- Project Runeberg -  Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Transiteringsfrågan juni-december 1940
(1947) [MARC] - Tema: War
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

AKTSTYCKEN UTGIVNA AV KUNGL. UTRIKESDEPARTEMENTET

HANDLINGAR RÖRANDE SVERIGES
POLITIK UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET

TRANSITERINGSFRÅGAN
JUNI-DECEMBER 1940

STOCKHOLM 1947
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
470790


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är en av två rapporter som svenska utrikesdepartementet efter andra världskriget lät sammanställa rörande händelserna 1940 när Nazityskland tilläts genomföra vissa transporter genom det neutrala Sverige. Den första täcker april-juni 1940. Den här täcker juni-december 1940.

Rapporterna är yttranden av myndighet och omfattas därför inte av upphovsrätt. De digitaliserades i oktober 2010.

Preface to the electronic edition

This is one of two reports that the Swedish ministry for foreign affairs compiled after World War II regarding the events in 1940 when Nazi Germany was allowed to take some transports through neutral Sweden. The first report covers April-June 1940. This one covers June-December 1940.

The reports are statements of authority and therefore exempt from copyright. They were digitized in October 2010.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida
Förord - iii, iv, v
Anvisningar - vi
Inledning - vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii
    Överenskommelsen den 8 juli 1940 - vii
    Transiteringens första skede - ix
    Reaktionen från utlandet - xi
    Nya tyska krav och nya svenska medgivanden - xiii
    Aktsamling
1. UD till sändebudet i Berlin 8 juni 1940 - 3
2. Richert till Söderblom 9 juni 1940 - 3, 4
3. Richert till Söderblom 9 juni 1940 - 4
4. Söderblom till Richert 10 juni 1940 - 5
5. Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsdepartementet 10 juni 1940 - 5, 6
6. Richert till Söderblom 11 juni 1940 - 6
7. Richert till Söderblom 12 juni 1940 - 7
8. Tysk uppteckning 14 juni 1940 - 7
9. Promemoria av Hägglöf 14 juni 1940 - 7, 8
10. Promemoria av Hägglöf 15 juni 1940 - 8, 9
11. Richert till Günther 16 juni 1940 - 9, 10, 11
12. Beskickningen i Berlin till UD 18 juni 1940 - 11
13. Uppteckning 18 juni 1940 - 12
14. von Post till Söderblom 18 juni 1940 - 12, 13
15. J. Beck-Friis till Söderblom 18 juni 1940 - 13, 14
16. Richert till Günther 19 juni 1940 - 14, 15
17. Richert till Söderblom 20 juni 1940 - 15, 16
18. Richert till Günther 22 juni 1940 - 16, 17
19. Promemoria av Engzell 22-27 juni 1940 - 17, 18
20. Tyskt förslag till note 26 juni 1940 - 18, 19
21. Svenskt ändringsförslag 26 juni 1940 - 19
22. Promemoria av Engzell 26 juni 1940 - 19, 20
23. Söderblom till Richert 26 juni 1940 - 21
24. Sändebudet i London till UD 26 juni 1940 - 21, 22
25. Sändebudet i London till UD 26 juni 1940 - 22
26. UD till sändebudet i London 26 juni 1940 - 22
27. J. Beck-Friis till Söderblom 26 juni 1940 - 23
28. Bergman till UD 27 juni 1940 - 23
29. Uppteckning av Hallenborg 28 juni 1940 - 24
30. Promemoria av Engzell 28 juni 1940 - 24, 25
31. Chefen för handelsdepartementet till generaltullstyrelsen 28 juni 1940 - 25
32. Chefen för handelsdepartementet till generaltullstyrelsen 28 juni 1940 - 25, 26
33. Förslag till svensk-tysk noteväxling 29 juni 1940 - 26, 27, 28
34. Svenskt förslag till svensk-tysk tilläggsöverenskommelse 29 juni 1940 - 28
35. Promemoria av Engzell 29 juni 1940 - 28
36. Promemoria av Engzell 29 juni 1940 - 29
37. Promemoria av Engzell 1 juli 1940 - 29
38. Söderblom till Richert 1 juli 1940 - 30
39. Thorsing till v. Sneidern m. fl. 1 juli 1940 - 30, 31
40. Bergman till Hallenborg 1 juli 1940 - 31
41. Statsrådsprotokoll över utrikesdepartementsärenden 2 juli 1940 - 32, 33
42. Liedén till Österdahl 2 juli 1940 - 33
43. Tysk uppteckning 3 juli 1940 - 34
44. Söderblom till Richert 4 juli 1940 - 35
45. Promemoria av Nylander 4 juli 1940 - 35, 36
46. UD till sändebudet i London 4 juli 1940 - 36
47. Söderblom till Richert 5 juli 1940 - 36, 37
48. Kommuniké från UD 5 juli 1940 - 37
49. Promemoria 5 juli 1940 - 38
50. UD till sändebudet i Washington 5 juli 1940 - 38
51. UD till sändebuden i London, Washington och Moskva 5 juli 1940 - 39
52. Verbalnote från norska beskickningen 6 juli 1940 - 39, 40
53. Uppteckning av Günther 7 juli 1940 - 40
54. Promemoria av Engzell 8 juli 1940 - 40, 41
55. Svensk-tysk noteväxling 8 juli 1940 - 41, 42, 43
56. Svensk-tysk noteväxling 8 juli 1940 - 43, 44
57. Söderblom till Richert 8 juli 1940 - 45, 46
58. Promemoria av Engzell 8 juli 1940 - 46
59. Müller-Liebenau till Lagerfelt 8 juli 1940 - 47
60. Sändebudet i London till UD 8 juli 1940 - 47
61. Promemoria av Engzell 9 juli 1940 - 48
62. Promemoria av Engzell 9 juli 1940 - 48, 49
63. Günther till Jacobsson 9 juli 1940 - 49, 50
64. Söderblom till Prytz 9 juli 1940 - 50, 51, 52
65. Sändebudet i London till UD 9 juli 1940 - 53
66. UD till sändebudet i Washington 10 juli 1940 - 53
67. Överenskommelse mellan svenska och tyska trafikexperter 10 juli 1940 - 53, 54, 55, 56
68. Müller-Liebenau till Lagerfelt 10 juli 1940 - 57
69. Promemoria av Engzell 10 juli 1940 - 57, 58
70. UD till sändebudet i Buenos Aires m. fl. 10 juli 1940 - 59
71. Svensk uppteckning 10 juli 1940 - 59
72. Promemoria av Engzell 11 juli 1940 - 59, 60
73. Promemoria av Engzell 11 juli 1940 - 60
74. Promemoria av Engzell 11 juli 1940 - 60, 61
75. UD till sändebudet i London 11 juli 1940 - 61
76. Högkvartersorder 12 juli 1940 - 61, 62, 63, 64, 65
77. Richert till Boheman 13 juli 1940 - 66
78. Sändebudet i London till UD 13 juli 1940 - 66
79. Note från norska beskickningen 15 juli 1940 - 67, 68
80. Wennerberg till Günther 16 juli 1940 - 68, 69, 70, 71, 72, 73
81. Sändebudet i London till UD 17 juli 1940 - 73
82. Sändebudet i Washington till UD 17 juli 1940 - 74
83. Promemoria av Söderblom 18 juli 1940 - 74
84. UD till sändebudet i London 18 juli 1940 - 75
85. von Post till P. A. Hansson 18 juli 1940 - 75, 76
86. UD till sändebudet i London 18 juli 1940 - 76
87. Prytz till Günther 18 juli 1940 - 76, 77
88. Hammarling till Thorsing 18 juli 1940 - 77, 78
89. Statsrådsprotokoll över ett justitiedepartementsärende 19 juli 1940 - 78, 79
90. Sändebudet i London till UD 19 juli 1940 - 80
91. Note från brittiska beskickningen 19 juli 1940 - 80, 81
92. UD till sändebudet i London 20 juli 1940 - 81
93. UD till sändebudet i London 20 juli 1940 - 81
94. Promemoria av Lagerfelt 22 juli 1940 - 82
95. Promemoria av Unger 22 juli 1940 - 82, 83
96. Uppteckning av Hallenborg och Engzell 22-25 juli 1940 - 83, 84
97. Promemoria av Berencreutz 23 juli 1940 - 84, 85
98. Sändebudet i London till UD 23 juli 1940 - 85, 86
99. UD till sändebudet i London 23 juli 1940 - 86
100. UD till sändebudet i London 24 juli 1940 - 86
101. Prytz till Söderblom 24 juli 1940 - 86, 87, 88, 89
102. UD till sändebudet i London 25 juli 1940 - 89
103. Sändebudet i London till UD 27 juli 1940 - 89, 90
104. Sändebudet i London till UD 27 juli 1940 - 90
105. Kempff till chefen för socialdepartementet 27 juli 1940 - 90, 91
106. Note till norska beskickningen 29 juli 1940 - 91, 92
107. Note till brittiska beskickningen 29 juli 1940 - 92, 93, 94
108. Söderblom till Prytz 29 juli 1940 - 94, 95
109. Boström till Günther 31 juli 1940 - 95, 96
110. Sändebudet i Washington till UD 2 augusti 1940 - 96
111. Richert till Söderblom 2 augusti 1940 - 97, 98, 99
112. Prytz till Söderblom 3 augusti 1940 - 99, 100, 101
113. Verbalnote från tyska beskickningen 21 augusti 1940 - 101, 102
114. Prytz till Boheman 22 augusti 1940 - 102, 103
115. Wrede till Engzell 26 augusti 1940 - 103
116. Promemoria, upprättad inom telegrafstyrelsen 27 augusti 1940 - 104
117. Maenss till Lagerfelt 29 augusti 1940 - 104, 105
118. Maenss till Lagerfelt 2 september 1940 - 105
119. Maenss till Lagerfelt 3 september 1940 - 105, 106
120. Promemoria av Lagerfelt 4 september 1940 - 106
121. Söderblom till Richert 4 september 1940 - 106, 107
122. Promemoria av Lagerfelt 6 september 1940 - 107, 108
123. Maenss till Lagerfelt 7 september 1940 - 108
124. Maenss till Lagerfelt 9 september 1940 - 108, 109
125. Maenss till Lagerfelt 9 september 1940 - 109
126. Maenss till Lagerfelt 11 september 1940 - 109, 110
127. Wrede till Söderblom 11 september 1940 - 110, 111, 112
128. Maenss till Lagerfelt 12 september 1940 - 112
129. Maenss till Lagerfelt 12 september 1940 - 112, 113
130. Promemoria av Engzell 13 september 1940 - 113
131. Statsrådsprotokoll över utrikesdepartementsärenden 13 september 1940 - 114, 115
132. Maenss till Lagerfelt 13 september 1940 - 115
133. Maenss till Lagerfelt 13 september 1940 - 115, 116
134. Svensk-tysk noteväxling 14 september 1940 - 116, 117
135. Promemoria av Lagerfelt 16 september 1940 - 117, 118
136. Maenss till Lagerfelt 16 september 1940 - 118, 119
137. Uppteckning 17 september 1940 - 120
138. Uppteckning 17 september 1940 - 120, 121
139. Sändebudet i London till UD 19 september 1940 - 121
140. UD till sändebudet i London 19 september 1940 - 121
141. Promemoria av Engzell 20 september 1940 - 121, 122
142. UD till sändebudet i London 20 september 1940 - 122
143. UD till sändebudet i Washington 20 september 1940 - 122, 123
144. Müller-Liebenau till Lagerfelt 23 september 1940 - 123
145. Promemoria av Algott 25 september 1940 - 123, 124, 125, 126, 127
146. Kempff till Lagerfelt 25 september 1940 - 127, 128
147. Promemoria av Lagerfelt 28 september 1940 - 128
148. Promemoria av Högstedt 30 september 1940 - 128, 129
149. Tysk uppteckning 1 oktober 1940 - 129
150. Promemoria av Engzell 1 oktober 1940 - 130
151. Promemoria av Engzell 1 oktober 1940 - 131
152. Brunnström till Kumlin 5 oktober 1940 - 131, 132, 133
153. Sändebudet i London till UD 6 oktober 1940 - 133
154. Lindström till chefen för Norrlandskustens marindistrikt 7 oktober 1940 - 134, 135
155. Hammarling till Thorsing 9 oktober 1940 - 136, 137, 138
156. Söderblom till von Post 19 oktober 1940 - 138, 139
157. Söderblom till von Post 21 oktober 1940 - 139, 140
158. von Post till Söderblom 23 oktober 1940 - 140, 141
159. Promemoria av Engzell 24 oktober 1940 - 141
160. Högkvartersorder 26 oktober 1940 - 142
161. Promemoria av Lagerfelt 6 november 1940 - 142, 143
162. Promemoria av Engzell 9 november 1940 - 143
163. Sändebudet i Washington till UD 11 november 1940 - 144
164. Söderblom till Richert 12 november 1940 - 144
165. Uppteckning 13 november 1940 - 145
166. Maenss till Lagerfelt 19 november 1940 - 145
167. Promemoria av Lagerfelt 20 november 1940 - 146
168. Tyskt förslag till protokoll 26 november 1940 - 146, 147, 148
169. Verbalnote från tyska beskickningen 26 november 1940 - 148
170. Söderblom till Richert 27 november 1940 - 148, 149
171. Sändebudet i London till UD 27 november 1940 - 149
172. Söderblom till Richert 28 november 1940 - 150
173. Promemoria av Algott 28 november 1940 - 150, 151, 152, 153
174. Statsrådsprotokoll över utrikesdepartementsärende 29 november 1940 - 153, 154
175. Sändebudet i Washington till UD 4 december 1940 - 154
176. Svensk-tyskt protokoll 5 december 1940 - 154, 155, 156
177. Söderblom till Boström och Prytz 5 december 1940 - 157
178. Söderblom till Richert 5 december 1940 - 157, 158
179. Söderblom till Richert 6 december 1940 - 158, 159
180. Högkvartersorder 6 december 1940 - 159
181. Söderblom till Prytz 7 december 1940 - 160
182. UD till sändebudet i Washington 7 december 1940 - 160
183. Engzell till Maenss 9 december 1940 - 160, 161
184. Boëthius till Engzell 10 december 1940 - 161, 162
185. Engzell till Maenss 12 december 1940 - 162
186. Engzell till Boëthius 12 december 1940 - 162, 163
187. Bull till Günther 21 december 1940 - 163
    Bilagor - 165
A 1. Anförande av Günther 13 juni 1940 - 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
A 2. Anförande av Günther 21 juni 1940 - 175, 176, 177, 178
A 3. Anförande av P. A. Hansson 7 juli 1940 - 178, 179
A 4. Anförande av P. A. Hansson 28 juli 1940 - 180, 181
A 5. Anförande av Günther 16 augusti 1940 - 181, 182
B 1. Promemoria av Söderblom april 1943 - 183, 184
B 2. Promemoria av Söderblom april 1943 - 184, 185
B 3. Promemoria av Söderblom april 1943 - 185
C 1. Järnvägsstyrelsen till Reichsverkehrsministerium 17 juli 1940 - 186
C 2. Järnvägsstyrelsen till Reichsverkehrsministerium 19 juli 1940 - 187
C 3. Reichsverkehrsministerium till Järnvägsstyrelsen 24 juli 1940 - 187, 188
D. Statistik - 189, 190
D 1. Personaltransporterna Trelleborg-Riksgränsen 1940 - 191
D 2. Personaltransporterna Riksgränsen-Trelleborg 1940 - 192
D 3. »Hästskotrafiken» juni-oktober 1940 - 193, 194, 195
D 4. Transiteringen av tysk personal genom Sverige 26 juni-31 december 1940 - 196, 197
D 5. Transiteringen av tysk personal genom Sverige till och från Tyskland 26 juni-31 december 1940 - 198
D 6. Transitering av tysk krigsmateriel genom Sverige till och från Tyskland - 199
Personförteckning - 200, 201, 202, 203

Project Runeberg, Tue Oct 12 01:51:42 2010 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/transit2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free