- Project Runeberg -  Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Transiteringsfrågor och därmed sammanhängande spörsmål april-juni 1940
(1947) [MARC] - Tema: War
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

AKTSTYCKEN UTGIVNA AV KUNGL. UTRIKESDEPARTEMENTET

HANDLINGAR RÖRANDE SVERIGES
POLITIK UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET

TRANSITERINGSFRÅGOR
OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE
SPÖRSMÅL
APRIL-JUNI 1940

STOCKHOLM 1947
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
470791


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är en av två rapporter som svenska utrikesdepartementet efter andra världskriget lät sammanställa rörande händelserna 1940 när Nazityskland tilläts genomföra vissa transporter genom det neutrala Sverige. Den här täcker april-juni 1940. Den andra täcker juni-december 1940.

Rapporterna är yttranden av myndighet och omfattas därför inte av upphovsrätt. De digitaliserades i oktober 2010.

Preface to the electronic edition

This is one of two reports that the Swedish ministry for foreign affairs compiled after World War II regarding the events in 1940 when Nazi Germany was allowed to take some transports through neutral Sweden. This report covers April-June 1940. The other one covers June-December 1940.

The reports are statements of authority and therefore exempt from copyright. They were digitized in October 2010.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, baksida
Förord - iii, iv
Inledning - v, vi, vii, viii
    Aktsamling - 1
1. Note från tyska beskickningen 9 april 1940 - 3
2. Uppteckning av Günther 9 april 1940 - 3, 4
3. Promemoria av Günther 9 april 1940 - 4
4. Note till tyska beskickningen 9 april 1940 - 4, 5
5. Kommuniké från UD 9 april 1940 - 5
6. Richert till Günther 9 april 1940 - 5, 6, 7
7. Richert till Günther 9 april 1940 - 7, 8, 9, 10, 11
8. UD till sändebuden i London, Paris och Washington 10 april 1940 - 12
9. Richert till Günther 11 april 1940 - 12, 13, 14
10. Uppteckning av Juhlin-Dannfelt 11 april 1940 - 15
11. Tysk kommuniké 11 april 1940 - 16
12. Radioanförande av P. A. Hansson 12 april 1940 - 16, 17
13. Note från norska beskickningen 12 april 1940 - 17
14. Sändebudet i Berlin till UD 12 april 1940 - 17
15. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 12 april 1940 - 17, 18
16. Promemoria av H. Beck-Friis 13 april 1940 - 18
17. Sändebudet i Berlin till UD 13 april 1940 - 19
18. Sändebudet i Berlin till UD 13 april 1940 - 19
19. Sändebudet i Berlin till UD 13 april 1940 - 19
20. Sändebudet i Berlin till UD 13 april 1940 - 20
21. Uppteckning av Juhlin-Dannfelt 13 april 1940 - 20, 21
22. Forshell till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 13 april 1940 - 21, 22
23. Enell till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 13 april 1940 - 22
24. Promemoria av Almqvist 13 april 1940 - 22, 23
25. UD till sändebuden i London, Paris och Washington 14 april 1940 - 23
26. UD till sändebudet i Berlin 14 april 1940 - 23
27. Richert till H. Beck-Friis 14 april 1940 - 24, 25, 26
28. Sändebudet i Berlin till UD 14 april 1940 - 26, 27
29. Sändebudet i London till UD 15 april 1940 - 27
30. Richert till H. Beck-Friis 15 april 1940 - 27
31. Forshell till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 15 april 1940 - 27, 28
32. Promemoria av von Otter 15 april 1940 - 28, 29
33. Promemoria av kammarherre R. von Heidenstam 15 april 1940 - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
34. Promemoria av kammarherre R. von Heidenstam 16 april 1940 - 39, 40, 41, 42, 43
35. Promemoria av amiral Tamm 16 april 1940 - 43, 44
36. Söderblom till Richert 16 april 1940 - 45
37. Sändebudet i London till UD 16 april 1940 - 45
38. Promemoria från beskickningen i Berlin 16 april 1940 - 45, 46
39. Forshell till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 16 april 1940 - 46
40. Forshell till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 16 april 1940 - 47, 48
41. UD till sändebudet i Moskva 17 april 1940 - 48
42. Sändebudet i Paris till UD 17 april 1940 - 48, 49
43. Promemoria av H. Beck-Friis 17-18 april 1940 - 49, 50, 51
44. Sändebudet i Berlin till UD 18 april 1940 - 51
45. Sändebudet i Berlin till UD 18 april 1940 - 51
46. Richert till H. Beck-Friis 18 april 1940 - 51, 52, 53, 54
47. Richert till Hägglöf 18 april 1940 - 55, 56, 57
48. Richert till H. Beck-Friis 18 april 1940 - 57, 58, 59, 60
49. Note från tyska beskickningen 18 april 1940 - 60, 61
50. Richert till Hägglöf 19 april 1940 - 61, 62, 63
51. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 19 april 1940 - 64
52. Richert till H. Beck-Friis 19 april 1940 - 65
53. Richert till Söderblom 19 april 1940 - 65, 66
54. Söderblom till Richert 19 april 1940 - 66
55. Promemoria av Undén 19 april 1940 - 66, 67
56. Promemoria av Engzell 19 april 1940 - 67, 68
57. Promemoria av Engzell 19 april 1940 - 68, 69
58. Promemoria av Engzell 20 april 1940 - 69
59. Promemoria av Engzell 20 april 1940 - 70
60. Promemoria av Grafström 20 april 1940 - 70, 71
61. UD till sändebudet i Berlin 20 april 1940 - 71, 72
62. Richert till Söderblom 20 april 1940 - 72, 73
63. Note från norska beskickningen 21 april 1940 - 73
64. Note från norska beskickningen 21 april 1940 - 74
65. Sändebudet i Berlin till UD 21 april 1940 - 74
66. Richert till Söderblom 21 april 1940 - 75, 76, 77
67. Forshell till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 21 april 1940 - 77, 78, 79
68. Promemoria av Engzell 21 april 1940 - 79, 80
69. Kommuniké från UD 22 april 1940 - 80
70. Tjf. generaltulldirektören till Söderblom 22 april 1940 - 80, 81, 82, 83
71. Beskickningen i Helsingfors till UD 22 april 1940 - 83
72. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsdepartementet 22 april 1940 - 83, 84
73. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 22 april 1940 - 84, 85, 86
74. Forshell till Richert 22 april 1940 - 86, 87
75. Promemoria av Engzell 22 april 1940 - 87, 88
76. Chefen för Övre-Norrlandsgruppen till överbefälhavaren 22 april 1940 - 88
77. Uppteckning av Hallenborg 22 april 1940 - 88, 89
78. Promemoria av generaldirektör Wohlin 23 april 1940 - 89
79. Forshell till Richert 23 april 1940 - 89, 90
80. Forshell till Richert 23 april 1940 - 91
81. Forshell till Richert 23 april 1940 - 91, 92
82. Richert till Günther 23 april 1940 - 92, 93, 94
83. Forshell till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 23 april 1940 - 94, 95
84. Beskickningen i Helsingfors till UD 23 april 1940 - 95
85. Sändebudet i Paris till UD 23 april 1940 - 95, 96
86. Engzell till Richert 24 april 1940 - 96, 97
87. Note från tyska beskickningen 24 april 1940 - 97
88. Note från tyska beskickningen 24 april 1940 - 97, 98
89. Uppteckning av Juhlin-Dannfelt 24 april 1940 - 98, 99, 100
90. Richert till Günther 24 april 1940 - 100, 101, 102
91. Note från norska beskickningen 24 april 1940 - 102, 103
92. Note från norska beskickningen 24 april 1940 - 103, 104
93. Promemoria av Undén 24 april 1940 - 104, 105, 106, 107
94. Söderblom till Richert 24 april 1940 - 107, 108
95. Sändebudet i Paris till UD 24 april 1940 - 108
96. Hitler till Konung Gustaf 24 april 1940 - 108, 109, 110
97. Richert till Söderblom 24 april 1940 - 110
98. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsdepartementet 24 april 1940 - 110, 111, 112
99. Sändebudet i Berlin till UD 24 april 1940 - 112
100. Söderblom till Richert 24 april 1940 - 113
101. Chefen för Övre-Norrlandsgruppen till överbefälhavaren 24 april 1940 - 113, 114
102. Chefen för Övre-Norrlandsgruppen till överbefälhavaren 24 april 1940 - 114
103. Av stabschefen vid Övre-Norrlandsgruppen uppsatt promemoria 24 april 1940 - 115
104. J. Beck-Friis till Günther 25 april 1940 - 115, 116
105. Försvarsstaben till chefen för Övre-Norrlandsgruppen 25 april 1940 - 117
106. Promemoria av Engzell 25 april 1940 - 117
107. Söderblom till Richert 25 april 1940 - 118
108. Söderblom till Richert 25 april 1940 - 118
109. Wijkman till Söderblom 25 april 1940 - 118, 119
110. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 25 april 1940 - 119, 120
111. Richert till Günther 26 april 1940 - 120, 121, 122, 123
112. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 26 april 1940 - 123, 124
113. Promemoria av Engzell 26 april 1940 - 124, 125
114. Söderblom till Richert 26 april 1940 - 125, 126
115. Note från brittiska beskickningen 26 april 1940 - 126, 127
116. C. Douglas till Günther 26 april 1940 - 127, 128
117. Forshell till Richert 27 april 1940 - 129, 130
118. Promemoria av byråchefen Wrede 27 april 1940 - 130, 131
119. UD till sändebudet i Berlin 27 april 1940 - 131
120. Generaltulldirektören till Söderblom 27 april 1940 - 131, 132, 133
121. Söderblom till J. Beck-Friis 27 april 1940 - 133, 134
122. Uppteckning av Hallenborg 29 april 1940 - 134, 135
123. Note från tyska beskickningen 29 april 1940 - 135
124. Note från tyska beskickningen 29 april 1940 - 135, 136
125. Promemoria av Berencreutz 29 april 1940 - 136
126. Söderblom till Richert 29 april 1940 - 137
127. Chefen för Övre-Norrlandsgruppen till överbefälhavaren 29 april 1940 - 137, 138
128. Note till norska beskickningen 30 april 1940 - 138
129. Berencreutz till C. Douglas 30 april 1940 - 138, 139
130. J. Beck-Friis till Günther 30 april 1940 - 139
131. Note från norska beskickningen 1 maj 1940 - 140, 141, 142
132. Richert till Günther 1 maj 1940 - 143, 144, 145
133. Richert till Söderblom 1 maj 1940 - 145
134. Richert till Söderblom 2 maj 1940 - 146
135. Promemoria av Engzell 2 maj 1940 - 146, 147
136. Stabschefen vid Övre-Norrlandsgruppen till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 3 maj 1940 - 147
137. Promemoria av H. Beck-Friis 3 maj 1940 - 148
138. Generaltulldirektören till Söderblom 3 maj 1940 - 148, 149
139. Sändebudet i Paris till UD 3 maj 1940 - 149
140. Promemoria av Söderblom 4 maj 1940 - 150
141. J. Beck-Friis till Söderblom 4-5 maj 1940 - 150, 151, 152
142. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 4 maj 1940 - 152
143. J. Beck-Friis till Söderblom 5 maj 1940 - 153
144. J. Beck-Friis till Söderblom 5 maj 1940 - 153
145. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 6 maj 1940 - 153, 154, 155, 156
146. J. Beck-Friis till Günther 6 maj 1940 - 156, 157
147. J. Beck-Friis till Söderblom 6 maj 1940 - 157
148. C. Douglas till Söderblom 6 maj 1940 - 158, 159
149. Note från tyska beskickningen 6 maj 1940 - 159, 160
150. Note från norska beskickningen 7 maj 1940 - 160
151. Note från tyska beskickningen 7 maj 1940 - 161
152. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 7 maj 1940 - 161, 162
153. Gadow till chefen för skidlöparbataljonen 7 maj 1940 - 162, 163, 164
154. J. Beck-Friis till Söderblom 7 maj 1940 - 164, 165
155. Prytz till Günther 7 maj 1940 - 165, 166
156. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsdepartementet 7 maj 1940 - 166, 167
157. Generaltulldirektören till Söderblom 8 maj 1940 - 167, 168
158. Promemoria av Engzell 8 maj 1940 - 168, 169
159. Promemoria av byråchefen Wrede 9 maj 1940 - 169, 170
160. Promemoria av byråchefen Wrede 9 maj 1940 - 170, 171
161. Söderblom till Richert 9 maj 1940 - 171
162. J. Beck-Friis till Söderblom 9 maj 1940 - 171, 172, 173, 174, 175
163. J. Beck-Friis till Söderblom 9 maj 1940 - 175, 176
164. Béve till Söderblom 9 maj 1940 - 176
165. Generaltulldirektören till Söderblom 9 maj 1940 - 176, 177, 178
166. Generaltulldirektören till Söderblom 10 maj 1940 - 179
167. Söderblom till Richert 10 maj 1940 - 179, 180
168. Note från tyska beskickningen 10 maj 1940 - 180
169. Note från norska beskickningen 10 maj 1940 - 181
170. Note från brittiska beskickningen 10 maj 1940 - 181, 182
171. Promemoria av Engzell 11 maj 1940 - 182
172. Statens handelskommission till UD 11 maj 1940 - 183
173. J. Beck-Friis till Söderblom 11 maj 1940 - 183
174. Gadow till chefen för skidlöparbataljonen 12 maj 1940 - 183, 184
175. Promemoria av H. Beck-Friis 13 maj 1940 - 184
176. Rapport av ingenjör Dahlerus 13 maj 1940 - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
177. Generaltulldirektören till Söderblom 13 maj 1940 - 192, 193, 194
178. Sändebudet i London till UD 13 maj 1940 - 194
179. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 14 maj 1940 - 195, 196
180. J. Beck-Friis till Söderblom 14 maj 1940 - 196, 197
181. J. Beck-Friis till Söderblom 14 maj 1940 - 197, 198, 199, 200, 201
182. J. Beck-Friis till Söderblom 15 maj 1940 - 201, 202, 203
183. UD till sändebudet i London 15 maj 1940 - 203
184. Promemoria av Engzell 15 maj 1940 - 203, 204
185. Generaltulldirektören till Söderblom 15 maj 1940 - 204
186. Generaltulldirektören till Söderblom 15 maj 1940 - 204, 205, 206, 207, 208, 209
187. Forshell till Richert 15 maj 1940 - 209
188. Promemoria av bankdirektör Wettermark 15 maj 1940 - 210, 211
189. Söderblom till J. Beck-Friis 16 maj 1940 - 211
190. Promemoria av Engzell 16 maj 1940 - 211
191. Sändebudet i London till UD 16 maj 1940 - 212
192. Richert till Günther 16 maj 1940 - 212, 213, 214, 215
193. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 16 maj 1940 - 215, 216
194. Forshell till chefen för sjöförsvarets kommandoexpedition 16 maj 1940 - 216, 217, 218
195. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 16 maj 1940 - 218, 219
196. Generaltulldirektören till Söderblom 16 maj 1940 - 219
197. Generaltulldirektören till Söderblom 16 maj 1940 - 219, 220, 221, 222
198. Trelleborgs tullbevakning till generaltullstyrelsen 16 maj 1940 - 222
199. Trelleborgs tullbevakning till generaltullstyrelsen 16 maj 1940 - 222, 223
200. Tullkammaren i Kiruna till generaltullstyrelsen 17 maj 1940 - 223
201. Generaltulldirektören till Söderblom 17 maj 1940 - 223
202. Söderblom till von Post 17 maj 1940 - 223, 224
203. Note från norska beskickningen 17 maj 1940 - 224
204. Note från norska beskickningen 17 maj 1940 - 224
205. Söderblom till von Post 17 maj 1940 - 224, 225
206. Sändebudet i Moskva till UD 18 maj 1940 - 225
207. Generaltulldirektören till Söderblom 18 maj 1940 - 225, 226
208. Sändebudet i Berlin till UD 18 maj 1940 - 227
209. Richert till Günther 18 maj 1940 - 227, 228, 229, 230, 231
210. Richert till Günther 18 maj 1940 - 231, 232
211. Günther till Richert 20 maj 1940 - 232
212. Prytz till Günther 20 maj 1940 - 232, 233
213. Sändebudet i Berlin till UD 20 maj 1940 - 233
214. Engzell till landshövding Rosén 20 maj 1940 - 233, 234
215. Promemoria av byrådirektör Åberg 20 maj 1940 - 234
216. Note från tyska beskickningen 20 maj 1940 - 234, 235
217. Sändebudet i London till UD 21 maj 1940 - 235
218. Promemoria av Engzell 21 maj 1940 - 235, 236
219. Richert till Günther 21 maj 1940 - 236, 237, 238
220. J. Beck-Friis till Söderblom 21 maj 1940 - 238, 239
221. Sändebudet i Berlin till UD 21 maj 1940 - 239
222. Richert till Günther 22 maj 1940 - 239, 240, 241, 242, 243
223. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 22 maj 1940 - 243, 244, 245
224. C. Douglas till Söderblom 22 maj 1940 - 245, 246, 247
225. Överbefälhavaren till UD 22 maj 1940 - 247, 248
226. Kapten Francke, försvarsstaben, till Söderblom 22 maj 1940 - 248, 249
227. Note från tyska beskickningen 23 maj 1940 - 249
228. Stabschefen vid Övre-Norrlandsgruppen till försvarsstabens underrättelseavdelning 23 maj 1940 - 249, 250
229. Richert till Günther 23 maj 1940 - 250, 251, 252
230. UD till sändebudet i London 24 maj 1940 - 253
231. Promemoria av Engzell 24 maj 1940 - 253, 254
232. Trelleborgs tullbevakning till generaltullstyrelsen 24 maj 1940 - 254
233. Promemoria av R. Bagge 24 maj 1940 - 254, 255
234. Prins Carl till Söderblom 24 maj 1940 - 255, 256
235. Forshell till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 24 maj 1940 - 256, 257, 258
236. UD till sändebudet i Berlin 27 maj 1940 - 258
237. Promemoria av Engzell 28-31 maj 1940 - 258, 259
238. von Post till Engzell 29 maj 1940 - 260
239. Promemoria av Engzell 29 maj 1940 - 260
240. Richert till Boheman 29 maj 1940 - 260, 261
241. Prins Carl till UD 29 maj 1940 - 261
242. Uppteckning av Hallenborg och Engzell 29 maj 1940 - 261, 262
243. Richert till Günther 29 maj 1940 - 262, 263
244. Richert till Günther 29 maj 1940 - 263, 264
245. Sändebudet i Berlin till UD 29 maj 1940 - 264
246. UD till sändebudet i London 29 maj 1940 - 264
247. Sändebudet i London till UD 29 maj 1940 - 265
248. Sändebudet i London till UD 30 maj 1940 - 265
249. Sändebudet i Berlin till UD 30 maj 1940 - 265, 266
250. UD till sändebudet i London 30 maj 1940 - 266
251. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsdepartementet 30 maj 1940 - 266, 267
252. Trelleborgs tullbevakning till generaltullstyrelsen 30 maj 1946 - 267
253. Richert till Boheman 30 maj 1940 - 268, 269, 270
254. Utförselbevis från handelsdepartementet 31 maj 1940 - 270
255. Utförselbevis från handelsdepartementet 31 maj 1940 - 270
256. Promemoria av Prins Carl 31 maj 1940 - 271
257. Promemoria av Engzell 31 maj 1940 - 272
258. H. Beck-Friis till Richert 31 maj 1940 - 272
259. Söderblom till Richert 31 maj 1940 - 272
260. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 31 maj 1940 - 273, 274
261. UD till sändebudet i London 31 maj 1940 - 274
262. Sändebudet i London till UD 31 maj 1940 - 274
263. Richert till Boheman 31 maj 1940 - 274, 275
264. Von Post till Söderblom 31 maj 1940 - 275, 276
265. Byråchefen Wrede till Berencreutz 31 maj 1940 - 276, 277
266. Sändebudet i London till UD 31 maj 1940 - 277
267. Stabschefen i Övre-Norrlandsgruppen till försvarsstabens underrättelseavdelning 1 juni 1940 - 277, 278
268. Sändebudet i London till UD 1 juni 1940 - 278, 279
269. UD till sändebudet i London 1 juni 1940 - 279
270. Sändebudet i Berlin till UD 1 juni 1940 - 279
271. Richert till Söderblom 1 juni 1940 - 279, 280
272. Richert till Söderblom 1 juni 1940 - 280
273. Trelleborgs tullbevakning till generaltullstyrelsen 1 juni 1940 - 280, 281
274. J. Beck-Friis till Günther 2 juni 1940 - 281
275. UD till sändebudet i Berlin 2 juni 1940 - 281
276. Telefonmeddelande från UD till sändebudet i Berlin 2 juni 1940 - 282
277. Promemoria av Kaijser 2 juni 1940 - 282
278. UD till C. Douglas 2 juni 1940 - 282
279. Sändebudet i London till UD 2 juni 1940 - 283
280. C. Douglas till Günther 2 juni 1940 - 283, 284
281. Uppteckning av Koht 3 juni 1940 - 284, 285
282. Söderblom till Richert 3 juni 1940 - 285
283. Sändebudet i London till UD 3 juni 1940 - 286
284. UD till sändebudet i Berlin 3 juni 1940 - 286
285. Söderblom till Richert 3 juni 1940 - 287
286. Promemoria av Prins Carl 3 juni 1940 - 287, 288
287. Trelleborgs tullbevakning till generaltullstyrelsen 3 juni 1940 - 288, 289
288. Sändebudet i Berlin till UD 4 juni 1940 - 289
289. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning 4 juni 1940 - 289, 290
290. Trelleborgs tullbevakning till generaltullstyrelsen 4 juni 1940 - 290
291. Sändebudet i Berlin till UD 5 juni 1940 - 290
292. Richert till Söderblom 5 juni 1940 - 291, 292
293. Richert till Söderblom 5 juni 1940 - 292, 293
294. Promemoria av Kaijser 5 juni 1940 - 293
295. Trelleborgs tullbevakning till generaltullstyrelsen 5 juni 1940 - 293, 294, 295
296. UD till sändebudet i Berlin 6 juni 1940 - 295, 296
297. Söderblom till Richert 6 juni 1940 - 296
298. Sändebudet i Berlin till UD 6 juni 1940 - 296
299. Trelleborgs tullbevakning till generaltullstyrelsen 6 juni 1940 - 297
300. Promemoria av Söderblom 7 juni 1940 - 297
301. Sändebudet i Berlin till UD 7 juni 1940 - 297
302. Sändebudet i Berlin till UD 7 juni 1940 - 298
303. Richert till Söderblom 7 juni 1940 - 298, 299
304. Promemoria av Berencreutz 7 juni 1940 - 299
305. Chefen för Övre-Norrlandsgruppen till försvarsstabens underrättelseavdelning 7 juni 1940 - 299, 300
306. Trelleborgs tullbevakning till generaltullstyrelsen 7 juni 1940 - 300
307. Söderblom till Richert 8 juni 1940 - 301
308. Söderblom till Richert 8 juni 1940 - 301, 302
309. General Ruge till norska sändebudet i Stockholm 8 juni 1940 - 302
310. Richert till Söderblom 8 juni 1940 - 302, 303, 304
311. C. Douglas till Söderblom 15 juni 1940 - 304, 305, 306
Bilaga A. P. M. upprättad i UD 26 oktober 1940 - 307, 308, rättelse, 309
Bilaga B. Rapport av ingenjör Dahlerus 17 november 1946 - 310, 311, 312, 313, 314, 315
Bilaga C. Promemoria av Hägglöf 30 november 1946 - 316, 317, 318
Personförteckning - 319, 320, 321, 322

Project Runeberg, Tue Oct 12 01:48:46 2010 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/transit1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free