- Project Runeberg -  Pilgrims tillfälliga betraktelser
(1912) [MARC] Author: Karl Palmberg
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

PILGRIMS TILLFÄLLIGA
BETRAKTELSER

NYA JÄMTE ÄLDRE

AV
KARL PALMBERG

UPPSALA
J. A. LINDBLADS FÖRLAG

ÖREBRO 1912
LITTORIN RYDÉN BOKTRYCKERI


Förord till den elektroniska utgåvan

Boken digitaliserades i mars 2012.


The above contents can be inspected in scanned images: porträtt, titelsida, titelbladets baksida, 5

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - porträtt, titelsida, titelbladets baksida, 5
Förord - 3, 4
Register - 6, 7
    I. Guds och Kristi kärlek (1—9) - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
1. Modershjärtat eller »Kärleken är starkare än döden» - 9, 10, 11, 12
2. Eländets ö eller Kristus har älskat oss och utgivit sig själv för oss - 12, 13, 14, 15, 16
3. Förande sitt bohag med sig eller Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan - 16, 17, 18, 19
4. Jordbanan i rymden eller Vad är det som bevarar en kristen på rätta vägen? - 19, 20, 21, 22
5. En konsuls ämbete eller Sänd endast för att hjälpa - 22, 23, 24
6. Öknen Sahara eller Nådens dolda rikedom - 25, 26, 27
7. Ebb och flod eller »Endast i Gud har min själ sin ro» - 28, 29, 30
8. Brevet eller Till vem lyder påskriften? - 30, 31, 32
9. Det ofärgade glaset eller Sanningen ren och fullkomlig - 32, 33, 34
    II. Väckelse och sinnesändring (10—19) - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
10. Harpunen eller Sök icke fly undan Gud - 34, 35, 36, 37, 38, 39
11. De släta stenarne eller Har Gud fått fatt uti dig ännu? - 39, 40, 41
12. Ögat i väggen eller Har du undergått syningen ännu? - 41, 42, 43
13. Vattendropparnes samling eller Alla människors möte inför Guds son - 43, 44, 45
14. Inför rätta eller Var och en efter hans gärningar - 45, 46, 47
15. Blott en punkt eller Huru få människorna att känna sina synder? - 48, 49, 50
16. Feber eller Nådens kamp emot synden - 51, 52, 53, 54
17. Filialen eller Lever du med eget eller andras nådeliv? - 54, 55, 56
18. Skuggan eller Vad är orsaken till ditt onda? - 57, 58, 59, 60
19. Kvarnvingen och kedjan eller Vad är det som binder din ande? - 60, 61, 62
    III. Syndaförlåtelse och tro (20—26) - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
20. Räddningsbåten eller Håll fast det tag du fått; du får snart ett bättre - 63, 64, 65
21. Alpklyftan eller Jesus de förlorades frälsare - 66, 67, 68
22. Solens tagande och givande eller »Det som var intet har Gud utvalt, på det att han skulle göra om intet det som var något - 69, 70, 71
23. Havssaltets bildning eller Tron och trons glädje - 71, 72, 73
24. Tåget i dimman eller Tro och icke se - 74, 75, 76
25. På floden eller »Ingen, som tror på honom, skall komma på skam» - 76, 77, 78, 79
26. Adelskapet eller »Därför har Gud upphöjt Jesus» - 79, 80, 81, 82
    IV. Livet i Gud, dess väsende och utveckling (27—37) - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
27. Det nya trädet i det gamla eller »Kristus i eder härlighetens hopp» - 83, 84, 85, 86, 87
28. Duvan och gamen eller Var och en efter sin art - 88, 89, 90
29. Solidarisk eller »Delaktig i bedrövelsen, i riket och i Jesu Kristi tålamod» - 90, 91, 92, 93, 94
30. Rosornas offer eller »Vi äro Kristi vällukt för Gud» - 94, 95, 96, 97
31. Noahs korp och duva eller »Där eder skatt är, där bliver edert hjärta» - 97, 98, 99, 100
32. Färgblind eller »Fördenskull känner världen eder icke, ty hon känner icke honom» - 100, 101, 102, 103, 104
33. Guldets rening eller Vägen till fullkomlig helighet - 104, 105, 106
34. Tornar och taggar eller Synd till döds och synd icke till döds - 107, 108, 109, 110
35. Gustav Vasa och ärkebiskopen eller »Din och min nåd trivas icke under samma tak» - 110, 111, 112, 113
36. Skogsblomman eller Ödmjukhetens upphov och natur - 113, 114, 115
37. Skyddsdräkten eller Huru en kristen bevaras från det onda - 116, 117, 118
    V. Vaksamhet och strid (38—50) - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
38. Snömolnet under solen eller Huru vaken är du mot synden? - 119, 120, 121, 122
39. Den levande roten eller »Sen till, att ingen försummar Guds nåd» - 122, 123, 124, 125
40. Alpbestigningen eller Villkoren för att bliva och förbliva en Jesu lärjunge - 125, 126, 127, 128
41. Fågeln och ormen eller Frestelsernas onda - 129, 130, 131, 132
42. Ficktjuven eller Var mest vaksam, när det synes minst av nöden - 132, 133, 134
43. En enda tistel eller Var vaken mot små synder - 134, 135, 136, 137
44. Falken och svalan eller Huru behåller en troende sin segerkraft? - 137, 138, 139
45. Indirekt beskattning eller »Icke såsom ovisa, utan såsom visa, köpande tiden - 140, 141, 142, 143
46. Fisken i mörkret eller Mera ljus och mera strid! - 143, 144, 145, 146
47. På plogspetsen eller Mitt emellan Kristus och världen - 146, 147, 148
48. Skeppen brända eller Herrens för evigt - 148, 149, 150
49. Fiskörnen eller Förlora allt - 150, 151, 152
50. Den svarta platsen i Doge-palatset eller »Låtom oss frukta, att vi icke försumma det löfte som är, att vi skola ingå i hans vila» - 153, 154, 155
    VI. De kristnas kors (51—55) - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
51. Den dolda tyngden eller Korsets välsignelse - 156, 157, 158
52. Svänghjulet eller Guds avsikt med lidandet - 158, 159, 160, 161
53. Det oböjliga böjt eller Lidandets nytta - 162, 163, 164
54. Blomma eller frukt eller Mista livet för Kristi skull och vinna det - 164, 165, 166
55. Linets beredning eller Huru de tillagas, som skola evigt skina - 167, 168, 169
    VII. Guds folks trygghet (56—60) - 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
56. Dykarne eller »Jag lever, och I skolen leva» - 170, 171, 172
57. En lutande vägg eller »Såsom de där dö, och si, vi leva» - 172, 173, 174, 175, 176
58. I vargfällan eller I ångest, men icke i verklig fara - 176, 177, 178, 179
59. Ankarbojen eller Hemligheten i en kristens bevarande - 179, 180, 181
60. Väderkvarnen eller Alla vindar medvindar - 181, 182, 183, 184
    VIII. Verksamhet för Herren (61—74) - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
61. Varför är havets vatten salt? eller En kristens kallelse - 185, 186, 187
62. Golvströmmen eller Ett liv, fullt av välsignelse - 187, 188, 189, 190, 191, 192
63. De bägge hundarne eller Vilkens sysselsättning är din mest lik? - 193, 194, 195
64. Alpströmmen och småbäckarne eller Vad är stort och vad är smått i Kristi rike? - 196, 197, 198, 199, 200
65. De bägge sätten att hjälpa eller »Om i än haden tio tusen tuktomästare i Kristus, så haven I dock icke många fäder» - 200, 201, 202, 203, 204
66. Den smittade byn eller Huru kunna verkligt gagna? - 204, 205, 206, 207
67. Olika slags fiskare eller Fiskare av nöje och fiskare av nödtvång - 207, 208, 209, 210
68. Jämmerskriet från andra stranden eller Olika sätt att hjälpa och bästa sättet att hjälpa - 210, 211, 212, 213
69. Takrännorna eller Huru Gud bereder sina vittnen - 214, 215, 216
70. Spindeln eller Vad är det som gör en predikan oemotståndlig? - 216, 217, 218, 219, 220
71. De bägge fotograferna eller Framför allt sanning - 220, 221, 222, 223
72. Växeln eller Lova icke å Kristi vägnar annat än det han själv lovat - 223, 224, 225, 226
73. Sedelmuseum eller »Pröva andarne» - 226, 227, 228, 229
74. Elefanterna och myrorna eller För stor att hava annat än hinder, för liten att hava något hinder - 229, 230, 231, 232
    IX. Bön och tillbedjan (75—78) - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
75. Redo till flykt eller Alltid bedjande i anden - 233, 234, 235, 236
76. Den stumme tiggaren eller Vad är det att bedja? - 236, 237, 238, 239
77. Den lugna floden eller Stilla tillbedjan - 239, 240, 241, 242
78. Rörpipan eller Vad är det som hindrar bönen och lovet? - 242, 243, 244, 245
    X. Om förtal, och huru bemöta det? (79—82) - 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
79. Vivisektionen eller Förtalets synd och dom - 246, 247, 248, 249
80. Hyenorna eller Huru möta en belackare? - 249, 250, 251
81. Den tillslutna sjön eller Tystnadens gåva - 251, 252, 253, 254
82. Hans Priem eller Det kristliga stillatigandet - 254, 255, 256
    XI. Om dryckenskapen (83) - 257, 258, 259
83. Valrossfångsten eller Dryckenskapens elände - 257, 258, 259
    XII. Om missionen (84) - 260, 261, 262, 263
84. Amnesti eller Nya testamentets missionsbud - 260, 261, 262, 263
    XIII. Kristi församling (85—93) - 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
85. Utställningen eller Guds vishet uppenbarad genom församlingen - 264, 265, 266, 267, 268
86. Myntfoten eller Den rätte värdemätaren i Kristi församling - 268, 269, 270
87. Det vidunderliga trädet eller Församlingens uppgift - 271, 272, 273, 274
88. Sammankomsten i akademien eller Ärar du den helige anden? - 274, 275, 276, 277, 278
89. Klockspelet eller Harmoni i mångfalden - 278, 279, 280, 281
90. Barnen och mödrarne eller Endräkt och tvedräkt - 281, 282, 283
91. Vidjorna eller Krossad för att sammanbinda - 283, 284, 285
92. De dragna linjerna eller Vad är visst i det som kommer att ske? - 285, 286, 287
93. Avkopplingen eller Vad som försvinner och vad som förbliver - 288, 289, 290, 291
    XIV. Uppståndelsen och det eviga livet (94—100) - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
94. Den nedbrutna och uppbyggda hyddan eller Våra kroppars härliga förvandling - 292, 293, 294, 295
95. De gömda rosorna eller De trognas liv är fördolt men skall uppenbaras - 295, 296, 297, 298
96. Masken och färiln eller Den stora förvandlingen - 298, 299, 300, 301
97. De bägge våningarne eller Vi vandra nu i tron och icke i åskådningen - 302, 303, 304
98. Avigsidan och rätsidan eller »Vårt liv är fördolt med Kristus i Gud» - 304, 305, 306, 307
99. Assuransen eller Kristi försäkran att föra dem till evigt liv som givits av fadren åt honom - 307, 308, 309
100. Den spräckta klockan eller En hel förvandling - 310, 311, 312
På J. A. Lindblads förlag, Uppsala - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Project Runeberg, Tue Apr 3 20:25:26 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/piltibet/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free