- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
XII. Bind. Münch - Peirup

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

XII. BIND
Münch - Peirup.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1898.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är tolfte bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside
    

M


Münch, Peter Ludvig, 1706-85, Krigsdeputeret - 1, 2
v. Münch, Wilhelm Moritz v. Buseck kaldet, 1665-1741, Hofembedsmand, Amtmand - 2
v. Münchhausen, Hilmar, 1512-73, Landsknægtfører - 2, 3
Münnich, Johan Burchard, 1728-1815, Officer - 3
Munster, Amalie Isabella Johanne Charlotte Grevinde, 1767-1814 - 3, 4
Mynster, Christian Ludvig Nicolai, 1820-83, Forfatter og Udgiver - 4, 5
Mynster, Frederik Ludvig, 1811-85, Forfatter og Oversætter - 5, 6
Mynster, Jacob Peter, 1775-1854, Biskop - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Mynster, Ole Hieronymus, 1772-1818, Læge - 20, 21, 22
Münter, Balthasar, 1735-93, Præst - 22, 23, 24
Münter, Balthasar, 1794-1867, Præst - 24, 25
Münter, Friedrich Christian Carl Hinrich, 1761-1830, Biskop - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Mürer, Thomas Christopher, 1794-1873, Læge - 34
Møenbo, Jens Mikkelsen, -1557, Prædikant hos Christian II - 34, 35
Møhl, Knud Eskild, 1805-90, Præst - 35, 36
Møhl, Nicolai Christian, 1798-1830, Læge - 36, 37
Møinichen, Christian, 1683-1749, Oversekretær i danske Kancelli, Stiftamtmand - 37, 38, 39
Møinichen, Claus, o. 1660-o. 1730, Maler og Tegner - 39
Møinichen, Henrik, 1631-1709, Læge - 39, 40
Møllenhof, Christian Nicolaus, 1698-1748, Præst - 40
Møller, jvfr. Müller - 40
Møller, Albert Philip Bregendahl, f. 1829, Stabsintendant - 40, 41
Møller, Anders, 1787-1854, Departementschef - 41, 42
Møller, Andreas, 1684-o. 1762, Portræt- og Miniaturmaler - 42
Møller, Carl August, 1805-65, Arkitekt - 42
Møller, Carl Christian, 1823-93, Musikdirigent og Komponist - 43
Møller, Carl Emanuel, f. 1844, Forfatter - 43, 44, 45
Møller, Carl Henrik Kock, f. 1845, Maler - 45
Møller, Carl Johannes, 1774-1816, Forfatter - 45, 46
Møller, Casper, 1811- 80, Galvanoplastiker - 46
Møller, Catharine, s. Frydendahl (V, 467). - 46
Møller, Christen Christensen, 1810-QO, Filanthrop og Skolemand - 46, 47, 48, 49, 50
Møller, Christen Vilhelm Victor, f. 1845, Præst - 50, 51
Møller, Christian, s. Møller, Hans Christian - 51
Møller, Christian Hansen, 1804-88, slesvigsk Stænderdeputeret - 51
Møller, Conrad Christian, f. 1843, Pianofortefabrikant - 51, 52
Møller, Erik Høyer, f. 1818, Præst, Forfatter - 52, 53
Møller, Ernst Johannes, f. 1860, Retskyndig - 53, 54
Møller, Frederik Albert August, f. 1839, Pianofortefabrikant - 54, 55
Møller, Frederik Anton Christian, f. 1837, Veterinær - 55
Møller, Frederik Vilhelm, f. 1846, Forfatter - 55, 56
Møller, Georg (Jørgen), -1678-, Officer - 56, 57
Møller, Georg Ebbe Wineken, 1840-97, Arkitekt - 57, 58
Møller, Hans (eller Johannes), 1736-96, Læge - 58
Møller, Hans Christian, f. 1834, Prædikant og religiøs Forfatter - 58, 59
Møller, Hans Larsen, f. 1861, Skolemand, Historiker - 59, 60
Møller, Hans Peter, 1802-59, Pianofortefabrikant - 60, 61
Møller, Hermann, s. Møller, Martin Thomas Hermann - 61
Møller, Holger Christian Valdemar, f. 1854, Ingeniør - 61, 62
Møller, Jacob, 1776-1839, Apotheker - 62
Møller, Jacob Christian Johan Hendrik Gundelach, 1797-1845, Kirurg - 63, 64, 65
Møller, Jacob Nicolai, + 1862, s. Møller, Nicolaus (ndfr. S. 79). - 65
Møller, Jens, 1779-1833, Theolog, Historiker - 65, 66, 67, 68, 69
Møller, Jens, 1786-1863, Præst - 69, 70
Møller, Jens Bertel, 1754-1825, Rektor - 70
Møller, Jens Peter, 1783-1854, Landskabsmaler - 70, 71, 72
Møller, Joachim Christian, 1812-79, Præst - 72
Møller, Johan Christian, f. 1835, Læge - 72, 73
Møller, Johannes (ell. Johan), + 1725, s. Moller (XI, 369). - 73
Møller, Johannes, + 1796, s. Møller, Hans (ovfr. S. 58). - 73
Møller (Müller), Johannes Ludvig Heinrich, 1814-85, Miniaturmaler - 73
Møller, Jørgen, 1678, s. Møller, Georg (ovfr. S. 56) - 73
Møller, Lars Otto, f. 1831, Præst - 74, 75, 76
Møller, Ludvig Christian Thuerecht, 1817-90, Malermester - 76
Møller, Malthe Christian, 1771-1834, Litterat - 76, 77, 78
Møller, Martin Thomas Hermann, f. 1850, Sprogforsker - 78
Møller, Nicolaus, 1733-o. 1806, Bogtrykker - 79
Møller, Nicolaus, 1777-1862, Filosof og Konvertit - 79, 80, 81
Møller, Niels Laurids, f. 1859, Forfatter - 81, 82
Møller, Olaf Jacob Isted, f. 1850, Forfatter - 82
Møller, Olaus Henrik, + 1796, s. Moller (XI, 372) - 82
Møller, Otto, s. Møller, Lars Otto (ovfr. S. 74) - 82
Møller, Otto Martin, f. 1860, Forfatter - 82, 83
Møller, Palle, 1677-1757, Industridrivende - 83
Møller, Peder, 1642-97, Præst - 83, 84
Møller, Peder, 1767-1841, Højesteretsassessor og Bankdirektør - 84, 85
Møller, Peder Gormsen, f. 1842, Skolemand - 85
Møller, Peder Ludvig, 1814-65, Forfatter - 85, 86, 87, 88, 89
Møller, Peder Rasmussen, f. 1848, Forfatter - 90
Møller, Poul Martin, 1794-1838, Digter og Filosof - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Møller, Rasmus, 1763-1842, Biskop - 97, 98, 99
Møller, Søren, 1742-1824, Præst - 100
Møller, Søren Georg, 1834-90, Skolemand - 100
Møller, Viggo Valdemar, f. 1852, Kynolog - 101
Møller, Vilhelm, s. Møller, Frederik Vilhelm (ovfr. S. 55). - 101
Gundelach Møller, + 1845, s. Møller, Jacob Christian Johan Hendrik Gundelach (ovfr. S. 63). - 101
Høyer Møller, s. Møller, Erik Høyer (ovfr. S. 52). - 101
Isted Møller, s. Møller, Olaf Jacob Isted (ovfr. S. 82). - 101
Slott-Møller, Agnes, f. 1862, Maler- og Billedhuggerinde - 101, 102
Slott-Møller, Georg Harald, f. 1864, Maler - 102
Møllmann, Bernhard, 1702-78, Historiker, Bibliothekar - 102, 103, 104
Mønsted, Otto, f. 1838, Kjøbmand og Fabrikant - 104, 105
Mønsted, Peter Mørk, f. 1859, Landskabsmaler - 105
Mønster, Hans, + 1563, s. Spithof. - 105
Mønster, Hans Peter Valdemar, 1822-66, Officer - 105, 106
Mønster, Peter Christian, 1797-1870, Baptist - 106, 107
Mønster, Peter Hans, 1773-1830, Biskop - 107, 108
Mønter, Jørgen, + 1556, s. Kock (IX, 320). - 108
Mørch, Johan Peter Siegvard Gjørsenius, 1818-89, Lærer - 109
Mørch, Otto Andreas Lowson, 1828-78, Konkyliolog - 109, 110
Mørch, Otto Josias Nicolai, 1799-1842, Gartner - 111
Mørck, Frederik Adolph, 1815-73, Portrætsamler - 111, 112
Mørk, Johannes Magnus, 1827-89, Handelsmand, Bladredaktør - 112
Mørk Hansen, s. Hansen (VII, 61) - 112
Mørkeberg, Adam Wilhelm, f. 1863, Veterinær - 113
Mørkeberg, Peter August, f. 1861, Veterinær og Statskonsulent i Husdyrbrug - 113, 114
v. Mørner, Bernhard Joachim, -1741, Officer - 114, 115
Mørup, Jørgen Erik Frederik, f. 1838, Landinspektør - 115
v. Møsting, Alexander Frederik, 1680-1737, Officer, Hofembedsmand - 115, 116
v. Møsting, Christian Georg, 1668-1720, Officer - 116
v. Møsting, Frederik Christian, 1717-73, Amtmand - 117
v. Møsting, Johan Sigismund, 1759-1843, Gehejmestatsminister - 117, 118, 119, 120, 121
    

N


Naamensen, Lütke, 1498-1574, Munk og Skolestifter - 122, 123
Nachtegall, Vivat Victorius Fridericus Franciscus, 1777-1847, Gymnastikpædagog - 123, 124, 125
Nagel, Carl Friedrich, 1794-1873, Læge - 125, 126
Nakskov, s. Naskov. - 126
Namensen, s. Naamensen (ovfr. S. 122). - 126
Nannestad, Frederik, 1693-1774, Biskop - 126, 127
Nannestad, Nicolai Engelhardt, 1730-82, Professor og Præst - 127, 128
Nannestad, Verner Ludvig, f. 1839, Præst - 128, 129
Nansen, Hans, 1598-1667, Borgmester og Præsident - 129, 130, 131, 132, 133, 134
Nansen, Hans, 1635-1713, Præsident - 134, 135
Nansen, Hans Leierdahl, 1764-1821, Sorenskriver - 135, 136
Nansen, Peter, f. 1861, Forfatter - 136, 137
Naskov, Peder Zachariæsen, o. 1635-95, Præst - 137, 138
v. d. Nath, s. v. Dernath. - 138
Nathan, Adolph, 1814-85, Pianist - 138
Nathanson, Mendel Levin, 1780-1868, Kjøbmand, nationaløkonomisk Forfatter, Bladredaktør - 138, 139, 140, 141, 142, 143
Nathanson, Michael Leonard, 1795-1862, Hippolog - 143, 144
Natter, Johann Lorents, 1705-63, Medaillør og Ædelstenskærer - 144
Naumann, Johan Gottlieb, 1741-1801, Komponist og Kapelmester - 144, 145, 146
Naur, Elias, 1650-1728, Professor og religiøs Digter - 146, 147
Navl, Jørgen, -o. 1569, til Vesterbygaard - 147, 148
Naylor, John William, 1812-59, Filefabrikant - 148
Neander, Johan Adolf, -1766-, Maler - 148, 149
Nebelong, Johan Henrik, 1817-71, Arkitekt - 149, 150
Nebelong, Johan Henrik, f. 1847, Orgelvirtuos - 150, 151
Nebelong, Niels Sigfred, 1806-71, Arkitekt - 151, 152
Neckelmann, Ludvig Conrad, 1784-1865, Borgmester, historisk Forfatter - 152, 153
de Neergaard, Carl, 1800-50, Godsejer og Politiker - 153, 154, 155
Neergaard, Carl Peter, f. 1869, nordisk Arkæolog - 155
Neergaard, Edvard, 1821-74, Landmand og Politiker - 155, 156
Neergaard, Jens Bruun, 1742-88, Godsejer - 156
Neergaard, Jens Veibel, 1775-1864, Veterinær - 156, 157, 158, 159, 160, 161
de Neergaard, Joachim Peter Christian Bruun, 1806-93, Godsejer, Politiker - 161, 162
de Neergaard, Johan Ferdinand, 1796-1849, Amtmand - 162, 163
Neergaard, Johan Valdemar, 1810-79, Officer, Krigsminister - 163, 164, 165
de Neergaard, Lucius Carl Joseph Andreas Bruun, 1797-1881, Godsejer og Stænderdeputeret - 165
Neergaard, Niels Thomasius, f. 1854, Politiker og Forfatter - 165, 166
Neergaard, Peter Johansen, 1702-72, Godsejer - 166, 167
de Neergaard, Peter Johansen, 1769-1835, Godsejer - 167
de Neergaard, Tønnes Christian Bruun, 1776-1824, Godsejer - 167, 168
Neiiendam, Nicolai Anders, f. 1865, Skuespiller - 168
Nelle, Conrad, -1627-, Officer - 168, 169
Nellemann, Johannes Magnus Valdemar, f. 1831, Minister, Retslærd - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Nellemann, Rasmus Schmidt, 1830-64, Korporal - 176
Nellemann, Sophus Scavenius, f. 1833, Højesteretsadvokat - 176, 177
Nerger, Christian, -1708, Billedhugger - 177
Nerong, Gottfried Johan, 1765-1832, Handelsmand - 177, 178
Neruda, Franz Xaver, f. 1843, Violoncelvirtuos og Komponist - 178, 179
Nested, Nelaus Poulsen, 1585-1626, Præst - 179, 180
Nettelhorst, Gerlof, -1643, Lensmand - 180
Neuber, August Wilhelm, 1781-1849, Læge, Forfatter - 180, 181
Neuberg, Adolf, 1686-1749, Officer - 181, 182
Neubert, Carl Friederich August, 1825-94, Fabrikant - 182
Neuhausen, Jens, 1775-l8l6> Legatstifter - 182
Neumann, Jacob, 1772-1848, Biskop - 182, 183, 184, 185
Neumann, Johan Carl, 1833-91, Sømaler - 185, 186
Neumann, Sophus Elias, f. 1846, Skuespiller - 186, 187
Neupert, Carl Frederik Edmund, 1842-88, Pianovirtuos - 187, 188
Neve, Johan, - 1718, Kollegiedeputeret - 188, 189
Neve, Peter, o. 1684-1740, Stiftamtmand - 189
Nickolin, Agathon Stenersen, f. 1826, Officer - 189, 190
Nicolaus (Claus), holstensk Greve, -1397 - 190, 191, 192
Niebuhr, Barthold Georg, 1776-1831, Historiker, preussisk Statsmand - 192, 193, 194
Niebuhr, Carsten, 1733-1815, geografisk Rejsende - 194, 195, 196, 197
Niebuhr (Nybuhr), Georg Carstens, 1654-1713, Søofficer - 197, 198
Niederstett, Burchardt, -1684, Arkivar og gottorpsk Hofkansler - 198, 199
Niedt, Friedrich Erhardt, -1708, musikalsk Forfatter - 199
Niels, -1134, Konge - 199, 200, 201
Niels (Hellig N.), -1180 - 202
Niels, Greve af Halland, -1218 - 202
Niels, Greve af Halland, o. 1218-1251 - 202, 203
Niels, -1191, Biskop i Viborg - 203
Niels, -1233, Biskop i Slesvig - 203, 204
Niels, -1265, Biskop af Slesvig - 204, 205
Niels, -1267, Biskop i Viborg - 205
Niels Hallandsfar, -1286- - 205, 206
Niels, -1320-, Biskop af Børglum - 206
Niels, -1470-, Rimkrønnikens Forfatter - 206
Nielsen, Anders, 1795-1873, Læge - 206, 207
Nielsen, Anders Hansen, 1809-90, Præst - 207, 208
Nielsen, Anna Helene Dorothea, 1803-56, Skuespillerinde - 208, 209, 210, 211
Nielsen, Anna Maria, f. 1863, Billedhuggerinde - 211, 212
Nielsen, Anton Lauritz, 1827-97, Forfatter - 212, 213
Nielsen, August Carl, f. 1865, Komponist - 213, 214
Nielsen, Augusta Wilhelmine, f. 1822, Danserinde - 214, 215
Nielsen, Bentine Henriette Marie, f. 1834, Skuespillerinde - 215, 216
Nielsen, Birgitte Dorothea Henriette, f. 1815, Forfatterinde - 216, 217
Nielsen, Carl, s. Nielsen, August Carl (ovfr. S. 213) - 217
Nielsen, Caroline Louise Amalia, 1797-1869, Skuespillerinde - 217, 218
Nielsen, Christen, 1838-95, Bladredaktør - 218, 219
Nielsen, Christen Lundsgaard, f. 1836, Præst - 219
Nielsen, Christian, + 1884, s. Nielsen, Hans Mads Christian - 219
Nielsen, Christian Axel, 1831-86, Officer, Departementschef - 219, 220
Nielsen, Christian Henrik, 1809-81, Handelsmand - 220, 221
Nielsen, Christian Ludvig, 1823-85, Præst - 221
Nielsen, Christian Vilhelm, f. 1833, Arkitekt - 222
Nielsen, Edvard Emil Peter, f. 1824, Officer - 222, 223
Nielsen, Emma Alice, s. Thomsen. - 223
Nielsen, Esben, + 1648, s. Halveg (VI, 519). - 223
Nielsen, Find, + 1663, s. Trellund. - 223
Nielsen, Frands, -1603, Skolemand og Præst - 223
Nielsen, Frederik, 1809-67, Præst - 224, 225
Nielsen, Fredrik Kristian, f. 1846, Kirkehistoriker - 225, 226, 227, 228
Nielsen, Friederich Carl Emil, 1769-1851, Veterinær - 228
Nielsen, Georg, 1710-97, Hofembedsmand - 229
Nielsen, Georg Julius Wilhelm, 1811-91, Officer - 229, 230
Nielsen, Godske, s. Nielsen, Henrik Godske Bartholomæus (ndfr. S. 234). - 230
Nielsen, Hans, -1530-, Provinsialprior - 230, 231
Nielsen, Hans, -1606-, Musiker - 231
Nielsen, Hans, 1771-1842, opvakt Lægmand - 231, 232
Nielsen, Hans Andreas, f. 1850, Læge - 232, 233
Nielsen, Hans Mads Christian, 1810-84, Bager - 233
Nielsen, Henriette, s. Nielsen, Birgitte Dorothea Henriette (ovfr. S. 216) - 233
Nielsen, Henrik Christian, 1805-85, Stiftamtmand - 233, 234
Nielsen, Henrik Godske Bartholomæus, f. 1826, Bladredaktør - 234, 235
Nielsen, Herman, 1570-1629, Professor - 235
Nielsen, Ida, 1815-89, Forfatterinde - 236
Nielsen, Jacob, 1524-71, Præst - 237
Nielsen, Jacob, -1586, Præst - 237, 238
Nielsen, Jacob, 1768-1822, Handelsmand - 238, 239
Nielsen, Jacob, f. 1830, Forfatter - 239
Nielsen, Jacob Christian Frederik, 1841-94, Bogtrykker - 239, 240
Nielsen, Jens, 1538-1600, Biskop, Forfatter - 240, 241, 242, 243
Nielsen, Jens Peter Zakarias, f. 1844, Forfatter - 243, 244, 245
Nielsen, Jep, -o. 1536, Borgmester i Malmø - 245
Nielsen, Johan, 1789-1867, Lægprædikant - 245, 246
Nielsen, Johan Moses Hollard, 1804-70, Litterat - 246, 247
Nielsen, Johanne Ane Margrethe, f. 1829, Smør- og Osteproducent - 247, 248
Nielsen, Joseph, 1772-1848, Handelsmand - 248
Nielsen, Julius, -1891, s. Nielsen, Georg Julius Wilhelm (ovfr. S. 229) - 248
Nielsen, Jørgen Carl, 1831-74, Xylograf - 248, 249
Nielsen, Jørgen Jacob, 1814-87, Politiker - 249
Nielsen, Knud Christian Julius, f. 1845, Søofficer, Skibsbygningsdirektør - 249, 250
Nielsen, Laurids, -1557, s. Riber - 251
Nielsen, Laurids, o. 1538-1622, Jesuit - 251, 252, 253
Nielsen, Martinius, f. 1859, Skuespiller og Theaterdirektør - 253, 254
Nielsen, Michael, 1776-1846, Skolemand - 254, 255, 256
Nielsen, Mogens, -1390, Ærkebiskop - 256, 257
Nielsen, Morten Christian, 1835-91, Højskolemand og Filanthrop - 257, 258
Nielsen, Nicolai (døbt Niels), 1777-1854, Præst - 258, 259
Nielsen, Nicolai Peter, 1795-1860, Skuespiller - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
Nielsen, Nicolaus Johann Ernst, 1806-83, Superintendent - 265, 266
Nielsen, Niels, 1636-1708, Godsejer - 266
Nielsen, Niels, 1700-86, Handelsmand - 266, 267
Nielsen, Niels, f. 1865, Mathematiker - 267
Nielsen, Niels Christian, 1773-1842, Overbirkedommer - 267, 268
Nielsen, Niels Peter Grønvald, f. 1857, Forfatter - 268
Nielsen, Oda Laurenze Helmine, f. 1852, Skuespillerinde - 268, 269, 270
Nielsen, Ole, 1805-76, Bonde og Politiker - 270
Nielsen, Oluf August, 1838-96, Historiker - 270, 271, 272, 273
Nielsen, Oluf Danholm, 1855-94, Forfatter - 273
Nielsen, Peder, -1483, s. Lodehat (X, 358) - 273
Nielsen, Peter, 1779-1847, slesvigsk Stænderdeputeret - 273, 274
Nielsen, Peter, 1829-97, landøkonomisk Forsøgsleder - 274, 275
Nielsen, Peder, f. 1834, Hededyrker - 275, 276
Nielsen, Poul, -1688, s. Rosenpalm - 276
Nielsen, Rasmus, 1802-77, Lægprædikant - 276
Nielsen, Rasmus, 1809-84, Filosof - 276, 277, 278, 279, 280, 281
Nielsen, Thomas, 1838-95, Politiker - 281, 282, 283, 284, 285
Nielsen (kaldet Schwartz-Nielsen), Thora Marie Christine, 1854-94, Skuespillerinde - 285
Nielsen, Trugels (Troels), 1594-1669, Præst - 285, 286
Nielsen, Tuve, -1472, Ærkebiskop - 286, 287
Nielsen, Uffe, -1293, Drost - 287, 288
Nielsen, Wilhelm Theodor Wegener, 1793-1882, Officer - 288, 289
Nielsen, Villads, -1637, s. Brøns (III, 215) - 289
Nielsen, Villads, 1607-81, Præst - 289, 290
Nielsen, Zakarias, s. Nielsen, Jens Peter Zakarias (ovfr. S. 243) - 290
Danholm Nielsen, -1894, s. Nielsen, Oluf Danholm (ovfr. S. 273) - 290
Grønvald Nielsen, s. Nielsen, Niels Peter Grønvald (ovfr. S. 268) - 290
Hollard Nielsen, -1870, s. Nielsen, Johan Moses Hollard (ovfr. S. 246) - 290
Niemann, Sebastian, 1625-84, Superintendent - 290
Nieuwenhuis, Peder Nicolaas, f. 1842, Officer - 290, 291
Nifanius, Christian, 1629-89, Superintendent - 292
Niss, Thorvald Simeon, f. 1842, Landskabsmaler - 292, 293, 294
Nissen, Carl Adolf, f. 1839, Sprogmand - 294
Nissen, Georg Nicolaus, 1761-1826, Diplomat og Forfatter - 294, 295
Nissen, Hans, 1788-1857, slesvigsk Patriot - 295, 296, 297
Nissen, Hans Nicolai, 1755-1815, Retskyndig - 297
Nissen, Lorenz, 1754-1842, Præst - 297, 298
Nissen, Martinus Lind, 1744-95, Raadmand, Forfatter - 298, 299
Nissen, Nicolai Christian, 1772-1836, Medlem af Konsulatsdirektionen - 299
Nissen, Nicolaus Wilhelm Lorentz, 1850-97, Grosserer - 299, 300
Nissen, Niels Christian, 1810-39, slesvigsk Patriot - 300
Nissen, Niels Lang, 1771-1845, Rektor - 300, 301, 302
Nissen, Nis, 1771-1848, Godsejer, Legatstifter - 302, 303
Nissen, Ulrik Christian, -1756, Stiftamtmand - 303
Nobel, Emilius Ferdinand, 1810-92, Tobaksfabrikant - 303, 304
Nobel, Hans, 1657-1732, Amtmand, Godsejer - 304, 305, 306
Nold, Christian, 1626-83, Theolog og Orientalist - 306, 307
Nold (Nolde), Thomas, -1634, til Maglø, en kurlandsk Adelsmand - 307, 308
Nolsøe, Poul Poulsen, 1766-1809, Skibsfører, Digter - 308, 309
Noodt, Johann Friederich, 1705-56, Historiker - 309, 310
Norbagge, Svend, f 1088, s. Svend - 310
Norby, Søren (Severin), -1530, Søkriger - 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
Norcross, John Nicholas, 1688-1758, Fribytter og Statsfange - 318, 319
Nordberg, Charles Axel, 1740-1812, Fabrikant - 319, 320
Norden, Frederik Ludvig, 1708-42, arkæologisk Rejsende - 320, 321, 322
Nordmand, Jacob Jensen, 1614-95, Elfenbensskærer - 322
Nordmand, Peder Olsen, -1676, Handelsmand og Kriger - 322, 323
Normand, Ernst, 1579-1645 - 323, 324
Normann, Carl Frederik, 1798-1856, Retskyndig - 324, 325
Normann, Carl Otto Emil, f. 1839, Søofficer - 325, 326
Normann, Gottlieb Philip Geritus Diderik, 1749-1821, Officer - 326
Norrie (kaldet Petterson-Norrie), Anna Hilda Charlotte, f. 1860, Operettesangerinde - 326, 327
Norrie, Gordon, f. 1855, Læge - 327
Nors, Hans Kjeldsen, 1624-92, Præst - 327, 328
v. Nostitz, Frederik Hartvig Greve, -1738, Officer - 328
v. Nostitz, Gottwald Adolf, 1691-1770, Officer - 328, 329
Nothold, -1134-, Biskop i Ribe - 329
Noviomagus (ell. van Nijmegen), Poul, -1571, Præst - 329, 330
Numsen, Christian Frederik, 1741-1811, Officer, Diplomat, Hofmand - 330, 331
Numsen, Frederik, 1737-1802, Officer - 331, 332
Numsen, Matthias, 1648-1731, Officer - 332, 333
Numsen, Michael, 1686-1757, Officer, Overkrigssekretær - 333, 334, 335
v. Nutzhorn, Bendix Conrad Heinrich Andersen, f. 1833, Højskolemand - 335
v. Nutzhorn, Carl Ludvig Vilhelm Rømer, f. 1828, Minister, Amtmand - 335, 336
v. Nutzhorn, Henning Frederik Feilberg, 1834-66, Filolog - 336, 337
Nyblom, Helene Augusta, f. 1843, Forfatterinde - 337, 338
Nyboe, Emanuel, 1780 - 1840, Forfatter - 338
Nyborg, Johan, -1344, Biskop - 338, 339
Nybuhr, Georg Carstens, -1713, s. Niebuhr (ovfr. S. 197) - 339
Nyegaard, jvfr. Nygaard - 339
Nyegaard, Hans Haagen, 1824-93, Forfatter - 339
Nyegaard, Malthe Bruun, 1789-1877, Stænderdeputeret, Proprietær - 339, 340
Nyegaard, Peter Nicolaus, (1758), s. v. Gartenberg (V, 576) - 340
Nyeland, Stephan Peter, f. 1845, Gartner - 340, 341
Nyerup, Rasmus, 1759-1829, Litterærhistoriker, Bibliothekar - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Nygaard, jvfr. Nyegaard - 348
Nygaard, Frederik Sextus Otto Alfred Petersen, 1845-97, Præst og historisk Forfatter - 348, 349
Nyholm, Carthon Kristoffer Vilhelm, f. 1829, Højesteretsassessor og Politiker - 349, 350, 351
Nyholm, Christopher, 1781-1859, Præst - 351, 352
Nyholm, Johannes Christopher, 1803-67, Landmand og Politiker - 352, 353, 354
Nyholm, Lauritz Christian, 1823-82, Officer - 354, 355
Nyholm, Samuel Frederik Carl, 1810-69, Overretsprokurator, Bankdirektør - 355, 356
Nyrop, Agnes Flemmine, f. 1841, Skuespillerinde - 356, 357
Nyrop, Camillus, 1811-83, kirurgisk Instrumentmager - 357, 358, 359
Nyrop, Camillus, f. 1843, haandværkskyndig og industrihistorisk Forfatter - 359, 360, 361
Nyrop, Christopher, 1680 - 1733, Biskop - 361, 362
Nyrop, Jens Larsen, f. 1831, dramatisk Sanger - 362, 363, 364
Nyrop, Kristoffer, f. 1858, Sprogmand og Litteraturhistoriker - 364, 365
Nyrop, Martin, f. 1849, Arkitekt - 365, 366
Nysted, Hans Olufsen, 1664-1740, Præst og Sprogmand - 366, 367, 368
Næraae, Laurids Pedersen, 1714-94, Præst, Personalhistoriker - 368
Nødskov, Poul Matthias, 1757-1805, Forfatter - 368, 369
Nørgaard, Bertel, 1805-62, Bonde og Politiker - 369, 370
Nørgaard, Peter Christopher, f. 1835, Departementschef og Generaldirektør - 370
Nørnissom, Jens Sørensen, 1609- , Boghandler og Folkeskribent - 370, 371
Nørregaard, Jens, f. 1838, Højskoleforstander - 371, 372
Nørregaard, Laurids, 1745 -1804, Retslærd - 372, 373
v. Obelitz, Balthasar Gebhard, 1728-1806, Retslærd - 374
    

O


Obelitz, Gebhard Christian Vilhelm, 1816-81, Højesteretsassessor - 375
Occo, -1167, s. Aage (I, 7) - 375
Ocksen, Henrik, 1660-1750, Stiftamtmand - 376
Ocksen, Johannes, 1667-1738, Biskop - 376, 377
Odinkar, -1043, Biskop - 377
Oe-, s. under Ø - 377, 378
Offesen, Oluf, 1494-1575, Skolemand, Prælat - 378
Oftedahl, Laurentius Andreas, 1781-1843, Præst - 378, 379
Ohlsen, Jørgen Ernst, 1814-62, Handelsgartner - 379
v. (ell. d') Ohme, Johan Andreas Cornelius, 1746-1818, Officer - 379, 380, 381
Olafsen, s. Ólafsson - 381
Ólafsson, Arnljótur, f. 1823, Forfatter, Politiker - 381
Ólafsson, Eggert, 1726-68, Forfatter - 381, 382, 383, 384
Ólafsson, Guðmundur, 1652-95, Oldforsker - 384, 385
Ólafsson, Jón, 1705-79, nordisk Filolog - 385, 386, 387
Ólafsson, Jón, 1731-1811, nordisk Filolog - 387, 388
Ólafsson, Jón, f. 1850, Politiker, Digter - 388, 389
Ólafsson, Magnús, 1573-1636, Oldforsker - 389, 390
Ólafsson, Ólafur, -1788, s. Olavius (ndfr. S. 393) - 390
Ólafsson, Páll, s. ovfr. S. 389 - 390
Ólafsson, Stefan, o. 1620-1688, Præst, Digter - 390, 391
Olavius, Johannes, 1624-98, Præst og latinsk Poet - 391, 392, 393
Olavius (Ólafsson), Ólafur, o. 1741-1788, Forfatter - 393
Oldeland, Anne, -1602 - 394, 395
Oldeland, Hans, 1628-92, til Uggerslevgaard - 394, 395
Oldeland, Melchior, -1648, til Uggerslevgaard, Rentemester - 395
Oldenburg, Frederik, 1767-1848, Kollegiedeputeret - 395, 396
Oldenburg, Frederik, 1828-90, Forstmand og politisk Forfatter - 396, 397
Oldenburg, Johan, 1550-1605, Skolemand - 397, 398
Oldenburg, Theodor Vilhelm, 1805-42, Præst - 398
Oldendorph, Hans Jacobsen, 1524-66, Præst - 398, 399
Olearius, Adam, 1603-71, Rejsende og Lærd - 399, 400, 401
Olesen, Hans, 1815-87, Bonde og Politiker - 401, 402
Olivarius, Christen, 1710-45, Kirkehistoriker - 402
Olivarius, Holger de Fine, 1758-1838, Forfatter - 402, 403
Ollendorff, Johan Ernst Frederik, f. 1846, Ingeniør - 403, 404
Olrik, Axel, f. 1864, Folkemindeforsker - 404, 405
Olrik, Christian Magnus, 1728-93, Hospitalsforstander - 405, 406
Olrik, Hans Thorvald, f. 1862, Historiker og Pædagog - 406
Olrik, Jacob Baden, 1802-75, Borgmester - 406, 407
Olrik, Ole Henrik Benedictus, 183o-90, Maler og Billedhugger - 407, 408, 409
Olrog, Peder, 1741-88, Præst - 409
Olsen, jvfr. Olufsen - 410
Olsen, Birgitte Elisabeth, s. Andersen (I, 219) - 410
Olsen, Axel, -1490- - 410, 411
Ólsen, Bjørn Magnússon, f. 1850, Filolog - 411, 412
Olsen, Christen, 1800-81, Jurist - 412, 413
Olsen, Frederik Christian, 1802-74, Skolemand - 413, 414
Olsen, Gottsche Hans, 1760-1829, Forfatter og Theatercensor - 414, 415
Olsen, Hans Ludvig Emilius, 1821-79, Dyrlæge - 415
Olsen, Isach, o. 1680-1730, Lærer - 415, 416
Olsen, Johanne Cathrine, s. Rosing - 416
Olsen, Niels, -1819, Skuespiller - 416, 417
Olsen, Ole Ferdinand, 1805-87, Fabrikant - 417, 418
Olsen, Oluf Nicolai, 1794-1848, Officer og Korttegner - 418, 419, 420
Olsen, Peder Blicher, 1759-1832, Diplomat - 420, 421
Olsen, Rasmus Ulrik Bernhard, f. 1836, Musæumsdirektør - 421, 422
Blicher-Olsen, Peder, -1832, s. ovfr. S. 420 - 422
Olsen-Ventegodt, Peter, f. 1863, Maler - 422
Olshausen, Detlev Johann Wilhelm, 1766-1823, Superintendent - 422, 423
Olshausen, Wilhelm, 1798-1835, Filolog - 423
Oluf Hunger, -1095, Konge - 423, 424, 425
Oluf, 1370-87, Konge - 425, 426
Oluf (Haraldsen), -1143(?), Modkonge - 426, 427
Oluf, -1214, Biskop - 427
Oluf, -1320, Biskop - 427, 428
Olufsen, jvfr. Olsen - 428
Olufsen, Christian Friis Rottbøll, 1802-55, Astronom - 428, 429, 430
Olufsen, Hans, -1571, s. Spandemager - 430
Olufsen, Hans, -1670, Godsejer - 430
Olufsen, Hans, -1698, s. Olavius, Johannes (ovfr. S. 391) - 430
Olufsen, Jens, -1548, s. Bratt (III, 18) - 430
Olufsen, Niels, (1310), s. Bild (II, 196) - 430
Olufsen, Ole, f. 1865, geografisk Rejsende - 430, 431
Olufsen, Oluf Christian, 1764-1827, Digter, Landbrugs- og Skovbrugsforfatter, Statsøkonom - 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437
Olufsen (Olsen), Peder, -1550-, Kronist, kaldes Saneropius - 437, 438
Olufsen, Thorbjørn, f 1548, s. Bratt (III, 19) - 438
Orner, -1204, Biskop - 438, 439
Omsen, Christopher Frimann, 1761-1829, norsk Højesteretsassessor - 439, 440
Oppen, Johan Frederik Blix, 1766-1826, Officer - 440, 441
v. Oppen-Schilden, Adolf Wilhelm Rudolf, 1824-96, Godsejer - 441
Oppermann, Adolf, f. 1861, Forstmand - 441, 442, 443
Oppermann, Johann Carl Vincentz, 1784-1861, Forstmand - 443, 444
Oppermann, Ludvig Henrik Ferdinand, 1817-83, Mathematiker og Sprogmand - 444, 445, 446, 447
Oppermann, Ludvig Valdemar, f. 1833, Veterinær - 447
Oppermann, Rudolf Theodor, 1827-65, Jurist - 447
Orning, Erik Ottesen, -1645, Admiral - 448, 449
Orning, Morten Svendsen, -1574, til Eget - 449, 450
Orth, Albert Frederik Leopold, f. 1849, Pianist og Komponist - 450
v. d. Osten, Adolph Sigfried Greve, 1726-97, Statsmand - 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
v. d. Osten, Anna Susanne, 1704-73, Legatstifterinde - 456, 457
v. d. Osten, Carl Henrik, -1691, Officer - 457, 458
v. d. Osten, Christian Georg, 1674-1735, Officer - 458, 459
v. d. Osten, Christian Günther, -1677, Hofembedsmand - 459
Osten, Hans Hansen, 1617-72, Proviantskriver - 459, 460
v. d. Osten, Jacob Frants, 1664-1739, Amtmand - 460
v. d. Osten, Johan Vibe, 1708-1800, Officer - 461, 462
v. d. Osten, Peter Christoph, 1659-1730, Hofembedsmand - 462
v. d. Osten, Wilhelm August, 1698-1764, Direktør for Finanserne og Oresunds Toldkammer - 462, 463
Ostenfeld, Asger Skovgaard, f. 1866, Ingeniør - 463, 464
Ostenfeld, Christen, 1619-71, Professor - 464, 465, 466
Ostersen, Christen, 1650, s. Veile - 466
Ostrup, Poul Mortensen, f 1619, s. Aastrup (I, 31) - 466
Ostwald, Christian Friedrich Adolph, 1809-73, politisk Forfatter - 466, 467
Otte, Friedrich Wilhelm, 1763-1851, landøkonomisk Forfatter - 467
Otterstrøm, Christian, f. 1833, Ingeniør - 467, 468
Otterstrøm, Christian Rasmus (Erasmi), 1795-1876, Bankkasserer og Politiker - 468, 469
Ottesdatter, Inger, f 1555, s. Rømer - 469
Ottesen, Erik, -1645, s. Orning (ovfr. S. 448) - 469
Ottesen, Otto Didrik, 1816-92, Blomstermaler - 469, 470
Ottesen, Rasmus, 1803-62, Lægprædikant og Politiker - 470, 471
Otto, -1334-, Prins - 471, 472, 473
Otto Ludvig, 1597-1634, Wild- og Rhingreve, Greve af Salm - 473, 474
Otto, Carl, 1795-1879, Læge - 474, 475, 476, 477
Otto, Carl Christian, 1817-73, Mnemotekniker - 477
Ottosen, Søren Johan, f. 1859, Skolemand og historisk Forfatter - 477, 478
Otzen, Peter, 1810-91, Præst, Stænderpræsident - 478
Outzen, Nicolaus, 1752-1826, antikvarisk Forfatter - 478, 479
Ouw, Wolfgang, 1632-76, Præst - 479, 480
Ovelacker, Eberhard, -1537, Landsknægtoberst - 480, 481
Owen, Joseph, 1789-1862, Fabrikant - 481, 482
Owens (Ovena), Anna, -1655, s. Hoyers (VIII, 137) - 482
Ovens, Jurian (c?: Jürgen), 1613(?)-1678, Maler - 482, 483, 484
Overbeck, Georg Hermann, 1743-96, slesvigsk Fædrelandsven - 484
Overby, Ulrik Peter, 1818-79, Forfatter - 485
Overskou, Thomas, 1798-1873, dramatisk og theaterhistorisk Forfatter - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491
Oxe, Albert, -1577, til Nielstrup - 491
Oxe, Eskil, -1569, til Løgismose - 492
Oxe, Inger, -1591 - 492
Oxe, Johan, -o. 1490, til Tordsø, Rigsraad - 492, 493, 494
Oxe, Johan, -1534, til Nielstrup, Rigsraad - 494
Oxe, Peder, -1435-, Rigsraad - 495
Oxe, Peder, 1520-75, Rigshofmester - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Oxe, Torben, -1517 - 504, 505, 506
Oxelberg, Ferdinand Daniel Gottlieb, 1833-90, Snedker - 506
Oxenbøll, Vilhelm Michael Christian, 1823-98, Politiker - 506, 507
Oxendorph, Jørgen Dinesen, o. 1641-1712, Landmaaler, Mathematiker - 507
Oxholm, Carl Arthur O'Neill, 1804-39, Officer - 507
Oxholm, Peter Lotharius, 1753-1827, Officer - 507, 508
Oxholm, Valdemar Tully, 1805-76, Overhofmarskal, Diplomat - 508, 509, 510
    

P


Paasche, Henrik, -1636, Læge - 511
Paaske, Niels, 1568-1636, Biskop - 511, 512
Pachs, Christoffer, o. 1511-1608 - 512, 513
Pachs, Mogens, 1577-1642 - 513, 514
Pacht, Laurids Vilhelm, f. 1843, Genremaler - 514
Pae-, s. Pæ- - 514
Pagh, Peder, -1339, Biskop - 514, 515
Palladius, Niels, o. 1510-1560, Biskop - 515, 516, 517
Palladius, Peder, 1503-60, Biskop - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
Pallisen, Hans Jessen, 1815-81, Handelsmand - 524
Palschau, Gotfred Vilhelm, -1768-, Klavervirtuos - 524
Pálsson, Bjarni, 1719-79, Naturforsker, Læge - 524, 525
Pálsson, Gestur, 1852-91, Forfatter - 525, 526
Pálsson, Gunnar, 1714-91, Oldforsker - 526, 527
Pálsson, Sveinn, 1762-1840, Naturforsker, Læge - 527, 528
Pálsson, Ögmundur, o. 1462-o. 1542, Biskop - 528, 529
Paludan, Christian Carl, 1792-1859, Søofficer - 529, 530
Paludan, Frederik August, 1792-1872, Søofficer - 530, 531
Paludan, Hans, 1538-1615, Læge - 531
Paludan, Jens, 1697-1782, Præst - 531, 532
Paludan, Johan, 1756-1821, Præst - 532, 533
Paludan, Julius, f. 1843, Litteraturhistoriker - 533, 534
Paludan, Julius Ferdinand, 1794-1879, Officer - 534, 535
Paludan, Peder, 1755-99, Præst - 535, 536
Paludan, Rasmus, 1702-59, Biskop - 536
Paludan, Søren, f 1582, s. Kjær (IX, 202) - 537
Paludan-Müller, s. Müller, Paludan- - 537
Panum, Peter Ludvig, 1820-85, Læge, Fysiolog - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
v. Papenheim, Alexander Rabe, 1563-1631, til Snedinge - 544
v. Papenheim, Borchard, -1590, til Sæbygaard - 544
Parelius, Jacob v. d. Lippe, 1744-1827, Præst - 545
Parow, Henrik, -1389 - 545, 546
Parsberg, Christoffer Greve, 1632-71, Gehejmeraad - 546, 547
Parsberg, Enevold, -1680, Gehejmeraad - 547, 548
Parsberg, Holger, 1636-92 - 548
Parsberg, Jørgen Vernersen, -o. 1506, til Harrested, Rigsraad - 548, 549
Parsberg, Manderup, 1546(?)-1625, til Hagesholm, Rigsraad - 549, 550, 551, 552
Parsberg, Oluf, 1599(?)-1661, til Jernit (nu Frijsenborg) og Palstrup, Rigsraad - 552, 553
Parsberg, Tønne Vernersen, -o. 1522, til Harrested og Ørtofte, Rigsraad - 553, 554
Parsberg, Valdemar, -1607, til Jernit - 554
Parsberg, Verner, -1487, til «Stirberg», Rigsraad - 554, 555
Parsberg, Verner, -1567, til Harrested, Rigsraad - 555, 556
de Parthenay, Jean Blaise Desroches, -1766, s. Desroches (IV, 247) - 556
Parvus, Matthis, -1553, Præst - 556, 557, 558
de Pas (ell. Passe), Simon, 1591-1647, Kobberstikker - 558, 559
Paslich, Caspar, -1597, til Liddouw, Hofraad - 559, 560
v. Passow, Anna Catharina, 1731-57, Skuespillerinde og Forfatterinde - 560, 561
v. Passow (Passau), Hartvig, -1706 - 561, 562
Paston (Baston), Johan, -1557- , Sanger og Komponist - 562
Pauelsen, Erik, 1749-90, Maler - 562, 563, 564, 565
Pauli, Andreas, f 1700, s. v. Liliencron (X, 285) - 565
Pauli, Broderus, 1598-1679, hamborgsk Borgmester - 565
Pauli, Johan Georg, 1736-98, Direktør i Generalpostamtet - 565, 566
Pauli, Otto Georg, o. 1700-1780, Finansdeputeret - 566
Paulli, Daniel, 1640-84, Avisudgiver og Boghandler - 566
Paulli, Holger, 1644-1714, religiøs Sværmer - 567, 568, 569
Paulli, Jacob Henrik, 1700, s. Rosenschild - 569
Paulli, Jakob Peter Mynster, f. 1844, Præst - 569, 570, 571
Paulli, Joachim Richard, -1759, Litterat - 571, 572, 573
Paulli, Just Henrik Voltelen, 1809-65, Præst - 573, 574, 575, 576
Paulli, Richard August Simon, f. 1846, Læge - 576
Paulli, Simon, 1603-80, Læge, Botaniker - 576, 577, 578, 579, 580, 581
Paulli, Simon Holger, 1810-91, Kapelmester - 581, 582, 583
Paulsen, jvfr. Pálsson og Poulsen. - 583
Paulsen, Adam Frederik Wivet, f. 1833, Fysiker - 583, 584
v. Paulsen, Friederich Nicolai Wilhelm, 1784-1872, Forstmand - 584, 585
v. Paulsen, Johan Anton, 1687(?)-1736, Søofficer - 585
v. Paulsen, Johan Peter Frederik, 1780-1843, Kammerherre - 585, 586
Paulsen, Julius, f. 1860, Maler - 586, 587
v. Paulsen, Matthias, -1710, Søofficer - 587, 588
Paulsen, Paul Detlev Christian, 1798-1854, Retslærd - 588, 589, 590, 591, 592
Paulsen, Peter, 1778-1855, Præst - 593
Paulsen, Peter, 1808-86, Døvstummelærer - 593
Paulsen, Sophus Johannes, 1838-84, Søofficer - 594
Paurenfeind, Georg Vilhelm, -1763, s. Baurenfeind (I, 611) - 594
Paurenfeindt, Wolfgang Ernst, o. 1678-1764, Officer - 594, 595
Paus, Hans, 1710-70, Historiker og Jurist - 595, 596
Pavels, Claus, 1769-1822, Biskop - 596, 597, 598, 599, 600
Pax, s. Pachs - 600
Payngk, Ahasverus, 1608-67, Læge - 600
Payngk, Peter Diderik (rettere Dideriksen), o. 1575-1645, Kemiker og Læge - 600, 601
Paysen, Matthias Friedrich, 1756-1814, Præst - 601, 602
v. Pechlin, Friederich Christian Ferdinand Baron, 1789-1863, Diplomat - 602, 603, 604, 605
v. Pechlin, Johann Friherre, Edler v. Løwenbach, 1677-1757, gottorpsk Statsmand - 606
Pechlin, Martin, -1526, Sørøver - 606
Pechüle, Carl Frederik, f. 1843, Astronom - 607
Peder, -1134, Biskop i Roskilde - 607, 608
Peder, -o. 1280, Biskop af Odense - 608
Peder, -o. 1300, Biskop i Viborg - 608, 609
Peder, -o. 1322, Biskop i Viborg - 609
Peder, -o. 1371, Biskop i Viborg - 609
Peder, -o. 1425, Biskop i Børglum - 609
Pedersen, Absalon, 1528-75, Historiker - 609, 610
Pedersen, Adser, -o. 1540, Prælat - 611
Pedersen, Arvid, -1550-, Salmedigter - 611
Pedersen, Christen, -1545, Prælat - 611, 612
Pedersen, Christiern, o. 1480 - 1554, Kannik, Forfatter - 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618
Pedersen, Claus, -1525, Kansler - 618, 619
Pedersen, Frederik Wolf Carl, 1778-1854, Musiklærer - 619, 620
Pedersen, Geble, -1557, Biskop - 620, 621, 622
Pedersen, Hans, -1671, s. Kalundborg (IX, 91) - 622
Pedersen, Henning, 1775-1837, Landmaaler - 622
Pedersen, Holger, f. 1867, Sprogforsker - 622, 623
Pedersen, Jacob, -1660-, kongelig Kammertjener - 623, 624
Pedersen, Jens, -1434, Kongens Kansler - 624, 625
Pedersen, Jens, 1639-1704, Præst og Digter - 625, 626
Pedersen, Jørgen, -1554, Rentemester - 626
Pedersen, Jørgen, 1705-86, Bonde - 626, 627
Pedersen, Jørgen, f. 1841, Journalist og Politiker - 627, 628
Pedersen, Knud, -1569, Borgmester - 628
Pedersen, Knud, 1820-76, Politiker - 628, 629
Pedersen, Mads (ell. Matthis), -1543, Kannik - 629, 630
Pedersen, Mogens, -o. 1623, Musiker - 630
Pedersen, Morten, 1537-95, Abbed, Præst og Forfatter - 630, 631
Pedersen, Niels, o. 1522-o. 1579, Præst, Forfatter - 631, 632
Pedersen, Niels, f. 1851, Landbrugsskoleforstander - 632, 633
Pedersen, Ole, 1856-98, Maler - 633
Pedersen, Ove Christian, 1813-73, Søofficer - 633, 634
Pedersen, Peder, 1608-69, Borgmester - 634, 635
Pedersen, Peder, 1774-1851, Diplomat - 635
Pedersen, Peder, f. 1822, Politiker - 635, 636
Pedersen, Peter, 1806-61, Astronom - 636, 637
Pedersen, Poul, 1550-1616, Skolemand og Præst - 637
Pedersen, Poul, -1697-, Digter - 637, 638, 639
Pedersen, Rasmus, f. 1840, Plantefysiolog - 639, 640
Pedersen, Svend, 1590-1636, Professor - 640
Pedersen, Søren, f. 1826, Politiker - 640, 641
Pedersen, Thomas Vilhelm, 1820-59, Tegner - 641, 642
Pedersen, Thorolf Frederik Paludan-Muller, f. 1858, Marinemaler - 642, 643
Pedersen, Viggo Christian Frederik Vilhelm, f. 1854, Maler - 643
Bruun-Pedersen, Niels, 1839-98, Veterinær - 644
Pedersen-Bjergaard, Jens, f. 1843, landøkonomisk Forfatter - 644
Pedersen-Dan, Hans Peder, f. 1859, Billedhugger - 645
Pedersen Mols, Niels, s. Mols (XI, 376) - 646
Pedrin, Andreas Daniel, 1823-91, religiøs Forfatter - 646

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:28:31 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/12/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free