- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
IV. Bind. Clemens - Eynden

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

IV. BIND
Clemens - Eynden.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1890.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är fjärde bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside
Clemens, Johan Frederik, 1749-1831, Kobberstikker - 1, 2, 3, 4
Clemensen, Johan Lorentz, 1808-83, Læge - 4, 5
Clement, -1536, «Skipper» - 5, 6, 7
Clément, Daniel Louis, 1820-77, Bogbinder - 7, 8
Clement, Kund Jung Bohn, 1803-75, historisk Forfatter - 8
Clementin, Diderik Blicher, 1749-84, Præst - 8, 9
Clementin, Niels Hjersing, 1721-76, Skuespiller - 9, 10
Clementsen, Niels, -1518, Rigsraad - 11, 12
Clementsen, Rasmus, -1529 - 12, 13
Clemmensen, Andreas Laurits, f. 1852, Arkitekt - 13, 14
le Clerc, Louis Auguste, 1688-1771, Billedhugger - 14
Cleyn, Frants, 1582-o. 1658, Maler - 14, 15
Clitau, Thomas Christensen, 1694-1754, Forfatter - 15, 16
Clod, Marcus, 1795-1858, Præst - 16
Clüver, Ditlev, -1708, Mathematiker, Astronom - 16, 17
Clüver, Johan, 1593-1633, Theolog og Historiker - 17, 18
Clæden, Georg, 1704-81, Borgmeste, Forfatter - 18, 19
Coclicus, Adrian Petit, 1500-, Sanger og Komponist - 19
Coffre, Benoit, -o. 1722, Maler - 19, 20, 21
Cohen, Asser Daniel, 1794-1863, jødisk Theolog og Forfatter - 21
Colban, Erik Andreas, 1760-1828, Præst - 21, 22
Colbjørnsdatter, Anna, o. 1665-1736, Præstekone - 22, 23, 24, 25
Colbjørnsen, Annette Marie Christine, 1818-87, Forfatterinde - 25
Colbjørnsen, Christian, 1749-1814, Justitiarius - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Colbjørnsen, Hans, o. 1680.1754, Handelsmand - 36, 37, 38
Colbjørnsen, Herman, 1727-94, Lagmand - 38
Colbjørnsen, Jacob Edvard, 1744-1802, Retskyndig - 39, 40
Colbjørnsen, Peder, 1683-1738, Handelsmand - 40, 41, 42, 43
Cold, Christian Magdalus Thestrup, 1754-1826, Generalprokurør - 43
Cold, Daniel Hans Henrik Otto, f 1827, Læge - 43, 44
Cold, Isaac Andreas, 1718-61, Overhofrets-Justitiarius - 44, 45
Colding, jvfr. Kolding. - 45
Colding, Ludvig August, 1815-88, Ingeniør og Fysiker - 45, 46, 47, 48, 49
Colditz, Melchior, -1523-, kongl. Sekretær - 49, 50
Collett, James, 1655-1727, Handelsmand - 50, 51
Collett, James, 1728-94, Handelsmand - 51, 52
Collett, John, 1758-1810, Handelsmand - 52, 53, 54
Collett, Jonas, 1772-1851, norsk Statsmand - 54, 55, 56, 57, 58, 59
Collett, Matthias, 1708-59, Amtmand - 59
Collett, Peter, 1766-1836, Højesteretsassessor og Godsejer - 59, 60
Collett, Peter, 1767-1823, Hof- og Stadsretsassessor - 60, 61
Collin, Edgar, f. 1836, Dramaturg og Journalist - 61, 62
Collin, Edvard, 1808-86, Departementschef, litterær Samler - 62, 63, 64
Collin, Jonas, 1776-1861, Finansdeputeret - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Collin, Jonas Baltzersen, 1705-70, Lotteriinspektør, Handelsmand og Fabrikant - 70, 71
Collin, Jonas Sigismund, f. 1840, Zoolog - 71, 72
Colnet, Robert, -1694, Glasbrænder og Artillerist - 72
Colsmann, Johannes, 1771-1830, Læge - 72, 73
Colstrup, Jens, 1646-1721, Præst - 73, 74, 75
Como, Antonio, -1756-, Balletmester - 75, 76
de Coninck, Adolphe Louis Charles, 1814-72, juridisk Embedsmand, Politiker, dramatisk Forfatter - 76, 77
de Coninck, Charles Edvard, f. 1823, Handelsmand - 77
de Coninck, Frédéric, 1740-1811, Handelsmand - 77, 78
de Coninck, Louis, 1788-1840, Søofficer - 78, 79
de Coninck, William Frederik, f. 1822, Legationsraad, Oversætter - 79, 80
Coning, Jacob, 1650-o. 1720, Maler - 80
Conradi, Georg Johannes, 1679-1747, Superintendent - 80, 81, 82
Conradsen, Harald, f. 1817, Medaillør - 82, 83
Conradsen, Johannes, 1783-1856, Medaillør - 83
Conradt, Jørgen, 1771-1851, Kobbersmed - 83, 84
Conring, Louise Martinié Laurette, f. 1824, Forstanderinde for Diakonissestiftelsen - 84, 85
Coopmans, Gadso, 1746-1810, Læge og Kemiker - 85, 86
Cordsen, Stephan Hofgaard, 1727-1800, Justitiarius - 87
Cormaillon, Charles Damas, -1712, Officer - 87, 88
Cornelisen, Christian, -1684, Gouvernør i Guinea - 88, 89
Cortsen, Johan, 1814-88, Snedkermester - 89
Cortzen, Carl Johannes Otto, f. 1828, Pianist - 88, 89, 90
Corvinus, s. Ravn. - 90
Coucheron, Anton, -1689, Officer - 90
Coucheron, Anton Jacob, 1682-1736, Officer - 90, 91
de la Condraye, François Celestin de Loynes, -1815, Navigationslærer - 91
la Cour, Janus Andreas Bartholin, f. 1837, Landskabsmaler - 91, 92
la Cour, Jørgen Carl, f. 1838, Landøkonom - 92, 93, 94
la Cour, Lauritz Ulrik, 1802-75, Landmand - 94, 95
la Cour, Niels Georg, 1797-1876, Officer - 95, 96
la Cour, Poul, f. 1846, Fysiker - 96
Courländer, Bernhard, f. 1815, Pianist - 96, 97
Courtonne, Elias, -1750, Klædefabrikant - 97
Crage, Nicolaus, -1543-, Hofpræst - 97, 98
Cragengelt, Genete Jacobsdatter, -1567, skotsk Adelsdame - 99
Cramer, Andreas, -o. 1679, gottorpsk Hofraad - 99
Cramer, Andreas Wilhelm, 1760-1833, Retslærd - 100
Cramer, Christian, 1699-1764, Skolemand - 100
Cramer, Johan Andreas, 1723-88, Theolog - 100, 101, 102, 103, 104
Cramer, Peter, 1726-82, Maler - 104, 105
Cramer, Peter, 1737-1822, Præst - 105, 106
Cramer, Peter Christian, 1762-1818, Præst - 106
Crantz, Joham, 1672-1751, Præst - 106, 107
Crappé, Roland, -1620-, nederlandsk Kjøpmand - 107
Reventlow-Criminil, Heinrich Anna Greve, 1798-1869, Statsminister - 107, 108, 109, 110
Reventlow-Criminil, Joseph Carl Greve, 1797-1860, Kancellipræsident - 110, 111, 112, 113
Croi, s. Croy - 113
Crone, Hans Christian Rasmus, f. 1851, Mathematiker - 113
Crone, Martin Anton Christian, f. 1817, Præst och historisk Forfatter - 113, 114
Crone, Vilhelm Christoffer, 1813-87, Politidirektør - 114, 115
du Cros, Joseph August, o.1640-1728, diplomatisk Æventyrer - 115, 116
Croy (Croi), Carl Eugen Hertug af, 1651-1702, Officer - 116, 117
Crumsee, Hans Ernst, -1678, s. Krumsee - 117
Cruse, Philip, o. 1598-1676, gottorpsk Raad - 117, 118
Crusius, Magnus, 1697-1751, Theolog - 118
Cruys, Cronelius, 1657-1727, Admiral i russisk Tjeneste - 118, 119
Crüger, Simon, -1760, s. Krüger - 120
Cunningham, John, -1652, Søofficer - 120
Cypræus, Johan Adolf, 1592-, Præst - 120, 121
Cypræus, Poul, 1536-1609, Jurist og Historiker - 121, 122, 123
v. Czernichow (Zernichow), Christian Diderich, -1647-, Officer - 123, 124
v. Czernickow, Hans Jacob, 1749-1830, Officer - 124
Cæcilia, -1131-, Knud den helliges og Edels Datter - 124, 125
Cæcilia, -1439-, Kong Erik af Pommerns Frille - 125
Cæsar, Philip, -1610-, Hofpræst - 125, 126
    

D


Daa, Claus, 1579-1641, Rigsadmiral - 127, 128
Daa, Claus, 1640-78 - 128, 129
Daa, Gregers, 1658-1712, Officer - 129, 130
Daa, Herluf Trolle, 1565-1630, Admiral - 130, 131
Daa, Jørgen, -1619, Admiral - 131
Daa, Oluf, -1461, Biskop i Roskilde - 131
Daa, Oluf, 1606- - 132, 133
Daa, Valdemar, o. 1616-91 - 133, 134
Dagmar, -1212, Valdemar Sejrs første Dronning - 134, 135
Dagmar (Maria Sophie Frederikke D.), f. 1847, Kejserinde af Rusland - 135
Dahl, Bendt Treschow, f. 1836, Sprogmand - 135, 136
Dahl, Carl Bodilius August, 1810-70, Stiftamtmand - 136
Dahl, Christian Florus Balduin, f. 1834, Musikdirigent - 136, 137
Dahl, Emil Ferdinand, 1817-79, Guldsmed - 137
Dahl, Frederik Clemens Bendtsen, f. 1822, Realskolebestyrer - 137, 138
Dahl, Frederik Peter Jacob, 1788-1864, Sprogmand - 138, 139
Dahl, Hans Jørgen, 1694-1779, Regimentsskriver, Landmand - 139, 140
Dahl, Johan Christian, 1764-1821, Læge - 140
Dahl, Kristen Hans Jørgen, f. 1830, sproglig Forfatter - 140, 141
Dahl, Nicolai Thomas, -1777, s. Dall - 141
Dahl, Niels Carl Michaelius Flindt, 1812-65, Marinemaler - 141
Dahl, Torkild Christian, 1807-72, Politiker, Stiftamtmand - 141, 142
Dahlén, Carl, -1851, Danser - 142, 143
Dahlén, Johanne Elisabeth, 1767-1845, Skuespillerinde - 143
Dahlerup, Edouard August, 1812-82, Læge - 143, 144
Dahlerup, Hans Birch Baron, 1790-1872, Søofficer - 144, 145, 146, 147, 148
Dahlerup, Jens Vilhelm, f. 1836, Arkitekt - 148, 149, 150
Dahlmann, Friedrich Christoph, 1785-1860, Historiker - 150, 151, 152
Dahlstrøm, Frederik Chirstian Emil, f. 1815, Stiftamtmand - 152
Dajon, Nicolai, 1748-1823, Billedhugger - 152, 153
Dalberg, Carl Anton Sciawitsky, f. 1835, Officer - 153, 154
Dalby, Christopher Hansen, -1600-, theologisk Forfatter - 154, 155
Dalgas, Carl Frederik Isak, 1787-1870, landøkonomisk Forfatter - 155, 156, 157
Dalgas, Carlo Edvardo, 1820-51, Dyrmaler - 157
Dalgas, Enrico Mylius, f. 1828, Ingeniør og Hededyrker - 157, 158, 159, 160
Dalhoff, Jørgen Balthasar, 1800-90, Kunsthaandværker - 160, 161
Dalhoff, Nicolai Christian, f. 1843, Præst - 161, 162
Dall (eller Dahl), Nicolai Thomas, -1777, Maler - 162, 163
Dallin, Anders Bentsen, -1607, Biskop - 163
Dallin, Mogens Bertelsen, -o. 1619, Magister - 163, 164
Dalsgaard, Christen, f. 1824, Maler - 164, 165
Dalsgaard, Jens Nikolaj Leth, f. 1825, Præst - 165
Dam, Mads Gregers, 1791-1863, Violinist - 165, 166
Dame, Friedrich, 1567-1635, Præst - 166, 167
Damgaard, Anders Knudsen, f. 1808, Præst - 167, 168
Damkier, Jacob Rasmus, 1810-71, Præst - 168
Damkier, Jens Emil, 1811-58, Jurist og Politiker - 168, 169
Dampe, Jacob Jacobsen, 1790-1867, Politiker - 169, 170, 171
Danchel, Folkmar, 1672-1726, Præst - 171
Danchel, Poul, 1685-1743, Præst - 171, 172
Danchell, Henrik Leonhard, 1802-71 - 172, 173
Danckwardt, Christian Albrecht, -1710, Officer - 173
Danckwart, s. Danwart - 173
Danckwerth, Caspar, -1672, topografisk Forfatter - 173, 174
Danell, David Urbanus, -1660, Søofficer - 175
Danielsen, Erasmus, 1743-1809, Rektor - 175
Dankwardt, s. Danckwardt - 176
Dankwart, Frederik Christian Emil Theodor Claus, 1782-1856, Direktør i det udenlandske Departement - 176
Dankwerth, s. Danckwerth - 176
Dannefer, Jacob Nielsen, -1676, Officer - 176, 177, 178
Dannemand, Bente Frederikke, 1790-1862, Frederik VI's Mætresse - 178, 179
Danner, Louise Christine Grevinde, 1815-74, Frederik VII's Gemalinde - 179, 180, 181, 182
Danneskjold-Laurwigen, Christian Conrad Greve, 1723-83, Søofficer - 182, 183, 184
Danneskjold-Laurwigen, Ferdinand Anton Greve, 1688-1754, Gehejmekonferensraad - 184
Danneskjold-Laurwigen, Frederik Ludvig Greve, 1717-62, Officer - 185
Danneskjold-Løvendal, s. Løvendal - 185
Danneskjold-Samsøe, Christian Greve, 1702-28, Bogsamler - 185, 186
Danneskjold-Samsøe, Christian Conrad Sophus Greve, 1774-1823, Amtmand - 186, 187
Danneskjold-Samsøe, Christian Conrad Sophus Greve, 1800-86, Gehejmeraad - 187, 188
Danneskjold-Samsøe, Christian Frederik Greve, f. 1838, Politiker og Landmand - 188
Danneskjold-Samsøe, Frederik Greve, 1703-70, Generaladmiral-Lieutenant, Statsminister - 189, 190, 191, 192, 193, 194
Danneskjold-Samsøe, Frederik Christian Greve, 1722-78, Generalpostdirektør - 194
Danneskjold-Samsøe, Frederik Vilhelm Steen Greve, f. 1837, Politiker - 194, 195
Danneskjold-Samsøe, Johanne Henriette Valentine Grevinde, -1843, s. ovfr. S. 187. - 195
Danneskjold-Samsøe, Otto Sophus Greve, f. 1804, Generalpostdirektør - 195, 196
Danneskjold-Samsøe, Ulrik Adolf Greve, 1723-51, Søofficer - 196
Danrop, Melchior, 1525, s. Colditz (ovfr. S. 49) - 196
Danxt, Cort, 1669-1726, Bogholder - 196, 197
Darbes, Johan Anton Peter Poul, 1750-1815, Musiker - 197
Darre, Jocob Hersleb, 1757-1841, Præst - 197, 198
Darre, Mentz Christoffersen, -1657, s. Christoffersen (III, 584) - 198
Darre, Michael, 1728-1804, Officer - 198, 199
Darre, Niels Stockfleth, 1765-1809, Officer - 199, 200
Dass, Benjamin, 1706-75, Skolemand og Lærd - 200, 201, 202
Dass, Peter (Petter), 1647-1708, Præst og Digter - 202, 203, 204, 205, 206, 207
Dassow, Theodor, 1648-1721, Superintendent, Orientalist - 207, 208
Daue, Hans Heinrich Nicolai Johannes, F. 1824, Officer - 208, 209
Daugaard, Christine Margaretha, f. 1831, Forfatterinde - 209, 210
Daugaard, Jacob Brøgger, 1796-1867, Biskop - 210, 211
Dauw, Frederik Johan Valentin, 1706-52, Præst - 211, 212
Dauw, Johan, 1679-1723, Præst - 212, 213
David, Christian Georg Nathan, 1793-1874, Politiker, Nationaløkonom - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Davids, Mathias, 1800-77, Amtmand - 220, 221
Davidsen, Jacob, f. 1813, Redaktør og Publicist - 221, 222
Debes, Jens Peter Gløersen, 1776-1832, Højesteretsassessor - 222
Debes, Lucas Jacobsen, 1623-75, Præst, Topograf - 222, 223
Decker, Christian August Heinrich, 1806-84, Præst - 223, 224
Decker, Jacob, 1773-1834, Præst - 224
Deckmann, Christian Gottlieb, 1798-1837, Læge - 224, 225
van Deen, Isaak Abrahamson, 1805-69, Læge - 225
Degen, Carl Ferdinand, 1766-1825, Mathematiker - 225, 226, 227, 228
Degen, Johan Philip, 1737-89, Musiker og Maler - 228
Degenfeld, Hannibal Baron, 1647-91, Officer - 228, 229
Degn, Thord, -1360-, Landstingshører - 229, 230
Dehn, Agnes Nathalie, s. Gjørling - 230
v. Dehn, Ferdinand August, 1689-1760, Officer - 230
v. Dehn, Frederik Ludvig Greve, 1697-1771, Minister - 230, 231, 232
Deichman, Barholomæus, 1671-1731, Biskop - 232, 233, 234, 235, 236, 237
Deichman, Carl, 1700-80, Jærnværksejer, Samler - 237, 238
Deichman (Deichmann), Evert (Edvard), 1680-1732, Søofficer - 238, 239
Deichman, Peter, 1703-66, Officer - 239, 240
Deichmann, Jacob, 1788-1853, Boghandler - 240, 241
Delcomyn, Ernst Adolph, f. 1828, Handelsmand - 241, 242
v. Delden, Johan Bøcher, -1630-, Handelsmand - 242
Delong, Albert Herman Peter Gabriel Baron, 1798-1865 - 242, 243
Demant, Hans Stephan Anton Ludvig, f. 1828, Mekaniker - 243
Denne, Claus Hensen, -1524-, Hospitalsforstander - 244, 245
v. Dernath, Gerhard Greve, -1710-, gottorpsk Gehejmeraad - 245
Descampeaux, Nicolas Jacques André Yanssens, 1732-95, Professor - 245, 246
Desmercières, Johan Henrik, 1687-1778, Kollegiedeputert - 246, 247
Desroches de Parthenay, Jean Blaise, -1766, Forfatter - 247, 248
Dessau, David, f. 1819, Stenograf - 248
Detharding, Georg, 1671-1747, Læge - 248, 249, 250
Deuntzer, Johan Henrik, f. 1845, Retslærd - 250, 251, 252
van Deurs, Carl, 1800-62, Læge - 252
Devegge, Caroline Marie, s. Preisler - 253
Devegge, Ole, 1772-1847, Numismatiker - 253
v. Dewitz, Frantz Joachim, 1666-1719, Officer - 254, 255, 256, 257, 258
v. Dewitz, Ulrik Otto, 1671-1723, Officer - 258, 259
Dichman, Carl Frederik, 1763-1806, sproglig Forfatter - 259
Dickman, Gustav Adolph, 1795-1853, Rektor - 259, 260
Didrichsen, Didrich, 1752-1821, landøkonomisk Forfatter - 260, 261
Didrichsen, Didrik Ferdinand, 1814-87, Botaniker - 261, 262
v. Diede, Wilhelm Christopher, 1732-1807, Diplomat - 262, 263, 264, 265
Dieterich, Helwig, 1601-55, Læge - 266
Dietrichson, Erasmus, 1673-1737, Officer - 267
Dietrichson, Frederik, 1723-91, Officer - 267, 268
Dilleben, Christian Gottfried, -1783, Officer - 268
Dina Winhovers, -1651 - 268
Dinesen, Adolph Wilhelm, 1807-76, Officer - 269, 270
Dinesen, Adolf Wilhelm, f. 1845, Officer, Landmand og Forfatter - 270, 271
Dinesen, Lars, f. 1838, Politiker - 271, 272
Dinggreve, Henrik, -1607, Hofpræst - 273
Dipple, Johan Conrad, 1673-1734, Alkymist og Læge - 273, 274, 275
Dirckinck Friherre af Holmfeld, Constant Peter Heinrich Maria Walpurgis, 1799-1880 - 276, 277, 278, 279
Dirckinck Friherre af Holmfeld, Johan Carl Daniel Ulysses, 1801-77, Diplomat - 279, 280
Diriks, Christian Adolph, 1775-1837, norsk Statsraad - 280, 281
Discher, Gregers Johannes, 1772-1849, Præst - 281
Dithmer, Hans Henrik, 1780-1848, Teglværksejer - 281, 282
Ditlev (rettere Thetlev), -1157, Son af Edlar - 282
Ditlevsen, Johan Gottlob, f. 1836, Læge - 282
Ditmer (eller Ditmar), Hinrich, -1677, Maler - 282, 283
Ditzel, Christian Andreas, f. 1805, Læge - 283
Ditzel, Peter Wilken Heiberg, f. 1841, Læge - 284
Djørup, Michael, 1803-76, Læge - 284, 285
Doberck, August William, f. 1852, Astronom - 285
van Dockum, Carl Edvard, f. 1804, Søofficer - 285, 286, 287, 288, 289
van Dockum, Jost, 1753-1834, Søofficer - 289, 290, 291
van Dockum, Martin, o. 1705-1769, Møllebygger og Fabrikant - 291, 292
Dodt, Christian Harry Carl Adolf Luis Waldemar Beatus, f. 1817, Forfatter - 292, 293
Dohlmann, Augusta Johanne Henriette, f. 1847, Malerinde - 293
v. Dohna, Christoffer Borggreve, 1540-84, Feltherre - 294, 295
v. Dohna, Frederik Borggreve, -1564, Hærfører - 295
Dolmer, Jens (Nielsen), o. 1611-70, Historiker - 295, 296, 297
Dombroick, Maximilian Wilhelm, -1752, Officer - 297
v. Donop, Simon Henrik, -1727, Officer - 298
Dons, Elisabeth Caroline Cathrine, f. 1864, Sangerinde - 298, 299
Dons, Jens Bing, 1734-1802, Retslærd - 299
Dons, Povel, 1783-1843, Forfatter - 299, 300
Dorn, Reimar, 1594-1655, kongelig Raad - 300, 301
Dorothea, 1430-05, Dronning - 301, 302, 303
Dorothea, 1511-71, Dronning - 304, 305, 306
Dorothea, Hertuginde af Brunsvig-Lyneborg, 1546-1617 - 306
Dorothea, Hertuginde af Meklenborg, 1528-75 - 306
Dorothea, Kurfyrstinde af Pfalz, 1520-80 - 306, 307
Dorothea, Hertuginde af Preussen, 1504-47 - 307, 308
Dorothea Elisabeth, 1629-87 - 308, 309
Dorph, Anton Laurids Johannes, f. 1831, Maler - 309, 310
Dorph, Niels, 1681-1758, Biskop - 310, 311
Dorph, Niels Vinding, 1783-1858, Skolemand og Oversætter - 311, 312
Dorrien, Johan, 1746-1813, Officer - 312, 313
Dorrien, Liebert Hieronymus, 1742-1814, Officer - 313
Dorsch, Peder Jørgensen, -1685, Præst - 314
Dorscheus, Hans Pedersen, 1661-1706, Præst - 314, 315
Dose, Ernst Ulrik, o. 1656-1706, Deputeret for Finanserne - 315
Dowland, John, 1563-1626, Musiker - 315, 316, 317
Drachard, Bjørn, 1595-1667, Professor - 317
Drachardt, Christian Lauritzen, 1709-78, Missionær - 317, 318
Drachmann, Anders Bjørn (kaldet Asbjørn), f. 1860, Filolog - 318, 319
Drachmann, Anders Georg, f. 1810, Læge - 319, 320
Drachmann, Holger Henrik Herholdt, f. 1846, Digter - 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
Drakenberg, Christen Jacobsen, 1626-1772 - 327, 328
Dreier (Drejer), jvfr. Dreyer - 328
Drejer, Abraham, 1671-1736, Lagmand, Berghauptmand - 328, 329
Drejer, Carl Peter Frederik, 1808-71, Politiker - 329
Dreier, Frederik Henrik Hennings, 1827-53, social-økonomisk Forfatter - 329, 330, 331
Drejer, Jacob, 1744-1813, Institutbestyrer - 331, 332
Drejer, Joachim Lund, 1792-1853, Læge - 332
Drejer, Ove Christian, 1806-36, Digter - 333
Drejer, Peter Carstensen, -1703, Lagmand - 333, 334
Drejer, Salomon Thomas Nicolai, 1813-42, Botaniker - 334, 335, 336
Dreier, Vilhelm Henrik, 1798-1865, Jurist - 336, 337
Dresing, Frederik Nicolai, f. 1823, Politiker - 337
Dresselberg, Anders, 1543-1613, Landsdommer - 337, 338
Dresselberg, Vilhelm, -1620, Landsdommer - 338
Drewsen, Adolph Ludvig, 1803-85, Justitiarius - 338, 339
Drewsen, Christian, f. 1799, Papirfabrikant - 339
Drewsen, Hans Christian, 1823-1874, Galvanoplastiker - 339, 340
Drewsen, Harald, 1836-78, Arkitekt - 340
Drewsen, Johan Christian, 1777-1851, Landøkonom, Industridrivende og Politiker - 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Drewsen, Michael, 1804-74, Papirfabrikant og Politiker - 346, 347
Drewsen, Viggo, 1830-88, filosofisk Forfatter - 347, 348
Dreyer, jvfr. Dreier (Drejer) - 348
Dreyer, Andreas, -1686, Søofficer - 348
Dreyer, Christopher Vilhelm, 1737-1810, Diplomat - 349, 350, 351, 352, 353
Dreyer, Dankvart Christian Magnus, 1816-52, Maler - 353, 354
Dreyer, Johan Christopher Frederik, f. 1814, Officer - 354, 355
Dreyer, Johan Ludvig Emil, f. 1852, Astronom - 355, 356
Dreyer, Jørgen Christian, f. 1832, Bogtrykkeriejer - 356, 357
Drieberg, Carl August Vilhelm, 1749-1825, Generalkrigskommissær - 357, 358
Dros, Johannes, -1289, Ærkebiskop - 358, 359
Drubin, Chilian, -1747-, Parykmager - 359
Due, Jens, -o. 1419, Hofmester - 359, 360
Due, Johan, -1609 - 360
Due, Manderup, o. 1598-1660 - 360, 361
Due, Manderup, 1668-1710, Officer - 361
Dumreicher, Carl Otto, 1799-1875, Overappellationsrets-Præsident - 362
Dumreicher, Johan Heinrich, 1703-61, Søofficer - 362, 363
Duncan, Jacob, -1685, Officer - 363, 364
Duntzfelt, Christian Vilhelm, 1762-1809, Handelsmand - 364, 365
Duntzfelt, William Frederik, 1792-1863, Handelsmand - 365, 366
Dupuy, s. du Puy - 366
Durham, Alexander, -1600, en skotsk Adelsmand - 366
Duseberg, Johann Friedrich, 1809-78, Læge - 366, 367
Dutillet, Mimi, født Prin, -1767-, Danserinde - 367
Duurloo, Hans Peter, f. 1816, Skolemand - 367, 368
Dybdahl, Jens Andreas, 1832-79, Docent i Havebrug - 368, 369, 370
Dybvad, Christoffer, o. 1578-1622, Mathematiker - 370, 371, 372, 373
Dybvad, Jørgen, -1612, Professor - 373, 374, 375, 376
Dyppel, Jørgen Iversen, s. Iversen - 376
Dyre, Mette Iversdatter, -o. 1520, Datter af Iver Jensen - 376, 377, 378
Dyre, Offe, -1286-, Kammermester - 378
Dyre, Peder Christensen, -o. 1571 - 378, 379
Dyrholm, Jens Sørensen, 1810-75, Lægprædikant - 379, 380
v. Düring, Ernst Frederik, 1738-1809, Officer - 380, 381
Dürkop, Heinrich, 1671-1731, Præst - 381, 382
Dyrlund, Niels Kristian Folmer, f. 1826, Sprogmand - 382, 383
Dyrskjøt, Peder Larsen, 1630-1707, lærd Bonde - 383, 384
Dyssel, Johan Arndt, 1726-95, Præst - 384, 385
Dyssel, Johan Arndt, 1798-1846, Polytekniker - 385, 386
Dütsch, Otto Johann Anton, 1823-63, Komponist - 386, 387
Dyveke, -1517, Christian II's Frille - 387, 388
Døderlein, Georg Michael, 1699-1763, Officer - 388, 389
Døderlein, Michael Sundt, 1740-86, Mathematiker, Politimester - 389, 390
v. Döring, Johann, 1741-1818, Amtmand - 390
Dörr, Friedrich Heinrich Jacob Ludwig, f. 1831, Redaktør, Forfatter - 390, 391
    

E


Ebbe, -1219-, Biskop - 392
Ebbel, s. Ebel - 392
Ebbesen, Frederik, 1768-1836, Præst - 392, 393
Ebbesen, Niels, -1340 - 393, 394, 395, 396
Ebbesen, Oluf, -o. 1247 - 396
Ebbesen, Peder, -1256 - 396, 397
Ebbesen, Sune, -1186 - 397, 398
Ebel (Æbel, Abel), David, -o. 1576, Musiker - 398
Ebel, Just, 1620-1700, Officer - 398, 399
Ebers, Johann Jacob Heinrich, 1781-1858, Læge - 399
v. Eberstein, Ernst Albrecht, 1605-76, Officer - 399, 400, 401
Eberstein, Ludvig Albertsen, -1328, Marsk - 401, 402, 403
Ebisch, s. Ehbisch - 403
Eckardt, Christian Frederik Emil, f. 1832, Maler - 403, 404
Eckardt, Johan Christian Frederik, f. 1823, Landmand - 404, 405
Eckardt, Josephine Hortensia Nancy Adelaide, f. 1839, Skuespillerinde - 405, 406, 407
Eckenberger, Blasius, 1524-1616, Retslærd - 407, 408
Eckerick, s. Lubbes - 408
Eckersberg, Christoffer Vilhelm, 1783-1853, Maler - 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
Eckersberg, Erling Carl Vilhelm, 1808-89, Kobberstikker - 417
Ecklon, Christian Friedrich, 1795-1868, Botaniker - 417, 418
Eddelien, Matthias Heinrich Elias, 1803-52, Maler - 418
Edel (Adela), -1115, Dronning - 419
Edinger, Lorents, 1631-91, Professor - 419, 420
Edvardsen, Edvard, 1630-95, Konrektor, Forfatter - 420, 421
Eegholm, Carl Wilhelm Anton, 1769-1803, Skuespiller - 421
Eenholm, Lorentz Peter, 1784-1841, Skuespiller - 421, 422
Egede, Christian Thestrup, 1761-1803, Søofficer - 422, 423
Egede, Hans Poulsen, 1686-1758, Missionær - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Egede, Poul Hansen, 1708-89, Missionær - 431, 432, 433, 434
Egense, Johanne Emilie, s. Liebe - 434
Eggebrecht, Nicolai, 1580-1639, Kancellisekretær - 434, 435
v. Eggers, Christian Ulrich Detlev Baron, 1758-1813, Nationaløkonom, administrativ Embedsmand - 435, 436, 437
v. Eggers, Friedrich Ludwig, 1763-1812, juridisk Embedsmand og Forfatter - 437
v. Eggers, Heinrich Franz Alexander Baron, f. 1844, Botaniker - 438, 439
v. Eggers, Hainrich Peter, 1751-1836, geografisk-historisk Forfatter - 439
Egil, (Blod-), s. Ragnarsen - 439
Egilsson, Jón, 1548-o. 1643, Præst, Annalforfatter - 439, 440
Egilsson, Sveinbjörn, 1791-1852, nordisk Filolog, Skolemand - 440, 441, 442, 443
Egin, -1072, Biskop i Lund - 443, 444
Ehbisch, Johan Frederik, 1668-1748, Billedhugger - 444
Ehlers (Elers), Carsten, 1741-1819, Landmaaler - 444, 445
Ehlers, Eduard Diderik, f. 1812, Polytekniker - 445, 446
Ehlers, Jørgen, s. Elers - 446
Ehm, Henrik, -1670-, Kobbersmed - 447
v. Ehrencron, Frederik Adolph Hansen, -1711, administrativ og diplomatisk Embedsmand - 447, 448, 449
v. Ehrenschild, Conrad Biermann, 1629-98, Statsmand - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455
Ehrensvärd, s. Gyllembourg - 455
Eibe, Niels Julius, 1803-82, sproglig Forfatter - 455
v. Eiben, s. v. Eyben - 455
Eibeschütz, Simon Aron, 1786-1856, Handelsmand, Legatstifter - 455, 456
Eide, Frederik Carl, 1815-82, Forstmand - 456, 457
Eickhoff, Johan Gottfried August, 1809-75, Maskinfabrikant - 457
v. Eickstedt, Hans Henrik, 1715-1801, Officer - 457, 458, 459
v. Eickstedt, Valentin, 1669-1718, Officer og Overkrigssekretær - 459, 460, 461
Eigtved, Nicolai, 1701-54, Arkitekt - 461, 462, 463
Eilbert, -1072, Biskop - 463
Eilersen, Eiler Rasmussen, f. 1827, Maler - 463, 464
Eilersen, Jørgen, 1616-86, Professor - 464, 465
Eilschov, Frederik Christian, 1725-50, Filosof - 465, 466, 467, 468, 469, 470
Eilschov (Eilschou), Peter v. Westen, 1713-83, Handelsmand - 471
Eimhaus, s. Emahusen - 471
Einarsson, Baldvin, 1801-33, Forfatter - 471, 472, 473
Einarsson, Gissur, o. 1508-1548, Biskop - 473, 474, 475
Einarsson, Hálfdán, 1732-85, Forfatter, Rektor - 475, 476
Einarsson, Isleifur, 1765-1836, Justitiarius - 476, 477
Einarsson, Marteinn, -1570, Biskop - 477, 478
Einarsson, Oddur, 1559-1630, Biskop - 478, 479
Eiriksson, Jón, -1787, s. Erichsen - 479
Eiriksson, Magnus, 1806-81, theologisk Forfatter - 479, 480, 481, 482
Eisenberg, Elias, 1534-90, Statsmand, Prælat - 482, 483
Eisenberg, Elias, o. 1581-1635, Præst - 483
v. Eitzen, Paul, 1521-98, Generalsuperintendent - 483, 484, 485, 486
Eivind Bifra, -1086 - 486
Ekkard (Eccard), Frederik, 1744-1819, Bibliothekar - 486, 487
Elafsen, Peder, -1246, Biskop - 487
Elberling, Carl August, f. 1834, Geolog og Litterærhistoriker - 487, 488
Elberling, Carl Wilhelm, 1800-70, Filolog - 488, 489
Elberling, Rudolf Emil, f. 1835, Journalist og Forfatter - 489
Eleonore (Alienor), -1231, Dronning - 489
Eleonora Christina, s. Leonora Christina - 490
Elers, jvfr. Ehlers - 490
Elers (Eilers), Jan, -1677-, Søofficer - 490
Elers, Jørgen, 1647-92, Etatsraad, Legatstifter - 490, 491
Elert, Nicolai, 1740-1803, Bibliothekar - 491, 492
Elev (Eliv), -o. 1111-, Jarl i Sønderjylland - 492
Elias (Helias), -1162(?), Biskop - 492, 493
Eliesen (Eliæsen), Poul, s. Helgesen - 493
Elieson (Eliæsen), Iver, 1683-1753, Handelsmand - 493, 494
Elisabeth (Isabella), 1501-26, Christian II's Dronning - 494, 495
Elisabeth, 1485-1555, Kurfyrstinde af Brandenborg - 495, 496
Elisabeth, 1573-1626, Hertuginde af Brunsvig-Wolfenbüttel - 497
Elisabeth, 1524-86, Hertuginde af Meklenborg - 497, 498
Elisabeth, -1404-, Hertuginde af Sønderjylland - 498, 499
Elisabeth Augusta, 1623-77 - 499
Elisabeth Juliane, 1634-1704, Hertuginde af Brunsvig - 499, 500
Eliv, s. Elev - 500
Eliæsen (Eliesen), Poul, s. Helgesen - 500
Ellbrecht (Ellebracht), Anton Günther, 1652-1723, Officer - 500
Ellbrecht (Ellebracht), Anton Günther, 1685-1760, Officer - 501
Ellbrecht, Anton Günther, 1757-1819, Søofficer - 502
Ellinger, Heinrich Oscar Günther, f. 1857, Fysiker - 502
Ellisiv (Elisabeth), -1067-, Dronning - 502, 503
Elmgaard, Hans Bertel Marius, f. 1861, Forfatter - 503
Elmquist, Adolph Frederik, 1788-1868, Litterat og Bladudgiver - 503, 504, 505
Elmquist, Thorvald Jørgen Adolf, f. 1847, Præst - 505
Elnberger, Johan Anton, 1637-95, Officer - 505, 506
Elsberg, Nicolai, 1749-1802, Skuespiller - 506
v. Elverfelt, Jonas, -1600-, Forfatter - 506, 507
Elvers, Christian Friedrich, 1797-1858, Retslærd - 507
Elvius, Rasmus Emil, 1814-74, Pædagog - 507, 508
Elvius, Sofus, f. 1849, Genealog - 508
Emahusen (Eimhaus), Jens Henrik, 1688-1752, Officer - 509
Embs, Barholomæus, -1587, Hofpræst - 509
Emil August, Prins af Augustenborg, 1722-86, General - 510
Eminga, Cæso, 1512-74, Lektor - 510, 511
Emma (Ælfgifu), -1052, Dronning - 511, 512
v. Engberg, Anders, -1690, Landsdommer - 512
Engebretsdatter, Drothe, s. Engelbretsdatter - 512
Engelbreth, Søren, 1733-1801, Generalrevisor ved Tallotteriet - 512, 513
Engelbreth, Wolf Frederik, 1771-1862, Præst - 513, 514, 515
Engelbretsdatter (Engebretsdatter), Dorthem 1634-1716, Digterinde - 515, 516, 517
Engelhardt, Helvig Conrad Christian, 1825-81, forhistorisk Arkæolog - 517, 518
Engelhardt, Henning Munch, 1757-91, Præst - 518, 519
Engelhardt, Niels, 1777-1863, Højesteretsassessor - 519, 520
Engelsted, Carl Sophus Marius Neergaard, f. 1823, Læge - 520, 521
Engelsted, Malte Odin, f. 1852, Figurmaler - 521, 522
Engelsted, Niels, 1759-1816, Officer - 522
Engelstoft, Christian, 1734-1803, Præst - 523
Engelstoft, Christian Thorning, 1805-89, Biskop, Historiker - 523, 524, 525
Engelstoft, Laurids, 1774-1851, Historiker - 526, 527, 528, 529, 530
English, Thomas Alfred, 1819-89, Ingeniør - 530
v. Eppingen, Reinhard, 1702-68, Officer - 530, 531
v. Eppingen, Reinhard Henrik, 1745-1821, Kammerherre - 531, 532
Erichsen, Christen, 1639-1711, Præst - 532
Erichsen, Erich, 1752-1837, Handelsmand - 532, 533
Erichsen, Johann Gottfried, o. 1713-68, Læge - 533, 534
Erichsen, Jon, 1728-87, Rentekammerdeputeret, Bibliothekar, Forfatter - 535, 536, 537, 538
Erichsen, Vigfús Árnason, 1790-1846, Forfatter - 538
Erichsen, Vigilius, -1782, s. Eriksen - 538
Erik Ejegod, -1103, Konge - 538, 539, 540
Erik Emune, -1137, Konge - 540, 541
Erik Lam, -1146, Konge - 541, 542
Erik Plovpenning, 1216-50, Konge - 542, 543, 544
Erik Glipping (Klipping), o. 1249-1286, Konge - 544, 545, 546, 547
Erik Menved, 1274-1319, Konge - 547, 548, 549, 550
Erik af Pommern, o. 1382-1459, Konge - 550, 551, 552, 553, 554
Erik, o. 1307-1332, udvalgt Konge - 554
Erik, -1304, Hertug i Sønderhalland, -1304 - 554, 555
Erik (I), -1272, Hertug af Sønderjylland - 555
Erik (II), -1325, Hertug af Sønderjylland - 555, 556
Erik, -1131-, Jarl - 556
Erik (Langben), -1310, Herre till Langeland - 556, 557
Eriksen, jvfr. Erichsen - 557
Eriksen, Barnum, -o. 1400, dansk Kongeætling - 557
Eriksen, Jens, -1436, dansk Foged i Sverige - 558
Eriksen, Jens, -1689, s. Vestengaard - 558
Eriksen, Jørgen, 1535-1604, Biskop - 559, 560, 561
Eriksen, Vigilius, 1722-82, Maler - 561, 562, 563
Erlandsen, Erland, -1276, udvalgt Ærkebisp - 563
Erlandsen, Jacob, -1274, Ærkebisp - 563, 564, 565, 566
Erlandsen, Niels, -1259-, Statholder i Skaane - 567
Erlund, Christian, 1673-1754, Postdirektør - 567, 568
Ernst Frederik Carl, 1727-80, Hertug af Sachsen-Hildburghausen - 568, 569
Ernst Günther, 1609-89, Hertug af Sønderborg-Augustenborg - 569
Ernst, Henrik, 1603-65, Retslærd - 569, 570, 571, 572
Ernst, Jacob Frederik Marius, f. 1820, Officer - 572, 573, 574
Ernst, Johan Bartram, 1663-1722, Politimester - 574
Ernst, Johan Conrad, 1666-1750, Arkitekt - 575
Errebo, Peder Mikkelsen, -1632, s. Arbo - 575
Erslev, Edvard, f. 1824, geografisk Forfatter - 575, 576
Erslev, Emil, 1817-82, musikalsk Forfatter og Musikhandler - 576, 577
Erslev, Kristian Sofus August, f. 1852, Historiker - 577, 578
Erslew, Thomas Hansen, 1803-70, Litterær- og Personalhistoriker - 578, 579, 580
Erylæus, Niels Jørgensen, s. Ærylæus - 580
Esbensen, Frederik August, 1802-72, Amtmand - 580
Esbern, -1141-, Biskop i Slesvig - 580
Esbern Snare, o. 1127-1204 - 580, 581, 582
Escholt, Mikkel Pedersen, -1666, Præst - 582
Eschricht, Daniel Frederik, 1798-1863, FFysiolog og Zootom - 583, 584, 585, 586
Esger, -1273, Biskop i Ribe - 586, 587
Eskesen, Morten, f. 1826, Folkelærer - 587
Eskildsen, s. Esskildsen - 587
Eskil, -1132, Biskop - 587, 588
Eskil, -o. 1165, Biskop i Aarhus - 588
Eskil, -1181, Ærkebiskop i Lund - 588, 589, 590, 591, 592, 593
Eskil, -1255, Biskop i Slesvig - 593
Eskil, -1409, Biskop i Ribe - 594
Eskil, -1538, Prior i Antvorskov, s. Thomsen - 594
Esmann, Gustav Frederik, f. 1860, Forfatter - 594, 595
Esmarch, Heinrich Karl, 1792-1863, Jurist - 595
Esmarch, Heinrich Peter Christian, 1745-1830, Rektor - 595, 596
Esmarch (Esmark), Jens, 1763-1839, Geolog - 596, 597
Esmarch, Johann Friedrich August, f. 1823, Læge - 597, 598
Esmarch, Lauritz, 1765-1842, Landmaaler - 598, 599
Esmit, Adolf, -1684-, Gouvernør paa St. Thomas - 599
Esmit, Nicolas, -1680-, Gouvernør paa St. Thomas - 599, 600
Espersen, Johan Christian Subcleff, 1812-59, Sprogmand - 600
Espolin, Jón Jónsson, 1769-1836, Historiker - 601
v. Essen, Michael, 1746-1831, Rentekammerdeputeret - 601, 602
Esskildsen, Frederik Christian, 1810-74, Departementschef - 602, 603
Estrid, -1020-, Ulf Jarls Hustru - 603
Estrup, Hector Frederik Janson, 1794-1846, Historiker - 603, 604, 605, 606, 607
Estrup, Jacob Brønnum Scavenius, f. 1825, Statsmand - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617
Estrup, Peder, 1756-1818, Skolemand, Præst - 617, 618
Ettersen, Johan, -1652, Handelsmand og Industridrivende - 618
Euchel, Gottleb, 1767-1830, jødisk Lærd, Kjøpmand - 618, 619
Euphemia, -1330, Dronning - 619
Ewald, Carl, 1789-1866, Officer - 619, 620
Ewald, Carl, f. 1856, Forfatter - 621
Ewald, Enevold, 1696-1754, Præst - 621, 622, 623
Ewald, Herman Frederik, f. 1821, Forfatter - 623, 624, 625, 626
Ewald, Johann, 1744-1813, Officer - 626, 627, 628
Ewald, Johannes, 1743-81, Digter - 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639
Evaldsen, Anders Christian, f. 1841, Jurist - 639, 640
Ewaldsen, Christen, f. 1819, Præst - 640, 641
Evens, Otto Frederik Theobald, f. 1826, Billedhugger - 641
Ewensen, Lorentz, 1728-90, Jurist - 641, 642
Eversteen, s. Eberstein - 642
Exner, Johan Julius, f. 1825, Maler - 642, 643
v. Eyben, Adolph Gottlieb Friherre, 1741-1811, holstensk Kansler - 644
v. Eyben, Frederik Greve, 1770-1825, Diplomat - 644, 645
v. Eynden, Albrecht Philip, 1665-1731, Officer - 645, 646

Project Runeberg, Tue Dec 11 20:57:39 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/4/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free