- Project Runeberg -  Landtmannabyggnader : hufvudsakligen för mindre jordbruk
(1868) [MARC] Author: Charles Emil Löfvenskiöld - Tema: Architecture and Construction
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

LANDTMANNABYGGNADER HUFVUDSAKLIGEN FÖR MINDRE JORDBRUK

AF CH. EM. LÖFVENSKIÖLD. STOCKHOLM, 1868. P. A. NORSTEDT & SÖNER, KONGL. BOKTRYCKARE.

Förord till den elektroniska utgåvan

Verket tillhör Kungl. Biblioteket och har scannats där. Det anpassades och OCR-tolkades för Projekt Runeberg i december 2015 av Bert H.

Vid anpassningen 2015 har sidbilderna beskurits och roterats, men dessvärre sparats i lägre upplösning än möjligt. De ersattes i juni 2023 av obeskurna och oroterade (ibland något sneda) bilder. (De äldre kan fortfarande nås med tillägget crop/ i bildens URL.) De inledande och avslutande blanka sidorna samt häftesomslagen hade uteslutits 2015, men har 2023 lagts till sist i följden (sidbild 0246-0261).

Boken utges på nytt i tryck hösten 2023.

This volume was scanned by Kungl. biblioteket, Sweden's national library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, 65, 40, häftesomslag III, häftesomslag IV & V, häftesomslag VI & VII, häftesomslag VIII, häftesomslag IX, häftesomslag X & XI, häftesomslag XII

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, 65, 40, häftesomslag III, häftesomslag IV & V, häftesomslag VI & VII, häftesomslag VIII, häftesomslag IX, häftesomslag X & XI, häftesomslag XII
Tillägnan - v
Företal - 1, 2
Inledning - 2
I. Torpstugor - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tafl. 1, tafl. 2, tafl. 3, tafl. 4, tafl. 5, tafl. 6, tafl. 7, tafl. 8, tafl. 9, tafl. 10, tafl. 11, detaljtafl. 1, detaljtafl. 2, detaljtafl. 3, arbetsritning 1a, arbetsritning 1b, arbetsritning 1c
    Om torpstugor i allmänhet - 3, 4
    Taflan 1. Planer - 4, 5, tafl. 1
    Taflan 2. Planer - 5, 6, tafl. 2
    Taflan 3. Höjdritningar - 6, 7, tafl. 3
    Taflan 4. Höjdritningar - 7, tafl. 4
    Detalj-taflan N:o 1 jemte arbetsritning N:o 1 i verkliga storleken - 8, detaljtafl. 1, arbetsritning 1a, arbetsritning 1b, arbetsritning 1c
    Taflan 5. Höjdritningar - 9, tafl. 5
    Taflan 6. Höjdritningar - 9, 10, tafl. 6
    Taflan 7. Höjdritningar - 10, 11, tafl. 7
    Taflan 8. Torpstugor vid grindar etc. Höjdritningar - 11, tafl. 8
    Taflan 9. Arbetarebostäder och Dubbeltorp. Planer - 11, 12, 13, 14, tafl. 9
    Detalj-taflan N:o 2 - 12, detaljtafl. 2
    Taflan 10. Arbetarebostäder och dubbeltorp. Höjdritningar - 14, tafl. 10
    Taflan 11. Arbetarebostäder och dubbeltorp. Höjdritningar - 14, tafl. 11
    Detalj-taflan N:o 3 - 14, detaljtafl. 3
II. Ladugårdar och Logar - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, tafl. 12, tafl. 13, tafl. 14, tafl. 15, tafl. 16, tafl. 17, tafl. 18, tafl. 18, tafl. 19, tafl. 20, tafl. 21, tafl. 22, tafl. 23, tafl. 24, tafl. 25, detaljtafl. 4, detaljtafl. 5, detaljtafl. 6
    Om Ladugårdar i allmänhet - 15, 16, 17, 18, 19, 20
    Om Logar i allmänhet - 20, 21
    Taflan 12. Planer - 22, tafl. 12
    Taflan 13. Planer - 22, tafl. 13
    Taflan 14. Planer - 22, 23, tafl. 14
    Taflan 15. Höjdritningar - 23, tafl. 15
    Taflan 16. Höjdritningar - 23, tafl. 16
    Detalj-taflan N:o 4 - 23, 24, detaljtafl. 4
    Taflan 17. Planer - 25, tafl. 17
    Taflan 18. Planer - 25, 26, tafl. 18, tafl. 18
    Taflan 19. Planer - 27, tafl. 19
    Taflan 20. Planer - 27, 28, 29, tafl. 20
    Taflan 21. Höjdritningar - 29, tafl. 21
    Taflan 22. Höjdritningar - 29, 30, tafl. 22
    Taflan 23. Höjdritningar (Genomskärningar) - 30, tafl. 23
    Taflan 24. Höjdritningar - 30, 31, tafl. 24
    Taflan 25. Höjdritningar - 31, tafl. 25
    Detalj-taflan N:o 5 - 31, detaljtafl. 5
    Detalj-taflan N:o 6 - 32, detaljtafl. 6
III. Mejerier - 32, 33, 34, 37, tafl. 26, tafl. 27, tafl. 28
    Om mejerier i allmänhet - 32, 33
    Taflan 26. Planer - 33, 34, tafl. 26
    Taflan 27. Höjdritningar - 37, tafl. 27
    Taflan 28. Höjdritningar - 37, tafl. 28
IV. Stallbyggnader - 37, 38, 39, 40, tafl. 29, tafl. 30, tafl. 31, detaljtafl. 7
    Om stallbyggnader i allmänhet - 37, 38, 39
    Taflan 29. Planer - 39, 40, tafl. 29
    Taflan 30. Höjdritningar - 40, tafl. 30
    Detalj-taflan N:o 7 - 40, detaljtafl. 7
    Taflan 31. Höjdritningar - 41, tafl. 31
V. Boningshus för Hemmansbrukare - 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, tafl. 32, tafl. 33, tafl. 34, tafl. 35, tafl. 36, detaljtafl. 8, arbetsritning 2
    Om boningshus i allmänhet - 41, 42
    Taflan 32. Planer - 42, tafl. 32
    Taflan 33. Planer - 42, 43, 44, tafl. 33
    Gårdsflyglar till Bondhemman. Planer - 44, 45
    Taflan 34. Höjdritningar - 45, tafl. 34
    Arbetsritningen N:o 2 - 45, arbetsritning 2
    Taflan 35 - 47, tafl. 35
    Taflan 36 - 47, tafl. 36
    Detaljtaflan N:o 8 - 47, 48, detaljtafl. 8
VI. Boningshus på små herregårdar samt landthus för ståndspersoner - 48, 49, 50, 51, 52, tafl. 37, tafl. 38, tafl. 38, tafl. 39, tafl. 40
    Taflan 37 - 48, tafl. 37
    Taflan 38 - 48, 49, tafl. 38, tafl. 38
    Försök till modellboningshus för landtgårdar af olika storlek - 49, 50
    Taflan 39. Landthus för Ståndspersoner - 50, tafl. 39
    Taflan 40. Landthus för Ståndspersoner - 50, 51, tafl. 40
    Mindre landthus eller villor - 51, 52
VII. Spanmålsmagasiner - 53, 54, tafl. 41
    Taflan 41 - 53, 54, tafl. 41
VIII. Eldrior för otröskad och tröskad säd - 54, 55, 56, 57, tafl. 42, tafl. 43, tafl. 42, tafl. 44, detaljtafl. 9
    Taflan 42. Finska eldrior för otröskad säd - 54, 55, tafl. 42, tafl. 42
    Taflan 43. Eldrior för tröskad spannmål - 55, 56, tafl. 43
    Taflan 44. Sammanbyggd slagt-, brygg-, bak-, tvättstuga och kölna - 56, 57, tafl. 44
    Detaljtaflan N:o 9 - 57, detaljtafl. 9
IX. Fårhus - 57, 58, tafl. 45
    Taflan 45 - 58, tafl. 45
X. Trädgårdshus, hönshus, brunskar - 59, tafl. 46
    Taflan 46 - 59, tafl. 46
XI. Svinhus - 60, 61, tafl. 47
    Taflan 47 - 60, 61, tafl. 47
XII. Redskapshus - 61, 62, 63, 64, tafl. 48, tafl. 49, tafl. 50
    Taflan 48 - 61, 62, tafl. 48
    Sammanbyggd slöjdstuga och smedja - 62
    Taflan 49 - 62, 63, tafl. 49
    Afträdeshus med pudrettberedning; vaktkojor och klockstaplar - 63
    Taflan 50 - 63, 64, tafl. 50
    Iskällare - 64
    Allmänna byggnadsreglor eller korta anvisningar ur byggnadsläran tillhörande landtmannabyggnader - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, tafl. A, tafl. B, tafl. C
Planläggning - 1
Byggnadsplats, trädplantering och utrymme - 2, 3, 4, 5, 6
Stugan, dess rätta plats, plan och omgifning - 6, 7
Byggnadsform - 7, 8
Byggnadsämnen - 9, 10, 11, 12, 13
    Trä. Byggnadsvirkets fällning och torkning - 9, 10
    Naturliga stenar - 10
    Konstgjorda stenarter - 10, 11
    Murbruk och murbruksberedning - 11, 12, 13
Grundgräfning och Grundläggning - 13, 14, 15
    Svamp, maskröta och fuktighet från grunden - 14, 15
Timmermansarbete - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tafl. A
    Virkets hophuggning - 15, 16
    Väggar (timmerväggar) - 17, 18, 19
    Resvirke (brädväggar etc.) - 17, 18
    Väggar af »skift» - 18
    Korsverkshus - 18
    Vattenlister - 18, 19
    Bjelkar - 19
    Spännstolar etc. - 20
    Trossningar - 21
    Takstolar och taksprång - 21, 22, tafl. A
    Trappor - 22, 23
Taktäckning - 23
    Af skiffer, tegel, zink, hyflad och spillrad spån, spån af sågade kantribbor, torf, papp, halm etc. - 23
Murarearheten - 24, 25
    Tegel, gråsten etc. - 24
Eldstäder - 26
Ljus- och luftvexling - 26, 27, 28, 29, 30, 31
Prydnader - 31, 32, 33
Skyddande bestrykningar och affärgningar - 33, 34
    Om målarefärgernas giftighet - 34
Tegeltillverkning - 35, 36, 37, 38, tafl. B
Något om kalkbränning - 38
Något om mekaniska hjelpmedel eller byggnadsredskaper - 38, 39, tafl. C
Rättelser och tillägg - 65, 66, 40
    Till beskrifning öfver taflorna - 65
    Till Hufvudtaflorna - 66
    Till Detaljtaflorna - 66
Efterord - 66
Förlagets reklam - omslagets insida
Dödsruna ur Aftonbladet lördagen 20 oktober 1888 - tidningsurklipp

Project Runeberg, Thu Jun 1 13:05:34 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/lcelandtm/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free