- Project Runeberg -  Minnen
(1890) [MARC] [MARC] Author: Hans Mattson
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Minnen

Omslag

af

Öfverste H. Mattson

Lund
C. W. K. Gleerups förlag

Lund 1890,
Berlingska boktryckeri- och stilgjuteri-aktiebolaget.


Förord till den elektroniska utgåvan

Projekt Runebergs utgåva av Minnen gjordes i mars 2005. Den är scannad från den första utgåvan från 1890. Det finns även en andra upplaga från 1891. Året efter det, 1892, kom boken ut i engelsk översättning som Reminiscences: the story of an emigrant. Den engelska utgåvan kom i en nyutgåva 1979.


The above contents can be inspected in scanned images: (blank), frontespis, titelsida, tryckort, V, VI, VII, VIII

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - (blank), frontespis, titelsida, tryckort, V, VI, VII, VIII
Förord - III, IV
Första kapitlet: Mitt barndomshem och mina föräldrar — Hemmets inflytanden — De första skolåren — Militärlifvet — Afresan till Amerika - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Andra kapitlet: Ankomst till Boston — Reseäfventyr mellan Boston och New-York — Buffalo — På sjukhuset — Återresan till New-York — En tur på hafvet — Hos farmare i New Hampshire - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Tredje kapitlet: Min fader och broder anlända — Vi resa till Illinois och erhålla arbete vid en järnväg nära Moline — Frossan — Doktor Ober — Religiösa intryck — Min mor, syster och hennes man anlända — Ett brinnande järnvägståg — Vi begifva oss till Minnesota — Våra första erfarenheter som vedhuggare och nybyggare - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Fjärde kapitlet: Framtidsförhoppningar — Farmlifvet — Norska nybyggare — Emigrantens ställning i början af femtiotalet — Religiösa sammankomster — Nybyggets tillväxt — Vasa township organiseras — En luthersk församling upprättas — Mitt bröllop — Spekulationsfeber — Krisen 1857 — Juridiska studier i Red Wing — Jag blir advokat och county-auditor — Politiska förhållanden 1860 — Krigiska utsigter - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Femte kapitlet: Inbördeskrigets början — Skandinavernas deltagande däri — Upprop i "Hemlandet" till skandinaverna i Minnesota — Kompani D. organiseras — Pressens uttalande — Afskedet — Tåget öfver Cumberlandbergen — Tredje regementets öden — Indianblodbadet i Minnesota 1862 — Krigshändelser 1863 — Vicksburgs belägring — Anekdoter om generalerna Logan, Stevenson och Grant — Little Rock eröfras — Rekrytering i Fort Snelling — Striden vid Fitzhugh Woods — Pine Bluff — Vinterlägret vid Duvalls Bluff — Intryck av Lincolns död — Krigets slut — Tredje regementet hemförlofvas - 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Sjätte kapitlet: Rekonstruktionen i Södern — Mitt regementes hemförlofvande — Afskedsorder — Krigets offer och kostnad - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Sjunde kapitlet: Bevekelsegrunden till mitt deltagande i inbördeskriget — Arbetets ära — Firman Mattson & Webster — Svenske Amerikanaren, dess program och mottagande — Statsemigrationsbyrån i Minnesota — Dess ändamål, arbetsplan och verksamhet - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Åttonde kapitlet: Besök i Sverige 1868—69 — Ändamålet med min resa — Erfarenheter och iakttagelser därunder — Olikheten mellan amerikanska och svenska seder — Min födelsebygd — Mottagandet och vistelsen därstädes — Besök i Kristianstad — Besök i Stockholm — Riksdagen — Återresa till Amerika — Tankar och intryck med hänsyn till embetsmannaklassens ställning i Sverige - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Nionde kapitlet: Det skandinaviska elementets betydelse — Statssekreterarebefattningen i Minnesota besättes med en svensk — Falskt rykte om indianöfverfall — Norra Stillahafsbanan bygges — Resa till Filadelfia — Nationalförsamlingen i Indianopolis — Beskickning till Washington — En svensk koloni i Missisippi flyttas till Minnesota — Andra resan till Europa - 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
Tionde kapitlet: Ånyo i Sverige — Mottagandet i hembygden — Besök i norra Sverige — Fältmanöver i Skåne — Riksdagens öppnande — I Norge — Vistande i Stockholm — De kungliga lustslotten — Göta kanal — Resa till Finland och Ryssland — Oskar II — Vinterutflykt till Dalarne - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Elfte kapitlet: Besök i Minnesota och Filadelfia — Samtal med Jay Cooke — Krisen 1873 — Underhandlingar i Holland — Sjösänkningsföretag i Skåne — Isländsk kolonisation i Manitoba — Återresan till Amerika - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
Tolfte kapitlet: Gräshoppornas härjningar i Minnesota — Presidentvalet — Jag väljes till elektor — Minnesota Statstidning — Svenska Tribunen i Chicago — Farm i nordvestra Minnesota — Min tidningsmannaverksamhet - 163, 164, 165, 166, 167
Trettonde kapitlet: Jag utnämnes till generalkonsul i Indien — Attentatet mot Garfield — Afresan till Indien — Uppehåll i Chicago och Washington — Paris och Versailles — Rom — Neapel — Pompeji — Från Neapel till Alexandria — Intressanta bekantskaper under färden — Första intrycket af Egypten - 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Fjortonde kapitlet: Alexandria och dess minnen — Besök hos de egyptiske "fellahs" — Muhammedanerna och deras religion — Resan genom Suezkanalen — Röda Hafvet — Indiska Oceanen — Ankomsten till Kalkutta - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Femtonde kapitlet: Indien, dess befolkning, religioner m. m. — Landets fruktbarhet — Klimatet — Boningshusen — Punkah — Klädedrägt — Kalkutta — Dalhousie Square — Folklifvet på gatorna - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Sextonde kapitlet: Den fina verldens promenader — Maidan och lifvet därstädes — Vice konungen — Brittiska väldet i Indien - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
Sjuttonde kapitlet: En indisk fest — Fursten af Burdwan — Indisk lyx — En indisk furstes rikedomar och romantiska lefnadsöden — Fattigdom och rikedom - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
Adertonde kapitlet: Allahabad — Heliga ställen — Kumbh Mela — Pilgrimsfärder — Bad i Ganges — Fakirer och botgörare — Heliga ceremonier — Andligt tiggeri - 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
Nittonde kapitlet: Benares — En helig stad — Dess ålder och betydelse — Afgudadyrkan och tempel — Shivas tempel — Durga Kund — Heliga apor och andra djur — Man Modir — En andlig cirkus - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
Tjugonde kapitlet: Nimtulaghat — Likbränning i Indien — Parsernas begrafningssätt - 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Tjugoförsta kapitlet: Hedendom och kristendom — Hinduernas religion — Kastväsendet — Brahminerna — Deras tyranni — Vidskepelse — Kristendomens inflytande — Keshub Chunder Sen, en indisk reformator — Hans tro och inflytande - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Tjugoandra kapitlet: Ångbåtsfärd på Ganges — Lif och rörelse på floden — Världens största handelsbolag — Naturscenerier — Tempel — Serampur — Kapprodd — Utflykt till Himalayabergen — Darjiling—Himalayabanan — Theplantager — Darjiling — Llamas — Utsigt från bergen - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
Tjugotredje kapitlet: Koleran och andra sjukdomar — Kolerans orsaker — Huru soldaterna skyddas för densamma — Plötsliga dödsfall — Febrar — Teraj — Hinduernas dödsförakt — Kolerahospital — Barmhertighetssystrar — Kärlekens religion — Missionärerna — Furstarne Tagore — Indiska familjeseder — Indisk artighet — Ett indiskt gästabud - 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
Tjugofjärde kapitlet: Jordbruk, industri och byggnadskonst — Hveteodlingen — Jordbruksarbetaren — Hans ställning, verktyg m. m. — Handaslöjder — Taj i Agra — Taskspelarkonster — Ormtjusare — Ur min dagbok - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
Tjugofemte kapitlet: Qvinnorna i Indien — Enkorna — Den amerikanska zenana — Prisutdelning i en flickskola — Annandabai Joshee — Hennes resa till Amerika — Rapporter till regeringen — Afresa från Indien — Burma — Ceylon — Arabien — Kairo - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
Tjugosjätte kapitlet: Kairo — Cheops pyramid — Venedig — S:t Gotthardstunneln. — Färd på Rhen. — Vistelse i Holland och England. — Fader Nugent — Ankomsten till New-York - 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
Tjugosjunde kapitlet: Hemkomsten från Indien — Festligt, mottagande i Minneapolis — Resa till Nya Mexico — Maxwell-landbevillningsbolaget — Förnyade besök i England och Holland — Återvald till statssekreterare — Svenska officerarnes besök i Minneapolis och S:t Paul — 250:e årsdagen af de första svenskarnes landstigning i Delaware - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
Tjugoåttonde kapitlet: Orsaker till emigrationen — Amerikas inflytande på Europa och särskildt på Sverige — Svenskarnes ställning i Amerika — Karaktäristik af amerikanarne — Deras antipati för utlänningar — Svenska pressens hållning mot Amerika — Amerikanska arftagerskor - 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
Tjugonionde kapitlet: Återblick - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
Bihang N:o 1: Förteckning öfver de första medlemmarne af Sv. Lutherska församlingen i Vasa, Minnesota - 366
Bihang N:o 2: Utdrag ur mönsterrullan för det första skandinaviska kompaniet från Minnesota i Unionarmén 1861 - 367, 368, 369

Project Runeberg, Sun May 8 20:08:47 2005 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/minnen/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free