- Project Runeberg -  Jordbrukslärans hufvudgrunder
(1908) Author: Johan Peter Arrhenius, Johan Fredrik Hallenborg
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

jordbruk


Förord till den elektroniska utgåvan

Ursprungsförfattare till Jordbrukslärans hufvudgrunder är professorn i Ultuna J. Arrhenius och bearbetning för den elfte upplagan som presenteras här är gjord av J.F. Hallenborg.

Scanningen är gjord av Gert-Eric Lindqvist i maj 2004. Tyvärr så saknades omslagssidan på boken och den sista sidan i bihanget i det scannade exemplaret. Om du har tillgång till ett annat exemplar av boken så kontakta Projekt Runeberg så vi kan komplettera vår elektroniska utgåva.


The above contents can be inspected in scanned images: titel1, titel2, tryckort, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titel1, titel2, tryckort, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI
Förord till första upplagan. - V, VI
Förord till sjunde upplagan. - VII
Inledning. - 1, 2, 3, 4, 5
Kap. 1. Åkerjordens uppkomst samt dess olika aflagringar, matjord och alf. - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
A) Åkerjordens uppkomst. - 6, 7, 8, 9
B) Matjorden och alfven. - 10, 11, 12, 13, 14
Kap. 2. Växtens och åkerjordens kemiska beskaffenhet. - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
A) Växtens näringsämnen o. beståndsdelar. - 14, 15
B) Åkerjordens kemiska beskaffenhet. - 15, 16, 17, 18, 19, 20
Kap. 3. Åkerjordarterna. - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
A) Sandjordsgruppen. - 21, 22, 23, 24
B) Lerjordsgruppen. - 24, 25, 26, 27
C) Märgeljordsgruppen. - 28, 29
D) Mulljordsgruppen. - 29, 30, 31, 32, 33
Kap. 4. Åkerjordens afdikning. - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
A) Åkerjordens torrläggning medelst öppna diken. - 36, 37, 38, 39, 40, 41
B) Åkerjordens torrläggning medelst täckta diken eller dränering. - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
C) Olika slag af täckta diken. - 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
D) Källsåg och deras afskärning. - 59, 60, 61
E) Möjligheten att afdika fält, som sakna aflopp. - 61, 62
F) Omläggning af fält, som förut äro afdikade med öppna diken. - 62, 63
Kap. 5. Åkerjordens bearbetning. - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
A) Trädesbrukets betydelse i allmänhet. - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
B) Helträda på lerjord. - 74, 75, 76
C) Helträda på lätt jord. - 76, 77
D) Halfträda. - 77, 78, 79, 80
Kap. 6. Åkerbruksredskap och maskiner. - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
A) Årder och plogar. - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
B) Harfvar, afluckrare och hästhackor. - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
C) Vältar, sladdar och mullskopor. - 106, 107, 108, 109, 110
D) Maskiner för sådd, skörd, trösk och sädesrensning m.m. - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
E) Ångmaskiner. - 126, 127, 128, 129, 130, 131
Kap. 7. Åkerjordens gödsling. - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
A) Fullständiga gödslingsämnen. - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
B) Ofullständiga gödslingsämnen. - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
C) Andra gödslings- och jordförbättringsmedel. - 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Kap. 8. Jordbrukets statik och de olika åkerbrukssätten. - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
A) Jordbrukets statik. - 198, 199, 200, 201, 202
B) Växtföljden i allmänhet. - 202, 203, 204
C) Sädesbruk. - 204, 205, 206
D) Växelbruk. - 206, 207, 208, 209, 210
E) Hvad som bör iakttagas vid växelbrukets indelning och insåning till klöfver- och gräsvall. - 211, 212, 213, 214, 215
Kap. 9. Om växtodling i allmänhet. - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
A) Utsädet. - 216, 217, 218, 219, 220
B) Sådd och plantering. - 220, 221, 222, 223
C) Åkerbruksväxternas behandling under växandet. - 223, 224
D) Skörd, bärgning och förvaring. - 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
Kap. 10. De viktigaste på åker i Sverige odlade växterna. - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
A) Stråsädesslagen. - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
B) Baljsäd, bohvete och blandsäd. - 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
C) Spånads- och oljeväxter m.m. - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
D) Rotfrukter. - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
E) Foderväxter. - 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
Kap. 11. Ängars och betesmarkers skötsel. - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
A) Naturliga icke vattnade ängars skötsel. - 346, 347, 348, 349, 350
B) Vattenängars skötsel. - 351, 352, 353, 354
C) Betesmarkers skötsel. - 354, 355
Kap. 12. Nyodlingar. - 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
A) Allmänna grundsatser för nyodlingars verkställande. - 356, 357, 358, 359
B) Om odling af mossar och kärr. - 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
C) Om odling af högländt mark. - 365, 366, 367, 368
Kap. 13. Jordbruksekonomiska beräkningar. - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395
A) Beräkningar öfver betingsarbeten vid jordbruk. - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
B) Beräkning af jordbruksarbeten, som ej äro lämpliga att utföra på beting. - 380, 381, 382, 383, 384, 385
C) Beräkning af kostnaden per dag för arbetare och dragare vid jordbruk. - 385, 386, 387, 388
D) Beräkning af det för ett jordbruks rationella bedrifvande nödiga kapital. - 388, 389, 390, 391, 392
E) Beräkning af produktionskostnaden för de viktigaste åkerbruksväxterna. - 392, 393, 394, 395
Bihang. Tabeller m.m. - 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402

Project Runeberg, Tue May 18 22:24:44 2004 (aronsson) (download) Next >>
https://runeberg.org/jordbruk/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free