- Project Runeberg -  Johan Anders Wadmans samlade skrifter
(1869) [MARC] Author: Johan Anders Wadman With: Johan Gabriel Carlén
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

JOHAN ANDERS WADMANS

SAMLADE SKRIFTER

MED ORDFÖRKLARINGAR OCH BIOGRAFISKA UPPLYSNINGAR M. M.

UTGIFNA

AF

Joh. Gabr. Carlén.

"Tidehvarfvet, det han lefvat i,
sällan vridit lagern kring hans hjessa.
Men ett folk dör ut, och sekler gå förbi
Skaldens minne öfverlefver dessa"

WADMAN.


STOCKHOLM.
Ebeling & Comp.
1869

Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


The above contents can be inspected in scanned images: porträtt, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - porträtt, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v, vi
Tillägnan - iii, iv
Förord - v, vi
Herman Bjursten: Biografi - ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxx, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv, xxxvi, xxxvii, xxxviii, xxxix, xl
Till muserna vördsammast af författaren - 1, 2
Till den högst vördade, högst upplysta och högst enhälliga kongliga svenska menigheten - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Till gracerna vänligen - 21
Kellgren-citat - 22
    1. Vid glasens klang - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Inledande citat - 23, 24
Gutår! - 25, 26, 27, 28
När jag dricker - 29, 30, 31
Bacchi vandringsman - 32, 33
Bålen - 34, 35, 36, 37, 38
Svart och hvitt eller Bacchi vandrares olika åsigter - 39, 40, 41
Slefven - 42
Epikurén - 43, 44, 45
Flickornas skål - 46
Att qväda vid rykande bål - 47, 48, 49
Klubben - 50, 51, 52
Hjertat i klämma - 53, 54
Efter ruset - 55, 56, 57, 58
Den förste maj - 59, 60
Arrackens styrka och kraft - 61, 62
Vin och fara - 63, 64
De sista skålar - 65, 66, 67
Lyckan och glädjen - 68, 69, 70, 71
Vattnet och vinet - 71, 72
Vinförbudet eller det sjunkna Madera - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Själens residens - 82, 83
Brist på ärelystnad - 84, 85
Kommande ting - 86, 87
Saligheten - 88, 89
Hejsan! - 90
Min själs två halfvor - 91
Skarp supning - 92, 93
Dryckes-visa, alla fariséer tillegnad - 94, 95, 96
    2. Jägarlifvet, åt Diana och Pan, dryader och fauner egnadt - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Inledande citat - 97, 98
Till de nättbestöflade, tungt sofvande och förnäme ”dillettanter” af jagt och djurfång - 99, 100, 101
Jägarens lif - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
    1. Jagt-tiden - 102, 103, 104
    2. Hemresan - 104, 105
    3. Framkomsten - 105
    4. Natten - 106
    5. Ottetid - 107
    6. Morgonen - 107, 108
    7. Jägare-reglor - 108, 109, 110, 111, 112
Jagten vid Nohr - 113, 114, 115, 116
Landvetters-jagten - 117, 118, 119, 120
Jagten i Aspö däljer - 121, 122, 123, 124
Jägar-visa - 125, 126
Jagt och kärlek - 127, 128, 129
Jägarhyddan - 130, 131
    3. Idyller - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Inledande citat - 133, 134
Min lilla vrå bland bergen - 135, 136, 137
Verldsförakt - 138, 139
Bröllopet i maj - 140, 141
Landets behag - 142, 143
Min rikedom - 144, 145
Majstången - 146, 147, 148
Flyttningen - 149, 150, 151, 152, 153
Vår-solen - 154
Min ärelystnad - 155, 156
    4. Allvarsamma sånger - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Inledande citat - 157, 158
Skalden - 159, 160, 161, 162, 163
Bardens tystnad - 164
“Hinc robur et securitas” - 165
Varnaren - 166, 167, 168
Kyrko-invigningen - 169, 170, 171
Lifvets skiften och grafvens lugn - 172, 173, 174
Pallida mors - 175, 176
Målaren - 177, 178
Hemmet - 179, 180
Jag vill hem - 181, 182, 183
Nyttan - 183
Sveas bön 1831 - 184, 185
Landvetters rå - 186, 187
Känsö - 188, 189, 190
Graföl - 191
Skilsmässan - 192, 193
Fristaden - 194
Längtan - 195, 196, 197
Den fallna - 198, 199, 200
Passionerna - 201
De tre stånden - 202
Det nya året - 203, 204, 205
Helsobrunnen - 206, 207
Den lycklige - 208, 209
Den första qvinnan - 210, 211
Flyttfåglarne - 212, 213
Vännerna - 214
Öfvergången - 215
Lyckan - 216
    5. Dikter af blandadt innehåll - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Inledande citat - 217, 218
Colloquium familiare domesticum rörande nyckelknippan till husbondeväldet emellan madam Anima, kärande, och monsieur Corpus, svaranden - 219, 220, 221, 222, 223
Skapelsen - 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
Kärleken eller Adam och Eva - 231, 232, 233
Karantän - 234, 235, 236, 237, 238
Om rim-tillverkningen. För parnassens dagsverkare - 239, 240, 241
Kungen och tiggaren - 242, 243, 244
Mäster Schnitt - 245, 246
Kungen och skomakaren - 247, 248, 249, 250
Krigare-qväde - 251, 252, 253
Artigheten - 254
Nya diskontens intåg i Göteborg - 255, 256, 257
Flärden i flera skepnader och dess slut - 258, 259, 260
Jag blir ej rädd - 261, 262, 263
En reputerlig enkling på friarefot - 264, 265, 266, 267
Kalasen - 268, 269, 270
Olika gästabud - 271, 272
Verldens fåfänga - 273, 274
Minervas uggla - 275, 276, 277
Drömmen - 278, 279, 280
Banden - 281, 282
Rikedomens verkningar - 283, 284
Hon gjorde lycka - 285, 286
Bondflickan och baronen - 287, 288
Hvar jag trifs - 289
Passionen - 290, 291
Adonis den rike - 292
De tre åldrarne (bränn-åldern, hög-åldern och likstols-åldern - 293, 294, 295
Skönhetens välde - 296, 297
Vind för vårt hopp - 298, 299
Den stolte i lyckan - 300, 301
Tofflorna - 302
Biktfadern och syndaren - 303, 304, 305, 306
Informatorn på sin ålderdom - 307, 308
Under en gikt-attack - 309, 310, 311
Ett fosterländskt qväde, våra hjeltar tillegnadt - 312, 313, 314, 315
Riksdagsmanna-visa - 316, 317, 318, 319
Kuriren - 320, 321, 322, 323
Skeppshandeln - 324, 325, 326
Botpsalm - 327, 328
Hofvet, vällusten och försakelsen - 329, 330
Fria fantasier - 331, 332, 333
Katten - 334, 335, 336
Delftos och Kilion - 337, 338, 339, 340
Kung David - 341, 342
Beställningen - 343, 344
Till Carl XIV Johan - 345, 346, 347
Glädjeljud vid kronprinsen Oskars förmälning - 348, 349, 350
Den tappres födelsefest - 350, 351
Vid Tegnérs utväljande till biskop i Wexiö - 352, 353
Olika sätt att söka lyckan - 354, 355
Bruden - 356
Vid en ynglings död - 357, 358
Marie - 359
Vid ett barndop - 360, 361
På Hjertsteds födelsedag - 362, 363, 364
Johannis födelsedag - 365, 366, 367
Till de sörjande nymfer i Haga - 368, 369
Sång till tredje styrman Adolf Weinberg - 370, 371, 372
Till Carl Fredrik Weltzin, då han fick nordstjernan - 373, 374
Den 7:de oktober 1827 - 375, 376, 377
På V—s födelsedag - 378, 379, 380
I anledning af ett par i Göteborg år 1817 författade svulstiga och ohyfsade majsånger - 381, 382, 383
Vid ett bröllop - 384, 385
Till ordföranden i klubben ”Enigheten” - 386, 387, 388, 389, 390
Juristens bröllop - 391, 392
Jöns' födelsedag - 393, 394
Läkarens bläckhorn - 395
Den 4 december 1824 - 396
Hvite hingsten - 397, 398, 399
Vid Tryggs begrafning - 400, 401, 402
Andreas - 403, 404, 405, 406
Pontus' födelsedag - 407, 408
På doktor Dubbs födelsedag - 409, 410, 411, 412
På årsdagen af ett bröllop - 413
Afskedet - 414, 415
Till lille Jonas - 416
Sommar flyttningen - 417
Epigrammer - 418
Julklappar - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
Charader - 430, 431, 432
    6. Tal i glada samqväm - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
Inledande citat - 433, 434
Törsten, en målning efter naturen - 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442
Den välgörande glädjens herrliga inflytande på menskliga lifvet - 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Fågeln Fenix och Jerusalems skomakare eller forntidens gästabud i orienten - 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Bacchi lefverne och äfventyr under hans köttsdagar - 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Vingudens vård om sina barn och vänner - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487
Konsten att njuta lifvet - 488, 489, 490, 491, 492, 493
Om våta ämnens egenskap att lifva och vederqvicka den torra naturen - 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501
Ett värdigt Bacchi barns mod i faran och dess styrka, att fördraga denna verldens knuffar - 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Den vises lidande och tröst under vandringen genom dårarnes verld - 509, 510, 511, 512, 513, 514
Najaderna och toffelns spira - 515, 516, 517, 518, 519
Om vingudens gåfvor - 520, 521, 522, 523
Sofia eller vishetens händelser och missöden under hennes vandring bland menniskorna - 524, 525, 526, 527, 528, 529
Något att fundera på - 530, 531, 532
7. Anmärkningar och varianter - 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
    8. Tillägg - 539, 540
Till Ludvig Deland, då han fyllde 21 år - 539, 540
Tryckfel - 540
    9. Bihang - 541, 542, 543, 544
”Mennisko-hannens” raknings-operation - 541, 542, 543, 544
    10. Musikbilagor - 545, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567
N:r 1. Bålen - 547, 548
N:r 2. Svart och hvitt - 549, 550
N:r 3. Epikurén - 551, 552
N:r 4. Hjertat i klämma - 553, 554
N:r 5. Hemresan - 555, 556
N:r 6. Kungen och skomakaren - 557, 558
N:r 7. Min lilla vrå bland bergen - 559, 560
N:r 8. Arrackens styrka och kraft - 561, 562
N:r 9. Verldens fåfänga - 563, 564, 565
N:r 10. Hvar jag trifs - 566, 567

Project Runeberg, Thu Jan 4 18:56:09 2007 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/wadman/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free