O. Åberg - 34, 35, 36
Peter Christen Asbjörnsen, af A.-E. - 36, 37, 38
Språkets uppkomlingar och afsigkomlingar. Ett stycke begreppslära, af Robert Geete - 38, 39, 40
Boxholm - 40, 41, 42, 44, 52
Hvad man kan se med en kikare. Af Pedro Antonio de Alarcon. Från spanskan af C. Ludv. Törnberg - 42, 43, 44
Kärlek och sjelfviskhet, af Johannes Petrus - 44, 45, 46
Ett kulturens offer, af Job - 46
Indiska visdomsord - 46
"Utan rullgardiner". Dram i en akt af Anna A. - 47, 48, 49, 50, 51
Späckhuggaren - 45, 51, 52
Alfred Edmund Brehm - 52, 53
Höststunder, af R. M. - 54, 55, 57
Från en Wimmerbybos första besök i Stockholm, af R. M. - 56
Två dikter. Efter D. G. Rossetti. af A. Z. C. - 58
En bland många. Novell af Amanda Kerfstedt - 58, 59, 60, 61, 62
Ur portföljen. Xerxes vid Hellesponten - 37, 62, 63
Ur portföljen. Parti af Throndheims domkyrka - 49, 63
Liten modejournal - 63, 64
Allmännyttigt. Tämjandet af stutar - 64
Allmännyttigt. Medel mot bladlöss - 64
Sällskapslekar. Dikteradt bref - 64
Sällskapstrolleri. En öfverraskande företeelse - 64
Sällskapstrolleri. Att ur luften uppsamla penningar - 64
Schack - 64
Rebus - 64
Bokstafsgåta - 64
Korsgåta - 64
Uttydningar - 64

Band 24. 1885, N:o 3
Med iltåg, af C. O. W. - 65
Den siste Vasaättlingen på Polens thron, af E. - 65, 66, 67
Göingens skapelse. Skämtsägen, upptecknad af Ave - 67
Ett fosterländskt Bildergalleri. CXII. Carl Adolf Agardh, af Alex. Zanders - 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74
På det hala. Studier af C. Hedelin - 72
Ungdomsbetraktelser, af Toivo - 74
Fettisdagen. Saga från Normandie, upptecknad för Sv. Fam.-Journ. af Sune Folkeson - 74, 75
En arbetarestad i Amerika - 76, 77, 78
Familjhammaren. Efter amerikanskt original, af E-g. - 78, 79
Menniskan och verldsalltet, af Stella Polaris - 79, 80, 81, 82
Indiska visdomsord - 82
Språket. Rimmad prosa af C. J. G-m. - 83
En sommarnatt. Utkast af Ring - 84, 85, 86, 87
Skilda synpunkter, af Job - 87
Nervösa växter - 87, 89
Madame Dubarry sitter för bildhuggaren Pajou. Tafla af Georges Cain - 88
En bland många. Novell af Amanda Kerfstedt (forts.) - 89, 90, 91, 92, 93, 94
Ur protföljen - 95
Liten modjournal - 95, 96
Allmännyttigt - 96
Sällskapslekar - 96
Schack - 96
Bokstafsgåta - 96
Rebus - 96
Uttydningar - 96

Band 24. 1885, N:o 4
Torkade blad - 97, 98
Tankeläsningen. Af O. Hammann - 98, 99, 100, 108, 109, 110
Sofie Adlersparre - 100, 101, 102
En moders förlåtelse. Legend från Bretagne, upptecknad för Sv. Fam.-Journ. af Sune Folkeson - 102, 103
Bland minnesvårdar - 103, 104
Stockholmsbild: Parti af Ladugårdslands kyrkogård. Teckning för Sv. Fam.-Journ. af D. von Essen - 104
Slaget vid Lissa - 105, 106, 107
Till schackspelets historia - 111
En fiskebrygga i Chicago - 111, 112, 113
Bland köld och is - 113, 114
Tåren - 114, 115
Strandfynd - 115
Georg Friedrich Händel - 115, 116
En vårqväll. Utkast för Sv. Familj-Journalen af Ring - 116, 117, 118, 119
Det gamla fästet - 119
Tvänne systrar. Saga af Albrekt Segerstedt - 119, 121
En bland många. Novell af Amanda Kerfstedt - 121, 122, 123, 124, 125
Arsenik och oskuld. En episod ur skalden Wadmans slägthistoria - 126
Ur portföljen - 126, 127, 101, 108, 109, 117, 120
Allmännyttigt - 127
Sällskapslekar - 127
Sällskapstrolleri - 127
Logogryf - 128
Schack - 128
Bokstafsgåta - 128
Rebus - 128
Uttydningar - 128

Band 24. 1885, N:o 5
Miniatyrer - 129
Vesterbottningarna vid Willmanstrand. För Sv. Fam.-Journ. af Oscar von Knorring - 129, 130, 131, 132, 143, 144, 145, 146
Indiska visdomsord - 132
J. W. Wilson - 133, 134
"Af det lilla kan blifva det stora" - 134
Det stumma vittnet. Från engelskan af C. L. Törnberg - 134, 135, 137, 138
Vårbild. Tafla af Carl Ludwig - 136
Störda studier. Tafla af M. Lebling - 137
Är du ung, som våren? - 138
Från Nordamerika. Skizzer för Sv. Fam.-Journ. af Magnus Elmblad - 138, 139, 140, 141, 142, 143
Herr Kulboms räfjagt. Teckningar för Sv. Fam.-Journ. af Bruno Liljefors - 140, 141
"Stånddrabantens gård" Bild från Stockholms utkant - 144, 146, 147, 148
Förslag. (Efter Petöfi) - 148
Kamp - 148
Linnémonumentet i Humlegården - 148, 149, 150
Macedonierna vid Jaxartes - 145, 150
Om förgiftning af boningsrum. Af A. Werner Cronquist - 150, 151, 153
När hjertat vaknar. Tafla af Anatole Vély - 152
En bland många. Novell af Amanda Kerfstedt - 153, 154, 155
Första Maj. Skizz för Sv. Fam.-Journ. af Ring - 155, 156, 157, 158
Historiska småsaker - 158, 159
Ur portföljen - 159
Liten modjournal - 159, 160
Allmännyttigt - 160
Logogryf - 160
Schack - 160
Uttydningar - 160

Band 24. 1885, N:o 6
Stjerneljus - 161
Gamle herr Rodebergs hågkomster - 161, 162, 163
Svarta bladbaggen - 163, 164
Ett fosterländskt Bildgalleri - 165, 166, 167
Landtlig virtuositet - 167
Nu vet han det - 167, 168
Liten växtkrönika - 168
Indiska visdomsord - 168
Gamle herr Rodebergs hågkomster - 169, 170, 171, 172
Vid Pultava - 173, 174
Kappsäcken - 174, 175, 176
Burseryds gamla kyrklocka - 176
Nyaste sättmaskinen - 177, 178
Dryckenskapen i våra dagar - 179
Victor Hugo - 181, 182
Midsommarnattsdrömmar - 182, 183, 185, 189, 190, 191
Spildt krut - 185
Österns drottning - 185, 186, 187, 188, 189
Historiska småsaker - 191
Ur portföljen. Goslar - 180, 191
Ur portföljen. Störd hvila - 184, 191
Allmännyttigt. Smörjmedel för gipsgjutformar - 191
Allmännyttigt. Förnuftig blomkålsskörd - 192
Sällskapslekar. Gemensamt författareskap - 192
Sällskapstrolleri. Den elektriska käppen - 192
Schack - 192
Dubbel tiargåta - 192
Schack-Charad - 192
Omkastningsgåta - 192
Rebus - 192
Uttydningar - 192

Band 24. 1885, N:o 7
Egoismens nytta - 193
Två städer, två folk. Emil v. Qvanten - 193, 194, 195
Hvarför Kalle ej ville se på stjernorna. Saga af Albrekt Segerstedt - 195
Table d'hôte med aflösning. Soldatskämt, berättadt af Henrik Stargard - 196, 197, 198
Lillan. af Toivo. Teckning af Jenny Nyström - 197
Liten växtkrönika. Af Emal. II. Alrunan - 198
Den hemlighetsfulle gästen. Saga från Vire-landet i Normandie, upptecknad för Sv. Fam.-Journ. af Sune Folkeson - 199, 200, 201, 202
En amazonstat - 202, 203, 204, 205, 206
Sonett. af Europæus - 206, 207
Blindbockslek. Historisk skizz - 207, 208, 210
Victor Hugo på bår. Nils Erdmann - 200, 201, 210, 211
Skogsbäcken. Pennteckning för Sv. Fam.-Journ. af R. M. - 211, 212, 213, 214, 215, 217
Wendell Phillips. Anderson-Edenberg - 213, 214
I Stockholms omgifningar, af E-g. - 216, 217, 218
Österns drottning. Historisk skildring af Maurus Jókai. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg - 218, 219, 220, 221, 222
Aforismer, af Balzac - 222
Hvarför? - 223
Ur portföljen. Strandbild från Jersey - 208, 223
Ur portföljen. Stafkyrkan från Gol på Bygdö - 209, 223
Ur portföljen. Indiska ormtjusare - 212, 223
Liten modejournal - 223, 224
Schack - 224
Omkastningsgåta - 224
Rebus - 224
Uttydningar - 224
Breflåda - 224
Lösningar - 224

Band 24. 1885, N:o 8
En strejk, af Nils Erdmann - 225
Våra flickors uppfostran, af Ida Barber - 225, 226, 227
Hafsdjupets hemligheter - 227, 228, 229
Hildur Ling, af T. J. Hartelius - 229, 230
En vivisektion. Från spanskan af C. Ludv. Törnberg - 230, 231, 232, 234
Sonetter, af Leonard L. - 234
Liten växtkrönika. Af Emal. III. Tobaken - 235
Amerikanska humoristiska skizzer. Af Max Adeler - 235, 236, 237, 238
Rasafvikelser - 239
Historiska småsaker - 239
Den första förtjensten, af Toivo. Tafla af Ludvig Knaus - 240, 241
Torpa, af Oscar v. Knorring - 241, 242, 243
Indiska visdomsord - 243
Cristofer Columbus - 244, 245, 246
Österns drottning. Historisk skildring af Maurus Jókai. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg - 246, 247
"Den fördömda myggen!" - 248
Öfverstens ring. Berättelse från "Brännefejden" af J. O. Åberg - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
Ur portföljen. Landsort - 232, 255
Ur portföljen. Polsk forvagn - 233, 255
Ur portföljen. Från Fredrikshalls omnejd - 236, 237, 255, 256
Liten modejournal - 256
Schack - 256
Omkastningsgåtor - 256
Prisrebus - 256
Uttydningar - 256

Band 24. 1885, N:o 9
På djupet, af Anna K. - 257
Gamle herr Rodebergs hågkomster, upptecknade för Sv. Fam.-Journ. af Sylvia - 257, 258, 259, 260, 261
Modersfröjd. Tafla af Siegvald Dahl - 260
Jens Jacob Asmussen Worsaae - 261, 262
Till vägarnas historia - 262, 263
Hundratusen martyrer för djefvulstron. Af J. M. - 263, 264, 265, 266
Sonett (Efter Shakespeare), af Toivo - 267
Landsfiskalens andungsjagt, beskrifven för Sv. Fam.-Journ. af Gubben Noak - 267, 268, 269
Frihetsstatyn i Newyorks hamn - 268, 269, 270
Ett bondbröllop. Utkast för Sv. Familj-Journalen af Ring - 270, 271, 272, 274, 275, 276
De flickorna! - 272
Rankhyttan - 272, 273, 274
Blomsterprydnader på egyptiska mumier - 276, 277
Från Nordamerika. Skizzer för Sv. Fam.-Journ. af Magnus Elmblad - 278, 279, 281, 282
Ett slumpens under. För Sv. Fam.-Journ. öfvers. från spanskan af C. Ludv. Törnberg - 282, 283, 284, 285
Kalifen Jezids sång, af Gungnir - 286
Historiska småsaker - 286
Ur portföljen. Riddarhuset i Stockholm - 265, 286, 287
Ur portföljen. Tivoli å Stockholms djurgård - 280, 287
Liten modejournal - 287
Allmännyttigt. Orena rockkragar - 287
Sällskapstrolleri. Svårlöst knut - 287
Logogryf, af Carolus - 288
Prisuppgift - 288
Schack - 288
Rebus - 288
Uttydningar - 288

Band 24. 1885, N:o 10
Gyckelspel, af Toivo - 289
Är skriften språkets moder eller dotter? - 289, 290, 291
Har menskliga lifslängden till- eller aftagit? - 291, 292
Skepet går af stapeln. Tafla af D. Meyer - 292
Indiska visdomsord - 292
Ett fosterländskt Bildergalleri. CXIV. Johan Olof Wallin, af Alex. Zanders - 293, 294, 295, 296, 298
Från opponenternas konstutställning. Teckning för Sv. Familj-Journalen af C. Altin - 297
Originalitet, af Gungnir - 298
Namnkunniga träd i Sverige, af G. C. Witt - 298, 299
Klara kyrka i Stockholm - 300, 301
Pristagare vid skyttefesten - 301
En båtfärd. Skizz för Sv. Familj-Journalen af Ring - 301, 302, 303, 304
Ur jagtlifvet - 305, 306
Till lyckan, af Sigrid P. - 306, 309
Hundratusen martyrer för djefvulstron. Af J. M. - 306, 307, 308, 309, 310
Böcker och Lifvet, af Nils Erdmann - 310
Magiska qvadrater - 310, 311
Bergtagen. Berättelse för Sv. Fam.-Journ. af Mathilda Lönnberg - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
Ur portföljen. Kungsträdgården - 296, 319
Ur portföljen. Isola dei Pescatori - 304, 319
Ur portföljen. The Palmer House i Chicago - 308, 319
Ur portföljen. Napoleon I och hans stab - 312, 319
Liten modejournal - 319, 320
Allmännyttigt. Blodstillande pasta - 320
Sällskapslekar. Efterlysning - 320
Schack - 320
Omkastningsgåta - 320
Bokstafsgåta - 320
Rebus - 320
Uttydningar - 320
Breflåda - 320

Band 24. 1885, N:o 11
En lycklig man. (Efter Eug. Tourneux.), af Claës Lagergren - 321
Zodiakalljuset - 321, 322
Ett folkträngselns offer. Från Engelskan för Sv. Fam.-Journ. af Sune Folkeson - 322, 323, 324, 325, 326, 327
Hvad engelsmännen förstå med "bill" - 327, 329
Under järnvägsresa - 329
Jagtleoparden - 324, 329, 330
Amerikanska humoristiska skizzer. Af Max Adeler - 330, 331, 333, 334
Den grekiska expeditionen till Sicilien - 333, 334, 335
Motstycken, af Ring och Toivo - 335
Ett fosterländskt Bildergalleri. CXV. Olof Immanuel Fåhræus, af A.-E. - 335, 336
Indiska visdomsord - 336
Bröderna. En skärgårdshistoria för Sv. Fam.-Journ. af Ring - 337, 338, 339, 340, 342
Vår pojke hos fotografen - 337
Skrap från samhällets bottensats - 341
Ett skånskt herresäte af litterata klassen - 340, 342
Två dikter af Anna K. - 343
Sancta Barbara - 343, 344
Bergtagen. Berättelse för Sv. Fam.-Journ. af Mathilda Lönnberg - 345, 346, 347, 348, 349, 350
Ur portföljen. Vy af Tournai och kyrkan Notre-Dame - 328, 351
Ur portföljen. Tidningskontor - 332, 351
Liten modejournal - 351
Allmännyttigt. Ett nytt slags blomkrukor - 351
Allmännyttigt. Karameller skadliga - 351
Sällskapstrolleri. Att med vatten framställa svart skrift - 351
Sällskapstrolleri. Att låta en skrift försvinna och en annan komma till - 351
Logogryf, af Carolus - 352
Schack - 352
Charad - 352
Rebus - 352
Uttydningar - 352
Schack-Breflåda - 352

Band 24. 1885, N:o 12
Det reder sig nog, af R. M. - 353
Misé d'Inguimbert. Berättelse från Bertagne för Sv. Fam.-Journ. af Sune Folkeson - 353, 354, 355
Antikt jätteskepp - 355, 356
Ett fosterländskt Bildergalleri. CXVI. Johan Gottschalk Wallerius, af A.-E. - 356, 357
Skogslapparna. Skizz af Gubben Noach - 358, 359, 360, 361
Det gamla tornuret. Saga af J. W. - 361, 362
Olika åsigter om konsten och det sköna. För Sv. Fam.-Journ. af Emil v. Qvanten - 362, 363, 364, 365
Rast i snön - 364
Amerikanska humoristiska skizzer. Af Max Adeler - 366, 367
Handens skönhet - 367, 368, 369
En "ärkekättare", af Nils Svenske - 369, 370, 371
Unga gudmor, af Toivo - 371, 372
Lika mot lika - 373
Sven Israelssons Jul. För Sv. Fam.-Journ. af Ring, af Daniel Fallström - 374, 375, 377, 378
Julbocken kommer - 376
Från dödens skörd 1885 - 378, 379
Ur portföljen. Stockholms nya gasklocka - 365, 379
Ur portföljen. Han kommer - 368, 379
Allmännyttigt. Vattenglas för begagnande vid okulering - 379
Allmännyttigt. Medel mot bladlöss - 379
Sällskapslekar. Chiffer - 379
Uttydningar - 379
Rättelse - 379
En mångtusenårig Kalender - 380


Project Runeberg, Tue Dec 11 11:27:44 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1885/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free