- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
XIX. Bind. Vind - Oetken. Rettelser og Tilføjelser. C. F. Brickas Biografi

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

XIX. BIND
Vind - Oetken.
Rettelser og Tilføjelser.
C. F. Brickas Biografi.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.
Græbes Bogtrykkeri.
1905.


Efter Rigsarkivar C. F. Brickas Død udgivet ved Arkivsekretær L. Laursen og Professor Joh. Steenstrup.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är nittonde bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: portræt, titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - portræt, titelside
Forord - forord 1, forord 2
    

C. F. Bricka


C. F. Bricka. Inledning - i
C. F. Bricka. I. Ungdomsaar og Studietid - iv
C. F. Bricka. II. Brickas første Arbejder og Standsningen i hans Forfatterskab - xiv
C. F. Bricka. III. Brickas Samvirken med de jævnaldrende Historikere og hans Arbejde for de lærde Selskaber - xxviii, xxix, xxx, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv
C. F. Bricka. IV. Brickas Overgang til Rigsarkivet og andre Forandringer i hans ydre Forhold - xxxvi, xxxvii, xxxviii, xxxix, xl
C. F. Bricka. V. Dansk Biografisk Lexikon - xl, xli, xlii, xliii, xliv, xlv, xlvi, xlvii, xlviii, xlix, l, li, lii, liii, liv, lv, lvi, lvii, lviii, lix, lx, lxi, lxii
C. F. Bricka. VI. Bricka bliver Rigsarkivar. Hans sidste Leveaar - lxii, lxiii, lxiv, lxv, lxvi, lxvii, lxviii, lxix
Fortegnelse over C. F. Brickas litterære Arbejder - lxx, lxxi, lxxii, lxxiii, lxxiv, lxxv, lxxvi
Medarbejderne ved Dansk biografisk Lexikon - lxxvii, lxxviii, lxxix, lxxx, lxxxi, lxxxii, lxxxiii
    

V


Vind, Carl Rudolph Emil, f. 1829, til Bækkeskov, Diplomat - 1
Vind, Christen, -1589, til Lydom - 1, 2
Vind, Frederik, 1662--1702, Stiftamtmand - 2
Vind, Henrik, 1594-1633, Søofficer - 2, 3
Vind, Holger, 1623-83, Vicekansler - 3, 4, 5, 6
Vind, Iver, 1590-1658, Rigsraad - 6, 7
Vind, Joachim Frederik, 1634-87, Stiftamtmand - 7
Vind, Jørgen, 1593-1644, Rentemester og Rigsadmiral - 8, 9
Vind, Niels, 1577-1615, til Grundet og Ullerup (paa Mors) - 9
Vind, Niels, 1615-46, til Grundet - 9, 10
Vind, Niels Krabbe, 1705-66, Gehejmeraad - 10
Vind, Oluf (Ole), 1590-1646, Hofprædikant - 10, 11, 12
Vind, Ove, 1665-1722, Officer - 12, 13
Vind, Sophus Holger Gustav, f. 1842, Landmand - 13
Krag-Juel-Vind, Jens Baron, 1723-76, Justitiarius - 13, 14
Krag-Juel-Vind-Arenfeldt, Jens Carl Baron, 1767-1855, Officer, Godsejer - 14, 15
Krag-Juel-Vind-Frijs, Christian Emil Greve, 1817-96, Godsejer og Politiker - 15, 16, 17, 18, 19
Krag-Juel-Vind-Frijs, Frederik Carl Greve, til Frijsenborg, 1753-1815, Stiftamtmand - 19, 20
Krag-Juel-Vind-Frijs, Mogens Christian Greve, f. 1849, Godsejer, Politiker - 20, 21, 22
Windfeld, Jens, 1726-81, Præst - 22
Windfeld, Niels, 1735-1810, Præst - 22
Winding, August Henrik, 1835-99, Pianist og Komponist - 23
Vinding, Peder, 1637-84, Retslærd - 24
Vinding, Poul, 1658-1712, Professor - 25
Vinding, Rasmus, 1615-84, Professor - 26, 27, 28, 29, 30
Vingaard (Wyngarthener), Hans, -1559, Bogtrykker - 30
Vingaard, Mats, -o. 1600, Bogtrykker - 31
Wingaard, Mogens Mogensen, 1639-0088. 1710 - 31, 32, 33
Winge, Adolf Herluf, f. 1857, Zoolog - 33
Winge, Gustav Oluf Bang, 1855-89, Zoolog - 34
Winge, Herman Peter, f. 1839, Forstmand - 34, 35, 36
Winge, Niels, 1781-1850, Postdirektør - 36
Winkel, Janus Henrik, f. 1844, Landmand - 36
Winkler, Bernt Otto, 1779 - 1845, Kirurg - 37
Winsheim, Veit Oertel, 1521 - 1608 - 37
Winsløw, Carl, 1796-1834, Skuespiller - 38, 39, 40, 41, 42
Winsløw, Frederik Christian, 1752-1811, Kirurg - 42, 43, 44
Winsløw, Jacob Benignus, 1669-1760, Anatom - 44, 45, 46, 47
Winsløw, Ludvig, o. 1674-1712, Præst - 47
Winsløw, Niels Brun, 1670-1711, Læge - 47
Winsløw, Peder Jacobsen, 1636-1705, Præst - 48
Winsløw, Peter Christian, 1708-o. 1758, Medaillør - 49
Winstrup, Laurits Albert, 1815-89, Arkitekt - 49
Winstrup, Ole Johansen, 1782-1867, Mekaniker - 50
Vinstrup, Peder Jensen, 1549-1614, Biskop - 51, 52, 53
Vinstrup, Peder Pedersen, 1605-79, Biskop - 53, 54, 55, 56
Winstrup, Peter Joseph, 1814-80, Mekaniker - 56
Winter, Christiern, -1525-, Dr. jur. & med., kongl. Sekretær - 57
Winter, Jørgen, -o. 1556, Præst - 58
v. Winterfeldt, Helmuth Otto, 1617-94, Gehejmeraad - 59
Winterfeldt, Jørgen Balthasar, 1732-1821, Søofficer - 60, 61, 62
Winther, Birgitte Christine, 1751-1809, Operasangerinde og Skuespillerinde - 62
Winther, Frederik Julius August, f. 1853, Landskabsmaler - 62
Winther, Georg Peter, 1844-79, Zoolog - 63
Winther, Gert Henrik, f. 1813, Politiker og Brandforsikringsbestyrer - 64, 65, 66, 67, 68
Winther, Hans Thøger, 1786-1851, Jurist og Forfatter - 68
Winther, Hedevig Margrethe, f. 1844, Forfatterinde - 68, 69
Winther, Mathias, 1795-1834, Forfatter - 69, 70, 71
Winther, Niels Christopher, 1822-92, Sagfører, Forfatter - 71, 72
Winther, Rasmus Villads Christian Ferdinand, 1796-1876, Digter - 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
Visborg, Eilerik Jensen, -1687 (el.90?) - 87, 88
Visby, Carl Holger, 1801-71, Præst - 88
v. d. Wisch, Abel Cathrine, se Abel Cathrine (I, 34) - 91
v. d. Wisch, Benedict, -1535 - 91
v. d. Wisch, Claus, -1561 (1566), - 91, 92
v. d. Wisch, Clement, -1544, til Hanerau - 92
v. d. Wisch, Helrik, -1488, Biskop - 92
v. d. Wisch, Johan, -1580-, til Olpenæs og Ø - 93
v. d. Wisch, Jørgen, -1563 - 93, 94
v. d. Wisch, Jørgen, 1488-1572, til Nienhof - 94
v. d. Wisch, Sivert, -1525 - 95
Wismar, Nicolaus, -1651, Hofpræst - 95
Wistoft, Jens Nikolaj Christen, f. 1831, Assurancebestyrer og Politiker - 96
With, Albert, 1640-1715, Præst - 97
With, Carl Edvard, 1826-98, Læge - 97, 98, 99
With, Georg Christian, 1796-1861, Veterinær - 99, 100, 101, 102
With, Jesper Peter, 1791-1854, Herredsfoged og Politiker - 102, 103, 104, 105, 106
With, Johan Albrecht, 1683-1754, Stiftamtmand - 106, 107
With, Karl Henrik, 1805-65, Præst og Skolemand - 107
With, Martin Rasmus, 1788-1848, Læge - 108
With, Niels Randulf, 1720-88, Præst - 109
With, Reinhard Christian, 1824-93, Højesteretsassessor - 109, 110
Withusen, Carl Christopher, 1778-1853, Kirurg - 110, 111, 112
Withusen, Carl David, 1822-74, Kirurg - 113
Vithusen, Thomas Christian Ernst, 1774-1822, Skolemand - 113, 114
Witt, Johan Gotfred, 1753-1829, Præst - 114
Witt, Peder, 1669-1728, Præst - 115
Wittemack, Johan, -1676, Ingeniørofficer - 115
Vittinghof (kaldet Scheel), Frederik Baron, 1624-91, Overhofmester - 116, 117
v. Witzendorff, Frederik August Vilhelm, 1737-1810, Landkansler - 117
v. Witzleben, Adam Levin, 1688-1745, Gehejmekonferensraad - 117, 118
Witzleben, Jørgen, 1616-76, Theolog - 118
Wiwel, Kylling Georg, f. 1851, Filolog og Skolemand - 119
Wiwel, Niels Peter, 1818-74, Forfatter - 120, 121
Wivet, Frederik Vilhelm, 1728 - 90, Jurist og Digter - 121
Wleugel, Cornelius, 1764-1833, Søofficer - 122
Wleugel, Johan Peter, 1736-1825, Søofficer - 123, 124, 125
Wleugel, Peter Johan, 1766-1835, Søofficer - 125, 126
Wobitzer (Wobeser), Poul, -1566-, - 126
Wobitzer (Wobeser), Wladislav, -1550-, kongelig Raad - 126, 127
Wodroff, Conrad Daniel, 1725-99, Generalkrigskommissær og Deputeret - 127
Wodroff, Georg Julius, o. 1640-1724, Regimentskvartermester og Spekulant - 128, 129
Wodroff, Johan Conrad, 1690-1747, Søofficer - 129, 130
Vodskov, Hans Sofus, f. 1846, Æsthetiker og Religionshistoriker - 130, 131
Vogel, Friedrich Wilhelm Ferdinand, 1807-92, Orgelvirtuos - 131, 132
Vogelius, Frands Mikkelsen, 1640-1702, Præst - 132, 133
Vogelius, Johan Christopher, 1727-99, Præst - 133
Vogelius, Peder, 1741-87, Præst - 133, 134
Vognsen, Peder, -1204, Biskop - 134, 135
Vognsen, Skjalm, -1215, Biskop - 135
Vognsen, Vogn, 1594-1650, Officer - 135, 136
Vogt, Adelgunde Emilie, 1811-92, Billedhuggerinde - 136, 137, 138
Vogt, Carl Anton, 1800-77, Officer - 138, 139
Vogt, Henrik Christian, f. 1848, Ingeniør - 139, 140
Vogt, Henrik Ludvig Volrath, 1817-89, Skolemand - 140, 141
Vogt, Jørgen Herman, 1784-1862, norsk Statsraad - 141, 142, 143
Vogt, Peter, 1685 - 1767, Trælasthandler, Assessor i Overhofretten, Lagmand - 143, 144
Vogt, Peter, 1787-1819, Expeditionssekretær - 144
Vogt, Poul Lachmann, 1721-61, Trælasthandler og Fabrikejer i Christiania - 144, 145
Wohlert, Hans Friedrich, 1750, Kirurg - 145, 146
Wohlfrom, Christian, -1762, personalhistorisk Forfatter - 146
Voigt, Joachim Otto, 1798-1843, Læge og Botaniker - 146, 147
Voigt, Johan Mangelsen, 1748-1838, Officer - 147, 148
Voigtländer, Gabriel, -1642-, Digter og Musiker - 148, 149
Wolf, Jacob Andreas, 1749-1819, Mathematiker - 149
Wolf, Jacob Jacobsen, 1554-1635, Professor og Digter - 149, 150, 151
Wolf, Jacob Wilhelm Nicolai, 1824-75, Skuespiller - 151, 152
Wolf, Jens Lauridsen, 1584-o. 1660, Boghandler - 152, 153
Wolf, Niels Giessing, 1779-1848, Præst - 153, 154
Volf, Peter Rudolf, f. 1838, Præst - 154, 155
Wolf, Zacharias, 1667-1726, gottorpsk Officer - 156, 157
Wolfburg, Morten Caspar, 1686-1729, Præst - 157, 158, 159
Wolfen, Johann Conrad, 1656-1730, Læge og Bibliothekar - 159, 160
Wolff, Abraham Alexander, 1801-91, jødisk Theolog, Overrabbiner - 160, 161, 162, 163, 164
Wolff, Adolf Wilhelm, 1815-92, Advokat - 164
Wolff, Emil Theodor, 1818-96, Agrikulturkemiker - 164, 165
Wolff, Ernst Frederik, 1734-, Handelsmand - 165
Wolff, Frederik, -1677, Gehejmearkivar - 166
Wolff, Friedrich Karl, 1766-1845, Skolemand - 166
Wolff, Georg, 1736-1826, Handelsmand - 166, 167
Wolff, Odin, 1760-1830, Litterat - 167, 168
Wolff, Simon, 1732-78, Præst - 168
Wolfhagen, Friederike, 1813-78, Forfatterinde (under Psevdonymet «Marie Norden») - 168, 169
Wolfhagen, Friedrich Hermann, 1818-94, Minister - 169, 170
Wolfsen, Caspar Henrik, 1781-1836, Kaperkapitajn og Toldinspektør - 170, 171
Volkersen, Niels Henrik, 1820-93, Mimiker - 171
Wolle, Emil, 1808-74, Skolemand - 172
Volquardsen, Carsten Redlef, 1824-75, Skolemand - 172, 173
Volqvartz, Marcus Carstensen, 1678-1720, Præst, Digter - 173
Voltelen, Jacob Emil, 1827-56, Forfatter - 173, 174
Worm, Carsten, 1676-1750, Præsident, Oversætter - 174, 175
Worm, Christen, 1672-1737, Biskop - 175, 176, 177, 178
Worm, Jacob Pedersen, 1642-93 (?), Præst og Satiriker - 179, 180, 181, 182, 183
Worm, Jens, 1716-90, Rektor - 183, 184
Worm, Johan, 1652-1718, Generalprokurør - 184, 185
Worm, Matthias, 1636 - 1707, Præsident, Digter - 185, 186
Worm, Ole (Oluf), 1588-1654, Læge - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195
Worm, Ole, 1667 - 1708, Professor - 195
Worm, Oluf, 1757 - 1830, Skolemand - 195, 196, 197
Worm, Pauline Frederikke, 1825-83, Forfatterinde - 197, 198, 199
Worm, Peter, 1788-1865, Præst - 199
Worm, Peter Anton, 1828-66, Forfatter - 199, 200
Worm, Villum, 1633-1704, Justitiarius - 200, 201, 202
Worm, Villum, 1698-1737, Hofretsassessor og Digter - 202, 203
Vormordsen, Frands, 1491-1551, kirkelig Reformator og Biskop - 203, 204, 205, 206, 207
Wormskjold, Morten, 1783-1845, naturhistorisk rejsende - 207, 208
Wormskjold, Peder, 1750 - 1824, Rentekammerdeputeret - 208, 209
Vorndran, Peter Caspar, 1752-1822, Rentekammerdeputeret - 209
Worsaae, Jens Jacob Asmussen, 1821-85, Musæumsdirektør, arkæologisk og historisk Forfatter - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Vorstius (Forst), Johannes, 1529-99, Generalprovst - 219
Vorstius, Johannes, 1623-76, Theolog og Filolog - 219, 220
v. Voscamp, Hans, -1713, Højesteretsassessor - 220
Wosemose, Hans Christian, 1784-1862 - 221
Voss, Christian Eberhard, 1706-91, Gehejmearkivar - 221, 222
Voss, Marcus Detlef, 1741-1815, Præst - 222, 223
Voss, Peter, 1710-69, Deputeret - 223, 224, 225
v. Wowern, Johan, 1574-1612, gottorpsk Raad - 225
v. Woyda, Frederik Ludvig, 1697-1778, Amtmand - 225, 226
v. Woyda, Ludvig Ernst, 1660-1729, Amtmand - 226
Wrisberg, Gerhard Frederik Vilhelm, 1816-96, Søofficer - 226, 227
Wroblewski, Daniel, 1744-1818, Musikinstrumentmager - 227, 228
Wroblewski, Otto Bernhard, f. 1827, Boghandler - 228, 229
Wuchters, Abraham, -1682, Portræt- og Historiemaler - 229, 230, 231, 232, 233
Wulf, Claus (Nicolaus), -1481, Biskop - 233, 234
Wulf, Johan (Hans Ulf), 1470-1541, Prælat - 234, 235, 236
Wulff, Carl, 1840-88, Skuespiller - 236, 237
Wulff, Christian, 1777-1843, Søofficer - 237, 238
Wulff, Daniel Høffding, 1829-1900, Skolemand og historisk Forfatter - 238, 239
Wulff, Henrik Jacob, f. 1841, Politiker, Forfatter - 239, 240
Wulff, Ida Elmine Rosaline, 1808-76, Operasangerinde - 240
Wulff, Jørgen Peter Frederik, 1808-81, Søofficer - 241, 242
Wulff, Louis Emil August, f. 1850, Departementschef - 242
Wulff, Martin Andreas Charles, 1828-94, Søofficer - 242, 243
Wulff, Peter Frederik, 1774-1842, Søofficer - 243, 244, 245
Wulff, Peter Wilhelm Rudolph, 1838-96, Handelsmand - 245, 246
Wulfsberg, Jacob, 1751-1826 - 246, 247
Wulfsberg, Niels, 1775-1852 - 247, 248
Würtz, Poul, Friherre til Ørnholm (Kexholm Len), 1612-76, Feltmarskal - 248, 249, 250
Würtzen, Vilhelm Ferdinand, 1796-1858, Officer - 250
Wærn, Jacob, -1748, Tolder - 251
Wærn, Matthias, 1725-89, Forretningsmand - 251, 252
Wærn, Morten, 1728-96, Generalkrigskommissær, Industrikyndig - 252, 253
Wøldike, Andreas, 1687-1770, Biskop - 253, 254
Wøldike, Andreas, 1752-1836, Præst - 254, 255
Wøldike, Heinrich Christian Piehl, 1818-87, Jurist - 256
Wøldike, Jeremias, 1736-1813, Mathematiker - 256, 257
Wøldike, Marcus, 1699-1750, Professor - 257, 258
Wøldike, Peder, 1741-1811, Rektor - 258, 259
Wørishøffer, Johann Andreas Philipp Ferdinand, 1804-92, Officer - 259, 260, 261
    

X


Xylander, Vilhelm Ferdinand, f. 1840, Marinemaler - 262
    

Y


Yoldi, Alfonso Maria de Aguirre y Gadea Greve, 1764-1852, Hofmand - 263
Ysenburg, s. Isenburg (VIII, 326). - 264
    

Z


Zachariae, Georg Karl Christian, f. 1835, Officer - 265
Zachariae, George Hugh Robert, f. 1850, Søofficer - 267
Zacho, Peter Mørch Christian, f. 1843, Landskabsmaler - 268
Zahle, Ernst Sophus Vilhelm, 1797 -1837, Forfatter og Præst - 269
Zahle, Natalie, f. 1827, Skolebestyrerinde - 270
Zahle, Peter Christian, 1825-98, Politiker og Præst - 273
Zahlmann, Carl Christian, f. 1830, Officer - 276
Zahrtmann, Christian Christopher, 1793-1853 Søofficer - 277
Zahrtmann, Peder Henrik Kristian, f. 1843, Maler - 280
Zangenberg, Emil Christian, f. 1853, Skuespiller - 282
Zeiner-Lassen, s. Lassen (X, 120) - 284
Zeise, Heinrich, 1718-94, Præst - 284
Zeise, William Christopher, 1789 - 1847, Kemiker - 285
Zelle, Mikkel, 1565, Borgmester - 289
Zepelin, Frantz Christian, 1716-90, Officer - 290
Zepelin, Hartvig Ditlev, 1769-1841, Officer - 291
Zernichow, s. Czernichow (IV, 123) - 291
Zetlitz, Jens, 1761-1821, Præst, Digter - 291
Zeuthen, Christian Frederik Baron, 1794-1850, Godsejer - 293
Zeuthen, Christian Olavius, 1812-90, Arkitektur- og Landskabsmaler - 294
Zeuthen, Frederik, f. 1837, Præst - 294
Zeuthen, Frederik Ludvig Bang, 1805-74, Præst - 295
Zeuthen, Hieronymus Georg, f. 1839, Mathematiker - 298
Zeuthen, Jens Lauridsen, 1573-1628, Præst - 301
Zeuthen, Peter Christian, 1755-1823, Godsejer - 301
Zeyer, Franz Peter, 1742-1828, Violinist - 302
Ziegenbalg, Bartholomæus, 1683-1719, Grundlægger af den evangeliske Mission i Indien - 302
Zielche, Hans Hinrich, 1741-1802, Fløjtevirtuos og Komponist - 304
Ziese, Johannes Heinrich, f. 1820, Præst - 306
Ziesenis, Johan Georg, 1716 - 77, Portrætmaler - 306
Zillen, Johannes Vilhelm, 1824-70, Dyrmaler - 307
Zimmer, Frederik (Carl?), 1702-74, Søofficer - 307
Zimmermann, Axel Theodor, 1820-97, Forfatter - 308
Zinck, Bendix Friederich, 1743-1801, Musiker - 309
Zinck, Hardenack Otto Conrad, 1746-1832, Musiker - 309, 310, 311, 312
Zinck, Johan Georg Christopher, 1788-1828, Operasanger - 312, 313
Zinck, Johan Wilhelm Ludvig, 1776-1851, Musiker - 313, 314, 315
Zinck, Josephine Amalie, f. 1833, Koncert- og Operasangerinde - 315, 316, 317
Zinck, Ludvig Henrik Olaus, 1833-1902, Arkæolog - 317, 318
Zinck, Marie Elisabeth, 1789-1823, Sangerinde og Skuespillerinde - 318, 319, 320
Zinck, Otto Christian, f. 1824, Skuespiller - 320, 321, 322
Zinn, Johan Ludvig, 1734 - 1802, Handelsmand - 322, 323
Zitscher, Peter, 1652-97, Præst - 323, 324
Zoega, Georg (Jørgen), 1755-1809, Arkæolog og Numismatiker - 324, 325, 326, 327, 328
Zoega, Hans, 1608-73, Professor - 328, 329
Zoega, Johan, 1742-88, Botaniker og Nationaløkonom - 329, 330
Zonnix, Peiter, -1762, Opfinder af forbedrede Nodetyper - 330, 331
Zrza, Eleonore Christine, 1797-1862, Operasangerinde - 331, 332
Zuber, Christian Josef, 1736-1802, Arkitekt - 332, 333
Zuschlag, Frederik Ludvig, 1759-1808, Billedhugger - 333
Zwergius, Detlev Gotthard, 1699-1757, Præst og Personalhistoriker - 334
Zwingmann, Christian Ferdinand, 1827-91, Arkitekt - 334, 335
v. Zytphen, Ernst Frederik, 1765-1835, Officer - 335, 336
Zytphen-Adeler, Georg Frederik Otto Friherre, 1810-78, Godsejer og Politiker - 337, 338, 339
    

Æ


Ælfgifu (Alfifa), -1030-, Knud den stores Slegfred - 340, 341
Ælnoth, -1122-, Historieskriver - 341
Æmeltorp, Henrik af, -1253-, en tysk Ridder - 342
Æreboe, Andreas, 1723-1813, Konsul - 342, 343
Æreboe, Rasmus, 1685 -1744, Notarius publicus i Kjøbenhavn - 343, 344, 345
Ærylæus (ell. Erylæus), Niels Jørgensen, 1564-1642, Prælat - 345
    

Ø


Oeder, Georg Christian, 1728-91, Botaniker og Statsøkonom - 346, 347, 348, 349, 350
Oehlenschlager, Adam Gottlob, 1779-1850, Digter - 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367
Oehlerich, Frederik, f. 1840, landøkonomisk Forfatter - 367
Øllgaard, Christian Krarup, f. 1841, Ingeniør og Borgmester - 367, 368, 369
Øllgaard, Nicolai Esmark, 1775-1863, Biskop - 369, 370
Ølmand, Laurids Esbernsen, -1537, kongl. Sekretær og Prælat - 370, 371
Oelreich, Bernhard (Berenth Ulrich), 1626-86, Theolog - 371, 372
Ølsted, Peter Iver Johannes, 1824-87, Landskabsmaler - 372
Øpe Snilde, o. 1030, Knud den stores Raadgiver - 372, 373
Ørn, Christen Lauridsen, -1636, katholsk Prælat - 373
Ørn (Aqvilinus), Hans Nielsen, -1682-, Rektor, Poet - 373, 374
Ørn (Aqvilinus), Jacob, -1654, Musiker - 374
Ørsted, Anders Sandøe, 1778-1860, Retslærd, Statsmand - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Ørsted, Anders Sandøe, 1816-72, Botaniker - 390, 391, 392, 393
Ørsted, Christopher Hartmann, 1721-87, Skuespiller - 394
Ørsted, Hans Christian, 1777-1851, Fysiker - 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403
Ørsted, Sophie Wilhelmine Bertha, 1782-1818 - 403, 404
Oertz, Frederik Greve af, 1712-79, Amtmand - 404, 405
Oertz, Ludvig Christian, 1717-74, Amtmand - 405, 406
Ørum, Jacob Christian Martin, f. 1823, Skolemand - 406, 407
Oest, Johann Friederich, 1755-1815, Skolemand - 407, 408
Oest, Nicolaus, 1719-98, Præst - 408, 409
Øst, Niels Christian, 1779-1842, Litterat - 409, 410
Østergaard, Christen Christensen, 1804-83,Præst - 410, 411
Østergaard, Marie Sophie Arnoldine, 1810-66, Sangerinde - 411
Østergaard, Peder Kristjan Pedersen, 1855, Forfatter - 411, 412
Østergaard, Vilhelm, f. 1852, Forfatter - 412, 413
Østrup, Frederik Louis Jensen, f. 1862,Præst - 413, 414
Østrup, Johan Peter, 1800-33, Præst - 414
Østrup, Johannes Elith, f. 1867, Orientalist - 414, 415
v. Oetken, Christian Eberhard Detlef, 1691-1754, Officer - 415, 416
v. Oetken, Johan Wilhelm, o. 1668-1733, Officer - 416
    

Rettelser og Tillføjelser


Rettelser og Tillføjelser - 417, 418
Rettelser og Tillføjelser. I. Aaberg - Beaumelle - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
Rettelser og Tillføjelser. II. Beccau - Brandis - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433
Rettelser og Tillføjelser. III. Brandt - Clavus - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439
Rettelser og Tillføjelser. IV. Clemens - Eynden - 439, 440, 441, 442, 443, 444
Rettelser og Tillføjelser. V. Faaborg - Gersdorff - 444, 445, 446, 447, 448
Rettelser og Tillføjelser. VI. Gerson - H. Hansen - 448, 449, 450, 451
Rettelser og Tillføjelser. VII. I. Hansen - Holmsted - 452, 453, 454, 455
Rettelser og Tillføjelser. VIII. Holst - Juul - 455, 456, 457, 458
Rettelser og Tillføjelser. IX. Jyde - Køtschau - 458, 459, 460, 461, 462
Rettelser og Tillføjelser. X. Laale - Løvenørn - 462, 463, 464, 465, 466
Rettelser og Tillføjelser. XI. Maar - Müllner - 466, 467, 468, 469
Rettelser og Tillføjelser. XII. Münch - Peirup - 470, 471, 472
Rettelser og Tillføjelser. XIII. Pelli - Reravius - 472, 473, 474, 475
Rettelser og Tillføjelser. XIV. Resen - Saxtrup - 475, 476, 477
Rettelser og Tillføjelser. XV. Scalabrini - Skanke - 478, 479
Rettelser og Tillføjelser. XVI. Skarpenberg - Sveistrup - 480, 481
Rettelser og Tillføjelser. XVII. Svend Tveskjæg - Tøxen - 481, 482
Rettelser og Tillføjelser. XVIII. Ubbe - v. Wimpffen - 482, 483
Rettelser og Tillføjelser. XIX. Vind - Oetken - 483, 484
Følgende have leveret Bidrag til Lexikonnet - medvirkende (1/2), medvirkende (2/2)

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:53:15 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/19/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free