- Project Runeberg -  Pedagogisk tidskrift /
Femtonde årgången. 1879

(1903-1940)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

PEDAGOGISK TIDSKRIFT.

Utgifven af H. F. Hult och Ernst G. F. Olbers.

Femtonde årgången. 1879.

Halmstad, f. d. Gernandtska boktryckeriet. 1879.

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Den tryckta innehållsförteckningen redovisar de enskilda ärendena under rubriken "Kongliga beslut", men dessa har inte tagits med i den elektroniska utgåvans innehållsförteckning. Detta gjordes dock för årgång 1883.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, iii, iv, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, iii, iv, v, vi
    Häfte 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Några ord om religionsundervisningen på skolans högre stadium (John Personne) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    Anmälningar och granskningar - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Nordisk Tidskrift for Filologi (M. D.) - 16, 17, 18
Darwin och språkvetenskapen (—f—g.) - 19, 20
J. Pipon, Svensk språklära för elementarläroverken (—f—g.) - 20, 21, 22
Albert Norman, Ungdomens bok, gossarnes lekar (H.) - 22, 23, 24, 25
Uppgifter vid den skriftliga mogenhetsskrifningen - 25
L. Aug. Lund, Lärobok i sång för skolan - 25
Croomard Magnus, Skrifskola - 25
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Ur utländska tidskrifter (Tyskland, Ryssland, Japan) - 26, 27, 28
Öfversigt af elementarläroverkens årsredogörelser för läsåret 1877—78 (O. S.) - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Finska skolstatens pensionskassa - 34, 35, 36
Kongliga beslut - 36, 37, 38, 39
Personalnotiser - 39, 40
    Häfte 2 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Rektorsmötet 1878 (E. J. Ö.) - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
    Anmälningar och granskningar - 55, 56, 57, 58, 59, 60
Tidskrift utg. af Pedag. föreningen i Finland (C. v. Frn.) - 55, 56, 57, 58
H. Hildebrand, Fynden i Troas - 58, 59
C. A. Melander, Svensk språklära (—f—g.) - 59, 60
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 61, 62, 63, 64, 65
Öfversigt af elementarläroverkens årsredogörelser för läsåret 1877—78 (O. S.) - 61, 62, 63, 64, 65
Om val af ämne för uppsats på modersmålet i afg.-examen (S. G. C.) - 66, 67
Angående uppsatserna på modersmålet för mogenhetsexamen v.-t. 1878 (* * *) - 67, 68, 69
Svar till A. S. (C. A. M.) - 69, 70
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 71, 72, 73
Afgångsexamen h.-t. 1878 - 71, 72, 73
    Kortare meddelanden af blandadt innehåll - 73, 74, 75
Hjälptabeller vid beräkning af e. o. lärares arvoden (Adn.) - 73, 74, 75
Kongliga beslut - 76, 77
Personalnotiser - 77, 78, 79, 80
    Häfte 3 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
    Anmälningar och granskningar - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga för Rikets Allmänna Läroverk den 1 Nov. 1878 (E. Törnebladh) - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Riksdagen (H.) - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
    Anmälningar och granskningar - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
O. Sjögren, Läsebok i Svenska historien; C. G. Starbäck och F. R. v. Kræmer, Läsebok i fäderneslandets häfder (Z.) - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Öfversigt af elementarläroverkens årsredogörelser för läsåret 1877—78 (O. S.) - 104, 105, 106, 107
Afgångsexamen h.-t. 1878 - 107, 108, 109, 110, 111
Lärjungeantalet h.-t. 1878 - 112, 113, 114
Om underslef vid de skriftliga afgångsprofven (S. G. C.) - 115, 116
    Kortare meddelanden af blandadt innehåll - 116, 117, 118
Utländsk tidskrifts yttrande om de svenska läroverkens läsplan - 116, 117, 118
Kongl. beslut - 118, 119
Personalnotiser - 119, 120
    Häfte 4 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Om undervisningen i naturlära, synnerligast botanik, inom skolans lägre klasser (N. Ldt) - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
    Anmälningar och granskningar - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
F. E. Keller, Geschichte des preussischen Volksschulwesens (J. M. A.) - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
L. C. Lindblom, Räknekurs för folkskolor, folkhögskolor m. fl. (P. H.) - 137
J. F. Berg och A. M. Grönblad, Skrifbok i fem kurser (E.) - 138
Kongl. maj:ts nådiga stadga för rikets allmänna läroverk - 138
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Öfversigt af elementarläroverkens årsredogörelser för läsåret 1877—78 (O. S.) - 138, 139, 140, 141, 142
Tabell ang. greker och icke-greker h.-t. 1878 - 142
Kongl. cirkulär angående undervisning i teckning - 143, 144
    Kortare meddelanden af blandadt innehåll - 144
Från afgångsexamen v.-t. 1878 - 144
”Bellum Grammaticale” eller en latinsk formlära från 16:de århundradet (—em) - 145, 146, 147, 148, 149, 150
    Kortare meddelanden af blandadt innehåll - 151, 152, 153, 154
Midas (Ovid. Met. XI, 89 ff.) öfvers. (P. Johnsson) - 151, 152
Rektor Asplings anförande rörande fjärde frågan vid rektorsmötet 1878 - 152, 153, 154
Husslöjden (H.) - 154, 155
Kongliga beslut - 155, 156, 157, 158
Personalnotiser - 158, 159, 160
    Häfte 5 - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Några anteckningar angående det engelska skolväsendet, gjorda under sommaren 1878 (R.) - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Återigen några ord om religionsundervisningen i våra skolor (U. L. Ullman) - 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
    Anmälningar och granskningar - 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
C. A. Nyström, Sifferräknelära (A. S.) - 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
Kongliga beslut - 187, 188, 189
Personalnotiser - 189, 190
    Häfte 6 - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
    Anmälningar och granskningar - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga för Rikets Allmänna Läroverk den 1 Nov. 1878 (E. Törnebladh) - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
Finlands senaste skollagstiftning III (L. L. L.) - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Bidrag till frågan om elementarlärarnes lönereglering (Adil.) - 208, 209, 210, 211, 212
    Anmälningar och granskningar - 212, 213, 214, 215, 216, 217
R. Afzelius, Von den Zusammensetzungen der deutschen Verben (A. S.) - 212, 213, 214
F. C. Schübeler, Carte géographique des végétaux (—s—) - 214
H. Kloppe, Cornelius Nepos gruppirt nach den Casusregeln (L. L.) - 214, 215
Genmäle angående Räknekurs för folkskolor (L. C. Lindblom) - 216, 217
Kongliga beslut - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Personalnotiser - 224
    Häfte 7 - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Undervisningsväsendet i Ryssland (Th—n.) - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
    I. En historisk återblick på det ryska undervisningsväsendet - 225, 226, 227, 228
    II. Undervisningsväsendets nuvarande tillstånd i Ryssland - 228
    Folkskoleväsendet - 229, 230, 231
    Pedagogiska museer - 233, 234, 235, 236
    Skol- och Folkbibliotek - 236, 237
Om tekniska arbetareskolor (G. R. Dahlander) - 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
Läraremötet i Alfvestad (H.) - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
Om medellifslängd och sannolik lifslängd (Gullbr. Elowson) - 251, 252, 253, 254
    Anmälningar och granskningar - 255, 256, 257, 258, 259
J. P. Weisse, Profföreläsningar - 255, 256, 257, 258
    Slaveriets oprindelse og udvikling hos Romerne - 255, 256
    Hvilke betingelser indholdt den romerske nationalkarakter for udviklingen af en literatur? - 256, 257
    De elegia et peculiari ejus operis indole apud Romanos - 257, 258
    Oversættelse af Horats niende epode (P. J.) - 258
C. I. B. Berndtson, Svensk—Fransk ordbok (H.) - 259
Kongliga beslut - 259, 260, 261, 262, 263, 264
Personalnotiser - 264
    Häfte 8 - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Undervisningsväsendet i Ryssland (Th—n.) - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
    Mellanskolorna - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
    a) Gymnasier och Progymnasier - 266, 267, 268
    b) Realskolorna - 268, 269
    c) Gymnasier och progymnasier för flickor - 269, 270
    d) Institut - 271, 272
Om bönestunderna i skolan (S. G. C.) - 272, 273, 274, 275
    Anmälningar och granskningar - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
I. A. Lyttkens och F. W. C. Areschoug, Naturlära för elementarläroverken; S. Almquist och N. G. W. Lagerstedt, Lärobok i Naturkunnighet (J. E—n.) - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293
Det första allmänna flickskolemötet i Stockholm den 10-12 Juni 1879 (O.) - 287, 288, 289, 290, 291, 292
Afgångsexamen h.-t. 1878 - 292, 293
Kongliga beslut - 293, 294, 295
Personalnotiser - 295, 296
    Häfte 9 - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Undervisningsväsendet i Ryssland (Th—n.) - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
    Anstalter för den högre undervisningen - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
    a) Universiteten - 297, 298, 299, 300, 301
    b) Institut, Lyceer, Fakultetsskolor - 301, 302, 303
Några allmänna drag af det franska undervisningsväsendet, särskildt de allmänna läroverken (les lycées) (N. P. Ödman) - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
    Anmälningar och granskningar - 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Nils af Ursin, Den homeriska frågan (C.) - 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
Joh. Storm, Engelsk Filologi (Gust. Stjernström) - 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
Komiterades betänkande och förslag angående reglering af elementarlärarnes m. fl:s löner (C. F.) - 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 328, 329
Afgångsexamen v.-t. 1879 - 328, 329
Kongliga beslut - 330, 331, 332
Personalnotiser - 332, 333, 334, 335
Till redaktionen insända skrifter - 335, 336
    Häfte 10 - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Några allmänna drag af det franska undervisningsväsendet, särskildt de allmänna läroverken (les lycées) (N. P. Ödman) - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
Några anmärkningar om språkundervisningen i skolans högre afdelningar (K. A.) - 345, 346, 347, 348, 349, 350
    Anmälningar och granskningar - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
F. A. Klefberg, Läran om subjonctif i franskan (L. L. L.) - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
Fr. Hammerich, Den kristna kyrkans historia (E. H.) - 359, 360, 361
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 361, 362, 363, 364, 365
Öfversigt af elementarläroverkens årsredogörelser för läsåret 1877—78 (O. S.) - 361, 362, 363, 364, 365
Några anmärkningar vid nuvarande stadganden angående lärarnes löneförmåner (L.) - 365, 366, 367, 368
Tillägg till artikeln om lärarnes löneförmåner (Korrekturläsaren) - 368, 369
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 369, 370, 371, 372, 373
Afgångsexamen v.-t. 1879 - 369, 370, 371, 372, 373
    Anmälningar och granskningar - 373
F. Fiesinger, Die Regeln der lateinischen Syntax (Sr.) - 373
Kongliga beslut - 373, 374, 375
Personalnotiser - 375, 376
    Häfte 11 - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Några allmänna drag af det franska undervisningsväsendet, särskildt de allmänna läroverken (les lycées) (N. P. Ödman) - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
Om undervisningen i modersmålet vid våra allmänna läroverk (—f—g.) - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
    Anmälningar och granskningar - 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
J. A. Hallgren, Öfversigt af den svenska elementarundervisningens historia; E. Löfstedt, Sveriges skolor före år 1571; E. Löfstedt, Om 1571 års skolordning (Ho Hd) - 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Révue des révues (M. D.) - 402, 403, 404
    Kortare meddelanden af blandadt innehåll - 404, 405
Ett ord angående skolmuseer (—h.) - 404, 405
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 406, 407, 408
Lärjungeantalet v.-t. 1879 - 406, 407, 408
    Kortare meddelanden af blandadt innehåll - 409
Till frågan om språkundervisningen - 409
Eckles.-ministerns cirkulär ang. undervisningen i teckning - 409
Kongliga beslut - 410, 411, 412
Personalnotiser - 412
    Häfte 12 - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Om undervisningen i modersmålet vid våra allmänna läroverk (—f—g.) - 413, 414, 415, 416, 417, 418
    Underrättelser angående svenska och utländska läroverk - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Riksdagen (H.) - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
Afgångsexamen v.-t. 1879 - 430, 431, 432
    Anmälningar och granskningar - 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
U. L. Ullman, Bönebok för skolungdom (E. H.) - 432, 433, 434
Vor Ungdom, Tidskrift for Opdragelse og Undervisning (G.) - 435, 436, 437, 438
Genmäle angående artikel om Sifferräknelära (C. A. Nyström) - 439, 440, 441, 442, 443, 444
”Bemærkninger” angående Engelsk filolgoi (Joh. Storm) - 444, 445
Språklärans inhemska konstord (Claës Johan Ljungström) - 446, 447, 448, 449, 450
Kongliga beslut - 450, 451, 452
Personalnotiser - 452

Project Runeberg, Mon Dec 12 02:32:26 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/pedagtid/1879/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free