- Project Runeberg -  Kinematografien, ett bildningsmedel
(1914) [MARC] [MARC] Author: Frans Hallgren
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

PEDAGOGISKA SKRIFTER UTGIVNA AV SVERGES ALLMÄNNA FOLKSKOLLÄRAREFÖRENINGS LITTERATURSÄLLSKAP
SJUTTIONDE HÄFTET

KINEMATOGRAFIEN ETT BILDNINGSMEDEL

MED ETT 70-TAL ILLUSTRATIONER AV FR. HALLGREN Lärare vid Malmö Folkskolor LUND 1914 Aktiebolaget Skånska Centraltryckeriet

Förord till den elektroniska utgåvan

Boken, som har skrivits av Frans Hallgren (1870-1917), har digitaliserats av Kungliga biblioteket i Stockholm och kopierades till Projekt Runeberg i maj 2013. Den tryckta innehållsförteckningen har kapitelrubrik VIII där boken har avsnitt 4 av kapitel VII.

This volume was scanned by Kungl. biblioteket, Sweden's national library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, omslagets insida, titelsida, v, vi, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, omslagets insida, titelsida, v, vi, vii, viii
Förord - iii, iv
Litteratur - ix, x
Ordförklaringar - xi
I. Inledning. Kinematografien ett nytt framställningsmedel - 1, 2
II. Ur kinematografiens teknik - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
    1. Några förutsättningar hos åskådaren, psykologiska och fysiologiska - 3
    2. Upptagningskamerans funktion - 9
    3. Återgivningsapparaten - 11
    4. »Flimrandet på duken - 12
    5. Apparat och film precitionsarbeten - 14
    6. Svårantändlig film (cellitfilmen) - 16
    7. Innebär filmprojicieringen några speciella hygieniska vådor för åskådaren? - 17
III. Upptagningskameran i samband med andra uppfinningar - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
    1. Mikrokinematogram - 18
    2. Röntgenkinematogram - 20
    3. De moderna kommunikationsmedlen i kinomatografiens tjänst - 21
    4. Färgkinematografi - 22
    5. Kinematograf-fonograf - 24
IV. Olika slags filmobjekt. (Inspelade filmer, tricksfilmer, naturfilmer) - 28, 29, 30, 31, 32, 33
    1. Tricksfilmer - 30
    2. »Naturfilmer», deras tillkomst i allmänhet - 31
V. Ur kinematografiens historia - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    1. Olika historiska källor - 33
    2. Äldre erfarenheter om ljusintryckets fortvaro - 34
    3. De första praktiska tillämpningarna - 34
    4. De första försöken att fotografiskt reproducera rörelse - 36
    a) E. Muybridges och O. Anschütz försök - 36
    b) Mareys försök - 37
    5. Edisons kinetoskop - 39
    6. Lumières kinematograf - 39
    7. Tvenne kinoindustriella etablissements - 40
    a) Firman Ernemann i Dresden - 40
    b) Firman Pathé fréres i Paris - 42
    8. Fransk och amerikansk filmtillverkning - 45
    9. Olika länders filmframställningar - 50
    a) Italien - 50
    b) Danmark - 50
    c) England - 51
    d) Tyskland - 52
    e) Sverige - 52
    10. Filmens allmänna utbredning - 54
    11. Kinematogrammet som industri- och handelsvara - 57
    12. Kinematografiens ställning i socialt hänseende - 57
    13. Kinematografien i den moderna novellistiken och tidningslitteraturen - 60
    14. Teatern kontra filmdramat - 62
    15. Uppkomsten av särskilda censurorgan - 63
    16. Nya uppgifter vänta denna meddelelseform - 63
VI. Kinematografien som förströelsemedel - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    1. Kinematografien i uppväxtåldern - 64
    2. Olika omdömen om kinematografien - 65
    3. Kritiken nödvändig - 67
    a) Ansvar i framställningen - 67
    b) Filmteatrarnas inverkan på grund av de talrika besöken - 68
    c) Den unga publiken - 69
    4. Pressens betydelse - 74
    5. Förströelsebehovet allmänmänskligt - 76
    6. Man har försökt besvara frågan: »Är kinematografien konst»? - 76
VII. Kinematografien som undervisningsmedel - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
    1. Reklamkinematografi - 81
    a) Inom affärsvärlden och som utställningsfaktor - 81
    b) Reklamkinematogrammet i direkt undervisningssyfte - 85
    2. Tidningskinematografi - 87
    a) Filmreportage - 87
    b) Kinematogrammet som historiskt dokument - 90
    3. Föreläsnings- och skolkinematografi - 101
    a) Kinematogrammet ett tilldragande åskådningsmedel - 101
    b) Gives det lämpliga apparater? - 104
    c) Gives det lämpliga filmer? - 105
    d) Militärkinematogrammet - 106
    e) Sport- och gymnastikkinematogrammet - 110
    f) Kinematogram beträffande hygien - 111
    g) »Vetenskapliga» kinematogram - 117
    h) Det tekniska kinematogrammet - 119
    i) Yrkes- och lantbrukskinematogrammet - 122
    k) Det »allmänbildande» kinematogrammet - 124
    Religionsundervisning - 124
    Språkundervisning - 125
    Historieundervisning - 128
    Geografiundervisning - 132
    Det djurbiologiska kinematogrammet - 137
    Djurkinematogrammet kontra menagerier och zoologiska trädgårdar - 137
    Filmandet av vattendjur - 140
    Filmandet av insekter - 141
    Mikroorganismernas liv på filmen - 142
    Det växtbiologiska kinematogrammet - 143
    Intresset för växten som levande »rörlig» varelse - 143
    Ett citat ur »Naturvetenskapliga kåserier» - 144
    Uttalande av Charles Urban och av Leonard Donaldson om växtkinematogrammet - 145
    Kinematogram i fysik och kemi m. fl. skolämnen - 146
    Kinematogram för åskådningsundervisning i småskolan - 147
    4. Intresset i olika länder för kinematografien som undervisningsmedel - 147
    a) Frankrike - 148
    b) England - 148
    c) Amerika - 150
    d) Tyskland - 151
    1) Lemkes försök - 152
    2) Seinigs försök - 153
    3) Driesens försök - 154
    4) Program från Rixdorf - 154
    5) Hamburgs m. fl. lärareföreningar - 155
    6) »Bild und Wort» i Dresden samt andra föreningar - 156
    7) Föreningen »Volksbildung» - 157
    Katologisering m. m. - 158
    e) Danmark - 159
    f) Norge - 160
    g) Sverige - 160
    Uttalanden vid olika läraremöten - 160
    Förslag till upprop att tillställas lärarekårens representanter i skolstyrelserna - 162
    Uttalanden i litteratur och press m. m. - 163
Bilagor - 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 190, 191
    1. Riksdagsmotion rörande kinematografien som bildningsmedel - 164
    2. Motion hos Göteborgs stadsfullmäktige - 172
    3. Förslag till filmlista - 175
    4. Schema för kinematografförevisningar vid Malmö folkskolor vårterminen 1909 - 190, 191
IX. Slutord. (Några önskemål) - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
    1. Vilken väg kan föra kinematogrammet till skolan? - 181
    2. Det allmänna intresset bör organisera sig - 183
    3. Några ord om kommunala filmteatrar - 184
    4. Ett par ord beträffande här bilagda riksdagsmotion - 184
    5. En organisation bör taga hänsyn till nationella krav - 185
    6. En organisation bör taga hänsyn till kinematografien som internationell meddelelseform - 186
    7. Allmänna önskemål - 188
Rättelser - 192
Av "Pedagogiska skrifter" hava utkommit - baksidans insida, baksida

Project Runeberg, Thu Jan 14 16:18:13 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/kinemato/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free