- Project Runeberg -  I det mørkeste Afrika, eller Opsøgelsen og Befrielsen af samt Tilbagetoget med Emin Pascha /
Anden del

(1890) [MARC] Author: Henry M. Stanley Translator: Charles Antoine Delgobe, Bernhard Geelmuyden
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

I DET MØRKESTE AFRIKA

ELLER OPSØGELSEN OG BEFRIELSEN AF SAMT TILBAGETOGET MED EMIN PASCHA GUVERNØR I ÆKVATORIA AF HENRY M. STANLEY Dr. jur. ved universiteterne i Oxford og Edinburgh, æresmedlem af de kgl. geografiske selskaber i London og Skotland, Manchester etc.; dr. phil. ved univ. i Halle, tilkjendt guldmedaljer af de geografiske selskaber i London, Paris, Italien, Stockholm og Antwerpen : storkors af Medjidie, af Osmanlie, af Congo-ordenen og af den belgiske Leopolds-orden; indehaver af stjernen af Zanzibar, af stjernen for tjeneste ved Congo, etc. AUTORISERET UDGAVE FOR NORGE OG DANMARK

ANDEN DEL

OVERSAT AF INGENIØR B. GEELMUYDEN MED STANLEYS PORTRÆT, 54 ANDRE ILLUSTRATIONER 14 SMAAKORTER 2 STØRRE KORTER OG 1 PROFILSKISSE «Jeg vil ikke stanse min gang, førend jeg kommer til det sted, hvor de to søer mødes, om jeg saa skulde reise i nitti aar.» Koranen, kap. XVIII, v. 62. CHRISTIANIA P. T. MALLINGS BOGHANDELS FORLAG JOHANNES BJØRNSTADS BOGTRYKKERI. 1890.

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till verket.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelside, titelbladets bakside, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og indhold - smutstitel, titelside, titelbladets bakside, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii
Fortegnelse over 2den dels illustrationer - xiii, xiv
Oversætterens bemerkninger - xv
Facsimile af en side i Stanleys dagbog - xvi
XXI. Vi tager fat paa vor tredje reise til Nyanza - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
    Hr. Bonny og zanzibariterne. — Zanzibariternes klager. — Maniokgiften. — Samtaler med Feradji og Salim. — Vi fortæller bagtroppen om den rige overflod ved Nyanza. — Vi venter paa Tippu Tib ved Bungangetaøen. — Mønsterrolle over vor anden reise til Albert. — Jamesons brev fra Stanleyfaldene af 12te august. — Kanoflaaden begiver sig afsted. — Mariristrygene. — Ugarrowwa og Salim bin Mohamed aflægger besøg. — Tippu Tib, major Barttelot og bærerne. — Salim bin Mohamed. — Mit svar til Tippu Tib, Salim bin Mohamed og manyuemaerne. — Batunda-anlægget. — Kopper blandt madi- og manyuemabærerne. — To gale kvinder. — To nye zanzibarplyndrere dræbte. — Brudte løfter til ekspeditionen. — Ababuastammen. — Hvepsestrygene. — Ti af vore folk dræbte og spiste af de indfødte. — Kanouheld ved Manginni. — Lakkis razziaafdeling i Mambanga. — Feruzi og skovantilopen. — Vor kok Jabu dræbt af en forgiftet pil. — Pangafaldene — Yderligere uheld fra de indfødte. — Nejambistrygene. — De forgiftede pile. — Mabengustrygene. — Barnefødsel underveis. — Vor sygeliste. — Indfødt kjærlighed. — En tordenstorm ved Smaastrygene. — Hr. Bonny opdager byen Bavikai. — Bemerkninger om malariaen — Emin Pascha og moskitoteppet. — Møde med de infødte fra Bavikai. — En sky af møl ved Hippohredningen. — Gutten Sudis død. — Hændelse ved Avaiyabu. — Udfaldet af zanzibariternes vakcinering. — Zanzibariter stukne af hvepser. — Uheld ved Amiristrygene. — Vore tilskikkelser. — Indsamling af næringsmidler for marshen til Avatiko
XXII. Ankomst til Fort Bodo - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    Atter i Ugarrowwas gamle station. — Marsch til Bunda. — Vi gaar over Ituri-floden. — Bemerkning nedskrevet ligeoverfor Lenda-flodens munding. — Vi naar Avatiko-plantagen — Bonnys maal af en pygmæ. — Pygmæernes historie og klæder. — En samtale ved tegn. — Pygmæens kone — Aber og andre dyr i skoven. — Andaki-rydningen. — Vore fillede klæder. — Ihuru-floden — Madnød; Andakis maaltider. — Uledi søger efter mad. — Manglende forsyning. — Vi naar igjen Kilonga-Longas by. — Flere døde. — Skoven bliver lettere for vandringen. — Fægtning ved Andikumu. — Fortælling om pygmæerne og ammunitionskassen. — Forbi Kkava-aasen. — En karavane slaaet. — Den sidste somalier. — Svær regnskur. — Kjærkomment fund af næringsmidler ved Indemau. — Vi slaar bro over Dui-floden. — Omtrentlig liste over folkene. — En forvildet gjed i vor Ngvetzaleir. — Yderligere fangst af dverge. — Sender folk tilbage til Ngvetza efter plataner. — Min gut Saburi tadt i skoven. — Vi undrer os over, hvor Ngvetza-afdelingen er bleven af. — Saburi kommer tilbage. — Hungersleiren. — Vi leder efter de udeblevne og finder dem i skoven. — Ihuru-floden. Endelig ankomst til Fort Bodo
XXIII. Central-Afrikas store skov - 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
    Professor Drummonds skildringer fra Afrika. — Den store skovs udstrækning. — Planteliv. — Insektliv. — Beskrivelse af trær osv. — Stammer og deres næring. — Urskoven. — Underskoven. — Rydningerne; plantelivets undere. — Den eiendommelige følelse af forladthed. — En storm i skoven. — Tropisk vegetation langs Aruvimis bredder. — Hvepsereder. — Skovens menneskeliv. — Nogle skovhemmeligheder. — Vildt i skoven. — Aarsag til, at vi ikke gik paa jagt. — Fugle. — Aber. — Bier og insekter. — Natlige forstyrrelser af faldende trær osv. — Chimpanzen. — Jordens mest regnfulde bælte. — Ituri eller Øvre-Aruvimi. — De forskjellige stammer og deres sprog. — Udseende og sæder. — Hudfarven. — Samtale med nogle fanger i Engvedde. — Vambutti-dvergene; deres boliger og levevis. — To ægyptere fangede af dvergene ved Fort Bodo. — Pilegiften. — Vilde frugter i skoven. — Husdyr. — Madiers og zanzibariters svagheder. — Kongojernbanen og skovens produkter
XXIV. Emin Paschas og hr. Jephsons fangenskab - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
    Vor modtagelse i Fort Bodo. — Løitnant Stairs beretning om tilstanden i Fort Bodo under vor undsætningsreise til bagtroppen. — Ingen etterretninger fra Jephson. — Mønstring af folkene. — Vi stikker fortet i brand og drager afsted for at finde Emin og Jephson. — Leir i Kandekore. — Afskedsord til løitnant Stairs og dr. Parke, som efterlades for at sørge for de syge — Mazamboni giver os efterretninger om Emin og Jephson. — Gamle Gavira ledsager os. — To vahuma-sendebud bringer breve fra Emin og Jephson. — Deres indhold. — Mine svar til dem overgives høvdingen Mogo til afleverelse. — Baleggaerne angriber os, men drives tilbake, med bistand af baviraerne. — Hr. Jephson viser sig. — Vi taler om Emin. — Jephsons ytring om opstanden af tropperne i Ækvatoria saavelsom hans mening om mahdisternes indfald i provinsen og dets følger. — Emin Pascha sender mig gjennem Jephson svar paa mit sidste brev
XXV. Emin Pascha og hans officerer naar vor leir i Kavalli - 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
    Der sendes bud efter løitnant Stairs og hans karavane. — Plan med hensyn til Emins udfrielse fra Tunguru. — Samtaler med Jephson, hvorved jeg faar en klar oversigt over stillingen. — De oprørske officerer i Vadelai. — De sætter Emin i frihed og bliver sig paa dampskibene Khedive og Nyanza til Kavalli. — Emin Paschas ankomst. — Stairs og hans karavane ankommer til Mazamboni — Karakteristisk brev fra Jephson, der sendes afsted forat bringe Emin og hans officerer fra søen til Kavalli. — Kort brev fra Paschaen. — Ankomst af Emin Paschas karavane. — Vi gjør stor stas i leiren. — I det store divan; Selim Bey. — Stairs afdeling drager ind i leiren med store skatte. — Hr. Bonny sendt til Nyanza for at bringe bagage op. — Teksten til mit budskab til resten af oprørerne i Vadelai. — Seddel fra hr. Bonny. — Ankomst af den græske kjøbmand signor Marco. — Selvmord af en zanzibarit ved navn Mrima. — Nabohøvdingerne forsyner os med bærere. — Kaptein Nelson bringer Emins bagage. — Overenskomst med høvdingerne mellem Ituri og Nyanza. — Høvdingen Kabba Rega. — Emin Paschas datter. — Selim Bey faar Brev fra Fadl-el-Mulla. — Paschaen indsættes som ekspeditionens naturforsker og meteorolog. — Paschaen materialist. — Dr. Hassans ankomst. — Inspektion af leiren. — Kaptein Casatis ankomst — Bonny kommer med Avasch Efendi og hans bagage. — Den sjeldneste doktor i verden. — Opdagelse af endel chimpanser. — Paschaen i sit kald som samler. — Maalinger af dverge. — Hvorfor jeg ikke deler Paschaens mening om hans folk. — Reiser fra leiren til søen efter folk og gods. — Zanzibariternes klager. — Formændene. — Hassan Bakari. — De ægyptiske officerer. — Sammenkomst med Schukri Aga. — Floraen paa Bareggahøiderne. — Usiris høvding slutter sig til vort forbund. — Samtale med Emin Pascha om Selim Bey og Schukri Aga. — Henvendelse til Stairs, Nelson, Jephson og Parke i Emins overvær. — Deres svar. — Meddelelser til Selim Bey og Shukri Aga
XXVI. Vi drager afsted til Zanzibar - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
    Falske rygter om fremmede hos Mazamboni. — Endel af Paschaens elfenben. — Osman Latif Effendi giver mig sin mening tilkjende om Vadelai-Officererne. — Min gut Sali som spion i leiren. — Kapt. Casatis anskuelse af Emins bortreise fra hans provins. — Løitnant Stairs tager det første skridt hjemover. — Mine officerers vægt paa forskjellige steder. — Den lille, af Casati opdragne pige. — Jeg optræder som mægler mellem Mohammed Effendi, hans kone og Emin. — Bilal og Serur. — Forsøg paa at stjæle geværer fra zanzibariternes hytter. — Vi hører om uorden og nød i Vadelai og Msva. — To forslag stillede til Emin Pascha. — Signal givet til almindelig mønstring under vaaben. — Emins arabere drives til mønstring af zanzibariterne. — Henvendelse til ægypterne og sudaneserne. — Løitnant Stairs bringer paschaens tjenere ind paa pladsen. — Serur og tre andre hovedsammensvorne tages i forvaring. — Mønstring af Emin Paschas folk. — Osman Latif og hans moder. — Casati og Emin fornærmede. — Forberedelser til opbrud. — Klopfægteri mellem nubieren Omar og zanzibariterne. — De kjæmpende dømmes af mig. — Vi drager afsted fra Kavalli. — Vor styrke. — Rast i Mazambonis land. — Jeg faar mavebetændelse. — Dr. Parkes omhyggelige pleie — Jeg udmaler mig hjemreisen. — Talrige rygter om sammensværgelser i leiren. — Løitnant Stairs med 40 mand fanger Rehan og 22 andre, som var rømte med vore geværer. — En krigsret dømmer Rehan til hængning. — Dr. Parke og Jephson bliver syge. — En til Vadelai bestemt brevpakke falder i mine hænder, og vi faar deraf besked om en stor sammersværgelse blandt Emins officerer. — Samtale med Emin herom. — Schukri Aga kommer til vor leir med to mand. — Løitn. Stairs begraver endel ammunition. — Vi fortsætter marschen til Bunyambiri. — Mazambonis tjenester og gjestfrihed. — Tre soldater kommer med breve fra Selim Bey. — Deres indhold. — Samtale med soldaterne. — De tager brev med fra Emin til Selim Bey — Ali Effendi og hans folk følger med soldaterne til Selim Bey
XXVII. Emin Pascha. — En studie - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
    Undsætningen af David Livingstone sammenlignet med undsætningen af Emin Pascha. — Hovedtrekkene i ekspeditionens reise indtil det første møde med Emin. — Enkelte punkter, i hvilke vi havde faaet falske efterretninger om Emin — Vore høie begreber om Emin Pascha. — Troppernes troskab og Emins overordentlige ubestemthed. — Forbauselsen over at finde Emin som fange ved vor tredje ankomst til Nyanza. — Hvad der kunde have været undgaaet ved lidt mere aabenhed fra Emins side. — Emins dyder og ædle hensigter. — Paschaen fra vort synspunkt. — Emins rang og stilling i Khartum samt stigen til guvernør i Ækvatoria, — Gordons modgang i Sudan. — Emins høflighed og taalmodigned. — Emin overladt til sig selv efter 1883. — Emins ubetydelige opdagelsesreiser. — Rigtigheden af, hvad keiser Hadrian skrev om ægypterne. — Emins kampe med mahdien fra 1883 til 1885. — Dr. Junker tager Emins breve med sig til Zanzibar 1886. — Kabba Rega, Emins erklærede fiende. — Emins virkelige stilling, førend han befriedes af os, hvad der viser umuligheden af en ordentlig regjering. — To dokumenter (det ene fra Osman Digna, det andet fra Omar Saleh) modtagne fra sirdaren, sir Francis Grenfell
XXVIII. Til Albert Edward Nyanza - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
    Beskrivelse over veien fra Bundegunda. — Vi faar en god udsigt til tvillingtoppene i Ruvenzorifjeldene. — Marsch til Utinda. — Paschaens officerer udskjælder den kommanderende officer, hvilket foranlediger en streng ordre. — Kaibugo opfordrer til fiendtligheder mod Uhobo. — Sammenstød med fiender; Casatis tjener Okili dræbt. — Beskrivelse over Ruvenzorifjeldene, seede fra Nboga. — Jephson fremdeles syg. — En liden flygtning ved navn Tukabi. — Kapt. Nelson leder efter et bekvemt færgested. — Vi naar Semliki-floden. — Uledi og Saat Tato svømmer over elven efter en kano. — Angreb af en flok varasuraer. — Alle kommer vel over floden. — I Avambaskoven. — Vor reise til Baki-kundi. — Vi møder enkelte baundve, skovaboriginere. — Ægypterne og deres folk. — Samtale med Emin Pascha. — Nye dele af Afrika. — Overflod af fødemidler. — Ruvenzori, seet fra enden af Ugarama. — To indfødte kvinder giver os lokale oplysninger. — Vi finder en gammel mand i Batuma. — I Bukoko møder vi endel manyuema-fribyttere; deres fortælling. — Fra Bakoroko kommer vi til Mtarega, foden af Ruvenzori. — Løitn. Stairs undersøger med nogle mænd Ruvenzori. — Rami-lulu-dalen. — En fuldendt tropisk skov. — Landsbyer i rydningen ved Ulegga. — En ukonjuhøvdings underkastelse. — Geografiske oplysninger fra vore venner vakonjuerne. — Beskrivelse over vakonjustammen. — Semlikifloden. — Ruvenzori, seet fra Mtsora. — Vi drager ind i Muhamba, og slaar dagen efter leir i Karimi. — Tager endel fedt kvæg fra Rukara. — Rusesses seriba. — Vor første udsigt til Albert Edward Nyanza
XXIX. Nilens udspring, maanebjergene og nilkilderne - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
    Pater Jeronimo Lobo og Nilen. — Kartograferne fra Homers tid. — Hekatæus’ forestillinger om Afrika. — Afrika efter Hipparch. — Den store Ptolemæus’ kort. — Edrisis kort. — Margarita philosophicas kort. — Joh. Ruyschs kort. — Sylvans kort. — Sebastian Cabots kort. — De nyere kortmageres vilkaarligheder. — Constables kort, Edinburgh. — Hvad Hugh Murray fortæller i sin i 1818 udgivne bog. — En smuk afhandling om Nilen af pater Lobo. — Uddrag af endel manuskripter i h e. Ali Pascha Mabruks besiddelse. — Tegning af Gumrfjeldet. — En god beskrivelse over Afrika af Scheabeddin. — Nilen efter Abdul Hassan. — Ali Abu Abd Allah Mohammed om Nilfloden
XXX. Ruvenzori: Skykongen - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
    Nyere reisende, som ikke har faaet dette fjeld at se. — Dets klassiske historie. — Fjeldet seet af os fra Pisgah i 1887. — Tvillingkeglerne og snefjeldet sees af os i januar 1888. — Beskrivelse. — Semlikidalen. — Betegnende figurlig beskrivelse af Ruvenzori. — Hovedafløbene fra snefjeldet — Det frodige strøg, som heder Avambaskoven eller Semlikidalen. — Ly for vindene. — Merkelige nye planter i Avambaskoven. — Sletterne mellem Mtsora og Muhamba. — Forandring af klimat og plantevekst paa høiderne i syd for Ruvenzori. — Dens nordvest- og vestside. — Vore følelser ved synet af Ruvenzori. — Aarsagen til, at saamegen sne bliver liggende. — De opstigende snemasser og de store gruslag. — Korte skitser over den prægtige regnmager og skykonge. — Det indtryk, som Ruvenzoris himmelstræbende isse og snedækkede bryst gjorde paa os alle
XXXI. Ruvenzori og Albert-Edwardsøen - 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
    Vigtigheden af korter i reisebøger. — Den tid, jeg har brugt til mine korter. — Den tørre bund af en indsø opdaget ved Karimi; dens antagelige størrelse. — Erfaringer vundne i denne eiendommelige egn. — Hvad vi lærer ved iagttagelser fra Semlikidalen med hensyn til de to indsøers bækken. — Vidtstrakt slette mellem Rusesse og Katve. — Vasongoraernes seribaer af euphorbier. — Vagandaernes razzia for atten aar siden. — Græs og vand paa de store flade strækninger. — Sidste udsigt til Ruvenzoris sydside. — Byen Katve. — Albert-Edward Nyanza. — Undersøgelse af bundfaldet i Katve saltsøen. — Saltsøens omgivelser. — Dens vands blodfarve. — Den store saltsø ved Katve, undertiden kaldet Mkiyosøen. — Katvesaltets store anseelse. — Albert-Edwards Nyanzas-søboere; bevvaerne slutter ved vor mellemkomst venskab med de indfødte. — Kakuri viser sig med nogle vasongorahøvdinger. — Undersøgelse af den store Katvesø. — Kaiyuras by. — Katvebugten. — En sort leopard. — De indfødtes hytter i Mukungu. — Vi gaar rundt en arm af søen, kaldet Beatricebugten og stopper i Muhokya. — Baghold af endel varasuraer ved Rukoki; slaar dem paa flugt. — Og fanger en mhumakvinde. — Kaptein Nelson og hans afdeling forfølger Rukarabagtroppen — Rast i Buruli; vore vakonju- og vasongora-venner forlader os — Sygdom blandt os paa grund af slet vand — Overgang over Nsongifloden. — En varasurafange. — Sygdom og død blandt ægypterne og de sorte. — Vor sidste træfning med varasuraerne ved Kavandarepasset. — Bulemo-Ruigi overgiver sit land til os. — Paschaens mønsterliste. — Jeg og flere andre faar feber i Katari. — Albert-Edwardsøens sydside og dens tilløb. — Vort første og sidste syn af søen samt dens farve — Hvad vi kunde have seet, dersom det havde været en klar dag
XXXII. Gjennem Ankori til Alexandra-Nilen - 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
    Veiene til havet, gjennem Uganda, gjennem Ankori, til Ruanda og derfra til Tanganyika — Vi bestemmer os for Ankori. — Vi gjør holdt i Kitete og ønskes velkomne i kong Antaris navn. — Underholdes af Masakuma og hans kvinder. — To kristne fra Uganda, Samuel og Zacharias, viser sig i leiren. Zacharias giver en beretning om nylig forefaldne forbausende begivenheder i Uganda. — Mvangas, Ugandas konges opførsel. — Vore folk kommer sig efter feberepidemien. — Vandring opover dalen mellem Ivanda og Dennyhøiderne. — Vi leirer os i Vamaganda — Dets beboere — Overgang over Rvisifloden. — Gave fra kongens moder. — De indfødte egges ved nogle af vore folks uforskammede opførsel. — En hændelse, som viser, hvorledes folk kan afvige i sine domme om en sag. — Rast i Rusussudalen. — Uddrag af min dagbog. — Vi fortsætter vor reise nedover Namiandjadalen. — De fredelige indfødte vender sig mod os, men tugtes af prins Uschunkus folk. — Prinsen beundrer Maksin-kanonen. — Et nyt gesandtskab fra de kristne i Uganda. — Jeg har en lang samtale med dem. Uddrag af min dagbog. — Mit svar til dem. — Vi kommer ind i Mavonadalen. — Og faar se Alexandra-dalen. — Alexandra-Nilen
XXXIII. Stammerne i græslandet - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
    Vahumaerne, en fuldstændig modsætning til dvergene: deres efterkommere. — Stammer, som er nær beslægtede med den ægte negertype. — Stammerne i Nilbækkenet. - Hyrderne. — Sagnene i Unyoro. — Efterretninger om vahumaerne samlede under opholdet i Kavallileiren. — Høvdingerne Kavalli, Katto og Gavira gjør mig til sine fortrolige. — Gamle Rugudjis erindringer. — Hyrdelandet mellem Albertsøen og skoven. — Kvæget i strøget omkring Kavalli; dets melkeevne. — Tre trætter om kvæg, som jeg bliver opfordret til at dømme i. — Kvindernes pligter i husholdningen. — Vahumaernes klædedragt. — Gamle ægyptiske og æthiopiske skikke bevarede blandt græslandets stammer — Stammernes skikke, sedvaner og religion. — Stakkels Gaddo, mistænkt for sammensværgelse mod sin høvding Kavalli: hans død. — Vahumaernes levevis. — Græslandets klima
XXXIV. Til den engelske missions-station ved sydenden af Victoria Nyanza - 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391
    Ankori og Karagve seede fra to sider. — Karagve og Alexandra Nilen. — En af nubierne fanget næsehornunge sætter sig til modværge i leiren. — Vadi Asmanis forsvinden. — Paschaens mening om Casati. — Dr. Parke og pygmæfrøkenen. — En pygmæguts opførsel. — Kibbo-Bora mister sin kone ved de varme kilder. — Ankomst til Kuforra. — De sidste konger i Karagve. — Kiengo ligner kaptein Nelson med Speke. — Kongen af Uganda meget frygtet i Karagve. — Ndagara nægter at lade vore syge blive i hans land. — Leiren i Uthenga; folketab paa grund af kulden. — Vi kommer ind i Idangiro, og maa fra nu af kjøbe mad. — Urigi søen. — I byen Mutara gaar Fadl ell Mullah amok blandt de indfødte og udleveres til dem. — Unyamatundosletten. — Rast i Ngoti; Mengi deres høvding. — Kadjumbas land. — Vi faar en god udsigt over Victoriasøen. — Løver og menneskeben i nærheden af vor leir. — Begivenhederne i 1888 har aabnet os en fredelig vei ud til havet. — Vi naar Amranda og Bvanga. — De franske missionærer og deres station i Usambiro. — Ankomst til hr. Mackays hus, den engelske missionsstation. — Hr. Mackay og hans bøger. — Vi faar hvile ud, fornye vore forraad o. s. v. — Mackay og Deakes gjør et prægtigt gjæstebud ved vor afreise. — Det sidste brev fra hr. A. M. Mackay af 5te januar 1890
XXXV. Fra Victoria Nyanza til Zanzibar - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
    Missionen ved bredderne af Victoria Nyanza og ved Kongo. — Veien fra Mackays station. — Landet ved Genge. — Megen vanskelighed ved at holde fred i Kungu. — Fredsbrud i Ikoma. — Monangva fanges og slippes løs. — Vasukumastammen angriber os, men flygter tilsidst. — De indfødte følger os fra Nera til Seke. — Forræderi. — Vi kommer ind i Sinyanga. — Venskab mellem vore folk og de indfødte. — Vedvarende angreb af de indfødte. — Svære afgifter. — Tilintetgjørelse af en karavane — Distriktet Usongo og dets høvding Mittinginya. — Hans omegn og naboer. — To franske missionærer indhenter os. — Menneskelige hjerneskaller ved Ikungu. — Vi møder en af Tippu Tibs karavaner fra Zanzibar. — Forvirring i Ugogo. — Løitn. Schmidt hilser os velkommen ved den tyske station Mpvapva. — Emin Pascha besøger de franske missionærer i Saint Esprit. — Fædrene kjender ikke Emins ry. — Vore postforsendelser er i regelen paa vidvanke i Afrika. — Indhold af udklip af aviser. — Baron von Gravenreuth og andre møder os i Msva. — Ankomst af en ekspedition med europæiske madvarer, klæder og støvler til os. — Major Wissmann. — Han og Schmidt ledsager Emin og mig til Bagamoyo. — Middag og gjester i den tyske officersmesse. — Major Wissmann udbringer skaalen for gjesterne. — Emins og mit svar paa den. — Emins uheld. — Jeg besøger Emin paa hospitalet — Doktor Parkes sygdom. — Emin Pascha gaar i den tyske regjerings tjeneste. — Emin Paschas brev til hr. John Kirk. — Pludselig ende paa Emins bekjendtskab med mig. — Tre leiligheder, ved hvilke jeg formodentlig har fornærmet Emin. — Emin frygter for ikke at komme i virksomhed. — Det britisk østafrikanske kompani og Emin. — Venlighed og gjestfrihed i Zanzibar. — Penge, som de overlevende af undsætnings-ekspeditionen har tilgode. — Tippu Tibs agent i Zanzibar, Djaffar Tarya. — Konsular-dommeren tildømmer mig en beslaglæggelse ligeoverfor Djaffar Tarya. — I Kairo. — Slutning
    Tillæg - 437
A. Telegramhilsener modtagne i Zanzibar - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
B. Anmerkninger - 446, 447
C. Fra Atlanterhavet til det Indiske Hav - 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
D. Regnskab over Emin Pascha-understøttelsesfondet - 465, 466
Register till anden del - 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477
Forlagets reklame - 478, 479, 480

Project Runeberg, Wed Jul 29 18:50:06 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/morkeste/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free