- Project Runeberg -  Berättelser ur svenska historien /
21. Karl den tolftes historia. H. 1. Karl den tolftes ungdoms- och fredsår, hans första krigsår samt afsättnings-fejden mot konung August

(1823-1872) [MARC] Author: Anders Fryxell With: Otto Sjögren
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BERÄTTELSER

UR

SVENSKA HISTORIEN.

---------- TJUGONDEFÖRSTA DELEN.

KARL DEN TOLFTES HISTORIA.

---------- FÖRSTA HÄFTET. KARL DEN TOLFTES UNGDOMS- OCH FREDSÅR. HANS FÖRSTA KRIGSÅR SAMT AFSÄTTNINGS-FEJDEN MOT KONUNG AUGUST. ----------- TILL UNGDOMENS TJENST UTGIFVEN AF

AND. FRYXELL.

-------- STOCKHOLM, HOS L. J. HJERTA.
STOCKHOLM, TRYCKT HOS JOH. BECKMAN, 1856.

Förord till den elektroniska utgåvan

Fryxells dotter har beskrivit bokens tillkomst i Min historias historia: "Den djupaste och mest ingripande af dessa meningsskiljaktigheter rörde Karl den tolfte. I följd af sitt åskådningssätt kunde Fryxell naturligtvis icke instämma i det odelade berömmet öfver den lofsjungne krigarkonungen; och med vanlig ihärdighet egnade han mycken tid och möda åt att göra sin uppfattning af dennes 20-åriga regering gällande. Fryxell såg och skildrade ej blott hjelteynglingens mod och bedrifter, men ock hans öfvermod och hårdhet; ej blott vapenbragdernas glans, men ock den undergång, dit de förde fäderneslandet; ej blott konungens gudaktighet och renlefnad, men ock den hänsynslösa likgiltighet, hvarmed han offrade andras lif och lycka. Hvad som dock främst tilldrog sig hans uppmärksamhet var krigets grymheter, landets nöd, bildningens förfall och oordningen i den inre förvaltningen. Att Fryxells omdöme öfver denne konung, fast länge strängt förkättradt, dock ej varit för hårdt, ådagalägges allt mer af den historiska forskningens resultat under det fjerdedels sekel, som förflutit, sedan första delen af Karl den tolftes historia utkom. Hans åsigter vinna allt flere anhängare och skola sannolikt äfven nedtränga till allmänheten; ty ju mer en af nutidens mägtigaste idéer, insigten af mensklighetens solidaritet, har klarnat för och ingått i det allmänna tänkesättet; — ju fullständigare denna idé mägtar hesegra sjelfviskheten och elda känslan till deltagande för folket, för de ofta i nöd och bekymmer arbetande klasserna; desto lifligare skola de lidanden, kriget alstrar förnämligast just inom dessa samhällslager, påkalla uppmärksamheten; och skalderna, hvilka förr hade öga endast för »Kung Karl den unge hjelte», och hans mod och bedrifter, skola vända blicken på de lidanden, han ådrog sitt folk, och skrifva skaldestycken sådana som Snoilskys vackra romanser »Hemkomsten, Brandklipparen, På Vernamo marknad» m. fl. Dylika folkbilder skola inom vidsträckta kretser sprida en berättigad ovilja mot oberättigade krig och mot dessas upphofsmän."

Boken har scannats direkt från original och anpassades för Projekt Runeberg i oktober 2013 av Bert H.The above contents can be inspected in scanned images: Deltitel, Titelblad, Tryckning, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Deltitel, Titelblad, Tryckning, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll
Sidor ... - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, Kartblad, Blank, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, Kartblad, Blank, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369

Project Runeberg, Fri Oct 4 16:27:04 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svhistfry/21/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free