- Project Runeberg -  Ur Finlands historia. Publikationer ur de alopæiska pappren /
Del I

[MARC] Author: Adolf Alarik Neovius
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Del I


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


The above contents can be inspected in scanned images: titel, tryckort

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titel, tryckort
Förord - förord 1, förord 2, förord 3, förord 4
Ur bref från och biografier öfver medlemmar af slägten Alopæus - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV
Tavla BORGÅ LANDTDAG 1809 - Borgå landtdag 1809.

I. Handlingar m. m. från åren 1808—1813


I. Om ordnandet af de Grekisk-ryska trosförvandternes kyrkliga angelägenheter i Svenska Finland - 3, 4, 5
II. Hans Kejs. Maj:t Alexander I:s Bref af den 4 Juni 1808 till Biskop J. Tengström - 5, 6, 7
III. G. M. Sprengtportens bref till Biskop Z. Cygnæus angående landtdagspredikan i Borgå - 7
IV. Ordning vid Landtdagens öppnande i Borgå den 13/25 Mars 1809 - 7, 8, 9, 10
V. Ceremonial vid Kejsar Alexanders hyllning i Borgå den 17/29 Mars 1809 - 10, 11, 12
VI. Cérémonial vid afslutande af Borgå landtdag - 12, 13, 14, 15
VII. Landtdagspredikan den 28 Mars 1809 af Domprosten Magnus Jacob Alopæus - 15, 16, 17, 18, 19, 20
VIII. Mässan vid Landtdagspredikan i Borgå den 28 Mars 1809. - 20, 21
IX. Bön vid Hyllningen den 29 Mars 1809 - 21
X. Inskription å äreporten i Borgå år 1809 - 21, 22
XI. F. M. Franzéns poem till Alexander I - 22, 23
XII. Konsistorii och presterskapets hyllningsadress (1816?) - 23, 24
XIII. Hans Kejs. Majestäts Bref af den 12 Januari 1810 angående reklamation af konsistoriela akter - 24, 25
XIT. Hans Kejs. Majestäts Bref af den 15 Januari 1810 angående några konfiskation underkastade böcker - 25, 26
XV. Hans Kejs. Majestäts Bref af den 18 Juli 1810 angående förteckningars insändande för Finlands Stats-Kalender - 26
XVI. Ministerstatssekreteraren M. Speranskys Bref af den 27 Oktober 1811 till Biskop M. J. Alopæus. - 26, 27
XVII. Hans Kejs. Majestäts Manifest af den 11 December 1811 angående Wiborgs guvernements förening med Svenska Finland. - 27, 28
XVIII. Biskop M. J. Alopæi vehikel till underdåniga rapporten angående visitationsresan i Wiborgs guvernement. - 28, 29
XIX. Biskop M. J. Alopæi underdåniga rapport af den 21 Mars/2 April 1812 till Hans Kejs Majestät angående visitationerna i Wiborgs län från den 30 Nov./12 Dec. 1811 till den 19 Febr./2 Mars 1812 - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
XX. Regeringskonseljens bref af den 3/15 April 1812 rörande de kyrkliga förhållandena i östra Finland. - 47, 48, 49
XXI. Biskop M. J. Alopæi förslag af år 1812 till Kyrkolag och Ordning för Storfurstendömet Finland. - 49, 50
CAP. 1. Om den Christeliga Läran. § 1. - 50, 51
II. DAGBOKSANTECKNINGAR från åren 1808 och 1809. - 51, (blank), 53
Dagboks-anteckningar från 1808 års krig äfvensom från Landtdagen 1809. - 53, 54, 55, 56
1808 Aprill. - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
[1808.] Maji Månad. - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
[1808.] Juni Månad. - 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, Borgå, (blank), 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
[1808] [December] - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
År 1809. Januarii Månad. - 111, 112, 113, 114, 115
[1890] Februarii. - 115, 116
[1809] Martii Månad. - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
[1809] Aprill Månad. - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
[1809] Maji månad. - 140, 141
[18091 Julii månad. - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
[1809] Augusti Månad. - 147, 148
[1809] September Månad. - 148, 149, 150, 151
III. KORRESPONDENS. - 151, (blank), 153
I. Bref från Henrik Gabriel Porthan. 1. - 153, 154, 155
2. - 155, 156, 157, 158
3. - 158, 159, 160, 161
4. - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
II. Bref från Matthias Calonius. - 171, 172, 173, 174, 175, 176
III. Bref från Georg Magnus Sprengtporten. - 176, Plansch, (blank), 177
2. - 177, 178
IV. Bref från Jacob Tengström. 1. - 178, 179
2. - 179
3. - 179, 180
4. - 180, 181, 182
5. - 182, 183
V. Bref från Karl Kristoffer Gjörwell. 1. - 183, 184
2. - 184, 185
VI. Bref från Gustaf Mauritz Armfelt. 1. - 185, 186, 187
2. - 187, 188
3. - 188, 189, 190
4. - 190, 191, 192
5. - 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
VII. Bref från Fabian Steinheil. - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
VIII. Bref från Carl Johan Stjernvall. - 215, 216, 217, 218
IX. Bref från Robert Henrik Rehbinder. - 218, 219, 220, 221, 222
X. Enstaka bref från åtskilliga personer. - 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, (blank), 237
[1702-1723] - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
II. [1710 den 14 Juni] - 245
III. [1710 September—December] - 245, 246
IV. [1712 den 13 Mars) - 246
V. [1713 den 11 Juni] - 246, 247, 248, 249, 250, 251
VI. [Från den 20 April 1716 till den 5 November 1717] - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
[1717] - 260, 261, 262, 263, 264, 265
VII. [1716—1717] - 265, 266
VIII. [1719 den 1 Januari] - 266, 267
IX. [1699—1722] - 267, 268
X. [1714 i Maj—1721 i September] - 268, 269, 270, 271
XI. - 271, 272
XII. [1741 och 1742.] - 272, 273, 274
XIII. [1742 den 16 Juni] - 274, 275
XIV. [1742 den 8 Juli] - 275, 276, 277
XV. [1742 i Juli?] - 277, 278
XVI. [1742, före(?) den 11 Juli] - 278
XVII. [1757, vid årets slut] - 278, 279, 280
XVIII. [1757, vid årets slut] - 280
XIX. [1757, vid årets slut] - 280, 281, 282
XX. [1779, i Oktober] - 282, 283
XXI. [1789 den 24 April—1790 den 6 Maj] - 283, 284, 285
XXII. [1789 söndagen före den 23 Maj] - 285
XXIII. [1789 den 18—23 Juni] - 285, 286, 287
XXIV. [1789 den 21—25 Juli och 1790 den 5—28 Maj] - 287, 288, 289, 290
XXV. [1790 den 15 April—5 Maj] - 290, 291, 292, 293, 294
XXVI. [1790 den 4—7 Maj] - 294, 295, 296, 297
XXVII. - 297
XXVIII. [1790 den 21 Maj] - 297, 298, 299
XXIX. [1790 den 3 Juli] - 299, 300
XXX. [1790 den 3 och följ. Juli] - 300, 301
XXXI. [1790 den 14 Juli] - 301, 302
XXXII. - 302
XXXIII. [1808 Mars-December] - 302, 303, 304
1808. - 304, 305, 306
Anteckningar gjorde i Oktober 1808. - 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
XXXIV. Weisu Kejsarille. - 312, 313
Tillägg till Afdelningen „Krigshändelser 1702—1809." - 313, 314, 315
II (XI:A). [1741 den 10 o. ff. December] - 315, 316, 317
III. (XII:A). [1742 i Maj] - 317, 318, 319
IV. (XXI:A). [1789 den 1 Maj] - 319, 320
V. (XXI:B). [1789 i Maj] - 320, 321
VI. (XXII:A). [1789 den 15 Juni] - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
Bihang. - 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
V. FÖRSAMLINGSHISTORIKER. - 371, (blank), 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607
VI. POESI. - 607

Project Runeberg, Sun Dec 25 21:40:11 2005 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/finlhist/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free