- Project Runeberg -  Berättelser ur svenska historien /
Sjunde bandet. Carl XII

(1885-1886) [MARC] Author: Carl Georg Starbäck, Per Olof Bäckström
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Sjunde bandet. Carl XII


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, frontespis, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, frontespis, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv
Sidor ... - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, (blank), plansch, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, (blank), plansch, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, plansch, (blank), 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, plansch, (blank), 371, 372, 373, 374, (blank), plansch, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, plansch, (blank), 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Carl XII:s uppfostran - 3, 4, 5, 6
    Carl XII:s födelse - 3
    Hans lärare Andreas Norcopensis (Nordenhielm) - 3
    Hans guvernörer Erik Lindsköld och Nils Gyldenstolpe - 3, 4
    Hans lärmästare i ridkonsten Axel Hård - 4, 5
    Hans senare lärare Thomas Polus och Gustaf Cronhjelm - 5
    Hans lärare i krigskonst m. m. Carl Magnus Stuart - 5, 6
Carl XII:s minderårighet - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    Förmyndarestyrelsens sammansättning - 6, 7
    Förhållandena till utländska makter - 7
    Förhållandena till Danmark - 7, 8
    Förhållandena till Holland - 8
    Förhållandena till England - 8
    Förhållandena till Brandenburg, Polen och Ryssland - 8, 9
    Det franska partiet inom förmyndarestyrelsen och dess motparti - 9, 10
    Omstörtningsplaner af svenska högadeln - 10, 11
    Planer att påskynda konungens myndigblifvande - 11, 12
Riksdagen 1697 - 12
    Landtmarskalk och talmän - 12
    Konungens förklarande för myndig - 12
    Riksdagens öfriga förhandlingar - 15
    Riksdagsbeslutet - 15
    Adelns misslyckade försök att åt sig utverka fördelar - 15
De första åren af Carl XII:s regering - 16
    Hans vådliga jagtnöjen, ridter och krigsöfningar - 16
    Hans umgängessätt - 16
    Hans kröning - 17
    Förslag till hans förmälning - 18
    Det vilda lifvet under hertigens af Holstein vistande i Sverige - 28
    Hertigens förmälning med Carl XII:s syster Hedvig Sofia - 19
    Den inre styrelsens förande - 21
    Partierna inom rådet - 22
    Carl XII under de första regeringsåren - 23
    Förhållandet till utländska makter - 24
    Förhållandet till Frankrike - 24
    Förhållandet till Holland och England - 26
    Förhållandet till Danmark - 26
    Förhållandet till Polen - 29
    Förhållandet till Ryssland - 31
Danska kriget 1700 - 32
    Danskt anfall mot Holstein - 32
    Svenska rustningar till Holsteins bistånd - 33
    Krigsrörelser i Tyskland - 34
    Flottans rörelser - 35
    Carl XII:s landstigning på Seland - 36
    Fred i Traventhal - 38
Ryska kriget 1700 - 38
    Czar Peter - 39
    Czarens förbund med konung August i Polen mot Sverige - 40
    Czaren förklarar krig mot Sverige - 40
    Narvas belägring - 40
    Carl XII:s tåg till Narva - 42
    Slaget vid Narva - 43
Polska kriget 1700 - 49
    August II, kurfurste i Sachsen, konung i Polen - 49
    Hans planer mot Lifland och Estland - 50
    Misslyckadt försök att öfverrumpla Riga - 51
    Kobrons och Dünamündes eröfring af sachsarne - 52
    Rigas belägring - 53
    Kockenhusen intages af sachsarne - 54
Polska kriget 1701 - 55
    Krigsrörelser från Ingermanland mot ryssarne - 56
    Möte mellan konung August och czaren i Birzen - 56
    Carl XII:s högqvarter i Lais - 56
    Hans öfvergång öfver Dünafloden - 57
    Hans tåg till Kurland och vinterqvarter i Würgen - 59
    Krigsrörelser vid gränsen mellan Lifland och Ryssland - 60
    Svensk expedition mot ryska staden Archangel - 60
    Carl XII beslutar afsätta August från polska kungavärdigheten - 62
    Missnöjde inom Polen - 62
    August börjar underhandlingar genom Aurora Königmarck - 65
    Polska fredsunderhandlingar - 66
Polska kriget 1702 - 66
    Krigsrörelser i Litauen - 67
    Bengt Oxenstiernas föreställningar mot fortsättandet af kriget i Polen - 67
    Carl XII:s tåg till Warschau - 68
    Carl XII:s drabanter - 69
    Slaget vid Kliszow - 70
    Tåget till Krakau - 72
    Nya polska fredsunderhandlingar - 73
    Uppehåll i krigsrörelserna i följd af Carl XII:s benbrott - 74
    Stenbocks ströftåg inåt Galizien - 74
    Krigsrörelser för öfrigt i Polen och Kurland - 75
Polska kriget 1703 - 75
    Träffningen vid Pultusk - 76
    Lille prinsen - 76
    Polsk beskickning till Carl XII - 77
    Thorns belägring och eröfring af Carl XII - 78
    Krigsrörelser i Kurland: Lewenhaupts seger vid Schagarini - 80
    Polsk riksdag i Lublin - 81
    Rafael Leczinski - 81
    Konfederation i Stor-Polen mot August - 82
    Fredsanbud till Carl XII från riksdagen i Lublin - 82
    Förbund mellan August och czar Peter - 85
    Axel Hårds död - 83
Polska kriget 1704 - 86
    Riksdag i Warschau: August afsättes - 86
    Stanislaus Leczinski väljes till konung i Polen - 87
    Krigsrörelser i Polen - 89
    Carl XII intager Lemberg i Galizien - 90
    Krigsrörelser i mellersta och vestra Polen - 92
    Carl XII:s seger vid Punitz - 92
    Krigsrörelser i Kurland: Adam Ludvig Lewenhaupt - 96
Polska kriget 1705 och 1706 - 98
    Carl Nieroths seger vid Warschau - 99
    Riksdag i Warschau: Stanislaus Leczinskis kröning - 99
    Fred mellan Sverige och Polen - 100
    Anmärkningar rörande Carl XII:s krig i Polen - 101
    Krigsrörelser i Kurland - 102
    Lewenhaupts seger vid Gemäuerthof - 103
    Krigsrörelser i Polen i början af 1706 - 104
    Rehnskölds seger vid Fraustadt - 105
    Modiga krigsföretag af Dücker och Creutz - 107
Kriget i Sachsen 1706 - 110
    Carl XII inrycker i Sachsen - 110
    Hans stränga krigstukt derstädes - 111
    Marlboroughs besök hos honom - 112
    Carl XII å slagfältet vid Lützen - 112
    Fred i Alt-Ranstadt - 113
    Strid vid Kalisch - 115
    Carl XII och August II - 115
    Carl XII utverkar religionsfrihet åt protestanterna i Schlesien - 117
    Hans ärofullaste seger - 118
Ryska kriget 1702–1706 - 119
    Krigsrörelser å sjön Peipus 1702 - 120
    Krigsrörelser i Lifland 1702 - 121
    Krigsrörelser i Ingermanland 1702 - 122
    Ryssarne intaga Nöteborg 1702 - 123
    Ryssarne intaga Nyen 1703 - 124
    Krigsrörelser i Finland 1703 - 124
    Krigsrörelser i Estland 1703 - 126
    Krigsrörelser i Lifland 1703 - 126
    Czaren börjar anläggningen af Petersburg 1703 - 127
    Krigsrörelser å Peipussjön 1704 - 127
    Ryssarne intaga Dorpt 1704 - 128
    Ryssarne intaga Narva och Ivanogorod 1704 - 131
    Krigsrörelser i Finska viken 1704 - 131
Ryska kriget 1707 och 1708 - 133
    De svenska stridskrafterna under hösten 1707 - 134
    Krigsrörelser i Kurland och Lifland 1707 - 135
    Carl XII:s tåg till Grodno i början af 1708 - 136
    Ryska härjningar i Lifland - 137
    Carl XII:s förbund med kosack-hetmannen Mazeppa - 140
    Slaget vid Holowczyn - 141
    Carl XII:s tåg till Starysze - 142
    Carl XII i lifsfara vid Rajowka - 143
    Carl XII:s tåg till Sewerien - 146
    Lewenhaupts tåg från Lifland till Sewerien - 148
    Hans strid vid Liesna - 149
    Hans förening med konungens här - 150
    Carl XII:s tåg till Ukrajne - 151
    Krigshändelserna i Polen och Finland 1708 - 152
Ryska kriget 1709 - 153
    Stormningen af Weprik - 153
    Carl XII i lifsfara vid Krasnokutsch - 154
    Den nedslagna sinnesstämningen inom svenska hären - 155
    Förbundet med Zaporog-kosackerna - 155
    Carl XII:s fälttågsplan för 1709 - 156
    Belägringen af Pultawa - 157
    Carl XII sårad - 158
    Slaget vid Pultawa - 159
    Den slagna svenska härens tåg till Dniepern - 165
    Carl XII med en del af hären öfvergår Dniepern - 165
    Den öfriga hären under Lewenhaupts befäl gifver sig fången - 166
    Krigsrörelserna i Kurland, Lifland, Finland ocn Polen 1709 - 167
Carl XII i Turkiet 1709, 1710 - 168
    Tåget från Dnieper till Oczakow - 168
    Carl XII vid Bender - 169
    Hans sorg vid underrättelsen om sin syster Hedvig Sofias död - 170
    De mest framstående bland hans omgifning - 172
    Hans lefnadssätt under vistandet i Turkiet - 173
    Hans underhandlingar i Konstantinopel - 174
Det rysk-turkiska kriget 1711, 1712 - 175
    De turkiska och de ryska krigsrustningarna - 175
    En af Carl XII uppgjord plan för turkarnes rörelser - 177
    Czar Peter och hans här instängda vid Pruthströmmen - 178
    Fred mellan Turkiet och Ryssland - 179
    Carl XII:s besök i turkiska lägret - 179
    Nytt krig och ny fred mellan Turkiet och Ryssland - 181
    Sultan förklarar ännu en gång krig mot Ryssland i slutet af 1712 - 183
Carl XII i Turkiet 1713, 1714 - 184
    Förrädiska stämplingar mot Carl XII - 184
    Hans vägran att anträda sin hemresa - 185
    Sultans beslut i anledning häraf - 186
    Carl XII:s fortsatta vägran och försvarsanstalter - 186
    Kalabaliken vid Bender - 190
    Carl XII:s fångenskap i Timurtasch och Demotika - 195
Ryska kriget, 1710–1714 - 198
    Krigsrörelser i Lifland 1710 - 198
    Krigsrörelser i Finland 1710 - 199
    Kaperier å Östersjön - 199
    Krigsrörelser i Finland 1711, 1712 - 200
    Krigsrörelser i Finland 1713 - 201
    Krigsrörelser i Finland 1714 - 204
Danska kriget, 1710–1714 - 206
    Danska och svenska rustningar - 206
    Stenbocks seger vid Helsingborg - 207
    Neutralitetsfördraget - 209
    Fredsunderhandlingar - 210
    Krigsrustningar - 211
    Sjökriget 1710 - 212
    Krigsrörelser 1711 - 212
    Krigsrörelser 1712 - 213
    Slaget vid Gadebusch - 215
    Altonas brand - 217
    Stenbocks kapitulation i Tönningen - 217
    Belägringen af Stettin - 218
    Underhandlingar 1712–1714 - 219
Carl XII i Pomern, 1714, 1715 - 223
    Carl XII:s resa från Turkiet till Stralsund - 223
    Hans underhandlingar med Frankrike - 224
    Hans underhandlingar med konung August och med Preussen - 225
    Krigsrörelser 1715 - 225
    Strid på Rügen - 227
    Stralsunds belägring - 228
Krig och underhandlingar, åren 1716–1718 - 229
    Tillämnad landstigning å Seland vintern 1716 - 229
    Infall i Norge - 229
    Återtåg från Norge - 231
    Wismars förlust. Flottans rörelser 1716 - 232
    Tillämnad fiendtlig landstigning i Skåne, sommaren 1716 - 232
    Fredsunderhandlingar åren 1716–1718 - 234
Den inre styrelsen, 1700–1710 - 245
    Förordning om riksstyrelsen under Carl XII:s frånvaro - 245
    Rådets omsorger om beredande af tillgångar för krigets förande - 248
    Brefvexling mellan konungen och rådet - 251
    Sinnesstämningen inom rådet och riket före och efter nederlaget vid Pultawa - 251
    Partier inom rådet - 253
    Fosterländska uppoffringar - 254
Riksmötet 1710 och den inre styrelsen, 1710–1712 - 255
    Landtmarskalk och talmän - 255
    Villighet till uppoffringar för fosterlandet hos rådet, adeln och bondeståndet - 256
    Mindre benägenhet härtill hos preste- och borgarestånden - 257
    Stenbocks föreställningar till ständerna - 258
    Ständernas åtgärder för statsbehofvens fyllande - 259
    Riksmötets afslutande - 259
    Pestens härjningar i Sverige - 260
    Oroligheter i några delar af riket - 261
    Förändringar i styrelsen - 262
    Framställningar från rådet om rikets nöd - 263
    Konungens svar härå - 264
    Nya befallningar från konungen - 267
    Brytning mellan de konungske och motsträfvige inom rådet - 268
    Förändringar i ledningen inom rådet - 269
    Nya beskattningsåtgärder, påbjudna af rådet - 269
    Nytt beskattningssätt, anbefaldt af konungen - 271
    Stigande nöd i riket - 272
    Missnöje mot regeringssättet - 272
Riksdagen 1713 - 273
    Rådets framställning till konungen om ständernas sammankallande - 274
    Förslag till ny regeringsform, i hemlighet uppgjordt - 275
    Prinsessan Ulrika Eleonoras inträde i styrelsen - 276
    Ständernas sammantrade den 14 Dec. 1713 - 277
    Landtmarskalk och talmän - 279
    Ständernas skrifvelse till konungen - 279
    Riksdagens fyra hufvudfrågor: Försvarets ordnande - 280
    Om medels anskaffande till statsbehofvens fyllande - 281
    Om freds tillvägabringande - 282
    Om Ulrika Eleonoras regentskap - 283
    Riksdagens upplösning och resultater - 289
Den inre styrelsen, 1714–1718 - 290
    Görtzs stora inflytande hos Carl XII - 290
    Hans förslag till statsinkomsternas upphjelpande - 291
    Förhöjning i de förra gärderna och påbjudande af nya - 292
    Nya statslån - 294
    Åtskilliga tryckande åtgärder för statsinkomsternas förbättrande - 296
    Förpantning och försäljning af kronogods - 297
    Lån från och tvångsåtgärder mot banken - 298
    Nödmynt och mynttecken - 299
    Våldsamma åtgärder i samband dermed - 301
    Förbittringen mot Görtz - 303
    Carl XII:s finansoperationer i allmänhet - 303
    Skyddsbref åt sjöröfvarena å Madagaskar - 304
Statsförfattningen, rättsväsendet, förvaltningen - 305
    Ytterligare utvidgningar af konungamakten - 305
    Rättsväsendet: lagstiftning och lagskipning - 306
    Förändringar i förvaltningen - 308
Krigsväsendet - 311
    Landthärens styrka vid åtskilliga tidpunkter af Carl XII:s regering - 311
    Fotfolkets och rytteriets beklädnad - 314
    Härens vapenöfningar och krigsduglighet - 315
    Kostnader för härens underhåll - 316
    Flottans tillväxt och aftagande under Carl XII:s regering - 317
Vetenskap, vitterhet, konst - 318
    Undervisningsverkens förfall - 318
    Upsala vetenskaps-societets inrättande - 320
    Vetenskaperna: teologien - 321
    Vetenskaperna: filosofien - 321
    Vetenskaperna: lagkunskapen, historien - 322
    Vetenskaperna: geografien - 322
    Vetenskaperna: läkarekonsten - 323
    Vetenskaperna: fysik, mekanik, astronomi - 323
    Vetenskaperna: svenska språket - 324
    Vitterheten: lyrik, den italienska riktningen - 325
    Vitterheten: lyrik, den sedolärande riktningen - 326
    Vitterheten: lyrik, den komiska riktningen - 328
    Vitterheten: lyrik, den satiriska riktningen - 329
    Vitterheten: dramatik - 329
    Konsterna: tonkonsten - 330
    Konsterna: målarekonsten - 331
    Konsterna: byggnadskonsten - 331
Adeln - 332
    Nedsättning af dess företrädesrättigheter under Carl XII:s regering - 332
    Tillökning i dess antal - 334
    Vackra drag af dess fosterlandskärlek - 334
Kyrkan och presterskapet - 335
    Pietismens insteg i Sverige - 336
    Presterskapets bekymmersamma ställning under Carl XII:s regering - 337
    Haqvin Spegel - 338
    Jesper Svedberg - 338
    Erik Benzelius - 340
    Johan Gezelius - 341
Borgerskapet, handeln och näringarna - 341
    Borgerskapets betryck under Carl XII:s regering - 341
    Handeln och tvånget derå - 341
    Sjöfarten och kaperierna - 344
    Näringarna: bergverken - 345
    Fabriker och handtverk - 348
Allmogen - 350
    Dess bedröfliga belägenhet mot slutet af Carl XII:s regering - 351
    Uppgifter om rikets folkmängd vid denna tid - 352
    Allmogens trohet mot Carl XII - 353
Seder och lefnadssätt - 353
Carl XII:s samtida: Konungahuset - 356
    Hedvig Eleonora - 356
    Hedvig Sofia - 357
    Hertig Carl Fredrik af Holstein - 359
Embetsmännen - 360
    Förändringar inom rådspersonalen - 360
    Nils Bielke - 361
    Bengt Oxenstierna - 366
    Johan Gabriel Stenbock - 366
    Lars Wallenstedt - 367
    Nils Gyldenstolpe - 368
    Fabian Wrede - 369
    Thomas Polus - 371
    Carl Piper - 371
    Arvid Bernhard Horn - 375
    Maurits Wellingk - 377
    Gustaf Cronhielm - 379
    Nicodemus Tessin - 380
    Olof Hermelin - 381
    Henrik Gustaf von Müllern - 382
    Casten Feif - 383
    Georg Henrik von Görtz - 384
Krigarne - 385
    Hans Wachtmeister - 386
    Carl Magnus Stuart - 386
    Carl Gustaf Rehnsköld - 387
    Adam Ludvig Lewenhaupt - 389
    Magnus Stenbock - 391
    Carl Cronstedt - 395
    Andre Carl XII:s krigare - 396
Vetenskapsmännen - 398
    Johan Peringsköld - 398
    Andreas Rydelius - 400
    Christofer Polhem - 403
    Emanuel Svedenborg - 405
Norska fälttåget 1718. Carl XII:s död - 408
    Krigshändelser under året 1717 - 408
    Förberedelser till norska fälttåget - 410
    Armfelts krigsföretag i norra delen af Norge - 411
    Krigshändelser i södra Norge - 412
    Belägringen af Fredrikshall - 414
    Carl XII:s död - 415
Carl XII - 418
    Skiljaktiga omdömen om hans personlighet - 418
    Carl XII såsom krigare och härförare - 419
    Carl XII såsom statsman - 420
    Carl XII såsom konung - 423
    Carl XII såsom menniska - 425
    Slutbetraktelser - 432

Project Runeberg, Wed Jul 1 12:22:40 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sverhist/7/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free